Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

„Muzica este o lege morală. Ea dă sufletul universului, aripi gândirii,


avânt închipuirii, farmec tinereții, viață și veselie tuturor lucrurilor.
Ea este esența ordinii, înălțând către tot ce este bun, drept și frumos.” (Platon)
Grupa mare -„Fluturaşii”
Domeniul experienţial: estetic şi creativ (D.E.C.)
Denumirea activităţii: Educaţie muzicală
Forme de realizare : 1. Cântec - „Cărticica”, versurile şi muzica- consolidare
2. joc muzical - „Ghiceşte cântecul!”
Scopul: ♫ Exersarea capacităţii de interpretare muzicală prin redarea corectă a liniei melodice
♫ Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
♫ Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare
♫ Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite
♫ Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute.
Obiective operaţionale:
♫ să execute corect exerciţiile de încălzire şi omogenizare a vocii păstrând ritmul, durata, înălţimea sunetelor;
♫ să-și însușească corect elemente de tehnică vocală (respirație, emisie, dicție) ;
♫ să respecte poziţia corectă în timpul interpretării, în vederea unei respiraţii corecte şi a emiterii corespunzătoare a sunetelor;
♫ să recunoască cântecul după melodie;
♫ să interpreteze cântecul, jocul muzical, individual, dialogat sau în grup, acompaniaţi sau nu;
♫ să formulze corect răspunsuri la întrebări, pe baza textului cântecului;
♫ să-şi exprime emoţiile şi trăirile personale prin mişcări şi gesturi
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, expunerea narativă, explicaţia, demonstraţia, jocul muzical, exerciţiul muzical;
b) Elemente de joc: surpriza, mişcarea, aplauzele, stimulente;
c) Resurse materiale: videoproiector, instrumente muzicale neconvenţionale;
d) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici;
Durata: 30 minute
Bibliografie:
♪ - ***M.Ed.C.T., 2008„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, D.P.H.,
♪ - Călţun, Adriana, Cristea, Liliana, 2008, „Educaţie muzicală – ghid metodic pentru învăţământul preşcolar”, editura Tehno-Art, Petroşani
♪ - Dolcosev,Maria, Marinescu,Elisabeta, 1977 „Metodica educaţiei muzicale în grădiniţa de copii”, Editura Didactică şi Pedagogică,Bucureşti
♪ - Răileanu, Daniela, Alecsa, Iuliana, Vieriu, Dorina, 2011, „Sunetul muzicii în grădiniţă” – ritm, armonie, exprimare, Editura Delta Educaţional,
Piteşti
Nr. Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare/ metode şi
Crt. Metode şi procedee Mijloace de indicatori
învăţământ
1 Moment Voi pregăti sala, mobilierul şi materialul didactic Calculator
organizatoric necesar pentru desfăşurarea activităţii.
Copiii vor intra în sala de grupă, cântând „Trenuleţul
muzical”, îşi vor ocupa locurile si vor respecta poziţia
corectă pe scăunele.
2 Captarea şi Se realizează prin prezentarea sub formă de surpriză a Conversaţia Machetă carte Probă orală
orientarea atenţiei poeziei „Copilul şi cartea”, de Andrei Mureşan. Textul poeziei Recunoaşterea
elementului surpriză
3 Anunţarea temei Voi prezenta copiilor la videoproiector cântecul ce Conversaţia Videoproiector
şi a obiectivelor urmează să fie consolidat. Explicaţia

Se comunică tema şi obiectivele ce urmează a fi atinse


pe parcursul activităţii sub forma unor formulări
accesibile care să le trezească interesul copiilor pentru
activitate.
4 Exerciţii de Pregătirea corzilor vocale se realizează prin exerciţii: Explicaţia
cultură vocal a)Exerciţii prevocale: (respiraţie şi dicţie) Demonstraţia Executarea corectă a
auditivă *exerciţii de respiraţie: Exerciţiul exerciţiilor muzicale
- „Umflăm baloane colorate”- se trage aer adânc în
piept şi se elimină puternic aerul printr-o singură
expiraţie;
Educ.: - Toţi avem câte o floare
Cu miresme-mbătătoare
Copiii: - Ce frumos miroase floarea!

Educ.: - Am o altă provocare.


E o zi de-aniversare
Şi pe masă-i un tort mare.
Cum suflaţi în lumânare?
Copiii suflă prelung
Educ.: - Ha, ha, ha, dar ce văd eu?
Flacăra arde mereu. Explicaţia
Ia, vă rog să încercaţi Demonstraţia Executarea corectă a
Şi mai tare să suflaţi! Exerciţiul exerciţiilor muzicale
Copiii suflă din nou prelung
Exerciţiile se repetă de câte două ori.
*de dicţie: Explicaţia
Fiecare exerciţiu se va pronunţa mai întâi rar, apoi din Demonstraţia
ce în ce mai repede.
1. “Într-un lift, pe covoraş, Explicaţia Executarea corectă a
un pui mic de iepuraş Demonstraţia exerciţiilor muzicale
plânge că n-are curaj Exerciţiul
să se urce la etaj”
2. „Rici, rici, măi arici, scoate ţepele de-aici”
3. „Buş-buş, cărăbuş ieşi afară din culcuş.”

4.
♪ pe vocale: a, e, i, o, u;
♪ pe silabe deschise: ma, me, mi, mo, mu;
♪ pe silabe închise: dim, dir, tim, pim, zum;

Se demonstrează exerciţiile, se execută concomitent cu


copiii, urmărind corectitudinea executării.
b)Exerciţii vocale propriu-zise: (de emisie şi intonaţie)
Exerciţii imitative construite pe diferite valori de note:
optimi şi pătrimi.
- „Mormăitul ursului”
- „Ciripitul păsărelelor”
- „Cântecul tobei”
- „Cântecul clopoţelului”
a) de încălzire a vocii:
- sunete joase: ”Cântecul piticilor”
Cioc-boc, cioc-boc!
Asta este munca mea!
Cioc-boc, cioc-boc!
E frumoasă, dar e grea!

-sunete înalte:”Clopoţelul”
Cling, cling, cling, cling, cling,cling.
b) de omogenizare a vocilor:
-se folosesc fragmente din cântecele cunoscute cu
silaba neutră „la”:
La, la, la, la , la, la,
La, la, la, la, la, la.
Se demonstrează exerciţiile, se execută concomitent cu
copiii urmărind corectitudinea executării.
Exerciţiile se vor face pe grupuri , respectându-se
gesturile dirijorale .

5 Prezentarea Reactualizarea cântecului : „Cărticica mea”


conţinutului şi Abilitatea copiilor de a recunoaşte fragmentul din Demonstraţia
dirijarea învăţării cântecul ce urmează a fi consolidat. Exerciţiul Recunoaşterea liniei
a) Executarea cântecului de către educatoare pentru melodice şi intonarea
reactualizare. corectă a cântecului
Intonarea expresivă a liniei melodice a cântecului,
respectând respiraţia, emisia şi dicţia
b) Repetarea cântecului împreună cu copiii.
Intonarea cântecului urmărindu-se redarea corectă a
respiraţiei, emisiei şi dicţiei; Intonarea în grup, la
c) Executarea cântecului pe grupuri, sub formă de unison, cu respiraţie,
concurs. emisie şi dicţie corectă
Interpretarea corectă a cântării alternative prin
sesizarea timpilor de intrare.
d) Aprecieri asupra primei părţi a activităţii;
Conversaţia
Realizarea jocului “Ghiceşte cântecul!”
Educatoarea le reaminteşte copiilor regulile jocului Explicaţia Probă orală
“Ghiceşte cântecul!”: ea va interpreta un fragment Demonstraţia Denumirea regulilor
ritmico-melodic dintr-un cântec ştiut de copii şi aceştia jocului
trebuie să-l denumească şi să interpreteze o strofă.
Dacă nu recunosc cântecul doar audiind un fragment Probă practică
ritmico-melodic, atunci educatoarea îi ajută, Exerciţiul, Recunoaşterea şi
intepretând şi versurile cântecului. Jocul muzical intonarea corectă a
Se vor împărţi copiii în două echipe: cântecelor
- “Echipa chitariştilor”
- “Echipa toboşarilor”
Echipa care recunoaşte cântecul, îl denumeşte şi
interpretează o strofă, primeşte un punct.
Va câştiga echipa care obţine cele mai multe puncte.

6 Obţinerea Exersarea jocului cu text şi cânt „Muzicanţii”, muzica Exerciţiul Interpretarea structurii
performanţei de Grigore Teodosiu, acompaniindu-se cu ajutorul muzicale, redând
xilofoanelor şi a instrumentelor neconvenţionale. simultan mişcările
acesteia, marcând
ritmul
7 Evaluarea În finalul activitatii, un copil numit de educatoare va Conversaţia Aprecierea modului de
deschide un plic în care se afla recompensele pentru Explicaţia execuţie cântecului şi a
copiii (câte o fişă cu un instrument muzical-de jocului muzical
colorat/pictat). Educatoarea face aprecieri asupra
modului in care au participat copiii la activitate.
ANEXA 1

Copilul şi cartea
de Andrei Mureşan

Carte dragă, de la tine


Eu pot multe a-nvăţa:
Tata tot mereu îmi spune,
Şi eu cred că este-aşa.

Vino dar de mă învaţă,


Că eu te voi asculta,
Şi voi fi în a mea viaţă
Precum mă vei invăţa.

Dară cartea nu vorbeşte


Şi copilul se mâhni;
Mama însă îi şopteşte:
— „Vezi de-nvaţă a citi.

Cartea poate să vorbească


Numai celui ce-i deprins,
Care ştie să citească,
Ce într-însa este scris!"
ANEXA 2
Cântec - Cărticica mea
Am o mică cărticică, mult îmi place s-o citesc,
Mă învaţă, nu mă ceartă, mă lasă s-o răsfoiesc,
Învăţ lucruri importante, despre păsări, despre flori,
Despre lumea cea cu plante, despre soarele în zori.

Refren:
Cărticica mea este cea mai dragă,
Eu de ea nicicând n-o să mă despart,
În ea este scrisă viaţa mea întreagă,
Este şi va fi al meu prieten drag.

Despre unii de sub mare, cerul cu steluţe mii,


Despre munţi şi despre soare, despre-ntinsele câmpii.
Învăţ lucruri importante, despre păsări, despre flori,
Mai cuminţi şi aşi în toate, te iubesc, minune carte!

Refren:
ANEXA 3

TRENULEŢUL MUZICAL
Trenuleţul muzical
s-a oprit la scară,
şi pe toţi ne ia cu el
pentru prima oară!
Eu locomotivă sunt,
voi sunteţi vagoane
aşezaţi-vă în rând,
mâinile-s tampoane.
Trenul face “ Tuu! Tuu! Tuu! ‘
De plecare-i gata
De e ger sau de-i năduf
Fuge ca săgeata.
Cântecele multe azi
Noi vom învăţa/repeta
În română şi-n engleză
Toţi le vom cânta.
Hai ,copii! hai, copii!
Toţi în tren ne vom sui.
Să cântăm, să dansăm
Doar pe ritmul muzicii.
Refren:
Tot pe drum, pe drum, pe drum,
trenuleţul cântă.
Şi pe rând, pe rând, pe rând,
muzica ne-ncântă!
On the road, the road, the road,,
Little train is ringing!
One by one, by one, by one,
All of us are singing. * 3
ANEXA 4

MUZICANŢII
Muzica: Grigore Teodosiu

Noi suntem muzicanţi voioşi


Ce ştim cânta frumos – BIS
Noi din vioară ştim cânta
Vioara sun-aşa – BIS
REFREN: TIM, TIM, TIM, TIM, etc.

Noi suntem muzicanţi voioşi


Ce ştim cânta frumos – BIS
Noi din trompetă ştim cânta
Trompeta sun-aşa – BIS
REFREN: TA, TA, TA, TA, etc.

Noi suntem muzicanţi voioşi


Ce ştim cânta frumos – BIS
Noi din tobiţă ştim cânta
Tobiţa sun-aşa – BIS
REFREN: BUM, BUM, BUM, BUM, etc.

„Dacă muzica nu-i în suflet, n-o căuta în fluier.” Rabindranath Tagore


ANEXA 5

REPREZENTAREA STRUCTURII CÂNTECULUI


REPREZENTAREA AFERENTĂ STROFELOR
STROFA 1

STROFA 2

STROFA 3

S-ar putea să vă placă și