Sunteți pe pagina 1din 3

Educatia intelectuala:

Educatia intelectuala reprezinta dimensiunea cognitiva a activitatii de formare-


dezvoltare a personalitatii umane, deschisa in plan psihologic si metodologic,
proiectata si realizata la nivel logic superior, pe baza valorilor adevarului stiintific.

Prin resursele sale formative- rigurozitate, esentialitate, obiectivitate, legitate,


stabilitate epistemica, deschidere metodologica, etc. Aceste valori confera continutului
general proiectat, continuturilor specifice realizate si dezvoltate in diferite context si
forme de actiune, dimensiunea unei “educatii prin stiinta si pentru stiinta”. Autorul se
pronunta, ca in aceasta perspective poate fi avansata chiar ipoteza echivalarii
termenului de educatie intelectuala cu cel de educatie stiintifica.

Dimensiunea intelectuala a personalitatii apare astfel ca fiind legata de cantitatea si


calitatea experientei de cunoastere si de actiune acumulata de o persoana, precum si de
posibilitatile sale de a opera mental cu aceste continuturi,, pentru a raspunde
satisfacator la cerintele ce ii sint adresate de mediul natural si social in care traiesc.

Definirea educatiei intelectuale la nivelul unui concept pedagogic fundamental


presupune activitatea de formare – dezvoltare permanenta a personalitatii prin
intermediul valorilor specific stiintei, reflectate in cunostinte, capacitate, atitudini
stiintifice integrate intra-inter-trans-disciplinar, care pot fi dobindite prin strategii
pedagogice graduale, angajate la nivel didactic si extradidactic, in plan general,
particular si individual “asigurind adaptarea omului la realitatea obiectiva”

Obiectivele pedagogice ale educatiei intelectuale:

1. Obiectivul general: formarea-dezvoltarea constiintei stiintifice. Reflecta


interdependent dintre latura informativa si latura formative a cunoasterii logice,
rationale, bazata pe de o parte pe dobindirea de concept, judecati, rationamente,
principia, teorii etc, iar pe de alta parte pe dobindirea de deprinderi, strategii,
atitudini stiintifice.

2.Obiectivele specifice:
- Dobindirea cunostintelor stiintifice, deprinderilor si strategiilor intelectuale
fundamentale;
- Formarea capacitatilor intelectuale cu valoare de aplicabilitate pedagogica si
sociala: competente de cunoastere, comunicare, de creatie;
- Formarea capacitatilor cognitive de maxima eficienta pedagogica si sociala;
- Formarea capacitatii de integrare a cunostintelor, deprinderilor, strategiilor si
atitudinilor intelectuale dobindite anterior.

3. Obiectivele concrete ale educatiei intelectuale, realizabile in cadrul unor activitati


educative, didactice, extradidactice, organizate formal sau nonformal.

Continutul educatiei intelectuale este realizabil, in opinia lui S. Cristea indeosebi prin
activitatile didactice organizate la nivelul procesului de invatamint, proiectare, insa in
perspective formarii-dezvoltarii permanente a personalitatii prin intermediul
activitatilor de informal si nonformala, valorificarea inteligentei la un nivel care “il
invata pe elev sa o dezvolte atita timp cit e capabil de progress, chiar dupa incheiera
vietii scolare”.

Metodologia educatiei intelectuale este evidenta in contradictia dintre abordarea


fixata de pedagogia traditional sic ea promovata de pedagogia moderna/ postmoderna.
In acest context, metodele bazate pe actiune stimuleaza realizarea continuturilor
educatiei intelectuale , in plan moral, tehnologic, pentru dezvoltarea unor procese de
socializare.

Metodele educatiei intelectuale sint, in esentalor, metode active care formeaza “nu
doar capacitatea de achizitionare a cunostintelor, ci in primul rind obisnuinta de a gindi
sanatos”, sustinuta atitudinal prin “dorinta de a sti intodeauna mai mult si mai bine”.
Asemenea metode sint grupate in jurul unor strategii de invatare care viseaza formarea-
dezvoltarea deprinderilor intelectuale a capacitatilor intelectuale de rezolvare a
problemelor so a situatiilor-problema in conditii de comunicare- cercetare0 actiune
practica.
Insusirea metodelor si tehnicilor de munca intelectuale presupune dobindirea a trei
tipuri de competitive:

a)Competitia informational se dobindeste prin stapinirea metodelor si tehnicilor de


obtinere, consemnare si stocare a informatiilor.

b) Competitia operatorie- presupune stapinirea unei game largi de priceperi si


deprinderi intelectuale.
c)Competitia de comunicare ( orala sau scrisa)- se cultiva prin variate tehnici, de la
cele care tin de organizarea unui raspuns bine structurat pina la cele care privesc
realizarea unor referate si care pregatesc elaborarea si redactarea unor comunicari
sau referate stiintifice.