Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI

MEDICINĂ VETERINARĂ „Ion Ionescu de la Brad”


Facultatea de Agricultură

COMBATEREA INTEGRATĂ A BURUIENILOR LA


FERMA I.I GHEORGHITA GH. GABRIEL MURGENI

Îndrumător, Student,
Prof. Univ. Dr. Costică AILINCĂI Gheorghita Gabriel

1
Cuprins
CARACTERISTICILE ZONEI UNDE ESTE AMPLASATĂ INTREPRINDEREA INDIVIDUALA
GHEORGHITA GH . GABRIEL ............................................................................................................ 3
1.1 Date generale despre exploatatie ............................................................................................... 3
1.2 CONDIȚIILE DE CLIMĂ ............................................................................................................ 3
1.3 CONDIȚIILE DE RELIEF ........................................................................................................... 4
1.4 TIPUL DE SOL ............................................................................................................................. 4
SPECIILE DE BURUIENI SPECIFICE CULTURILOR DIN CADRUL ASOLAMENTULUI ......... 5
ALEGEREA METODEI DE COMBATERE A BURUIENILOR ÎN FUNCȚIE DE CULTURĂ ȘI
SPECIFICUL ZONEI............................................................................................................................. 8
1. Metodele chimice utilizate împotriva buruienilor la cultura de grâu și orz. .................................... 9
2. Metodele chimice utilizate împotriva buruienilor la cultura de porumb ....................................... 10
3. Metodele chimice utilizate împotriva buruienilor la cultura de floarea soarelui ........................... 11
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................... 13

2
CARACTERISTICILE ZONEI UNDE ESTE AMPLASATĂ
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GHEORGHITA GH . GABRIEL

1.1 Date generale despre exploatatie


Intreprinderea individuala GHEORGHITA GH . GABRIEL s-a infintat in data de 20.11.2018 si
are ca obiecte de activitate cresterea culturilor de camp,in special grau,porumb, floarea-
soarelui ,orz

Societatea detine o suprafata totala de 50 ha

Sediul social: oras Murgeni, sat Raiu, judetul Vaslui

Cod CAEN principal- 0111-- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a
plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

1.2 CONDIȚIILE DE CLIMĂ

Pe teritoriul judeţului Vaslui clima este temperat continentală, întâlnindu-se mase de aer
post – tropical care provoacă precipitaţiile de la sfârşitul primăverii şi inceputul verii, mase de
aer rece de origine siberiană, care provoacă gerurile aspre şi de lungă durată din timpul iernii,
dar şi mase de aer cald si uscat din Asia Centrală si Asia Mică, ce dau veri foarte calde şi
secetoase. Primăverile şi începuturile de vară răcoroase, sunt date de ciclonii termici atlantici.
Temperaturile medii anuale cresc de la nord spre sud variind între 7.50 C şi 9.50 C . În luna
cea mai călduroasă, iulie, valorile medii anuale se încadrează între 180C şi 210C, iar in cea
mai răcoroasă, ianuarie, între –40C la Vaslui şi 3.50C la Bârlad . Extremele termice se
încadrează la Vaslui între –32.60C şi +390C. Îngheţul se produce după 15 octombrie si se
termina dupa 15 aprilie.

Precipitaţiile au o răspândire inegală, înregistrându-se cantităţi medii multianuale de 500-


600 mm (Vaslui –570 mm, Bârlad – 474 mm, Negreşti – 534 mm , fiind însă şi ani când se
depăşesc aceste valoriCele mai multe precipitaţii cad în timpul călduros (lunile mai, iunie,
iulie – peste 35%) iar cele mai puţine în februarie – martie – 15 % . Specific precipitaţiilor
lichide este caracterul torenţial al acestora, fapt ce provoacă viituri cu efecte importante
asupra albiilor cursurilor de apă

in judetul Vaslui, solul este utilizat astfel:

- suprafata impadurita= 16%;

- suprafata arabila = 58% ;

3
- suprafata cultivata cu vita de vie = 12% ;

- suprafata cultivata cu livezi = 6% ;

- suprafata acoperita cu pasuni = 8%

1.3 CONDIȚIILE DE RELIEF

Caracterizat printr-o structură geologică monoclimatică cu înclinarea straturilor spre sud-est,


în compoziţia petrografică a depozitelor din Podişul Moldovei predomină complexul argilo –
nisipos. Procesele geomorfologice actuale de pe teritoriul judeţului Vaslui sunt deosebit de
active, dintre ele distingându-se alunecările de teren şi activitatea torenţială, la dezvoltarea
cărora o mare contribuţie o au: - pantele versanţilor; - natura rocilor care alcătuiesc relieful
judeţului; - tăierea iraţională a perdelelor de protecţie; - răspândirea neuniformă a pădurilor ; -
distrugerea lucrărilor de combatere a eroziunii solului.

Sub raport geologic, teritoriul judetului Vaslui, cuprinde doua serii de formatiuni diferite: -
fundamental precambrian (prima era din istoria pamantului), care constituie cele mai vechi
depozite din tara noastra, acoperit cu un pachet de strate sedimentare vechi, paleozoice si
mezozoice, dintre care ultimul apare la suprafata in valea Prutului;

- depuneri sedimentare ale neogenului (a doua perioada a neozoiculuii, care cuprind cea mai
mare intindere a judetului, fiind acoperite cu o cuvertura subtire de formatiuni cuaternare.
Raionarea geotehnica s-a facut in functie de structura geologica a formatiunii acoperitoare si a
caracteristicilor fizico-mecanice ale stratificatiei terenurilor respective.

1.4 TIPUL DE SOL

Solul este caracterizat prin etajarea reliefului și ca structură geologica monoclimatică


cu înclinare moderată a straturilor spre sud-est cu compoziție petrografica a depozitelor, în
care predomină complexul argilo-nisipos.
Pe teritoriul județului Vaslui, prezența orizontului A molic, constituie diagnosticul
pentru clasa molisoluri, care se datorește procesului caracteristic de formare, determinat de
condițiile specifice de solificare. Predomină în zonă soluri cernoziomice și soluri cenusii.

4
SPECIILE DE BURUIENI SPECIFICE CULTURILOR DIN CADRUL
ASOLAMENTULUI

Buruienile reprezintă un grup de specii de plante necultivate, lipsite de valoare


economică, adaptate să se dezvolte alături de plantele cultivate, cărora le înrăutățesc condițiile
de creștere. Principalele consecințe sunt întârzierea dezvoltării culturilor și micșorarea
recoltei, în unele cazuri ajungându-se chiar până la distrugerea acesteia.
Infestarea culturilor cu buruieni este influiențată de planta premergătoare, lucrări
agrotehnice efectuate necorespunzător, rezerva de semințe din sol, parcele învecinate puternic
îmburuienate, utilizarea utilajelor necurățate de semințe de buruieni, folsirea gunoiului de
grajd nefermentat, existența vectorilor. Orice plantă cultivată prezintă buruieni, boli și
dăunători specifici datorită preferințelor sale privind tipul de sol, pH-ul solului, temperatura,
umiditatea.
Asolamentul fermei este stabilit pe o perioada de patru ani fiind compus din patru
culturii: grâu, porumb, floarea soarelui, și orz.

1. Graul

Regn: Plantae

Diviziune: Magnoliophyta

Clasă: Liliopsida

Ordin: Poales

Familie: Poaceae

Gen: Triticum

Grâul este inclus ca plantă de cultură în asolament la majoritatea fermelor agricole


fiind o cultura ușoară, integral mecanizată și o excelentă premergatoare datorită recoltării
timpurii ce permite prelucrarea terenului înca din toamnă.
În cultura grâului combaterea buruienilor este o lucrare obligatorie, buruienile
dicotiledonate reprezentând o mare problema, speciile cele mai des întâlnite sunt:
Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică), Capsella bursa-
pastoris (traista ciobanului), Thlaspi arvense (punguliță), Cirsium arvense (pălămida) și specii
de buruieni, cum ar fi: Matricaria chamomilla (mușețelul), Agrostemma githago (neghina),
Papaver rhoeas (macul sălbatic), Stellaria media (rocoină).

5
2. Porumbul
Regn: Plantae

Diviziune: Magnoliophyta

Clasă: Liliopsida

Ordin: Poales

Familie: Poaceae

Gen: Zea

Specie: Z. mays

Porumbul datorită faptului că are plasticitate ecologică mare ocupă locul al doilea din
suprafața mondială cultivată. Aceasta s-a extins datorită potențialului mare de producție,
vaorificării foarte bune a îngrășămintelor și mecanizării integrale a culturii. Buruienile
reprezintă un factor limitativ de producție, mai ales în primele faze de vegetație, dacă acestea
nu sunt combătute pot determina pierderii de 30-90%.
Speciile de gramineele anuale pun cele mai mari probleme culturii de porumb, cum ar
fi: Setaria ssp (mohorul), Echinochloa cruss-galli (Iarba bărboasă), și speciile perene Sorghum
halepense (Costreiul), Agropyron repens (Pir târâtor), Cynodon dactylon (Pir gros). Buruieni
dicotiledonate: Amaranthus ssp (Știr), Polygonum aviculare (Troscot), Portulaca oleracea
(Iarba grasă).

3. Floarea soarelui
Regn: Plantae

Clasă: Magnoliopsida

Ordin: Asterales

Familie: Asteraceae

Gen: Helianthus

Specie: H. annuus

Nume binomial

Helianthus annuus

6
Floarea-soarelui este important a se cultiva datorită faptului ca este una dintre cele
mai raspandite plante oleifere de la noi din țară, prezintă avantajul că se pot utiliza toate
părțile aeriene ale plantei și este și o bună plantă meliferă.

Comparativ cu alte culturii, se considera că floarea soarelui are particularitatea de a


rezista mai bine contra buruienilor, datorită faptului că prin atingerea taliei de 80- 100 cm
umbresc solul, reducând posibilitățile de răsărire ale buruienilor.
Culturiile de floarea soarelui poi fi infestate cu buruieni monocotiledonate și dicotiledonate
anuale, dintre care cele mai frecvente sunt întâlnite în cultura de porumb: Setaria,
Echinochloa, Amaranthus.
4. Orzul
Regn: Plantae

Specie: H. vulgare

Trib: Triticeae

Ordin: Poales

Familie: Poaceae

Gen: Hordeum

Cea de a patra cultură din asolamentul fermei este orzul, aceasta este o cereală
paioasă cunoscută din vechi timpuri. Boabele de orz sunt cultivate în special pentru utilizarea
lor ca nutreț concentrat în creșterea și îngrășarea animalelor. Culturile de orz urmează aceleasi
tratamente și aceiași tehnologie ca și culturile de grâu, acestea au boli, dăunători și buruieni
specifice. Combaterea buruienilor reprezintă o lucrare importantă, deoarece pot determina
pierderi de 40/ 50%. Cel mai des sunt afectate de buruieni dicotiledonate, cum ar fi:
Amaranthus ssp (știr), Agrostemma githago (neghina), Brassica rappa (rapița sălbatică),
Cirsium arvense (palamida), Polygonum avicularae (troscot), Sonchus ssp (susai).

7
ALEGEREA METODEI DE COMBATERE A BURUIENILOR ÎN
FUNCȚIE DE CULTURĂ ȘI SPECIFICUL ZONEI

Daunele provocate de buruieni diferă în funcție de cultură, gradul de îmburuienare,


metoda de combatere aleasă cât și de posibilitățile economice ale fermei, acestea pot provoca
pierderi de 30-90%. Principalele probleme pe care le provoacă buruienile sunt reducerea
spațiului de nutriție ce revine plantelor cultivate, le umbresc, determină scăderea temperaturii
la suprafața solului cu 2-4 grade C, iau lumina plantelor, sărăcesc atmosfera în dioxid de
carbon de care plantele cultivate au nevoie. De asemenea, buruienile îngreunează efectuarea
lucrărilor agricole și încarcă costurile de producție.

Combaterea integrată a buruienilor se realizează prin măsuri preventive și măsuri


curative.

Principalele metode preventive de combatere a buruienilor sunt:


- folosirea la semănat a semințelor condiționate;
- obținerea și folosirea de gunoi de grajd cu grad scăzut de infestare;
- curățirea apei de irigat de semințe de buruieni prin așezarea de site;
- distrugerea focarelor de buruieni de pe suprafețele necultivate (șanturi, stâlpi de curent,
drumuri)
- curățirea mașinilor agricole;
- recoltarea la timp și corectă a culturilor.
Aceste metode sunt utilizate de către toate unitățile agricole.

Metodele curative combat efectiv buruienile răsărite sau în curs de răsărire. Ele
sunt de patru feluri: agrotehnice, fizice, biologice și chimice.

Metodele agrotehnice prezintă câteva avantaje importante:


- asigură combaterea tuturor speciilor de buruieni în vegetație;
- odată cu combaterea se realizează pregătirea patului germinativ;
- se încorporează îngrășăminte;
- se combat boli și dăunători;
- se deschid brazde pentru irigat;
- nu lasă reziduuri în sol;
- nu deranjează echilibrul ecologic.
Aceste metode au și unele dezavantaje: efectuate repetat, unele din ele pulverizează
solul, tasează excesiv, necesită multă forță de munca, în caz de precipitații abundente nu se
pot aplica la timp și nu sunt efectuate calitativ.

Principalele metode agrotehnice sunt:


- rotația rațională a culturilor în asolamente;
- lucrările solului (dezmiriștirea, arătura, lucrările cu diferite tipuri de grape, lucrări cu
cultivatorul);

8
- semănatul la timp în realizarea unei desimi optime;
- întreținerea culturilor în timpul vegetației prin plivit și prășit.
- folosirea amendamentelor pe solurile acide sau alcaline reduce foarte mult numărul de
buruieni specifice acestor soluri;
- mulcitul (acoperirea intervalului dintre rânduri cu resturi organice sau masă plastică);

Totalitatea acestor măsuri de combatere menționate se aplică la totalitatea culturilor,


cu excepția metodei chimice.

Metoda chimică: folosirea substanțelor chimice (erbicide) în combaterea buruienilor


prezintă avantaje și dezavantaje.
Ca avantaje se menționează: reducerea necesarului de forță de muncă; creșterea
productivității muncii; a redus numărul de treceri pe terenul agricol în cadrul tehnologiei de
cultivare a plantelor, evitându-se tasarea solului.
Dintre dezavantajele erbicidelor se amintesc: poluarea solului, aerului și apei; rămân în
sol cantități mai mari sau mai mici de reziduuri; uneori, împiedica realizarea unui asolament
rațional.
În vederea evitării consecințelor negative datorate aplicării incorecte a erbicidelor, se
impun de la început câteva lucruri foarte importante, și anume: Stabilirea dozelor optime -
element esențial al eficacității erbicidelor. La erbicidele reziduale, care se aplică pe toată
suprafața solului, doza se stabilește între limitele recomandate de firmele producătoare, în
funcție de sol (textură și conținutul de humus) și în corelație cu structura buruienilor și,
respectiv, procentul pe care-l dețin speciile de buruieni foarte rezistente.

1. Metodele chimice utilizate împotriva buruienilor la cultura de grâu și orz.

Perioada de primăvară este cea mai critică pentru grâul de toamnă și orz, deoarece prin
gradul de îmburuienare existent la desprimăvărare se produc cele mai evidente atacuri ale
buruienilor asupra fiziologiei şi morfologiei plantelor.
Cea mai bună perioadă de aplicare a erbicidelor este aceea în care grâul se află în
stadiul de sfârşit de înfrăţit şi început de împăiere, iar buruienile se află în stadiul de rozetă.
Erbicidarea se face pe timp frumos, când temperatura aerului depășește 15-16 grade Celsius.
Sub aspectul cantitativ, buruienile au avut valori anuale destul de diferite, cantităţi mai
mici au fost obţinute pe fondul unui climat mai secetos.

Dicotiledonatele perene, prezente permanent în perioada de vegetaţie a grâului, dar şi


în faza finală - la recoltare, au fost reprezentate de Cirsium arvense, Sonchus arvensis şi
Convolvulus arvensis.

Monocotiledonatele anuale, de tipul Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis,


Setaria glauca - ca dominante, au apărut spre sfârşitul perioadei de vegetaţie.

9
Erbicidele care se aplică de la faza de înfrățire, până la formarea primului internod,
respectiv stadiul de rozeta al buruienilor sunt:

-PRODATE 2,4 D – 0,8-1 l/ha


-DICOPUR D – 1,0 l/ha

Erbicidele care se aplică de la faza de înfrățire până la stadiul de alungire a celui de-al
doilea internod sunt:

-LINTUR 70 WG – 150 g/ha (buruieni dicotiledonate anuale si perene).

Erbicidele care se aplică de la faza de înfrățire până la faza de burduf:

-GRANSTAR SUPER 50 SG – 40 g/ha.

2. Metodele chimice utilizate împotriva buruienilor la cultura de porumb

Porumbul spre deosebire de alte culturi prezintă probleme deosebite de îmburuienare,


din cauza terenurilor necultivate ca surse de îmburuienare, dar în special a monoculturii.
Porumbul este foarte sensibil la îmburuienare, în primele două luni după răsărire, întrucat
creșterea este lentă în primele 4-6 săptămâni, precum și numărul redus pe plante pe metrul
pătrat (5-7 plante)

Cele mai bune rezultate în combaterea buruienilor din cultura porumbului se obțin prin
erbicidarea cu Cordus în doza de 40 grame/ha sau Principal în doză de 90 grame/ha.
Acestea doua erbicide utilizează eficient efectul sinergic și compensativ al celor doua
substanțe active ce intra în componența lor (rimsulfuron cu nicosulfuron).

Alt erbicid recomandat cu spectru larg în combaterea buruienilor este Titus Plus care
combate cu succes atat monocotiledonatele anuale și perene, cât și dicotiledonatele anuale
și perene în doză de 307 grame/ha. Aceste erbicide se administrează când porumbul are 4-
7 frunze, iar pirul și costreiul sub 15 cm. Ele se administrează împreună cu surfactant. Tot
în postemergență, când avem o îmburuienare mai slabă cu dicotiledonate anuale și perene,
în special cu buruieni sensibile la 2,4 D, cum ar fi: știr, pălămidă putem folosi DMA 6,
Prodate 2,4 D în doza de 1l/ha sau alte erbicide cu spectru mai larg ca: Mustang 0,6 l/ha
sau Premiant, Sansac în doză de 1 l/ha și se aplică când porumbul are 4-6 frunze.

Într-o fază mai avansată a porumbului de 4- 8 frunze (sau răsărire neuniformă) putem
folosi erbicidul Buctril Universal în doză de 0,8- 1 l/ha. Aceste erbicide se folosesc în
special acolo unde s-a făcut erbicidare ppi sau preem, pentru combaterea
monocotiledonatelor.

Combaterea combinată mecanică și chimică a buruienilor presupune efectuarea a doua


prașile mecanice. Pentru combaterea monocotiledonatelor și dicotiledonatelor anuale se

10
încorporează în sol, la pregătirea patului germinativ unul dintre erbicidele Guardian, Relay
sau Dual Gold 960 EC.

După erbicidare timp de 15- 20 de zile nu se vor efectua prașile întrucât se întrerupe
translocarea erbicidului

Pentru ca eficiența erbicidării la porumb să fie maximă este necesar să ținem cont de
condițiile climatice, sol, mod de încorporare și recomandările de încorporare a erbicidului
astfel: toate tratamentele cu erbicide care se aplică în postemergență pe frunze să fie
executate pe timp frumos, fără pericol de precipitații în următoarele 6- 8 ore, în vederea
pătrunderii erbicidului în plantă. Toti factorii care limitează intensitatea fotosintezei și
transferul substanței asimilate după aplicare (scăderea temperaturii, seceta, temperaturi
ridicate), determină reducerea efectului erbicidelor.

Erbicidele prezentate pe bază de rimsulfuron, nicosulfuron, foramsulfuron vor fi


administrate obligatoriu împreună cu surfactant care se livrează împreună cu erbicidul,
acesta favorizează reținerea și pătrunderea erbicidului în buruieni. Erbicidele aplicate
preemergent, pe sol uscat, lipsit de precipitații timp îndelungat face ca efectul lor să fie
scăzut. La aceste erbicide substanța activă este absorbită de buruieni odată cu apa, ca să
fie posibil acest lucru este necesar ca stratul superficial al solului să fie bine pregătit, să fie
umed și erbicidul să fie antrenat în zona de germinare a buruienilor.

Combaterea combinată mecanică și chimică a buruienilor presupune efectuarea a doua


prașile mecanice. Pentru combaterea monocotiledonatelor și dicotiledonatelor anuale se
încorporează în sol, la pregătirea patului germinativ unul dintre erbicidele Guardian, Relay
sau Dual Gold 960 EC.

După erbicidare timp de 15- 20 de zile nu se vor efectua prașile întrucât se întrerupe
translocarea erbicidului

3. Metodele chimice utilizate împotriva buruienilor la cultura de floarea soarelui

La cultura de floarea soarelui, combaterea chimică a buruienilor se realizează prin


folosirea de erbicide sau asociații de erbicide, în concordanță cu spectrul de îmburuienare,
a căror acțiune este completată prin executarea a 1-3 prașile manuale.

Firma Pioneer a realizat hibrizi de floarea soarelui rezistenți la erbicidele sulfonil-ureice


de tipul Granstar sau Express, la care se pot aplica tratamente în primele faze de vegetație,
când floarea soarelui este în faza de 4-6 frunze, iar buruienile sunt în faza de rozetă, în
doză de 30 g/ha + Trend 250 ml/ha.

Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate și unele dicotiledonate se administrează


primăvara înainte de semănat cu încorporare imediată și profundă în sol unul dintre

11
erbicidele Diizocab 80 EC 6- 10 l/ha sau Stomp 330 EC 5- 8 l/ha. Se mai poate aplica atât
preemergent cât și postemergent erbicidul Afalon 1- 2,5 kg/ha.

Preemergent se mai pot utiliza erbicidele Harness sau Raft, singure sau asociate cu un
graminicid de tip acetanilide, acestea nu necesită a fi încorporate în sol, când floarea
soarelui are maxim 4- 6 frunze.

Pentru combaterea monocotiledonatelor anuale și perene inclusiv Sorghum halepense din


rizomi se folosește unul din erbicidele Galland Super 1 l/ha, Agil 100 EC 1- 1,8 l/ha sau
Furore Super 2,5 l/ha. Acestea se admnistrează în perioada de vegetație, când plantele de
costrei au 10- 30 cm și sunt turgescente. Pentru a se asigura translocarea erbicidului în
rizomi este necesar ca o perioadă de 10- 15 zile dupa administrare să nu se efectueze
prașile.

12
BIBLIOGRAFIE

1. Gheorghe Valentin Roman (coordonator),Valeriu Tabără, Mihai Axinte,


Teodor Robu, Paul Pîrşan, ,Marin Ştefan- Fitotehnie Vol.1 Cereale şi
leguminoase pentru boabe . Editura UNIVERSITATEA ;
2. Balteanu Gh., 1979 – Fitotehnie, Editura Ceres, Bucuresti.
3. https://www.agro.basf.ro/ro/produse/overview/Akris%C2%AE.html
4. https://www.verdon.ro/erbicide/erbicid-selectiv-dicopur-top-464-sl-1l.html
5. https://www.pestre.ro/erbicid-dicopur-top-464-sl-acid-24-d-dicamba-
nufarm_137/
6. https://www.bayercropscience.ro/produse.php?action=produse&prod=43&sub
catIDg=1
7. https://www.adama.com/romania/ro/produse-pentru-protectia-
plantelor/erbicide/goltix-titan
8. https://www.botanistii.ro/bayer-adengo-465-sc.html
9. www.wikipedia.ro
10. http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Podisul_Barladului.php
11. http://www.primaria-murgeni.ro/

13