Sunteți pe pagina 1din 17

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:


DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR - informativ
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010
Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 2.000 0.468 0.480 2.480 0.580
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711
TOTAL CAPITOL 1 7.900 1.847 1.896 9.796 2.290
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
TOTAL CAPITOL 2 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii 5.370 1.256 1.289 6.659 1.557
3.3 Proiectare şi inginerie 33.414 7.812 8.019 41.433 9.687
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultanţă 80.000 18.705 19.200 99.200 23.194
3.6 Asistenţă tehnică 13.000 3.040 3.120 16.120 3.769
TOTAL CAPITOL 3 131.784 30.812 31.628 163.413 38.207
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 654.974 153.139 157.194 812.167 189.892
4.2 Montaj utilaje tehnologice 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 Dotări 218.912 51.184 52.539 271.451 63.468
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 924.763 216.218 221.943 1,146.707 268.110
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
5.1.1 Lucrări de construcţii 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.731 2.041 2.095 10.826 2.531
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 84.400 19.734 20.256 104.656 24.470
TOTAL CAPITOL 5 95.108 22.237 22.826 117.933 27.574
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice și teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 1,162.555 271.816 279.013 1,441.569 337.051
Din care C + M 671.619 157.030 161.188 832.807 194.718
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA A
privind cheltuielile necesare realizării:
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010
Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 2.000 0.468 0.480 2.480 0.580
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711
TOTAL CAPITOL 1 7.900 1.847 1.896 9.796 2.290
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
TOTAL CAPITOL 2 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii 5.370 1.256 1.289 6.659 1.557
3.3 Proiectare şi inginerie 33.414 7.812 8.019 41.433 9.687
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultanţă 80.000 18.705 19.200 99.200 23.194
3.6 Asistenţă tehnică 13.000 3.040 3.120 16.120 3.769
TOTAL CAPITOL 3 131.784 30.812 31.628 163.413 38.207
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 654.974 153.139 157.194 812.167 189.892
4.2 Montaj utilaje tehnologice 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 Dotări 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 912.319 213.308 218.957 1,131.276 264.502
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
5.1.1 Lucrări de construcţii 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.731 2.041 2.095 10.826 2.531
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 84.400 19.734 20.256 104.656 24.470
TOTAL CAPITOL 5 95.108 22.237 22.826 117.933 27.574
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice și teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 1,150.111 268.906 276.027 1,426.138 333.444
Din care C + M 671.619 157.030 161.188 832.807 194.718
0

DEVIZUL
obiectului CONSTRUIRE CLĂDIRE
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1 Terasamente 3.538 0.827 0.849 4.388 1.026


1.2 Construcții: rezistență (fundații, structură) și arhitectură (finisaje) 417.848 97.697 100.284 518.132 121.144
1.3 Izolații 85.508 19.992 20.522 106.029 24.791
1.4 Instalații electrice 40.207 9.401 9.650 49.857 11.657
1.5 Instalații sanitare 15.793 3.693 3.790 19.583 4.579
1.6 Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 25.504 5.963 6.121 31.624 7.394
1.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 588.398 137.573 141.215 729.613 170.590

II. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093
2.2 TOTAL II 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093

III. PROCURARE

3.1 Utilaje și echipamente tehnologice 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658


3.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 639.275 149.468 153.426 792.701 185.341
0

DEVIZUL
obiectului AMENAJĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALĂ
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1 Terasamente 0.118 0.028 0.028 0.146 0.034


1.2 Construcții: rezistență (fundații, structură) și arhitectură (finisaje) 5.782 1.352 1.388 7.170 1.676
1.3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.4 Instalații electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.5 Instalații sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.6 Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711

II. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2 TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

III. PROCURARE

3.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


3.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711

0
0

DEVIZUL
obiectului UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1 Terasamente 0.060 0.014 0.014 0.074 0.017


1.2 Construcții: rezistență (fundații, structură) și arhitectură (finisaje) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.4 Instalații electrice 2.940 0.687 0.706 3.646 0.852
1.5 Instalații sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.6 Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870

II. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2 TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

III. PROCURARE

3.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


3.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870

0
0

DEVIZUL
obiectului ÎMPREJMUIRE
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1 Terasamente 0.153 0.036 0.037 0.190 0.044


1.2 Construcții: rezistență (fundații, structură) și arhitectură (finisaje) 7.501 1.754 1.800 9.302 2.175
1.3 Izolații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.4 Instalații electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.5 Instalații sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.6 Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 7.654 1.790 1.837 9.491 2.219

II. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2 TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

III. PROCURARE

3.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


3.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 7.654 1.790 1.837 9.491 2.219
0

DEVIZUL
obiectului PAVAJE
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1 Terasamente 0.273 0.064 0.065 0.338 0.079


1.2 Construcții: rezistență (fundații, structură) și arhitectură (finisaje) 13.359 3.123 3.206 16.565 3.873
1.3 Izolații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.4 Instalații electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.5 Instalații sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.6 Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 13.631 3.187 3.271 16.903 3.952

II. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2 TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

III. PROCURARE

3.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


3.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 13.631 3.187 3.271 16.903 3.952
0

DEVIZUL
obiectului CIRCULAȚII AUTO, PARCĂRI
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1 Terasamente 0.906 0.212 0.217 1.123 0.263


1.2 Construcții: rezistență (fundații, structură) și arhitectură (finisaje) 44.385 10.378 10.652 55.037 12.868
1.3 Izolații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.4 Instalații electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.5 Instalații sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.6 Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 45.291 10.589 10.870 56.160 13.131

II. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2 TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

III. PROCURARE

3.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


3.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 45.291 10.589 10.870 56.160 13.131
0

DEVIZUL
obiectului DOTĂRI
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


1.2 Construcții: rezistență (fundații, structură) și arhitectură (finisaje) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Izolații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.4 Instalații electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.5 Instalații sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.6 Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

II. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2 TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

III. PROCURARE

3.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


3.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Dotări 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860
TOTAL III 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA B
privind cheltuielile necesare realizării:
DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR - informativ
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010
Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Proiectare şi inginerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultanţă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 Asistenţă tehnică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 Dotări 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.1 Lucrări de construcţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice și teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608
Din care C + M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0

DEVIZUL
obiectului LOC DE JOACĂ
DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR - informativ
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


1.2 Construcții: rezistență (fundații, structură) și arhitectură (finisaje) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Izolații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.4 Instalații electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.5 Instalații sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.6 Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

II. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2 TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

III. PROCURARE

3.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


3.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Dotări 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608
TOTAL III 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608

0
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 1 4

privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului:


DENUMIRE OBIECTIV - 4
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A. 4


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4

1 2 3 4 5 6 7 4

CAPITOLUL 1 4
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

cumpărare teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

scoaterea temporar/definitiv din circuitul agricol 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

alte cheltuieli 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

1.2 Amenajarea terenului 2.000 0.468 0.480 2.480 0.580 4

cheltuieli cu pregătirea amplasamentului - demolări, demontări, dezafectări,


defrișări, evacuări materiale rezultate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

devieri rețele de utilități din amplasament 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

sistematizări pe verticală 2.000 0.468 0.480 2.480 0.580 4

drenaje, epuismente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

devieri de cursuri de apă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

strămutări de localități sau monumente instorice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711 4

plantare de copaci 1.800 0.421 0.432 2.232 0.522 4

reamenajare spaţii verzi 4.100 0.959 0.984 5.084 1.189 4

reîntroducerea în circuit agricol a suprafețelor scoase temporar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

TOTAL CAPITOL 1 7.900 1.847 1.896 9.796 2.290 4

4
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 2 4

privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului:


DENUMIRE OBIECTIV - 4
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A. 4


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4

1 2 3 4 5 6 7 4

CAPITOLUL 2 4
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870 4

alimentare cu apă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

canalizare 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870 4

alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

alimentare cu agent termic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

alimentare cu energie electrica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

telecomunicatii (telefonie, radio - tv) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

alte tipuri de rețele exterioare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

drumuri de acces 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

cai ferate industriale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

cheltuieli aferente racordării la reţele de utilităţi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

TOTAL CAPITOL 2 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870 4

4
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 3 4

privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului:


DENUMIRE OBIECTIV - 4
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A. 4


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4

1 2 3 4 5 6 7 4

CAPITOLUL 3 4
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

studii geotehnice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

studii geologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

studii topografice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

studii de stabilitate a terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

studii hidrologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

studii hidrogeotehnice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

studii fotogrammetrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii 5.370 1.256 1.289 6.659 1.557 4

obținere / prelungire valabilitate certificat de urbanism 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

obținere / prelungire valabilitate autorizație de construire / desființare 1.570 0.367 0.377 1.947 0.455 4

obținere aviz rețele publice de apă - canalizare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

obținere aviz rețele publice de gaze 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

obținere aviz rețele publice de termoficare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

obținere aviz rețele publice de energie electrică 0.100 0.023 0.024 0.124 0.029 4

obținere aviz rețele publice de telefonie 0.100 0.023 0.024 0.124 0.029 4

obținere aviz sanitar, sanitar - veterinar si fitosanitar 0.100 0.023 0.024 0.124 0.029 4

obținere certificat de nomenclatură stradală și adresă 0.300 0.070 0.072 0.372 0.087 4

întocmire documentației, obținere număr cadastral provizoriu și


înregistrarea terenului în Cartea Funciară
1.000 0.234 0.240 1.240 0.290 4

obținere aviz P.S.I. 0.200 0.047 0.048 0.248 0.058 4

obținere acord de mediu 1.000 0.234 0.240 1.240 0.290 4

alte avize, acorduri și autorizații solicitate 1.000 0.234 0.240 1.240 0.290 4

3.3 Proiectare şi inginerie 33.414 7.812 8.019 41.433 9.687 4

studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

studiu de fezabilitate 11.995 2.805 2.879 14.874 3.478 4

proiect tehnic 16.949 3.963 4.068 21.017 4.914 4

detalii de execuție 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

verificarea tehnică a proiectării 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870 4

elaborare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

elaborare documentații necasare pentru obținerea acordurilor, avizelor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

elaborare certificat de performanță energetică a clădirii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

elaborare expertiză tehnică pentru construcții începute și neterminate


sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări) 1.470 0.344 0.353 1.823 0.426 4

elaborare audit energetic pentru lucrările de creștere a performanței energetice a


clădirilor ca urmare a modernizărilor sau reabilitărilor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire şi multiplicării acesteia


(exclusiv cele cumpărate de ofertanți)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

cheltuieli aferente onorariilor, transportului, cazării și diurnei membrilor desemnați


în comisiile de evaluare
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

corespondență, anunțuri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

3.5 Consultanţă 80.000 18.705 19.200 99.200 23.194 4

plata serviciilor de consultanță la întocmirea cererii de finanțare, memoriului


justificativ, studiilor de piață, evaluărilor 40.000 9.352 9.600 49.600 11.597 4

plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției


sau administrarea contractului de execuție 40.000 9.352 9.600 49.600 11.597 4

3.6 Asistenţă tehnică 13.000 3.040 3.120 16.120 3.769 4

asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor


(în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectării) 1.000 0.234 0.240 1.240 0.290 4

plata diriginților de şantier desemnați de autoritatea contractantă 12.000 2.806 2.880 14.880 3.479 4

TOTAL CAPITOL 3 131.784 30.812 31.628 163.413 38.207 4

4
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 4 4

privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului:


DENUMIRE OBIECTIV - 4
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A. 4


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4

1 2 3 4 5 6 7 4

CAPITOLUL 4 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 654.974 153.139 157.194 812.167 189.892 4

Terasamente 4.870 1.139 1.169 6.039 1.412 4

Construcții: rezistență (fundații, structură) și arhitectură (finisaje) 483.093 112.951 115.942 599.035 140.060 4

Izolații 85.508 19.992 20.522 106.029 24.791 4

Instalații electrice 40.207 9.401 9.650 49.857 11.657 4

Instalații sanitare 15.793 3.693 3.790 19.583 4.579 4

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 25.504 5.963 6.121 31.624 7.394 4

Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

4.2 Montaj utilaje tehnologice 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093 4

Cheltuieli aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile


funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093 4

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658 4

Cheltuieli aferente achiziționării utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor


incluse în instalațiile funcționale 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658 4

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

Cheltuieli aferente achiziționării utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj,


precum și a echipamentelor de transport tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

4.5 Dotări 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860 4

Cheltuieli aferente achiziționării bunurilor ce intră, conform legii, în categoria mijloacelor fixe
sau obiecte de inventar 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860 4

4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

Cheltuieli aferente achiziționării drepturilor referitoare la brevete, licențe, know-how sau


cunoștințe tehnice nebrevetate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

TOTAL CAPITOL 4 912.319 213.308 218.957 1,131.276 264.502 4

4
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 5 4

privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului:


DENUMIRE OBIECTIV - 4
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A. 4


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4

1 2 3 4 5 6 7 4

CAPITOLUL 5 4
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573 4

5.1.1 Lucrări de construcţii 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573 4

construcţii provizorii sau amenajări la construcții existente pentru vestiare pentru


muncitori
1.976 0.462 0.474 2.451 0.573 4

grupuri sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

rampe de spălare auto 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

depozite pentru materiale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

fundaţii pentru macarale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

reţele electrice de iluminat și forță 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

căi de acces auto și căi ferate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

branşamente și racorduri la utilităţi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

împrejmuiri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

panouri de prezentare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

pichete de incendiu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

alte cheltuieli 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

cheltuieli de desfiinţare de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

obținere autorizație de construire / desființare aferente lucrărilor de organizare de


șantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

taxe de amplasament 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

închirieri semne de circulație 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

întrerupere temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare,


agent termic, energie electrică, gaze naturale, sau a circulației rutiere, feroviare, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4
navale sau aeriene
contract de asistență cu poliția rutieră 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

contract temporar cu furnizorul de energie electrică sau unități de salubrizare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

taxe de depozit ecologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

taxe locale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

costul transportului muncitorilor nelocalnici și / sau cazarea acestora 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

paza șantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

asigurarea pompierului autorizat 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.731 2.041 2.095 10.826 2.531 4

comisionul băncii finanţatoare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, conform Legii 50/1991


(0.7 % x C+M) 4.701 1.099 1.128 5.830 1.363 4

cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, conform Legii 453/2001


(0.1 % x C+M) 0.672 0.157 0.161 0.833 0.195 4

valoare prime de asigurare din sarcina autorității contractante 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

comisioane și dobânzi aferente creditului pe durata execuției obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor


(0.5 % x C+M) 3.358 0.785 0.806 4.164 0.974 4

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 84.400 19.734 20.256 104.656 24.470 4

cheltuieli neprevăzute -
maxim 10% (1.2 + 1.3 + 2 + 3 + 4) x 8.00% 84.400 19.734 20.256 104.656 24.470 4

TOTAL CAPITOL 5 95.108 22.237 22.826 117.933 27.574 4

C+M 671.619 157.030 161.188 832.807 194.718 4

4
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 6 4

privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului:


DENUMIRE OBIECTIV - 4
PROIECT MĂSURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4

Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A. 4


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4

1 2 3 4 5 6 7 4

CAPITOLUL 6 4
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

cheltuieli pentru instruire / școlarizare personal în vederea utilizării corecte și


eficiente a utilajelor și tehnologiilor
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

6.2 Probe tehnologice și teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

cheltuieli pentru execuția probelor prevăzute în proiect, rodaje, expertize la


recepție, omologări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4

TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4