Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAȘI

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT
PROMOȚIA ____________________
SESIUNEA DE DISERTAŢIE: ________________________

FIȘĂ DE LICHIDARE
Se adeverește prin prezenta că dl./d-na _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________nu are debite la:
BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII “PETRE ANDREI” DIN IAȘI __________________________________________
SERVICIUL CONTABILITATE ___________________________________________________________________
SERVICIUL TAXE _____________________________________________________________________________
BIBLIOTECA CENTRALĂ “MIHAI EMINESCU” DIN IAȘI ___________________________________________
Data:

UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAȘI


FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT
PROMOȚIA ____________________
SESIUNEA DE LICENȚĂ: _________________________

FIȘĂ DE LICHIDARE
Se adeverește prin prezenta că dl./d-na _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________nu are debite la:
BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII “PETRE ANDREI” DIN IAȘI __________________________________________
SERVICIUL CONTABILITATE ___________________________________________________________________
SERVICIUL TAXE _____________________________________________________________________________
BIBLIOTECA CENTRALĂ “MIHAI EMINESCU” DIN IAȘI ___________________________________________
Data: