Sunteți pe pagina 1din 5

Fişa tehnologică pentru executarea îmbrăcăminții rigide

pe schimbProductivitatea

utilaj-schimburiNecesarul de
Nr. sectorului

de măsurăUnităţi

pe sectorde lucruVolumul

Adoptat
Nr.procesului

Descrierea procesului în
Referinț ordinea tehnologică cu
e indicarea utilajului
la norme şi calculul volumelor

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Echipa 1
ЕниР Nivelarea si profilarea 1683 11747 0,14 1
1 I §E2-1- platformei drumului prin 1000m2
37 4 treceri pe o urmă
tab.2 DZ-31-1
ЕниР Compactarea suprafeței 1683 5925 0,28 2
2 II §E2-1- rambleului cu 1000m2
31 compactorul pe pneuri
tab.4 prin 8 treceri pe o urmă
D-29
Echipa 2
3 III calcul Transportarea și 375/ 200/ 1,88 13
descărcarea nisipului. t/m3 240 127
KamaZ3-5511 pe dist.
medie de 4 km
12*1*0.9*8
Pa= = 200
t
4*2
+ 0.033 + 0.033 +0.048
25
ЕниР Profilarea stratului de 1200 7272 0,16 1
2
4 III §E17-1 nisip 100m
Tab.2.5 DZ 8
5 IV §E17-2 Umezira stratului de 100m2 1200 4705 0,25 2
nisip.
PM 130B
Compactarea stratului de 1200 6153 0,19 2
2
6 IV §E17-11 nisip cu compactorul pe 1000m
pneuri prin 6 treceri pe o
urmă
D-31A

Coala
Starciuc N. UTM.582.4.CFDP.071.011.ME
Mod Coala Nr document. Semnătura Data 2
Transportarea si 172/ 200/ 0,86 6
V calcul descarcarea pămîntului pe 110 127
7 acostament 0,2m. t/m3
KamaZ3-5511 pe dist.
medie de 4 km
12*1*0.9*8
Pa= = 200
t
4*2
+ 0.033 +0.033 +0.048
25
ЕниР Profilarea stratului de 550 7272 0,07 1
2
8 V §E17-1 pămînt. 100m
Tab.2.5 DZ 8
9 V §E17-2 Umezira stratului de 100m2 550 4705 0,11 1
pămînt.
PM 130B
Compactarea stratului de 550 6135 0,08 1
2
10 V §E17-11 pămînt cu compactorul pe 1000m
pneuri prin 6 treceri pe o
urmă
D-31A
Echipa 3
11 VI calcul Transportarea și 295/189 200/ 1,48 11
descărcarea nisipului t/m3 127
stabilizat (9 % ciment).
KamaZ3-5511 pe dist.
medie de 4 km
12*1*0.9*8
Pa = = 200
t
4*2
+ 0.033 +0.033 +0.048
25
12 VI ЕниР
Profilarea stratului de 1050 7272 0,14 1
2
§E17-1
nisipului stabilizat (9 % 100m
Tab.2.5 ciment)
DZ 8
13 VII §E17-2 Umezira stratului de 100m2 1050 4705 0,22 2
nisipului stabilizat (9 %
ciment)
PM 130B
14 VII Compactarea stratului de 1050 6153 0,17 1
2
§E17-11 nisip cu compactorul pe 1000m
pneuri prin 6 treceri pe o
urmă
D-31A

Coala
Starciuc N. UTM.582.4.CFDP.071.011.ME
Mod Coala Nr document. Semnătura Data 3
15 VII Transportarea si 172/110 200/ 0,86 8
calcul descarcarea pămîntului pe 127
acostament 0,2m. t/m3
KamaZ3-5511 pe dist.
medie de 4 km
12*1*0.9*8
Pa= = 200
t
4*2
+ 0.033 +0.033 +0.048
25
16 VII ЕниР Profilarea stratului de 550 7272 0,07 1
2
§E17-1 pămînt. 100m
Tab.2.5 DZ 8
17 VII §E17-2 Umezira stratului de 100m2 550 4705 0,11 1
pămînt.
PM 130B
18 VII Compactarea stratului de 550 6135 0,08 1
2
§E17-11 pămînt cu compactorul pe 1000m
pneuri prin 6 treceri pe o
urmă
D-31A
Echipa 4
19 IX §E17-16 Pozarea placilor de suport 100m 200 129 1,55 6
si a sinelor-cofraj
Macara cu capacitatea de
pînă la 5t

Echipa 5
20 X calcul Transportarea și 35/22 200/ 0,17 1
descărcarea nisipului. t/m3 127
KamaZ3-5511 pe dist.
medie de 4 km
12*1*0.9*8
Pa= = 200
t
4*2
+ 0.033 +0.033 +0.048
25
21 X §E17-17 Profilarea si compactarea 100m2 750 2962 0,25 1
stratului egalizator
DS-502B
22 XI calcul Transportarea și 216/90 80/33 2,65 11
descărcarea betonului de t/m3
ciment KamaZ3-5511 pe
dist. medie de 12 km
12*1*0.9*8
Pa= = 80
t
12*2
+ 0.033 + 0.033 +0.048
25

Coala
Starciuc N. UTM.582.4.CFDP.071.011.ME
Mod Coala Nr document. Semnătura Data 4
23 XI §E17-18
Profilarea stratului de 100m2 750 2962 0,25 1
beton
DS-503B,
24 XII §E17-18 Compactarea stratului de 100m2 750 2962 0,25 1
beton DS-504B
25 XII calcul Transportarea și t/m3 141/60 80/34 1,76 7
descărcarea betonului de
fibre de oțel KamaZ3-
5511 pe dist. medie de 12
km
12*1*0.9*8
Pa= = 80
t
12*2
+ 0.033 + 0.033 +0.048
25
26 XIII §E17-18 Profilarea stratului de 100m2 750 2962 0,25 1
beton de fibre de oțel
DS-503B
27 XIV §E17-18 Compactarea stratului de 100m2 750 2962 0,25 1
beton de fibre de oțel
DS-504B
28 XV Executarea rosturilor în 100m 225 900 0,25 1
betonul proaspăt turnat
D 195 B
Echipa 7
29 XV §E17-18 Tăierea rosturilor 100m 125 500 0,25 1
Tab.2 transversale
DS 112
30 XV §E17-18 Tăierea rosturilor 100m 100 800 0,12 1
,31 Tab. 2 transversale
DS 115
32 XVI §E17-22 Umplerea rostrurilor cu 100m 125 170 0,74 3
mastic bituminos 100m 100 200 0,5 2
DS 67
transversale/longitudional
e
Echipa 6
33 XVI §E17-11 Demontarea placilor de 100m 200 133 1,5 6
suport si a sinelor-cofraj
Macara cu capacitatea de
pînă la 5t

Coala
Starciuc N. UTM.582.4.CFDP.071.011.ME
Mod Coala Nr document. Semnătura Data 5
Echipa 8
34 XVII calcul Transportarea și 70/30 80/34 0,88 6
descărcarea betonului de t/m3
ciment KamaZ3-5511 pe
dist. medie de 12 km
12*1*0.9*8
Pa= = 80
t
12*2
+ 0.033 + 0.033 +0.048
25
35 XVII §E17-23 Executarea benzilor de 100m 200 666,7 0,15 2
,36, consolidare
37 DS 76, TG 200, DS 136
38 XVII §E17-22 Umplerea rostrurilor cu 100m 50 170 0,29 2
I mastic bituminos
DS 67
Echipa 9
39 XIX Transportarea si 172/110 200/ 0,86 6
calcul descarcarea pămîntului pe 127
acostament 0,2m. t/m3
KamaZ3-5511 pe dist.
medie de 4 km
12*1*0.9*8
Pa= = 200
t
4*2
+ 0.033 +0.033 +0.048
25
40 XIX ЕниР Nivelarea si profilarea 600 11747 0,05 1
§E2-1- pămîntului prin 4 treceri 1000m2
37 pe o urmă
tab.2 DZ-31-1
41 XX §E17-2 Umezira stratului de 100m2 600 4705 0,11 1
pămînt.
PM 130B
42 XX Compactarea stratului de 600 6135 0,08 1
§E17-11 pămînt cu compactorul pe 1000m2
pneuri prin 6 treceri pe o
urmă
D-31A
43 XX §E2-1- Însămînțarea 600 2162 0,27 2
46 acostamentului 100m2

Coala
Starciuc N. UTM.582.4.CFDP.071.011.ME
Mod Coala Nr document. Semnătura Data 6