Sunteți pe pagina 1din 13

CURRICULUM VITAE

Anca Crivat

Studii:
1993-1999, Doctorat în filologie. Titlul tezei: Los libros de viajes de la Edad
Media española (sec.XIV-XV).
1992-1997, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti;
specializarea: filologie clasică. Licență în filologie clasică.
1979-1983, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti;
specializarea: spaniolă-franceză. Licență în specializările spaniolă-franceză.

Activitate didactică universitară:


18.02. 1991: asistent, Catedra de Spaniolă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine – Universitatea din Bucureşti.
23. 03. 1995: lector, Catedra de Spaniolă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine – Universitatea din Bucureşti.
1. 08. 2007: conferenţiar, Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi
Literaturi Iberoromanice şi Italiană al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine
din Universitatea din Bucureşti.
1.10.2014: profesor, Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi
Literaturi Iberoromanice şi Italiană al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine
din Universitatea din Bucureşti.

CURSURI (lista selectiva):


Licență:
Cursuri obligatorii:
1. Istoria literaturii spaniole – Ev Mediu ( semestrele I si II – cursuri de 4 ani)
2. Istoria literaturii spaniole – Renaştere ( semestrul III–cursuri de 4 ani)
3. Istoria literaturii spaniole – Ev Mediu (semestrul II Bologna)
4. Istoria literaturii spaniole – Renaştere (semestrul III Bologna)
5. Istoria literaturii spaniole – Baroc (semestrul IV Bologna)
6. Istoria literaturii spaniole – Ev Mediu (sem. I – specializarea B nefilologi – Facultatea
de Istorie, Facultatea de Geografie).
7. Istoria literaturii spaniole – Renaştere (sem II – specializarea B nefilologi – Facultatea
de Istorie, Facultatea de Geografie)
8. Teoria şi practica textului (anul II –cursuri de 4 ani)
9. Civilizaţie spaniolă (semestrul I Filologie si STIT Bologna)
10. Civilizaţie spaniolă (semestrul II Filologie Bologna)
11. Civilizaţie spaniolă (semestrul III STIT Bologna)
12. Civilizaţie spaniolă LMA (semestrul I )
13. Civilizaţie spaniolă LMA (semestrul II)
14. Civilizaţie spaniolă LMA (semestrul III)
15. Civilizaţie hispanoamericană LMA (semestrul IV)

Cursuri opţionale:

1
16. Curs opţional: Imitatio şi inventio în lirica spaniolă a secolelor al XVI-lea şi al XVII-
lea. (anul al III-lea – cursuri de 4 ani)
17. Curs opţional:Cărţi de călătorie ale Evului Mediu romanic (anul al IV-lea)
18. Curs opţional: Arte poetice ale Evului Mediu latin şi romanic (anul al IV-lea)
19. Curs opţional: Arte poetice – Ev Mediu-Renaştere-Baroc (Anul al IV-lea)
20. Curs opţional: Retorica discursului literar în Spania Renaşterii şi a Secolului de Aur.
(Anul al IV-lea).
21. Curs opţional anul III Bologna: Introducere în proza narativă a lui Miguel de
Cervantes: Galatea, Nuvelele exemplare, Muncile lui Persiles şi ale Sigismundei.
22. Curs opţional anul III Bologna: Don Quijote, roman baroc (anul al III-lea Bologna).

Masterat:
23. Modele ale eposului comic în literaturile romanice (Master de romanistică al Catedrei
de Spaniolă)
24. Antichitate greco-latină şi cultură europeană (Titular de disciplină în cadrul
programului masteral de romanistică al Catedrei de Spaniolă. Pe durata primului
semestru al anului universitar 2007-2008 acest curs a fost acceptat, prin concurs, în
cadrul unui program NEC-LINK organizat de Colegiul Noua Europă din Bucureşti
şi s-a desfăşurat în parteneriat cu Facultatea de Filosofie a Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj).
25. Antichitate greco-latină şi cultură europeană (Masterat SCILL – s-a menţinut titlul
cursului menționat la punctul 24, dar am modificat programa în proporție de peste
60%).
26. Poetici medievale (Masterat al Centrului de Medievistică al Universităţii din
Bucureşti destinat studenţilor Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi ai Facultăţii
de Istorie).
27. Tutore master didactică – program comun cu Universitatea Alicante (sem I
2007/2008; sem. I 2008/2009; sem I 2009-2010; sem II 2010-2011)
28. Atelier Practica traducerii: teorie și analiză (Master traductologie latino-romanică).

Activitate didactică în străinătate:


1-31 martie 2012 , profesor invitat la Université de Lorraine, Franţa.
15.01 1996 – 15.07 1996, lector de limba română la Universitatea Complutense din
Madrid.

Îndrumarea de lucrări ale studenţilor din cercurile ştiinţifice:


Naftan Alexandra 2011
Toma Ruxandra 2014

Îndrumarea de lucrări de grad în învăţămîntul preuniversitar:


Prof. Adelina Gavrilă, Școala Generală Federico García Lorca, București.

Alte activităţi didactice:


Stagiu Erasmus la Universitatea Rovira i Virgili, Tarragona, Spania, 11-18 mai 2010.

Burse de cercetare obținute prin concurs național:

2
1. 1.oct 2010-31 martie 2013 POSDRU /89/1.5/S/62259: “Enciclopedism şi
literatură în Evul mediu romanic”.
2. 2007-2008, NEC-LINK, “Savoir et littérature dans le discours encyclopédique du
Moyen Âge”
Burse de cercetare obținute prin concurs internațional:
1. Bursă de cercetare AECI pentru hispanistică (1.03.1993 – 31.05.1993)
2. Bursă de cercetare AECI pentru hispanistică (1.10.1995 – 31.12.1995)
3. Bursă de cercetare – Forschungstipendium der Union der deutschen Akademien
der Wissenschaften – Freie Universität Berlin, Seminar für Mittellateinische
Philologie, (1.09.1999 – 29. 02. 2000).
4. 2001-2002, New Europe College, “Le merveilleux dans les encyclopédies latines
du Moyen Âge”.
5. Bursa de cercetare – Warburg Institute of the University of London (1.05. 2002 –
30 07 2002).

Comunicări la zilele Universităţilor, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde,


ateliere ştiinţifice, organizate în cadru instituţional de către Universităţi:

1. Universitatea din București, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,


Simpozionul "Viejo mundo - Nuevo Mundo":"Los mitos del descubrimiento", 10
octombrie 1992
2. New Europe College: “Funcţii ale mirabilului în enciclopediile latine medievale”, 5
decembrie 2001
3. New Europe College: “Statutul elementelor mirabile în texte didactice para-
enciclopedice”, 13 martie 2002.
4. New Europe College: “Otia imperialia de Gervasius de Tilbury – între
enciclopedia de tip speculum şi enciclopedia de mirabilia”, 10 aprilie 2002.
5. Warburg Institute – University of London: The mirabilia in medieval latin
encyclopaedias: Docere and delectare in Gervasius of Tilbury’s Otia imperialia,
8 mai 2002.
6. Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine: “Strategii
ale discursului enciclopedic în Jardín de flores curiosas de Antonio de
Torquemada”, comunicare prezentată în cadrul Sesiunii ştiinţifice anuale a
cadrelor didactice Modele şi metamorfoze inter- şi intra-culturale 15-16 aprilie
2005.
7. Universitatea din București – Centrul de Studii Medievale:
“Suenos y visiones en la literatura clerical castellana del siglo XIII”, Colloque
international Le rève médiéval et ses métamorphoses, 27-28 octombrie 2006,
Bucureşti.
8. Universitatea din București – Centrul de Studii Medievale, Colegiul Noua
Europă, Institutul Cultural Român: “La terminología del espacio en las
Etimologías de San Isidoro de Sevilla”, Colloque International „Espaces et
mondes au Moyen Âge”, București, 17-18 octombrie 2008.
9. Universitatea Comenius-Bratislava – “La problemática de la alteridad religiosa
en los libros de viajes medievales”, Conferencia Internacional Autre-Autrui

3
Altérité/El otro- Lo otro-La otredad/Altro-L’altro-Alterità, con ocasión del 90
aniversario de la Universidad Comenius de Bratislava, 21-23 de octubre de 2009.
10. Universitatea din București – Centrul de Studii Medievale, Colegiul Noua
Europă - Laboratoire IRHiS (Institut de Recherches en Histoire du Septentrion)-
UMR 8529, Université Charles-de-Gaulle-Lille: “Discours scientifique et lecture
allégorique: le statut des animaux dans les encyclopédies latines du
Moyen Âge”. Colocviul Internaţional “Matérialités et immatérialité de
l'église au Moyen Âge”, Bucureşti, 22-23.10.2010.
11. Universitatea din București, Sesiunea de comunicări a LLS, noiembrie 2010.
Participare la Conferința “Reprezentari ale lumii” a Facultății de Limbi și
Literaturi Străine – Universitatea din București (5-6 noiembrie 2010). Titlu:
Recobrar su juventud :un tema de la literatura erudita medieval.
12. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Departamentul de Filologie Romanică,
“Los mirabilia de la edad Media, una encrucijada de textos y contextos.”17 mai
2010.
13. Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Facultatea de
Litere, Program postdoctoral POSDRU /89/1.5/S/62259: “Organizarea materiei
enciclopedice la Isidor de Sevilla”, 14. 12. 2010.
14. Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Facultatea de
Litere, Program postdoctoral POSDRU /89/1.5/S/62259: “Mirabilul medieval în textele
enciclopedice”, 25. 01. 2011.
15. Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Facultatea de
Litere, Program postdoctoral POSDRU /89/1.5/S/62259: “Otia imperialia de Gervais
de Tilbury, statutul ştiinţific şi cel literar al mirabilului medieval”, 8.03. 2011.
16. Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Facultatea de
Litere, Program postdoctoral POSDRU /89/1.5/S/62259: “Etimologii, XI, 3: discursul
despre monştri la Isidor de Sevilla”, 26.04.2011.
17. Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Facultatea de
Litere, Program postdoctoral POSDRU /89/1.5/S/62259: “Natura extraordinară în
enciclopedia lui Isidor de Sevilla: abordare teologică şi demers ştiinţific”, 10.05.2011.
18. Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Facultatea de
Litere, Program postdoctoral POSDRU /89/1.5/S/62259: “Rasele monstruoase, de la
mitologia antică la antropologia secolului XX”, 7.06.2011.
19. Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Facultatea de
Litere, Program postdoctoral POSDRU /89/1.5/S/62259: “Animalele în Evul Mediu:
istorie naturală şi interpretare alegorică”, 12.07.2011.
20. Centre de Médiévistique Jean Schneider (CNRS) – Université de Lorraine: Le lexique
du merveilleux chez Isidore de Séville, conferință susținută la invitația Atelier Vincent
de Beauvais, 22 martie 2012.
21. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, Romania, Centrul de filosofie antică şi
medievală – “Isidorus versificatus – la reelaboración de un texto isidoriano en
el siglo XII”, Colocviul anual FIDEM 2015 “Pluralitatea interpretării surselor în
Evul Mediu”, 23‒26 septembrie 2015,
Website: http://hiphi.ubbcluj.ro/fidem2015 and http://fidemweb.org
22. Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine: “Los
animales del bestiario en el Quijote”, Colocviul internațional “El retablo de la

4
libertad. La actualidad del Quijote”, organizat cu ocazia împlinirii a 400 de ani
de la publicarea celei de-a doua părți a romanului Don Quijote (1615-2015) de
către Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice
și Italiană al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din
București, în colaborare cu Lectoratul MAEC-AECID, Ambasada Spaniei și
Institutul Cervantes din București, 26-27 noiembrie 2015.
Website:http://italoiberice.lls.unibuc.ro/2015/02/coloquio-internacional-con-
motivo-del-iv-centenario-de-la-publicacion-de-don-quijote/

Referent ştiinţific la edituri sau reviste din ţară sau din străinătate:
1.Editura Universităţii din Bucureşti
2.Spicae. Cahiers de l’Atelier Vincent de Beauvais, http://spicae-
cahiers.irht.cnrs.fr/ .

Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de specialitate din ţară sau din
străinătate:
1. Romanica – Colecţia Departamentului de Romanistică, Universitatea din
Bucureşti.
2. Redactor de rubrică al rețelei internaționale de medievistică Ménestrel
(médievistes sur le net: sources, travaux et références en ligne)
http://www.menestrel.fr/.

Membru în comitete ştiinţifice ale unor instituţii sau organizaţii


naționale:
1.Membru în consiliul ştiinţific al colecţiei “Biblioteca medievală” – Editura
Polirom, Iaşi.
2. Expert evaluator CNCS 2011 (evaluare reviste și edituri)
3. Expert evaluator CNCS 2012 (evaluare reviste și edituri)

internaţionale:
Profesor în Programul de doctorat “Transferencias Interculturales e Históricas en
la Europa Medieval” / Doctorate Programme “Intercultural and Historical
Transmission in Medieval Europe” organizat de ISIC [Instituto Superior de
Investigación Cooperativa] – IVITRA, aprobat de Generalitat Valenciana prin
decizia ISIC- 2012- 022, coord. prof. Vicent Martines
http://www.ivitra.ua.es/doctorado/doctorado.htm

Membru al unor organizaţii, societăţi profesionale


din ţară: membru al Centrului de Studii Medievale al Universităţii din Bucureşti
(2006)
din străinătate: Branche roumaine de la Société Internationale Arthurienne
(2009-2015)

Alte activități ştiinţifice:

5
Participare, la invitația Institutului Cultural Român, la XV Jornadas en torno a la
traducción literaria: “La traducción literaria en el ámbito hispánico” Tarazona 9-11
nov. 2007.

Activităţi administrative:
Membru în Consiliul Departamentului (din 2008 pînă în prezent)
Membru în Consiliul Facultăţii (din 2008 pînă în prezent)
Membru în Senatul Universității din București (din 2016)
Membru în comisiile de selecție Erasmus – studenți, 2004-2010.
Membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de preparator,asistent și lector
la Departamentul de Limbi si Literaturi Iberoromanice.

Membru în comisii de doctorat:


Universitatea Babeș-Bolyai – Cluj Napoca (16 dec. 2011, doctorand Cristian
Baumgarten).
Universitatea din București – CESI (septembrie 2013, doctorand Gabriel Badea).

6
LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

CARTI

Erudición y literatura en la Edad Media, București, Editura Universității din București,


2014, pp.164. (407.915 semne fără spații), ISBN 978-606-16-0499-9
82.

Isidor de Sevilla, Etimologii, XI-XII, Ediţie bilingvă, traducere din limba latină de Anca
Crivăţ. Ediţie îngrijită, cronologie, note (pp.231-270) şi studiu (pp. 9-44) de Anca Crivăţ,
Iași, Polirom, 2014, pp.278, ISBN 978-973-46-4282-3

Fiziologul latin, Richard de Fournival, Bestiarul iubirii, Editie bilingvă. Ediție îngrijită,
traducere din latină şi franceza veche, note (pp. 132-147) şi studiu (pp. 149-168), Iaşi,
Polirom, 2006, pp.172, ISBN (10) 973-46-0368-X

Sfîntul Ioan al Crucii, Integrala operei poetice, cu textul spaniol original şi cu fragmente
din comentariile teologice în proză, Ediție bilingvă. Ediție îngrijită, prefaţă (pp. 5-19) şi
note de Anca Crivăţ (Traducerea versurilor în colaborare), Bucureşti, Editura Christiana,
2003, pp. 264, ISBN 973-8125-21-9

Los libros de viajes de la Edad Media española, Editura Universității din București,
2003, pp.188 (451.000 semne fără spații), ISBN 973-575-761-3. (Teză de doctorat)

Eginhard, Vita Karoli Magni/Viaţa lui Carol cel Mare, Ediție bilingvă. Ediţie îngrijită,
traducere, studiu introductiv (pp. 5-34) şi note, Bucureşti, Editura Vremea, 2001, pp. 157,
ISBN 973-645-005-8

Materiale didactice (curs sau manual universitar) - coautor:

Mircea–Doru Brânză, Mianda Cioba (coord.),Autori: M.D. Brânză, M. Cioba, A. Crivăț,


J. Llinas Suau, G. Necheș, M. Stancu, Limba spaniolă (II): Gramatică, lectură şi
comunicare, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-737-958-0.

- Mircea–Doru Brânză (coord), Autori: M.D. Brânză, M. Cioba, A. Crivăț, G. Necheș,


Limba spaniolă (III): Lecturi, redactări, gramatică, traduceri și retroversiuni, Editura
Universităţii din Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-16-0106-6.

Articole, studii, comunicări, recenzii în reviste indexate în bazele de date


internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau B, volume ale unor conferinţe
sau congrese internaţionale:

1."Mirabilis Oriens: fuentes y transmisión", Revista de Filología Románica, Madrid,


1994-1995, pp. 471-479. ISSN 0212 – 999X.

7
2."El viaje de Nicolo dei Conti en los relatos de Pero Tafur y Poggio Bracciolini",
Revista de Filología Románica, 13, Madrid,1997. pp. 231-252. ISSN 0212 – 999X.

3.Jutta Eming, “Funktionswandel des Wunderbaren. Studien zum Bel Inconnu, zum
Wigalois und zum Wigoleis vom Rade”, în Mittellateinisches Jahrbuch, 2001.pp 307-309.
ISSN 0076-9762. (Recenzie)

4. “Le merveilleux dans les encyclopédies latines du Moyen Âge”, Anuar New Europe
College 2002, pp.63-93.ISSN 1548-0298

5.Livermore Harold, “Essays on Iberian History and Literature, from the Roman Empire to the
Renaissance”, în Bulletin codicologique, 2, 2003, p. 229. ISSN 0036-9772 (Recenzie)

6. “Sueños y visiones en la literatura clerical castellana del siglo XIII”, în Le rève médiéval et
ses métamorphoses, Actes du colloque international organisé par le centre d’Études Médiévales
de l’Université de Bucarest, 27-28 octobre 2006, eds. Mianda Cioba, Luminita Diaconu,
Editura
Editura Universității din București, 2007, pp. 165-181. ISBN 978-973-737-342-72-7.

7. “Perspectivas sobre el espacio en las Etimologíasde San Isidoro de Sevilla”, în Espaces et


mondes au Moyen Âge, Actes du colloque international tenu à Bucarest les 17-18 octobre 2008
(Éditeurs scientifiques Mianda Cioba, Cătălina Gîrbea, Ioana Gogeanu, Mihaela Voicu), Editura
Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 24-36. ISBN 978-973-737-702-9

8. “La problemática de la alteridad religiosa en los libros de viajes medievales”, în Autre-Autrui


Altérité/El otro- Lo otro-La otredad/Altro-L’altro-Alterità, Actas de la Conferencia
Internacional con ocasión del 90° aniversario de la Universidad Comenius de Bratislava, 21-23
de octubre de 2009, Autre – autrui – altérité, Univerzita Komenského Bratislava, 2011, pp. 81-
91. ISBN 978-80-223-3016-9

9. “El léxico de lo extraordinario en las Etimologías de Isidoro de Sevilla (portenta,


ostenta, prodigia, monstra)”, Revue Roumaine de Linguistique, LVI, 3/2011, pp. 257-
276, ISSN 0035-3957.

10. “Diomediae aves – histoire naturelle et lecture allégorique dans quelques


encyclopédies latines du Moyen Âge”, 2010, Actes du colloque international
“Matérialités et immatérialité de l'église au Moyen Âge” organisé par le Centre d’Études
Médiévales de l’Université de Bucarest, New Europe College, Bucarest, Laboratoire IRHiS
(Institut de Recherches en Histoire du Septentrion)-UMR 8529, Université Charles-de-Gaulle-
Lille 3, 22-23 octobre 2010, Editura Universității din București, 2012, pp. 233-242. ISBN 978-
606-16-0093-9.

11. Andreas Capellanus, un magistru al ambiguităţii, Studiu la volumul Andreas Capellanus,


Despre iubire, Ediţie bilingvă,Traducere din limba latină de Vasilica Cristea, notă introductivă,
bibliografie şi studiu (pp. 359-379) de Anca Crivăţ, Editura Polirom, Iaşi, 2012. ISBN 978-973-
46-2440-9.

8
12. “El léxico de las maravillas en las Etimologías de Isidoro de Sevilla (mir-, stup-)”, Revue
roumaine de linguistique, LVIII, 2/2013, pp. 89–111. ISSN 0035-3957.

13. “Isidor of Seville - Reader of Solinus”, Bucharest Working Papers in Linguistics, 1, 2013.
pp. 113-133,. ISSN 2069-9239.

Articole, studii, comunicări, recenzii în Analele / Buletinele /Anuarele ştiinţifice ale


Universităţilor, Academiei, volume colective, omagiale, in memoriam:

1."Un mito del Descubrimiento. Fortunatae Insulae", Analele Universităţii Bucureşti,


1994. ISSN 1220-0263.

2."Descripción y narración en los libros de viajes de la Edad Media castellana", Analele


Universităţii Bucureşti, 1996, pp. 3-11. ISSN 1220-0263.

3. "El retrato en los libros de viajes castellanos", Synthesis, XXIV, 1997, Bucureşti, pp.
41-56. ISSN 0256-7245

4. El tópico de la descriptio urbis en los textos medievales", Analele Universităţii


Bucureşti, 1998, pp. 75-94. ISSN 1220-0263.

5. “Strategii ale discursului enciclopedic în Jardín de flores curiosas de Antonio de


Torquemada”, în Modele şi metamorfoze inter- şi intraculturale. Inter- and Intra-
Cultural Models and Metamorphoses, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 79-
87. ISBN 973737230-1.

6. “Ipostaze ale mirabilului la Sfîntul Augustin, Isidor de Sevilla şi Gervasius de


Tilbury”, în Studii de lingvistică şi filologie romanică. Hommages offerts à Sanda
Reinheimer Rîpeanu, ed. Alexandra Cuniţă, Coman Lupu, Liliane Tasmowski, Editura
Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 135-149. (ISBN 978-973-737-316-8).

7.“Confusio linguarum” – apuntes sobre la alteridad lingüística en los libros de viajes


medievales, în AA.VV. Estudios hispánicos II. Literatura, (Editores: Mianda Cioba,
Anca Crivăţ), Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp.51-63. (ISBN 978-973-737-
524-7).

8. Raport științific final de cercetare postdoctorală, “Enciclopedism și literatură de


ficțiune în Evul Mediu romanic”, Volum realizat în cadrul programului “Ştiinţe socio-
umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de
cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice” POSDRU/89/1.5/S/62259,
Domeniul: Limbi şi Literaturi Străine, Editura Universității București, 2013, pp. 15-25.
ISBN: 978-606-16-0252-0.

9
Coordonator la editarea de volume decurgînd din lucrări ale unor simpozioane,
colocvii, conferinţe, congrese, work-shop-uri pe teme ştiinţifice organizate în cadru
instituţional de către Universităţi, Academia Română, Institutele A.R.:

Mianda Cioba şi Anca Crivăț (eds.), Estudios hispánicos II. Literatura, Bucureşti,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, ISBN 973737522 – X

10
CITARI SI MENTIUNI BIBLIOGRAFICE

Juan Casas Rigall, “Razas humanas portentosas en las partidas remotas del mundo (De
Benjamín de Tudela a Cristóbal Colón)”, Rafael Beltrán Llavador (ed.), Maravillas,
peregrinaciones y utopías: Literatura de viajes en el mundo románico, Valencia,
Universitat de València, 2002, 423 pp. ISBN 84-370-5364-1.

Julio Alonso Asenjo, “Sin par loor de Córdoba por Góngora”, Quaderns de Filologia.
Estudis Literaris: La recepción de los clásicos, X, 2005, pp. 133-154. ISSN: 1135-4178

Saraina, Torello, Origen y engrandecimiento de la ciudad de Verona, José Miguel


Domínguez Leal (ed.), Alcañiz, Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas; Cáceres, Universidad de Extremadura, Servicio
de Publicaciones; Zaragoza, Universidad, Servicio de Publicaciones; Teruel, Instituto de
estudios Turolenses, 2006. ISBN 84-8483-186-8.

Gambara, Lorenzo, La navegación de Cristóbal Colón, Manuel Yruela Guerrero (ed.),


Alcañiz, Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Cáceres, Universidad de Extremadura, Servicio de
Publicaciones; Zaragoza, Universidad, Servicio de Publicaciones; Teruel, Instituto de
estudios Turolenses, 2006. ISBN 84-00-08502-7

Ana Belén Chimeno del Campo, “Aproximación al reino del Preste Juan en la literatura
de viajes de la Edad Media española”, Dolores Fernández López (coord.), Mónica
Domínguez Pérez (coord.), Fernando Rodríguez Gallego (coord.), Campus stellae :
haciendo camino en la investigación literaria, Universidade de Santiago de Compostela,
Servicio de Publicaciones, 2006. ISBN: 84-9750-612-X.

María Isabel Navarro Segura, “Las fundaciones de ciudades y el pensamiento urbanístico


hispano en la era del Descubrimiento”, Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y
ciencias sociales, Nº. Extra 10, 218, 2006, ISSN-e 1138-9788.

Elena Sánchez Lasmarías, “Edición del Libro del infante don Pedro de Portugal de
Gómez de Santisteban”, Memorabilia, 11, 2008, pp. 1-30. ISSN-e 1579-7341.

Rodrigo Vizcaíno,“Descrición e intervención autorial na Embajada a Tamorlán”,


Mercedes Brea (coord.), Pola melhor dona de quantas fez nostro senhor, homenaxe á
profesora Giulia Lanciani,Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,
Santiago de Compostela, 2009, ISBN: 978-84-453-4784-3.

Antonio Chas Aguión, De "prodigia", geografía penitencial y "elocutio" en la "Historia


del virtuoso caballero Don Túngano", Boletín de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo,
2009, pp. 17-34. ISSN 0006-1646.

11
Enrique García Sánchez, “Libros de viaje en la península ibérica durante la Edad Media:
Bibliografía”, Lemir, 14, 2010, pp. 353-402. ISSN 1579-735X.

Florin Sterian, “Bibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010)”, Limba română,
Nr. 3 iulie – septembrie, 2011, pp.
305–453, poziția 1679Bucureşti, 2011. ISSN: 0024-3523

Miguel Ángel Pérez Priego, “Encuentro del viajero pero tafur con el humanismo
florentino del primer cuatrocientos”, Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol.
LXXIII, 145, pp. 131-142, ISSN: 0034-849X.

Miguel Ángel Pérez Priego: “Humanismo y relatos de viaje”, Boletín Hispánico


Helvético,
Historia, teoría(s), prácticas culturales, 20, 2012, pp. 115-134. ISSN: 1660-4938

Carmen Nocentelli, Empires of Love: Europe, Asia, and the making of Early Modern
Identity, University of Pennsylvania Press, 2013. ISBN 978-0-8122-4483.

Tudor Teoteoi, “Relevanta scrierii Vita Karoli Magni a lui Einhard pentru historia
balcanica”, Istros, XIX, 2013 (Acreditare internaţională ERIH ESF), pp. 413-467. ISSN
1453-
6943.

CRONICI SI RECENZARI

1. Sorin Lavric, “Un bestiar fără bestii”, România literară,48, decembrie 2006, p. 15.
2. Andrei Cornea, “Antichitatea tîrzie în trei cărți”, Idei în dialog,, 1 (28), ianuarie 2007,
pp 21-22.
3.Alexander Baumgarten, “Despre elefant”, Dilemateca, 8, ianuarie 2007, p. 37.
4. Elisabeta Lasconi, “Zoologii fantastice”, România literară, 2/19 ianuarie 2007, p. 26.
5. Grete Tartler, “De amore. De la Ibn Hazm al Andalusi la Andreas capellanus”,
România literară,9, 1 martie 2013, p. 19.
6. Sorin Lavric, “Argumente și alegorii”, România literară,41, 11 octombrie 2013, p. 9.
7. Sorin Lavric, “Filonul etimologiilor”, România literară, 21, 16 mai 2014, p. 9.
8. Alexander Baumgarten, “Cazul lui Isidor din Sevilla”, Apostrof, 4 (287), 2014, p. 19.

PREZENTA IN BAZELE DE DATE INTERNATIONALE, IN CATALOAGELE


BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE SI ALE BIBLIOTECII
ACADEMIEI ROMANE
Dialnet: 2
http://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=Cr
ivat

12
Regesta Imperii, RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter: 2
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/autoren.php?name=Crivat-Vasile%2C+Anca

WorldCat: 2
http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Anca+Crivat

rebiun. crue.org: 3
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/abnetop/O7225/ID81497df2/NT1

Catalogue SUDOC: 2
http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1004&SRT=RLV&TRM
=Anca+Crivat

CEEOL.com: 1
http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=9e2a00eb-4479-4a27-9af0-
fef51c0d3cba

Refdoc.fr: 2
http://www.refdoc.fr/Noticeresultat

Karlsruher Virtueller Katalog: 8


http://www.bib.h-bonn-rhein-
sieg.de/Kataloge/Karlsruher+Virtueller+Katalog+%28KVK%29.html

BCU Bucuresti: 6
BCU Cluj:6
BCU Iasi: 6
BCU Timisoara: 5
Biblioteca Academiei Române: 5

13