Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE PSIHOSOCIOLOGIE

SPECIALIZAREA: PSIHOLOGIE
ANUL UNIVERSITAR: 2018 – 2019
TITULAR CURS: LECT.DR. AURELIA MORARU

TEME DE REFERATE

„METODE DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE”


1. Cunoaşterea comună versus cunoaşterea ştiinţifică în psihologie.
2. Scopurile şi principiile cercetării ştiinţifice.
3. Clasificarea metodelor de cercetare în psihologie.
4. Metode de evaluare şi diagnoză psihologică specifice practicii psihologice şi
psihoterapeutice.
5. Operaţionalizarea conceptelor prin modalităţi nominale şi operaţionale.
6. Ipotezele de cercetare în psihologie.
7. Tipuri de variabile în psihologie, indicatori, indici.
8. Definirea eșantionării și tipuri de eşantionare.
9. Metoda observaţiei în psihologie.
10. Observaţia ocazională versus observaţia sistematică.
11. Factorii determinanţi ai observaţiei în psihologie.
12. Conţinutul observaţiei în psihologie, avantajele şi limitele observaţiei.
13. Metoda convorbirii în psihologie.
14. Clarificări conceptuale conversaţie, convorbire, interviu.
15. Interviul în psihologie ca tehnică de cercetare ştiinţifică.
16. Clasificarea interviurilor.
17. Definirea etapelor chestionarului.
18. Clasificarea chestionarelor.
19. Structura chestionarului şi formularea întrebărilor.
20. Designul chestionarului, avantajele şi limitele chestionarului.
21. Analiza de conţinut, metodă sau tehnică?
22. Unitaţile de analiză şi schema de categorii a analizei de conținut.
23. Etapele analizei conţinutului comunicării.
24. Procedeele de analiză şi aplicarea tehnicilor de analiză în cercetare.
25. Algoritmul general de construire al testelor psihologice.
26. Etapele în construirea testelor psihologice.
27. Măsurarea în științele socioumane și tipuri de scale.
28. Construirea şi experimentarea variantei iniţiale a testului, revizuirea şi redactarea
formei finale.
29. Studiile de validare şi etalonare ale testelor.
30. Redactarea manualului testului, valoarea şi limitele utilizării testelor în practica
psihoterapeutică.
31. Istoria psihologiei experimentale în lume.
32. Psihologia experimentală în România.
33. Stabilirea şi formularea obiectivului, a ipotezelor şi variabilelor în studiul
experimental.
34. Tipurile de variabile în experiment.
35. Etapele experimetului psihologic.
36. Experimentul ”dublu orb”.
37. Planuri experimentale de bază între grupuri.
38. Planuri experimentale de bază pe grupuri corelate dependente.
39. Planurile factoriale ale experimentului.
40. Organizarea, prelucrarea şi interpretarea datelor, evaluarea critică a studiului
experimental.
41. Clasificarea experimentelor.
42. Redactarea raportului de cercetare în studiile experimentale.
43. Desfaşurraea investigaţiei, triangularea şi redactarea raportului de cercetare pentru
studiul de caz.
44. Documentele cifrice - Recensământul populaţiei.
45. Autoorganizarea sinergică a persoanei umane şi Teoria Complexităţii.
Bibliografie
1. Allport W. Gordon, Structura şi Dezvoltarea Personalităţii, Ed. Did. Si Ped.,
Bucureşti, 1991
2. Atkinson, R., Atkinson, R., Smith, E., Bem, D., (2002), Introducere În Psihologie,
Ed. Tehnică, Bucureşti
3. Babbie, E. (2010), Practica Cercetării Sociale, Ed. Polirom, Iaşi
4. Enachescu, C., (2005), Tratat De Teoaria Cercetării Ştiinţifice, Ed. Polirom, Iaşi
5. Gidens, A., (2001), Sociologie, Ed. All, Bucureşti
6. Hayes, N., Orrell, S., (2003), Introducere În Psihologie, Ed.All, Bucureşti
7. Hayes Nickz, Orrel Sue, Introducere în Psihologie, Ed. All, Bucureşti, 2003
8. Lungu, N., (2001), Psihologie Experimentală, Ed. Fundaţiei România De Mâine,
Bucureşti
9. Mânzat, I., Brazdău, O., Conştiinţă Multidimensională, Ed.Psyche, Bucureşti, 2003
10. Mânzat, I., Psihologie Sinergetică. În căutarea Umanului Pierdut, Ed. Pro -
Humanitas, Bucureşti, 1999
11. Mânzat. I., (coord.) Psihologia Sinelui. Un pelerinaj spre centrul Fiinţei.
Ed.Eminescu, Bucureşti, 2000
12. Marshall Gordon, Oxford, Dicţionar de Sociologie, Ed. Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2003
13. Miclea. M. ( 1999), Psihologie Cognitivă, Ed. Polirom, Iaşi Parot, F., Richelle, M.,
(1995), Introducere în Psihologie, Ed. Humanitas
14. Moscovici, S., Buschini, F., (2010), Metodologia Ştiinţelor Socioumane, Ed.
Polirom, Iaşi
15. Prisac, I., „Sinergetica ca metodă de cercetare în ştiinţa contemporană”. “Revista de
Filozofie şi Drept” a Academiei de Ştiinţe din Moldova, 2006, Nr. 1-2, p. 132, http://
prisac.wordpress.com
16. Radu Ion, Introducere în Psihologia Contemporană, Ed. Sincron, Cluj, 1991
17. Radu, I., Druţu, I., Mare,V., Miclea, M., Podar, T., Preda,V., (1991), Introducere în
psihologie contemporană, Ed. Sincron, Cluj-Napoca.
18. Sava Florin, Analiza Datelor în Cercetarea Psihologică, Ed. ASCR, Cluj Napoca,
2004
19. Septimiu Chelcea, Ion Mărgineanu , Ion Cauc, Cercetarea Sociologică, Ed.Destin,
Deva, 1998
20. Septimiu Chelcea, Metodologia Cercetării Sociologice, Ed. Economică, Bucureşti,
2004
21. Zlate Mielu, Introducere în Psihologie, Ed. Şansa-SRL, Bucureşti, 1996
22. Zlate, M. (1999), Psihologia Mecanismelor Cognitive, Ed. Polirom, Iaşi
23. Zlate, M. (2000), Fundamentele Psihologiei, Ed Pro Humanitate, Bucureşti