Sunteți pe pagina 1din 38

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

1
*
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei: CLINING UP TEAM SRL-D
32. Codul unic de înregistrare: 37376048
43. Forma juridică de constituire: Societate cu Raspundere Limitata-Debutant
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: 12.04.2017; J24/519/2017

65. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent: 8121


76. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare: 8121
8
97. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
Producție Se punctează cu 40 puncte
Programare IT cod CAEN 6201 Se punctează cu 40 puncte
Industrii creative – fără cod CAEN 6201 Se punctează cu 35 puncte
Servicii x Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 25 puncte
10
8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român 100
Străin

9. Valoarea capitalului social: 200 lei


10. Adresa, telefon/fax, e-mail: 0768651370; cliningup@gmail.com; com Sarasau, sat Sarasau, nr. 687,
judetul Maramures
11. Persoană de contact: Moldovan Mariana
12. Asociaţi, acţionari principali :
Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %
Moldovan Mariana Sarasau, sat Sarasau, nr. 687,
judetul Maramures

100%

2
*
13. Categorie IMM
Micro x
Mica
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.
Nu este cazul

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează şi
se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI.
Se încarcă în aplicație împuternicirea- Dacă este cazul-.
2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:


A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?

Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi
consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi
utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti
pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

3
*
CLINING UP TEAM SRL-D a luat fiinta in primavara anului curent din dorinta asociatului unic
de a aduce in Romania si in special in judetul Maramures un concept de servicii similar cu cel din
occident, care sa raspunda atat persoanelor moderne, in continua miscare, dar si societatilor comerciale si
autoritatilor publice.
Discutam de un concept de servicii de curatenie a imobilelor conform codului CAEN 8121 care sa
se diferentieze pe piata locala si chiar si regionala printr-un cumul de beneficiii oferite clientilor nostri. In
primul rand oferim calitate si seriozitate, utilizam cele mai noi echipamente tehnologice, precum si
personal calificat. Insa ce ne dorim sa introducem pe piata prin serviciile noastre un concept de relationare
cu clientul bazat pe incredere si confidentialitate. Astfel, intreaga noastra baza de date va fi strinct
confidentiala, in special pentru persoanele fizice, iar desfasurarea activitatilor la sediul clientilor se va
realiza in cel mai scurt timp de operare posibil.
CLINING UP TEAM SRL-D isi propune prin prezentul plan de afaceri crearea capacitatii initiale
de prestare a serviciilor profesionale de curatenie prin achizitionarea bunurilor si a echipamentelor
necesare prestarii acestor activitati. De asemenea, prin intermediul acestui proiect de investitii se vor crea
2 noi locuri de munca destinate tinerilor absolventi si/sau a somerilor. Cele 2 noi locuri de munca vor fi
destinate posturilor de agent de curatenie. Cel putin unul dintre cei doi noi angajati vor trebuie sa
indeplineasca conditia de capacitate conducerea si operare autoutilitara pentru transportul echipamentelor
si a personalului de sediul firmei la locatiile de prestare a serviciului.
In acest mod, CLINING UP TEAM SRL-D isi propune urmatoarele seturi de obiective:
 obiective pe termen scurt si mediu:
Ne propunem sa ne cream capacitatea initiala de prestare a serviciilor de curatenie prin
achizitionarea echipamentelor profesionale de ultima generatie, precum si prin dezvoltarea capitalului
uman al societatii cu 2 noi angajati pentru posturile de agenti de curatenie.
Odata creata capacitatea de prestare a serviciilor ne propunem acoperirea unei cote de piata de cel
putin 10% din piata locala (in acest moment societatea nu detine niciun procent din cota de piata a
serviciilor de curatenie) si consolidarea pozitiei pe piata locala prin cresterea cifrei de afaceri in mod
constant pentru urmatorii 3 ani de activitate.
Odata cu dezvoltarea afacerii ne dorim o stabilitate a rentabilitatii economice a afacerii care sa ne
permita dezvoltara acesteia prin realizarea de noi investitii si consolidarea renumelui pe piata locala.
 obiective pe termen lung
Obiectivele pe termen lung (peste 3 ani) tintesc pe cresterea numeroasa a numarului de client, spre
devenirea unui simbol de excelenta in domeniul nostru de activitate si nu in ultimul rand spre crearea de
noi puncte de lucru care sa ne permita largirea pietei geografice si implicit si a cotei de piata si a
numarului de clienti. Ne dorim de asmenea, sa cream parteneriate de lunga durata cu clientii nostri
devenind o familie.

Viziunea CLINING UP TEAM SRL-D este de a aduce pe piata din judetul Maramures servicii la
standarde superioare de calitate in domeniul serviciilor de curatenie profesionala prin utilizarea
echipamentelor si produselor prietenoase cu mediul inconjurator, prin o relationare profesionista cu proprii

4
*
angajati, temeinic pregatiti pentru domeniul nostru de activitatea. Astfel, viziunea noastra este de a deveni
cel mai important furnizor de servicii profesionale de curatenie din judetul Maramures.
Misiunea noastra este de a aduce serviciile de curatenie la indemana oricui. Ne dorim sa facilitam
accesul tuturor persoanelor la astfel de servicii pentru ca fiecare dintre noi sa-si petreaca timpul liber sau
timpul la locul de munca in spatii curatate profesionist.
Pentru a-si indeplini obiectivele dar si misiunea sa, societatea va utiliza totalitatea resurselor
financiare, umane si materiale de care dispune. Pentru inceput, vom utiliza resursele financiare oferite de
programul de finantare nerambursabila START-UP NATION, prin care ne cream capacitatea initiala si
contribuim la indeplinirea obiectivelor pe termen scurt si mediu, urmand ca odata cu operarea afacerii sa
reinvestim veniturile obtinute in dezvoltarea firmei. De asemenea, capitalul uman reprezinta un factor de
mare importanta pentru societatea, angajatii nostri fiind principala modalitate de promovare a nostra.
Astfel, vom miza pe dezvoltarea aptitudinilor si cunostintelor angajatilor nostri pentru a deveni cat mai
productivi si profesionisti posibil.
Principalele etape de dezvoltare a proiectului vizează:
- Atragerea de resurse financiare
- Achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice/ dotarea firmei
- Angajarea de personal
- Promovarea afacerii/ atragerea de clienți
Achizitionarea echipamentelor noi, de ultima generatie va reprezenta un puternic avantaj
competitiv in comparatie cu restul intreprinderilor de pe piata locala care nu detin un parc tehnologic
suficient sau actual si care sufera pierderi de materiale consumabile, timp si bani datorita acestui
incovenient.

Vom oferi servicii profesionale dedicate mai multor situatii, dupa cum urmeaza:
A. Curatenia birouri si spatii comerciale
B. Curatenie spatii administrative (pentru cladirile administratiilor/institutiilor publice)
C. Curatenie imobile rezidentiale
D. Curatenia evenimente private si/sau publice (petreceri, concerte, targuri, etc)

Indiferent de categoria de serviciu, oferta noastra este compusa minimum din:

- aerisirea și odorizarea camerelor;


- ștergerea de praf și lustruirea mobilierului;
- aspirarea prafului din mochetă sau covor;
- aspirarea, spălarea, degresarea, lustruirea pardoselilor;
- curățarea exterioară a aparaturii din bucătărie;
- spălarea, dezinfectarea și odorizarea grupurilor sanitare;
- ștergerea prizelor, a întrerupătoarelor și a plintelor;
5
*
- aspirarea scărilor, spălarea scărilor și ștergerea balustradelor inclusiv a celor din inox a culoarelor,
holurilor, etc.;
- golirea și curățarea coșurilor de gunoi, completarea consumabilelor: hârtie igienică, săpun lichid,
prosop hârtie, saci menajeri;
- măturarea și curățarea spațiilor betonate și verzi;
- spălare geamuri uși de acces-intrare;
- ștergerea prafului și a pânzelor de păianjen de pe pereți, tavane;
- curățarea tocurilor și a ușilor, ștergerea geamurilor, ștergerea prafului de pe decorațiuni;
- curățarea caloriferelor și aspirarea tuturor mochetelor;
- ștergerea geamurilor, ștergerea prafului de pe decorațiuni;
- aspirarea și spălarea chimică a mochetei prin metoda uscată cu spumă sau umedă;

Serviciile vor fi prestate ca urmare a unei comenzi ferme din partea clientului pentru fiecare
solicitare in parte sau in baza unui abonament de sedinte. De exemplu, in cazul persoanelor juridice punem
la dispozitia clientilor un sistem de abonare prin care includem un numar de minimum 4 sedinte de
curatare pe o perioada de maximum 30 zile, negociand gradul de interventie si frecventa prestarii
serviciilor in functie de nevoiele fiecarui client in parte. Este cunoscut faptul că, societățile de mici
divensiuni și inclusiv autoritățile publice beneficiază de un buget mai mic față de cele din marile orașe,
sau care dețin cifre de afaceri foarte ridicate, aflându-se astfel în imposibilitatea de a beneficia de servicii
de curățenie la standarde de calitate înalte la prețuri accesibile. De aceea, am creat acest sistem
personalizare a abonamentelor si a serviciului in sine, pentru a raspunde nevoilor individuale ale fiecarui
client.
Nu in ultimul rand, societatea va detine un avantaj de inceput prin prisma faptului ca asociatul si
administratorul sau a lucrat in domeniu in tari din Uniunea Europeana, invatand nu doar domeniul, dar si
tehnici de management si executie a serviciilor dupa standarde europene, contribuind la succesul
previzionat pentru business.

B.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI
Profit LEI
Număr de salariaţi Număr persoane

C.
 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice,
cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în
domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de
muncă, flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

Se vor menționa minim trei aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe, 6
oportunitati si amenintari. *
Puncte tari:
 echipamente noi, moderne si de actualitate care vor genera costuri scazute de intretinere si
mentenanta
 capacitatea de a acoperi o cota de piata mare intr-un timp scurt, adresandu-ne si clientilor din
mediul rural
 lipsa datoriilor pe termen scurt si termen lung care vor ajuta dezvoltarea rapida a societatii
 sistem de distributie propriu realizat cu ajutorul unei autoutilitare noi care va genera costuri scazute
cu transporul si distributia serviciilor
 strategie de dezvoltare bine conturata si politica de marketing consolidata

Puncte slabe:
 numar limitat de echipamente si clienti care va impiedica marirea pietei serviciului intr-un timp
scurt
 concurenta mare caracterizata prin concurenti cu vechime pe piata geografica a societatii si
serviciului
 marje de profitabilitate redusa din cauza preturile mici practicate
 lipsa surselor de finantare proprii care sa permita metinerea aceluia ritm de dezoltare al firmei
 lipsa unei baze furnizori si colaboratori care sa-i permita firmei negocierea preturilor cu
consumabilelor si/sau materiile prime

Oportunitati:
 ritmul de crestere al cererii pentru serviciile profesionale de curatenie la nivelul judetului
 prosperitatea economica a locuitorilor judetului (una dintre cele mai mici rate ale somajului din
tara) care se transpune intr-o putere de cumparare mai mare
 oportunitatile finantarilor nerambursabile
 oportunitatea crearii de noi parteneriate cu societati din amonte si aval ca urmare a aparitiei unui
numar mare de firme noi
 dezvoltarea tehnologica continua care ii poate permite societatii scaderea costurilor cu personalul,
materiile prime si consumabile, utilitati, etc

Amenintari:
7
*
 schimbari legislative si de fiscalitate
 aparitia de noi competitori pe piata de profil
 schimbarea gusturilor de consum in randul clientilor vizati
 cresterea ratei inflatiei si scumpirea produselor utilizate in fluxul tehnologic

D1.
 Activităţi necesare implementarii proiectului

ex. : -asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte


tehnice necesare;
-amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri,
autorizaţii necesare implementării proiectului;
-recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;
-acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
-aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor
tehnico-economice, sanitare etc)

Conducerea CLINING UP TEAM SRL-D a realizat demersuri continue de la infiintare si pana in


acest moment pentru cresterea maturitatii afacerii si a proiectului propus, astfel incat proiectul supus
finantarii este coordonat de activitati simple si concise dupa cum urmeaza:
 spatiu comercial existent prin prestarea activitatilor la sediul social al solicitantului
 spatiu de desfasurare al activitatilor nu necesita amenajare sau racordare la utilitati, toate acestea
existand si fiind in conditii bune de functionare
 activitatea nu necesita obtinerea de avize si/sau autorizatii
Activitati necesare a se desfasura:
 achizitionarea echipamentelor tehnologice pentru prestarea activitatilor de curatenie, conform
necesarului identificat prin proiect
 asigurarea echipamentelor in favoare finantatorului (cheltuiala neeligibila ce va realizata de
solicitant din surse proprii pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de finantare, respectiv
implemetare si perioda de 3 ani sustenabilitate)
 angajarea personalului : ca urmare a implementarii proiectului vor fi create 2 noi locuri de munca
destinate tinerilot absolventi dupa anul 2012 sau somerilor. Posturile necesare: 2 agenti de
curatenie
 aprovizionarea cu materii consumabile (produse de curatenie). Aceasta cheltuiala va fi sustinuta
din fonduri proprii si va avea loc pe toata durata de viata a activitati, stocurilor realizandu-se lunar
sau ori de cate ori va fi cazul

8
*
 actiuni de promovare in conformitate cu planul de marketing: realizare website, e-mailing, fliere,
etc

D2.
 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a
proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul depunerii
ultimei cereri de plată/rambursare.

În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului, beneficiarul este obligat să efectueze


cheltuielile. Termenul de 1 an se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situaţii excepţionale
(de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de
beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant
la sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului.
Prelungirea nu poate depăşi termenul limita de efectuarea cheltuielilor, prevăzut în procedura de
implementare a programului.
3. RESURSE UMANE,
Nicio cheltuială ACTIVITATEA
efectuată/factură CURENTĂ
fiscală emisă/contract, cu excepția cheltuielilor cu consultanța,
efectuate înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare NU ESTE ELIGIBILĂ
1

Perioada de implementare a proiectului va fi de maximum 12 luni si va curge de la momentul semnarii


contractului de finantare.
Activitati de implementare a proiectului:
1) Identificarea si selectia furnizorilor
In vederea achizitionarii necesarului de echipamente si a serviciilor bugetate in cadrul proiectului
se va realiza procedura de achizitie in conformitate cu prevederilor programului de finantare, precum si
prin respectarea prevederilor legislatiei nationale in vigoare. Achizitiile se vor realiza in limita bugetului
proiectului utilizand ca si metoda de selectia principiul raportului de calitate-pret.
Durata: luna 1
2) Achizitie de bunuri si servicii
Dupa identificarea furnizorilor castigatori vor fi achizitionate bunurile si serviciile bugetate in
cadrul proiectului, necesare prestarii activitatilor finantate. Achizitiile vor respecta metodologia si
procedura impuse de program, urmand a fi avizate de catre autoritatea finantatoare. Odata achizitionate,
bunurile vor fi instalate la locul de implementare al proiectului
Durata: luna1-2
3) Recrutarea angajatilor
Cel tarziu in luna 3 de activitate se vor semna contractele individuale de munca a celor 2 noi angajati
pentru posturile de agenti de curatenie. Recrutarea si selectia candidatilor se va realiza de catre

9
*
administrator, dupa plasarea anunturilor de angajare in presa locala, pe site-urile specializate, precum si
consultarea institutiilor locale cu competente in domeniu (AJOFM)
Durata: luna2-3

4) Depunerea cererilor de plata si rambursare


La prima cerere de plata vor fi incluse toate echipamentele si autoutilitara necesara desfasurarii
activitatii, serviciile de consultanta si serviciile de realizare website de promovare. Se vor transmite 2
cereri de rambursare pentru salariile celor 2 noi angajati. Dosarele de decont vor respecta reglementarile si
conditiile impuse de procedura de finantare.

3. Resurse umane
Numarul total de angajati pe perioadă nedeterminată de la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de
înscriere- Dacă este cazul-:

2
3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
Moldovan Mariana, x ani Asociat unic si Administratoru Nu este cazul
administrator l societatii
Responsabilitati:
-managementul afacerii
-managementul
personalului
-analiza pietei si
realizarea strategiilor de
vanzari
-negocierea si semnarea
contractelor cu
furnizorii, partenerii si
clientii

Reprezentant legal :
10
*
Nume si prenume M/F vârsta

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

Total

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 20 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) DA (minim 2 locuri) 2 NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri 2

Observaţii:
Se acordă 20 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de
1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer sau 25 puncte suplimentare pentru
minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create, ocupate persoane defavorizate*/ absolvenți
după anul 2012/șomeri.
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.

4. PREZENTAREA PROIECTULUI
3 4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente
necesare fiecare dintre acestea.
specifice activităţii).
Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente
utilizate. 11
Descrieți succint rolul si importanta elementelor *de cost pentru care solicitati finantare .
CLINING UP TEAM SRL-D isi propune prin prezentul plan de afaceri crearea capacitatii
initiale de prestare a serviciilor profesionale de curatenie prin achizitionarea bunurilor si a
echipamentelor necesare prestarii acestor activitati. De asemenea, prin intermediul acestui proiect de
investitii se vor crea 2 noi locuri de munca destinate tinerilor absolventi si/sau a somerilor. Cele 2 noi
locuri de munca vor fi destinate posturilor de agent de curatenie. Cel putin unul dintre cei doi noi
angajati vor trebuie sa indeplineasca conditia de capacitate conducerea si operare autoutilitara pentru
transportul echipamentelor si a personalului de sediul firmei la locatiile de prestare a serviciului.
Vom oferi servicii profesionale dedicate mai multor situatii, dupa cum urmeaza:
E. Curatenia birouri si spatii comerciale
F. Curatenie spatii administrative (pentru cladirile administratiilor/institutiilor publice)
G. Curatenie imobile rezidentiale
H. Curatenia evenimente private si/sau publice (petreceri, concerte, targuri, etc)

Indiferent de categoria de serviciu, oferta noastra este compusa minimum din:

- aerisirea și odorizarea camerelor;


- ștergerea de praf și lustruirea mobilierului;
- aspirarea prafului din mochetă sau covor;
- aspirarea, spălarea, degresarea, lustruirea pardoselilor;
- curățarea exterioară a aparaturii din bucătărie;
- spălarea, dezinfectarea și odorizarea grupurilor sanitare;
- ștergerea prizelor, a întrerupătoarelor și a plintelor;
- aspirarea scărilor, spălarea scărilor și ștergerea balustradelor inclusiv a celor din inox a culoarelor,
holurilor, etc.;
- golirea și curățarea coșurilor de gunoi, completarea consumabilelor: hârtie igienică, săpun lichid,
prosop hârtie, saci menajeri;
- măturarea și curățarea spațiilor betonate și verzi;
- spălare geamuri uși de acces-intrare;
- ștergerea prafului și a pânzelor de păianjen de pe pereți, tavane;
- curățarea tocurilor și a ușilor, ștergerea geamurilor, ștergerea prafului de pe decorațiuni;
- curățarea caloriferelor și aspirarea tuturor mochetelor;
- ștergerea geamurilor, ștergerea prafului de pe decorațiuni;
- aspirarea și spălarea chimică a mochetei prin metoda uscată cu spumă sau umedă;

Serviciile vor fi prestate ca urmare a unei comenzi ferme din partea clientului pentru fiecare
solicitare in parte sau in baza unui abonament de sedinte. De exemplu, in cazul persoanelor juridice punem
la dispozitia clientilor un sistem de abonare prin care includem un numar de minimum 4 sedinte de
curatare pe o perioada de maximum 30 zile, negociand gradul de interventie si frecventa prestarii
serviciilor in functie de nevoiele fiecarui client in parte. Este cunoscut faptul că, societățile de mici
12
*
divensiuni și inclusiv autoritățile publice beneficiază de un buget mai mic față de cele din marile orașe,
sau care dețin cifre de afaceri foarte ridicate, aflându-se astfel în imposibilitatea de a beneficia de servicii
de curățenie la standarde de calitate înalte la prețuri accesibile. De aceea, am creat acest sistem
personalizare a abonamentelor si a serviciului in sine, pentru a raspunde nevoilor individuale ale fiecarui
client.

Fluxul tehnologic:

Fluxul tehnologic al afacerii este cuprins din etapele succesive necesarea prestarii serviciului, dupa
cum urmeaza:
1. deplasarea la client a a echipamentelore, solutiilor și personalului de curatenie cu ajutorul
autovehiculului achizitionat
2. aspirarea tururor suprafetelor cu aspiratoarele pentru spatii uscate
3. aspirarea mochetelor, covoarea, tapiteriilor cu ajutorul aspiratoarelor de injectie-extractie
4. curatea perdelelor, draperiilor si a altor suprafete din material textil cu ajutorul generatorului de
aburi pentru improspatarea tesaturilor
5. curaterea geamurilor cu ajutorul echipamentelor si produselor de curatenie
6. spalarea suprafetelor de tip pardoseli cu ajutorul monopediilor de diferite marimi si capacitati in
functie de dificultatea serviciului
7. curatarea suprafetelor de tip mobila cu ajutorul produselor specifice
8. spergerea paianjinilor si aspirarea peretilor cu ajutorul aspiratorului
9. curatarea obiectelor sanitare cu ajutorul produselor de curantenie
4
Echipamente utilizate in fluxul tehnologic:
- UTILAJ DE SPALARE CU INALTA PRESIUNE APA CALDA: utilizat pentru spalarea
pardoselilor foate murdare, a peretilor si altor suprafete, in special pentru zonele cu accesibilitate
redusa sau grad de murdarie foarte ridicat. In plus, acest echipament poate fi utilizat incintelor
precum (garaj, pivnite, etc)
- UTILAJ DE SPALARE CU INALTA PRESIUNE - APA RECE: utilizat pentru spalarea
pardoselilor foate murdare, a peretilor si altor suprafete, in special pentru zonele cu accesibilitate
redusa sau grad de murdarie foarte ridicat
- ASPIRATOR UMED – USCAT 3 MOTOARE
- Necesitate: Utilizat în procesul tehnologic de prestare a serviciilor conform codului CAEN 8121.
- Utilizat pentru aspirarea suprafețelor uscate și umede de dificultăți medii. Utilizat pentru serviciile
ce impun un timp de realizare mai îndelungat și pe suprafeșe medii sau mari, având atât capacitatea
de deplasare facilă, cât și o capacitate de colectare mai mare
- Specificații tehnice minime: volum cuvă de minimum 60 l, flux de aer de minimum 250 mc/h,
cablu de alimentare de minimum 4,5 m, cadru mobil cu roți, dotat cu accesorii precum: perie, diuză
plată, sac aspiat uscat cu grijal anticavitație.

- ASPIRATOR INJECTIE-EXTRACTIE CU 2 MOTOARE SI CUVA BPA


- Necesitate: Utilizat în procesul tehnologic de prestare a serviciilor conform codului CAEN 8121.
Este utilizat pentru eliminarea petelor vechi și noi de pe tapițerii și alte suprafețe textile. Sunt
13
*
utilizate pentru o curățare în profunzime, cu putere foarte mare de aspirare, utilizează principiul de
pulverizare a apei cu detergent pe teșătura supusă curățării și apoi aspirarea mizeriei rezultate în
acest proces
- Specificații tehnice minime: volum rezervor de minimum 70 l, debit aer minimum 2500 mc/h,
circut electric de comandă, capacitate bazin detergent de minimum 9 l, cadru mobil cu roți.

- APARAT INJECTIE CU AER COMPRIMAT


- Necesitate: Utilizat în procesul tehnologic de prestare a serviciilor conform codului CAEN 8121.
Este utilizat pentru eliminarea petelor vechi și noi de pe tapițerii și alte suprafețe textile. Este
utilizat in principal pentru materialele mai sensibile sau pentru locurile greu accesibile
- DOZATOR SPUMARE: necesar pentru dozarea si imprastierea spumei pe suprafetele ce urmeaza
a fi curatate
- HIDROLANCE INOX: utilizata in procesul de curatenie pentru spatiile mai greu accesibile, in
special la colturile incaperii sau in spatiile din spatele/sub mobilierului.
- PISTOL MANER: se poate utiliza impreuna cu furtunul de curatare pentru o buna spalare a
podelelor si peretilor aplicand o presiune constanta. De asemenea, se utilizeaza pentru curatarea
impreuna cu furtunul suprafetelor greu accesibile, a indepartarii mucegaiului si a altor asemenea
activitati.
- SISTEM CUPLARE ATAC RAPID : utilizat impreuna cu aspiratoarele pentru cresterea puterii
de absorbie a murdariei, in special pentru tesaturi si covoare ce necesita un efort sporit pentru
curatare
- FURTUN PRESIUNE: pentru o buna spalare a podelelor si peretilor aplicand o presiune
constanta. De asemenea, se utilizeaza pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, a indepartarii
mucegaiului si a altor asemenea activitati.
-
- ASPIRATOR PROFESIONAL CU ABURI
- Necesitate: Utilizat în procesul tehnologic de prestare a serviciilor conform codului CAEN 8121.
Utilizat în special pentru curățarea suprafețelor sensibile, indiferent de materialul compozit al
acestora. Se folosește atât pentru curățare/spălare, cât și pentru împrospătare. Permite spălarea cu
ajutorul puterii aburului a mai multor tipuri de suprafețe: ceramică, pardoseli, parchet, marmură,
covoare, etc.
- Specificații tehnice minime: capacitate minima boiler de 2 l, presiune de lucru de minimum 4 bar,
temperatura apei în boiler de minimum 130 grade Celsius, capacitate rezervor minimum 20 l.
-
- ASPIRATOR UMED – USCAT 1 MOTOR
Utilizat în procesul tehnologic de prestare a serviciilor conform codului CAEN 8121.
Utilizat pentru aspirarea suprafețelor uscate și umede de dificultăți medii și mari. Utilizat pentru
serviciile ce impun un timp de realizare mai îndelungat și pe suprafețe medii sau mari, având atât
capacitatea de deplasare facilă, cât și o capacitate de colectare mai mare
- Specificații tehnice minime: volum cuvă de minimum 70 l, flux de aer de minimum 300 mc/h,
cablu de alimentare de minimum 4,5 m, cadru mobil cu roți, dotat cu accesorii precum: perie, diuză
plată, sac aspiat uscat cu grijal anticavitație
- CARUCIOR CURATENIE MULTIFUNCTIONAL
14
*
- Necesitate: Utilizat în procesul tehnologic de prestare a serviciilor conform codului CAEN 8121.
Acestea vor fi utilizate de către cei 2 angajați ai societății. Cărucioarele permit încărcarea cu
stocurile de consumabile necesare prestării serviciilor de curățenie și deplasarea acestora.
- Specificații tehnice minime: găleți cu storcător de mop, recipient gunoi, minimim 2 rafturi pentru
depozitarea consumabilelor.
-
- MONOPERIE CURATARE
- Necesitate: Utilizat în procesul tehnologic de prestare a serviciilor conform codului CAEN 8121.
Acestea vor fi utilizate de către cei 2 angajați ai societății. Este un curățător profesional de
pardoseli și covoare umed-uscat. Rezultă o curățare în profunzime și profesională a suprafețelor.
- Specificații tehnice minime: dimensiuni perie de minimum 300 mm; perii abrazive pentru o
curățare profesională, deține incorporat un aspirator umed-uscat.
-
- DUZA CERAMICA CU TURBINA ROTATIVA: utilizata ca accesoriu de sporire a puterii de
curatare si aspirare a aspiratoarelor, ajutand la o curatare mai in profunzime a covoarelor,
mochetelor, etc.
- Autoutilitară*1 buc
Necesitate: Autoutilitarea va fi utilizată în procesul tehnologic de prestare a serviciilor de
curățenie, prin facilitarea transportului de echipamente și personal între sediul de implementare al
proiectului și locațiile clienților.
Activitatea derulată de solicitant nu poate fi realizată fără utilizarea unei autoutilitare, fiind absolut
necesar deplasarea echipamentelor și a personalului între diverse locații. De asemenea,
echipamentele utilizate în procesul de realizare a serviciilor sunt de mărimi și greutăți mari ce nu
pot fi transportate manual.
1) Website* 1 buc
Necesitate: Utilizat în vederea promovării serviciilor propuse prin proiect și ca modalitatea de
contact/comunicare cu clienții noștri, mediul online fiind cea mai bună și ieftină formă de promovare.
Specificații tehnice minime: Site-ul va conține modulul public și modulul de administrare. Modul
public va cuprinde minimum: prima pagina, despre noi, pagina de prezentare a serviciilor, pagina cu
prețurile practicate și descrierea tehnică a serviciilor, contact, cariere, noutăți, promoții.
Modulul de administrare va conține minimum: editarea paginilor (adăugare/eliminare conținut și
imagini din cadrul fiecărei secțiuni din modulul public). Site-ul va fi optimizat pentru desktop și mobile.
Grafica și identitatea site-ul va fi realizată de către prestator
2) Servicii de consultanță în scriere și implementare proiect
cod CAEN prestator 7022 autorizat la momentul semnării contractului de prestări servicii. Servicii
profesioniste de scriere si implementare proiect necesare solicitantului pentru obtinerea finantarii si
implementarii proiectului cu succes, avand in vedere lipsa cunostintelor si a domeniului de
expertiza in acest domeniu
- 2 angajati : Se vor finanta salariile pentru cei 2 noi angajati creati prin intermediul finantarii pentru
o perioada de 10 luni, pentru a permite societatii stabilizarea economica si atingerea obiectivelor
pe termen scurt si mediu.
-

15
*
5

Perioada de implementare a proiectului va fi de maximum 12 luni si va curge de la momentul


semnarii contractului de finantare.
Activitati de implementare a proiectului:
1) Identificarea si selectia furnizorilor
In vederea achizitionarii necesarului de echipamente si a serviciilor bugetate in cadrul proiectului
se va realiza procedura de achizitie in conformitate cu prevederilor programului de finantare, precum si
prin respectarea prevederilor legislatiei nationale in vigoare. Achizitiile se vor realiza in limita bugetului
proiectului utilizand ca si metoda de selectia principiul raportului de calitate-pret.
Durata: luna 1
2) Achizitie de bunuri si servicii
Dupa identificarea furnizorilor castigatori vor fi achizitionate bunurile si serviciile bugetate in
cadrul proiectului, necesare prestarii activitatilor finantate. Achizitiile vor respecta metodologia si
procedura impuse de program, urmand a fi avizate de catre autoritatea finantatoare. Odata achizitionate,
bunurile vor fi instalate la locul de implementare al proiectului
Durata: luna1-2
3) Recrutarea angajatilor
Cel tarziu in luna 3 de activitate se vor semna contractele individuale de munca a celor 2 noi angajati
pentru posturile de agenti de curatenie. Recrutarea si selectia candidatilor se va realiza de catre
administrator, dupa plasarea anunturilor de angajare in presa locala, pe site-urile specializate, precum si
consultarea institutiilor locale cu competente in domeniu (AJOFM)
Durata: luna2-3

4) Depunerea cererilor de plata si rambursare


La prima cerere de plata vor fi incluse toate echipamentele si autoutilitara necesara desfasurarii
activitatii, serviciile de consultanta si serviciile de realizare website de promovare. Se vor transmite 2
cereri de rambursare pentru salariile celor 2 noi angajati. Dosarele de decont vor respecta reglementarile si
conditiile impuse de procedura de finantare.

6 4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediul social: Judet Maramures Adresa sat Sarasu, com Sarasu, nr 687

Regiune de dezvoltare:

16
*
Urban / rural
x

Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare:
Judet Maramures Adresa sat Sarasu, com Sarasu, nr 687

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural
x

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):

Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfăşurării activităţii în locaţia
implementării proiectului.
Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.

Locatia de implementare a proiectului detine toate utilitatile necesare desfasurarii activitatilor in conditii
optime, nefiind asadar necesare actiuni de interventie in acest sens.
Costurile previzionate cu utilitatile per luna sunt:
apa si canalizate- 110 lei/luna
iluminat- 100 lei/luna
incalzire- 75 lei/luna
internet si telefonie- 50 lei/luna

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii estimati:

suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc.


7 Dimensionare valoare de investiţie

Nu este cazul
TIPUL SOCIETĂȚII
17
*
PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA

4.3 Dimensionare valoare de investiţie


Nr. Element de investiţie Număr Valoare Valoarea Valoarea Valoarea Valoare
Crt / Cheltuieli Bucăţi unitara totală TVA TVA eligibil Codul de
. operationale fara TVA nededucti deductibil a clasificare
Denumire - lei bil
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente
tehnologice*, inclusiv
echipamente IT
2 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială, cu
excepţia vehiculelor
simbol G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
3 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale
4 Instalaţii/echipamente
specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie
5 Instalaţii de încălzire
sau climatizare
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ
7 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,

18
*
ATV, rulote cu sau
fără motor,
elevatoare,
încărcătoare, remorci
și semiremorci,
platforme, izoterme și
frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utilități,
chirii,
9 Pagină web pentru
prezentarea și
promovarea activităţii
inclusive cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică
11 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale
12 Consultanţă
13 Software-uri necesare
desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
19
*
ALTE CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de
investiții acceptate în
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

8 4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare

20
*
RON %
Ajutor de minimis
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei)
TOTAL valoare de investiţie 100%

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere


mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri se adună punctul 1cu 4 cu 5 și cu punctul 13
(Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line ) și se
calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea planului de afaceri:

DA x NU

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Caracter inovativ al investiției.


DA x NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii și care este potenţial
inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.

Pentru opțiunea DA, se va prezenta la prima cerere de rambursare/cerere de plată dovada de la


producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de
afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de
3 ani.

9
Toate echipamentele necesare prestarii activitatilor de curatenie vor ingloba tehnologie mai nou de
3 ani, fapt ce va fi dovedit prin documentele de certificare furnizate de catre producator si/sau furnizor.
In acest sens, activitatea este inovatoare pentru societate datorita gradului de inovatie al
echipamentelor cu care se va dota. In plus, efectul se va rasfrange si asupra comunitatii locale, atat ca si
efect al competitiei (concurentii vor fi nevoiti sa-si achizioneze la randul lor echipamente de actualitatea
pentru a-si putea mentine pozitia dobandita), dar si prin promovarea tehnologiilor si a cunostintelor in
randul altor antreprenori.

21
*
10 5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

Avantaje:
- se vor utiliza echipamente tehnologice dotate cu tehnologii de actualitate, performante si
prietenoase cu mediul inconjurator
- echipa tanara si dinamica motivata de satisfacerea clientului
- introducerea conceptului de fidelizare si confidentialitate in relatia cu clientii
- realizarea distributiei in sistem propriu prin intermediul autoutilitarei achizitionate prin proiect,
fapt ce va conduce la preturi mai accesibili si timpi de executie mai redusi
- se vor utiliza materii prime de calitate, prietenoase cu mediu inconjurator
- cunostinte in domeniu detinute de catre administratorul societatii (prin calitatea de angajat pe care
acesta a avut-o lucrand in tarile din UE)

Dezavantaje:
- personal nou si limitat care necesita eforturi de coordonare din partea echipei de management
- lipsa renumelui pe piata geografica vizata
- parc auto restrans ce va ingreuna distribuirea serviciilor la scala mare
- personal limitat ce nu-i va permite firmei prestarea unui numar mare de servicii in primii ani de
activitate

11 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

5.2.1. Produsul nou


Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);

CLINING UP TEAM SRL-D isi propune prin prezentul plan de afaceri crearea capacitatii
initiale de prestare a serviciilor profesionale de curatenie prin achizitionarea bunurilor si a
echipamentelor necesare prestarii acestor activitati. De asemenea, prin intermediul acestui proiect de

22
*
investitii se vor crea 2 noi locuri de munca destinate tinerilor absolventi si/sau a somerilor. Cele 2 noi
locuri de munca vor fi destinate posturilor de agent de curatenie. Cel putin unul dintre cei doi noi
angajati vor trebuie sa indeplineasca conditia de capacitate conducerea si operare autoutilitara pentru
transportul echipamentelor si a personalului de sediul firmei la locatiile de prestare a serviciului.

CLINING UP TEAM SRL-D va oferi o gamă variată de servicii de curățenie profesională,


conform codului CAEN 8121. Pentru că a înțeles că asigurarea curățeniei acasă, la birou sau în spațiile
comune nu este un lux ci o necessitate; CLINING UP TEAM SRL-D ve veni în întâmpinarea clienților săi
cu prețuri mici și servicii la calitate înaltă.
Principalele beneficii câștigate prin apelarea la serviciile de curățenie profesională ale CLINING
UP TEAM SRL-D sunt reducerea cheltuielilor lunare cu produsele de curățenie și timpul alocat acestor
activități, precum și produse și echipamente profesionale ce vor fi folosite în activitatea noastră.

Vom oferi servicii profesionale dedicate mai multor situatii, dupa cum urmeaza:
I. Curatenia birouri si spatii comerciale
J. Curatenie spatii administrative (pentru cladirile administratiilor/institutiilor publice)
K. Curatenie imobile rezidentiale
L. Curatenia evenimente private si/sau publice (petreceri, concerte, targuri, etc)

Indiferent de categoria de serviciu, oferta noastra este compusa minimum din:

- aerisirea și odorizarea camerelor;


- ștergerea de praf și lustruirea mobilierului;
- aspirarea prafului din mochetă sau covor;
- aspirarea, spălarea, degresarea, lustruirea pardoselilor;
- curățarea exterioară a aparaturii din bucătărie;
- spălarea, dezinfectarea și odorizarea grupurilor sanitare;
- ștergerea prizelor, a întrerupătoarelor și a plintelor;
- aspirarea scărilor, spălarea scărilor și ștergerea balustradelor inclusiv a celor din inox a culoarelor,
holurilor, etc.;
- golirea și curățarea coșurilor de gunoi, completarea consumabilelor: hârtie igienică, săpun lichid,
prosop hârtie, saci menajeri;
- măturarea și curățarea spațiilor betonate și verzi;
- spălare geamuri uși de acces-intrare;
- ștergerea prafului și a pânzelor de păianjen de pe pereți, tavane;
- curățarea tocurilor și a ușilor, ștergerea geamurilor, ștergerea prafului de pe decorațiuni;
- curățarea caloriferelor și aspirarea tuturor mochetelor;
- ștergerea geamurilor, ștergerea prafului de pe decorațiuni;
- aspirarea și spălarea chimică a mochetei prin metoda uscată cu spumă sau umedă;

23
*
Curatenie in birouri si spatii comerciale:

stergerea prafului si lustruirea mobilierului;


curatarea echipamentelor de birou (tel, fax, pc,copiator, etc) si a cablurilor cu solutii speciale;
maturarea cailor de acces, aspirarea si spalarea pardoselilor;
curatarea spatiilor de servit cafeaua;
spalarea si dezinfectarea grupurilor sanitare;
degajarea gunoiului, odorizarea si aerisierea incaperilor, etc.

De regula un asemenea contract prevede 2 etape cu anumite operatiuni:


a) Curatenie de intretinere zilnica, la 2 zile, saptamanal, inainte sau dupa program

aspirarea covoarelor, scoaterea petelor de pix, cafea, ceai sau grasimi;


stergerea mobilierului,aparaturii de birou, a usilor si pervazurilor;
curatarea / dezinfectarea grupuri sanitare;
curatarea / dezinfectarea bucatariei;
curatarea scrumierelor, inlocuirea sacilor menajeri si colectarea gunoiului;
b) Curatenie generala lunara

curatarea covoarelor prin samponare uscata, cu masina monodisc;


curatarea mecanica a pardoselilor cu masina monodisc, decapare;
stergerea corpurilor de iluminat, difuzoarelor, instalatiilor de aer conditionat, caloriferelor;
stergerea prafului de pe ramele tablourilor ,partea superioara a mobilierului, indepartarea pinzei de
paianjen, curatarea peretilor, tavanelor;
tratarea cu solutii protectoare a suprafetelor de lemn, sticla, aluminiu, inox;
spalarea geamurilor ,usilor si a tocariei;
curatarea prizelor, intrerupatoarelor si plintelor;

Curatenie spatii administrative (pentru cladirile administratiilor/institutiilor publice)


Acest serviciu este similar celui pentru clientii persoane juridice (curatenie in spatii comerciale si
birouri)

Curatenie imobile rezidentiale:


aspirarea mochetelor si a suprafetelor neacoperite;
curatarea si dezinfectarea bailor si bucatariilor;
curatarea exterioara a frigiderului, aragazului, cuptorului cu microunde, dulapurilor ;
aspirarea detaliata a tuturor suprafetelor inclusiv a peretilor;
aspirarea saltelelor si mochetelor pentru eliminarea acarienilor;
spalarea cu spuma uscata a mochetelor cu uscarea acestora in maxim 30 min;
spalarea pardoselilor cu solutii ecologice;
curatirea petelor de pe peretii lavabili ;
24
*
stergerea prafului de pe jaluzele, rafturi, pervaze ;
curatarea geamurilor interioare si multe altele!

Curatare covoare si mocheta prin metoda injectie extractie-serviciu de care vor beneficia toti
clientii nostri ca si activitate componenta a serviciului de curatenie generala

Spalarea se face pe loc (nu necesita scoaterea mochetelor)


Spalarea si curatarea se face intr-un timp record comparativ cu spalarea clasica
Conduce la uscarea rapida a mochetelor
Detergent special conceput pentru astfel de spalari (intareste fibrele textile, revigoreaza si reda culorile
initiale)
Tratarea petelor deosebite, indepartarea parului de animale (dupa caz)

Curatenia evenimente private si/sau publice (petreceri, concerte, targuri, etc)


strangerea resturilor si a gunoaielor rezultate din urma evenimentului;
strangerea obiectelor de recuzita si/sau mobilier;
aspirarea tuturor suprafetelor
spalarea pardoselilor cu solutii profesioniste
aspirarea si spalarea mochetelor
stergerea prafului;
aerisirea incaperilor daca este cazul;

Serviciile vor fi prestate ca urmare a unei comenzi ferme din partea clientului pentru fiecare
solicitare in parte sau in baza unui abonament de sedinte. De exemplu, in cazul persoanelor juridice punem
la dispozitia clientilor un sistem de abonare prin care includem un numar de minimum 4 sedinte de
curatare pe o perioada de maximum 30 zile, negociand gradul de interventie si frecventa prestarii
serviciilor in functie de nevoiele fiecarui client in parte. Este cunoscut faptul că, societățile de mici
divensiuni și inclusiv autoritățile publice beneficiază de un buget mai mic față de cele din marile orașe,
sau care dețin cifre de afaceri foarte ridicate, aflându-se astfel în imposibilitatea de a beneficia de servicii
de curățenie la standarde de calitate înalte la prețuri accesibile. De aceea, am creat acest sistem
personalizare a abonamentelor si a serviciului in sine, pentru a raspunde nevoilor individuale ale fiecarui
client.

5.2.2. Segmentul de piaţă

25
*
5.2.2. Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului
dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice,
birotică, turism etc.).

Segmentul de piață este cel de servicii de curățenie. Astfel serviciile noastre raspund nevoii
clientilor de a beneficia de servicii profesionale de curatenie, fie ca este vorba de locul de munca sau
acasa.
Produsele și serviciile de curățenie profesională reprezintă o industrie în ascensiune în România.
Acestea se dezvoltă mai accelerat în localitățile urbane cu activitate economică dezvoltată, municipiul
București fiind fruntaș în acest domeniu. Și în cazul municipiului Sighetu Marmatiei oportunitățile de
dezvoltare se conturează din ce în ce mai mult ca urmare a creșterii veniturilor populației (achiziționarea
caselor mai mari, mai spaționase), a timpului alocat de tinerele familii dezvoltării profesionale și mai puțin
pe activitățile casnice, dar mai ales c urmare a dezvoltării sectoarele econimice.
Toți agenții economici, precum și autoritățile publice investesc în servicii de curățenie, sub forma
subcontractării serviciilor către o firmă specializată sau prin angajarea de personal propriu. Performanțele
și eficiența obținute de firmele de curățenie profesionale au determinat managerii de firme sau
reprezentanții instituțiilor publice să subcontracteze acest serviciu, crescând exponențial cererea.
Nu in ultimul rand, persoanele rezidentiale in mediile rurale din apropierea marilor orase sunt mari
consumatoare de servicii profesioniste de curatenie.
In aceste sent principalii clienti targhetati de catre CLINING UP TEAM SRL-D sunt:
 autoritatile publice din mediul rural, in special din localitati limitrofe locatiei de
implementare
 autoritati publice din municipiul Sighetu Marmatiei
 persoane juridice din mediul rural, in special din localitati limitrofe locatiei de
implementare, dar si societati comerciale din municipiul Sighetu Marmatiei-cu o distanta
de 8 km intre sediul societatii si municipiu (atat pentru servicii constante de tip abonament,
cat si pentru serviciile prestate pentru diverse evenimente
 clienti persoane fizice din mediul rural, precum si din municipiul Sighetu Marmatiei.
Distanta de doar 8 km intre com. Sarasau si Sighetu Marmatiei permite societatii o
accesibilitate ridicata catre o piata puternica.

5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor ?

CLINING UP TEAM SRL-D se adreseaza clientilor din judetul Maramures, in principal celor din
Sighetu Marmatiei si localitatile limitrofe. Astfel, piata geografica este locala si judeteana. Distanta
medie intre societate si clientii sai va fi de aproximativ 10 km (distanta medie) ce va fi parcursa cu

26
*
ajutorul autoutilitarei achizitionate prin proiect pentru transportul echipamentelor de curatenie si a
personalului.
Clienții targhetați de CLINING UP TEAM SRL-D sunt persoanele fizice și juridice din județul
Maramureș. Având în vedere natura serviciilor furnizate de către societatea noastră, vom putea satisface
o plajă mai largă clienți, deplasându-ne în oricare dintre localitățile din județ, nu doar din municipiul
Sighetu Marmatiei.
Modalitatea de distributie a serviciilor va fi in mod exclusiv prin prestarea serviciului la locatia
desemnata de clienta, prin natura serviciilor prestate de noi. In acest mod, se va utiliza autoutilitara din
dotare cu ajutorul careia vor fi transportate echipamnetele si consumabilele de curatenie, precum si
personalul de curatenie.
Societatea nu va apela la terti pentru distribuirea serviciilor sale, mentinand astfel un nivel scazut
al cheltuielilor cu distributia, fata de scenariul cu subcontractarea acestui serviciu. Cel putin unul dintre
cei 2 noi angajati pe posturile de agenti de curatenie vor detine permis de conducere in vederea operarii
autoutilitarei.

Din punct de vedere al marimii posibile a pietei targhetate putem utiliza ca si date de analiza
numarul de intreprinderi active existente in judetul Maramures, respectiv un numar de 10.106
întreprinderi, conform Institutului Național de Statistică. Atragand doar 10% din numarul acestora, piata
noastra judeteana ar putea reprezenta un numar de minimm 1.000 de intreprinderi. De asemenea,
conform aceleasi surse putem estima un numar de potentiali clienti de 37.640. Continuand pe acelasi fir
logic un minimum de 10% din aceasta piata daca este obtinut de societate ne putem crea o baza de clienti
de minimum 3700 persoane fizice.
Odata cu dezvoltarea afacerii ne dorim extinderea cotei de piata, atat in interiorul pietei geografice
judetene prin atragerea unui numar mai mare de clienti, dar si exponential prin deschiderea de noi puncte
de lucru in orase din judetele limitrofe judetului Maramures.

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon,
evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

In actuala etapa de dezvoltare, pe piata serviciilor de curatenie activeaza multi agenti economici,
majoritatea cu capital privat autohton, dar si strain .
Principalii beneficiari ai serviciilor oferite de catre CLINING UP TEAM SRL-D vor fi societățile
comerciale (IMM-uri, Întreprinderi Mari) cu activitate în domeniul comerțului, hotelier, restaurant, clinici,
grădinițe/școli private, precum și instituții publice precum dispensar, primărie, școli/ grădinițe publice. Alți
potențiali beneficiari sunt persoanele juridice și instituțiile bugetare. Clienții vor avea posibilitatea de a
alege servicii independente sau combinate, formând pachete de servicii.
Pentru serviciile de curatenie cererea este constantata, nu este influentata in mod puternic
de factori speciali. Astfel, cererea pentru serviciile de curatenie poate fi estimata in parametrii medii la o
cerere saptamanala, atat pentru clientii persoane fizice, cat si pentru societatile comerciale si autoritatile
publice.

27
*
Pentru a ne forma o imagine cat mai clara despre acest sector de activitate, facem o analiza a
evolutiei din perioada 2007-2016, a celor mai importante societati comerciale din domeniu .
permanenta a companiilor cu tehnologia si managementul din domeniu .
Din punct de vedere statistic, nu sunt date oficiale de analiză a sectorului serviciilor de curățenie,
nici la nivel național, nici la nivel județean. De accea s-a realizat o analiză proprie, prin consultarea datelor
publice relevante pentru conturarea evoluției pieței.
De asemenea, la nivel județean, prin prisma apariției unui număr remarcabil de întreprinderi și de
dezvoltarea sectorului economic, precum și datorită creșterii bunăstării populației, putem identifica o
evoluție în sens pozitiv a cererii pentru serviciile profesioniste de curățenie.
În prezent 70% din serviciile de curăţenie profesională sunt contractate de către persoane juridice.
Bucureştiul deţine mai mult de 45% din piaţa naţională a serviciilor de curăţenie atât din punct de vedere
al cererii, cât şi din punct de vedere al numărului de jucători din domeniu, se arata intr-un studiu realizat
de Ziarul Financiar.
Analizand manifestarea cererii in piata locala, precum si trendul national (ce graviteaza in primul
rand in jurul Capitalei) putem estima o continuare a cresterii cererii pentru serviciile de curatenie, o cota
importanta a pietei urmand a fi ceruta de persoanele fizice ce-si doresc sa beneficieze se servicii de
calitate superioara, dar si sa petreaca mai mult timp liber realizand activitati de relaxare sau petrecere a
timpului liber in defavoarea treburilor casnice.

5.2.5. Concurenţi potenţiali


Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

Grupă produse/servicii oferite Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea


pieţei

Servicii de curatenie Andreas Clean SRL , Sighetu Marmatiei, jud Maramures.


Conform informatiilor furnizate pe site-urile de promovare,
ofera in principal servicii de curatenie pentru cladiri
rezidentiale, acoperind toata gama de servicii pentru acest tip
de client. Societatea activeaza din 2009, avand 0 angajati nr
mediu de la infiintare si pana in prezent, in anii 2012, 2013 si
2015 suferind pierderi, conform datelor furnizate de Ministerul
Finantelor Publice. De asemenea, acesta este principalul
concurent identificat pe piata geografica vizata.
CLEAR BLUE SRL-Baia Mare, Aleea Uranus, nr. 1. A fost
înființată în anul 2009, conform datelor Ministerului Finanțelor
Publice. Societatea a realizat în anul 2015 o cifră de afaceri de
422.770 lei și un profit de 25.872 lei, având 16 angajați număr
mediu, în creștere față de anul anterior, 2014, când a înregistrat
o cifră de afaceri de 345.524 lei și un profit net de 16.964 lei,
numărul angajaților fiind același ca în anul 2015. Ofera
totalitatea serviciilor de curatenie, avand un portofoliu de
28
*
servicii similar solicitantului.
BUSINESS MB EXIM SRL, mun Baia Mare, judetul
Maramures. Nu se cunosc informații detaliate despre tipurile
de servicii prestate, în sensul calității acestora. În cadrul site-
ului de promovare, sunt prezentate tipurile de servicii furnizate
de către aceștia, respectiv: servicii de curățenie locuințe
rezidențiale. Tipologia acestei game de servicii este similară cu
cea a solicitantului. În anul 2014 societatea a avut o cifră de
afaceri de 1011889 lei și o pierdere de 274021 lei. Numărul de
angajați în anul 2014 a fost de 36 angajați, date despre anul
2015 nefiind disponibile în cadrul site-ului Ministerului
Finanțelor.
Produs/serviciu 2

Produs/serviciu 3

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:

CLINING UP TEAM SRL-D isi propune prin prezentul plan de afaceri crearea capacitatii initiale
de prestare a serviciilor profesionale de curatenie prin achizitionarea bunurilor si a echipamentelor
necesare prestarii acestor activitati. De asemenea, prin intermediul acestui proiect de investitii se vor
crea 2 noi locuri de munca destinate tinerilor absolventi si/sau a somerilor. Cele 2 noi locuri de munca
vor fi destinate posturilor de agent de curatenie. Cel putin unul dintre cei doi noi angajati vor trebuie sa
indeplineasca conditia de capacitate conducerea si operare autoutilitara pentru transportul
echipamentelor si a personalului de sediul firmei la locatiile de prestare a serviciului.

CLINING UP TEAM SRL-D va oferi o gamă variată de servicii de curățenie profesională,


conform codului CAEN 8121. Pentru că a înțeles că asigurarea curățeniei acasă, la birou sau în spațiile
comune nu este un lux ci o necessitate; CLINING UP TEAM SRL-D ve veni în întâmpinarea clienților săi
cu prețuri mici și servicii la calitate înaltă.

Vom oferi servicii profesionale dedicate mai multor situatii, dupa cum urmeaza:
A. Curatenia birouri si spatii comerciale
B. Curatenie spatii administrative (pentru cladirile administratiilor/institutiilor publice)
C. Curatenie imobile rezidentiale

29
*
D. Curatenia evenimente private si/sau publice (petreceri, concerte, targuri, etc)

Prezentarea serviciilor-totalitatea beneficiilor ce sunt achiziționate de client-va reprezenta


totalitatea punctelor forte ale serviciilor profesionale de curățenie oferite de CLINING UP TEAM SRL-D,
incluzând: tehnologia inovativă și actuală a echipamentelor utilizate în procesul tehnologic, materiile
prime utilizate de cea mai bună calitate, profesionalismul angajaților, politica de beneficii și fidelizare a
societății, etc.
In esenta, serviile noatre vor fi reprezentate prin totalitatea actiunilor intreprinse companie, de la
relatia de comunicare cu clientii sai, la modalitate de interactiune dintre angajati si beneficiarii serviciilor.
Serviciile vor fi prezentate si cunoscute de catre clienti in totalitatea beneficiilor de care acestia
beneficiaza.
De asemenea, serviciilor noastre vos fi prezentate prin intermediul instrumentelor publicitare
identificate in cadrul politicii de marketing, respectiv:
 prin identitatea vizuala a serviciilor si a brandului construit in jurul firmei care va fi utilizata atat in
mediul online cat si pe materialele promotionale utilizata in promovarea off-line
 prin fotografiile/imaginiile publicate si promovate dupa realizarea diferitelor servicii prestate la
clientii nostri, avand in vedere ca o imagine transmite mai mult decat o mie de cuvinte.

5.3.2. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenţi, la comandă, etc.

CLINING UP TEAM SRL-D va adopta canal direct, în care în relația dintre noi ca și furnizori de servicii
și consumatorii de asemenea servicii nu există intermediar și utilizarea de canal scurt, cu un singur
intermediar în cazul în care se adresează societăților comerciale care subcontractează serviciile de de
curățenie după constructor pentru realizarea unor contracte mai ample.
Distanta medie intre societate si clientii sai va fi de aproximativ 10 km (distanta medie) ce va fi
parcursa cu ajutorul autoutilitarei achizitionate prin proiect pentru transportul echipamentelor de
curatenie si a personalului.
Societatea va comericializa prin vanzari directe, neexistand intermediari intre ea si clientii sai.
Comezile vor fi plasate telefonic, prin intermediul e-mailul (date disponibile pe website companiei, dar si
pe alte mijloace de promovare), precum si la sediul societatii.
In urma comenzilor ferme primite se va deplasa echipa de specialisti, impreuna cu echipamentele

30
*
si consumabilele din dotare la sediul specificat de client.
In concluzie, CLINING UP TEAM SRL-D va realiza vanzari directe ca urmare a comenzilor primite de la
clientii nostri distribuind serviciile cu ajutorul autoutilitarei pentru prestarea serviciilor la sediile clientilor
nostri.

5.3.3. Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante,
broşuri):

Principala activitate de comunicare a firmei va fi mixul promoțional – programul comunicațiilor de


marketing – ce constă în “combinația specifică a instrumentelor de publicitate, vânzarea personală,
promovare a vânzărilor și relații publice, utilizate de aceasta pentru a-și îndeplini obiectivele de marketing
și publicitate”. Dar, pentru ca impactul comunicării să fie maxim, întregul mix de marketing al firmei, nu
numai promovarea, ci și serviciul prestat vor fi coordonate în așa fel încât să se asigure o difuzare
completă a informației și o recepționare a modului în care acestea sunt apreciate.
În concluzie, sistemul de comunicații de marketing va constitui cadrul general în care se va
desfășura promovarea (sub mixul promoțional) cu cele patru instrumente promoționale: publicitatea,
vânzarea personală, promovarea vânzărilor și relațiile publice, care urmăresc prezentarea organizației și
serviciilor, sensibilizarea potențialilor clienți și bineințeles creșterea vânzărilor pentru a se obține un profit
mai mare.

Strategia de promovare a firmei va fi coordonată și prin intermediul mediului online, după cum
urmează:
1) Prin intermediul website-ului de promovare: website-ul creat va facilita relațiile de comunicare cu
clienții și potențialii clienți, prezentându-ne în cadrul acestuia serviciile noastre, date de contact,
echipamentele si produsele folosite, etc. În acest mod, persoanele interesate vor putea intra în contact cu
societatea, plasând o comandă sau stabilind datele unei întâlniri la locul de implementare. Promovarea prin
intermediul internetului este un instrument foarte important pentru solicitant, datorită vizibilității foarte
mari oferite de mediul online. Cu ajutorul mediului online, ne vom putea adresa tuturor clientilor din
judetul Maramures.
2) Pagini de socializare, forumuri de specialitate, etc: Administratorul societății se va ocupa personal
de întreținerea paginilor de socializare pentru a fi în continuă conectare cu clienții existenți și potențiali, va
publica informații cu caracter de prezentare despre serviciile, reușitele societății în cadrul diferitelor
forumuri de socializare.

Promovarea fizica:
Pe langa promovarea prin intermediul online, principala forma de promovare a serviciilor si
vanzarilor noastre, vom utiliza, de asemenea, si si procedee de promovare on-line.
Astfel, vom crea campanii de promovare periodice in functie de analizele de piata creand flyere si
brosuri care vor avea continut despre serviciile oferite de societate, ofertele de promovare, etc ce vor fi
impartite in puncte centrale (piete, ccladiri de metrouri, statii de transport in comun importante, etc).

31
*
Activitatea de promovare va fi constanta, indiferent ca va implica actiuni puternice/agresive sau
mentinerea relatiei de comunicare cu clienti in mediile online.

6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Proiecţiile financiare vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai jos, se
vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

BILANT PREVIZIONAT
Nr. perioada
rd.
Denumirea elementului

A B 2017 2018 2019 2020


ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-
2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4

ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 5
+332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-
378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6
+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445
+446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114- 7
591-595-596-598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8
(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10

32
*
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 11
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 +
168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +
446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462
+ 473*** + 509 + 5186 + 519)
ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE 12
(rd. 09 +10-11)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 13
09)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- 14
O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441***
+4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453***
+455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519
VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 15

1.Subvenţii pentru investiţii 16


2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21


III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22
IV. REZERVE (ct. 106) 23
V. PROFITUL SAU SOLD C 24
PIERDEREA
REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD D 25

VI. PROFITUL SAU SOLD C 26


PIERDEREA SOLD D 27
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129) 28
CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27- 29
28)

33
*
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

AN AN AN AN
2017 2018 2019 2020
1 1. Cifra de afaceri netă
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708)
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
5 consumabile aferente activităţii desfaşurate

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

7 Chirii
8 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
9 marketing, Reparaţii/Întreţinere
10 Asigurări
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul
11 pe profit
12 Alte cheltuieli
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
15 Profit ( RD.4-13)
16 Pierdere (RD.13-4)
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)
20 VENITURI TOTALE RD.4+17)
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
23 Profit ( Rd,20-21)
24 Pierdere (rd.21-20)

CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaţii / lună AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020


I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)
1 din vânzări
2 din credite primite
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)

34
*
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă
Total disponibil (I+A)
B Utilizari numerar din exploatare
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile aferente activităţii
1 desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)
3 Chirii
4 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere
6 Asigurări
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
8 Alte cheltuieli
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea
C totală a proiectului)
D Credite
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
E (1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri
F Dividende
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G)
II Sold final disponibil (I+H)

6.2 Grafic de rambursare / plată

Trim 3 și 4 -2017 Trim 1 și 2 -2018 Trim 3- 2018


Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere
plata rambursare plata rambursare plata rambursare
Suma
solicitată

35
*
Atenție!!!
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și
software-ul necesar desfășurării activității.

7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele


beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară
finanţarea .

Piața a devenit mai competitivă, astfel că societățile din domeniu trebuie să identifice avantajele
competitive cu care să-și depășească concurenții. În același timp, se pune accent și pe protecția factorilor
de mediu, astfel că echipamentele trebuie să fie dotate cu sisteme de reducere a consumului de energie.
Cu toate că cererea pentru serviciile profesionale de curățenia a crescut vertiginos în ultimii ani,
concurența nu s-a manifestat la cotele solicitate, astfel încât pentru societate există oportunitatea acaparării
clienților.
Fondurile nerambursabile acordate prin intermendiul Programului START-UP NATION raspunde
nevoii de dezvoltare a capacitatii initiale de prestare a serviciilor de curatenie profesionala prin realizarea
investitiilor consolidate in echipamente si utilaje performante si de ultima generatie. Astfel, finantarea
raspunde nevoii celei mai mari a societatii, respectiv crearea fondului de echipamente necesare prestarii
serviciilor de curatenie profesionala.
De asemenea, prin intermediul proiectului de finantare se creaza o serie de avantaje competitive
pentru societate in relatia cu concurentii directi. Mai precis, beneficiand de echipamente dotate cu
tehnologii inovatice mai noi de 3 ani, solicitantul va putea presta activitati in mod mai eficient creand un
efect de domino in randul concurentilor sai prin obligarea acestora de a-și dezvolta propriile tehnologii
pentru a-si putea mentine acelasi ritm al afacerii.
Nu in ultimul rand, prin intermediul finantarii nerambursabile solicitate se consolideaza capitalul
uman al societatii prin crearea (si sustinerea pentru o perioada de 10 luni) a 2 noi locuri de munca pentru
tineri absolventi sau someri.
Altfel spus, necesitatea investiției este rezultatul politicii de dezvoltare a societății CLINING UP
TEAM SRL-D și a cererii tot mai mari de servicii pe care firma le poate oferi clienților săi, și poate fi

36
*
justificată printr-o serie de argumente, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere
tehnic:
 Costurile operaționale ridicate în cazul închirierii echipamentelor ce se doresc a fi achiziționate prin
proiect, precum și prin utilizarea echipamentelor din dotare uzate și cu randament net inferior;
 Calitatea serviciilor trebuie sa fie superioară;
 Siguranța în exploatare scazută. În cazul închirierii echipamentelor, acestea nu oferă întotdeauna
siguranță și confort angajaților;
 Oportunitatea realizării acestui proiect este dată de posibilitatea accesării unei finanțări din fonduri
nerambursabile prin Programul START-UP NATION, deoarece achiziționarea unor echipamente de
înaltă performanță, de ultimă generație, ecoeficiente, care să permită derularea în condiții optime a
acestei activități, presupune un efort investițional deosebit din partea societății, foarte greu de suportat
integral din bugetul propriu în acest moment.

Finanțarea nerambursabilă va accelera semnificativ atingerea obiectivelor specifice și a obiectivului


general al proiectului. Rezultatele pozitive ale implementării proiectului se vor răsfrânge asupra societății
CLINING UP TEAM SRL-D, asupra noilor angajați, comunității locale, furnizorilor, cât și asupra clienților
potențiali ai societății.
În cazul societății CLINING UP TEAM SRL-D, putem spune nu numai că firma nu deține
echipamentele necesare fluxului tehnologic din punct de vedere al avansului tehnologic, care să-i permit
dezvoltarea economică sustenabilă, dar că fără ajutorul financiar nerambursabil, atingerea obiectivelor
economice nu ar putea fi atinse .

37
*
GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii


Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT - cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comerț și alte activități 25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul


intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu 20
normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C 7 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane25
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
8 Cel puțin 1 loc de muncă ocupat de persoană20
defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer
* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investiției
D 9 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării 10
activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea
planului de afaceri
10 Caracter inovativ al investiției 5

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.


Punctajul minim pentru admitere la finanțare este 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/șomeri
- achiziția de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;
- data și ora înscrierii în program.

38
*