Sunteți pe pagina 1din 75

Paşii de urmat pentru infiinţarea unei firme

Această secţiune oferă o colecţie de informaţii utile privind abordarea constructivă a unui
business. Consultând sfaturile şi recomandările sintetizate aici, întreprinzătorii pot
dobândi un nivel de cunoştinţe de afaceri satisfăcător, scutind astfel timp preţios de
analiză şi documentare.

Etapele iniţierii unei afaceri sunt, de regulă, următoarele:

Proceduri preliminare înfiinţării firmei

 Pregătirea documentaţiei;
 Procedura de înregistrare la Registrul Comerţului;
 Autorizarea funcţionării firmei.

Alegerea formei juridice a societăţii

 Tipul societăţii comerciale;


 Motivaţia alegerii domeniului;
 Contractul de societate;
 Stabilirea activităţii principale şi a activităţilor secundare.

Analiza mediului de business în care va funcţiona întreprinderea

 Mediul intern al afacerii;


 Mediul economic local.

Analiza avantajelor şi dezavantajelor afacerii (SWOT)

 Puncte tari;
 Puncte slabe;
 Oportunităţi;
 Riscuri.

Strategia organizaţiei (firmei)

 Misiunea firmei;
 Obiectivul fundamental;
 Opţiuni strategice (obiective specifice);
 Resursele firmei (resurse umane, tehnico-materiale, financiare).

Politica firmei

 Planificarea activităţii firmei pentru primul an de activitate (ansamblul


obiectivelor operaţionale, volumul şi structura resurselor alocate, principalele
acţiuni de realizat împreună cu responsabilii şi executanţii acestora cu precizarea
termenelor de declanşare şi finalizare a lor)

Avantajul competitiv

 Elementele referitoare la produsele şi serviciile proprii care relevă că acestea sunt


superioare produselor şi serviciilor oferite de către concurenţă

Analiza financiara a firmei

 Prospectarea veniturilor, cheltuielilor şi profitului noii firme.

Reguli de bază pentru setarea unei afaceri

 Identifică motivaţia pentru care vrei să dezvolţi o afacere

O idee, oricât de inovatoare, nu e deajuns pentru a porni o afacere. De aceea


antreprenorul are nevoie de o motivaţie clară pentru ceea ce doreşte să realizeze. Astfel,
el nu riscă să pună în practică lucruri nerealizabile, va şti permanent care îi sunt opţiunile
şi va putea acţiona în cunoştinţă de cauză.

Dorinţa de a câştiga bani

Cea mai importantă diferenţă între a lucra ca angajat şi a avea propria firmă se referă la
bani. Cât de puternică este dorinţa ta de a câştiga mai mulţi bani?

Dorinţa de a deveni propriul tău şef

Dacă vrei să stai departe de obligaţiile de angajat, trebuie să ştii că a fi întreprinzător


poate fi chiar mai solicitant decât statutul de salariat. Eşti pregătit să-ţi asumi ideile şi
iniţiativele, fără să ai pe cine să arunci vina în caz de eşec?

Atracţia unui program de lucru flexibil

Ideea de antreprenor se asociază, de regulă, cu independenţa şi cu programul liber ales.


Realitatea însă contrazice această prejudecată. Un întreprinzător munceşte în medie cu
50% mai mult decât un angajat full-time.

Dorinţa de a câştiga aprecierea celorlalţi

Cel care se lansează într-o afacere nu urmăreşte doar avantajul material. Acesta doreşte,
cel puţin la fel de mult, să iasă din anonimatul de a fi un simplu angajat. Dacă vrei să te
faci cunoscut şi apreciat pentru munca şi calităţile tale, va trebui să fii diferit de ceilalţi,
să ai iniţiativă, iar antreprenoriatul îţi oferă această oportunitate.

 Nu pleca la drum fără bani


Înainte de a demara o afacere, asigură-te că deţii capitalul de care ai nevoie. Firma nou
creată trebuie să fie susţinută financiar cel puţin în primul an, când, teoretic, începe să
producă ea însăşi. Subestimarea capitalului necesar te poate costa scump, putând chiar
compromite afacerea.

 Evaluează-ţi corect ideea de afacere

Orice idee de afacere poate fi câştigătoare, cu condiţia să fie evaluată şi implementată


corect. Pentru aceasta, se impune cunoaşterea în profunzime a tuturor aspectelor afacerii:

 ai o idee de afacere viabilă?


 poate ea să genereze venituri?
 există o echipă de specialişti pentru implementarea ideii?
 există resursele necesare pentru materializarea proiectului?
 există cerere de piaţă pentru produsul şi serviciile oferite?
 care este concurenţa directă pe acest segment?
 ce avantaj competiţional poate aduce noua firma în atenţia consumatorilor?
 cum dai credibilitate business-ului?

 Cântăreşte corect avantajele şi dezavantajele vieţii de întreprinzător

O afacere nouă implică bani, timp, energie şi multă dedicare. Reuşita business-ului
depinde în bună măsură de disponibilitatea întreprinzătorului de a-şi organiza viaţa în
acord cu intereresele sale de afaceri.

 Întreprinzătorul ia singur deciziile

Ca angajat, drepturile tale sunt îngrădite. Altcineva gândeşte, vorbeşte şi acţionează în


numele tău. Totuşi, ca angajat, nu ai aceeaşi responsabilitate, ca atunci cand conduci tu
însuţi destinele unei afaceri.

 Întreprinzătorul poate alege oamenii cu care să lucreze

Ca angajat, munceşti alături de oameni cu care, poate, nu ai nimic în comun. Ca


antreprenor, poţi lucra cu profesionişti recrutaţi după criteriile tale. În plus, ai
posibilitatea de a apela la ajutorul apropiaţilor, te poţi asocia cu cine consideri necesar şi
îţi poţi impune punctul de vedere în cadrul echipei.

În concluzie, dacă doreşti să te auto-depăşeşti, să înveţi în fiecare zi ceva nou şi să


răspunzi permanent la provocările concurenţei, este posibil să ai coordonatele unui om de
afaceri de succes.

Eşti pregătit să devii antreprenor?


Pentru a transforma o idee de afaceri în succes este nevoie de abilitate, de creativitate şi
de un management sănătos în urmărirea obiectivelor de afaceri. Antreprenoriatul este
conceptul economic care reuneşte toate aceste componente. În plus, a fi antreprenor
presupune să ai motivaţia şi capacitatea de a inova, de a produce valori noi şi de a aplica
strategii de afaceri proprii.

Antreprenoriatul reuneşte categorii eterogene de oameni, din toate clasele sociale. Toţi
aceşti întreprinzători au, însa, câteva caracteristici comune:

 disponibilitatea de a-şi asuma riscuri;


 dorinţa de a acţiona independent de un angajator;
 puterea de a realiza mai multe task-uri simultan;
 capacitatea de a face faţă unei alerte permanente;
 abilităţi superioare de înţelegere, planificare şi execuţie;
 capacitatea de a dezvolta relaţii de lucru cu colaboratori din diverse medii
profesionale;
 putere decizională şi discernământ în prioritizarea acţiunilor;
 rezistenţa fizică şi psihică pentru a susţine un efort prelungit;
 puterea de previziune, mobilitatea şi rezistenta la schimbare;

Ce trebuie să facă un antreprenor pentru a avea succes:

 să creadă cu tărie în potenţialul afacerii sale;


 să fie dispus să renunţe la avantajele statutului de angajat;
 să aibă mare toleranţă la risc şi schimbări neprevazute;
 să aibă cunostinţe elementare de management, marketing şi logistică;
 să aibă capabilităţi de lider şi să fie un bun negociator;
 să fie capabil să genereze idei care să ii asigure un avantaj competitiv faţă de
concurenţă;
 să aibă o viziune clară asupra business-ului şi capacitatea să o transmită şi
oamenilor din echipă;
 să dispună de mijloacele financiare pentru susţinerea noii afaceri;

Ce trebuie să facă un antreprenor pentru a se feri de eşec

 să nu pornească la drum fără o planificare riguroasă a acţiunilor de întreprins;


 să nu mizeze pe "norocul începătorului" pentru a compensa lipsa de experienţă în
afaceri;
 să nu contracteze datorii nejustificate în speranţa unui caştig imediat;
 să nu investească într-o locaţie ineficientă;
 să nu ignore realităţile pieţei şi avantajele concurenţei.

Mirajul unei afaceri pe cont propriu

Perspectiva demarării unei afaceri proprii este tentantă pentru mulţi întreprinzători. Dacă
iniţiativa de business se dovedeşte un succes, întreprinzătorul va obţine avantaje
financiare, prestigiu social, îşi va putea permite un program flexibil şi va deveni propriul
său şef.

Ameninţările vieţii de întreprinzător

Dacă încă nu ai făcut primul pas în afaceri, dar îţi doreşti acest lucru, asigură-te că ai luat
în calcul următoarele:

 Insuficienta planificare a business-ului poate expune întreprinzatorul la mari


dificultăţi. Omisiunea sau tratarea superficială a planificării poate conduce la
proasta gestiune a afacerii sau la o creştere necontrolată a acesteia. Pe măsură ce
firma se dezvoltă, se înmultesc şi problemele. Întreprinzătorii sunt tentaţi să
crească rapid business-ul, fără a fi capabili, însă, să îl gestioneze. Fără planificare,
această creştere poate fi dificilă, iar profiturile pot scădea dramatic. În lipsa
planificării realiste, întreprinzătorul îşi supraevaluează şansele, ceea ce poate duce
la compromiterea afacerii.
 Ca antreprenor, stabilitatea ta financiară s-ar putea afla în pericol. Te vei supune la
riscuri financiare, stres crescut, perioade de lucru prelungit, lipsa timpului liber;
 Antreprenoriatul nu oferă garanţia succesului. Pentru a-ţi spori şansele de reuşită,
vei avea nevoie de multă muncă şi vei fi expus la o serie de sacrificii în plan
personal. Te vei înstrăina de prieteni, îţi vei neglija familia şi vei avea un singur
obiectiv: susţinerea şi creşterea afacerii tale;
 Deşi antreprenoriatul pare să fie cea mai sigură cale de a prospera într-o lume
nesigură, totuşi, acesta se asociaza, de regulă, cu perioade alternante de progres şi
regres financiar. Eşti pregătit să suporţi astfel de fluctuaţii?
 Antreprenoriatul presupune interacţiunea cu categorii diverse de public (angajaţi,
clienţi, furnizori, colaboratori etc.). Această manieră de a lucra reclamă o bună
relaţionare socio-umana. Dacă nu deţii aceste atribute, este cazul să-ţi revizuieşti
decizia de a demara o afacere.

Este antreprenoriatul pentru oricine?

Antreprenoriatul este o misiune dificilă chiar şi pentru un manager experimentat.


Iniţiatorul unei afaceri este pus în situaţia de a gândi o strategie, de a pune în funcţiune
mecanismele afacerii, dar, în acelaşi timp, el trebuie să aibă în vedere şi recrutarea de
profesionişti pentru constituirea echipei.

Pentru a face faţă exigenţelor unui astfel de statut, antreprenorul trebuie să fie foarte
ordonat, să aibă o gândire logică şi structurată, să poată lua decizii în condiţii de criză şi
să aibă, totodată, o capacitate mare de distribuţie, analiză şi sinteză.

 Antreprenorul trebuie să aibă viziunea de a proiecta o afacere durabilă şi curajul


de a risca totul pentru reuşita acesteia.
 Pentru concretizarea unei idei de afaceri, antreprenorul are nevoie de idei,
experienţă, oameni potriviţi, şi, nu în ultimul rând, de bani pentru investiţia
iniţială.

Greşeli tipice la demararea unei afaceri

 Îţi supraevaluezi potenţialul de afaceri - Nu te lansa într-o afacere dacă nu deţii


cunoştinţe temeinice în domeniul respectiv. Ideal este să demarezi o afacere în
zona economică pe care o stăpâneşti cel mai bine, ca profesionist. Nu îţi
supraaprecia calităţile, deoarece acest lucru se poate întoarce împotriva ta.
 Nu cunoşti particularităţile pieţei - Încă de la startare, afacerea ta trebuie să se
identifice cu o nevoie a pieţei. Găseşte avantajele competitive ale business-ului
tău, identifică o nişă neacoperită de competitorii direcţi şi concentrează-te asupra
ei.
 Nu ai parteneri de încredere - Calitatea profesională şi umană a partenerilor şi
colaboratorilor poate da măsura afacerii tale. Trebuie să ai discernământ în
selectarea unor resurse verificate, de încredere, cu bune referinţe în piaţă.
 Nu te implici în managementul afacerii - Nu oricine poate simţi pulsul unei
afaceri. Pentru a fi un manager responsabil, trebuie să ai o viziune de ansamblu
asupra business-ului şi să ştii în orice clipă în ce direcţie se îndreaptă afacerea pe
care o gestionezi.
 Nu cunoşti legislaţia - Pentru a te feri de probleme de ordin juridic, trebuie să fii
la curent cu modificările legislative din zona ta de activitate. Ţine-ţi actele în
ordine, respectă procedurile legale şi onorează-ţi obligaţiile fiscale.
 Nu ştii să te promovezi - Creează-ţi o identitate pentru afacerea ta, astfel încât
clienţii să te poată recunoaşte uşor. Este greu de crezut că poţi avea succes fără să
te procupi de promovarea afacerii. Nu este obligatoriu să investeşti în campanii
costisitoare. Este suficient să identifici câteva mijloace de a-ţi face cunoscută
oferta în piaţă. Nu ignora avantajele promovării online.

-----------------------------

Parerile specialistilor difera cand vine vorba de perioada necesara constituirii unei firme
in tara noastra. Aceste informatii utile pentru infiintarea unei societati comerciale va ajuta
sa parcurgeti toate etapele necesare pentru inmatricularea unei firme in cel mai scurt
timp.

Pentru a constitui dosarul de infiintare al unei societati comerciale este important sa


obtineti urmatoarele documente:

 copie de pe carte de identitate sau pasaport al asociatilor;


 copie de pe carte de identitate sau pasaport al administratorului/ilor;
 copie de pe Contractul Spatiu al imobilului sau al spatiului comercial care va
functiona ca sediul social al firmei (cu datele personale ale proprietarilor);
 alte documente importante in functie de tipul societatii comerciale.

Etapele importante ale infiintarii unei societati comerciale sunt urmatoarele:

1) Stabilirea obiectelor de activitate


Alegerea obiectivului principal de activitate si a obiectelor secundare se va face conform
clasificarii din Codul CAEN Rev.2 (Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala).
Aceasta clasificare cuprinde toate activitatile economice din tara noastra. Pentru a face o
verificare anterioara este indicat sa accesati site-ul oficial al Registrului Comertului.

2) Alegerea formei juridice a societatii

Conform legislatiei in vigoare intreprinzatorii au posibilitatea sa aleaga din urmatoarele


forme juridice in functie de structura si organizarea societatii comerciale:

 S.R.L. (societate cu raspundere limitata)


 S.N.C. (societate in nume colectiv)
 S.C.S. (societate in comandita simpla)
 S.C.A. (societate in comandita pe actiuni)
 S.A. (societate pe actiuni)

3) Alegerea denumirii firmei si a emblemei societatii

Verificarea disponibilitatii firmei si a emblemei se poate face accesand site-ul oficial al


Registrului Comertului la adresa de web http://recom.onrc.ro/index.htm user:guest,
parola:guest.

Inaintea alegerii denumirii firmei este recomandat sa aveti in vedere urmatorii factori:

 firma este defapt numele sub care un intreprinzator isi exercita dreptul de
comercializare si semneaza actele importante;
 emblema si firma trebuie sa se deosebeasca de denumirea altor societati;
 emblema si firma nu trebuie sa contina sintagme specifice autoritatilor si
institutiilor publice centrale sau locale in lipsa unei aprobari speciale de la
autoritatile competente;
 pentru a inregistra denumiri care contin cuvintele precum: “institut”, “roman”,
“national” sau derivatele acestor sintagme este nevoie de acordul Secretariatului
General al Guvernului.
 verificarea emblemei si a denumirii firmei se va face de catre oficiul Registrului
Comertului inainte de redactarea Actului Constitutiv ai societatii.

4) Stabilirea sediului social al firmei


Conditia esentiala pentru a inregistra o societate comerciala este stabilirea unui sediu
social. Sediul social poate fi:

 un spatiu obtinut printr-un contract de comodat, de uzufruct, de uz sau de leasing


imobiliar;
 o proprietate a unuia dintre asociati (prezentarea contractului de vanzare-
cumparare sau a certificatul de mostenire);
 un spatiu inchiriat prin contract de sub-inchiriere sau inchiriere inregistrat la
organele fiscale local.
 gazduirea sediului social la un cabinet de avocatura care ofera acest serviciu
juridic. Serviciul de gazduire sediu social este util tuturor presoanelor care doresc
sa-si infiinteze o firma si nu au sediu social. Pentru mai multe informatii legate de
serviciul de gazduire sediu social accesati urmatorul link: http://www.avocat-
firme.info/gazduire-sediu-social.html

5) Depunerea dosarului de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

Dosarul de inregistrare se va depune la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului


Comertului de pe langa tribunalul in a carei arie teritoariala se va afla sediul social al
firmei. Documentele se vor depune de fondatorii societatii, de administratori sau de
reprezentantii asociatilor.

6) Achitarea taxelor pentru inmatricularea firmei

HG nr.913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de


oficiile registrului comertului de pe langa tribunale publicata in M.O. nr. 589/2004
prevede taxele percepute de catre Oficiul Registrului Comertului.

Astfel pentru inmatricularea unei societati comerciale, Oficiul Registrului Comertului


percepe o taxa de aproximativ 450 RON.

--------------------------------------

Procedura de înființare a unei societăți


comerciale în România
Această procedură, a înfiinţării unei societăţi comerciale pe teritoriul României, s-a
modificat de mai multe ori în ultimii 10 ani. Aşadar, în cele ce urmează, considerăm că ar
fi utilă o prezentare a acestei proceduri (până în momentul obţinerii certificatului de
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, dar şi a câtorva chestiuni care trebuie/pot fi
rezolvate imediat ulterior înmatriculării).
Primul pas în vederea înfiinţării oricărui tip de societate comercială este obţinerea
“Dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei”, adică a denumirii noii societăţi
comerciale. Aceasta se realizează la Oficiul Registrului Comerţului, costă cca 65 lei şi se
obţine în termen de 30 minute. Însă, vă sfătuim ca anterior acestei solicită, după ce v-aţi
ales mintal o denumire a viitorului SRL sau SA, să verificaţi dacă nu cumva aceasta este
deja utilizată de către alt agent economic. În cazul în care un cuvânt sau chiar două dintre
cuvintele alese de dvs. se regăsesc în denumirea altei societăţi comerciale, ceea ce puteţi
afla pe Portalul ONRC sau pe Portalul Ministerului Finanţelor Publice ori în urma unei
simple căutări prin intermediul unui motor de căutare pe Internet (de exemplu, Google),
alegeţi altă denumire sau adăugaţi un cuvânt suplimentar la denumire.

Apoi, să prezentăm cu lista actelor necesare pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale:

 Dovada privind disponibilitatea şi rezervarea firmei (obţinută în prealabil de la


ORC) – în original
 Actul Constitutiv (în original)
 Contractul de închiriere/comodat pentru sediul social (în xerocopie)
 Actul de proprietate al sediului social (în xerocopie)
 [pentru apartamente] Acordul Asociaţiei de Proprietari, a Comitetului Executiv al
Asociaţiei de Proprietari şi al vecinilor apartamentului care va deveni sediu social
(în original)
 Declaraţia asociaţilor şi administratorilor (pe proprie răspundere, că îndeplinesc
condiţiile legale de a deţine aceste calităţi) – în original
 Specimenul de semnătură al administratorilor (în original)
 Dovada depunerii capitalului social (în xerocopie)
 Cărţile de identitate ale asociaţilor şi administratori (în xerocopie)

Toate aceste acte sunt obligatorii şi se vor depune, în acelaşi moment, într-un dosar cu
şină la Oficiul Registrului Comerţului.

Actul Constitutiv este documentul juridic care atestă naşterea unei societăţi comerciale.
În prezent, nu mai este nevoie de o formă autentică a acestui Act Constitutiv, el putându-
se realiza şi doar sub forma unui înscris sub semnătură privată, datat şi semnat pe toate
paginile sale. Recomandăm ca Actul Constitutiv să nu aibe mai mult de 3-4 pagini.
Consilierii noştri aplică un model de Act Constitutiv care acoperă cerinţele obligatorii
legale care vor fi verificate la Oficiul Registrului Comerţului (datele de identificare ale
asociaţilor, administratorilor, indicarea completă a sediului social, domeniul de activitate,
activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si modul în care acesta a fost
vărsat de fiecare dintre asociaţi, cotele procentuale de participare la împărţirea
beneficiilor şi a pierderilor).

O operaţiune care trebuie făcută cu atenţie şi finalizată prin inserarea în Actul Constitutiv
o reprezintă alegerea obiectului de activitate, adică a activităţii principale şi a celor
secundare. În Codul CAEN Rev.2 (vesiunea valabilă începând cu anul 2008), sunt
precizate anumite activităţi comerciale pentru a căror desfăşurare este necesară dovedirea
unei calităţi suplimentare a asociaţilor/administratorilor, respectiv faptul că au dreptul de
a desfăşura acele activităţi comerciale. Pe de altă parte, există anumite activităţi
comerciale incompatibile cu practicarea şi a unor activităţi secundare (adică obiectul de
activitate al noii societăţi comerciale trebuie să fie unic).

Trebuie precizat faptul că cele mai importante acte din lista de mai sus sunt actele prin
care se dovedeşte existenţa spaţiului (apartament, casă sau cameră) destinat a fi viitorul
sediu social. Astfel, procedura cea mai anevoioasă se întâlneşte în cazul în care sediul
social reprezintă un apartament (sau o cameră din acesta) dintr-un bloc de locuinţe.
Astfel, va fi necesară întocmirea a două documente suplimentare: Acordul Asociaţiei de
Proprietari (model-standard utilizat de Oficiul Registrului Comerţului, care în partea de
jos conţine şi un tabel cu vecinii apartamentului) şi Acordul Comitetului Executiv al
Asociaţiei de Proprietari (cei 3 sau 5 membri exprimaţi tabelar). Dacă Asociaţia de
Proprietari a blocului nu are un Comitet Executiv desemnat, pe verso-ul primului acord
(modelul-standard) se va face menţiunea (de către preşedintele/administratorul acestei
asociaţii) că “nu s-a constituit un Comitet Executiv la nivelul blocului nostru”, urmat de
semnătură şi ştampilă.

Chiar dacă documentul prin care noua societate comercială poate utiliza imobilul cu titlul
de sediu social este reprezentat de un contract de comodat sau de un contract de
închiriere (în original), acesta nu va fi valabil decât împreună cu actul/actele de
proprietate ale imobilului respectiv (despre care se va face şi menţiune în cuprinsul
contractului de închiriere/comodat). Actul de proprietate al sediului social poate fi
reprezentat de unul sau mai multe din următoarele documente: contract de vânzare-
cumpărare, contract de donaţie, contract de schimb, contract de construire (+procesul-
verbal de predare-primire), certificat de moştenitor (valabil numai împreună cu actele de
proprietate ale persoanei decedate), hotărâre judecătorească (intitulată “sentinţă civilă”,
valabilă numai dacă conţine menţiunea “definitivă şi irevocabilă”), autorizaţia de
construire (+ certificatul de urbanism care a stat la baza emiterii autorizaţiei), titlu de
proprietate, ordonanţă de adjudecare sau diferite forme ale contractului de partaj (valabile
numai împreună cu contractele în baza cărora se instaurase coproprietatea).

În sfârşit, recomandăm ca toate noile societăţi comerciale înfiinţate să-şi stabilească


sediul social doar într-o aunumită cameră (numerotată “camera 1” sau “camera X” pe
schiţa-releveu a imobilului), în cazul în care sediul social reprezintă un imobil compus
din mai multe camere (deci, nu garsonieră).

Dacă nu se procedează astfel, pe viitor – noile PFA, SRL sau SA care doresc să aleagă
acelaşi imobil ca sediu social vor trebui să producă un nou document: o Declaraţie (în
formă autentică) a proprietarului imobilului în sensul că în respectivul imobil îşi pot
desfăşura concomitent activitatea cu scop de birou (în cadrul sediului social) mai multe
entităţi fiscale (persoane juridice) – în practică este denumită ca “Declaraţie de
nesuprapunere”.

Există şi cazuri în care unele societăţi comerciale au decis ca sediul social să figureze la
adresa unui cabinet de avocatură. Nu recomandăm această procedură, deoarece avocaţii
nu au voie să încheie contracte de asistenţă juridică în vederea stabilirii unui sediu social
la cabinetul lor decât pentru 1 an, deci aceasta ar fi numai o soluţie temporară.

În legătură cu sediul social, se mai face o verificare prealabilă (în prezent se realizează în
acelaşi timp cu depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comerţului), în sensul că în
vederea obţinerii certificatului şi a adverinţei de unicitate a sediului social se depune un
set suplimentar de xerocopii ale actelor doveditoare ale sediului social (contract de
închiriere/comodat, acte de proprietate), împreună cu o cerere-standard către ANAF-
Administraţia Finanţelor Publice de Sector şi timbre fiscale în valoare de 4 lei. Această
operaţiune este realizată în prezent de către Oficiul Registrului Comerţului.

Actele de dovedire a calităţilor de asociat/administrator sunt reprezentate de câte o


Declaraţie în formă autentică (eliberată de un notar public sau de un avocat), prin care
asociatul sau administratorul respectiv declară (pe proprie răspundere) că îndeplineşte
condiţiile legale pentru a deţine aceste calităţi. În plus, Oficiul Registrului Comerţului va
verifica cazurile în care SRL-ul ce se doreşte a fi înfiinţat are un asociat unic (în sensul că
nici o persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate
comercială).

În ceea ce priveşte administratorii, aceştia devenind reprezentanţii legali ai noii societăţi


comerciale în relaţia cu instituţiile publice, ei trebuie să depună la Oficiul Registrului
Comerţului şi un specimen de semnătură al administratorilor (care poate fi dat în faţa
unui notar public, avocat sau la Biroul de Asistenţă Juridică din cadrul Oficiului
Registrului Comerţului).

În legătură cu asociaţii şi administratorii, se mai face o verificare prealabilă (în prezent se


realizează în acelaşi timp cu depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comerţului), în
sensul că pentru fiecare dintre aceste persoane se obţine un cazier fiscal, operaţiune
realizată tot de către Oficiul Registrului Comerţului.

Capitalul social, în cele mai multe cazuri, este vărsat în numerar de către asociaţi. Astfel,
dovada acestui capital social o reprezintă chitanţa de depunere a capitalului social la orice
banca comercială. Ulterior înfiinţării societăţii comerciale, băncii comerciale respective i
se poate da ordin să deschidă primul cont curent al societăţii comerciale şi să fie
transferată (prin ordin de plată) suma reprezentând capitalul social din conturile de
persoană fizică al asociaţilor în acest cont curent. Chiar dacă legea prevede în România
un capital social minim de 200 lei (în cazul SRL-urilor), respectiv de 2.500 lei (în cazul
SRL-urilor) recomandăm clienţilor noştri să pornească de la un capital social minim de
1.000 lei (pentru SRL-uri), respectiv 20.000 lei (pentru S.A.-uri).

Toate actele de mai sus, trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerţului într-un dosar cu
şină. Pe toate documentele xerocopiate trebuie scrisă menţiunea “conform cu originalul”,
urmată de o semnătură. De asemenea, toate filele din dosar trebuie numerotate (în colţul
din dreapta sus) începând de la ultima către prima filă.

Primele 3 file ale dosarului vor fi reprezentate de:


 Cererea-tip în vederea înregistrării şi autorizării funcţionării
 Anexa privind opţiunile fiscale
 Anexa privind investiţia străină (dacă este cazul)
 Declaraţia de solicitare a autorizării funcţionării

În Anexa privind opţiunile fiscale, se va opta (prin bifarea unor căsuţe) pentru un anumit
regim fiscal, în sensul plăţii anuale, semestriale, trimestriale sau lunare a impozitului pe
profit sau a celui pe venitul microîntreprinderilor. De asemenea, menţionăm că începând
cu anul 2011, opţiunea pentru plata TVA a fost scoasă din competenţa Oficiului
Registrului Comerţului, astfel câ în vederea obţinerii certificarului în scopuri de TVA
trebuie să vă adresaţi la Administraţia Finanţelor Publice de sector, unde procedura este
una destul de complicată.

Anexa privind investiţia străină se va completa doar în cazul în care există cetăţeni străini
sau persoane juridice cu sediul în străinatate care au calitatea de asociaţi în noua societate
comercială.

Declaraţia de solicitare a autorizării funcţionării se va realiza în scopul înştiinţării


autorităţilor locale cu atribuţii în siguranţa publică a activităţilor comerciale (PSI,
protecţia muncii, mediu, sanitar-veterinar). Aici se va preciza şi faptul că activitatea
propriu-zisă a noii societăţi comerciale va avea loc la sediul social, la un sediu secundar
(punct de lucru, sucursală sau filială) sau în afara sediului social/sediilor secundare, prin
contact direct cu clienţii.

Rezultatul depunerii dosarului la Oficiul Registrului Comerţului poate fi pozitiv în numai


2 zile lucrătoare (mai multe zile, în cazul în care dosarul va fi considerat incomplet) şi se
vor obţine următoarele documente:

 Certificatul de înregistrare (un document color albastru-roz)


 Certificatele constatatoare (separat, pentru sediul social şi punctele de lucru)
 Rezoluţia de aprobare a înfiinţării societăţii comerciale

Chiar dacă în acest moment, noua societate comercială va fi considerată “în viaţă” şi vă
puteţi desfăşura activitatea comercială pe care v-aţi propus-o, vă recomandăm următorii
paşi ulteriori înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului:

 achiziţionarea ştampilei/ştampilelor
 achiziţionarea registrelor obligatorii (Registrul Unic de Control şi Registrul de
Evidenţă Fiscală – al doilea numai pentru cei care au optat pentru plata
impozitului pe profit) de la Administraţia Finanţelor Publice de Sector
 obţinerea certificatului în scopuri de TVA de la Administraţia Finanţelor Publice
de Sector (numai după ce s-a stabilit modul în care se va desfăşura activitatea
propriu-zisă a noii societăţi comerciale, respectiv la sediul social, la un sediu
secundar (punct de lucru, sucursală sau filială) sau în afara sediului social/sediilor
secundare, prin contact direct cu clienţii
 procedura de obţinere a certificatului de înregistrare în Registrul Operatorilor
Intracomunitari (necesară pentru societăţile comerciale care doresc să desfăşoare
activităţi de comerţ cu unul sau mai multe din statele membre ale Uniunii
Europene)
 alegerea unei embleme şi înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerţului
şi/sau la O.S.I.M. (emblema poate consta dintr-o expresie sau un simbol grafic
complet distinct de cel al firmei (denumirea societăţii comerciale)
 căutarea şi deschiderea unui punct de lucru (ceea ce implică cel puţin încheierea
unui contract de închiriere + obţineera restului acordurilor şi autorizaţiilor de
funcţionare).

Pentru a vă înfiinţa o firmă este necesar în primul rând să vă hotărâţi asupra


următoarelor aspecte:

1.Denumirea societăţii;

2. Obiectul principal de activitate şi obiectele secundare;

3. Cu cine vă asociaţi, dacă este cazul;

4. Cine va fi administratorul societăţii;

5. Unde va avea societatea sediul social.

Dacă aveţi un răspuns la fiecare dintre aceste întrebări deja aţi parcurs un pas important.

Urmează pasul al doilea:

1. Având asupra dvs. lista cu denumirile societăţii mergeţi la Oficiul Registrului


Comerţului Judeţean sau al Municipiului Bucureşti.
2. Completaţi o cerere pentru verificare disponibilitate firma/rezervare denumire
firmă.

3. Mergeţi la casierie şi achitaţi taxa de 50 lei.

4. Păstraţi originalul facturii cu care aţi achitat taxa deoarece puteţi deconta
cheltuielile efectuate cu înfiinţarea societăţii.

5. Cu cererea şi factura exemplarul roşu mergeţi la ghişeul pentru rezervări denumire


societate.
6. Ridicaţi rezervarea denumire firma în maximum o oră de la depunerea cererii şi
este valabilă 3 luni de la rezervare. Dacă în 3 luni nu aţi înfiinţat societatea însă
doriţi să păstraţi denumirea mergeţi din nou la ORC cu o altă cerere, plătiţi din
nou taxa de 50 lei şi prelungiţi cu încă 3 luni rezervarea denumirii.

Pasul al treilea, de întocmire efectivă a dosarului de înfiinţare.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

1. împuternicire, procura, dacă este cazul;


2. copie/copii CI asociat/asociaţi şi administrator/administratori;

3. specimen de semnătura administrator/administratori;

4. declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că îndeplinesc condiţiile legale


prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de
asociat, asociat unic, administrator etc.;

5. dovada sediului declarat;

6. acordul asociaţiei de proprietari, dacă este cazul;

7. 7.acordul băncii, dacă este cazul;

8. dovada disponibilităţii firmei;

9. dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv;

10. actul constitutiv al societăţii;

11. anexa nr. 1 privind înregistrarea fiscală;

12. declaraţia pe proprie răspundere dată în funcţie de faptul dacă se desfăşoară sau
nu activitate la sediul social;

13. cererea de înregistrare în registrul comerţului;

14. taxa pentru înregistrarea societăţii de aproximativ 300 lei;

15. două timbre judiciare de 0,15 lei.


Cum infiintezi o societate europeana
Share on facebook Share on linkedin

Pentru inregistrarea unei societati europene cu sediul in Romania sunt necesare


documentele de inmatriculare a oricarei firme, insa si cele privind firmele implicate
si cele pentru publicitate la nivel european.

La infiintarea unei societati europene in


Romania (Citeste aici mai multe despre
situatiile cand este necesara infiintarea unei
societati europene) pe langa cele 10 - 15 acte
necesare la infiintarea unei firme, mai este
nevoie de alte minim 13 tipuri de documente:
• pentru fondatorul persoana juridica - actul
de inmatriculare, hotararea organului statutar
de participare la constituirea societatii
europene si mandatul pentru persoana abilitata
sa semneze actul constitutiv in numele firmei
fondatoare
• dovada autorizatiilor/ avizelor eliberate de
autoritatile competente
• dovada depunerii aporturilor in numerar si/ sau dovada titlurilor asupra bunurilor
aportate in natura
• dovada evaluarii bunurilor cu care se contribuie in natura sau, dupa caz, raportul de
expertiza privind evaluarea acestora
• declaratie cu privire la specimenul de semnatura al administratorilor, membrilor
directoratului, precum si al altor persoane cu puteri de reprezentare a societatii
• dovada privind acceptarea expresa a mandatului de administrator/ membru al
directoratului ori a insarcinarii de cenzor/ auditor de catre persoanele care au fost numite
prin actul constitutiv
• certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente participante in calitate de
asociati fondatori la constituirea societatii europene, emis de o banca sau de camera de
comert competenta din tara de nationalitate
• dovezi privind indeplinirea conditiilor prevazute prin legi speciale, corespunzator
domeniului de activitate, in original sau in copie certificata
• certificate eliberate de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii
Europene (UE) pe teritoriul carora isi au sediile firmele implicate in constituire, din care
sa rezulte ca acestea functioneaza, au sediul si administratia centrala pe teritoriul acestora
• dovezi referitoare la acordul privind modalitatile de participare si implicare a
lucratorilor la activitatea societatii sau dovada ca s-au purtat negocieri fara a se ajunge la
un acord
• dovada ca s-a subscris si varsat capitalul social minim de 120.000 de euro
• declaratiile pe propria raspundere ale reprezentantilor entitatilor juridice implicate in
constituire, din care sa rezulte ca acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare,
insolventa (reorganizare judiciara, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar
• dovada achitarii sumelor pentru publicitatea din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
in original (Directiva 68/151/CEE).

La o luna de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a inmatricularii societatii


europene in Registrul Comertului, ONRC transmite Oficiului pentru Publicatii Oficiale al
Comunitatilor Europene, pe cheltuiala solicitantului, un anunt privind inmatricularea
acestei societati. Anuntul este publicat in Jurnalul Oficial al UE.

Infiintarea unei filiale


"In cazul inmatricularii unei filiale a societatii europene cu sediul in Romania, pe langa
inscrisurile prezentate ca fiind necesare pentru inregistrarea sediului acesteia, se
ataseaza si dovezi din care sa reiasa ca cel putin doua dintre entitatile juridice care
subscriu actiunile societatii europene filiale sunt reglementate de dreptul unor state
membre diferite sau ca detin de cel putin doi ani o filiala reglementata de legislatia altui
stat membru ori o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru", spune pentru
startups.ro Irena Tudorie, Partner la casa de avocatura Popovici Nitu & Asociatii.

Pentru a constitui o filiala a societatii europene sunt necesari urmatorii pasi:


• organele de conducere ale societatilor care participa la constituire acesteia redacteaza
un proiect de constituire a filialei societatii europene care include un raport explicativ si
justificativ cu privire la aspectele economice si juridice transformarii asupra actionarilor
• adunarea generala a fiecarei entitati implicate in constituirea filialei aproba proiectul
de constituire a acesteia si statutul ei
• se inregistreaza aceasta filiala conform regulilor aplicabile in dreptul intern din statul
membru unde se realizeaza inmatricularea
• publicitatea constituirii societatii europene se face in jurnalele oficiale si registrele
autorizate din statul membru unde este localizata societatea transformata.

Documentele pentru fuziune


Camelia Enescu, avocat partener in cadrul casei de avocatura Enescu & Cuc, precizeaza
ca, in cazul societatilor europene constituite prin fuziune sau absorbtie, administratorii
sau membrii directoratului societatilor care vor participa la aceasta intocmesc un proiect
comun de fuziune, care este semnat de reprezentantii societatilor participante si depus la
Oficiul Registrului Comertului.

Acest proiect comun cuprinde:


• forma, denumirea si sediul social ale tuturor firmelor participante la fuziune
• forma, denumirea si sediul social ale societatii nou-infiintate
• conditiile alocarii de actiuni sau parti sociale la societatea absorbanta sau la societatea
nou-infiintata
• rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in
numerar
• drepturile acordate de catre societatea absorbanta sau cea nou-infiintata detinatorilor
de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara
de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora
• orice avantaj special acordat expertilor care evalueaza proiectul de fuziune si
membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune
• informatii privind evaluarea patrimoniului transferat societatii absorbante sau
societatii nou-infiintate
• informatii privind mecanismele de implicare a angajatilor in definirea drepturilor
acestora de a participa la activitatea societatii absorbante sau nou-infiintate

Irena Tudorie adauga ca, pe langa proiectul de fuziune, la o fuziune mai este nevoie de:
• inscrisurile care atesta faptul ca organele competente ale fiecarei societati care
urmeaza sa fuzioneze au aprobat fuziunea
• dovezile privind publicitatea fuziunii, efectuata conform legilor aplicabile statutelor
societatilor care urmeaza sa fuzioneze
• certificatele emise de autoritatile competente, care sa ateste pentru fiecare societate
implicata incheierea actelor si formalitatilor premergatoare fuziunii.

In proiectul de fuziune se mentioneaza data situatiilor financiare ale societatilor


participante care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii si cea de la care
tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca
apartinand societatii absorbante sau nou-infiintate. De asemenea, se mentioneaza data de
la care au loc efectele fuziunii asupra locurilor de munca ale angajatilor societatilor
participante la fuziune si cea de la care actiunile sau partile sociale dau dreptul
detinatorilor de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept.

“Proiectul comun de fuziune, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul


Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit
dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor, cu minimum 30 de zile inaintea
datelor sedintelor in care adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii”, mai
spune Camelia Enescu.

Etapele fuziunii
Fiecare dintre firmele care fuzioneaza publica in jurnalul oficial al statului membru in
care functioneaza o serie de informatii minime cu privire la intentia si structura fuziunii.

Pentru a se transfera bunurile de la firmele care fuzioneaza catre societatea europeana,


formalitatile si procedurile speciale obligatorii se realizeaza in fiecare stat.
"Adunarea generala a fiecarei societati implicata in fuziune aproba proiectul de fuziune
si implicarea salariatilor fiecarei societati care fuzioneaza, conform Directivei
2001/86/CE; adunarea generala are dreptul de a conditiona inregistrarea societatii
europene de ratificarea expresa de catre respectiva adunare generala a modalitatii finale
in care se realizeaza", specifica Irena Tudorie.

Legalitatea procedurii de fuziune este examinata pentru fiecare societate implicata. Apoi,
se elibereaza pentru fiecare societate cate un certificat, emis de un notar, instanta sau
registru, care atesta incheierea acestor formalitati. Acest certificat este valabil sase luni de
la data emiterii.

"Se examineaza legalitatea fuziunii si indeplinirea cerintelor legate de constituirea


societatii europene prin fuziune conform prevederilor aplicabile in statul membru unde
se va infiinta societatea europeana", mai spune Irena Tudorie.

Documentele pentru holding


Daca societatea europeana inmatriculata in Romania se constituie ca holding, pe langa
documentele necesare pentru inregistrarea sediului mai are nevoie de:
• proiectul de constituire a holdingului de societati europene
• inscrisurile care atesta faptul ca organele competente ale fiecarei societati care
promoveaza actiunea au aprobat proiectul de constituire a holdingului de societati
europene
• dovezile privind contributia de catre asociatii societatilor participante, in termenul
legal, a procentului minim de actiuni sau parti sociale stabilit in proiect
• dovezile privind realizarea schimbului de actiuni sau parti sociale cu actiuni ale
holdingului de societati europene
• dovezile care atesta efectuarea publicitatii privind indeplinirea conditiilor de
constituire a holdingului de societati europene de catre fiecare firma implicata
• certificatele eliberate de autoritatile competente pe teritoriul carora isi au sediul
societatile implicate in constituirea acestui holding, din care sa reiasa ca cel putin doua
dintre societatile promotoare sunt reglementate de dreptul unor state membre ale Uniunii
Europene diferite sau ca detin de cel putin doi ani o filiala reglementata de dreptul altui
stat membru ori o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru.

Etapele de formare a holdingului


Conform Irenei Tudorie, in cazul constituirii unui holding din societati europene etapele
de constituire sunt:
• organele de conducere ale societatilor care participa la aceasta constituire redacteaza
un proiect de constituire a holding-ului care va include un raport explicativ si justificativ
cu privire la aspectele economice si juridice ale constituirii si stabilesc procentul minim
de participare a fiecarei societati implicate in crearea holdingului
• fiecare dintre societatile care participa la constituire holdingului de societati europene
va publica in jurnalul oficial al statului membru in care functioneaza proiectul de
constituire a acestui holding cu cel putin o luna inainte de adunarea generala convocata sa
se pronunte asupra operatiunii
• experti independenti intocmesc un raport scris destinat actionarilor societatilor care
participa la proiectul de holding; se poate intocmi si un raport unic destinat tuturor
actionarilor societatilor implicati, la cererea societatilor implicate
• adunarea generala a fiecarei societati implicate in infiintarea holdingului de societati
europene aproba atat proiectul de constituire cat si implicarea salariatilor fiecarei societati
care fuzioneaza conform Directivei 2001/86/CE; adunarea generala are dreptul de a
conditiona inregistrarea societatii europene de ratificarea expresa de catre respectiva
adunare generala a modalitatii finale in care se realizeaza
• in maxim trei luni de la intocmirea actului de constituire a holdingului de societati
europene, societatile care promoveaza operatiunea le informeaza pe cele implicate
• se inmatriculeaza holdingului de societati europene conform regulilor din dreptul
intern aplicabil in statul membru unde acest holding isi stabileste sediul
• publicitatea constituirii holdingului de societati europene se face in jurnalele oficiale
si registrele autorizate din fiecare stat membru in care sunt localizate societatile implicate
in fuziune.

Documentele pentru transfer


Irena Tudorie mentioneaza ca, in cazul in care o societate europeana care isi transfera
sediul in Romania din alt stat membru al UE, trebuie sa pregateasca urmatoarele
documente:
• actul constitutiv, in forma actualizata
• proiectul de transfer al sediului
• dovada efectuarii publicitatii proiectului de transfer, conform legii aplicabile in statul
membru unde societatea europeana este inmatriculata
• hotararea adunarii generale a societatii europene privind aprobarea transferului
sediului
• certificatul eliberat de autoritatea competenta a statului unde este inmatriculata
societatea europeana, care atesta indeplinirea tuturor formalitatilor pentru transferul
sediului
• documentul care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu
social si/ sau de sedii secundare
• declaratia pe propria raspundere a reprezentantului societatii europene, din care sa
rezulte ca aceasta nu este supusa, in statul de inmatriculare anterior, unei proceduri de
lichidare, insolventa, faliment sau unei alte proceduri cu efect similar
• declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
• declaratia in vederea inregistrarii fiscale
• dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Etapele in transformarea unei societati europene


In cazul transformarii unei firme anonime in societate europeana, Irena Tudorie spune ca
etapele sunt:
• organul de conducere redacteaza un proiect de transformare in societatea europeana
care va include un raport explicativ si justificativ cu privire la aspectele economice si
juridice transformarii asupra actionarilor si angajatilor
• proiectul de transformare in societate europeana se publica in jurnalul oficial al
statului membru in care functioneaza societatea anonima care se transforma
• expertii independenti intocmesc un raport scris, care atesta ca societatea dispune de
active nete cel putin echivalente cu capitalul sau plus rezervele care nu pot fi distribuite
conform legii si statutului
• adunarea generala aproba proiectul de transformare si statutul societatii europene
• se inregistreaza transformarea ca societate europeana conform regulilor din dreptul
intern aplicabil
• publicitatea constituirii societatii europene se face in jurnalele oficiale si registrele
autorizate din statul membru unde este localizata societatea transformata.

Proiectul de transfer este de asemenea publicat in Monitorul Oficial pentru ca toate


persoanele interesate sa poata avea acces la el.

Luminita Ristea, director general la compania de consultanta si audit ConsultingR,


membru Nexia International spune ca in acest mod, creditorii unei astfel de societati
europene pot formula opozitie la transferul sediului social si, in acest caz, transferul va fi
suspendat pana cand instanta da o hotarare definitiva si irevocabila in cauza privitoare la
acest aspect.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
La infiintarea unei societati europene in Romania, pe langa cele 10 - 15 acte necesare la
infiintarea unei firme, mai este nevoie de alte minim 13 tipuri de documente.
La o luna de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a inmatricularii societatii
europene in Registrul Comertului, ONRC transmite Oficiului pentru Publicatii Oficiale
al Comunitatilor Europene, pe cheltuiala solicitantului, un anunt privind inmatricularea
acestei societati.
In cazul inmatricularii unei filiale a societatii europene cu sediul in Romania, pe langa
inscrisurile prezentate ca fiind necesare pentru inregistrarea sediului acesteia, se ataseaza
si dovezi din care sa reiasa ca cel putin doua dintre entitatile juridice care subscriu
actiunile societatii europene filiale sunt reglementate de dreptul unor state membre
diferite sau ca detin de cel putin doi ani o filiala reglementata de legislatia altui stat
membru ori o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru.
Pentru fuziune, holding si transferul unei societati europene, documentele necesare
sunt proiectele specifice in fiecare caz (fuziune, holding si transfer), dovezile ca aceste
modificari sunt cunoscute de catre totii cei afectati si dovezile de publicitate.

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA

ACTE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE COMERCIALA( S.R.L. - explicatii


termeni)

 Cerere (formular O.R.C.).


 Rezervarea denumirii firmei ( la nivel de judet sau la nivel de tara).
 Act constitutiv (autentificat de avocat sau notar) care trebuie sa contina
obligatoriu, conform art. 7 din L 31/16.11.1990 republicata: a) datele de
identificare ale asociatilor; b) forma, denumirea si sediul social; c) obiectul de
activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d)
capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in
natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii - la SRL se vor preciza
numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale
atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; e) asociatii care reprezinta si
administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare,
puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat -
daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar,se vor include si datele
acestora de identificare; f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi; g) sediile
secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara
personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile
pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare; h) durata
societatii; i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
 Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori (se obtine automat de
catre Camera de Comert)
 Contractul de proprietate, de inchiriere sau subinchiriere, de asociere in
participatiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct
( doar unul dintre ele este necesar bineinteles).
 Acordul asociatiei de proprietari sau locatari, in caz ca acesta se impune.
 Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu
spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune.
 Copie Buletin Identitate (B.I.), Carte de Identitate ( C.I.) sau Pasaport asociati si
administratori.
 Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei.
 Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale
asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate ( sau
date in fata referentului ORC).
 Procura data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa
depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului - autentificata ( spre
exemplu imputernicire avocatiala).
 Dovada depunerii capitalului social (recipisa) la o banca aleasa de catre asociatii
firmei.
 Declaratie (formular O.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model
declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ).
 Vectorul Fiscal - Anexa 1 care de obicei este atasata cererii de inmatriculare.

ACTE NECESARE INFIINTARE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ( P.F. - explicatii


termeni)

SI

ACTE NECESARE INFIINTARE ASOCIATIE FAMILIALA


( A.F. - explicatii termeni)

Conform art. 6 si art. 7din L 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a


asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, actele
necesare sunt:

Art. 6

a) cerere-tip; în cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor


membrilor asociatiei;
b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului;
c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al
asociatiei familiale, în original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal în Romania au
obligaţia sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere autentificata, din care sa rezulte ca
nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul
fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-
fiscala;
d) copii de pe actele de identitate;
e) în cazul desfasurarii activitati în contextul dreptului de stabilire - actele din care sa
rezulte domiciliul sau resedinta;
f) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al
asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea
activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o
unitate sanitara;
g) declaratia-tip pe proprie raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute
de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar - veterinar, protectiei mediului,
protectiei muncii si apararii împotriva incendiilor, precum şi reglementarile specifice
protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a
produselor si serviciilor puse pe piata;
h) copii de pe documentele prevazute la art.7, care dovedesc pregatirea profesionala sau,
dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitătii pentru care solicita
autorizarea.
(2) In cazul în care pentru practicarea unor activitati economice, ocupatii sau meserii sunt
prevazute, prin acte normative, cerinte de pregatire profesionala si / sau de atestare
specifice, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa
depuna dovada îndeplinirii cerintelor respective.
(3) In cazul în care activitatea economica pentru care se solicita autorizarea nu necesita
calificare, persoana fizica nu va prezenta dovada pregatirii sau experientei profesionale
prevăzute la alin.(1) lit.h).

Art. 7

(1) Calificarea prevazuta la art.5 lit.c) dobandita în Romania poate fi dovedita cu


urmatoarele documente, după caz:
a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de
învatamant preuniversitar sau universitar;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata în conditiile
legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
c) certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform
legislatiei in vigoare;
d) cartea de mestesugar, obtinuta în conditiile prevazute de
actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia;
e) carnetul de munca al solicitantului, din care sa reiasa ca
acesta a fost incadrat in munca pe o durata de minim 2 ani în activitatea,
meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea;
f) declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se
solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul
meseriilor traditionale artizanale;
g) autorizatia eliberata în condiţiile Decretului-lege nr.54/1990 sau a Legii nr.507/2002
privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu
modificarile ulterioare;
h) alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
(2) Persoanele fizice prevăzute la art.1 alin.(1) care au dobandit calificarea in strainatate
trebuie sa depuna pentru obtinerea autorizatiei, după caz:
a) atestatul de recunoastere si / sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si
Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru
documentele prevăzute la alin.1 lit.a);
b) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite în strainatate, în afara sistemului de
învatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în conditiile
stabilite prin Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr.701/2003
pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc
calificarea dobandita in strainatate, în afara sistemului de învatamant, de cetateni romani
sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului
Economic European.

ACTE NECESARE INFIINTARE ASOCIATIE ( ORGANIZATIE NON-


GUVERNAMENTALA - )

Conform OG 26/2000 modificata prin L 246/2005


 Cerere adresata Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul asociatia;
 Act Constitutiv si Statut se incheie in forma autentica ori atestat de catre avocat.
 Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 a) datele de identificare a asociatilor (minim trei asociati fondatori): numele sau
denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
 c) denumirea asociatiei;
 d) sediul asociatiei;
 e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a
termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin un
salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din
aportul în natura si / sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma
autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
 g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si
control ale asociatiei;
 h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a
personalitatii juridice;
 i) semnaturile membrilor asociati.
 Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 a) elementele prevazute in cazul Actului Constitutiv, cu exceptia celor de la lit. g)
si h);
 b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
 c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
 d) drepturile si obligatiile asociatilor;
 e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
 f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
 g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei;
 Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat.
 Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC / banca aleasa de catre membrii
asociati, aport minim 500 RON.
 Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei (5 RON): valabila doar trei
luni.
 Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar: 39 RON + 0,3 RON.
 Caziere fiscale ale asociatilor fondatori: 5 RON in 10 zile lucratoare sau 20 RON
in 5 zile lucratoare, pentru fiecare asociat, valabile 15 zile de la emitere.
 Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI
/ BI).

ACTE NECESARE INFIINTARE FUNDATIE

 Cerere adresata Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul fundatia;
 Actul Constitutiv si Statutul se incheie obligatoriu in forma autentica (la notar).
 Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 a) datele de identificare ale fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor: numele
sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 b) scopul fundatiei;
 c) denumirea fundatiei;
 d) sediul fundatiei;
 e) durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a
termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 f) patrimoniul initial al fundatiei (min. 3500 RON);
 g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si
control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a
personalitatii juridice;
 i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
 Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
 b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
 c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
 d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
 e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de
conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
 f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei;
 g) semnaturile membrilor fondatori.
 Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat, in cazul in care sediul
este situat intr-un imobil unde este constituita asociatie de proprietari ori locatari
este necesar acordul asociatiei de proprietari / locatari ori o declaratie pe proprie
raspundere a proprietarului prin care atesta faptul ca in mobilul respectiv nu este
constituita asociatie de proprietari / locatari iar spatiul nu are destinatie de
locuinta.
 Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC sau alta banca, aport minim
35.000.000 lei vechi (3500 RON).
 Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei ( 50.000 lei – se achita la
Trezoreria Sector 5 ) valabila doar trei luni – eliberare in 5 zile.
 Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar: 39 RON + 0,3 RON
 Caziere fiscale ale membrilor fondatori: 50 RON in 10 zile lucratoare sau 20
RON in 5 zile lucratoare, pentru fiecare membru fondator - valabile 15 zile de la
eliberare.
 Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI
/ BI).

Cat dureaza infiintarea unei firme


Share

Categorie : Articole > Juridic


publicat pe : 23.01.2013

Antreprenorii care doresc sa-si infiinteze propria afacere pot afla mai multe informatii in
legatura cu procedura constituirii unei societati comerciale din ghidurile juridice oferite
de specialistii in domeniul legal. 'Cat dureaza infiintarea unei firme?' este intrebarea pusa
de majoritatea persoanelor care se gandesc sa inceapa o cariera in lumea afacerilor.

Potrivit legislatiei in vigoare, in tara noastra o firma se poate infiinta in 3 zile lucratoare.
Teoretic inregistrarea intreprinderii se poate realiza in cateva zile, dar durata de timp
poate fi prelungita in functie obtinerea documentelor necesare. Intreprinzatorii care
doresc sa economiseasca bani pot demara procedura obtinerii actelor oficiale dupa
alegerea structurii si a denumirii firmei.
Pe de alta parte, persoanele care doresc sa economiseasca timp pot apela la ajutorul unui
expert in domeniul afacerilor sau la asistenta juridica oferita de un avocat. Chiar daca
etapele infiintarii unei firme nu sunt prea complicate, obtinerea actelor precum: contractul
de spatiu pentru sediul social respectiv acordul vecinilor necesita mai mult timp.

Site-ul web al Oficiului National al Registrului Comertului ofera informatii utile


intreprinzatorilor care doresc sa parcurga pasii necesari pentru a garanta desfasurarea
legala a activitatii economice in cadrul unei societati comerciale. Astfel etapele cele mai
importante in procesul de infiintare a unei firme sunt:

- Rezervarea denumirii firmei si a emblemei;

- Alegerea formei juridice ai intreprinderii in functie de structura firmei si numarul


asociatilor;

- Incheierea contractului de spatiu pentru stabilirea sediului social al firmei; In situatia in


care nu dispuneti de sediu social puteti apela la serviciul de gazduire sediu social la un
cabinet de avocatura. Gasiti mai multe informatii aici: http://www.avocat-
firme.info/gazduire-sediu-social.html.

- Redactarea Actului Constitutiv;

- Depunerea capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei;

- Redactarea declaratiilor pe propria raspundere semnate de asociati si administratorul


intreprinderii care atesta faptul ca persoanele respective nu au antecedente penale si
indeplinesc toate conditiile prevazute de lege pentru a putea detine functia de asociat sau
administrator al firmei respective;

- Completarea si depunerea cererii de inregistrare;

- Completarea si depunerea declaratiei pentru obtinerea autorizatilor;

- Ridicarea Certificatului de Inregistrare de la oficiul Registrului Comertului dupa


pronuntarea deciziei judecatorului-delegat privind autorizarea inmatricularii firmei;

- Achizitionarea stampilelor si tipizatelor necesare;

Aceasta lista de operatiuni legale pentru obtinerea documentelor de functionare ale firmei
pare lunga insa parcurgarea acestor pasi nu necesita mai mult de 1-2 saptamani.
Intreprinzatorii care colaboreaza cu un specialist in afaceri vor reusi sa completeze lista
prezentata mai sus in numai cateva zile.
Acesti experti vor solicita extrasul de cont pentru depunerea capitalului social, contractul
de spatiu si documentul doveditor pentru rezervarea firmei si a emblemei pentru a demara
procesul intocmirii dosarului de inregistrare care va fi depus la Oficiul National al
Registrului Comertului.

Antreprenorii care doresc sa-si faca documentatia personal trebuie sa-si asume riscul unor
intarzieri din cauza lipsei unor documente importante. Persoanele care doresc sa evite
neplacerile sunt sfatuite sa colaboreze cu un cabinet de avocatura sau un specialist cu o
vasta experienta in intocmirea dosarelor de inmatriculare pentru societati comerciale.

Alte informatii suplimentare:

- Care sunt costurile de infiintare a firmei?

- Care sunt actele necesare pentru infiintarea unei societati comerciale?

- Cum pot infiinta o firma daca nu am sediu social?

Aflati pe www.avocat-firme.info

Citeste mai mult: Cat dureaza infiintarea unei firme

Zece pasi pentru infiintarea unei afaceri


Adăugat de admin la D, 12/16/2012 - 14:24

1. Alege numele – cat mai relevant si concis; rezerva aceasta denumire la Registrul
Comertului
2. Alege forma juridica – e foarte important daca vrei un SRL sau SA
3. Alege obiectul de activitate – stabileste ce vrei sa faci si adauga cel putin doua

activitati conexe; Elaboreaza Planul de afacere


4. Gaseste un sediu social
5. Alege-ti asociatii; Alege-ti si un administrator; Angajeaza-ti un contabil;
Angajeaza-ti un avocat
6. Decide daca vrei sau nu sa platesti TVA
7. Strange niste bani (minim 1000 RON); Deschide un cont in banca (capital
social); Fa-ti un cont current la aceeasi banca
8. Intocmeste actele constitutive; Depune actele pentru inregistrare a firmei;

Publica anuntul in Monitorul Oficial

9. Comanda-ti stampile
10. Cumpara tipizate.

Proceduri preliminare infiintarii firmei:

 Pregatirea documentatiei
 Procedura de inregistrare la Registrul Comertului
 Autorizarea functionarii firmei

Alegerea formei juridice a societatii

 Tipul societatii comerciale


 Motivatia alegerii domeniului
 Contractul de societate
 Stabilirea activitatii principale si a activitatilor secundare

Analiza mediului de business in care va functiona intreprinderea

 Mediul intern al afacerii


 Mediul economic local

Analiza avantajelor si vulnerabilitatilor (analiza SWOT)

 Avantaje (puncte forte)


 Vulnerabilitati (puncte slabe)
 Oportunitati
 Riscuri

Strategia organizatiei (firmei)

 Misiunea firmei
 Obiectivul fundamental
 Optiuni strategice (obiective specifice)
 Resursele firmei (resurse umane, tehnico-materiale, financiare)

Politica firmei
Planificarea activitatii firmei pentru primul an de activitate

Avantajul competitiv

Elementele referitoare la produsele si serviciile proprii care releva ca sunt superioare


produselor si serviciilor oferite de concurenta

Analiza financiara a firmei

Prospectarea veniturilor, cheltuielilor si profitului noii firme.

Planul de afaceri

Definirea cat mai clara a:

 Afacerii – ce doriti sa faceti


 Pietei – care sunt clientii si ce nevoi au
 Finantelor – dupa satisfacerea nevoilor clientilor puteti obtine profit?

Obiectivul principal: motivul pentru care infiintati afacerea

CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI

AFACEREA — FIRMA
— DOMENIUL DE ACTIVITATE
— OBIECTIVELE
PIATA — PRODUSUL/SERVICIUL
— CLIENTII
— CONCURENTA
— SEGMENTUL DE PIATA
CONDUCEREA — ORGANIZAREA
— CONDUCEREA
— PERSONALUL
FINANTELE — VENITURI
— CHELTUIELI
— SURSELE SI UTILIZAREA FONDURILOR
— PREVIZIUNI FINANCIARE.

Modalitati de demarare a unei afaceri

 Infiintarea unei noi afaceri prin constituirea ei intr-o forma legala de organizare;
 Achizitionarea unei societati comerciale existente/ transferul societatii;
 Intrarea ca asociat/actionar într-o societate comerciala existenta;
 Reprezentarea unei firme;
 Achizitionarea unei francize.
Infiintarea unei forme legale de organizare a afacerii

 Avantaje
 Realizarea propriei idei de afaceri
 Independenta completa
 Instalarea propriului stil de conducere
 Dezavantaje
 Pregatirea minutioasa a afacerii (studiu de piata, plan de afaceri,etc)
 Perioada mai mare de timp
 Resurse financiare mai mari

Preluarea unei societati comerciale existente

 Avantaje
 scurtarea perioadei de operationalizare a afacerii;
 intrarea pe o piata cunoscuta
 Dezavantaje
 riscul preluarii unei afaceri in faliment sau in declin
 necesita resurse financiare pentru evaluarea performantelor, a potentialului si
bonitatii afacerii preluate, cat si pentru transferul efectiv (evaluare profesionista
ANEVAR)

Intrarea ca asociat / actionar intr-o societate existenta

 Modalitati de intrare
 prin cesiune de parti sociale/actiuni
 prin majorare de capital
 Avantaje
 scurtarea duratei de intrare in afaceri
 Dezavantaje

Realizarea si implementarea propriei idei de afaceri este posibila daca:

 obiectul de activitate al firmei in care intra corespunde cu ideea sa de afaceri;


 marimea pachetului de actiuni preluat ii asigura o pozitie care sa ii permita
aplicarea propriei idei de afacere

Reprezentarea unei firme

 Avantaje
 resurse financiare reduse
 riscuri reduse
 piata definita (ar putea fi inexistenta in tara)
 initiere in conducerea si derularea de unei afaceri

 Dezavantaje
 independenta restransa
 venituri de regula dependente de rezultate

Achizitionarea unei francize (I)

Reglementare: Legea nr. 79/1998


Mecanismul de functionare antreneaza 4 factori:
- francizorul, antreprenor independent, titular al drepturilor de exploatare a unor
marci protejate, care îi confera dreptul de a o exploata si dezvolta sub forma unui produs,
tehnologii sau servicii.
- beneficiarul sau francizatul, de asemenea întreprinzator independent, care intra în
relatii contractuale cu francizorul, în baza carora angajeaza mijloace umane si financiare
pentru exploatarea francizei si pentru retribuirea francizorului pe toata durata colaborarii;
- reteaua de franciza, realizata de francizor si beneficiar, sub marca cunoscuta;
- consumatorul, care cumpara produsele sau serviciile.
- In Romania functioneaza peste 160 de retele de franciza
Achizitionarea unei francize (II)
- Avantaje
- francizatul primeste know-how-ul afacerii, inclusiv instruirea, brandul,
piata, asistenta in marketing si publicitate
- Dezavantaje
- capitalul initial incepe, de regula de la 10.000 euro si poate ajunge pana la
500 mii euro
- plata unei redevente francizorului, pe toata durata contractului de franciza
Achizitionarea unei francize (III)
- Dezavantaje
– Societatea constituita pe baza de franciza va avea numele francizorului
– Francizatul va trebui sa respecte intocmai conditiile de fabricatie, ambientare
a locatiei, etichetare si comercializare impuse de francizor
Forme de organizare a afacerii
- Persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala
Reglementare prin OUG 44/2008
- Profesii liberale
- Societate comerciala
Reglementare prin Legea no. 31/1990 cu modificari ulterioare
Persoana fizica autorizata – PFA (I)
- Persoana autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de
lege, folosind in principal forta sa de munca
- Conditii:
- varsta minima de 18 ani
- nu are cazier fiscal
- detine pregatirea profesionala pentru activitatea pentru care se solicita
autorizarea
- are un sediu profesional declarat conform legii (drept de folosinta asupra
imobilului la adresa declarata)
Persoana fizica autorizata – PFA(II)
- Regimul juridic al PFA
- isi desfasoara activitatea folosind aptitudinile sale profesionale; nu poate angaja
cu contract de munca terte persoane pentru activitatea autorizata
- raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune (daca acesta a fost
constituit) si cu intreg patrimoniul in caz de insolventa)
- nu poate fi angajat al unei terte persoane chiar daca colaborarea este exclusiva
- nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titular al unei
intreprinderi individuale
- poate deschide puncte de lucru
- este asigurata in sistemul de asigurari sociale
Intreprindere individuala – definitii(I)
- Intreprinzator- persoana fizica care organizeaza o intreprindere economica
- Intreprindere economica- activitatea economica desfasurata in mod organizat,
permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa,
materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile
si conditiile prevazute de lege
- Intreprindere individuala- intreprinderea economica, fara personalitate juridica,
organizata de un intreprinzator persoana fizica
I
Intreprindere individuala – definitii(II)
- Patrimoniu de afectatiune – totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor PFA,
titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate
scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a
patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau
membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali
ai acestora.
Intreprindere individuala
- Regimul juridic
- nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrare in registrul comertului
- intreprinzatorul, in calitate de titular al intreprinderii individuale poate angaja terte
persoane cu contract individual de munca
- intreprinzatorul este asigurat in sistemul public de asigurari sociale
- raspuinde cu patrimoiul de afectatiune si cu intreg patrimoniul in caz de insolventa
Intreprindere familiala (I)
- Intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator
persoana fizica impreuna cu familia sa
- Sunt consideraţi membrii unei familii, în sensul legii, soţul, soţia şi copii acestora
care au împlinit vârsta de 16 ani, până la gradul al patrulea inclusiv.
Intreprinderea familiala (II)
- Regimul juridic (I)
- membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unei
intreprinderi individuale
- pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane in acelasi domeniu sau
intr-un domeniu diferit
- nu poate angaja terte persoane cu contract de munca
- poate constitui patrimoniu de afectatiune
- acces la sistemul de asigurari sociale
Intreprinderea familiala (III)
- Regimul juridic (II)
– Se constituie printr-un acord de constituire incheiat de membrii familiei in
forma scrisa
– Membrii desemneaza un reprezentant care va gestiona interesele
intreprinderii in temeiul unei procuri speciale, inscris sub semnatura privata
– Nu are patrimoniu propriu
– Acordul de constituire stabileste cotele de participare la patrimoniul de
afectatiune
– Membrii raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate
Intreprinderea familiala (IV)
- Regimul juridic (III)
- deciziile privind gestiunea curenta se iau de catre reprezentantul desemnat
- actele de dispozitie asupra bunurilor se iau cu acceptul majoritatii simple a
membrilor
- actele prin care se dobandesc bunuri se incheie de reprezentant fara autorizarea
prealabila a membrilor (daca valoarea este sub 50% din valoarea patrimoniului de
afectatiune. Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor in cotele prevazute
in acordul de constituire
PFA, intreprinderi individuale si familiale
- Avantaje
- procedura de inregistrare mult mai simpla
- fara capital initial
- resurse mai reduse
- contabilitate in partida simpla, fara bilant contabil
- impozit pe venitul anual
- Dezavantaje
- raspundere nelimitata
- credibilitate mai mica la obtinere de credite
PFA, intreprinderi individuale si familiale
- Avantaje
- procedura de inregistrare mult mai simpla
- fara capital initial
- resurse mai reduse
- contabilitate in partida simpla, fara bilant contabil
- impozit pe venitul anual
- Dezavantaje
- raspundere nelimitata
- credibilitate mai mica la obtinere de credite
Societati comerciale- forme juridice
- Societate in nume colectiv (SNC)
- Societate in comandita simpla (SCS)
- Societate cu raspundere limitata (SRL)
- Societate pe actiuni (SA)
- Subscriere integrala si simultana de semnatarii actului constitutiv
- Constituire prin subscriptie publica
- Societate in comandita pe actiuni (SCA)
SNC, SCS
- Avantaje
- minimum 2 asociati
- fara capital minim initial, capital in numerar obligatoriu
- costuri mai mici de constituire
- sistem simplificat de contabilitate si impozitare ca microintreprinderi
- Dezavantaje
- Raspundere nelimitata si solidara a asociatilor
SRL
- Avantaje
- 1-50 asociati
- costuri si durata de constituire mai mici
- raspundere pana la concurenta capitalului social subscris
• Dezavantaje
- posibilitate mai limitata de acces la credite
Societatea pe actiuni (SA)
- Avantaje
- raspundere numai pana la concurenta capitaluluisubscris
- credibilitate mai mare
- posibilitati multiple de dezvoltare (atragere de capital pentru cele listate la bursa)
- Dezavantaje
- capital initial de minim 25000euro
- costuri mai mari de constituire
- sistem mult mai complicat de management si control
Alegerea formei de organizare a afacerii
Factori analizati
- Natura activitatii ce urmeaza a fi desfasurata;
- Anvergura acesteia;
- Numarul viitorilor asociati ai afacerii;
- Gradul de implicare si se raspundere asumat de fiecare asociat;
- Volumul necesar si cel disponibil pentru capitalul social;
- Ponderea participarii fiecarui asociat la capitalul social;
- Caracteristicile specifice fiecareia dintre diferitele forme juridice in vigoare.
Alegerea formei de organizare a afacerii (II)
- Decizia depinde de mai multi factori. Raspunzând la întrebarile urmatoare veti gasi
forma de organizare potrivita pentru afacerea Dvs.
– doriti sa fiti asociat unic sau sa aveti parteneri?
– puteti sa finantati singur afacerea sau aveti nevoie de parteneri?
– doriti sa va protejati bunurile personale de creditorii afacerii?
– cunoasteti cum se constituie si cât costa diferite modalitati de organizare a
afacerii?
– cunoasteti sistemul de impozitare?
Alegerea asociatilor
- Decizie foarte importanta cu efecte pe termen mediu si lung asupra afacerii si
rezultatelor obtinute
- Verificarea bonitatii si onorabilitatii partenerilor potentiali apeland la servicii
profesionale
Constituirea formei legale a afacerii – etape
- Etapa pregatitoare
- pregatirea documentelor de constituire, justificative, efectuare plati
- Inregistrarea legala
- registrul comertului, publicarea dupa caz in Monitorul Oficial al Romaniei
- Inregistrarea fiscala –Administratia financiara
- Autorizarea functionarii – conform legii
Inregistrarea PFA, intreprinderi individuale si familiale
- Alegerea si rezervarea denumirii verificarea prealabila pe site-ul
www.onrc.ro
- Completarea cererii de inregistrare
- Depunerea cererii si documentelor la oficiul registrului comertului
Documente pentru constituire – PFA si intreprindere individuala (I)
- Cererea de înregistrare
- Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
- Carte de identitate (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea
cu originalul);
- Dovezi de sediu si dupa caz avizul privind schimbarea destinatiei imobilului cu
regim de locuinta
- Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);
- Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către ORCT);
- Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de
funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
protecţiei mediului şi protecţiei muncii
Documente pentru constituire –PFA si intreprindere individuala (II)
- declaraţia privind patrimoniul de afectaţiune, în original şi documentele care atestă
efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate de
parte);
- - documentele care atestă pregătirea profesională;
- - documentele care atestă experienţa profesională;
- dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.
Documente pentru constituire intreprindere familiala
- In plus fata de documentele prezentate la PFA:
- Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
- Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin
acordul de constituire (înscris sub semnătură privata)
Societati comerciale- SNC, SCS,SRL (I)
- Cererea de înregistrare (original);
- Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
- Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea
nr. 26/1990, republicată,
- Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere
limitată
- Actul constitutiv (original);
- Dovezile privind sediul social/secundar (copie);
- Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim
de locuinţă,
- Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la
capitalul social (copii);
- Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la
constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator
al sarcinilor de care sunt grevate;
Societati comerciale-SNC, SCS,SRL (II)
- Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către
fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei
juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte ca indeplinesc
conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
- Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor
persoane fizice (copie);
- Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
- Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii
comerciale
Societati comerciale-SNC, SCS,SRL(III)
- Declaraţiile -tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori
privind autorizarea activitatilor
- Imputernicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru
persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
- Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
Documente de constituire pentru SA
- In plus fata de SNC, SCS sau SRL:
- Actele de identitate ale fondatorilor,administratorilor, directorilor, membrilor
consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor
persoane fizice (copii certificate);
- Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al
directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost
numite prin actul constitutiv (original);
Autorizarea functionarii (I)
- Declaratia model 1- persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile
secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani
- Declaratia model 2- declaratia pe proprie raspundere se da de intreprinzator la
inregistrarea societatii, prin care se obliga ca la data inceperii activitatii sa respecte
toate prevederile legale de functionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul
sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile
mentionate
- Autorizarea este obligatorie pentru anumite activitati
- Anumite profesii trebuie atestate sau acreditate;
Autorizarea functionarii (II)
- Inregistrarea unei forme legale a afacerii de catre Oficiul Registrului Comertului nu
exonereaza de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile,
avizele, licentele si altele asemenea prevazute de legi speciale, pentru
desfasurarea anumitor activitati economice
- Organele abilitate controleaza conditiile de functionare conform legislatiei in
vigoare.
Traseu operational
- Oficiul registrului comertului – 3-5 zile
- obtine certificatul de inregistrare
- codul unic de inregistrare- codul fiscal
- extras din registrul comertului
- Administratia financiara – declaratia (010) privind vectorul fiscal, obtinerea
certificatului de inregistrare fiscala
- Institutiile pentru obtinerea autorizatiilor de functionare (dupa caz)
Relatii cu autoritatile publice
- Administratia fiscala
- Casa asigurarilor de pensii
- Casa asigurarilor de sanatate
- Agentia de ocupare a fortei de munca
Organizarea evidentei contabile si administrarea fluxului de numerar
Principalele evidente contabile :
– contabilitatea mijloacelor fixe tinuta pe categorii si pe fiecare obiect de
evidenta;
– contabilitatea valorilor materiale, tinuta cantitativ si valoric/numai valoric;
– evidenta clientilor si furnizorilor;
– contabilitatea cheltuielilor tinuta pe feluri de cheltuieli;
– contabilitatea veniturilor, tinuta pe feluri de venituri;
Fluxul de numerar este unul din instrumentele principale de planificare financiara.
– Se calculeaza pe baza urmatoarelor date: disponibilul banesc la începutul
perioadei, respectiv soldul initial al numerarului (în casa si în banca);
– încasarile în numerar previzionate pentru perioada respectiva;
– cheltuielile în numerar pentru aceiasi perioada;
– disponibilul banesc la sfârsitul perioadei
Asigurari pentru riscuri
a) asigurari generale pentru proprietati: imobile, masini, utilaje, instalatii,
echipamente, pierderi din intreruperea activitatii
b) asigurari de raspundere civila care acopera prejudiciile cauzate tertilor din
vina asiguratului, pentru care acesta raspunde civil:asigurarea prestatorului de
servicii; asigurarea producatorului pentru defectiuni ale produselor
sale;asigurarea angajatorului fata de angajati; asigurarea administratorilor si
directorilor de societati comerciale.
c) asigurari de risc financiar: - asigurarea creditelor; asigurarea garantiilor.
d) asigurari pentru autovehicule si conducatorii acestora:
e) asigurari de persoane: de accident; - de deces.

Dosarul pentru verificarea disponibilitatii firmei si/sau


rezervarea acesteia
1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă original, într-un exemplar;
2. Dacă este cazul, împuternicire specială sau avocaţială pentru persoana desemnată să
îndeplinească formalităţile legale (original);
3. Dovada privind plata taxei legale de registru.
NOTA:Firmele vor fi scrise cu caractere latine, în primul rând în limba română (art. 30
alin. (3) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Firmele vor cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute de art. 31-37 din Legea nr. 26/1990,
republicată sau de legile speciale. Este interzisă înscrierea unei firme care conţine
cuvintele "ştiinţific", "academie", "academic", "universitate", "universitar", "şcoală",
"şcolar" sau derivatele acestora (art. 39 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată).
Înscrierea unei firme care conţine cuvintele "naţional", "român", "institut" sau derivatele
acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale
se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. Înscrierea unei
firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice
locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului
Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social.
Cererea prin care se solicită obţinerea acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr.
26/1990, republicată şi înscrisurile în susţinerea acesteia, menţionate în opisul anexat la
cerere, se depun la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă
tribunal în a cărui rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice solicitante.
Nici o firmă nu va putea cuprinde o denumire întrebuinţată de comercianţii din sectorul
public (art. 40 din Legea nr. 26/1990, republicată). Firmele radiate din registrul
comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia
cazurilor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicată. Firma se înstrăinează
numai împreună cu fondul de comerţ (art. 42 din Legea nr. 26/1990, republicată). În
vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a
condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de
firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării (art. 29
alin. (1) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de
efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor). Nu reprezintă elemente de
distinctivitate, fără ca enumerarea să fie limitativă (art. 29 alin. (4) din Normele
metodologice): articularea cuvintelor; inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în
componenţa unei firme înregistrate sau rezervate; dublarea uneia sau mai multora dintre
literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme; adăugarea sau eliminarea
adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor
particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt
de natură să schimbe înţelesul denumirii; utilizarea unor cuvinte diferite din punct de
vedere semantic dar identice fonetic; folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în
componenţa unei firme înregistrată sau rezervată; utilizarea simbolurilor echivalente
literelor şi cuvintelor (ex.: @, #, % etc.); utilizarea/neutilizarea diacriticilor; adăugarea,
eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumire, dacă adăugarea, eliminarea sau
înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”,
„company”, „trust”, „com”, „trans” etc.; adăugarea cuvântului „România” indiferent de
limba în care este redat.
Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de întocmirea
actelor constitutive sau, în cazul schimbării denumirii, a actelor modificatoare ale
acestora. Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data
înregistrării cererii. Verificarea disponibilităţii firmei, efectuată de oficiul registrului
comerţului prin personalul său, are caracter administrativ şi prealabil. În final, asupra
legalităţii se va pronunţa judecătorul delegat, şi după caz, directorul ORCT cu ocazia
soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului. Documentele se depun la ORC
în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu, prin corespondenţă sau în formă
electronică, situaţie în care va avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura
electronică extinsă. Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe
Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
1. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi
cu mandat poştal, ordin de plată etc.
2. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă verificarea disponibilităţii
şi/sau rezervarea firmei, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului
justiţiei.
Dosarul pentru inregistrarea in RC, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii
societatilor comerciale va contine urmatoarele documente:
1. Cererea de înregistrare (original);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr.
26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
4. Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere
limitată sau dovada verificării privind îndeplinirea condiţiei ca societatea cu răspundere
limitată cu asociat unic să nu fie asociat unic în altă societate cu răspundere limitată
(original);
5. Actul constitutiv (original);
6. Dovezile privind sediul social/secundar (copie);
7. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de
locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
8. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul
social (copii);
9. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la
constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al
sarcinilor de care sunt grevate;
10. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/ administratori
/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau
cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi
(original);
11. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor
persoane fizice (copie);
12. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
13. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii
comerciale, care au domiciliul/reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice
sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau,
după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în
nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată
fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz,
traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un
notar public;
14. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din
care să rezulte, după caz, că:
 - persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare,
activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
 - persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia
specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar, protecţiei mediului şi protecţiei
muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip.

15. Dacă este cazul:


 actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane
juridice române (copie certificată) sau străine, original şi traducerea realizată de
un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
 hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii
afondatorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine (original şi
traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată
de un notar public);
 mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe
seama fondatorului persoană juridică română (copie certificată) sau străină
(original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie
legalizată de un notar public);
 certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la
constituirea unei societăţi comerciale, emis de o bancă sau de camera de comerţ
competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
 avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
 - împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru
persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

16. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:


 - taxa judiciară de timbru, în original;
 - timbre judiciare;
 - taxele de registru;
 - tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

NOTĂ:
În cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite cu asociat unic dacă există aporturi
în natură se solicită, în prealabil, numirea de către judecătorul delegat a unui expert
contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comerţului cu
plata taxelor legale:
 - taxa judiciară de timbru;
 - timbre judiciare;
 - taxa de registru.

Verificarea calităţii de asociat unic în cazul societăţilor comerciale constituite cu asociat


unic conform prevederilor art. 14 alin. 1-2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 913/2004 astfel cum a fost completat şi
modificat prin H.G. nr. 1422/2006.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, la acelaşi sediu pot funcţiona mai multe societăţi,
dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:
 Imobilul prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi
diferite;
 cel puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre societăţi;
 cel puţin unul dintre asociaţi este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul
societăţii.

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub


semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot
întocmi şi semna cererea; în cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun în
original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui
semnătură să fie legalizată de un notar public.
Soluţionarea cererii revine în competenţa judecătorului delegat care poate dispune
administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea
de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra
cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă
tribunal.
Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi
tarifelor legale, precum şi timbrele judiciare corespunzătoare, îndosariate şi numerotate,
se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu
valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea
transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura
electronică extinsă, în acest caz urmând a se depune dovada achitării timbrului judiciar.
Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi
tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau
adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
Precizari:
 1. Actul constitutiv va avea forma autentică pentru SNC şi SCS. În cazul SRL,
forma autentică este obligatorie dacă printre bunurile subscrise ca aport în natură
la capitalul social se află un teren; în celelalte cazuri fiind suficientă darea de dată
certă, acordată, în condiţiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de
asistenţă din cadrul ORC, atestarea de către avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995,
modificată, sau încheierea actului sub semnătură privată;
 2. Actul constitutiv trebuie să conţină clauzele prevăzute de art. 7 din Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv
precizarea domeniului şi a activităţii principale. Toate activităţile înscrise în actul
constitutiv vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin
Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar
obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru
activităţi;
 3. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de
sediu social şi/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară, în termen de
valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-
cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act
notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre
judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea
judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a
construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite,
contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor
Publice, pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice; neînregistrat
la Administraţia Finanţelor Publice, pentru cel încheiat între persoane juridice),
contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar,
contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol
fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă
dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi
certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente
urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.
 4. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social se pot
face, după caz:
 - pentru aporturile în numerar, foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă
CEC;
 - pentru aporturile în natură subscrise la capitalul social: titlul de proprietate
(facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de
sarcini al acestor bunuri); dacă este cazul, şi raportul de evaluare a bunurilor
întocmit de persoanele autorizate în condiţiile legii. Raportul de evaluare este
obligatoriu în cazul SRL cu asociat unic.
 5. Declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele care, potrivit legii,
au această obligaţie, pot fi făcute în formă autentică de notarul public, în formă
atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, sau cu darea de dată
certă prin serviciile de asistenţă din cadrul ORC.
 6. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii se depun la oficiul
registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiţi prin
actul constitutiv şi pot fi date în formă autentică la notarul public, în faţa
judecătorului delegat, a directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va
certifica semnătura;
 7. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC,
precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.
 8. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în
registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al
ministrului justiţiei.

FILIALE SI SUCURSALE ALE SOCIETATILOR COMERCIALE


Principala diferenta o reprezinta faptul ca filialele au personalitate juridica proprie iar
sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale.
Aceasta inseamna ca: Filialele sunt societati comerciale distincte de societatile "mama",
participa la raporturile juridice in nume propriu, isi asuma drepturi si obligatii angajindu-
si propria raspundere. Constituirea filialelor se face in una din formele de societate
prevazute de Legea 31/1990 cu privire la societatile comerciale in conditiile si avind
regimul juridic prevazut pentru acea forma. Desi este o societate de sine statatoare, filiala
se afla insa sub controlul societatii "mama" care detine majoritatea capitalului social.
Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, nu participa la raporturile juridice in
nume propriu iar raspunderea pentru obligatiile asumate se poate extinde asupra societatii
"mama". Constituirea sucursalelor se face in conditiile prevazute de actul constitutiv si se
inmatriculeaza la registrul comertului din judetul unde vor functiona. Daca actul
constitutiv nu mentioneza nimic cu privire la sucursale, este necesara o hotarare a
adunarii generale a asociatilor in acest sens, care sa dispuna si modificarea actelor
constitutive.
Referitor la ce este mai bine sa se infiinteze, filiala sau sucursala, nu se poate spune ca
una este mai buna decat alta. Alegerea se face in functie de tipul de afacere ce se doreste
sa se dezvolte, de caracteristicile acesteia. Dezvoltarea si extinderea corporativa o
firmelor impune crearea unor structuri societare care pot cuprinde insa nu numai
sucursale sau filiale ci si agentii, reprezentante, alte sedii secundare sau puncte de lucru.
Numai dupa o analiza, impreuna cu un jurist specializat si care intelege mecanismul
afacerilor, se va alege acel mod de extindere a afacerii care sa corespunda cel mai bine
scopurilor urmarite.

AUTORIZAREA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA


UNOR ACTIVITĂŢI ECONOMICE DE CĂTRE PERSOANE
FIZICE

Persoanele fizice, cetăţeni români sau cetăţeni străini, care provin din statele membre ale
Uniunii Europene şi din statele aparţinând Spaţiului Economic European, pot desfăşura
activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui
asociaţii familiale în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale.
Persoanele fizice şi asociaţiile familiale pot fi autorizate să desfăşoare activităţi
economice în toate domeniile, meseriile şi ocupaţiile, cu excepţia celor reglementate prin
legi speciale.
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale este noua
reglementare in materie si simplifica pasii intreprinsi de cei interesati pentru inregistrarea
si infiintarea unei mici afaceri, procedura de inregistrare si autorizare a functionarii fiind
preluata in intregime de catre oficiile registrului comertului de pe langă tribunale.
Persoana fizica ce doreste sa desfasoare o activitate economica in mod independent
beneficiaza astfel de procedura de inregistrare si de autorizare a functionarii simplificata,
cu termene scurte, care si-au dovedit deja eficienta in cazul persoanelor juridice.
Formele de desfasurare a activitatilor economice in mod independent prevazute de
ordonanta sunt: persoana fizică autorizată (PFA), intreprinderea individuala si
intreprinderea familiala.
Înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării se fac în baza rezoluţiilor
directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, devine documentul care
atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în
evidenţă de către autoritatea fiscală competentă. Termenul de emitere al acestui
document este de 3 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete.
Pentru exercitarea activităţii pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte
persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor
întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte
persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta
să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.
PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii
pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane
cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. Dar o persoană
poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe
persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate
economică decât cel pentru care PFA este autorizată.
PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are
dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor
pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
PFA îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale
profesionale. Ea nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al
unei întreprinderi individuale.
Asociaţia familială se poate înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din
membrii de familie ai acesteia. Asociaţia familială este reprezentată în relaţiile cu terţii de
persoana din iniţiativa căreia s-a înfiinţat sau de persoana împuternicită de aceasta.
Precizare: Sunt consideraţi membrii unei familii: soţul, soţia şi copiii acestora care au
împlinit vârsta de 16 ani, la data autorizării asociaţiei familiale, precum şi rudele acestora
până la gradul al patrulea inclusiv.
Persoanele care pot desfăşura activităţi economice ca persoană fizică sau prin asociere
familială sunt:
 a) cetăţenii români;
 b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, şi anume: Franţa, Anglia,
Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Olanda,
Irlanda, Finlanda, Austria, Luxemburg, Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania,
Estonia, Cehia, Slovacia, Malta, Cipru şi Slovenia;
 c) cetăţenii statelor aparţinând Spaţiului Economic European, şi anume: Norvegia,
Liechtenstein şi Islanda.
Condiţii pentru desfasurarea activitatii:
Pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale
persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
 a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicită autorizarea
pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor
fizice care au iniţiativa constituirii asociaţiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani,
în cazul membrilor asociaţiei familiale;
 b) starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită
autorizaţia;
 c) au calificarea - pregătire profesională sau, după caz, experienţă profesională -,
necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită
autorizaţia;
 d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă
pentru săvârşirea de fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care
privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul
fiscal;
 e) îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în
domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi
apărării împotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei
consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a
produselor şi serviciilor puse pe piaţă;
 f) deţin autorizaţia eliberată în condiţiile legii;
 g) sunt înregistrate în registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale.

Etapele ce urmează a fi parcurse pentru obţinerea autorizaţiei:


Pentru obţinerea autorizaţiei prevăzute de lege şi a certificatului de înregistrare, potrivit
reglementărilor legale în vigoare, se vor parcurge următoarele etape:
 a) depunerea documentaţiei;
 b) efectuarea de către primăria unităţii administrativ-teritoriale a procedurilor
pentru obţinerea acordurilor şi avizelor ce se eliberează de instituţiile abilitate,
potrivit dispoziţiilor legale, necesare desfăşurării activităţilor, precum şi a
autorizaţiei speciale (unde e cazul);
 c) eliberarea autorizaţiei prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la data emiterii
de către instituţiile abilitate a acordurilor şi avizelor, precum şi a autorizaţiei
speciale;
 d) transmiterea de către primar a unei copii de pe autorizaţia emisă, certificată
pentru conformitate cu originalul, precum şi a cererii de înregistrare pentru
stabilirea modelului şi a conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de
înregistrare a comerciantului, la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunal, în vederea atribuirii codului unic de înregistrare
şi a eliberării certificatului de înregistrare.

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comertului, înregistrarea fiscala si


autorizarea functionarii a persoanelor fizice autorizate:
 1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180);
 2. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
 3. Carte de identitate sau pasaport (fotocopie certificata olograf de catre titular
privind conformitatea cu originalul);
 4.Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului
profesional/punctelor de lucru (copie legalizata);
 5. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu
regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip,
original);
 6. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original);
 7. Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste îndeplinirea conditiilor
legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-
veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 1 sau model 2, dupa
caz).
 8. Daca este cazul:
 - precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate întelege sa
afecteze folosinta spatiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei
fizice autorizate (declaratie, etc.);
 -documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie
raspundere);
 -documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);
 -documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);
 9. În cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizatasi
recunoscuta într-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European,
documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta în celalalt stat (fotocopie si
traducere în limba româna certificata olograf).
 10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

NOTA:
Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu
originalele de catre persoana fizica autorizata; în cazul persoanelor fizice nerezidente, se
depun copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura
sa fie legalizata de un notar public.
Solutionarea cererii revine în competenta directorului oficiului registrului comertului de
pe lânga tribunal care poate dispune prin rezolutie motivata administrarea si a altor acte
doveditoare.
Redactarea actelor, acordarea de îndrumari pentru completarea corecta a cererii de
înregistrare, efectuarea formalitatilor de depunere a documentelor si de reprezentare a
persoanei fizice la oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal pot fi efectuate, prin
birourile de asistenta si reprezentare care functioneaza în cadrul primariilor.
Taxe
În vederea emiterii autorizaţiei şi a obţinerii certificatului de înregistrare, solicitantul va
depune în contul primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
contravaloarea taxelor prevăzute de lege, astfel:
 a) taxa de verificare a denumirii şi de rezervare firmă;
 b) taxa de obţinere a cazierului fiscal;
 c) taxa pentru emiterea autorizaţiei, care include şi taxele poştale;
 d) taxa pentru înregistrare în registrul comerţului a autorizaţiei;
 e) comisionul pentru servicii oferite de oficiile registrului comerţului în vederea
obţinerii codului unic de înregistrare;
 f) taxa de transmitere prin poştă de la oficiile registrului comerţului de pe lângă
tribunale către primării.

Dovada plăţii taxelor se depune o dată cu documentele din dosarul prezentat mai sus.
Calificarea Profesională

1. Pregătirea profesională (calificarea), dobândită în România, poate fi


dovedită cu următoarele documente, după caz:
 a) diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei
instituţii de învăţământ preuniversitar sau universitar;
 b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în
condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
 c) certificatul de competenţă profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform
legislaţiei în vigoare;
 d) cartea de meşteşugar, obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în
vigoare la data eliberării acesteia;
 e) carnetul de muncă al solicitantului, din care să reiasă că acesta a fost încadrat
în muncă pe o durată de minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupaţia pentru
care se solicită autorizarea;
 f) declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru
care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod
gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale;
 g) autorizaţia eliberată în condiţiile O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale;
 h) alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

2. Persoanele fizice care au dobândit calificarea (pregătirea profesională) în


străinătate trebuie să depună pentru obţinerea autorizaţiei, după caz:
 a) atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,
pentru documentele prevăzute la alin. 1 lit. a);
 b) atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara
sistemului de învăţământ, eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei, în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii
sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască
automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara
sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European.

Eliberarea Autorizaţiei
O persoană fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau o asociaţie
familială are dreptul de a deţine o singură autorizaţie.
În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise de primărie, oficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunal va emite şi va transmite către primărie
certificatul de înregistrare.
Data eliberării certificatului de înregistrare este data la care acesta este comunicat
primăriei, prin poştă. Pe data primirii primarul anunţă solicitantul în legătură cu
eliberarea certificatului de înregistrare.
Primăriile vor anunţa solicitantul în termen de 24 de ore de la primirea răspunsului de la
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale în legătură cu disponibilitatea firmei
şi de la primirea certificatului de cazier fiscal de la direcţia generală a finanţelor publice
judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază îşi are reşedinţa sau domiciliul
contribuabilul, precum şi în legătură cu decizia de validare a dosarului solicitantului şi de
emitere a autorizaţiei.
În termen de 5 zile de la data validării dosarului primarul va emite autorizaţia prevăzută
de lege şi va transmite la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale copii
certificate de pe cererea de autorizare, de pe autorizaţia emisă, precum şi dovada achitării
taxelor percepute.

Completarea Autorizaţiei
Pentru completarea autorizaţiei, persoana fizică sau, după caz, reprezentantul asociaţiei
familiale trebuie să depună la registratura primăriei de unde a obţinut autorizaţia, o
documentaţie care va cuprinde:
 a) cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă, prevăzută
în anexa nr. 2;
 b) declaraţie-tip pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de
funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi
reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi
normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă, prevăzută în anexa nr.
3;
 c) declaraţie-tip de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea
pentru care se solicită autorizarea, în cazul meseriilor tradiţionale şi artizanale,
eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, prevăzută în anexa nr. 4;
 d) declaraţie-tip pe propria răspundere autentificată, în cazul cetăţenilor din
statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European,
neînregistraţi fiscal în România, din care să rezulte că nu au datorii fiscale şi că nu
au săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sancţionate de
legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, prevăzută
în anexa nr. 5;
 e) cerere de autorizare, prevăzută în anexa nr. 6;
 f) cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, prevăzută în anexa nr. 7.

Modificarea, Suspendarea Şi Anularea Autorizaţiei


Modificarea sau completarea datelor înscrise în autorizaţie se efectuează de către primar,
la cererea persoanei fizice/asociaţiei familiale autorizate.
Suspendarea pe perioadă determinată a autorizaţiei se realizează prin dispoziţie a
primarului care a emis-o, pentru motive temeinice, în baza cererii de întrerupere
temporară a activităţii, formulată de persoana fizică autorizată sau de reprezentantul
asociaţiei familiale.
Revocarea autorizaţiei se realizează din dispoziţia primarului care a emis-o, în condiţiile
legii, în una dintre situaţiile:
 a) în baza cererii de renunţare, formulată de persoana fizică sau de reprezentantul
asociaţiei familiale;
 b) în cazul în care una dintre condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai este
îndeplinită;
 c) ca urmare a constatării neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi/sau a
aplicării unei sancţiuni de către organele de control abilitate, caz în care organele
de control au obligaţia de a comunica măsura dispusă primăriei emitente a
autorizaţiei, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a acestei măsuri.

În cazul în care persoana fizică/reprezentantul asociaţiei familiale autorizate doreşte


modificarea formei de organizare (persoană fizică sau asociaţie familială) menţionate în
autorizaţie, autorizaţia iniţială se revocă la cerere, prin dispoziţie a primarului care a
emis-o, şi este eliberată o altă autorizaţie în condiţiile legii, prin reluarea procedurii.
Micromediul firmei sau mediul apropriat cuprinde totalitatea componentelor mediului
extern cu care intreprinderea intra in relatii permanente pentru implinirea obiectivelor de
marketing, micrometrul extern este format din clienti, furnizori, intermediari, concurenti
si public.
Relatiile de piata sunt stabilite cu clientii, furnizorii si intermediarii pe baze contractuale.
Clientii – reprezinta cea mai importanta componenta a macromediului, acestia pot fi
grupati dupa urmatoarele criterii ;
 - in functie de statutul lor pot fi : consumatorii individuali, cumparatorii
organizationali (spitale) si cumparatorii guvernamentali (agentii si firmele
guvernamentale).
 - in functie de localizarea geografica detinem clienti nationali plasati pe piata
interna si internationala, plasati pe diverse piete.

Intermediarii – sunt numiti toti cei care mijlocesc legaturile de afaceri intre producatori
si clienti in calitatea lor de consumatori si utilizatori. Cei mai importanti pe piata
comerciala sunt intermediarii comerciali respectiv distribuitorii, agentii, angrosistisi
detaelisti.
Furnizorii – reprezinta o alta componenta a micromediului care asigura intreprinderii
resursele necesare realizarii obiectivelor firmei. Furnizorii se pot clasifica in urmatoarele
subgrupe:
 - furnizori de resurse materiale – sunt persoane fizice sau juridice de la care
intreprinderea cumpara marfuri, incepand cu materii prime, materiale, masini si
utilaje.
 - de forte de munca (unitati de invatamant , oficii de plasare a fortei de munca si
agentii specializate).
 - prestatorii de serviocii reprezentati prin banci societati de asigurari de transport,
agentii publicitare.
Concurentii – reprezinta o componenta importanta deoarece economia de piata
concurentiala prin definitie, concurenta se poate clasifica dupa urmatoarele criterii :
- in functie de raporturile concurentiale date de numarul, marimea si pozitia
concurentilor, distingem – monopolul, aligopolul, concurenta monopolista, perfecta la
nivelul ramurii si concurenta generica.
Publicul – reprezinta ansamblul institutiilor asociatilor organizatiilor mass media care
prin atitudinea optiunilor si actiunilor lor pot influenta favorabil sau nefavorabil
activitatea firmei.
Ce contine un plan de afaceri? Iata o intrebare necesara, dar pe care intreprinzatorii
mici si mijlocii o pun foarte rar. Cuprinsul unui plan de afaceri este compus din patru
sectiuni distincte:
 1) descrierea afacerii;
 2) planul de marketing;
 3) planul managerial;
 4) planul de management financiar.

Anexele planului de afaceri trebuie sa contina un rezumat al afacerii, documentele


anexe si predictiile financiare.

Descrierea afacerii
In aceasta sectiune trebuie sa faci o descriere detaliata a afacerii tale. O intrebare care
merita pusa este: ce afacere am eu? Cand raspunzi la aceasta intrebare, nu uita sa incluzi
produsul, piata si serviciile, dar si o descriere clara a ceea ce face afacerea ta unica
(unique selling point). E bine de stiut totusi ca, pe masura ce vei dezvolta un plan de
afaceri, probabil va trebui sa modifici sau sa transformi intrebarile initiale.
Sectiunea dedicata descrierii afacerii este impartita in trei subdiviziuni. Prima dintre ele
este descrierea propriu-zisa a afacerii, cea de-a doua descrie produsul sau servicul pe care
ai de gand sa-l oferi, iar cea de-a treia descrie localizarea afacerii tale si de ce aceasta este
necesara.

A. Descrierea afacerii
 1. Forma legala a afacerii: proprietate, parteneriat, corporatie. Licentele si
permisele de care ai nevoie;
 2. Tipul afacerii: comert, productie, serviciu;
 3. Ce este produsul sau serviciul tau;
 4.Precizeaza daca este o afacere noua, independenta, o achizitie, o extindere, o
franciza;
 5. De ce va fi profitabila afacerea ta? Care sunt oportunitatile de dezvoltare? Va
influenta franciza ritmul de crestere?
 6.Cand va fi lansata propriu-zis afacerea (ziua, ora);
 7.Ce ai aflat despre tipul de afacere in care te lansezi din surse externe
(distribuitori, bancheri, publicatii de specialitate, etc.)

Coperta include numele, adresa, numerele de telefon si numele tuturor actionarilor. Nu


uita sa evidentiezi aspectul de unicitate (unique selling point) al afacerii tale, de ce si in
ce fel va atrage consumatorii. Pune in valoare orice idee sau caracteristica noua care ar
putea sa iti mareasca sansele de succes.
Descrierea afacerii trebuie sa evidentieze clar scopurile si obiectivele afacerii si sa arate
de ce esti sau vrei sa fii in aceasta afacere.

Produsul/serviciul
Incearca sa prezinti beneficiile produsului sau serviciului oferit de tine din perspectiva
consumatorului. Un antreprenor de succes stie ce vrea consumatorul sau cel putin are o
idee despre asteptarile sale. Acest tip de anticipare ajuta foarte mult la atingerea
satisfactiei clientului si la formarea loialitatii acestuia, si in mod sigur este o strategie
buna de a depasi concurenta sau chiar de a o inlatura.
Descrie:
 1.Ceea ce vinzi;
 2.Ce beneficii aduce consumatorului;
 3.Ce produse sunt cerute si daca ele vor garanta vanzari constante;
 4.Ce aduce diferit produsul sau serviciul oferit de tine.

Locatia
Succesul sau esecul afacerii tale depinde foarte mult de locatia ei. Trebuie sa fii aproape
de consumatori: acestia sa aiba simtul accesibilitatii si al sigurantei. Ia in considerare
urmatoarele intrebari atunci cand scrii aceasta sectiune:
 1.Care sunt nevoile locatiei?
 2. De cat spatiu ai nevoie?
 3.De ce sunt de dorit zona si cladirea respectiva?
 4.Este usor accesibila? Se afla într-o zona cu transport in comun? Iluminarea
stradala este adecvata?
 5.Exista segmente de piata sau demografice de interes?

Planul de marketing
Marketingul joaca un rol vital in investitiile de succes. Cat de bine faci marketingul
pentru produsul tau va determina succesul afacerii. Elementul cheie al unui plan de
marketing de succes este buna cunoastere a nevoilor, dorintelor si asteptarilor clientilor.
Identificind acesti factori, poti realiza o strategie de marketing care iti va permite sa
trezesti si sa satisfaci nevoile clientilor tai. Identifica-ti clientii in functie de varsta, sex,
venit, nivel educational, rezidenta.
La inceput, concentreaza-te asupra acelor clienti care aproape sigur se vor indrepta spre
produsul tau. O data cu extinderea numarului de clienti, va trebui sa modifici si planul de
marketing, pentru a-i include si pe ceilalati.
Construieste planul de afaceri raspunzind la urmatoarele intrebari:
 1.Cine sunt clientii tai? Defineste-ti piata vizata.
 2.Piata pe care vei intra este in crestere? Constanta? In declin?
 3.Poate fi extinsa piata?
 4.Cum iti vei atrage, mentine si creste cota de piata?
 5.Care este politica de preturi?
Concurenta
Competitia este un mod de viata. Suntem intr-o continua competitie pentru joburi,
promovari, burse, in sport si, practic, in fiecare aspect al vietii. Natiunile sunt in
competitie pentru a castiga consumatorul de pe piata mondiala; la fel si proprietarii de
intreprinderi mici si mijlocii. Mediul de afaceri este un mediu volatil si inalt competitiv,
de aceea pentru a avea succes, trebuie sa iti cunosti foarte bine concurenta.
 1.Care sunt primii tai cinci concurenti?
 2.Cine sunt concurentii tai indirecti?
 3.Cum sunt afacerile lor: constante, in crestere, in declin?
 4.Ce ai aflat din activitatile lor? Din publicitatea pe care si-o fac?
 5.Care sunt punctele lor tari si cele slabe?
 6.Prin ce difera produsul tau de al lor?

Monitorizeaza-ti competitorii. Pastreaza dosare separate pentru fiecare in parte: reclame,


materiale promotionale, politica de preturi. Studiaza sloganele lor. Sunt scurte,
descriptive, atragatoare? Facand toate acestea te va ajuta sa iti cunosti mai bine
concurentii.

Politica de pret si vanzari


Politica de pret este o alta tehnica de marketing care te ajuta sa fi competitiv pe piata.
Studiaza politica de pret a concurentilor tai si vei stii daca preturile tale se incadreaza in
aceasi linie cu a concurentilor din zona ta de piata si daca ei sunt la curent cu uzantele
industriei.

Cateva din strategiile de pret sunt:


 1.Costurile si preturile la vanzarea en-detail;
 2.Pozitia competitiva;
 3.Preturi sub cele ale concurentei;
 4.Preturi peste cele ale concurentei;
 5.Preturi aliniate;
 6.Preturi multiple;
 7.Costurile si preturile serviciilor (doar pentru afacerile cu servicii);
 8.Componenta serviciului
 9.Costurile materiale;
 10.Costurile de productie;
 11.Costurile de regie.

Cheia succesului este sa ai o strategie bine planificata, sa-ti stabilesti politica si sa


monitorizezi constant costurile preturilor si operatiilor pentru a-ti asigura profitul.

Publicitatea si relatiile publice


Felul in care iti promovezi bunurile si serviciile poate duce la ridicarea sau la distrugerea
afacerii tale. Avand produse sau servicii bune fara a le promova este ca si cand nu ai avea
nici un fel de afacere. Multi antreprenori lucreaza sub influenta ideii gresite ca afacerea
se promoveaza de la sine si directioneaza banii care ar trebui folositi pentru publicitate si
promovare in alte arii de activitate.
Publicitatea si promovarea constituie linia vietii pentru o afacere si trebuie tratate ca
atare.
Sa creezi unui plan care sa utilizeze publicitatea si networkingul (retele electronice de
lucru, liste de discutii prin e-mail) inseamna sa-ti promovezi afacerea. Dezvolta un text
scurt si descriptiv care sa identifice clar marfurile si serviciile tale, localizarea si preturile.

Planul managerial
Conducera unei afaceri cere mai mult decat dorinta de a fi propriul tau sef. Necesita
dedicatie, perseverenta, abilitatea de a lua decizii si abilitatea de a te descurca atat cu
angajatii cat si cu finantele. Planul managerial (alaturi de planul de management
financiar si planul de marketing) pune bazele succesului pentru afacerea ta.
La fel ca si mijloacele fixe si echipamentele, oamenii sunt resurse - ei sunt cel mai
important bun al unei afaceri. Vei descoperi ca angajatii si echipa ta joaca un rol
important in toate operatiile afacerii tale. In mod consecvent, este obligatoriu sa stii care
sunt calitatile pe care le ai si cele pe care nu le ai, de vreme ce va trebui sa angajezi
personal pentru a suplini lipsurile tale. De asemenea, este obligatoriu ca tu sa stii cum sa-
ti conduci si sa-ti tratezi angajatii. Integreaza-i in echipa. Tine-i la curent cu schimbarile
si cere-le mereu parerea despre acestea.
Angajatii au adesea idei excelente care pot duce la acoperirea unor noi segmente de piata,
la perfectionari ale produselor si serviciilor deja existente sau la noi linii de produse si
servicii care pot sa imbunatateasca laturile mai putin competitive.
Planul tau managerial trebuie sa raspunda la anumite intrebari, cum ar fi:
 1. Cum te ajuta experienta ta antreprenoriala in noua afacere?
 2. Care iti sunt slabiciunile si cum poti sa le compensezi?
 3. Cine va face parte din echipa manageriala?
 4. Care sunt punctele tari si cele slabe ale echipei manageriale?
 5. Care sunt indatoririle acesteia?
 6. Sunt bine definite aceste indatoriri?
 7. Va functiona aceasta asistenta?
 8. Care este necesarul curent de personal?
 9. Care sunt planurile tale pentru angajarea si instruirea personalului?
 10. Ce salarii, beneficii, concedii vei oferi?
 11. Ce beneficii, in cazul in care exista, iti poti permite in acest moment?

Planul de management financiar


Managementul financiar solid este una dintre cele mai bune cai pentru ca afacerea ta sa
ramana profitabila si solvabila. Fiecare pas facut cu succes in lumea afacerilor depinde de
cat de bine vei putea conduce afacerea din punct de vedere financiar. In fiecare an mii de
afaceri cu un potential ridicat de succes dau faliment din cauza managementului financiar
prost.
Ca proprietar al unei afaceri, va trebui sa identifici si sa implementezi politici care sa
conduca si sa asigure indeplinirea obligatiilor financiare ce-ti revin. Pentru a-ti conduce
finantele cat mai bine, planifica-ti un buget realist prin determinarea sumei de bani care
iti este necesara pentru deschiderea afacerii (costurile de start) si a sumei necesare pentru
a o pastra (costuri de operare). Primul pas pentru crearea unui plan financiar il constituie
dezvoltarea bugetului de start. Bugetul de start include acele costuri care sunt necesare o
singura data, cum ar fi echipamentele, depozitele utilitatilor, etc.
Bugetul de start trebuie sa acopere urmatoarele cheltuieli:

1. Personal (costuri de angajare);


2. Taxe legale si profesionale;
3. Licente si permise;
4. Echipament;
5. Asigurari;
6. Aprovizionare;
7. Publicitate si promovare;
8. Salarii si prime;
9. Contabilitate;
10. Venituri;
11. Utilitati;

12. Cheltuieli neprevazute.

Un buget operational este pregatit in momentul in care esti cu adevarat gata sa-ti incepi
afacerea. Bugetul operational va reflecta prioritatile de cheltuire a banilor, costurile la
care te astepti si cum esti pregatit sa faci fata acestor cheltuieli. Bugetul operational
trebuie sa includa de asemenea si banii care vor acoperi primele trei sau sase luni de
operare.
El trebuie sa permita urmatoarele cheltuieli:

1. Personal;
2. Asigurari;
3. Chirie;
4. Depreciere;
5. Plata imprumuturilor;
6. Publicitate si promovare;
7. Contabilitate;
8. Cheltuieli neprevazute;
9. Salarii si prime;
10. Utilitati;
11. Datorii / subscriptii / onorarii;
12. Taxe;

13. Reparatii.

Sectiunea financiara a planului tau de afaceri trebuie sa cuprinda toate cererile de


imprumut pe care le-ai facut, lista cu echipamente si provizii, balanta contabila, analiza
financiara, proiectia veniturilor reale (profitul si pierderile prevazute) si cash-flow-ul.
Declaratia de venit si previzionare de numerar trebuie sa includa o previziune pe trei ani,
detaliata pe luni pentru primul an si pe trimestre pentru urmatorii doi ani.
Sistemul de contabilitate si sistemul de control al inventarului pe care le vei folosi sunt
incluse de obicei tot in aceasta sectiune a planului de afaceri. Chiar daca iti dezvolti
singur sistemele de inventar si de contabilitate, consulta un specialist in finante, pentru a
intelege fiecare segment si operarea acestora. Un specialist in finante te poate asista la
dezvoltarea acestei parti a planului de afaceri.
Intrebarile pe care trebuie sa le iei in considerare sunt:

1. Ce tip de sistem de contabilitate vei folosi?


2. Ce scopuri de vanzari si profituri iti doresti in urmatorul an?
3. Ce proiectii financiare va trebui sa incluzi in planul tau de afaceri?

4. Ce sistem de inventar vei folosi?

Planul tau trebuie sa includa explicatia fiecarui proiect in parte. Cu exceptia cazului in
care esti familiarizat cu termenii financiari, cauta ajutor pentru realizarea cash flow-lui, a
declaratiei de venit si a balantei. Scopul tau nu este sa devii un expert in finante, ci sa
intelegi instrumentele financiare destul de bine pentru a le face folositoare. Contabilul sau
specialistul tau in finante te poate ajuta sa-ti atingi scopul.

Infiintarea unei societati comerciale

Actele necesare pentru a infiinta o societate comerciala sunt urmatoarele:

1.In primul rand aveti nevoie de actele de identitate ale viitorului asociat (daca este
vorba de un asociat unic) sau ale tuturor asociatilor care infiinteaza firma.
Aveti nevoie atat de actele de identitate in original, cat si de 3 copii dupa acestea.
Copia actului de identitate trebuie sa contina obligatoriu Codul Numeric Personal
(CNP).
In situatia in care asociatii sau fondatorii unei societati comerciale sunt persoane
juridice se depune copia actului de inregistrare a acestora (certificat de inmatriculare
sau certificat de inregistrare, act constitutiv etc).

In cazul persoanelor juridice nerezidente, aceste acte vor fi depuse in copii traduse si
legalizate. Pentru infiintarea societatii, aveti nevoie si de cazierele fiscale ale viitorilor
asociati.
Cazierele fiscale se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice (obtinerea
cazierului fiscal dureaza 5 zile lucratoare).

2. Dupa ce vati hotarat asupra formei societatii, trebuie sa va alegeti obiectul de


activitate al fimei, conform clasificarii societatilor comerciale functie de codul CAEN.

Trebuie sa va alegeti atat obiectul principal, cat si obiectele secundare de activitate.

3. Apoi urmeaza alegerea denumirii societatii: trebuie sa alegeti cel putin 3 denumiri,
in ordinea preferintelor dumneavoastra.
4. Trebuie sa va hotarati ce forma de societate doriti sa infiintati. Aveti de ales intre o
societate comerciala cu raspundere limitata ( S.R.L.) sau o societate pe actiuni ( S.A.).

5. Va trebui sa decideti suma pe care o veti investi in capitalului social al firmei si sa


va alegeti banca la care veti dori sa deschideti contul fimei dumneavoastra.
Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru un SRL.

6. Stabilirea administratorului societatii comerciale este urmatoarea etapa.

7. Va trebui sa alegeti tipul de societate, pentru a fixa baza de impozitare :


intreprindereile mici - microintreprindere (3% impozit) sau intreprindere mare -
macrointreprindere (16% impozit);

8. Alegeti ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu.

9. Dovada sediului. Pentru a va infiinta o firma trebuie sa dovediti ca aveti la


dispozitie un sediu unde va veti desfasura activitatea.
Sediul poate fi proprietatea dumneavoastra (contract de vanzare-cumparare sau
certificat de mostenitor), un spatiu inchiriat (contract de inchiriere sau subinchiriere
inregistrat la organele fiscale locale, in maximum 15 zile de la data semnarii, conform
Legii 181/1997)), un spatiu asupra caruia aveti un contract de comodat (contract de
comodat, de uz, uzufruct) sau luat in leasing imobiliar (contract de leasing imobiliar).
Dovada sediului se face cu copii dupa actele enumerate mai sus, functie de categoria
in care va incadrati.
Daca sediul dumneavoastra are mai multi proprietari, aveti nevoie de acordul in scris
al coproprietarilor.
Daca sediul social al societatii dumneavoastra se gaseste intr-un imobil cu destinatia
locuinta (bloc), acesta intra sub incidenta Legii locuintelor nr. 114/1996. De aceea,
trebuie efectuata schimbarea destinatiei: din locuinta in sediu social.
Potrivit legii, trebuie sa prezentati avizul favorabil al asociatiei proprietarilor.
In cazul in care nu exista o asociatie de proprietari, aveti nevoie de avizul favorabil al
titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se
invecineaza sediul dumneavoastra, atat in plan orizontal, cat si in plan vertical.

10. Dupa ce ati rezolvat problema sediului social, trebuie sa completati o declaratie pe
proprie raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este documentul din care rezulta
ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea
calitatii pe care o are in societatea comerciala.
Declaratia pe proprie raspundere se da de catre una dintre persoanele de mai jos:
fondatori, administratori, reprezentantul permanent - persoana fizica (desemnat prin
contractul de administrare a unei societati comerciale) sau de catre cenzori. Declaratia
pe proprie raspundere poate avea una dintre formele urmatoare:forma autentificata de
notarul public, declaratie tip, semnata in fata judecatorului delegat sau in fata
directorului oficiului registrului comertului, declaratie pe proprie raspundere atestata
de avocat (in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995) sau poate fi inclusa in
actul constitutiv sau modificator autentic al societatii.
Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc
conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori.
Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor.

11. Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor.

12. Redactare act constitutiv


Exista mai multe variante de act constitutiv. Actul constitutiv poate avea una dintre
urmatoarele forme:

a.) contract de societate pentru societatea in nume colectiv, in comandita simpla;


b.) contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act
constitutiv (anexat);
c.) statut, pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.Pentru redactarea
obiectului de activitate utimizeaza �Clasificarea activitatilor din economia nationala
CAEN�, aprobata prin H.G. nr. 656/1997. Obiectul de activitate se exprima prin
grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati. Indicarea
domeniului si activitatii principale se va face printr-o grupa de trei cifre si o clasa de
patru cifre apartinand grupei respective. Cuantumul taxei de inregistrare a firmei
dumnevoastra este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate.
Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa
suplimentara de 10% din taxa de baza.
d.) contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni
si cu raspundere limitata;

Redactarea actului constitutiv se poate realiza de catre Biroulul unic (Oficiul de


asistenta pentru societatile comerciale) de pe langa Camera de Comert in raza careia
va veti desfasura activitatea, de catre un avocat sau de un notar sau de catre
intreprinzatorul insusi.

13. Dovada depunerii capitalului social


Aportul in numerar la capitalul social se poate varsa: la CEC sau la la orice banca, fie
direct de catre intreprinzator, fie la cererea solicitantului de catre Biroul unic
Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate efectua, dupa caz, cu:
foaie de varsamant, ordin de plata sau chitanta CEC.
Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si
sintagma �aport la capitalul social al societatii comerciale, indicandu-se denumirea
acesteia�.

14. Specimenul de semnatura

Potrivit legii, comerciantul persoana fizica, reprezentantii unei societati comerciale,


administratorii, lichidatorii, conducatorii sucursalei sunt obligati sa depuna
semnaturile lor la oficiul registrului comertului. Pentru depunerea specimenului de
semnatura se completeaza un formular tip.
Pentru dovedirea specimenului de semnatura, persoana respectiva va semna in
prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului
acestuia, care va certifica semnatura.
In absenta semnatarului se poate prezenta un specimen legalizat de notarul public.

15. Declaratii pe proprie raspundere pentru avize

Pentru fiecare din cele cinci avize obligatorii trebuie completate dosare pentru
obtinerea acestora in functie de activitate, iar in cazul unei firme de consultanta,
pentru simplificarea procedurilor se pot completa Declaratii pe proprie raspundere.
Pentru fiecare aviz se completeaza o astfel de Declaratie pe proprie raspundere dupa
cum urmeaza:

1. Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia


mediului;
2. Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii;
3. Declaratia pe proprie raspundere privind prevenirea si stingerea incendiilor;
4. Declaratia pe proprie raspundere referitoare la conditiile igenico-sanitare;
5. Declaratia pe proprie raspundere din punct de vedere sanitaro-veterinar.

16. Dupa finalizarea intregii documentatii, inclusiv o cerere de inregistrare societate,


se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului.
In termen de aproximativ 4 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica:
incheierea judecatoreasca de autorizare a functionarii societatii, certificatul de
inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in
cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra
mediului).
Incepand din acest moment firma dumneavoastra isi poate incepe activitatea.
Sursa: Ponturifierbinti.com

Procedura si Actele necesare pentru


infiintarea unitatilor farmaceutice
(farmacii, depozite si drogherii)
din subsectiunea Proceduri si Acte necesare pentru ...

Publicat 09 Jan 2009 42519 citiri Sursa: Comentarii si Materiale


EuroAvocatura.ro conexe!

Unitatile farmaceutice la care se refera Ordinul ministrului Sanatatii nr. 626/2001


modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1.199/2004 sunt: farmacia,
depozitul farmaceutic si drogheria.

Aceste unitati farmaceutice functioneaza pe baza autorizatiilor de functionare emise de


Ministerul Sanatatii.

Obtinerea autorizatiei de functionare se face pe baza cererii pentru planificarea inspectiei


farmaceutice si a urmatoarelor documente care se depun la Ministerul Sanatatii Publice:

- cerere-tip;
- personalul angajat - schema organizatorica a personalului in functie de marimea unitatii,
cerintele de calificare in domeniu, contractele de munca ale personalului de specialitate
angajat si avizul de libera practica;
- avizul conform al Colegiului Farmacistilor judetean, respectiv al municipiului
Bucuresti, privind infiintarea unitatilor farmaceutice;
- actul constitutiv al societatii comerciale (statutul si/sau contractul) pentru farmaciile cu
circuit deschis, depozite farmaceutice si drogherii si ordinul ministrului sanatatii de
aprobare a structurii unitatii sanitare, insotit de anexa in care este prevazuta farmacia de
circuit inchis;
- incheierea irevocabila a judecatorului delegat pentru autorizarea si inmatricularea
societatii comerciale sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva, copie dupa
certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si, daca este cazul, cerere de
mentiuni la Registrul Comertului pentru inregistrarea sediului unitatii farmaceutice;
schita si datele privind localul unitatii (amplasare, constructie, compartimentare, legaturi
functionale conforme cu prezentele norme;
- sursa de apa potabila, echipament de preparare a apei distilate, conditii de temperatura si
umiditate;
- dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura, masa de analiza;
- autorizatia sanitara de functionare pentru farmaciile de circuit inchis si anexele la
certificatul de inregistrare la Registrul Comertului pentru farmaciile cu circuit deschis,
depozite farmaceutice si drogherii;
- dovada detinerii spatiului;
- lista cuprinzand literatura de specialitate si legislatia in vigoare.

In urma analizarii documentatiei complete depuse, solicitantului i se va raspunde in


termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii, iar in cazul unei documentatii
incomplete termenul de maximum 15 zile curge de la data completarii acestora.

In cazul unui raspuns favorabil, inspectorii vor efectua inspectia in termen de 30 de zile
de la data comunicarii.

Verificare

Inspectia se realizeaza pe baza unei grile de inspectie. Raportul de inspectie va fi intocmit


in doua exemplare - unul din exemplare fiind transmis unitatii inspectate - si va cuprinde
neconformitatile gasite, termenele acordate pentru remedierea acestora si concluzia
provizorie. Raportul poate fi contestat in termen de 30 zile, in caz contrar concluzia
ramane definitiva.

Pentru mediul urban si rural pot solicita autorizatie de functionare pentru farmacii si
depozite farmaceutice farmacistii care detin autorizatie de libera practica .

Asistentii de farmacie pot solicita autorizatie de functionare pentru drogherii in mediul


urban si rural, daca detin autorizatie de libera practica (art. 6).

In autorizatia de functionare a unitatilor farmaceutice de distributie se va mentiona, dupa


caz, calitatea de farmacist- sef, farmacist-sef de depozit, asistent de farmacie, sef de
drogherie.

In unitatile de distributie schimbarea conducatorului de unitate se face numai cu o


persoana avand aceeasi calitate, in baza urmatoarelor documente:
- cererea farmacistului care solicita schimbarea din functie sau plecarea lui din unitate,
insotita de autorizatia de functionare in original;
- cererea farmacistului care solicita numirea;
- hotararea organismului de conducere al societatii comerciale farmaceutice referitoare la
aceasta schimbare;
- autorizatia de libera practica a noului conducator de unitate; dovada angajarii cu
contract de munca pentru un program de opt ore sau o asociere in unitatea respectiva.

In situatiile care impun inlocuirea farmacistului-sef, respectiv a asistentuluisef pe o


perioada determinata ce nu va depasi 90 de zile, se va adresa o cerere in acest sens
Ministerului Sanatatii Publice - Directia generala farmaceutica, precizandu- se si
motivele care au determinat aceasta inlocuire.

Personalul farmaciei isi desfasoara activitatea numai pe baza autorizatiei de libera


practica, emisa conform legii. Pregatirea personalului de specialitate trebuie sa fie
continua si se va asigura prin cursuri de perfectionare. Unitatile farmaceutice de
distributie vor fi amplasate in cladiri adecvate, la parter, cu acces direct din artera de
circulatie. Nu este admisa amplasarea acestora in spatii cu destinatie de locuinta .

In incinta spitalelor in cadrul carora functioneaza farmacii ca sectii ale acestora nu este
permisa infiintarea farmacilor publice, de circuit deschis.

Puncte de lucru farmacie, depozit farmaceutic sau drogherie

Farmaciile autorizate care pot infiinta puncte de lucru in mediul rural vor solicita acordul
Ministerului Sanatatii Publice in baza urmatoarelor acte:

a) dovada detinerii unui spatiu care sa indeplineasca conditiile de depozitare, conservare


si eliberare a medicamentelor - inregistrarea acestuia la Registrul Comertului;
b) autorizatiile de libera practica si contractul de munca al farmacistului sau farmacistilor
care se deplaseaza in acel loc;
c) declaratia privind programul de activitate in acord cu programul unitatii sanitare din
localitatea respectiva;
d) dovada comunicarii catre Colegiul Farmacistilor judetean, respectiv al municipiului
Bucuresti, a intentiei de infiintare a punctului de lucru exterior farmaciei.

Punctul de lucru isi va inceta activitatea in momentul autorizarii unei farmacii de sine
statatoare in localitatea respectiva. Autorizatiile de functionare sunt permanente in
situatia pastrarii nemodificate a conditiilor care au stat la baza emiterii acestora.
Autorizatiile de functionare care au in prezent inscris termenul de valabilitate de cinci ani
se vor preschimba.

Mutarea sediului dintr-un spatiu autorizat de Ministerul Sanatatii Publice se face numai
pe motive obiective dovedite de solicitant, in baza carora Colegiul Farmacistilor judetean
sau al municipiului Bucuresti va emite un aviz motivat si pe baza raportului inspectiei de
farmacie intocmit de Inspectia de Farmacie si Aparatura medicala din Ministerul Sanatatii
Publice. In mediul urban mutarea sediului unei unitati se poate face numai in cadrul
aceleasi localitati.

Art. 17 prevede ca inspectia efectuata de inspectori din cadrul Directiei generale


farmaceutice, Inspectiei de Farmacie si Aparatura medicala din cadrul Ministerului
Sanatatii Publice, in vederea mutarii sediului sau a verificarii conditiilor de functionare a
unitatii farmaceutice si a respectarii regulilor de buna practica de fabricatie si de
distributie, se va incheia cu un raport de inspectie, intocmit in 2 exemplare, pe baza unei
grile de inspectie. Un exemplar al raportului de inspectie va fi trimis unitatii inspectate si
va cuprinde neconformitatile gasite, termenele acordate pentru remedierea acestora si
concluzia provizorie. Raportul de inspectie poate fi contestat in termen de 3 zile, in caz
contrar concluzia ramanand definitiva.

Documentele necesare pentru mutarea sediului unitatii farmaceutice sunt:


- cerere;
- autorizatia de functionare in original;
- avizul motivat al Colegiului Farmacistilor din Romania privind obiectivitatea motivelor
care impun schimbarea sediului;
- inscrierea de mentiuni la Registrul Comertului pentru noua adresa; anexa la certificatul
de inregistrare eliberat de Registrul Comertului;
- autorizatia sanitara - unde este cazul;
- schita noului spatiu; dovada detinerii noului spatiu;
- taxa de autortizare.

Ministerul Sanatatii Publice decide daca sunt indeplinite conditiile pentru emiterea
autorizatiei de functionare, precum si pentru retragerea ei.

Situatii privind retragerea autorizatiei de functionare: in toate situatiile prevazute de


Ordonanta de Urgenta a Guvernului 152/1999 cu modificarile ulterioare (vezi capitolul
Sanctiuni si Contraventii); in cazul in care se constata abateri de la etica si deontologia
profesionala, sanctionate de organismele competente sesizate de Colegiul Farmacistilor
din Romania; in cazul in care nu au obtinut in termen legal autorizatia sanitara; in cazul
pierderii dreptului asupra spatiului; in cazul incetarii activitatii - autorizatia de
functionare se depune la Ministerul Sanatatii Publice in original.

Autorizatia de functionare initiala se va ridica de la Ministerul Sanatatii Publice in termen


de maximum 60 de zile de la semnarea ei de ministrul Sanatatii. In cazul neridicarii,
autorizatia se anuleaza. De asemenea, se anuleaza daca in termen de 6 luni de la
eliberarea acesteia unitatea farmaceutica nu isi incepe activitatea .

Conform art. 24 din acest ordin, atunci cand se aplica sanctiuni, se va intocmi un proces-
verbal de constatare. Daca retragerea autorizatiei este definitiva, atunci va fi radiata din
evidentele Ministerului Sanatatii Publice si cele ale Colegiului Farmacistilor din
Romania.

Pierderea autorizatiei de functionare atrage anularea, iar emiterea unei noi autorizatii se
face in baza urmatoarelor documente:
- cerere;
- chitanta de publicare a pierderii intr-un cotidian de circulatie;
- copie de pe actele depuse la dosarul initial de autorizare.
EREA SI DERULAREA UNEI AFACERI
INITIEREA SI DERULAREA UNEI AFACERI

PLANUL DE AFACERI SI PROBLEMELE

APLICARII ACESTUIA

Planul de afaceri reprezinta un instrument de lucru(un document scris) care se foloseste pentru inceperea si derularea un
necesitand resurse materiale, financiare si umane.Acesta ajuta la valorificarea experientei si realizarilor din trecut cu scopul de
viitorul prin metode de estimare si aproximare.

Planul de afaceri descrie natura afacerii,piata tinta, avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor, precum s
aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii.Intocmirea lui presupune analizarea cu atentie a: produselor/serviciilor oferite, c
resurselor materiale,financiare si umane necesare.

Rolul acestuia este pe de o parte, de a demonstra ca afacerea merita finantata, iar pe de alta parte, de a ghida intreprinzato
cu primul an de derulare a acesteia.

Etapele planului afaceri sunt:

- Etapa I: Culegerea informatiilor necesare(preturi, concurenti, furnizori, date tehnice si juridice,


- Etapa II: Planificarea efectiva a activitatilor respective( alegerea strategiei potrivite si gasirea cailor de ating
obiectivelor stabilite),
- Etapa III: Redactarea planului(alegerea formei optime de prezentare catre destinatar a rezultatului etapei an

CONTINUTUL UNUI PLAN DE AFACERI

Planul de afaceri are urmatoarele parti:

A. Sinteza planului de afaceri- evidentiaza urmatoarele elemente: - obiectivul avut in vedere,


- descrierea afacerii,

- informatii despre firma,


- necesarul de fonduri,
- rezultatele economico- financiare scontate,
- echipa manageriala.

B.Prezentarea societatii comerciale/firmei- in cadrul acestei parti este necesar sa se completeze informatii:

- denumirea firmei si data infiintarii,

- forma juridical de constituire,

- numarul de inregistrare la registrul comertului si codul fiscal,

- Natura capitalului societatii( de stat, particular, mixt),

- obiectul de activitate inscris in statut( productie, servicii, comert, constructii, agricultura),

- numele si numarul actionarilor(proprietarilor), datele personale.

C.Descrierea afacerii- In acest capitol trebuie precizate explicit urmatoarele aspecte: - obiectivele prioritare si misiun

- nevoile consumatorilor ce urmeaza sa fie satisfacute,

- Produsele/serviciile ce urmeaza a fi fabricate/prestate,

- cantitatile anuale exprimate in unitati fizice sau monetare,

- necesarul de utilaje si dotari,

- situatia actuala a firmei si perspectivele de dezvoltare.

D.Descrierea amanuntita a produselor /serviciilor oferite- Aceasta parte trebuie sa contina in mod amanuntit ur
Caracteristicile tehnice si economice ale produsului/serviciului oferit,

- avantajul competitiv fata de produsele /serviciile similare de pe piata,

- tehnologiile de fabricatie si gradul de notare al produsului/serviciului,

- canalele de distributie si modalitatile de promovare,

- preturile de vanzare.

E.Definirea pietei- aceasta parte este foarte importanta pentru succesul ulterior al afacerii, avand urmatorul contin

- partea de piata si vanzarile estimate,


- structura si dimensiunile cererii,

- prezentarea principalilor concurenti si ponderea detinuta pe piata,

- segmentul de piata dorit de firma si evolutia acestuia in urmatorii 1-5 ani,

- strategia de piata a intreprinderii.

F. Organizarea firmei si managementul acesteia- acest capitol trebuie sa include informatii despre echipa de con
resursele umane al firmei, precum si despre managementul acesteia. In cazul in care echipa este cu experienta, institutiile de cre
interesate de colaborare, chiar daca alte firme sunt mai promitatoare ( ,,de viitor’’)dar conduse de o echipa fara experienta.

In aceasta parte trebuie prezentate pe larg urmatoarele:

- structura organizatorica(organigrama)si metodele de organizare si conducere,

- descrierea membrilor echipei manageriale inclusiv punctele tari si slabe ale fiecaruia,

- modalitatile de selectare si perfectionare a salariatilor,

- forma de salarizare,

- descrierea procesului de productie cu mentionarea duratelor si a cheltuielilor aferente fiecarei etape a acestu

- necesarul de spatiu, instalatii, personal( cantitativ si calitativ).

G.Situatia economico-financiara a societatii- In aceasta parte planul de afaceri trebuie sa arate potentialilor investito
creditori de ce este profitabil sa investeasca in acea firma.Astfel, informatiile financiare trebuie sa fie structurate astfel:

1. Activitatea trecuta a firmei:

- situatia veniturilor si a cheltuielilor din ultimii trei ani,

- contul de profit /pierderi pe ultimii trei ani,

- situatia creditelor existente( acolo unde este cazul).

2. Situatia economico-financiara a firmei contine informatii referitoare la :

- veniturile estimate pe urmatorii 3 ani,

- evolutia previzibila a costurilor si a profitului pe urmatorii 3 ani,

- planul de finantare pentru acoperirea cheltuielilor pe timpul realizarii produsului/serviciului.

CONDITIILE LEGISLATIVE ALE ACTIVITATILOR


ANTREPRENORIALE

CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Economia de piata presupune existenta liberei initiative a intreprinzatorului. Libertatea antreprenorilor nu presupune
fiecare are dreptul sa faca orice si orcum ci, aceasta trebuind sa sa desfasoare in concordanta cu legile, normele si regulile statul
roman.

Infiintarea unei societati comerciale presupune respectarea urmatoarelor legi:

- Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale. Aceasta lege c
reglementari cu privire la: constituirea, functionarea, modificarea si desfiintarea societatilor cu personalitate

- Legea 26/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Registrul Comertului. Aceasta lege regl
infiintarea si organizarea Oficiului National al Registrului Comertului si Oficiului Registrului Comertului din
judet, imatricularea comerciantilor in Registrul Comertului precum si inregistrarea altor mentiuni; regimul fi
emblemelor; sanctiuni in caz de nerespectare a dispozitiilor sale.

- Norme metodologice nr.p/608-773, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Ministerul Justit
norme reglementeaza modul de tinere a registrului comertului si de efectuare a inregistrarilor, imatricularea
comerciantilor si alt mentiuni.

Societatile comerciale in nume colectiv(SNC)sau in comandita simpla(SCS) se constituie prin intopcmirea unui contr
societate.

Societatile comerciale pe actiuni, in comandita pe actiuni(SA), sau cu raspundere limitata(SRL) se constituie prin co
societate sau statut. Acestea pot fi incheiate sub forma unui inscris unic( un singur document) numit act constitutive. Denumirea
valabila si atunci cand se incheie numai contract de societate.

Actul constitutiv reprezinta acordul de vointa al asociatilor sau actionarilor realizat cu scopul de a da nastere, a modifica, a t
a stinge drepturi si obligatii ce decurg din exercitarea cbiectului de activitate al societatii comerciale.

TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE

(CARACTERIZARE)

1. Societatea cu raspundere limitata(SRL)-reprezinta societatea la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniu soc
asociatii raspund doar in limita capitalului subscris.

2. Societatea pe actiuni(SA)- Are acceasi raspundere ca si SRL-ul numai ca, in cazul lor, capitalul social este divizat in actiu
raspunderea revine actionarilor majoritari.

3. Societate in nume colectiv(SNC)-Este forma de societate la care obligatiile sunt garantate cu patrimonial social, iar asocia
nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.

4. Societatea in comandita simpla(SCS)- Reprezinta forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoni
are doua categorii de asociati( comanditari si comanditati). Cei din prima categorie raspund numai pana la valoarea capitalului
subscris si au dreptul la o parte din profitul realizat de societatea respectiva, iar cei din a II-a categorie raspund nelimitat (cu toa
prezenta si viitoare) si solitar pentru obligatiile sociale.

5.Societatea in comandita pe actiuni(SCA)- Aici obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social iar raspunderea pentr
respective este nelimitata si solidara, pentru asociatii comanditati. Asociatii comanditari au raspunderea limitata insa, pana la lim
capitalului subscris.

Societatile comerciale isi pot desfasura activitatile numai in urmatoarele domenii: productie, comert, servicii sau import-ex

Pentru activitatile cu character special sunt necesare anumite aprobari, avize sau conditii speciale.

Observatie: Cea mai raspandita forma de societate este cea cu raspundere limitata(aprox.80%) din totalul societatilor comercia
deoarece prezinta urmatoarele avantaje:

- capital initial modest,

- numar mic de asociati,

- raspunderea asociatilor pana la limita capitalului subscris,

- este singura societate care poate avea asociat unic.

Etapele infiintarii unei societati comerciale sunt:

I. Legalizarea statutului societatii comerciale la un birou notarial,

II. Obtinerea avizului de consituire a unor societati comerciale( in cazul anumitor societati),

III. Imatricularea la Oficiul National al Registrului Comertului(respective la,, Biroul unic de inregistrare’’),

IV. Cbtinerea unei hotarari judecatoresati prin care se recunoaste imatricularea societatii comerciale

V. Anuntarea imatricularii prin publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Codul muncii- cadrul legislativ pentru asigurarea cu resurse umane a noii societati comerciale

Orice intreprinzator care si-a infiintat o societate comerciala si doreste sa aiba profit trebuie sa aiba angajati. Astfel, princi
lege pe care trebuie sa o cunoasca este Codul Muncii.

Codul muncii reprezinta legea care reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in ca
efectueaza controlul in raporturile de munca precum si jurisdictia muncii.

Principiile fundamentale care stau la baza Codului Muncii sunt:

- libertatea muncii este garantata prin Constitutie,


- dreptul la munca nu poate fi ingradit,

- munca fortata este interzisa(prin amenintare sau prin lipsa consimtamantului in mod liber),

- locul de munca si profesia sunt alese, de persoana interesata, in mod liber,

- salariatul care presteaza o munca trebuie sa beneficieze de: conditii optime de lucru, protectie sociala, securi
sanatate in munca, respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara discriminare, de orice fel,

- recunoasterea drepturilor la: plata egala, pentru munca egala; la negocieri colective, la protectia datelor cu
caracter personal, la protectie impotriva concedierilor nelegale,

- egalitatea de tratament intre toti salariatii si angajatorii.

Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc, potrivit legii, prin negociere a
contractelor colective si individuale de munca.

Drepturile salariatilor:

- salarizare pentru munca prestata,

- repaus zilnic si saptamanal,

- concediu de odihna anual,egalitate de sanse si tratament,

- demnitate in munca,

- securitate si sanatate in munca,

- acces la formare profesionala,

- informare si consultare,

- participarea la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca,

- protectie in caz de concediere,

- negociere colectiva,

- participare la actiuni collective,

- constituirea sau aderarea la un sindicat.

Obligatiile salariatilor:
- ideplinirea normei de munca sau atributiilor conform fisei postului,

- respectarea disciplinei muncii,

- respectarea prevederilor din regulamentul intern, contractul colectiv si individual de munca,

- fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu,

- respectarea masurilor de sanatate, securitate si psi in unitate,

- respectarea secretului de serviciu.

Drepturile angajatorului:

- stabileste organizarea si functionarea societatii comerciale,

- stabileste atributiile fiecarui salariat, in conditiile legii,

- da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor,

- exercita controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu,

- constata abaterile savarsite si emite sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca s
regulamentului intern.

Obligatiile angajatorului:

- sa informeze salariatii privind conditiile de munca si elementele care privesc desfasurarea relatiilor de munc

- sa asigure conditii tehnice si organizatorice pentru realizarea normelor de munca,

- sa asigure toate drepturile ce apartin salariatilor conform reglementarilor in vigoare,

- sa comunice periodic salariatilor, situatia economico-financiara a firmei,

- sa se consulte cu sindicatele( reprezentantii salariatilor)in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substant


drepturile si interesele acestora,

- sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa; sa retina si sa vireze contributiile si impozite
datorate de salariati, in conditiile legii,

- sa infiinteze Registrul general de evidenta a salariatilor sis a opereze inregistrarile prevazute de lege,

- sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului,


- sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter person
salariatilor.

INSTRUMENTELE NECESARE STUDIERII

PIETEI

Piata, din punct de vedere economic, reprezinta locul de unde se achizitioneaza produsul/serviciul ofertat de societatea
comerciala.

O cercetare de piata, in cazul produselor/serviciilor noi, este foarte necesara pentru a impresiona partea de societate caria se
adreseaza. Astfel,cercetarea trebuie sa priveasca dinamica, marimea si natura pietei initiale si viitoare.

Pentru un produs sau serviciu existent si intentionat a fi imbunatatit insa, se pot determina dimensiunile si caracteristicile pie
folosindu-se date istorice si prognoze credibile din publicatii ale Comisiei Nationale de Statistica, ale asociatiilor producatorilor
comerciantilor,ale agentiilor specializate.

Ideea fundamentala a politicii unei firme de succes reprezinta lansarea pe piata a unui produs care sa castige admiratia
consumatorilor prin calitatea sa si printr- un pret mai mic decat al concurentei.Schematic, lansarea produsului pe piata arata sub
urmatoarea forma:

Produsul reprezinta ansamblul de proprietati tangibile si intangibile care satisfac o anumita trebuinta. Astfel, pentru o firma
mai important lucru este sa obtina un produs de calitate foarte buna tinzand spre excellent pentru a putea fi sigura de prosperitat

Pretul este expresia baneasca a valorii sau utilitatii produsului/serviciului. Strategia firmei in privinta acestuia este de a folo
pret de penetrare in sensul ca are o valoare mai mica( sub cea a pietei).

Plasarea este reprezentata de canalele , retelele si circuitele de distributie ale produsului/serviciului. Se recomanda opereatiu
precise si rapide pentru productie, distributie si serviciile post-vanzare(garantie).

Promovarea este caracterizata de comunicarea firmei cu exteriorul. In acest domeniu se recomanda idei bune promovate cu
angajati intreprinzatori si eficienti deoarece cei plictisiti sau plicticosi contribuie la regresul acesteia.

Astfel, descrierea pietei, are nevoie de subliniat urmatoarele aspecte:- identificarea si descrierea scurta a industriei in care se
include afacerea,
- marimea actuala a acestui sector de activitate,

- tendinte la nivel national si international in acest sector,

- caracteristicile specifice ale pietei,

- cele mai importante aplicatii ale produsului/serviciului,

- perferintele consumatorului,

- preturile practicate.

STUDIUL DE PIATA

Studiul de piata presupune cunoasterea posibilitatile de actiune in domeniul desfacerii. Pentru acest lucru este necesar a se
parcurge urmatoarele etape:

a) prospectarea pietei care consta in culegerea de date despre piata(chestionarea subiectilor carora se
adreseaza produsul)

b) analiza pietei care implica studierea singulara a pietei cu scopul de a obtine imagini momentane a
situatiei acesteia. Procedeul consta in impartirea spatiala a acesteia si la segmentarea pe grupe de
produse( exp.articole de plaja, articole de iarna, articole de toamna, etc. intr-o anumita zona,
comercializate – in cazul unei firme de confectii).

c) urmarirea pietei care consta in evolutia si modificarile datelor de piata in anumite intervale de timp
influentate de :evolutia modei, schimbarea gusturilor, modificarea puterii de cumparare, masurilor lu
de stat pentru sprijinirea economiei,

d) prognoza pietei care are drept scop evaluarea si aprecierea viitoarelor evolutii ale pietei. Ea vine sa
concluzioneze rezultatele etapelor anterioare.

Observatie:Cea mai eficienta metoda de studiere a pietei este chestionarul, reprezentat de o succesiune de intrebari log
raspunsuri in variante multiple, care ulterior fac obiectul studiului de marketing( compartimentul care se ocupa de lansarea prod
in procesul de productie in scopul satisfacerii cerintelor de consum ale populatiei, avand la baza obtinerea de profit).

RESURSELE NECESARE DERULARII

UNEI AFACERI
Resursele necesare derularii unei afaceri sunt:

- resurse financiare,

- resurse materiale,

- resurse umane.

Resursele financiare( patrimonial) reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unei
personae fizice sau juridice, precum si bunurile la care se refera.

Modalitatile de obtinere a resurselor financiare necesare afacerii sunt:

- bancile,

- credite externe,

- leasing,

- fonduri nerambursabile,

- rude, prieteni,cunostinte.

I.Bancile – reprezinta principala sursa de finantare a firmelor mici. Acestea pot beneficia de imprumuturi de la diverse b
daca indeplinesc anumite criterii(diferite de la banca la banca), acestea fiind: garantiile, garantiile personale, previziunile financ
etc.

Garantiile sunt reprezentate de bunurile concrete, cum ar fi imobilele sau vehiculele motorizate, capabile sa acopere
imprumutul. Pentru ca acestea sa fie insa permanent in proprietatea intreprinzatorului este necesar ca acesta se achite la timp ra
si dobanzile aferente.

Garantiile personale reprezinta impresia pe care o creaza intreprinzatorul(este de dorit sa formeze o imagine de persoana
incredere care respecta legea si o sprijina).

Previziunile financiare reprezinta situatia financiara detaliata pentru societatea comerciala respectiva astfel incat banca
poata supraveghea atent activitatea firmei.

II.Creditele externe. Orice credit extern se finalizeaza cu restituirea banilor obtinuti si a dobanzii stabilite la contractarea
creditului. Pana la solicitant creditele externe parcurg un drum plin de cooperari intre bancile si institutiile europene si cele
romanesti(exp.prin BCR, BRD SI Banca Transilvania se deruleaza programul de cooperare cu Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare(BERD)).

III.Leasing-ul reprezinta modalitatea de obtinere a resurselor astfel: firma de leasing achizitioneaza de la furnizori diver
categorii de bunuri(autoturisme, utilaje, instalatii industriale,etc.)si le inchiriaza beneficiarilor care nu dispun de resursele finan
necesare de la furnizor.Astfel, intre firma si beneficiar se face un contract in care beneficiarul poate deveni proprietar al bunulu
respectiv.

IV.Fonduri nerambursabile sunt formate din banii ce se pot obtine pentru o afacere, bani care nu trebuie sa mai fie rest
institutiei finantatoare.Uniunea Europeana este principalul generator al programelor de stimulare a dezvoltarii.

VI. Rude, prieteni, cunostinte. Aceasta metoda de finantare este cel mai des utilizata, mai ales pentru afacerile noi.Treb
insa facuta precizarea ca, aceasta modalitate de finantare prezinta si avantaje ( existenta posibilitatea de a restitui
imprumutul intr-o perioada mai lunga de timp) dar si dezavantaje( se obtin sume mici de bani care limiteaza punerea
practica a ideilor de afaceri mai mari precum si faptul ca nu este obligatorie intocmirea planului de afaceri si deci lip
pregatirea prealabila a afacerii).

Observatie:Un rol foarte important in lansarea afacerii il au economiile personale, mai ales daca se are in vedere obtinerea u
finantari substantiale din alte surse. Creditorii vor fi interesati de contributiile personale la lansarea afacerii, luand-o ca pe o
garantie a seriozitatii si interesului antreprenorului.

Obligatiile agentilor economici sunt achitate prin instrumente de plata.

Instrumentele de plata sunt:

- bani numerar- plata se face imediat, fara intermediere,

- CEC- instructiune scrisa data unei banci pentru a plati cuiva valoarea mentionata,

- bilet la ordin- instrument prin care emitentul se angajaza sa plateasca la o anumita data suma respectiva

- Cambia-obligatie scrisa de a plati sau de a face sa se plateasca, la scadenta, o suma de bani determinata,

- ordin de plata- dispozitie neconditionata, data de emitent unei societati bancare receptoare de a pune la disp
beneficiarului o anumita suma de bani la o data precizata.

Finantarea solicitata de un intreprinzator va fi obtinuta daca va avea un plan de afaceri bine intocmit(viabil), deoarece
confirma faptul ca afacerea are sanse de reusita.

Resursele materiale reprezinta bunurile produse prin munca si utilizate pentru obtinerea altor bunuri si servicii destinate
vanzarii.Aceste resurse reprezinta factorul de productie capital.

Capitalul se imparte in doua mari categorii:

- capitalul fix- este format din: cladiri, hale, depozite, utilaje, masini-unelte, mijloace de transport, mobilier,
aparatura, birotica,etc.,

- capitalul circulant- format din: materii prime,materiale de baza si auxiliare, semifabricate, combustibili pen
productie, energie, resurse banesti, etc.

Capitalul circulant se consuma in intregime intr-un singur ciclu de productie si se inlocuieste la fiecare nou ciclu de produc

Resurse umane ale unei tari sau zone geografice reprezinta totalitatea resurselor economice care sintetizeaza potentialul d
munca.

Rolul resurselor umane este determinat de urmatoarele argumente :

- forta de munca este singura creatoare de valoare de intrebuintare,

- resursele umane sunt singurele creatoare de de inovatii(omul este generator de idei noi materializatre in prod
tehnologii),

- resursele umane determina utilizarea eficienta a resurselor materiale si informationale.

Personalul intreperinderii( factorul de productie- munca) reprezinta totalitatea resurselor umane care-si desfasoara activita
cadrul unei intreprinderi.

Personalul intreprinderii este format din :

- salariati incadrati permanent sau temporar ( cei prezenti la munca, cei din concediul de odihna sau medic
sau de studii),

- salariatii absenti motivat sau nemotivat( cei trimisi sa lucreze in afara intreprinderii, cei aflati in deplasare
delegatii, cei care efectueaza ziua libera).

- salariatii intreprinderii care isi completeaza studiile in calitate de elevi sau studenti.

Muncitorii unei intreprinderi reprezinta cea mai numeroasa categorie de angajati. Acestea sunt de doua feluri:

- direct productivi-actioneaza direct asupra utilajelor din dotare,

- indirect productivi- actioneaza indirect asupra utilajelor( reparatii, probe de laborator, CTC, etc.)

Personal operativ- format din lucratorii din comert, telecomunicatii, transporturi, etc.

Necesarul de personal(L) se calculeaza cu formula:

L=Q:W, unde:Q-este volumul productiei programat pentru o anumita perioada de activitate, W- este productivi
muncii.
Structura de organizare a resurselor umane, la o societate comerciala contine compartimentele si locurile de munca dis
intr-o schema( organigrama).

Documentele utilizate pentru exprimarea structurii organizatorice a societatii comerciale sunt:

- organigrama,

- regulamentul de organizare si functionare,

- fisa postului.

Principalele componente ale sructurii organizatorie sunt: postul, functia, compartimentul, nivelul ierarhic si relatiile
organizatorice.

Incadrarea personalului comporta urmatoarele etape:

- recrutarea- reprezinta ocuparea unor posturi libere precum si procesul prin care noul angajat se integreaza i
unitate, in grupul de lucru, modul in care se ataseaza de colectiv.

- selectarea personalului recrutat are la baza competenta umana si sociala.Aceasta se realizeaza tinand cont
urmatoarele aspecte( pregatirea profesionala,media de absolvire, directia de specializare, cunostinte de limbi
straine, experienta profesionala practica, etc.

- interviul- este o etapa avansata a selectiei care are la baza urmatoarele aspecte:

- ocazia de a convinge patronul ca merita sa fie angajata,

- posibilitatea de a afla rapid detalii despre post si patron,

- conturarea convingerii patronului daca este persoana in cauza apta de a fi angajata sau nu.