Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC

«AXIOPOLIS»
C E R NAV O DA
Str. Cazarmii, nr. 6, tel/fax: 0241/238564; E-mail:
gsenerg@yahoo.com

Interpretarea chestionarelor aplicate elevilor

Chestionarul a fost aplicat de comisia CEAC a liceului tehnologic


„Axiopolis” Cernavodă unui număr de 96 de elevi de clasa a –IX – a la data de
13.11.2019.
CHESTIONARUL DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE A ELEVILOR
CU PRIVIRE LA CALITATEA SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE
PROFESIONALĂ, aplicat elevilor a fost un chestionar de opinii si atitudini.
Chestionarul a conținut opt întrebări legate atât de comportamentul
profesorilor și de corectitudinea evaluării la clasă, cât și de modalitățile de
îmbunătățire ale activității de evaluare.
Avantajul acestui chestionar a fost că a asigurat anonimatul și a înlesnit
angajarea în chestionar a subiecților.
În urma aplicării acestui chestionar s-au constatat următoarele:

La prima întrebare 59 de elevi au răspuns că au fost încurajați de


diriginte sau de către un profesor să își descopere punctele tari și cele slabe la
învățareaunei discipline.
La a doua întrebare elevii au ales disciplinele la care au fost încurajați ca
fiind următoarele:
Geografie, Matematică, Limba Română,Chimie , Fizică, Limba Engleză, Istorie,
Logică, Biologie, MECC.
La a treia întrebare 83 de elevi au apreciat notarea ca fiind obiectivă și
clară, nu au fost făcute diferențe de sex , religie, situația materială a părinților,
poziția socială în oraș/sat sau etnie.
La a patra întrebare din cei 13 elevi care au considerat că notarea nu a
fost obiectivă , unul singur a prezentat motivul pentru care a dat acest răspuns ,
restul nu au adus argumente în sprijinul răspunsului oferit la cea de a treia
întrebare.
La cea de a cincea întrebare a chestionarului 60 dintre elevi au afirmat că
li s-a acordat o nouă șansă de evaluare dacă au luată notă mai mică de 5.
La a șasea întrebare elevii au ales disciplinele la care li s-a acordat o a
doua șansă la evaluare ca fiind urmăroarele:
Chimie, Geografie, Biologie, Matematică, Istorie, Limba Română, Fizică,EMT,TIC.
La a șapte întrebare , clasamentul metodelor preferate de elevi este:
1 - testul,
2- referatul,
3 - chestionare orală,
4 - potofoliul,
5 - eseul.
La întrebarea numărul opt elevii au prezentat următoarele măsuri de
îmbunătățire a activității de evaluare:
- Să se realizeze mai multe fișe de fixare și consolidare a cunoștințelor,
- Profesorii să fie mai înțelegători,
- Explicații mai multe în cadrul predării, adaptate la nivelul clasei,
- Ore mai creative,
- Includera tehnologiei în procesul de predare
- Să nu se mai scrie mult.
- Să nu se mai dea teme pentru acasă.

Măsuri propuse în urma alicării chestionarelor:


Pentru îmbunătățirea parteneriatului școală – elev - familie se impun
următoarele masuri:
1. Implicarea familiei in viața scolii prin proiecte educative și prin
consultarea acesteia în privința diferitelor hotărâri luate la nivelul unității
de învățământ;
2. O cât mai buna transparență și obiectivitate a modului in care se
realizează evaluarea;
3. Implicarea sistematică a elevilor și a părinților în campaniile de
prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății;
4. Adecvarea metodelor de predare și evaluare la particularitățile de
vârstă și individuale și la motivația fiecărui elev prin utilizarea fișelor de lucru
diferențiat;
5. Continuarea programelor de pregătire suplimentară pentru elevii cu
sau fără dificultăți de învățare.