Sunteți pe pagina 1din 8

4.

2 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

Valoare totală (fără Valoare TVA


Nr. TVA)
crt. Denumire cheltuială lei lei
0 1 2 3
A. Cheltuieli eligibile (fără TVA)
I. Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză 72.268,91 17.344,54
1.1 Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală,
de management, precum şi consultanţă, asistenţă juridică privind desfăşurarea activităţilor
proiectului 0,00 0,00
Cheltuieli pentru servicii de consultanţă şi expertiză aferente dezvoltării, implementării şi/sau
1.2 certificării / recertificării de sisteme 0,00 0,00
1.3 Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii 0,00 0,00
Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare şi recertificare, inclusiv
1.4 audituri de sistem 0,00 0,00
Cheltuieli cu studii şi/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistenţei financiare
1.5 nerambursabile 0,00 0,00
1.6 Onorarii (consultanţi, lectori, experţi, formatori, etc) 72.268,91 17.344,54
Onorarii formatori ECDL (2 pers) - (16 zile *5h/zi * 147,0588 lei) * 2 pers. 23.529,41 5.647,06
Onorarii formatori lb Engleza (2 pers) - (12 zile * 5h/zi * 235,294 lei) * 2 pers. 28.235,29 6.776,47
Onorarii formatori Managementul proiectelor (2 pers) - (12 zile * 5h/zi * 168,067 lei) * 2
pers. 20.168,07 4.840,34
Onorarii expert Mediu - (4 ore * 84,0325 lei) 336,13 80,67
1.7 Cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie şi cercetare de piaţă 0,00 0,00
Cheltuieli pentru servicii de consultanţă şi expertiză aferente obţinerii finanţării
1.8 nerambursabile 0,00 0,00
II. Cheltuieli de personal 192.450,00 0,00
2.1 Cheltuieli de salarizare (salarii) şi contribuţii salariale aferente suportate de către angajator şi
angajat, pentru personal angajat în cadrul instituţiei, structurii care beneficiază de fondurile
strcturale, sau în cadrul instituţiei structurii partenere ca funcţionari publici sau personal
contractual cu normă întreagă sau parţială de lucru, având atribuţii privind implementarea
proiectului finanţat prin PODCA 192.450,00 0,00
Cheltuieli de salarizare si contributii salariale pentru Manager de proiect – (210 zile *
3h/zi * 100 lei) 63.000,00 0,00
Cheltuieli de salarizare si contributii salariale pentru Coordonator tehnic - (170 zile *
3h/zi * 90 lei) 45.900,00 0,00
Cheltuieli de salarizare si contributii salariale pentru Coordonator operational (2 pers) -
(150 zile * 2h/zi * 80 lei) * 2 pers. 48.000,00 0,00
Cheltuieli de salarizare si contributii salariale pentru Secretar - (150 zile * 2h/zi * 25 le)i 7.500,00 0,00
Cheltuieli de salarizare si contributii salariale pentru Expert financiar contabil - (160 zile
* 2h/zi * 55 lei) 17.600,00 0,00
Cheltuieli de salarizare si contributii salariale pentru Consilier juridic - (95 zile * 2h/zi *
55 lei) 10.450,00 0,00
2.2 Cheltuieli aferente orelor suplimentare efectuate în scopul implementării proiectului, conform
fişei de pontaj şi contribuţiile aferente suportate de către angajator şi angajat, în conformitate
cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare 0,00 0,00
III. Cheltuieli cu deplasarea 23.600,80 4.042,32
3.1 Cheltuieli pentru cazare 6.972,48 627,52
Cheltuieli pentru cazare formatori ECDL 2.788,99 251,01
Cheltuieli pentru cazare formatori lb engleza 2.091,74 188,26
Cheltuieli pentru cazare formatori Managementul Proiectelor 2.091,74 188,26
3.2 Cheltuieli cu diurna 2.400,00 0,00
Cheltuieli cu diurna formatori lb engleza 720,00 0,00
Cheltuieli cu diurna formatori Managementul Proiectelor 720,00 0,00
Cheltuieli cu diurna formatori ECDL 960,00 0,00
3.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente) 14.228,32 3.414,80
1 Cheltuieli pentru transportul formatorilor 7.419,33 1.780,64
Cheltuieli pentru transportul formatorilor ECDL (2 pers) 2.967,73 712,26
Cheltuieli pentru transportul formatorilor lb. engleza (2 pers) 2.225,80 534,19
Cheltuieli pentru transportul formatorilorManagementul Proiectelor (2 pers) 2.225,80 534,19
2 Cheltuieli pentru transportul cursantilor 6.171,43 1.481,14
Cheltuieli pentru transportul cursantilor ECDL (55 pers) 1.597,31 383,35
Cheltuieli pentru transportul cursantilor lb. engleza (55 pers)
2.287,06 548,89
Cheltuieli pentru transportul cursantilor Managementul Proiectelor (55 pers) 2.287,06 548,89
3 Cheltuieli pentru transportul Echipei de Management ( 2 deplasari - A1, A3) 99,83 23,96
4 Cheltuieli pentru transportul expertului Mediu
82,82 19,88
5 Cheltuieli pentru transportul la seminar (25 pers)
454,92 109,18
3.4 Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier şi echipamente (inclusiv taxele aferente) 0,00 0,00
IV. Cheltuieli cu traduceri şi interpretare 0,00 0,00
Cheltuieli cu servicii de traducere şi interpretariat aferente activităţilor realizate în cadrul
4.1 proiectelor finanţate prin PODCA 0,00 0,00
V. Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale 0,00 0,00
Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale efectuate în cadrul proiectelor
5.1 finanţate prin PODCA 0,00 0,00
VI. Cheltuieli pentru închirieri, leasing şi asigurări 0,00 0,00
6.1 Cheltuieli cu închirierea de sedii pentru managementul proiectului finanţat 0,00 0,00
Cheltuieli cu închirierea de spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi specifice proiectului
6.2 finanţat 0,00 0,00
6.3 Cheltuieli cu închirierea de echipamente 0,00 0,00
6.4 Cheltuieli pentru închiriere servicii de transport 0,00 0,00
6.5 Cheltuieli pentru închiriere mijloace de transport 0,00 0,00
6.6 Cheltuieli pentru închiriere mobilier (diverse bunuri) 0,00 0,00
6.7 Cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijoace de transport 0,00 0,00
VII. Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile 14.372,34 3.449,36
7.1 Cheltuieli cu achiziţia de consumabile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului 14.372,34 3.449,36
Hartie A4 1.600,00 384,00
toner color 4.201,68 1.008,40
dosare plastic 526,89 126,45
Bibliorafturi 748,74 179,70
folii plastic A4 12,61 3,03
Capsator 87,39 20,97
Perforator 134,45 32,27
CD-uri 141,18 33,88
DVD-uri 126,05 30,25
Pixuri 263,87 63,33
capse 30,25 7,26
agrafe 53,78 12,91
hartie flipchart 4.001,34 960,32
markere nuantator 352,94 84,71
marker pt hartie 600,34 144,08
hartie foto 645,38 154,89
blocnotes 98,32 23,60
ecusoane 47,90 11,50
plicuri 29,41 7,06
post it 122,69 29,45
etichete autoadezive 240,05 57,61
registru 112,00 26,88
suport pentru documente 195,08 46,82
VIII. Cheltuieli generale de administraţie1 33.815,12 8.115,63
Cheltuieli cu servicii de comunicaţii (telefoane, fax, internet, servicii poştale şi de curierat,
8.1 acces la baze de date) 15.478,99 3.714,96
Cheltuieli cu telefonul 11.092,44 2.662,18
Cheltuieli cu fax, internet 2.621,85 629,24
Cheltuieli cu servicii postale si curierat 1.764,71 423,53
Cheltuieli cu plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică,
8.2 gaze naturale) 9.949,58 2.387,90
Cheltuieli cu apa si canalizarea 302,52 72,61
Cheltuieli cu salubrizarea 403,36 96,81
Cheltuieli cu energia electrica 6.554,62 1.573,11
Cheltuieli cu energia termica 2.689,08 645,38
8.3 Cheltuieli de arhivare şi securizare documente/informaţii 1.411,76 338,82
8.4 Cheltuieli cu servicii de pază 0,00 0,00
8.5 Cheltuieli cu achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinerea curentă a sediului 4.084,03 980,17
Cheltuieli cu materiale de curatenie si intretinere 1.058,82 254,12
Cheltuieli serviciile de curatenie 3.025,21 726,05
8.6 Cheltuieli pentru servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente şi mijloace de transport 2.890,76 693,78
8.7 Cheltuieli cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele de transport 0,00 0,00
Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de
IX. inventar 41.291,60 9.909,98
Cheltuieli cu achiziţia de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe şi mobile) şi alte obiecte
9.1 de inventar 12.384,03 2.972,17
Masa + scaun 3.764,71 903,53
dulap office 1.774,79 425,95
scaune CIL 352,94 84,71
birou 991,60 237,98
casti cu microfon 705,88 169,41
multifunctional 3.085,71 740,57
flipchart 1.183,19 283,97
aparat foto 525,21 126,05
9.2 Cheltuileli cu achiziţia de echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 0,00 0,00
9.3 Cheltuileli cu achiziţia de echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul 28.907,56 6.937,82
Laptop server de retea 2.184,87 524,37
Laptop 22.352,94 5.364,71
Router Wireless 1.569,75 376,74
videoproiector 2.521,01 605,04
ecran de proiectie 278,99 66,96
X. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale 17.710,08 4.250,42
10.1 Cheltuileli cu achiziţia de aplicaţii informatice 0,00 0,00
10.2 Cheltuileli cu achiziţia de licenţe 17.710,08 4.250,42
licenta Windows XP professional 8.445,38 2.026,89
licenta Office 2007 9.264,71 2.223,53
10.3 Cheltuileli cu achiziţia de brevete 0,00 0,00
10.4 Cheltuileli cu achiziţia de mărci 0,00 0,00
10.5 Cheltuileli cu achiziţia de know how 0,00 0,00
XI. Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii 3.058,82 734,12
Instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul
11.1 şi instalaţii, necesare desfăşurării proiectului 0,00 0,00
11.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice 0,00 0,00
11.3 Cheltuieli pentru cablare reţea internă 3.058,82 734,12
Abonament internet 3.058,82 734,12
XII. Taxe 38.878,57 7.542,86
12.1 Taxe de certificare/recertificare 0,00 0,00
12.2 Taxe de evaluare/acreditare/autorizare/ programe universitare 4.700,00 0,00
12.3 Taxe de eliberare a certificatelor 34.178,57 7.542,86
Taxe certificate Managementul Proiectelor 2.750,00 0,00
Taxe Card ECDL, taxă examinare ECDL , taxă eliberare permis ECDL 17.563,03 4.215,13
Taxe testare si certificare l. engleza (BULATS) 13.865,55 3.327,73
XIII. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică 0,00 0,00
13.1
Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentaţiei referitoare la procedura de achiziţie
publică, organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice conform Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA 0,00 0,00
Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect (conform prevederilor
XIV. Regulamentului Comisiei 1828/2006) 0,00 0,00
XV. Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare 53.207,82 12.769,88
Cheltuieli cu elaborarea, producţia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor
15.1 publicitare şi de informare 5.302,52 1.272,61
pliante 1.452,10 348,50
afişe 2.768,07 664,34
bannere 751,60 180,38
etichete adezive pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar 154,62 37,11
plăcuţe metalice de identificarea Centrelor de informare 176,13 42,27
15.2 Cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare şi de informare 0,00 0,00
Cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziţia, înregistrarea şi
15.3 închirierea domeniului 40.188,24 9.645,18
Domeniu 672,27 161,34
Web hosting 2.057,14 493,71
Programare, instalare, personalizare si traducere front end 25.236,97 6.056,87
Administrare back end a serviciilor 12.221,85 2.933,24
Cheltuieli cu producţia, tipărirea/multiplicarea, inscripţionarea şi distribuţia de materiale
15.4 promoţionale 1.323,78 317,71
mape promotionale (o mapă va conţine foi de prezentare şi un DVD inscripţionat) 1.323,78 317,71
Cheltuieli cu închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe,
15.5 ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare 0,00 0,00
15.6 Cheltuieli pentu publicitate în mass-media (elaborare, producţie şi difuzare) 6.393,28 1.534,39
apariţii televizate (5 minute) la un post TV local 1.378,15 330,76
apariţii ( 5 minute) la un post radio local 1.136,13 272,67
elaborarea si difuzarea în presa naţională, a unui articol de prezentare a proiectului 1.579,83 379,16
Elaborarea si difuzarea de articole in presa locala 2.299,16 551,80
15.7 Cheltuieli pentru servicii de monitorizare media 0,00 0,00
Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe
XVI. durata de derulare a proiectului 83.693,58 7.532,42
16.1 Cheltuieli cu abonamente la publicaţii de specialitate 14.458,72 1.301,28
Cheltuieli cu abonamente program informatic de consultare legislativa 9.688,07 871,93
Cheltuieli cu abonamente publicatii diverse 4.770,64 429,36
Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru
16.2 operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic 69.234,86 6.231,14
Cheltuieli cu program informatic de consultare legislativa 5.651,38 508,62
Cheltuieli cu carti, materiale tiparite diverse 45.504,59 4.095,41
Cheltuieli cu carti curs ECDL 4.763,30 428,70
Cheltuieli cu carti curs Lb straine - BULATS 7.307,34 657,66
Cheltuieli cu carti curs Managementul Proiectelor 6.008,26 540,74
XVII. Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit 9.075,63 2.178,15
17.1 Cheltuieli cu auditul extern al proiectului 9.075,63 2.178,15
XVIII. Cheltuieli aferente garanţiilor bancare 0,00 0,00
Cheltuieli aferente garanţiilor bancare cerute de Autoritatea de management la acordarea
18.1 prefinanţării 0,00 0,00
XIX. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale 16.658,97 2.484,39
conferinta de presa 168,07 40,34
protocol (cafea, apa minerala, fursecuri) 529,41 127,06
inchiriere sala de conferinte pentru 25 persoane 1.121,85 269,24
cazare (2 nopti) 10.091,74 908,26
masă: 2 mic dejun pentru 25 persoane 882,35 211,76
masă: 3 prânzuri pentru 25 de persoane 2.773,11 665,55
masă: 2 cine pentru 25 de persoane 1.092,44 262,18
Total A (I+II+....+XVIII) fără TVA 600.082,24 80.354,07

Notă: 1 Nu depăşiţi procentul maxim stabilit pentru această categorie de cheltuieli în Ghidul solicitantului
2 Nu depăşiti procentul maxim stabilit pentru această categorie de cheltuieli în Ghidul solicitantului
Valoare totală (fără
Nr. TVA)
crt. Denumire cheltuială lei
0 1 2
B. Cheltuieli neeligibile (fără TVA)
Nu este cazul 0
Total B (total cheltuieli neeligibile ) 0,00
TOTAL PROIECT (Total A + Total B) 600.082,24

Nr. Valoare
crt. Denumire cheltuială lei
0 1 2
C. Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile
Total C (I+II+…+XVIII) 80.354,07