Sunteți pe pagina 1din 3

ELEV………………………………….

DATA……………

TEST DE EVALUARE INIȚIAL – CLASA A VI-A


Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

Citește cu atenție următorul text:


E călătoare! A ieșit din mușuroi furnica și a pornit, cum face în fiecare dimineață, și-a
pornit să vadă lumea… Ea știa că ochii duc și mintea întoarce; că, văzând multe, știi destule și ai
de unde da și la alții(…) În dimineața aceasta a luat-o spre răsărit . Încântată de frumusețea
soarelui care se prevestea prin mănunchiurile lui de raze, totuși avu puterea să se gândească ,
drumeața, că privind și minunându-se numai , nu câștiga nimic. De aceea, îndată ce dădu de
cizma unui vânător, își puse în gând să cerceteze, să cunoască mai bine făptura omenească și
apucăturile ei.
( Emil Gârleanu,
Călătoare)
I. Redactează, pe baza textului, răspunsuri la următoarele cerințe:(20p -5*4p )
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate :
A ieșit-…………………………………………….;frumusețea-………………………………..
2. Precizează numărul de sunete și de litere al cuvintelor:
Mușuroi…………………………………………….;ochii………………………………………
3. Menționează rolul cratimei –n structura și-a( pornit)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Formulează două idei principale/secundare din textul dat.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Transcrie un enunț care conține o personificare.
………………………………………………………………………………………………………
II. Incercuiește litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect:(16p-4*4p)
1. Indică seria care conține numai substantive articulate:
a. Mușuroi, furnica, dimineață;
b. Mușuroi, lumea, furnica;
c. Furnica, lumea, frumusețea.
2. Cuvântul ei din propoziția să cunoască mai bine făptura omenească și apucăturile ei
este:
a. Pronume personal la personal la persoana a III-a, numărul singular, genul feminin;
b. Pronume personal la persoana la persoana a III-a, numărul plural, genul masculin;
c. Altă parte de vorbire.

3. Cuvântul furnica din propoziția A ieși din mușuroi furnica, îndeplinește funcția sintactică
de:
a. Subiect;
b. Predicat verbal;
c. Atribut.

4. Predicatul propoziției Ea știa, este exprimat prin verb la:


a. Persoana a III-a, mod indicativ, timp prezent;
b. Persoana a III-a, mod indicativ, timp imperfect;
c. Persoana a III-a, mod indicativ, timp perfect simplu.

III. Scrie valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate:(20p


-5*4p)
1. A ieșit din mușuroi furnica…………………………………………………………
2. Incântată de frumusețea soarelui…………………………………………………...
3. Prin mănunchiurile lui de raze……………………………………………………..
4. Îndată ce dădu de cizma unui vânător………………………………………………
5. Să cunoască mai bine făptura omenească…………………………………………..
IV. Redactează o compunere narativă de 100 de cuvinte în care să povestești o
întâmplare al cărei personaj să fie o furnică: 14p
In compunerea ta, trebuie:
-să precizezi două elemente ale contextului spațio –temporal;
-să respecți succesiunea logică a faptelor;
-să ai un conținut adecvat cerinței;
-să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.
Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări(unitatea compoziției -2p; coerența
textului-2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului-1p; respectarea
normelor de ortografie și punctuație 3p; așezarea corectă a textului în pagină-1p; lizibilitatea-1p)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………