Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa 4 – Prietenia şi porunca iubirii creştine (pag. 32) data.......................................

1. Completează careul de mai jos:

F A P T E 1. Prietenia adevărată se arată nu prin vorbe, ci prin...


I N T R I S T E A Z A 2. Prietenul adevărat se ... de necazul tău
I U B I R E 3. O prietenie adevărată se întemeiază pe ...
R E S P E C T 4. Prietenia adevărată se bazează pe ... şi încredere
T O L E R A N T 5. îngăduitor
S I N C E R I T A T E 6.Calitate a unui adevărat prieten
D U M N E Z E U 7. Nu este bun mai mare decât a fi prietenul lui .....
S I M T E 8. Adevăratul prieten este acela care ... la fel cum simţi şi tu.
B U N E 9. Prietenul adevărat te susţine în orice fapte...

2. Completează spaţiile punctate cu ajutorul cuvintelor din paranteză de mai jos:


„Prietenul ..................................în orice vreme, iar în nenorocire el e ca un
.........................” (Pilde 17,17)
„Dacă vrei să-ţi faci un prieten, fă-l punându-l la încercare şi nu te grăbi să te ...................
în el”. (Înţelepciunea lui Isus Sirah 6,7)
„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru
.................................săi” (Ioan 15,13)
(prietenii, iubeşte, încrezi, frate)
3. Desenează – pe caietul de religie - o floare a prieteniei, pe ale cărei petale scrie
însuşirile prieteniei, iar pe ale cărei frunze scrie numele prietenilor tăi (vezi ex. 1 / 35).
4. Scrie cum te comporţi în următoarele situaţii:
a. eşti în biserică, în timpul slujbei, cu doi prieteni care şuşotesc şi râd, deranjându-i pe
ceilalţi credincioşi.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b. eşti pe munte, în plină vară, cu un grup de prieteni, într-o zonă fără izvoare. Prietenii tăi
şi-au terminat apa şi mai aveţi o jumatate de zi până la destinaţie. În rucsac ai o sticla cu
apa, câteva pahare de plastic, de care ştii numai tu.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
c. eşti oprit de un coleg de clasa. Are ochii în lacrimi şi-ţi spune că nu are niciun prieten cu
care să se joace. Ceilalţi colegi râd pe seama lui.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

5. Imaginează-ţi ca băiatul din desenul alăturat îţi este prieten.


Eşti invitat la aniversarea lui. Acolo sunt şi alţi colegi, dar şi necunoscuţi.
Alege, fără să-l numeşti, dintre colegii de clasă, prietenul
la care eşti invitat. Spune câteva lucruri despre acest coleg (calitaţi,
pasiuni) în aşa fel încât ceilalţi să-l recunoască. Argumentează
alegerea. Ce cadou crezi că i se potriveşte?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Scrie / desenază o întâmplare din viaţa ta în care ai simţit cât de importantă este
prietenia.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

7. Alcătuieşte un cvintet pentru cuvântul PRIETENIE.

8. În lecţia de azi am învăţat............................................................................................


Şi mi-a plăcut
......................................................................................................................