Sunteți pe pagina 1din 12

GRILE

Alegeți răspunsurile corecte:


1. Oportunitatea de piață reprezintă:
a. un segment de piață caracterizat printr-o nevoie posibil de satisfăcut în mod profitabil,
b. o situație conjuncturală favorabilă,
c. o șansă unică pentru firmă.

2. Volumul vânzărilor exprimă cel mai exact:


a. piața potențială,
b. piața teoretică,
c. piața efectivă.

3. Una dintre formele de manifestare a concurenței neloiale o reprezintă:


a. concurența imperfectă,
b. concurența ilicită,
c. practicarea prețurilor de penetrare.

4. Existența unui singur cumpărător corespunde unei situații de:


a. oligopol,
b. concurență oligopolistă,
c. monopson.

5. Nonconsumatorii absoluți reprezintă categoria publicului:


a. care nu cumpără temporar produsele întreprinderii,
b. care nu vor achiziționa sau utiliza în prezent sau în viitor produsul,
c. care continuă să cumpere produsul în ciuda calităților slabe ale acestuia.

6. Clasificarea pieței în categoriile piața bunurilor materiale și piața serviciilor este


rezultatul utilizării criteriului:
a. aria pieței,
b. localizarea pieței,
c. structura pieței.
7. Orientarea întreprinderii spre găsirea unor noi segmente de cumpărători care să-i
solicite produsele actuale cărora urmează să le dea utilizări noi poartă denumirea de
strategie de:
a. dezvoltare a pieței,
b. penetrare a pieței,
c. extindere a pieței.

8. Lărgimea gamei de produse este dată de:


a. numărul de produse distincte pe care le conține o linie de produse,
b. numărul de linii de produse ce compun o anumită gamă de produse,
c. gradul de apropiere al produsului de consumatorul finali.

9. Canalul de distribuție reprezintă:


a. ansamblul operațiunilor de vânzare-cumpărare a unui anumit produs,
b. un concept echivalent cu cel de distribuție al mărfurilor,
c. traseul pe care îl parcurg mărfurile pe piață, până ajung la consumatori.

10. Rolul promovării în faza de maturitate a ciclului de viață al produsului este:


a. câștigarea fidelității consumatorilor,
b. crearea unei imagini favorabile produsului,
c. susținerea vânzărilor.

11. Înregistrarea mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM:


a. conferă titularului drept exclusiv de folosire a mărcii,
b. oferă protecţie numai pe teritoriul României,
c. limitează durata de folosire a mărcii la 20 de ani.

12. Un element important al mixului de marketing este preţul de vânzare, element ce


influenţează direct:
a. profitabilitatea mărcii,
b. imaginea de marcă,
c. notorietatea mărcii.

13. Calea extensivă de dezvoltare a pieței întreprinderii nu presupune:


a. atragerea de noi cumpărători pentru produsele întreprinderii numai din rândul
nonconsumatorilor relativi,
b. atragerea de noi cumpărători pentru produsele întreprinderii, fie din rândul
nonconsumatorilor relativi, fie din rândul clienților unor întreprinderi concurente,
c. atragerea de noi cumpărători pentru produsele întreprinderii, fie din rândul
nonconsumatorilor relativi, fie din rândul clienților unor întreprinderi concurente, precum și
creșterea cumpărăturilor medii efectuate de o unitate de consum.
14. Nonconsumatorii relativi nu reprezintă categoria publicului formată din:
a. clienți potențiali care nu au încercat încă produsul,
b. clienți efectivi neinformați despre existența produsului,
c. persoane care nu vor achiziționa sau utiliza produsul în viitor.

15. Care dintre următoarele afirmații privind ciclul de viață al unui produs este
adevărată?
a. produsul are o viață limitată,
b. vânzarea produsului trece prin mai multe faze,
c. profitul diferă în funcție de etapa din ciclul de viață în care se găsește produsul.

16. Capacitatea pieței poate fi exprimată prin intermediul unuia dintre indicatorii de
mai jos:
a. volumul ofertei,
b. volumul cererii,
c. cota de piață.

17. Care dintre afirmațiile următoare sunt incorecte?


a. prețul este o simplă sumă de bani, care nu spune nimic despre calitatea produsului,
b. omul de afaceri nu trebuie să se preocupe de problema prețului de vânzare,
c. nivelul prețului depinde într-o măsură considerabilă de conjunctura pieței.

18. Reducerile de prețuri nu sunt forme ale:


a. publicității,
b. publicității la locul vânzării,
c. manifestării promoționale.

19. Clasificarea pieței în categoriile piața bunurilor materiale și piața serviciilor este
rezultatul utilizării criteriului:
a. aria pieței,
b. localizarea pieței,
c. structura pieței.

20. Nonconsumatorii absoluți reprezintă categoria publicului:


a. care nu cumpără temporar produsele întreprinderii,
b. care nu vor achiziționa sau utiliza în prezent sau în viitor produsul,
c. care continuă să cumpere produsul în ciuda calităților slabe ale acestuia.

21. Oportunitatea de piață reprezintă:


a. un segment de piață caracterizat printr-o nevoie posibil de satisfăcut în mod profitabil,
b. o situație conjuncturală favorabilă,
c. o șansă unică pentru firmă.
22. Volumul vânzărilor exprimă cel mai exact:
a. piața potențială,
b. piața teoretică,
c. piața efectivă.

23. Una dintre formele de manifestare a concurenței neloiale o reprezintă:


a. concurența imperfectă,
b. concurența ilicită,
c. practicarea prețurilor de penetrare.

24. Existența unui singur cumpărător corespunde unei situații de:


a. oligopol,
b. concurență oligopolistă,
c. monopson.

25. Orientarea întreprinderii spre găsirea unor noi segmente de cumpărători care să-i
solicite produsele actuale cărora urmează să le dea utilizări noi poartă denumirea de
strategie de:
a. dezvoltare a pieței,
b. penetrare a pieței,
c. extindere a pieței.

26. Lărgimea gamei de produse este dată de:


a. numărul de produse distincte pe care le conține o linie de produse,
b. numărul de linii de produse ce compun o anumită gamă de produse,
c. gradul de apropiere al produsului de consumatorul finali.

27. Canalul de distribuție reprezintă:


a. ansamblul operațiunilor de vânzare-cumpărare a unui anumit produs,
b. un concept echivalent cu cel de distribuție al mărfurilor,
c. traseul pe care îl parcurg mărfurile pe piață, până ajung la consumatori.

28. Rolul promovării în faza de maturitate a ciclului de viață al produsului este:


a. câștigarea fidelității consumatorilor,
b. crearea unei imagini favorabile produsului,
c. susținerea vânzărilor.

29. Înregistrarea mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM:


a. conferă titularului drept exclusiv de folosire a mărcii,
b. oferă protecţie numai pe teritoriul României,
c. limitează durata de folosire a mărcii la 20 de ani.
30. Un element important al mixului de marketing este preţul de vânzare, element ce
influenţează direct:
a. profitabilitatea mărcii,
b. imaginea de marcă,
c. notorietatea mărcii.

31. Calea extensivă de dezvoltare a pieței întreprinderii nu presupune:


a. atragerea de noi cumpărători pentru produsele întreprinderii numai din rândul
nonconsumatorilor relativi,
b. atragerea de noi cumpărători pentru produsele întreprinderii, fie din rândul
nonconsumatorilor relativi, fie din rândul clienților unor întreprinderi concurente,
c. atragerea de noi cumpărători pentru produsele întreprinderii, fie din rândul
nonconsumatorilor relativi, fie din rândul clienților unor întreprinderi concurente, precum și
creșterea cumpărăturilor medii efectuate de o unitate de consum.

32. Nonconsumatorii relativi nu reprezintă categoria publicului formată din:


a. clienți potențiali care nu au încercat încă produsul,
b. clienți efectivi neinformați despre existența produsului,
c. persoane care nu vor achiziționa sau utiliza produsul în viitor.

33. Care dintre următoarele afirmații privind ciclul de viață al unui produs este
adevărată?
a. produsul are o viață limitată,
b. vânzarea produsului trece prin mai multe faze,
c. profitul diferă în funcție de etapa din ciclul de viață în care se găsește produsul.

34. Capacitatea pieței poate fi exprimată prin intermediul unuia dintre indicatorii de
mai jos:
a. volumul ofertei,
b. volumul cererii,
c. cota de piață.

35. Care dintre afirmațiile următoare sunt incorecte?


a. prețul este o simplă sumă de bani, care nu spune nimic despre calitatea produsului,
b. omul de afaceri nu trebuie să se preocupe de problema prețului de vânzare,
c. nivelul prețului depinde într-o măsură considerabilă de conjunctura pieței.

36. Reducerile de prețuri nu sunt forme ale:


a. publicității,
b. publicității la locul vânzării,
c. manifestării promoționale.
37. Obiectivul principal de marketing în faza de lansare comercială a unui produs nou pe
piaţă este:
a. creşterea cotei de piaţă şi a profitului produsului,
b. fidelizarea clienţilor faţă de noul produs,
c. câştigarea încrederii clienţilor şi dobândirea de notorietate de către noul produs.

38. Cel mai flexibil element al mixului de marketing al firmei este:


a. produsul,
b. preţul,
c. promovarea.

39. Mixul de marketing reprezintă o combinație a următorilor factori:


a. produs, planificare, plasament, promovare,
b. produs, preț, participanți, promovare,
c. produs, preț, plasament, promovare.

40. Nivelul preţului de vânzare practicat de firmă pentru un produs caracterizat printr-
o cerere elastică în raport cu preţul, va fi:
a. scăzut,
b. ridicat,
c. mediu.

41. Conceptul de distribuție se referă la:


a. distribuția fizică a produselor de la producător la consumator,
b. ansamblul mijloacelor și operațiunilor care contribuie la punerea la dispoziția utilizatorilor
sau consumatorilor a bunurilor și serviciilor realizate de o firmă producătoare,
c. dotările și personalul care contribuie la circulația mărfurilor.

42. Care dintre următoarele variante nu reprezintă o funcție a marketingului?


a. investigarea pieței și a necesităților de consum;
b. dezvoltarea relațiilor economice internaționale;
c. satisfacerea în condiții superioare a nevoilor de consum.

43. Nașterea unei noi piețe are loc atunci când:


a. există o nevoie nouă,
b. apare un produs nou,
c. avem de-a face cu o nevoie nouă și un produs nou.

44. ”Revitalizarea” cererii este necesară în cazul unei cereri:


a. negativă,
b. latentă,
c. în scădere.
45. Profiturile generate de un produs se stabilizează și încep să scadă în etapa:
a. de creștere,
b. de maturitate,
c. de declin.

46. Publicitatea care are rolul de a întări efectul unor acțiuni promoționale anterioare
este o publicitate:
a. comparativă,
b. de reamintire,
c. de condiționare.

47. Repoziționarea pe piață a mărcii presupune:


a. o transformare de esență în ceea ce privește caracteristicile mărcii,
b. schimbarea numelui de marcă,
c. îmbunătățire a imaginii și a convingerilor cumpărătorilor privind marca.

48. Cererea de produse agroalimentare se realizează atunci când există:


a. nevoia de cumpărare,
b. puterea de cumpărare,
c. opțiunea de utilizare a capacității de plată pentru efectuarea actului de cumpărare și nu pentru
economisiri.

49. Care dintre afirmațiile următoare sunt corecte?


a. prețul de fabrică este mai mic decât cel cu ridicata,
b. prețul de fabrică este mai mare decât cel cu ridicata,
c. prețul de vânzare cu amănuntul este același cu cel pe care îl plătește consumatorul individual.

50. Specificați care dintre următoarele fraze sunt corecte:


a. cererea consumatorului variază o dată cu nivelul veniturilor,
b. modificarea nevoilor influențează cererea consumatorilor,
c. cererea cumpărătorilor este constantă; nevoile lor generale rămân aceleași.

51. Cele mai importante obiective ale marketingului sunt:


a. maximizarea consumului,
b. satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum,
c. crearea şi furnizarea unui standard de viaţă.

52. Printre obiectivele politicii de preț de află:


a. contracararea concurenței,
b. maximizarea cotei de piață,
c. supraviețuirea.
53. Printre funcțiile prețului regăsim:
a. funcția de calcul și măsurare a cheltuielilor,
b. funcția de conectare dinamică a firmei la mediul extern,
c. funcția de stimulare a producătorilor.

54. Înregistrarea mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM:


a. conferă titularului drept exclusiv de folosire a mărcii,
b. oferă protecţie numai pe teritoriul României,
c. limitează durata de folosire a mărcii la 20 de ani.

55. Care dintre următoarele variante nu reprezintă o funcție a marketingului?


a. investigarea pieței și a necesităților de consum;
b. dezvoltarea relațiilor economice internaționale;
c. satisfacerea în condiții superioare a nevoilor de consum.

56. Nașterea unei noi piețe are loc atunci când:


a. există o nevoie nouă,
b. apare un produs nou,
c. avem de-a face cu o nevoie nouă și un produs nou.

57. Obiectivul principal de marketing în faza de lansare comercială a unui produs nou pe
piaţă este:
a. creşterea cotei de piaţă şi a profitului produsului,
b. fidelizarea clienţilor faţă de noul produs,
c. câştigarea încrederii clienţilor şi dobândirea de notorietate de către noul produs.

58. Cel mai flexibil element al mixului de marketing al firmei este:


a. produsul,
b. preţul,
c. promovarea.

59. Mixul de marketing reprezintă o combinație a următorilor factori:


a. produs, planificare, plasament, promovare,
b. produs, preț, participanți, promovare,
c. produs, preț, plasament, promovare.

60. Nivelul preţului de vânzare practicat de firmă pentru un produs caracterizat printr-
o cerere elastică în raport cu preţul, va fi:
a. scăzut,
b. ridicat,
c. mediu.
61. Conceptul de distribuție se referă la:
a. distribuția fizică a produselor de la producător la consumator,
b. ansamblul mijloacelor și operațiunilor care contribuie la punerea la dispoziția utilizatorilor
sau consumatorilor a bunurilor și serviciilor realizate de o firmă producătoare,
c. dotările și personalul care contribuie la circulația mărfurilor.

62. ”Revitalizarea” cererii este necesară în cazul unei cereri:


a. negativă,
b. latentă,
c. în scădere.

63. Profiturile generate de un produs se stabilizează și încep să scadă în etapa:


a. de creștere,
b. de maturitate,
c. de declin.

64. Publicitatea care are rolul de a întări efectul unor acțiuni promoționale anterioare
este o publicitate:
a. comparativă,
b. de reamintire,
c. de condiționare.

65. Repoziționarea pe piață a mărcii presupune:


a. o transformare de esență în ceea ce privește caracteristicile mărcii,
b. schimbarea numelui de marcă,
c. îmbunătățire a imaginii și a convingerilor cumpărătorilor privind marca.

66. Cererea de produse agroalimentare se realizează atunci când există:


a. nevoia de cumpărare,
b. puterea de cumpărare,
c. opțiunea de utilizare a capacității de plată pentru efectuarea actului de cumpărare și nu pentru
economisiri.

67. Care dintre afirmațiile următoare sunt corecte?


a. prețul de fabrică este mai mic decât cel cu ridicata,
b. prețul de fabrică este mai mare decât cel cu ridicata,
c. prețul de vânzare cu amănuntul este același cu cel pe care îl plătește consumatorul individual.

68. Specificați care dintre următoarele fraze sunt corecte:


a. cererea consumatorului variază o dată cu nivelul veniturilor,
b. modificarea nevoilor influențează cererea consumatorilor,
c. cererea cumpărătorilor este constantă; nevoile lor generale rămân aceleași.
69. Cele mai importante obiective ale marketingului sunt:
a. maximizarea consumului,
b. satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum,
c. crearea şi furnizarea unui standard de viaţă.

70. Printre funcțiile prețului regăsim:


a. funcția de calcul și măsurare a cheltuielilor,
b. funcția de conectare dinamică a firmei la mediul extern,
c. funcția de stimulare a producătorilor.

71. Înregistrarea mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM:


a. conferă titularului drept exclusiv de folosire a mărcii,
b. oferă protecţie numai pe teritoriul României,
c. limitează durata de folosire a mărcii la 20 de ani.

72. Printre obiectivele politicii de preț de află:


a. contracararea concurenței,
b. maximizarea cotei de piață,
c. supraviețuirea.

73. Publicitatea care are rolul de a întări efectul unor acțiuni promoționale anterioare
este o publicitate:
a. comparativă,
b. de reamintire,
c. de condiționare.

74. Obiectivul principal de marketing în faza de lansare comercială a unui produs nou pe
piaţă este:
a. creşterea cotei de piaţă şi a profitului produsului,
b. fidelizarea clienţilor faţă de noul produs,
c. câştigarea încrederii clienţilor şi dobândirea de notorietate de către noul produs.

75. Care dintre următoarele variante nu reprezintă o funcție a marketingului?


a. investigarea pieței și a necesităților de consum;
b. dezvoltarea relațiilor economice internaționale;
c. satisfacerea în condiții superioare a nevoilor de consum.

76. Nașterea unei noi piețe are loc atunci când:


a. există o nevoie nouă,
b. apare un produs nou,
c. avem de-a face cu o nevoie nouă și un produs nou.
77. Cel mai flexibil element al mixului de marketing al firmei este:
a. produsul,
b. preţul,
c. promovarea.

78. Mixul de marketing reprezintă o combinație a următorilor factori:


a. produs, planificare, plasament, promovare,
b. produs, preț, participanți, promovare,
c. produs, preț, plasament, promovare.

79. Nivelul preţului de vânzare practicat de firmă pentru un produs caracterizat printr-
o cerere elastică în raport cu preţul, va fi:
a. scăzut,
b. ridicat,
c. mediu.

80. Conceptul de distribuție se referă la:


a. distribuția fizică a produselor de la producător la consumator,
b. ansamblul mijloacelor și operațiunilor care contribuie la punerea la dispoziția utilizatorilor
sau consumatorilor a bunurilor și serviciilor realizate de o firmă producătoare,
c. dotările și personalul care contribuie la circulația mărfurilor.

81. ”Revitalizarea” cererii este necesară în cazul unei cereri:


a. negativă,
b. latentă,
c. în scădere.

82. Profiturile generate de un produs se stabilizează și încep să scadă în etapa:


a. de creștere,
b. de maturitate,
c. de declin.

83. Cererea de produse agroalimentare se realizează atunci când există:


a. nevoia de cumpărare,
b. puterea de cumpărare,
c. opțiunea de utilizare a capacității de plată pentru efectuarea actului de cumpărare și nu pentru
economisiri.

84. Repoziționarea pe piață a mărcii presupune:


a. o transformare de esență în ceea ce privește caracteristicile mărcii,
b. schimbarea numelui de marcă,
c. îmbunătățire a imaginii și a convingerilor cumpărătorilor privind marca.
85. Care dintre afirmațiile următoare sunt corecte?
a. prețul de fabrică este mai mic decât cel cu ridicata,
b. prețul de fabrică este mai mare decât cel cu ridicata,
c. prețul de vânzare cu amănuntul este același cu cel pe care îl plătește consumatorul individual.

86. Specificați care dintre următoarele fraze sunt corecte:


a. cererea consumatorului variază o dată cu nivelul veniturilor,
b. modificarea nevoilor influențează cererea consumatorilor,
c. cererea cumpărătorilor este constantă; nevoile lor generale rămân aceleași.

87. Cele mai importante obiective ale marketingului sunt:


a. maximizarea consumului,
b. satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum,
c. crearea şi furnizarea unui standard de viaţă.

88. Printre funcțiile prețului regăsim:


a. funcția de calcul și măsurare a cheltuielilor,
b. funcția de conectare dinamică a firmei la mediul extern,
c. funcția de stimulare a producătorilor.

89. Printre obiectivele politicii de preț de află:


a. contracararea concurenței,
b. maximizarea cotei de piață,
c. supraviețuirea.

90. Înregistrarea mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM:


a. conferă titularului drept exclusiv de folosire a mărcii,
b. oferă protecţie numai pe teritoriul României,
c. limitează durata de folosire a mărcii la 20 de ani.