Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 26.11. 2019

Profesor învăţământ primar: Leu Adriana

Propunătoare: Nacu (Erbaru) Alina Elena

Unitatea de învăţământ : Şcoala cu clasele I-VIII, Nicolae Iorga, Focşani

Clasa: a –IV-a A

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina ( Predominantă): Limba şi literatura română

Disciplina implicată : Educaţie civică

Unitatea tematică : O iarnă… de poveste

Subiectul lecţiei : Verbul

Tipul lecţiei : Recapitulare

Durata : 40 minute
COMPETENŢE SPECIFICE

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale

4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text

3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit

COMPETENŢE DERIVATE

O1 - sǎ identifice verbele în diferite enunţuri;

O2- să recunoască timpul, numărul şi persoana verbelor;

O3 – să analizeze verbele extrase din text;

O4- să relaţioneze pozitiv cu ceilalţi elevi, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru;

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia , explicaţia, observaţia, exerciţiul

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : fişe de lucru, tablă, bileţele, bol, marker.

FORME DE ORGANIZARE : frontal, individual


BIBLIOGRAFIE

1. Programa şcolară pentru limba şi literatura română, clasele a III-a şi a IV-a, Ordinul 5003/ 02.12.2014

2. Roşu, A. (2016). Călătorie prin limba română : exerciţii şi teste : evaluarea naţională : clasa a 4-a. Piteşti : Carminis Educaţional
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică
Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire
1. Momentul Voi pregăti materialele necesare Elevii se pregătesc pentru
organizatoric desfăşurării lecţiei . ora de limba română. Frontal
(1minut) Ce lecţie aţi avut de pregătit pentru astăzi?
Ce aţi avut de scris?
Voi verifica tema cantitativ.

2. Captarea atenţiei Le voi propune elevilor să extragă, din


bol, câte un bileţel , pe care sunt scrise Elevii care au fost Conversația
(8 minute) următoarele întrebări : nominalizaţi să extragă Exerciţiul Bileţele
- Ce este verbul? biletul răspund oral şi rapid Mâna oarbă
- Câte persoane are verbul? Care sunt întrebărilor. Bol Frontal
acestea? O2
- Când este un verb la persoana I, a II-a,
a III-a?
- Câte numere are verbul? Care sunt
acestea?
- Câte timpuri are verbul? Care sunt
acestea?
- Când este un verb la timpul trecut,
prezent, viitor ?

3. Reactualizarea
cunoştinţelor .Voi cere elevilor să ofere exemple de Elevii răspund oral
verbe care exprimă acţiunea la timpul solicitărilor mele. Frontal
( 2 minute) prezent, trecut şi viitor. Conversația
Exemple de verbe :
-persoana I , nr.singular
-persoana a III –a, nr.plural
-persoana a II-a , nr. singular
Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică
Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire

Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică


Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire
4. Anunţarea temei şi a Le voi propune elevilor, pe baza a ceea O1
obiectivelor ce am recapitulat, să rezolvăm exerciţii cu O2 Frontal
( 1 minut) şi despre verb pentru a-şi fixa cunoştinţele O3
despre această parte de vorbire.

5. Dirijarea Voi propune elevilor să rezolve câteva


recapitulării exerciţii de pe fişa de lucru dată la Conversația Fişă de lucru
(18 minute) începutul orei. Exerciţiul
ANEXA 1. O1 Munca
O2 individuală Frontal
O4

6. Obţinerea
perfomanţei Voi scrie un text scurt pe tablă , studiat Elevii nominalizaţi vor ieşi
anterior de către elevi la Educaţie Civică şi O3 la tablă pentru analiză. Frontal
( 7 minute ) le voi propune să analizăm 5 predicate. Conversația Individual
Exercițiul
Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică
Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire

Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică


Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire
7. Încheierea activităţii Voi face aprecieri asupra modului în care Stau cuminţi în bănci.
(3 minute) elevii au participat la activitatea Frontal
desfăşurată.
ANEXA 1

FIŞĂ DE LUCRU

1. Identifică verbele din şirul de cuvinte:


stă, mâine, citeşte, a pleca, zăpadă, frumos, râde, dansează.

2. Completează textul cu forma corectă a verbelor dintre paranteze:

( a suna)………..de intrare. Elevii……( a intra) în clasă. ……….( a pregăti) cărţile şi caietele pentru ora de limba
română.

- Cine ( a lipsi )………….azi? întreabă doamna învăţătoare.


- Mihai şi Andrei ( a întârzia) …………., ca de obicei.

3. Indică timpul, persoana şi numărul verbelor date.


verbul timpul persoana numărul
dansezi
au auzit
vom cânta
uitase
( el ) aleargă
cântaseşi
strigaţi

4. Completează spaţiile punctate cu formele potrivite de prezent, trecut şi viitor ale verbului “ a şti ’’.
 eu am ştiut eu ştiu eu voi şti
 tu……….. tu……… tu………..
 el/ea…….. el/ea……. el/ea……..
 noi……… noi……… noi……….
 voi……… voi………. voi………
 ei/ele……. ei/ele……. ei/ele…….

5. Găseşte şase acţiuni pe care le faci numai în pauză. Scrie-le, pe spaţiul dat, la timpul prezent, persoana I,
numărul singular.