Sunteți pe pagina 1din 8

Tehnici avansate in cercetari de marketing

Subiectul 1
1. Testul Cronbach-Alpha este utilizat pentru a masura exactitatea consecventei interne pentru
variabile masurate pe o scala:
d) metrica
2. Capacitatea unei scale de a masura cu precizie variatia stimulilor sau raspunsurilor poarta
denumirea de:
d) sensitivitate
3. In cazul completarii chestionarelor prin intervenirea respondentilor, erorile datorate
destorsionarii deliberate reprezinta:
b) erori datorate operatorului de interviu
4. Capacitatea unui instrument de masurarea de a produce rezultate consecvente atunci cand
este folosit din nou in conditii cat se poate de asemanatoare poarta denumirea de:
a) exactitatea testare-retestare
5.Eroarea de tipul distorsionarii deliberate a raspunsurilor de catre respondent, care consta in
comprimarea timpului, este denumita:
a) telescopare
6. Un nivel mic al erorii sistematice datoare dezirabilitatii sociale este specific:
a) sondajului postal bazat pe paneluri
7. Unitatile experimentale reprezinta o forma a unitatilor:
c) de observare
8. Intr-o cercetare de marketing, faptul ca respondentilor le este permis sa intrerupa interviul,
in orice stadiu al acestuia, reflecta ?
b) dreptul la voluntariat
9. Care dintra urmatoarele nu reprezinta o sursa de invaliditate externa?
a) selectia diferentiala
10. Atunci cand exista interactiune intre testari sau tratamente experimentale sursa de
invaliditate poarta denumirea de:
d) testare
11. Daca unitatile sunt selectionate si repartizate pe grupuri experimentale in mod aleatory
poate fi evitata una din sursele invaliditatii si anume:
b) selectia diferentiala
12. Experimentul de tip patrate latine are un grad de validitate interna:
d) foarte ridicat
13. Daca intr-un experiment se admite ipoteza ca exista cel putin o sursa de variatie ,, din
afara “ care poate avea un effect distorsionat este recomandabila folosirea unei scheme de
proiectare:
d) cu ajutorul blocurilor aleatoare
14. Intr-o poiectare experimentala unifactoriala cu ajutorul blocurilor aleatoare numarul
surselor variatiei se ridica la:
c) trei
15. Intr-o proiectare complet aleatoare a experimentelor cu trei factori, numarul surselor
variatiei se ridica la:
d) opt
16. In randul metodelor exogene de previziune se inscriu:
c) metode de tip gravitational
17. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la eroarea aleatoare de esantionare este
corecta?:
d) este determinate de caracterul selectiv al cercetarii
18. Precizati principiile de masurare a intensitatii legaturilor stabilitate intr-o retea sociala si
variantele obtinute ca urmare a aceste clasificari:
Intensificarea legaturii: conceptul de intensificare a legaturii are de regula in vedere
frecventa sau intensitatea cu care se manifesta o legatura intre 2 noduri, masoara o
combinatie dintre timpul, frecventa, intensitatea emotionala si serviciile reciproce generate
printr-o legatura:
-legaturi puternice : rare de regula
-legaturi slabe: frecvente
19. Precizati care sunt caracteristicile unei scale valide in continut ( content validity) din punct
de vedere teoretic:
Caracteristicile unei scale valide in continut:
-trebuie sa inceapa prin a definii precis ce urmeaza a fi masurat
-este necesara o atenta consultare a literaturii de specialitate si organizare de grupuri focus
pentru a identifica toate itemurile ce urmeaza a fi curpinse in scala
- validitatea de continut se concentreaza pe capacitatea masuratorii de a fi adegvata
domeniului caracteristicii
20. Precizati patru criterii de clasificare a modelelor de marketing :
-dupa gradul de expicitare si forma de reprezentare
-scopul general
-dupa modul de reprezentare a caracteristicilor investigate
-modul cum optimizeaza decizia

Subiectul 2
1. Masura in care o masurare a unui stimul cu ajutorul unei scale nu se coreleaza cu masurari
ale altor stimuli care se presupun a fi diferiti poarta denumirea de:
a) validitate discriminanta
2. In cazul completarii chestionarelor prin posta de catre respondent, erorile datorate non-
raspunsurilor reprezinta

3. Aparitia unor discrepante intre informatiile secifice prin obiectivele sondajului si


informatiile obtinute prin procesul de masurare reprezinta:
b) erori de masurare
4. Capacitatea de a produce rezultatele similar folosind doua instrument cat mai asemanatoare
cu putinta pentru a masura acelasi obiect sau fenomen este cunoscuta sub denumirea de:
b) exactitatea forme echivalente
5. Gradul in care o masurare pare sa masoare cee ace s-a presupus ca trebuie a masoare este
denumit:
a) validitate de aspect exterior
6. Un nivel mic al erorii sistematice asciate obtinerii de informatii sensibile este specific:
a) sondajului personal la domiciliu
7. Unitatile de control reprezinta o forma a unitatilor:
c) de observare
8. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o sursa de invaliditate interna?
d) estimarea gresita a unor parametrii
9. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o sursa de invaliditate externa?
a) instrumentatia
10. Intr-un experiment, sursa de invaliditate datorata modificarilor in timp ale instrumentului
de masurare poarta denumirea de:
c) instrumentatie
11. Numarul variabilelor controlate statistic din afara experimentului in cazul priectarii cu
ajutorul blocurilor aleatoare se ridica la:
b) una
12. Deosebirea dintre modul de organizare a unitatilor experimentale intr-o proiectare compet
aleatoare si proiectarea cu ajutorul blocurilor aleatoare este foarte asemanatoare cu deosebirea
intre constituirea unui esantion simplu aleatory si cea a unui esantion:
c) stratificat
13. In cazul experimentelor unifactoriale si cu masurari repetate ale acelorasi unitati
experimentae se considera ca esantioanele masurate in cazul administrarii fiecarui nivel al
factorului experimental sunt:
c) egale
14. Eroarea de autoselectie apare in cazul
a) chestionarelor autoadministrate
15. Centralitatea care masoara gradul de apropiere al uni nod intr-o retea fata de celelalte
noduri ale reteleo poarta denumirea:
d) de apropiere ( closeness)
16. La utilizarea metodei mediilor mobile se recomanda sa se ia in considerare:

17. Coeficientul de lisaj a, utilizat in metoda nivelarii exponetiale, asigura o nivelare


considerabila, daca tinde spre:
c) 0
18. Precizati care sunt cele patru attribute ale acuratetei cercetarilor de marketing:
Atribute ale acuratetii:
exactitatea
validitatea
generalizarea
senzitivitatea
19. Precizati care sunt caracteristicile unei scale valide concomitent din punct de vedere
teoretic:
Caracteristicile unei scale valide concomitente
- selectia intre o variabila predictor si a variabilei criteriu, ambele fiind estimate in
aceeas perioada da timp
20. Precizati care sunt metodele prin care se pot izola inflientele proprii culture in cercetarile
de marketing internationale:
Metodele prin care se pot izola influentele prorpii culture in marketing international:
- raportarea la mediul intern
- raportarea la mediul extern
- izolarea influentei proprii culturale ( diferenta dintre exterior si interior )
- redefinirea problemei

Subiectul 3
1. Ca o dovada a bunei credinte, orice organizatie sau structura organizatorica specializata
prin proiectarea si realiazarea de cercetari de marketing trebuie sa obtina date personale
asupra unor indivizi pentru scopuri cum ar fi:
d) toate variantele
2. In cazul completarii chestionarelor prin posta de catre respondent, erorile datoarate non-
raspunsurilor reprezinta:
c) erori datorate responsabilitatilor
3. Aparitia unor discrepante intre populatia tinta definite de cercetator si populatia relevanta,
ce ar fi trebuit sa fie studiata, pentru a solution problema decizionala reprezinta:
a) erori legate de definirea a populatiei tinta
4. Abilitatea de a produce rezultatele similare folosind esantioane diferite pentru a masura
fenomenul de-a lungul aceleiasi perioade de timp poarta denumirea de:
c) exactitatea consecventa interna
5. Eroarea de autoselectie apare in cazul:
a) chestionarelor autoadministrate
6. Eroarea datoara operatorului este inlaturata in cazul urmatorului tip de sontaje:
a) postal ad hoc
7. In comparative cu un experiment de teren, experimental de laborator are validitatea interna:
c) mult mai ridicata
8. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o sursa de invaliditate interna ?
b) definirea incorecta a unor variabile
9. Reteaua sociala formata dintr-un nod si toate celelalte noduri direct conectate cu el poarta
denumirea de:
b) reteaua egocentric
10. Modificarea compozitiei colectivitatii unitatilor de observare prin pierderea diferentiata a
acestora pe parcursul desfasurarii exeprimentului se numeste:
d) mortalitatea
11. Experimentul de tip proiectare complet aleatoare are un grad de validitate interna:
b) moderata
12. Gradul in care noduri din cadrul unei retele sociale sunt conectate cu noduri din afara
retelei sociale considerate poarte denumirea de:
b) marginaliatate
13. Intr-o proiectare a unui experiment unifactorial cu ajutorul blocurilor aleatoare, variatia
datoara factorului experimental este o component a :
c) variatiei in interiorul blocurilor
14. Intr-o priectare complet aleatoare a unui experiment cu doi factori, numarul surselor
variatiei se ridica la:
d) patru
15. Nodul cel mai conectat dintr-o retea sociala poarta denumirea de:
a) port
16. Coeficientul de lisaj a, utilizat in metoda nivelarii exponentiale, asigura o nivelare
considerabila, daca tinde spre:
b) 0
17. Eroarea de tipul distorsionarii deliberate a raspunsurilor de catre respondentii care consta
in comprimarea timpului, este denumita:
b) telescopare
18. Precizati care sunt motivele aparitie rorii aleatoare de esantionare:
Motivele apratiei erorii aleatoare de esantionare
-reprezentare imperfecta a populatiei investigate
-se studiaza doar un esantion, nu intrega populatie tinta
19. Precizati care sunt caracteristicile unei model empiric
Caracteristicile unui model empiric
-observarea prin simturi
-accent pe fapte, nu pe presupuneri
-pozitivism logic
20. Precizati patru tipuri de echivalenta a scalelor de masurare a cercetarilor de marketing
internationale
Patru tipuri de echivalenta a scalelor de masurare utilizate in cercetarile de marketing
-echivalenta constructiei
-echivalenta operationala
-echivalenta scalar
-echivalenta lingvistica
Subiectul 4
1. Cel mai mult drum minim dintre doua noduri intr-o retea sociala poarta denumirea de:
b) diametrul retelei
2. In cazul completarii chestionarelor prin posta de catre respondent, erorile de relucrare a
datelor reprezinta:
d) erori datoare cercetatorilor
3.Gradul in care masurarile nu poseda eroare aleatoare si, deci, ofera date consecvente in tipm
este cunoscut sub denumirea de:
a) exactitate
4.Tehnica denumita Cronbach-Alpha poate fi utiliata pentru evaluarea exactitatii de tip:
c) consecventa interna
5. Cea mai mica eroare sistematica datorata perceptiei nenonimotatii este specifica:
d) sondajul la domiciliu
6. Intr-un experiment unitatile care constituie obiectul investigatiei si despre care se culeg
informatii sunt denumite:
b) unitattii de observare
7. In comparative cu un experiment de teren, un experiment de laborator are o validitate
externa:
a) mai mult scazuta
8. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o sursa de invaliditate interna ?
a) existent unei baze teoretice gresite
9. Schimbarile unitatilor de observare intr-un experiment ca rezultat al trecerii timpului ca
atare ( nu ca urmare a aparitiei unor evenimente specific) sunt cunoscute sub deunirea de:
c) maturizare
10. Intr-o retea sociala grupuri de noduri de orice dimensiune in care toate nodurile sunt
interconectate poarta denumirea de:

11. La metodele de prevenire

12. Intr-o proiectare experimentala unifactoriala cu ajutorul blocurilor aleatoare numarul


surselor variatiei se ridica la:
b) trei
13. In cazul unui patrat Greco latin numarul surselor variatiei se ridicca la :
b) sase
14. Testele de utilitate nu au in vedere, in mod primar:
b) usurinta de navigare
15. Care dintre metodele enumerate mai jos nu fac parte din metodele de ajustare sezoniera

18. Defniti conceptul coefficient de grupare pentru o retea sociala si prezentati un exemplu
Pentru un varf dat, v1 dintr-o retea cu K1 vecini, gradul de grupare in jurul varfului V1 este
definit ca raportul dintre nr de legaturi existente in realitatea intre cei K1 vecini si nr total
]de legaturi potentiale dintre acestia
19. Definiti conceptul de densitate a unei retele sociale si prezentati un exemplu
Gradul de conectare dintr-o retea ( nr de noduri posibile - nr de noduri ) nr de noduri
posibile
20. Precizati, in ordine, care sunt cele patru componente ale unei serii dinamice pe care
urmaresc sa le izoleze cu cat mai mare acuratete metodele de descopunere a seriilor dimanice.
-tendinta
-variatia sezoniera
-variatia cidica
-componenta aleatoare
18. Precizati care sunt caracteristicile unei scale valide in retele cu un anumit criteriu din
punct de vedere theoretic
Examineaza abilitatea instrumentului de masurare de a previziona o variabila care este
desemnata drept criteriu
19. Definiti conceputl de retea sociala
Reprezinta o descriere a unei structure sociale ce implica actori de regula sub forma unor
indivizi sau organizatii. Aceasta indica modul prin care acestia sunt concectati prin diferite
legaturi sociale variind de la cunostinte ocazionale la legatura familiale puternice
20. Precizati cele trei tipuri de organizare a cercetatorilor de marketing international
-abordarea centralizata
-abordarea descentralizata
-abordarea coordonata

S-ar putea să vă placă și