Sunteți pe pagina 1din 10

LEGENDA BRADULUI DE CRĂCIUN

PROIECT DE ACTIVITATE
Data: 11 .12.2019
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu program prelungit nr.2 , Focşani
Grupa : Mijlocie
Educatoare : Bîrhală Mioara
Profesor coordonator: Conf. Univ. Dr. Neagu Costică
Propunătoare : Nacu ( Erbaru ) Alina Elena
Tema anuală : „Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?”
Proiect tematic : „Au fost, sunt şi vor mai fi’’
Tema săptămânii : „Aşteptându-l pe Moş Crăciun ”
Tema activităţii: Legenda bradului de Crăciun
Domeniul experienţial : DLC ( Limbă şi comunicare )
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tipul activităţii : Transmitere de noi cunoştinţe
Dimensiuni ale dezvoltării:
1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
Comportamente manifeste:
1.1 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui
1.2 Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor,
semnificaţiilor
Obiective operaţionale:
O1. Să reţină titlul poveştii;
O2. Să precizeze, folosind cuvinte proprii, mesajul poveştii;
O3. Să identifice personajele poveştii ;
Strategii didactice :
Metode şi procedee : lectura după imagini, conversaţia, explicaţia
Mijloace de învăţământ: flipchart, planşe cu imagini, brăduţ din polistiren, globuleţe din hârtie colorată
Forme de realizare : frontal
Resurse umane : 28 elevi
Resurse temporale : 15-20 minute
Bibliografie :
M.E.C.T (2019) .Curriculum pentru educaţia timpurie.
http://mihaelasipiticii.blogspot.com/2014/11/legenda-bradului.html
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele activităţii Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea Strategia didactică


Op. preşcolarilor Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1. Momentul Voi pregăti materialele necesare Copiii sunt aşezati ,
organizatoric desfăşurării activităţii . cuminţi, pe scăunele. Frontal

2. Reactualizarea Voi întreba copiii dacă îşi mai


cunoştinţelor amintesc în ce anotimp suntem şi ce Conversația
urmează să sărbătorim luna aceasta.

Frontal

Le voi spune copiilor că am o


3. Captarea atenţiei poveste foarte interesantă despre bradul
de Crăciun şi le voi prezenta braduţul Frontal
din polistiren. Conversația
Etapele activităţii Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea Strategia didactică
Op. preşcolarilor Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
4. Anunţarea temei şi Le voi spune copiilor că astăzi le O1 Copiii sunt aşezati ,
a obiectivelor voi lectura legenda bradului şi că ei vor cuminţi, pe scăunele. Frontal
trebui să fie atenţi, deoarece la final
trebuie să răspundă la câteva întrebări
în legătură cu povestea.

5. Dirijarea activităţii Voi pune pe flipchart planşele cu


imaginile de pe care voi citi legenda Lectura după
bradului, folosind diferite tonalităţi ale imagini Flipchart
vocii pentru a crea atmosfera de Explicaţia Planşe cu
poveste. imagini Frontal
ANEXA 1.

Pentru a stimula copiii să răspundă la


6. Obţinerea întrebările legate de poveste, le voi
perfomanţei spune că cine răspunde corect la ceea O2 Frontal
ce este întrebat , va primi un globuleţ O3 Conversația
cu care va putea decora brăduţul din
polistiren.
Etapele activităţii Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea Strategia didactică
Op. preşcolarilor Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
7. Încheierea Voi face aprecieri verbale asupra Frontal
activităţii activităţii copiilor şi voi oferi
recompense.
ANEXA 1