Sunteți pe pagina 1din 15

DATA 21.11.

2019

PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar Chiriac Daniela

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza” Panciu

CLASA: a IV-a B

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare

UNITATEA TEMATICĂ: ”File de istorie”

DISCIPLINA (PREDOMINANTĂ): Limba și literatura română

DISCIPLINE IMPLICATE: Muzică și mișcare

SUBIECTUL LECȚIEI: Verbul

TIPUL LECȚIEI: Recapitulare

DURATA: 45 minute

COMPETENȚE SPECIFICE:

Limba și literatura română


2.5. . Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale

4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text


3.3. Formularea unor păreri despre o povestire / personajele acesteia

3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit


Educatie civica

2.1.Relatii interumane.(contacte amicale cu colegii)

Muzică și mișcare
2.1.Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mișcare și a
acompaniamentului instrumental

COMPETENȚE DERIVATE:

O1 - sǎ identifice verbele în diferite enunţuri;

O2- sǎ recunoască timpul, persoana şi numărul verbelor;


O3 – sa ortografieze diferite forme verbale;
O4 - sa manifeste spirit de competitiesi colegialitate;

O5 –sa analizeze verbele extrase;

O6 - să alcătuiască propoziții cu verbele extrase;


O7- să coloreze avioanele lângă care sunt scrise verbe;
O8- să realizeze un scurt text cu verbele date,respectând tema dată;
O9- să rezolve fişa de lucru.
STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: metoda cadranelor,metoda ciorchinele,brainstroming,conversaţia, explicaţia,


problematizarea,observația si exerciţiul.

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: : cartoane,markere, flipchart,coli de flipchart, caiete , creioane, fișe de lucru,bol si biletele.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.


METODE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluarea orală, evaluarea scrisă,
stimulente

BIBLIOGRAFIE:

Programa școlara OMEN 5003/02.12.2014

Limba și literatura română, clasa aIV-a,editura ARS Libri,autori: Adina Grigore,Cristina Ipate-Toma,Nicoleta-Sonia Ionica,Georgeta-Mihaela Crivac.
ETAPELE C CD CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE
S
LECŢIEI ȘI METODE
DOZAREA Metode Mijloace Forme de DE
de organizar EVALUAR
ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR Şi învățare e E
procedee

1. Moment stabilesc ordinea şi disciplina în sala de Se pregătesc pentru desfăşurarea Conversaţia Frontal Observarea
organizatori clasă; lecţiei sistematică
c pregătesc materialele necesare în
desfăşurarea activităţii;
1 min.

2. 3.1 Verificarea cantitativă şi calitativă a


Verificarea . temei pentru acasă Caiete cu
temei Ce ați avut de pregătit pentru astăzi la limba și Lecția ”Stefan cel Mare si Conversaţia tema de Frontal Observarea
literatura română? Vranceoaia’’. acasă sistematică
7 min.
Se face verificarea cantitativă a temei Prezintă tema. Aprecieri
observând dacă elevii și-au făcut tema dată. Citesc exerciţiile indicate şi verbale
Se face verificarea calitativă a temei prin corectează greşelile apărute.
corectarea eventualelor greșeli.
Voi cere elevilor să citească lecția: în Citesc lecţia din manual Exerciţiul Manuale Evaluare
respectând indicațiile. Explicația
gand, selectiv. orală
O1
3. Dintr-un bol,elevii vor extrage bileţele ConCpppcoMajhkjh Frontal Observarea
Captarea O1. colorate. Citesc intrebarile Mana oarba Bol sistematică
atenţiei
2 min. Raspund Conversatia bilete Individua Apreciere
Pe bileţele vor fi scrise urmatoarele l verbala
intrebări:
Problematizarea
1. Ce este verbul?
Observatia
2. Câte persoane are verbul?

3. Care sunt cele trei persoane ale verbului?

4. Câte numere are verbul?

5. Care sunt cele doua numere ale verbulu?

6 .Cate timpuri are verbul?

7. Care sunt timpurile verbului?


4. „Azi vom face exerciţii cu şi despre verbe, vom Sunt atenţi la ceea ce se Conversația Caiete Frontal Observarea
Anunţarea sistematică
temei şi a repeta tot ceea ce aţi studiat până acum despre Observatia tabla individual
obiectivelor comunică.
această parte de vorbire. Explicatia
1 min. . Scriu data, si asculta
Colaborez cu elevii pentru formularea informatia.
obiectivelor.
5. 3.1 .
Reactualiza . O1 Elevii vor fi impărțiți in patru grupe . Le voi da
rea ”
explicatiile necesare. Elevii sunt impartiti in patru grupe
cunostintel O2. Exercițiul Pe grupe.
a) Fiecare grupă va primi câte un plic. In Markere
or
fiecare Frontal
20 min.
Conversaţia Coala Observar
O3. plic se vor afla scrise patru verbe. Elevii Elevii rezolva sarcinile date. Individual.
Exerciţiul alba; ea
vor veni la flipchart si prin metoda systemati
O4. cs
Ciorchinelui, se vor grupa verbele după Apreciere
O5.
acţiune,stare şi existenţă. ( Anexa I) Creoane verbal.
colorate.
Prima dată se vor grupa verbele care exprimă o
acţiune,pe urmă cele care exprimă
3.5
.
o stare,iar la final cele care exprima existenţa.

b) metoda

“ Cadranelor”.

( Anexa II)

6.
Obţinerea O1 Conversația Frontal
Solicit elevilor sa realizeze un text de Exercițiul
performanţe Observarea
lor -rezolvă cerinta data. Individual.
Problemati
6 min. O6. maxim 10 randuri despre Traian Vuia cu Sistematică
zarea;
următoarele verbe : a desena,a se juca, a Observatia. Apreciere
verbală
respecta,a invăța ,a se ambiționa,a exersa şi
a reuşi.

3.3
.
7. 3.1 O1 Conversaţia Frontal Observarea
Asigurarea . Fiecare elev va primi o fişă de lucru individuala. Completează fisa. Explicatia sistematică
retenţiei şi a O7 Individual.
transferului 3.3 Fisa de Aprecier
3 min. lucru. e
.
(Anexa III) Text lacunar. verbala.
2.1
.

3.1 .
8. 3.5 Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au Primesc drept recompense o Conversația Frontal bomboane Apreciere
Încheierea participat la lecţie. bomboana. verbal.
activităţii Se acordă calificative.
4 min. Incurajez elevii timizi sau nesiguri.

Notează tema.
Anexa I

Grupa I

Vor primi plicul Nr. I.Plicul va conține verbele: este,citeşte,aterizează şi visează.

Grupa II

Vor primi plicul Nr. II.Plicul va conține verbele:doarme,există,decolează,şi aşteaptă.

Grupa III

Vor primi plicul Nr. III.Plicul va conține verbele: a fost, spuse, va fi şi aştept.

Grupa IV

Vor primi plicul Nr. IV.Plicul va conține verbele: a fi, realizeaz, stau şi asist.

ANEXA II

Grupa I
Se dă textul: Extrage verbele din textul anterior şi
analizează-le:
Inventatorul român Traian Vuia a fost un
pioner al aviației mondiale. Traian Vuia s-a
născut la data de 17 august 1872. A urmat
cursurile primare şi secundare in localitatea
Surducu Mic din județul Timiş. La 10 ani
asistă la primele manifestări cu caracter aviatic.

Alcătuieşte propoziții cu verbele extrase: Colorează doar avioaneledin dreptunghiurile


în care sunt scrise verbe:

a
zbura

burete

carte

A desena

Anexa II
Grupa II

Se dă textul: Extrageverbele din textul anterior şi


analizează-le:
După liceu, Traian Vuia a urmat cursurile
Facultă ții de Dret din Budapesta,Ungaria. El
nu s-a mai preocupat de visul său.Când s-a
întors la Lugoj, a continuat studierea
problemei.

Alcătuieşte propoziții cu verbele extrase: Colorează doar avioaneledin dreptunghiurile


în care sunt scrise verbe:

a
decide

avion

vehicul

A colora
Anexa II

Grupa III

Se dă textul: Extrage verbele din textul anterior şi


analizează-le:
Despre Traian Vuia şi invenția sa au scris
multe ziare din Franța,Statele Unite ale
Americii şi Anglia. Intre anii 1907 şi 1918 a
urmat o pauză in activitatea de inventator a lui
Traian Vuia,deoarece nu avea suficienți bani
pentru a continua cercetările.

Alcătuieşte propoziții cu verbele extrase: Colorează doar avioaneledin dreptunghiurile


în csre sunt scrise verbe:

a
decola

aripi

catedră

A ateriza
Anexa II

Grupa IV

Se dă textul: Extrage verbele din textul anterior şi


analizează-le:
Astăzi,aeroportul internațional din Timişoara ii
poartă numele Traian Vuia. In fața aeroportului
este amplasată macheta aeroplanului „ Vuia I’,
machetă realizată de către Fundația Academică
Culturală Timişoara.La data de 14 septembrie
2013, autoritățile franceze au dezvelit o placă
in memoria lui Traian Vuia.

Alcătuieşte propoziții cu verbele extrase: Colorează doar avioanele din dreptunghiurile


în care sunt scrise verbe:

a
decola

albina

catedră

A ateriza
Anexa III

Incă din copilărie,Traian Vuia ......... o mare atracție pentru fizică şi aplicațiile ei.

L a vârsta de 10 ani.................. la primele manifestări cu caracter aviatic.

„Vuia I’ ......... un aparat de zbr cu aspectul unui liliac.

La 18 martie 1906,la Montesson,Franța Traian Vuia.................primul zbor.

El.......... două tipuri riginale de elicoptere.