Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT TEMATIC

,,ANIMALE MARI ȘI MICI,


CUNOSCUTE DE PITICI”
PROPUNĂTOR: Petroiu Elena Daniela / Trandafir Aura Doina
NIVEL: II
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum a fost, este și va fi aici pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: ,,Animale mari și mici, cunoscute de pitici”
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: 3 săptămâni
SCOPUL PROIECTULUI: Cunoaşterea unor aspecte ale lumii înconjurătoare (animale - funcţiile şi procesele vitale dintr-un organism), comportamentale cu privire la
hrănire, apărare, reproducere în mediul natural de viaţă.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ VIZATE:
Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului) precum şi interdependenţa dintre ele;
Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea, clasificarea, constituirea
de grupuri, mulţimi pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze ca l-a înţeles;
Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din
punct de vedere gramatical;
Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale;
Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
Să intoneze cântece pentru copii;
Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;

STABILIREA DIRECȚIILOR DE DEZVOLTARE:


CE ȘTIU COPIII CE VOR SĂ AFLE COPIII
 Care sunt animalele  Cum se hrănesc animalele?
domestice/sălbatice/exotice  Cum se numesc adăposturile lor?
 Animalele domestice  De ce oamenii îngrijesc şi ocrotesc
trăiesc pe lângă casa omului animalele?
 În pădure trăiesc multe  De ce pisica cade tot timpul în
vieţuitoare sălbatice; picioare?
 Cum se numesc puii  De ce mieii se nasc doar primăvara?
animalelor  Cum ne ferim de urs în pădure?
 Să numărăm animalele  Cum pot contribui oamenii şi copiii la
 Recunoaștem animalele protejarea animalelor şi a mediului?
după glas  Cine ajută animalele sălbatice/exotice
 Jungla este un loc când sunt bolnave?
sălbatic  Să descopere noi taine ale
vieţuitoarelor
 Ce înseamnă animale ierbivore,
carnivore, omnivore?
 Care este diferența dintre leopard și
ghepard
HARTA PROIECTULUI

ÎN OGRADĂ LA ANIMALE
BUNICI SĂLBATICE DIN
ȚARĂ NOASTRĂ

-înfățișare -înfățișare
-mediu de viață - hrană
-hrană -adăpost
-foloase -curiozități
-curiozități

- înfățișare
- hrană (carnivore, ierbivore, omnivore) ANIMALE
- habitat
-curiozități
EXOTICE
SUBTEMA: ,,ÎN OGRADĂ LA BUNICI”
ZIUA DOMENIUL TEMA ACTIVITĂȚII/ SUBIECTUL/ ACTIVITĂȚI ALESE (ALAI ADP + ÎD (ACTIV. DE
EXPERIENȚIAL/ MIJLOCUL DE REALIZARE + ALA II) DEZV. PERS. + ÎNTÂLN.
ACTIVITATEA DE DIMINEAȚĂ)
LUNI D.Ș. A.I (DȘ+DEC) - ,,Am la țară la bunici…” Bibliotecă: Citim imagini din ÎD: ,,De ce avem nevoie de
CUNOAŞTEREA D.Ș: Pisica - observare cărți, reviste despre animalele animale domestice?”
MEDIULUI DEC: Cântec „Pisicuța” de N.Oancea-predare domestice
Joc muzical „Merge rața pe potecă” de Joc de masă: ,,Din jumătăți –
D.E.C C.Mereș -repetare întreg!”
EDUCAŢIE MUZICALĂ Știință: ,,Pisica” - colorare Construcții: ,,Ferma de
Artă: ,, Pisici din figuri geometrice” animale”
Joc de rol: ,, De-a șoarecele și psica!” *Joc de mișcare: ,,Pisica
prinde șoareci”
MARȚI DȘ A.I (DȘ+DLC) -,,Povestea purcelușilor” Joc de rol: ,,La medicul ÎD: ,,Care este animalul
ACTIVITATE DLC: ,,Cei trei purceluși” – lect. educat. veterinar” tău preferat din ograda
MATEMATICĂ DȘ: ,,Căsuțele celor trei purceluși” – joc Joc de masă: ,,Animale de la bunicilor?”
logico-matematic fermă – puzzle”
DLC Știință: Potrivește figurile geometrice! – fișă Artă: ,,Animale domestice –
EDUCAREA individuală desene după contur”
LIMBAJULUI Bibliotecă: Alege casa preferată și coloreaz-o! *Joc distractiv: ,, Țăranul e pe
– colorare imagine din poveste câmp”
Construcții: Căsuțele purcelușilor
MIERCURI DȘ A.I (DȘ+DOS) -,,Azi Grivei e mânios” Știință: ,,Găsește hrana ÎD: ,,Cum avem grijă de
ACTIVITATE DȘ: Adunarea cu o unitate în limitele 1-5 potrivită pentru fiecare animal!” un cățeluș?”
MATEMATICĂ (predare) Construcții: ,,Adăposturi
DOS: ,,Cățelușul șchiop” de E. Farago – pentru animale”
DOS recitare poezie + discuții pe baza imaginilor Joc de masă: ,,Știi cine sunt
EDUCAȚIE PENTRU privind comportamentul copilului eu? (jetoane cu animale
SOCIETATE Știință: ,,Oase pentru Grivei”(probleme domestice)
ilustrate) *Joc distractiv: ,,Câinele
Artă: ,,Cățelul” - îndoire ciufulit”
Bibliotecă: ,,Așa da, așa nu!” – fișă
individuală
JOI DLC A.I (DLC+DEC) ,,Ga-Ga-Ga, gâsculița Știință: ,,Elimină intrusul!” ÎD: ,, Păsări din curtea
EDUCAREA mea!” Joc de rol: ,,Dăm mâncare la bunicii”
LIMBAJULUI DLC: ,,Unde a dispărut prietena Gâscă?” – puișori!”
povestire creată după un șir de ilustrații Bibliotecă: ,,Gardul” – grafisme
DEC DEC: ,,Bobocul de gâscă” - pictură *Joc distractiv: ,,Puișori,
ACTIVITATE Bibliotecă: ,,Desenează personajul principal veniți la mama!”
ARTISTICO-PLASTICĂ al povestirii!”
Artă: Bobocul de gâscă - pictură
Știință: „Sortăm boabe de porumb, de grâu,
semințe de floarea soarelui”
VINERI DLC A.I (DLC+DPM) –,,Căluții la concurs” Știință: ,,Găsește drumul celor ÎD: ,,Glasul animalelor de
EDUCAREA DLC: „Răspunde repede și bine” - formare de doi mieluți către mama lor!” la fermă”
LIMBAJULUI propoziții simple si dezvoltate legate de Joc de masă: ,,Căluți din piese
animalele domestice; Octoplus”
DPM DPM: Alergare cu ridicarea coapselor; Joc: Construcții: ,,Grajduri pentru
EDUCAȚIE FIZICĂ ,,Căluții nărăvași” animale”
Bibliotecă: Trasează tot atâtea linii orizontale *Joc senzorial: ,,Cine face
câte cuvinte are propoziția! – fișă individuală așa?”
Artă: Măști cu animale domestice
Joc de rol: ,,De-a fermierii”

SUBTEMA: ,,ANIMALE SĂLBATICE DIN ȚARA NOASTRĂ”


ZIUA DOMENIUL TEMA ACTIVITĂȚII/ SUBIECTUL/ ACTIVITĂȚI ALESE ADP + ÎD (ACTIV. DE
EXPERIENȚIAL/ MIJLOCUL DE REALIZARE (ALAI + ALA II) DEZV. PERS. + ÎNTÂLN.
ACTIVITATEA DE DIMINEAȚĂ)
LUNI D.Ș. A.I (DȘ+DEC) - ,,Iarna în pădure” Joc de rol: ,,De-a pădurarii” ÎD: ,,Scrisoare din pădure”
CUNOAŞTEREA DȘ: ,,Lupul și vulpea” – observare Joc de masă: ,,Animale din
MEDIULUI DEC: Joc muzical ,,Când am fost noi la pădure – puzzle”
pădure” – predare /Cântec „Pisicuța” de Artă: ,,Animale sălbatice” –
D.E.C N.Oancea-repetare desene după contur”
EDUCAŢIE MUZICALĂ Știintă: ,,Lupul sau vulpea? ”–fișă individuală *Joc distractiv: ,,Vulpea și
Bibliotecă: ,,Unește punctele!” – grafisme găinușile”
Construcții: ,,Vizuina vulpii”
MARȚI DȘ A.I (DȘ+DLC) - ,,Vine, vine Moș Martin” Știință: ,,Sortăm jetoane cu ÎD: Moș Martin ne
ACTIVITATE DȘ: ,,A mai venit un ursuleț!” – ex. cu mat. animale din pădure” povestește”
MATEMATICĂ individual (predare cifra 6) Joc de masă: ,,Lotto cu
DLC: ,,Povestea ursulețului năzdrăvan” – joc animale sălbatice”
DLC didactic Construcții: ,,Cabana
EDUCAREA Știință: ,,6 ursuleți drăguți” – fișă individuală pădurarului”
LIMBAJULUI Bibliotecă: Al, a, ai, ale cui? –fișă individuală *Joc distractiv: ,,Ursul
Artă: ,,Moș Martin” - pictură somnoros”

MIERCURI DȘ A.I (DȘ+DOS) -,, În pădurea cea vestită” Știință: ,,Ce putem face cu ÎD: ,,Glasul animalelor
ACTIVITATE DȘ: Scăderea cu o unitate în limitele 1-6 blana/pielea animalelor?” - pădurii”
MATEMATICĂ (predare) convorbire
DOS: ,,În pădurea cu alune” - machetă Joc de rol: ,,De-a vânătorii”
DOS Știință: ,,Animale calculăm, matematică Bibliotecă: ,,Cine este?” –
ACTIVITATE PRACTICĂ învățăm!” – fișă individuală ghicitori despre animale
Artă: ,,În pădurea cu alune” - machetă sălbatice din România
Joc de masă: ,,Hrană pentru animalele *Joc de mișcare: ,,Veverița
pădurii”- mozaic la alune!”
JOI DLC A.I (DLC+DEC) ,,Călătorie în lumea Construcții: ,,Adăposturi ÎD: ,,O poveste din inima
EDUCAREA animalelor” pentru animalele din pădure” pădurii”
LIMBAJULUI DLC: ,,Ciuboțelele ogarului” de C.Gruia – Joc de masă: ,,Alune pentru
lectura educatoarei veveriță” – joc cu ținte
DEC DEC: ,,Blănița animalelor pădurii” – Joc de rol: ,,Ce am imitat?”
ACTIVITATE amprentare cu vârful pensulei, dop de plută
ARTISTICO-PLASTICĂ Bibliotecă: ,,Scene din povestea Ciuboțelele *Joc de mișcare:
ogarului” - colorare ,,Vânătorii, lupii și
Artă: ,,Animalul sălbatic preferat” - pictură căprioarele”
Știință: „Caută drumul corect” –fișă labirint
VINERI DLC A.I (DLC+DPM) –,, Tainele pădurii” Artă: ,,Animale sălbatice din ÎD: ,,Întâmplări cu animale”
EDUCAREA DLC: „O întâmplare din pădure” - țara noastră și din plastilină”
LIMBAJULUI memorizare Joc de rol: ,,Ursul păcălit de
DPM: Elemente de gimnastică acrobatică vulpe”
DPM (rostogoliri înainte/înapoi); Joc:,,Buștenii se Știință: ,,Numără și spune
EDUCAȚIE FIZICĂ rostogolesc!” câte animale ai găsit!”
Bibliotecă: ,,Câte silabe are cuvântul? – fișă
individuală cu animale sălbatice *Joc senzorial: ,,A cui este
Știință: ,,Caută umbra animalului!” blănița?”
Joc de masă: ,,Porcul mistreț” -puzzle

SUBTEMA: ,,ANIMALE EXOTICE”


DOMENIUL TEMA ACTIVITĂȚII/ SUBIECTUL/ ACTIVITĂȚI ALESE ADP + ÎD (ACTIV. DE
ZIUA EXPERIENȚIAL/ MIJLOCUL DE REALIZARE (ALAI + ALA II) DEZV. PERS. + ÎNTÂLN.
ACTIVITATEA DE DIMINEAȚĂ)
LUNI D.Ș. A.I (DȘ+DEC) - ,,Cum ar fi o zi în Africa?” Construcții ,,Adăpost pentru ÎD: ,,Ați dori ca vremea de la
CUNOAŞTEREA DȘ: ,,Elefantul” – observare animale” noi să fie ca în Africa?”
MEDIULUI DEC: „Elefantul Cici”- predare cântec/ Joc de masă: ,,Unde
repetare joc muzical ,,Când am fost noi la trăiește?”
D.E.C pădure” Joc de rol: ,, De-a mama și
EDUCAŢIE MUZICALĂ Artă: ,,Elefantul”–desen din figuri puii”
geometrice *Joc distractiv: ,,Elefantul
Bibliotecă: ,,Creăm scurte povestiri cu și și șoriceii”
despre elefanți”
Știință: ,,Ce facem din fildeșul elefantului?”
MARȚI DȘ A.I (DȘ+DLC) - ,,La zoo” Știință: ,,Animale la zoo sau ÎD: ,,Să facem cunoștință cu
ACTIVITATE DȘ: ,,Învățăm să socotim câte animăluțe sunt în junglă/savană?” prietenii noștri de la zoo”
MATEMATICĂ la zoo!” – ex. cu mat. indiv. (predare cifra 7) Construcții: ,,Cuști pentru
DLC: ,,Tigrul și maimuța” – poveste cu animale”
DLC început dat Joc de rol: ,,De-a îngrijitorii
EDUCAREA Știință: ,,7 animale, 7 cuști” – fișă de animale”
LIMBAJULUI individuală *Joc imitativ: ,,Cine sunt
Bibliotecă: ,,Personajul preferat” eu?”
Construcții: ,,Grădina zoologică”
MIERCURI DȘ A.I(DȘ+DOS)-,,Regele animalelor” Știință,,Ce a greșit pictorul?” ÎD: ,,Tu ce-ai alege? Jungla
ACTIVITATE DȘ: Câte cercuri, pătrate triunghiuri, Joc de masă: ,,Cu ce se ori savana?”
MATEMATICĂ dreptunghiuri îi trebuie leului? –joc logic hrănește?”
DOS: ,,Leul și șoarecele” – povestea educat. Bibliotecă: ,,Frământări de
DOS Știință:,,Ajută leul!” – fișă individuală limbă” –diferite sunete
ACTIVITATE PRACTICĂ Artă: ,,Leoica și leul”-pictură *Joc de mișcare: ,,Leul
Joc de masă: ,,În junglă” - puzzle neatent”
JOI DLC A.I (DLC+DEC) - ,,Pantera și maimuțica” Joc de masă: ,,Cuburi cu ÎD: ,,Animalul meu exotic
EDUCAREA DLC: ,,Supărarea maimuței”- poveste animale sălbatice” preferat este…”
LIMBAJULUI populară indiană Bibliotecă: ,,Citim imagini
DEC: ,,Banane pentru maimuță” - modelaj cu animalele din junglă
DEC Bibliotecă: ,,Așază în ordinea corectă Joc de rol: ,,Imită animalele:
ACTIVITATE secvențele din poveste!” maimuță, tigru, hipopotam,
ARTISTICO-PLASTICĂ Artă: ,, Banane” - modelaj leopard!”
Știință: „Găsește umbra potrivită!” *Joc de mișcare:
,,Maimuțele prin copaci”
VINERI DLC A.I (DLC+DPM) –,,Scrisoare din savană” Artă: ,,Zebra și girafa” - ÎD: ,,În lumea animalelor
EDUCAREA DLC: „Al cui este glasul?” – joc didactic colaj exotice”
LIMBAJULUI DPM: Săritura în înălțime; Joc:,,Girafa culege Joc de masă: ,,Unde
frunze” trăiește?”
DPM Bibliotecă: Completăm jurnalul grupei! – Știință: ,,Animale exotice”-
EDUCAȚIE FIZICĂ lucrare colectivă șir crescător, șir descrescător
Știință: ,,Caută umbra animalului!” în limitele 1-7
Joc de masă: ,,Zebra” -puzzle *Joc de atenție: ,,Privește,
închide ochii și apoi
ghicește!”