Sunteți pe pagina 1din 2

Prezentati cateva aspecte specifice privind modalitatea de abordare a deciziei de

integrare scolara a copiilor cu dizabilitati. Prezentati particularitatile procesului de


integrare scolara a principalelor categorii de copii/elevi cu cerinte speciale.

Studiile arată că părinții tineri într-o măsură mai mare susțin că copiii cu dizabilităţi
trebuie să fie îngrijiți în familie, pe când cei mai în vârstă optează într-o măsură mai mare
pentru plasarea acestora în instituții rezidențiale. Bărbații în ponderi mai mari optează pentru
plasarea copiilor în instituții rezidențiale, pe când femeile pentru plasarea în instituții de masă.
Discrepanțele sunt evidente și pe medii de reședință (în orașe înregistrăm ponderi mai mari de
opinii că acei copiii cu dizabilităţi trebuie îngrijiți în familii, iar în sate este mai mare
susținerea plasarii în instituții speciale).
În cazul profesorilor diferențele înregistrate permit să constatăm că îngrijirea copiilor
cu dizabilităţi este susținută într-o măsură mai mare de profesorii care predau în ciclurile mai
mari (gimnazial, liceal), cei care nu au clase în diriginție. Ponderi mai înalte a celor ce sunt de
părere că acești copii trebuie plasați în instituții speciale înregistrează profesorii bărbați și cei
care predau în instituțiile cu limba română de predare.
Și în final, se pronunță în proporții mai înalte pentru includerea copiilor cu dizabilităţi
în instituții de masă profesorii din ciclurile primar și gimnazial, cei tineri (sub 10 ani vechime
în muncă) și vorbitori de română.
Cerintele educative speciale desemneaza acele cerinte ori nevoi speciale fata de
educatie care sunt suplimentare dar si complementare obiectivelor generale ale educatei
pentru copil. Fiecare copil prezinta particularitati individuale si de relatie cu mediul, trasaturi
care necesita o evaluare si o abordare personalizata.
Educatia speciala se refera la adoptarea, completarea si flexibilitatea educatiei pentru
anumiti copii in vederea egalizarii sanselor de participare la educatie in medii de invatare
obisnuite.
Conditiile de care are nevoie copilul cu CES sunt:
· Conditii de stimulare si sprijin a dezvoltarii din cele mai timpurii perioade;
· Flexibilitate didactica;
· Adaptarea curriculumului la posibilitatile individuale;
· Individualizarea educatiei;
· Protectie sociala;
· Programe individualizate de interventie;
· Integrare scolara si sociala.
Exista diferite forme de integrare a copiilor cu CES si anume:
· Forme de integrare partiala - elevii cu CES petrec doar o parte din timpul sau in scoala
obisnuita sau la anumite discipline, scolare unde pot face fata;
· Forme de integrare totala - elevii cu CES petrec tot timpul in scoala obisnuita cu
exceptia programelor terapeutice care se pot desfasura in spatii speciale, destinate acestui
scop;
· Si forme de integrare ocazionala – participare in comun la diferite excursii, serbari,
intreceri sportive, spectacole, etc.

S-ar putea să vă placă și