Sunteți pe pagina 1din 4

Numărul de persoane care suferă de insomnie sau de dificultăți de a obține un somn bine meritat este în

creștere în lumea occidentală, în jur de 1-5 persoane sunt lipsite de somn.

Atunci cand corpul tau nu are un somn bun, efectele acestuia, nivelurile de stres, concentrarea,
hormonii, sistemul imunitar, apetitul si multe altele. Dacă este permisă continuarea necontrolată a
acesteia, aceasta poate duce la probleme mai profunde și mai complicate care deschid ușa pentru boală.
Prin reglarea sistemului nervos autonom, aceasta sporește capacitatea organismului de a se relaxa,
permițând o gândire mai clară, relaxare și un somn mai profund, mai ușor, închizând calea spre boală.

Tratamentul craniosacral este cunoscut pentru a trata o multitudine de probleme, inclusiv tulburările de
somn. Dotarea moale a terapiei craniosacrale ajută calmarea și reglarea sistemului nervos autonom,
permițând organismului dumneavoastră să intre într-o stare de relaxare profundă, similar meditației.
"Ajută doar la inducerea relaxării și îmbunătățirea somnului; este căutat ca vindecare totul, de la dureri
de cap la dizabilități de învățare.

Un sistem nervos autonom funcțional este esențial pentru o minte, corp și spirit sănătos. Permite o
interacțiune sănătoasă a activității și a relaxării, încurajând creșterea, vindecarea, echilibrarea stării
noastre de spirit și întinerirea profundă a somnului. Tipul de somn cu care suntem cu toții dreptul.

Dacă doriți să vă reamintiți corpul și mintea cu privire la modul de resetare și de a rămâne, recomand că
o sesiune craniosacrală. Pentru beneficiile somnului Rezervați-vă.

Terapia cranisacrală

Este o modalitate blândă și eficientă de a elibera tensiunile, restricțiile și modelele comportamentale


deținute în gât, spate și în întregul corp, permițând un flux echilibrat fără durere. Ce vă limitează fluxul?

Bună ziua, nu se recomanda un Nr clar de ședințe.


Fiecare își urmează ritmul propriu că durata și
frecvența. In general, majoritatea clientilor aleg ședințe
săptămânale, minim patru.
fascia

When we discuss about fascia, we are discussing the connective tissue of the muscular system.
The term fascia now describes not only the muscular fascia of the endomysium, perimysium
and epimysium, but all of the soft tissue components of the connective tissue system that
permeate the human body forming part of the body-wide tensional force transmission system.
Therefore, fasia now also includes the aponeurosis, ligaments, tendons, joint capsules, and
certain layers of bone, organs and nerves, as well the dura mater surrounding the central
nervous system, epineurium (fascial layer around peripheral nerves) and bronchial connective
tissues and the mesentery of the abdomen.
The fascial web spreads three-dimensionally throughout the body as it enfolds and embraces all
other soft tissue and organs. No tissue exists in isolation; all act on, and bound and interwoven
with, other structures. Through its continuity, the fascial web forms supportive structures to
maintain hydrostatic pressure, promoting the visceral function of, and protecting, the vital
organs. The golgi tendon organs, respond to active stretch and pressure.
From a very basic point of view, new research suggests that muscles hardly ever transmit the
full force of their strength through their tendons onto bone attachements.Fascia is dynamic
because it is constanly undergoing change. It is continually morphing in response to the
demands of both the internal and external tension imposed on it. We would not be able to exist
without this ever adapting, gel filled network maintaining our integrity with every breath we
take.

Când discutăm despre fascie, discutăm despre țesutul conjunctiv al sistemului muscular.
Termenul "fascia" descrie acum nu doar fascia musculară a endomisiului, perimisiului și
epimiziului, ci și a tuturor componentelor țesuturilor moi ale sistemului țesutului conjunctiv
care pătrund în corpul uman care face parte din sistemul de transmisie a forței tensionale la
nivelul corpului. Prin urmare, fasia acum include, de asemenea, aponeuroza, ligamentele,
tendoanele, capsulele comune și anumite straturi de os, organe și nervi, precum și dura mater
care înconjoară sistemul nervos central, epineuriul (stratul fascial în jurul nervilor periferici) și
țesuturile conjunctive bronhice mesenteria abdomenului.
Panza fascială se răspândește tridimensional în tot corpul, în timp ce înconjoară și cuprinde
toate celelalte țesuturi și organe moi. Nu exista tesut izolat; toți acționează și sunt legați și
întreținuți cu alte structuri. Prin continuitatea sa, structura fascială formează structuri de
susținere pentru a menține presiunea hidrostatică, promovând funcția viscerală și protejând
organele vitale. Organele tendonului golgi răspund la întinderea și presiunea activă.
Dintr-un punct foarte fundamental, cercetările noi sugerează că mușchii nu își transmit cu greu
puterea deplină a forței lor prin tendoanele lor pe atașamentele osoase. Fascia este dinamică,
deoarece se află în continuă schimbare. Ea continuă să fie morfizată ca răspuns la cerințele atât
în ceea ce privește tensiunea internă, cât și cea externă impusă. Nu am fi putut să existăm fără
această rețea adaptabilă, gel plină de integritate, cu fiecare respirație pe care o luăm.

Myofascial release

What is myofascial system? Myo means muscle and fascia means band. Fascia, and embryologic
tissue often called connective tissue, is a weblike, three dimensional matrix that intertwines,
surrounds, protects and supports every other structure of the human body. It is a single,
uninterrupted sheet of tissue that extends from the inner aspects of the skull down to the soles
of the feet and from the exterior to the interior of the body , ultimately making up the shape
and form of the body itself. Fascia has been described as the largest system in the human body
because it touches all other structures. It possesses 10 times more sensory nerve receptors
than its muscular counterpart.

Here are some of the benefits you may experience:


 improved flexibility
 reduced muscle pain
 increased circulation
 releases endorphins which provide natural pain relief
 improved athletic performance due to increased range of motion

Ce este sistemul myofascial?


Myo înseamnă mushi și fascia înseamnă banda. Fascia și țesutul embriologic numit adesea
țesut conjunctiv, este o matrice de dimensiuni tridimensionale, care se interpune, înconjoară,
protejează și sprijină orice altă structură a corpului uman.
Este o foaie de țesut unică, neîntreruptă, care se extinde de la aspectele interioare ale
craniului până la tălpile picioarelor și de la exteriorul până la interiorul corpului, în final făcând
forma și forma corpului însuși. Fascia a fost descrisă ca fiind cel mai mare sistem din corpul
uman, deoarece atinge toate celelalte structuri. Acesta posedă de 10 ori mai mulți receptori de
nervi senzoriali decât vecinul său , sistemul muscular.

Proprietati si rol:
Fascia like other soft tissue and biological structures, has innate, variable degree of elasticity
that allows it to withstand deformation when forces and pressures are applied to it.
It can the recover and return to its starting shape and size.
Because fascia contracts and relaxes, it responds to load, compression and force.
fascia responds to pressure both internally and externally and transmits that force throughout
its matric. This tensional force transmission system can be viewed as a tensegrity model.
Tensegrity or tensional integrity, refers to a form of integrity that is based on a balance and
bone are made strong by a combination of tensioned and compressed parts.

Fascia, ca și alte tipuri de țesuturi moi și structuri biologice, are un grad de elasticitate variabil,
care îi permite să reziste la deformare atunci când forțele și presiunile sunt aplicate.
Se poate reface și se poate întoarce la forma și dimensiunea sa inițială.
Deoarece fascia contractează și se relaxează, ea răspunde la presiune, comprimare și forță.
Fascia răspunde presiunii atât intern cât și extern și transmite această forță pe întreaga sa
matrice. Acest sistem de transmisie a forței tensionale poate fi privit ca un model de
tensegritate. Tensegritatea sau integritatea tensionala sunt structurile de tensegritate datorita
modului in care solicitarile mecanice sunt distribuite pe intreaga suprafata a lor (Buckminister
Fuller)