Sunteți pe pagina 1din 2

The limbic system is part of the brain that is associated with emotion and motivation.

The structures
that create this system are between the cerebral hemisphere and the brain stem. Some scientists
believe that the brain evolved successively with the most recent structures sitting at the top (frontal
lobe).

Our frontal lobe is a brain structure that allows us to have a uniquely human experience and that’s
pretty special.

The amygdala is a deep structure of the brain that is involved with the fear and memory. From an
evolutionary standpoint, it was critical to remember what cause fear to assure survival.

This type of memory is implicit – meaning that we do not have conscious access to it. Unfortunately,
today’s world culture has led to many new ways to trigger the amygdala. A general rule in the brain is
that it likes to take familiar pathways. Constantly stressed out? Yes-it’s a viscous cycle.

Sistemul limbic este o parte a creierului care este asociata cu emoția și motivația. Structurile care
creează acest sistem se află între emisfera cerebrală și trunchiul cerebral. Unii oameni de știință cred că
creierul a evoluat succesiv cu cele mai recente structuri așezate la vârf (lobul frontal).

Lobul nostru frontal este o structură a creierului care ne permite să avem o experiență umană unică și
asta e destul de specială.

Amigdala este o structură profundă a creierului care este implicată în frica și memoria. Din punct de
vedere evolutiv, a fost crucial să ne amintim ce cauzează teama de a asigura supraviețuirea.

Acest tip de memorie este implicit - ceea ce înseamnă că nu avem acces conștient la acesta. Din păcate,
cultura mondială de astăzi a dus la multe noi modalități de a declanșa amigdala. O regulă generală în
creier este că îi place să ia căi familiare. Stresat constant? Da - este un ciclu vâscos

Regiunea limbică are un rol major în formarea ataşamentului, formarea amintirilor (procesarea
evenimentelor şi transformarea lor într-o formă faptica reală şi autobiografică), în aprecierea
semnificaţiilor, crearea afectelor, perceperea interioară a emoţiilor. Este strâns legată de sistemul de
reglare hormonală şi hipotalamus şi influenţează direct corpul.

Prin conexiune endocrină şi influenţa creierului asupra sistemului imunitar şi a stărilor corporale (sistem
nervos vegetativ), cu diviziunile sale care frânează sau accelerează procesele (sistemul nervos simpatic şi
parasimpatic), rezultă modul direct prin care creierul şi corpul sunt intim conectate.

Sistemul limbic împreună cu trunchiul cerebral formează zone subcorticale care se unesc şi influenţează
energia motivaţională pentru a activa nevoile fundamentale pentru supravieţuire, afiliere şi sens.
Creierul nostru este una dintre cele mai minunate structuri din corpul nostru.
Atât de mult încât, deși este una dintre cele mai studiate părți ale corpului nostru,
mai sunt multe de descoperit despre funcționarea sa.
Unul dintre cele mai importante sisteme este cunoscut ca sistemul limbic.