Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 23.01.2020 ORA: 10:00


STUDENT/A: Negrea Mădălina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr.9 Reşiţa
CLASA: I
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Trăsături elementare personale şi fizice
SUBIECTUL LECȚIEI: „Acesta sunt eu!”
TIPUL LECȚIEI: dobândire de noi cunoştinţe
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Prezentarea unor trăsături personale emelentare, în contexte variate
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi
paraverbal
3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (cognitive, afective, psihomotorii):


O1- să prezinte interes pentru lecţia desfăşurată
O2- să răspundă la întrebările adresate din propria perspectivă
O3- să observe trăsăturile fizice personale folosind oglinda
O4- să împărtăşească o activitate preferată
O5- să conştientizeze cu ajutorul exerciţiilor faptul că este diferit de ceilalţi copii atât
prin aspect cât şi prin caracteristicile morale
STRATEGII DIDACTICE :

a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, jocul, exerciţiul, metoda Blazonului


b) Mijloace de învăţământ: planşa emoţiilor, minge, manualul, fişă de lucru, medalii
c) Forme de organizare a colectivului: frontal, individual
d) Evaluare: observarea comportamentului iniţial, observarea curentă, aprecieri
verbale
BIBLIOGRAFIE:
Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa
1 şi clasa a II-a, Bucureşti, 2013
Anca Veronica Tăut, Rodica Horvath ,2018, Caiet de aplicaţii Dezvoltare personală,
clasa I, Editura Sinapsis.
DESFĂȘURAREA LECŢIEI
Evenimentele lecţiei Ob. Conţinutul învăţării Strategii didactice
op.
Metode Mijloace de Forme de Evaluare
şi procedee învăţământ organizare

1.Moment organizatoric Creez condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei, Conversaţia Frontal Observarea
pregătesc materialul didactic şi stabilesc liniştea în comportamen-
clasă. tului iniţial
2 .Captarea atenţiei Le captez atenţia cu o planşă suport a emoţiilor, Conversaţia Planşa Frontal Observarea
executând un joculeţ „Pe mine mă cheamă… şi astăzi Exerciţiul emoţiilor curentă
mă simt…!” folosind o minge. Jocul
O2 Voi începe eu jocul având o minge în mână :Pe mine mă
cheamă Mădălina şi astăzi mă simt încântată că am venit
la voi! Apoi arunc mingea unui alt copil care se prezintă.
Voi coordona jocul timp de 3 minute.
3. Reactualizarea O2 Le adresez elevilor întrebări referitoare la lecţia Conversaţia Frontal Aprecieri
cunoștințelor anterioară: verbale
- Despre ce aţi discutat ora trecută?(gesturi)
- Cum trebuie să ne comportăm atunci când vrem să
răspundem la o întrebare? (ridicăm mâna)
- Este bine să vorbim peste colegii noştri? (nu)
4.Anunţarea temei şi a Astăzi la lecţia de dezvoltare personală vom discuta atât Conversaţia Frontal Observarea
obiectivelor despre cine suntem cât şi despre trăsăturile noastre. curentă
5. Dirijarea ȋnvăţării Acum că ne-am amintit despre ce aţi vorbit săptămâna Conversaţia Frontal Observarea
trecută putem începe o nouă şi interesantă lecţie. curentă
Cu ajutorul oglinzii pe care v-am rugat să o aduceţi Observaţia
astăzi la voi, vreau să ne privim timp de un minut şi să Oglindă
observăm trăsăturile feţei noastre.
O2 -Ştim de la bun început că suntem diferiţi, suntem fete şi
băieţi.
O3 -Ne uităm în oglindă şi observăm culoarea tenului, eu
am tenul deschis la culoare. Întreb câţiva copii ce
culoare are tenul lor (mai deschis sau mai închis)
-Ce se află pe faţa noastră? (2 ochi, un nas, o gură, iar pe Conversaţia Aprecieri
lateral urechi) verbale
-Există persoane care au ochii coloraţi, eu am ochii
căprui, adică maro. Priveşte în oglindă şi spune ce
culoare au ochii tăi. (câţiva copii răspund la întrebare)
-Dar părul ce culoare are? (câţiva copii răspund la
întrebare)
-Cum au părul băieţii? (scurt) Dar fetele? (lung sau
mediu)
După ce ne-am studiat în oglindă îi îndemn pe elevi să Manualul Observarea
se deseneze în caietul e aplicaţii, pagina 13. curentă
O5 Cum spuneam mai devreme, toţi suntem diferiţi atât prin
aspecte fizice cât şi prin abilităţile pe care le avem. (unii
copii sunt buni la sport, alţii la desen).
O4 -Ce-ţi place să faci în timpul liber? (să citesc, să mă
plimb, să desenez)

6. Obţinerea Le împart copiilor o fişă de lucru asemănătoare cu cea Conversaţia Frontal Observarea
performanţei şi din manual, o fişă cu un scut împărţit în 4 în care trebuie Metoda Fişă de lucru Individual curentă
asigurarea transferului O5 să deseneze sau scrie lucrurile lor preferate. (culoarea Blazonului
preferată, jucăria preferată, mâncarea preferată,
activitatea preferată)
7. Asigurarea Facem împreună sinteza lecţiei.
conexiunii inverse şi O2 -Despre ce am discutat azi? (cine sunt eu şi ce îmi place Conversaţia Planşa Frontal Aprecieri
evaluarea să fac) emoţiilor verbale
-Şi despre ce altceva? (despre trăsăturile năastre)
-Cum ne-am simţit la lecţia de dezvoltare personală?
(fericit, încântat)
Fac aprecieri colective şi individuale -acolo unde este Conversaţia Medalii Frontal Aprecieri
8. Încheierea activităţii cazul- despre modul în care au lucrat şi au răspuns la colective şi
întrebări. individuale
Le ofer drept răsplată câte o medalie „Eu sunt diferit şi
mă simt fericit”
Data: Nume

Fişă de lucru

Culoarea preferată Jucăria preferată

Mâncarea preferată Activitatea preferată

Blazonul personal