Sunteți pe pagina 1din 2

1. Definiți microeconomia și precizați care pot fi obiectivele firmei producătoare.

2. Definiţi nevoile şi enunţaţi legea rarităţii resurselor


3. Definiți frontiera posibilităților de producție și enunțați legea ofertei
4. Definiți cererea și enunțați legea cererii
5. Definiţi cererea şi explicaţi la alegere două tipuri de comportament atipic al cererii
6. Definiți oferta și enunțați legea ofertei
7. Prezentați paradoxul King şi paradoxul Rugină
8. Definiți și clasificați factorii de producție
9. Definiti consumul și enumerați funcțiile consumului
10. Echilibrul producătorului – metoda grafică
11. Reprezentați grafic și explicați relația dintre dinamica producției totale și a
productivităților medii si marginale
12. Scrieti relația de calcul a coeficientului de elasticitate a cererii în funcție de venit şi
clasificaţi bunurile în funcţie de valoarea coeficientului
13. Scrieti relația de calcul a coeficientului de elasticitate a cererii în funcție de venit şi
clasificaţi cererea în funcţie de valoarea coeficientului
14. Definiti echilibrul consumatorului și explicați efectul de anticipare
15. Explicați semnificația relatiei: preț = Cmg = Cvme
16. Reprezentați grafic harta curbelor de indiferență și enumerați trăsăturile lor;
17. Ce este costul de oportunitate şi cum se calculează acesta?
18. Ce semnificaţie are relaţia VT=CT? Demonstraţi grafic această identitate
19. Echilibrul consumatorului – metoda grafică
20. Reprezentați grafic și explicați relația dintre utilitatea totală și cea marginală.
21. Reprezentați grafic dreapta de izocost si scrieți relația de calcul a utilității marginale
22. Reprezentați grafic si explicați relația dintre CF (cost fix), CV (cost variabil) si CT (cost
total)
23. Reprezentați graphic frontiera posibilităților de producție și scrieți relația ce exprimă
eficența maximă a combinării factorilor de producție pe termen scrurt
24. Explicați semnificația relatiei: preț = Cmg = Ctme
25. Prezentați principalele categorii de bunuri după relațiile de interdependență dintre ele
26. Definiți costul de producție și costul producătorului
27. Definiți bunurile și enunțați a doua lege a lui Gossen
28. Scrieţi relaţia de calcul a productivităţii marginale și reprezentați grafic dreapta bugetului
consumatorului
29. Definiți utilitatea tehnică și utilitatea economică
30. Reprezentați grafic curba ofertei și explicați semnificația relației Wme=Wmg
31. Reprezentați grafic harta izocuantelor și enumerați trăsăturile lor;
32. Definiți elasticitatea cererii în funcție de preț și explicați efectul de snobbism și paradoxul
Giffen
33. Definiți cererea solvabilă și utilitatea marginală
34. Enumerați factorii determinanți ai cererii și enunțați legea lui Engel
35. Definiți cererea pieței și cererea la firmă
36. Explicați grafic diferența dintre cerere și cantitatatea cerută
37. Clasificați oferta după timpul de reacție la modificarea cererii
38. Explicați termenul scrurt și termenul lung în economie
39. Definiți consumul și explicați trăsăturile bunurilor publice
40. Definiți bunurile libere și bunurile economice
41. Scrieți relația ratei marginale de substituție și reprezentați grafic dreapta de izocost
42. Scrieți ecuația bugetului consumatorului și relația ce definește pragul de rentabilitate
43. Reprezentați grafic și explicați relația dintre cost și productivitate
44. Definiți costul marginal și costul total mediu
45. Definiți dreapta de izocost și rata marginala de substituție tehnică
46. Enunțați legea productivității marginale descrescânde și definiți munca ca factor de
producție
47. Definiți producția și producătorul
48. Reprezentați grafic curba cererii și scrieți relația de calcul a productivității medii
49. Definiți echilibrul consumatorului și al producătorului
50. Definiți noțiunea de piață și clasificați prețurile
51. Definiți prețul și enumerați trăsăturile concurenței pure și perfecte
52. Definiți concurența și precizați care este scopul ei pentru diferiți agenți economici
53. Reprezentați grafic curba cererii pieței și curba cererii la firmă în cazul concurenței pure
și perfecte
54. Scrieți relația de maximizare a profitului în cazul firmei ce acționează pe o piață cu
concurență pură și perfectă
55. Explicați la alegere două trăsături ale concurenței pure și perfecte
56. Definiți concurența imperfectă și enumerați formele ei
57. Definiți concurența monopolistică și prezentați două tipuri de monopol
58. Definiți discriminarea monopolistă și prezentați formele ei
59. Precizați care este relația de maximizare a profitului în cazul monopolului și reprezențati
grafic echilibrul pieței
60. Definiți oligopolul și monopsonul
61. Prezentați trăsăturile oligopolului
62. Definiți oligopsonul și enumerați principalele tipuri de monopol determinate de condițiile
care favorizează apariția acestora.
63. Definiți duopolul și precizați condițiile proprii unei piețe monopoliste