Sunteți pe pagina 1din 2

IN ATENTIA ANULUI IV – FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

TAXA DE 120 RON


aferentă contribuţiei la EXCURSIA DE STUDII
(PRACTICA DOCUMENTARĂ) VA FI ACHITATĂ IN CONTUL:

RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011


BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – Sucursala Lipscani
(cu menţiunea EXCURSIE DE STUDII)

Suma de 120 RON acoperă c. o treime din costul excursiei de studii care include 2 nopţi de ca-
zare, micul dejun şi cina, precum şi transportul dus-întors cu autocarul. După achitarea taxei,
în intervalul 22-27.03.2018, studenţii se vor prezenta la secretariatul Departamentului de Isto-
ria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului cu chitanţa (sau ordinul de plată) do-
veditoare în vederea semnării tabelului nominal cf. înscriere on-line.

SERII EXCURSIE STUDII:

- Seria 1 – 2, 3, 4 aprilie 2018


- Seria 2 – 4, 5, 6 aprilie 2018
- Seria 3 – 11, 12, 13 aprilie 2018

TRASEU

ZIUA 1 (plecare din Bucureşti la ora 8.00 / cazare hotel lângă Alba Iulia) vizite: ansamblul de la Potlogi, mă-
năstirea Cozia, bisericile cu pictură exterioară de la Câineni, cetatea ţărănească de la Câlnic;
ZIUA 2 (cazare hotel lângă Alba Iulia) vizite: cetatea Alba Iulia, centru istoric Sebeş;
ZIUA 3 (plecare Alba Iulia / întoarcerea în Bucureşti la ora 18.00) vizite: centrul istoric Sibiu, schitul Corne-
tu, mănăstirea Cotmeana;

NOTĂ

Dat fiind numărul de locuri de cazare limitat, studenţii care optează pentru echivalarea activităţii practice
cu o altă activitate desfăşurată sub îndrumarea unui cadru UAUIM (echivalare aprobată pe baza unei
cereri depuse la rectorat), sunt rugaţi să nu se înscrie pentru participare în excursia de studii.

Studenţii înscrişi în anul de studii IV în regim de refacere sau reînmatriculare, precum şi studenţii din
anii de studiu V sau VI care refac activitatea practică în regim de restanţă vor desfăşura activitatea prac-
tică în Bucureşti, în conformitate cu tema anexată.

De asemenea, studenţii care din diferite motive justificate (expuse într-o cerere depusă personal la rectoratul
UAUIM) nu pot participa la excursia de studii desfăşurată la Alba Iulia, pot opta pentru desfăşurarea activită-
ţii practice în Bucureşti, în conformitate cu tema anexată.

Conf. dr. arh. Horia MOLDOVAN


Facultatea de Arhitectură, an de studii IV
An universitar 2017-2018, semestrul II

TEMA - ACTIVITĂŢI PRACTICE


desfășurate individual în București în perioada 2-6.04.2018

Fiecare student va alege un monument de arhitectură religioasă din Bucureşti, monument care a suferit inter-
venţii de restaurare în perioada de după 1850.
Sugestii privind subiectele posibile: biserica Buna Vestire de la Curtea Veche, biserica Hanului Stavropoleos,
biserica Sf. Gheorghe Vechi, biserica Colţea, biserica Kretzulescu, biserica Boteanu, biserica mănăstirii Radu
Vodă, biserica mănăstirii Mihai Vodă, catedrala Patriarhală etc. (sau orice altă propunere care se încadrează în
programul arhitecturii religioase vechi este binevenită).

Etape preliminare elaborării studiului:


 Identificarea releveului / releveelor edite sau inedite (surse: arhiva UAUIM, arhiva INP (Institutul Na-
ţional al Patrimoniului), bibliografia de specialitate cu referire la istoria arhitecturii din București, re-
leveele DITACP publicate în mediul on-line (http://relevee.uauim.ro/) etc.)
 Cercetarea materialelor fotografice de arhivă – imagini ale monumentului ales din diverse etape ale
existenţei sale;
 Realizarea unui documentar fotografic al situaţiei actuale;
 Cercetarea surselor secundare (bibliografia de specialitate, întocmită de fiecare student în funcţie de
subiectul ales).

Pe baza concluziilor etapelor de fundamentare a cercetării enumerate mai sus, va fi alcătuit un studiu (caiet de
practică) max. 10 pagini (format A4 – text max. 2500 cuvinte, font 12, la un rând + ilustraţie grafică (schiţe,
releveu, fotografii)) prin care vor fi puse în discuţie transformările monumentului în urma intervenţiilor
de restaurare / conservare pe care aceasta le-a suferit după 1850. Discutarea intervenţiilor de restaurare va fi
expusă critic în concluziile studiului.

Din studiu va fi exclusă expunerea privind originile şi istoria timpurie a exemplului ales, precum şi de-
scrierea detaliată din perspectiva istoriei arhitecturii (influenţe, încadrări în tipuri, tipologii sau catego-
rii ale evoluției arhitecturii româneşti etc.).

Textul predat va ţine cont de toate cerinţele de redactare ale unui text academic (note de subsol, explicarea
ilustraţiilor, sursele ilustraţiilor şi referinţe bibliografice).

Predarea studiului se va face în sesiunea regulamentară din lunile iunie-iulie 2018, cf. programării colocviului
de practică pentru anul de studii IV.

Sugestii bibliografice generale

 CURINSCHI-VORONA, Gheorghe, Arhitectura, urbanism, restaurare, Bucureşti, editura Tehnică, 1996


 OLTEANU, Radu, Bucureştii în date şi întâmplări, Bucureşti, editura Paideia, 2002
 _____, Bucureştii în date, întâmplări şi ilustraţii, Bucureşti, editura Paideia, 2009
 OPRIŞ, Ioan, Monumentele istorice din România (1850-1950), Bucureşti, editura Vremea, 2001
 _____, Comisiunea Monumentelor Istorice, Bucureşti, editura Enciclopedică, 1994
 STOICA, Lucia, IONESCU-GHINEA, Neculai, Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti. Bisericile orto-
doxe, vol. I-II, Bucureşti, editura Universalia, 2005
 STOICESCU, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Bucureşti, editura Aca-
demiei R.P.R., 1961

 Colecţia periodicului București. Materiale de Istorie și Muzeografie, anuar editat de Muzeul de Istorie al Muni-
cipiului Bucureşti;
 Colecţia Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice (http://patrimoniu.gov.ro/ro/publicatii/buletinul-comisiei-
monumentelor-istorice);
 Colecţii de periodice privind istoria arhitectural-urbanistică a Bucureştiului
(http://www.digibuc.ro/colectii/publicatii-periodice-c1574);