Sunteți pe pagina 1din 5

Indicatori Tipul Tehnologii didactice Activități de învățare

№ Subiectul lecției lecției Recapitulare Evaluare Data


CS
S Forme Metode Resurse În clasă Acasă Integrative

I Divizor. Multiplu
1,2 5
Explicația, pag.72 15
Noțiunea de Activitate pag.72
1 I exercițiul, Manualul 7 (a,b,c,d) pag.7 Chestionare
divizor. Notații frontală
conversația 14, 10
3 orală
pag.73 pag.73
Evaluare
3 frontală
Manualul, 22
Noțiunea de frontală, exercițiul, pag.72 9,18 §1, def.
2 I fișe de pag.7
multiplu. Notații individuală conversația
lucru
6,16, pag.74
4
Notații
pag.74

Criterii de divizibilitate
Situație –
problemă, Chestionare
Numere pare și conversația Tabel, orală
Frontală, Manualul,
3 II exerciţii de pag.75 Evaluare
numere impare individuală fișe de lucru
utilizare a 3a), 4a) frontală
noţiunii de
paritate
4 Criterii de II Explicaţia, Fişe cu Chestionare
individual conversaţia exerciţii orală
divizibilitate cu 2 I Exerciţiul pentru Evaluare
pregătire frontală
individuală
5 Criterii de I De grup Explicaţia, Seturi de Chestionare
Frontal conversaţia exerciţii orală
divizibilitate cu 2. V Învăţarea scrise pe Evaluare
Aplicații prin tablă, frontală
descoperire manualul,
Situații-
problemă
6 Criterii de II Frontal exerciţii de Seturi de Chestionare
Grup de lucru identificare a exerciţii orală
divizibilitate cu 5 I numerelor scrise pe Evaluare
divizibile tablă, frontală
cu2,5,10, manualul,
dintr-o fișe de lucru
mulţime de
7 Criterii de I Frontal numere Seturi de Chestionare
individual calcul oral exerciţii de orală
divizibilitate cu 5. V activități de pe fișă, Evaluare
Aplicații joc manualul, frontală

8 Criterii de II Frontal descoperire Manualul Evaluare


individual dirijată Seturi de frontală
divizibilitate cu 10 I exerciții pe
fișă
9 Criterii de I Frontal Seturi de Chestionare
Individual exerciţii orală
divizibilitate cu 10 V perechi scrise pe
Aplicații tablă,
manualul,
10 Oră de sinteză I Metoda identificarea Seturi de Să Chestionare
cubului unor numere exerciţii recapitulăm orală
V Turul galeriei naturale care scrise pe , pag.81 Evaluare
verifică tablă, frontală
condiţii date manualul,
(ultima cifră, fișe de lucru
11 Oră de sinteză V ciorchinele criterii de Seturi de Să Chestionare
divizibilitate exerciţii recapitulăm orală
integrativă I etc.) scrise pe , pag.81 Evaluare
tablă, frontală
manualul,
fișe de lucru
12 Evaluare V Pe variante Test sris pe Probă scrisă
individuală foi A4
sumativă
Indicatori № Subiectul lecției Tipul Tehnologii didactice Activități de învățare Recapitulare Evaluare Data
lecție
CS S i Forme Metode Resurse În clasă Acasă Integrativ
e

I Sistemul cartezian de coordonate în plan


35 Sistemul I Frontal, Explicația Manualul 1 11
II cartezian de individual Exercițiul pag.49 pag.50
III Demonstrați 5,6,14,
coordonate în
IV a pag.50
V
plan. Elemente
VI 36 Coordonatele II În grup Problematiz Manualul, De pe 2 Frontală
VI punctului. Frontal area Fișe fișe de pag.49 Identificar
I Joc didactic lucru ea și
Identificarea în
VI Activitatea Analiza
sistemul cartezian cu manualul greșalelor
II
de coordonate a
punctului
cunoscînd
coordonatele lui
37 Identificarea III Frontal, Jocul Manualul 3,4,8 10 De construit Frontală
o casa in sist
coordonatelor individual pictorii Fișe pag,50 pag50 de
Identificar
Activitatea coordonate ea și
punctului dat în si de
cu manualul Analiza
sistemul cartezian identificat
greșalelor
coordonatel
de coordonate e
38 Oră de sinteză IV Frontal Păiangen Manualul De pe 13,
II Stiu/vreau fișe fișe de pag.50
III să stiu/am lucru
IV învățat
V II Noțiunea de funcție
VI 39 Noțiunea de I Frontal Explicația Manualul 8,11,12 13 Frontală
funcție individual pag.54 pag 55
VI 40 Moduri de II Frontal Problemati Manualul 10,15 14 Identificar
I definire a funcției individual zarea pag.54 pag.55 ea și
VI Analiza
41 Graficul funcției I Frontal Lucrul cu Manualul 1,2,5 11 4
II individual manualul pag.60 pag,5 greșalelor
8
42 Graficul funcției. II In grup Manualul 6,10,12 8pag.
Aplicații Frontal Fișe pag. 60 59
Turul
individual
galeriei
43 Oră de sinteză In grup Metoda Manualul 5,6,17, 15
Frontal cubului Fișe pag.55 pag60
individual 16
pag.60
44 Evaluare V Individual Fișe de Probă
sumativa lucru scrisă
4 itemi
III Funcția de gradul I. Funcții constante
45 Noțiunea de II Frontal Activitatea Manualul 1,4,7 13 9 Frontală
funcție de gradul individual cu pag,65 pag.66 pag.6 Identificar
manualul 6 ea și
I. Aplicații
dezbaterea Analiza
46 Funcții constante. III Frontal Problemati Manualul 6,5 pag. 11 greșalelor
Aplicații individual zarea 66 pag.66
1c) Individual
I 47 Proprietățile II Frontal Exercitiul Manualul 3a,c,h) 15 a prin
II funcției de gradul individual Activitatea pag.65 pag/66 verificarea
III cu 14ab) caietelor
I
IV manualul
V 48 Proprietățile IV In grup Explicația Manualul 16 , 18b)
VI funcției de gradul Frontal exercițiul 18a) pag.67
VI individual pag.67
I.
I
Aplicații
VI 49 Proporționalitate VI In grup Problemati Manualul 16,14 9 cd) Frontală
II directă. Aplicații Frontal zarea pag.69 pag,68 Identificar
individual ea și
50 Proporționalitate VI In grup Exercițiul Manualul 8a),15b Fx fișă Analiza
inversă. Aplicații Frontal Activitatea ) greșalelor
individual cu Pag.68-
manualul 69
51 Oră de sinteză IV In grup Ciorchinel Manualul 7,9,10, 2 pag.
Frontal e 12 65
individual pag.68 13
pag.68
52 Oră de sinteză IV In grup Manualul 17,19,2 23
integrativă Frontal 0 pag.70
individual pag.70
53 Evaluare V Individual Fișa Manualul Probă
sumativă individual scrisă
5 itemi