Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

Introducere. Raportul juridic de drept al afacerilor ................................... 9

Capitolul I
Actul juridic civil ................................................................................... 15
1. Noţiune şi clasificare ........................................................................... 15
2. Condiţiile actului juridic civil.............................................................. 28
3. Forma actului juridic civil ................................................................... 53
4. Modalităţile actului juridic civil .......................................................... 58
5. Efectele actului juridic civil................................................................. 68
6. Nulitatea actului juridic civil ............................................................... 80

Capitolul II
Faptele de comerţ................................................................................... 96
1. Definiţie............................................................................................... 96
2. Clasificare.......................................................................................... 100

Capitolul III
Calitatea de comerciant....................................................................... 103
1. Comerciantul persoană fizică ............................................................ 103
2. Limitele principiului libertăţii comerţului ......................................... 105
3. Delimitarea calităţii de comerciant de alte profesiuni ....................... 107
4. Calitatea de comerciant a persoanei juridice ..................................... 108
5. Obligaţiile profesionale ale comerciantului....................................... 110
6. Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale....................... 110

5
Capitolul IV
Fondul de comerţ – instituţie fundamentală
a dreptului afacerilor........................................................................... 117

1. Noţiunea de fond de comerţ............................................................... 117

2. Delimitarea noţiunii fond de comerţ de alte noţiuni .......................... 118

3. Natura juridică a fondului de comerţ şi trăsăturile acestuia............... 120

4. Elementele fondului de comerţ.......................................................... 122

5. Acte juridice privind fondul de comerţ.............................................. 131

Capitolul V
Obligaţii. Clasificări. Contractul
ca izvor de obligaţii civile şi comerciale............................................. 133

1. Obligaţii – noţiune şi clasificare ........................................................ 133


2. Contractul ca izvor de obligaţii civile şi comerciale.......................... 139
3. Încheierea contractelor ...................................................................... 145
4. Momentul încheierii contractului ...................................................... 146
5. Efectele contractului .......................................................................... 147
6. Interpretarea contractului................................................................... 147
7. Obligativitatea contractului ............................................................... 148
8. Principiul relativităţii efectelor contractului...................................... 148
9. Efectele specifice contractelor sialagmatice ...................................... 150
10. Determinarea preţului şi locului plăţii
în obligaţiile comerciale .................................................................. 151

6
Capitolul VI
Particularităţi ale obligaţiilor comerciale.......................................... 152

1. Solidaritatea ....................................................................................... 152


2. Dobânzile curg de plin drept ............................................................. 156
3. Executarea obligaţiilor comerciale .................................................... 162
4. Retractul litigios este interzis ............................................................ 168

Capitolul VII
Contractul de vânzare-cumpărare comercială ................................. 171

1. Noţiune şi caractere juridice .............................................................. 171


2. Condiţiile de validitate....................................................................... 173
3. Efectele contractului .......................................................................... 179
4. Varietăţi ale contractului de vânzare-cumpărare comercială............. 179

Capitolul VIII
Contractul de leasing........................................................................... 183

1. Leasingul în România........................................................................ 183


2. Contractul de leasing ......................................................................... 183
3. Consideraţii privind leasingul internaţional....................................... 187

Capitolul IX
Contractul de factoring ....................................................................... 188

Capitolul X
Contractul de franciză......................................................................... 193

Capitolul XI
Contractul de cont curent ................................................................... 195

1. Noţiune şi caractere juridice .............................................................. 195


2. Efectele contractului de cont curent .................................................. 196

7
Capitolul XII
Contractul de report............................................................................ 197

Capitolul XIII
Titlurile de credit ................................................................................. 199

1. Noţiunea şi caracteristicile titlurilor comerciale de valoare .............. 199


2. Clasificarea titlurilor comercilale de valoare..................................... 200
3. Cambia............................................................................................... 204
4. Biletul la ordin ................................................................................... 216
5. Cecul.................................................................................................. 217

Bibliografie........................................................................................... 219