Sunteți pe pagina 1din 11

Abordari ale auditului financiar 2009 - 2010

CIEL AUDIT SI REVIZUIRE

Avantajele utilizarii software-ului specific in activitatea de audit financiar.

Bogdan Constantin Radulescu


PUNCTE FORTE

CIEL AUDIT SI REVIZUIRE

• Aplicatia CIEL Audit si Revizuire este destinata


auditorilor financiari si expertilor contabili din
Romania, oferind un suport informatic puternic
pentru desfasurarea activitatii de audit si
revizuire contabila, adaptat atat la cerintele
legislatiei, cat si la necesitatile specialistilor in
domeniu.
PUNCTE FORTE
CIEL AUDIT SI REVIZUIRE

 Riscul de audit este calculat si propus automat (riscul inerent general


si riscul inerent specific), pe baza indicatorilor, conform standardelor
internationale de audit ;

 Aplicatia calculeaza automat pragul de semnificatie pe baza


chestionarului de evaluarea a riscului;

 Propune esantionarea conform standardelor internationale de audit

 Calculeaza probe de lucru pe sectiuni

 Permite adaugarea la baza de date a altor fisiere – probe de lucru

 Lucreaza in retea cu un numar nelimitat de statii de lucru si utilizatori;


FUNCTIONALITATI
CIEL AUDIT SI REVIZUIRE

 Ofera posibilitatea preluarii datelor din diverse formate exportate din


aplicatii de contabilitate ale clientilor: fisiere text, Excel, DBF, Access
etc,

 Toate rapoartele obtinute se pot exporta in format TXT, RTF, PDF,


DBF, XLS;

 Posibilitatea de configurare pentru CALENDARUL PROCESULUI DE


AUDIT – cu evidentierea si urmarirea activitatilor in timp si
posibilitatea evidentierii costurilor materiale/umane

 Puteti gestiona un numar nelimitat de societati, pe mai multe exercitii


financiare

 Puteti lucra cu un numar nelimitat de inregistrari in baza de date;


FISIERE DE BAZA
CIEL AUDIT SI REVIZUIRE

 Aplicatia este livrata cu o societate “Exemplu” in care se pot efectua


teste si exercitii;
 Posibilitatea de selectare / configurare a informatiilor din baza de
date importata;
 Pe baza inregistrarilor importate aplicatia CIEL AUDIT si
REVIZUIRE poate oferi rapoarte contabile :
 Balanta de verificare
 Fisa de cont
 Balanta comparata pe mai multe exercitii financiare
 Bilant – Cont de profit si pierdere
 Analize financiare
 Fluxul de numerar
 Pentru firmele auditate care au mai multe filiale se pot importa
bazele de date pentru fiecare filiala in parte
RAPOARTE
CIEL AUDIT SI REVIZUIRE

 Permite listare selectiva prin alegerea surselor de date;


 Se pot importa: jurnalul pe intreg exercitiul auditat, dintr-o singura
baza de date sau secvential,balante, plan de conturi ( inclusiv
conturile analitice si conturile din clasele 8 si 9), stocuri si inventare,
inregistrari contabile, documente si parteneri;
 Stakeholders – definirea structurii actionariatului companiei (cota
de participare);
 Lista persoane suspecte– (preluata din Monitorul Oficial)- permite
identificarea tranzactiilor suspecte incheiate cu persoanele din lista
respectiva;
 Serii documente– se pot defini una sau mai multe serii de
documente si apoi se poate verifica unicitatea acestora in
inregistrarile contabile (ex. plaja facturi vanzare);
 Lista societati inactive– preluata din Monitorul Oficial
PROCESARI

CIEL AUDIT SI REVIZUIRE


 Pe baza datelor importate se pot obtine Balanta analitica si sintetica
pe perioada dorita pentru devizele si bugetele dorite;

 Analiza financiara – pe langa rapoartele predefinite (ex. Total


Active / Pasive, Indicatori financiari etc), utilizatorul isi poate crea
propriile rapoarte;

 Balanta de mijloace fixe – situatia activelor, provizioanelor si


imobilizarilor - Formularul 40

 Balanta de stocuri– situatia stocurilor – intrari – iesiri

 Situatii Financiare - Bilant, Cont de Profit si Pierdere. Aceste


situatii pot fi configurate si listate comparativ, pe maximum doua
exercitii financiare;
PROCESARI

CIEL AUDIT SI REVIZUIRE

 Verificare tranzactii suspecte;

 Registru de Banca si Registru de Casa;

 Fluxul de numerar

 Balanta analitica comparata pe mai multe exercitii financiare


PROCESARI

CIEL AUDIT SI REVIZUIRE


 Calcularea pragulului de semnificatie dupa urmatorii indicatori: Profit net, Total
active, Cifra de afaceri, Marja bruta, Rezultat din exploatare

 Evaluarea riscului – dimensionarea esantioanelor:


Riscul inerent general
Riscuri inerente specifice:
riscul activitatii clientului
riscul contabilitatii
riscul de management
riscul activitatii de audit
 Creare Esantioane - inregistrari si documente – pe baza modelelor preconfigurate
sau la optiunea utilizatorului

 Verificare unicitate documente

 Verificare plaja facturi de vanzare

 Foi de lucru pe sectiuni


PROCESARI

CIEL AUDIT SI REVIZUIRE

 Permite completarea si listarea rapoartelor intocmite conform


standardelor internationale de audit (sectiunile “A” - “P”);

 Se pot crea noi proceduri in cadrul sectiunilor auditate, specifice


activitatii clientului;

 Afiseaza pe baza inregistrarilor preluate foi de lucru specifice


sectiunilor.

 La procedurile create se pot atasa fisiere in Excel, Word…(balanta


imobilizarilor, alte probe de lucru);

 Permite listarea Caietului de Audit


CIEL Romania
2010

S-ar putea să vă placă și