Sunteți pe pagina 1din 64

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I1 - Numele şi prenumele elevului: ANTON ALEXANDRA NICOLETA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 99
7 10
8 10
9 10
10 99
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

1
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a2 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului :ANTON ALEXANDRA NICOLETA

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

Extrage corect informatiile din text, explicit formulate.


Achiziţii relevante pentru
Formuleaza in propozitii clare si coerente concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.
formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Nu formuleaza si argumenteaza propria parere


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Eleva dovedeste ca si-a format,in mare masura, competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului
achizitiilor fundamentale

Data: 10.05.2018
Semnătura:

2
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I3 - Numele şi prenumele elevului: ANGHEL IONUT LAURENTIU


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 70
7 10
8 70
9 10
10 10
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

3
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a4 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului ANGHEL IONUT LAURENTIU

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Extrage corect informatiile din text, explicit formulate.


Achiziţii relevante pentru
Formuleaza in propozitii clare si coerente concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.
formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Formuleaza 2 raspunsuri gresite.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format,in mare masura ,competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului
achizitiilor fundamentale

Data: 10.05.2018
Semnătura:

4
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I5 - Numele şi prenumele elevului: ANDRONE MARIA IOANA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 11
6 10
7 10
8 10
9 10
10 11
11 70

Data: 10.05.2018 Semnatura:

5
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a6 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului :ANDRONE MARIA IOANA

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

Extrage corect informatiile din text.


Achiziţii relevante pentru
Formuleaza concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.
formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Nu argumenteaza propriile pareri.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Eleva dovedeste ca si-a format,in mare masura ,competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului
achizitiilor fundamentale.

Data: 10. 05. 2018 Semnătura:

6
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I7 - Numele şi prenumele elevului: CALIN PETRU CIPRIAN


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: ABSENT

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Data: 10.05.2018 Semnatura:

7
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a8 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului CALIN PETRU CIPRIAN

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: ABSENT

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite,


necesitând măsuri remediale

Comentarii:

Data: 10.05.2018
Semnătura:

8
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I9 - Numele şi prenumele elevului: ENACHE I. VALENTIN BOGDAN


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 70
3 70
4 70
5 10
6 99
7 70
8 10
9 70
10 11
11 79

Data: 10.05.2018 Semnatura:

9
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a10 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului ENACHE I. VALENTIN BOGDAN

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Nu extrage corect informatia din text, dand multe raspunsuri gresite.


Achiziţii parţial dobândite,
Formuleaza incorect in propozitii raspunsuri la informatiile cerute.
necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul nu dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale. Se recomanda
exercitii de aprofundare si dezvoltare, lecturarea unor texte cu mai mare atentie,povestirea pe scurt a oricarui text citit, extragerea corecta a informatiilor din
text sub indrumarea cadrului didactic.

Data: 10.05.2018 Semnatura:

10
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
Semnătura:
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I11 - Numele şi prenumele elevului: DINU CORINA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 70
2 70
3 10
4 70
5 10
6 70
7 70
8 70
9 70
10 79
11 99

Data: 10.05.2018 Semnatura:

11
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluare competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2017)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a12 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului DINU CORINA

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Nu extrage corect informatia din text, dand multe raspunsuri gresite.

Achiziţii parţial dobândite, Formuleaza incorect in propozitii raspunsuri la informatiile cerute.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul nu dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale. Se recomanda
exercitii de aprofundare si dezvoltare, lecturarea unor texte cu mai mare atentie,povestirea pe scurt a oricarui text citit, extragerea corecta a informatiilor din
text sub indrumarea cadrului didactic..

Data: 10.05.2018
Semnătura:

12
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN IV 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I13 - Numele şi prenumele elevului: GHEORGHE M. STEFANIA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 99
2 99
3 99
4 99
5 99
6 99
7 99
8 99
9 70
10 99
11 99

Data: 10.05.2018 Semnatura:

13
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a14 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului GHEORGHE M. STEFANIA

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, SPATII GOALE PE FOAIA DE CONCURS.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul nu dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale. Se recomanda
exercitii de aprofundare si dezvoltare, lecturarea unor texte cu mai mare atentie,povestirea pe scurt a oricarui text citit, extragerea corecta a informatiilor din
text sub indrumarea cadrului didactic.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

14
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I15 - Numele şi prenumele elevului: DRAGOMIR TEODOR ALEXANDRU


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 70
7 10
8 10
9 10
10 10
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

15
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a16 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului DRAGOMIR TEODOR ALEXANDRU Şcoala: Gimnaziala
,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

Exrage corect informatiile din text, explicit formulate.


Achiziţii relevante pentru
Formuleaza in propozitii clare si coerente concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.
formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Un raspuns gresit.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

16
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN IV 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I17 - Numele şi prenumele elevului: DINU CRISTIAN ANDREI


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 70
4 70
5 70
6 10
7 99
8 99
9 99
10 11
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

17
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a18 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: DINU CRISTIAN ANDREI

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Nu extrage corect informatia din text, dand multe raspunsuri gresite.


Achiziţii parţial dobândite,
Formuleaza partial corect in propozitii raspunsuri la informatiile cerute.
necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul nu dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale. Se recomanda
exercitii de aprofundare, lecturarea unor texte cu mai mare atentie, sub indrumarea cadrului didactic.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

18
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I19 - Numele şi prenumele elevului: IORDACHE V. CRISTINA LOREDANA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 70
3 99
4 99
5 99
6 99
7 99
8 99
9 99
10 99
11 99

Data: 10.05.2018 Semnatura:

19
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a20 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului IORDACHE V. CRISTINA LOREDANA

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Nu scrie aproape nimic pe foaie.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Eleva nu dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 11.05.2018
Semnătura:

20
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I21 - Numele şi prenumele elevului: GHEORGHE LAVINIA ANDREEA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

21
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a22 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului GHEORGHE LAVINIA ANDREEA

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Exrage corect informatiile din text, explicit formulate.


Achiziţii relevante pentru
Formuleaza in propozitii clare si coerente concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.
formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite,


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Eleva dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.045.2018
Semnătura:

22
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2017)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I23 - Numele şi prenumele elevului: GRIGORE DELIA ALEXANDRA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 70
2 70
3 10
4 10
5 11
6 70
7 10
8 10
9 10
10 11
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

23
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a24 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: GRIGORE DELIA ALEXANDRA

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

Extrage corect informatiile din text, explicit formulate.


Achiziţii relevante pentru
Formuleaza partial, in propozitii clare si coerente, concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la
formarea deprinderilor de actiune.
bază

Formuleaza gresit trei raspunsuri.


Achiziţii parţial dobândite,
necesitând măsuri remediale

Comentarii: Eleva dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana, la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

24
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I25 - Numele şi prenumele elevului: MAFTA I.A. ADRIAN ROBERT


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: ABSENT

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Data: 10.05.2018 Semnatura:

25
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a26 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului MAFTA I.A. ADRIAN ROBERT

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: ABSENT

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite,


necesitând măsuri remediale

Comentarii:

Data: 10.05.2018
Semnătura:

26
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I27 - Numele şi prenumele elevului: GUTA ADRIAN MARIAN


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 11
11 11

Data: 10.05.2018 Semnatura:

27
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a28 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului GUTA ADRIAN MARIAN

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Extrage corect informatiile din text, explicit formulate.


Achiziţii relevante pentru
Formuleaza in propozitii clare si coerente concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.
formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Formuleaza doua raspunsuri partial corecte.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

28
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I29 - Numele şi prenumele elevului: MICLEA D. DANUT EDUARD


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 99
2 99
3 79
4 99
5 99
6 99
7 99
8 99
9 99
10 99
11 99

Data: 10.05.2018 Semnatura:

29
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a30 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului MICLEA D. DANUT EDUARD

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Nu scrie nimic pe foaie.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul nu dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale. Se recomanda
exercitii de aprofundare, lecturarea unor texte cu mai mare atentie, sub indrumarea cadrului didactic.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

30
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I31 - Numele şi prenumele elevului: MIHAI F. GABRIEL CRISTIAN


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
11 11

Data: 10.05.2018 Semnatura:

31
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a32 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului MIHAI F. GABRIEL CRISTIAN

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

Extrage corect informatiile din text, explicit formulate.


Achiziţii relevante pentru
Formuleaza in propozitii clare si coerente concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.
formarea deprinderilor de
bază

Formuleaza partial un raspuns.


Achiziţii parţial dobândite,
necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

32
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I33 - Numele şi prenumele elevului: STOICA COSMIN


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10 99
2 99
3 99
4 99
5 79
6 79
7 99
8 99
9 99
10 99
11 79

Data: 10.05.2018 Semnatura:

33
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a34 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului : STOICA COSMIN

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Nu scrie aproape nimic pe foaie.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul nu dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale. Se recomanda
exercitii de aprofundare si dezvoltare,lecturarea unor texte cu mai mare atentie,povestirea pe scurt a oricarui text citit, extragerea corecta a informatiilor din
text sub indrumarea cadrului didactic.

Data:10.05.2018 Semnătura:

34
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I35 - Numele şi prenumele elevului: PADURARIU DENISA NICOLETA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 70
7 10
8 10
9 10
10 10
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

35
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a36 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului PADURARIU DENISA NICOLETA

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Extrage corect informatiile din text.


Achiziţii relevante pentru
Formuleaza concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.
formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Formuleaza un raspuns gresit.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Eleva dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

36
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I37 - Numele şi prenumele elevului: NASTUR V. ANDREEA JULIETA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 70
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

37
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a38 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului PILA VALENTIN EMIL

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

Exrage corect informatiile din text.


Achiziţii relevante pentru
Formuleaza concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.
formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Formuleaza gresit un raspuns.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

38
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I39 - Numele şi prenumele elevului: PILA DENIS ALEXANDRU


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 70
2 10
3 10
4 10
5 70
6 10
7 70
8 10
9 70
10 12
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

39
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a40 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului : PILA DENIS ALEXANDRU

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Extrage partial corect informatiile din text, explicit formulate.


Achiziţii parţial dobândite,
necesitând măsuri remediale Formuleaza partial in propozitii clare si coerente concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la
actiune.

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format, partial, competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

40
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I41 - Numele şi prenumele elevului: ILIE MIHAELA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: ABSENTA

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Data: 10.05.2018 Semnatura:

41
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a42 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului ILIE MIHAELA

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: ABSENTA

.
Achiziţii relevante pentru
formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite,


necesitând măsuri remediale

Comentarii:

Data: 10.05.2018
Semnătura:

42
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I43 - Numele şi prenumele elevului: NICOLA GABRIELA FLORENTINA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
11 11

Data: 10.05.2018 Semnatura:

43
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a44 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului : NICOLA GABRIELA FLORENTINA Şcoala: Gimnaziala
,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

Formuleaza concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.


Achiziţii relevante pentru
Extrage corect informatia din text, dand multe raspunsuri gresite.
formarea deprinderilor de
bază Formuleaza corect in propozitii raspunsuri la informatiile cerute.

Achiziţii parţial dobândite,


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Eleva dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana, la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale. Se recomanda
exercitii de aprofundare, lecturarea unor texte cu mai mare atentie, sub indrumarea cadrului didactic.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

44
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I45 - Numele şi prenumele elevului: NAE GEANI DANIEL


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 70
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 70
10 10
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

45
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a46 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului NAE GEANI DANIEL

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Formuleaza concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.


Achiziţii relevante pentru
Extrage corect informatia din text, dand multe raspunsuri gresite.
formarea deprinderilor de
bază Formuleaza corect in propozitii raspunsuri la informatiile cerute.

Achiziţii parţial dobândite, Formuleaza gresit doua raspunsuri.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana, la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

46
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I47 - Numele şi prenumele elevului: MITU ADRIAN FLORIN


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 70
3 10
4 70
5 11
6 70
7 10
8 70
9 10
10 11
11 70

Data: 10.05.2018 Semnatura:

47
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a48 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: MITU ADRIAN FLORIN

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Extrage partial corect informatiile din text, explicit formulate.


Achiziţii parţial dobândite,
necesitând măsuri remediale Formuleaza partial in propozitii clare si coerente concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la
actiune.

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format, partial, competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

48
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I49 - Numele şi prenumele elevului: MARCU ALEXANDRU SORIN


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 11
6 70
7 10
8 10
9 10
10 79
11 79

Data: 10.05.2018 Semnatura:

49
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a50 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: MARCU ALEXANDRU SORIN

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Extrage partial corect informatiile din text, explicit formulate.


Achiziţii parţial dobândite,
necesitând măsuri remediale Formuleaza partial in propozitii clare si coerente concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la
actiune.

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format, partial, competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018 Semnatura:


:

50
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I51 - Numele şi prenumele elevului: STEFANESCU ANDREI MIHAI


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 70
4 10
5 11
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
11 70

Data: 10.05.2018 Semnatura:

51
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a52 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: STEFANESCU ANDREI MIHAI

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Formuleaza concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.


Achiziţii relevante pentru
Extrage corect informatia din text, dand multe raspunsuri gresite.
formarea deprinderilor de
bază Formuleaza corect in propozitii raspunsuri la informatiile cerute.

Achiziţii parţial dobândite, Formuleaza partial un raspuns si gresit doua raspunsuri.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format, partial, competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

52
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I53 - Numele şi prenumele elevului: : ZAPIS IULIANA RAMONA


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 70
3 70
4 70
5 70
6 70
7 10
8 70
9 10
10 79
11 79

Data: 10.05.2018 Semnatura:

53
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a54 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: ZAPIS IULIANA RAMONA

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:2

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Formuleaza gresit marea majoritate a raspunsurilor.


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul dovedeste ca nu si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

54
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I55 - Numele şi prenumele elevului: CALIN PETRU CIPRIAN


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: ABSENT

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Data: 10.05.2018 Semnatura:

55
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a56 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: CALIN PETRU CIPRIAN

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: ABSENT

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite,


necesitând măsuri remediale

Comentarii:

Data: 10.05.2018
Semnătura:

56
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I57 - Numele şi prenumele elevului: DRAGOMIR TEODOR ALEXANDRU


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul:1

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 70
7 10
8 10
9 10
10 10
11 10

Data: 10.05.2018 Semnatura:

57
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a58 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: DRAGOMIR TEODOR ALEXANDRU

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 1

Formuleaza concluzii cu privire la faptele si personajele care participa la actiune.


Achiziţii relevante pentru
Extrage corect informatia din text, dand multe raspunsuri gresite.
formarea deprinderilor de
bază Formuleaza corect in propozitii raspunsuri la informatiile cerute.

Achiziţii parţial dobândite,


necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul dovedeste ca si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

58
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT-RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea I59 - Numele şi prenumele elevului:MANEA MARIUS COSMIN


Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

ITEMI RĂSPUNS RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS LIPSĂ RĂSPUNS


CORECT CORECT INCORECT
1 10
2 10
3 70
4 10
5 70
6 70
7 99
8 99
9 99
10 99
11 99

Data: 10.05.2018 Semnatura:

59
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează11 de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din
Caietul cadrului didactic.
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II 2018)

FIŞĂ DE EVALUARE
COMPETENTE DE CITIT – RECEPTARE A MESAJELOR CITITE

Partea a II-a60 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: MANEA MARIUS COSMIN

Şcoala: Gimnaziala ,,Alexandru Aldea Voievod’’ Alexeni, judetul Ialomita Clasa: a II-a Testul: 2

Achiziţii relevante pentru


formarea deprinderilor de
bază

Achiziţii parţial dobândite, Jumatate din raspunsuri sunt gresit formulate , iar restul este necompletat.
necesitând măsuri remediale

Comentarii: Elevul dovedeste ca nu si-a format competentele de comunicare in limba romana,la nivelul ciclului achizitiilor fundamentale.

Data: 10.05.2018
Semnătura:

60
Se completează de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea / integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta
echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.

S-ar putea să vă placă și