Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnă Dirigintă,

Subsemnata, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– , în calitate de


părinte/tutore al elevului/ elevei–––––––––––––––––––––––––––––––––––– din clasa a
V-a A, de la gimnaziul ,,I. L. Caragiale”, s. Doina, rog să aprobați motivarea absențelor
lecțiilor fiului/ficei mele pe perioada ––––––––––––––––––––––––––.

Motivul acestei solicitări este –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

Anexez cererii mele: –––––––––––––––––––––––––.

Data: –––––––––––––– Semnătura: –––––––––––––––––––––

Dirigintei clasei a- V-a A, gimn. I. L. Caragiale, s. Doina,

Sinigur Marianna.