Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

Clasa a X-a Numele ___________________


Data: ________ Prenumele ____________________
R-2
Citiţi cu atenţie textele de mai jos:

A. „Articolul 11. Demnitatea de preşedinte al federaţiei revine regelui Prusiei care poartă titlul de împărat
german. Împăratul are dreptul să reprezinte Imperiul în relaţiile internaţionale ale acestuia, să declare război,
să semneze pace, să încheie alianţe şi alte tratate cu străinătatea, să acrediteze şi să primească pe
ambasadori...Articolul 17. Împăratul are dreptul de a elabora şi promulga legile imperiale, precum şi de a
controla aplicarea lor. Măsurile şi dispoziţiile împăratului sunt emise în numele imperiului; pentru a deveni
valabile e necesară contrasemnarea lor de către cancelarul imperiului, care îşi asumă astfel răspunderea.
Articolul 18. Împăratul numeşte pe funcţionarii imperiului, le primeşte jurământul şi dispune, la nevoie,
demiterea lor...” ( Constituţia Imperiului German, 1871 )

B. „Prusia, aşa cum arată ea la o privire aruncată pe hartă, nu poate cu trupul său minuscul şi alungit să
poarte prea mult timp armura de care are nevoie Germania pentru securitatea sa; este deci nevoie ca toţi
germanii să-şi aducă contribuţia. Nu vom atinge acest obiectiv prin discursuri, asociaţii sau vot majoritar, nu
e posibil decât printr-o luptă serioasă, o luptă care nu se va termina decât prin fier şi sânge.”
( Discurs al lui Otto von Bismarck în anul 1867 )
Răspundeţi următoarelor cerinte:
1). Precizaţi, pe baza celor două surse, statul în jurul căruia se realizează unificarea Germaniei. 5 puncte
_______________________________
2). Menţionaţi, pe baza sursei A, trei atribuţii ale împăratului german în materie de politică externă. 6 puncte
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3). Selectaţi din sursa A două informaţii aflate în relaţie cauză-efect. 10 puncte
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4). Prezentaţi unificarea Italiei. 15 puncte
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5). Formulați, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la atribuțiile împăratului în politica internă,
susținându-l cu două informații selectate din sursă. 10 puncte
6). Stabiliți o cauză a formării dualismului austro-ungar. 5 puncte
7). Definiți statul național. 5 puncte
8). Menționați prevederile „Actului Final” referitoare la Anglia și Austria. 14 puncte
9). Prezentați desfășurarea Revoluției de la 1848 din Franța. 20 puncte

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu. TOTAL = 100 de puncte