Sunteți pe pagina 1din 1

Str. Unirii, Nr.112, bI.

U6A,
Atestat ANRE B si C2A Nr.l0775j23.02.2015
se.A, et.3,ap.14 Constanta
e-mall relectroracordrpgmail.com Atestat ANRE ClA Nr. 11117/22.06.2015
tel mobil: 0731014492 Consultanta, proiectare si executie
tel mobil: 0341486120 reţele electrice 0.4- 20 kV

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Nr. 253/23.09.2019

Denumirea lucrarii: Alimentare cu energie electrica MANAILA MARIAN, Str. Itaca, Nr.
2A-2B, et. , ap. 6, Loc. Constanta, Jud. Constanta

Nr.ATR in baza caruia se depune dosarul de utilizare 04682964/ 29.08.2019


Executant: SC ELECTRORACORD SRL

1. Masuratorile si verificarile au fost executate de catre firma SC ELECTRORACORD SRL


CONST ANT A conform legislatie in vigoare in instalatia electrica utilizare MANAILA
MARIAN, Str. Itaca, Nr. 2A-2B, et. ,ap. 6, Constanta, Jud. Constanta. Masuratorile si
verificarile receptionate de catre Beneficiar corespund si se poate PIF la data prezentului proces
verbal nr. 253/23.09.2019, si orice interventie sau modificare ulterioara in instalatia de utilizare
nu este raspunderea firmei SC ELECTRORACORD SRL si E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA.
Beneficiarul isi asuma intreaga raspundere pentru orice abatere identificata si asupra oricarui
eveniment care ar avea loc, exonerand astfel SC ELECTRORACORD SRL si E-Distributie
Dobrogea si implica pierderea garantiei de buna executie a instalatiei dupa punerea in functie ..
2. Prezentul proces verbal conţinând 1 fila a fost incheiat astazi 23.09.2019, la locul: instalatia
electrica de utilizare a Beneficiarului MANAILA MARIAN în 3 (trei) exemplare originale.

Reprezentant SC Electroracord SRL Beneficiar: .


Adm. Stefanescu Nicu MANAILA MARIAN
Aut. Nr. 201810202/2018

S-ar putea să vă placă și