Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Electronică și telecomunicații
Departamentul Telecomunicații

Dare de seamă

Disciplina: „Teoria transmisiunii informației”.

Lucrare de laborator Nr. 2

Tema: “CODURI DE VERIFICARE A PARITĂȚII ŞI CODURI


ITERATIVE”.

A efectuat st.gr.SOE-161

A verificat l.sup. Pavel Nicolaev

Chişinău 2017
1. Scopul lucrării: Analiza şi studierea codurilor de verificare a parității şi a codurilor
iterative, formarea lor, structura codorului şi a decodorului

2. Mersul lucrării:
2.1 Modelarea codorului de verificare a parităţii
Circuitele de implimentare a codorului sunt bazate pe elemente SAU cu excludere. De
aceea vom utiliza astfel de elemente, care în ISIS Professional se găsesc sub denumirea de
74LS86.IEC din categoria TTL74LS series. În calitate de surse vom utiliza elemente
LOGICTOGGLE din categoria Debugging Tools, iar pentru indicatori de stare vom utiliza
elemente LOGICPROBE (BIG) din aceeaşi categorie.
 Circuitul codorului de verificare a parităţii (4,3) şi rezultatul simulării pentru
m=110 este prezentat în figura 1.

Figura 1: Circuitul codorului de verificare a parităţii (4,3)

Determinam codul de la ieşirea codorului de verificare a parităţii (4,3) pentru toate


combinaţiile biţilor de la intrare.

Codul la Codul la
intrare ieșire
000 0000
001 0011
010 0101
011 0110
100 1001
101 1010
110 1100
111 1111
Tabelul 1: Combinațiile de cod de la ieșirea codorului

2.2Modelarea decodorului de verificare a parității


Pentru modelarea decodorului de verificare a parităţii vom utiliza aceleaşi elemente
descrise în punctul 1. La acestea vom mai adăuga elemente de comutaţie de tipul
DSWITCH din categoria Modelling Primitives şi vom efectua conexiunile arătate în cele
ce urmează, utilizînd de asemenea şi un element de negaţie NOT.
 Circuitul decodorului de verificare a parităţii (4,3) şi rezultatul simulării pentru
U=0110 este prezentat în figura 2.

Figura 2: Circuitul decodorului de verificare a parităţii (4,3)

Determină codul de la ieşirea decodorului pentru toate combinaţiile biţilor de la intrare.


Codul de la Codul de la ieșire
intrare
0000 0000
0001 xxx1
0010 xxx1
0011 0010
0100 xxx1
0101 0100
0110 0110
0111 xxx1
1000 xxx1
1001 1000
1010 1010
1011 xxx1
1100 1100
1101 xxx1
1110 xxx1
1111 1110
Tabelul 2: Combinațiile de cod de la ieșirea decodorului

2.3Modelarea sistemului de transmisiune ce utilizează codarea de verificare a


parităţii
Sistemul de transmisiune ce utilizează codarea de verificare a parităţii conţine în sine
codorul, mediul de transmisiune şi decodorul. Dat fiind faptul că în mediul de
transmisiune informaţia este afectată de perturbaţii în urma cărora aceasta poate fi eronată,
vom conecta un decodificator 74155 din categoria TTL 74 series, care va introduce o
eroare pe unul din canalele de transmisiune. La ieşirile 74155 vom conecta elemente NOT,
iar conectarea acestora cu canalele sistemului o vom realiza utilizînd elemente SAU cu
excludere 74LS86.IEC. Pentru a urmări schimbarea valorii biţilor din cauza introducerii
erorii în canal vom conecta indicatoare de stare LOGICPROBE (BIG) pe fiecare canal,
inainte şi după introducerea erorii.

 Circuitul sistemului de transmisiune ce utilizează codarea de verificare a parităţii


(4,3) şi rezultatul simulării pentru m=001 cu introducerea erorii în al doilea canal
este prezentată în figura 3.

Figura 3: Circuitul sistemului de transmisiune ce utilizează codarea de verificare a parităţii


(4,3)

Verificăm rezultatele pentru două valori de la intrarea codorului, cu introducerea erorii pe toate poziţiile.
Codul de la Codul de la
intrare ieșire
000 1010
001 xxx1
010 1010
011 xxx1
100 1010
101 xxx1
110 1010
111 xxx1
Tabelul 3: Combinațiile de cod obținute la ieșirea codorului cu introducerea erorii pe
fiecare poziție

2.4Modelarea codorului iterativ


Pentru modelarea circuitului din figura 4 realizat conform tabelului de formare a codurilor
iterative, s-au folosit elemente SAU-NU U1:A, U1:B, U1:C, U1:D. Avînd un număr par
de unităţi la intrare, la ieşirea codorului la fel s-au obţinut un număr par de unităţi.
În cadrul lucrării de laborator, să se determine codul de la ieşirea codorului pentru toate
combinaţiile biţilor de la intrare.
Figura 4: Circuitul codorului iterativ (8,4)

Codul la intrare Codul la ieșire


0000 00000000
0001 00010101
0010 00100110
0011 00110011
0100 01001001
0101 01011100
0110 01101111
0111 01111010
1000 10001010
1001 10011111
1010 10101100
1011 10111001
1100 11000011
1101 11010110
1110 11100101
1111 11110000
Tabelul 4: Combinațiile de cod la ieșirea codorului iterative
2.5Modelarea decodorului iterative
Decodorul iterativ se realizează pe baza elementelor SAU cu excludere, utilizînd de
asemenea elemente ŞI.

Figura 5: Circuitul decodorului iterativ (8,4)

Codul de la Codul de la
intrare ieșire
00000101 0001
00001011 1100
00010100 0001
00011100 0101
00011101 0001
00101010 0010
00101011 0111
10011111 1001
11000011 1100
11001101 0110
11101011 0100
11110011 1111
00000101 0001
Tabelul 5 : codul de la ieşirea decodorului pentru următoarele combinaţii ale biţilor de la
intrare
2.6Modelarea sistemului de transmisiune ce utilizează codarea iterativă
Circuitul din figura 6 include în sine codorul format din cele patru surse şi cele patru
elemente SAU-NU U1:A, U1:B, U1:C, U1:D, mediul de transmisiune în care se introduce
eroarea de la decodificatorul 74155 prin cele 8 elemente SAU-NU U6:A, U6:B, U6:C,
U6:D, U7:A, U7:B, U7:C, U7:D, şi decodorul, care este format din elementele SAU-NU
U2:A, U2:B, U2:C, U2:D, U3:A, U3:B, U3:C, U3:D, U4:A, U4:B, U4:C, U4:D,
elementele ŞI U5:A, U5:B, U5:C, U5:D.

Figura 6: Circuitul sistemului de transmisiune ce utilizează codarea iterativă (8,4)


Verificăm rezultatele pentru trei valori diferite de la intrarea codorului, cu introducerea
erorii pe toate poziţiile.

3. Concluzie: În această lucrare de laborator am studiat codorul și decodorul: schema


de structură și principiul de funcționare. Am analizat și studiat codurile de
verificare a parității şi a codurilor iterative introducînd diverse combinații de coduri
la intrarea codorului și decodorului și obținând codul necsar la ieșire. În urma
efectuării lucrării date am observant că indifferent dacă sunt sau nu erori decodorul
le corectează și se obține ceea ce se transmite la intrare(codul).