Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

DATA:
CLASA: a IV a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: LICEUL TEORETIC ALEXANDRU MOCIONI CIACOVA
PROFESOR:VAIANTU ALINA

DISCIPLINA: ReligieOrtodoxă
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Marile sǎrbǎtori creştine
TITLUL LECŢIEI: Magii, în căutarea Pruncului Iisus
TIPUL DE LECŢIE:Mixtă
SCOPUL LECŢIEI: -descoperirea importanţei magilor în evenimentul Nașterii Domnuluui.
Competenţe generale
C.G.2. colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase;
C.G.3. explorarea activǎ a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe.
Competenţe specifice:
2.2. –analizarea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situaţii concrete;
3.1. – analizarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunitǎţii apropiate şi a societǎţii;
3.2. –prezentarea importanţei unor sǎrbǎtori şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, din viaţa creştinilor.
Competenţe derivate:
La sfârşitul orei elevii vor putea:
C1 → sǎ explice sensul termenului mag sau crai şi importanţa acestor oameni;
1
C2 →sǎ enumeremagii ce au adus daruri;
C3 → sǎ precizeze ce daruri au adus fiecare din cei trei magi;
C4 → sǎ precizeze simbolul darurilor aduse de magi;
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee:, conversaţia, explicaţia, povestirea, cânatrea, metoda Ciorchinelui, metoda exploziei stelare;
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, laptop, videoproiector, imagini, foi flipchart, markere, tablă.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală, pe grupe.
Resurse:
1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a IV-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale: • număr de lecţii: 1
• durata: 50’
3. Bibliografice:
• *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
• Achim Mihaela, Daiu Anişoara, Ioniţǎ Dragoş, Moldoveanu Maria, Nicula Florentina, Religie cultul ortodox. Manualul pentru clasa a IV-
a, editura Corint, Bucureşti, 2016.
• Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;

2
Scenariul didactic

Nr. Timp Metode şi Mijloace de Forme de


Etapele lecţiei CD Conţinutul instructiv-educativ Evaluare
crt. min’ procedee învãţãmânt org.
Salutul-/Rugãciunea „Tatǎl nostru”
- notează absenţele şi realizează
managementul clasei pentru începerea
activităţii didactice care urmează să se Conversaţia
Momentul Activitate
1 1’ desfăşoare;
organizatoric frontalã
- elevii răspund la salut, spun
rugăciunea şi se pregătesc pentru
începerea activităţii didactice;

Dragi copii, este luna decembrie și aș


dori să-mi spuneți care este cea mai
mare sărbătoare din această lună? Conversația
-......Crăciunul examinatoare
-Ce eveniment important sărbătorim de
Crăciun?
Reactualizare -......Nașterea Domnului
Activitate
2 a 5’ Cine a Vestit Nașterea Domnului cu Conversația
frontală
cunoștințelor mult timp înainte să se întâmple?
.....Prorocii
Cine au fost prorocii?
…oameni luminați de Sfântul Duh
Ce făceau aceștia?
…transmitea oamenilor Cuvantul lui
Dumnezeu

3
Voi audia cu Elevii Colindul Trei Crai Audiția
de la Răsărit Laptop
Captarea
3 3
atenției Video-
proiector

Profesorul descoperă împreună cu


elevii titlul lectiei și anunță
competențele.
Precizarea
Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: Activitate
4 titlului şi a 1’ Explicaţia
Magii în căutarea Pruncului Iisus frontalǎ
competențelor
-elevii notează pe caiete data și titlul
lecției.
Sunt precizate competențele lecției
Se povestesc aspectele semnificative cu
priviere la Cei trei magi, cu ajutorul
prezentării power point, ea va fi
structurată astfel:

Povestea Magilor
Melchior,regele Persiei,Gaspar,regele
Comunicarea Indiei și Baltazar,regele Arabiei Laptop
5 noilor 20’ Steaua din Betleem
cunoştinţe Steaua i-a ghidat pe magi pană la casa Activitate
unde era Oruncul Impărat Explicaţia frontală

Cruzimea regelui Irod


Faptul că Irod voia să îl omoare pe Video-
pruncul Iisus proiector

Semnificația Darurilor Prezentarea

4
Ce reprezintă aurul, smirna și tămâia power point
Activitate
.Se propun o serie de fișe pe care elevii pe grupe
le vor completa într-un timp dat.
C1
Se dă fiecărui elev spre completare fișa
nr.1 iar mai apoi fișa nr2
C2 Elevii completează fișa nr.1. și fișa nr 2

C3 Profesorul împarte clasa în 4 grupe. Aprecieri


Fiecare grupǎ va căutat cuvinte cheie ce verbale
au legătură cu cei trei magi și cu
Nașterea Domnului.
Activitate
Fixarea şi C2 Ciorchinele
individuală Aprecieri
6 sistematizarea C3 9’ Se realizeazǎ prin metoda Ciorchinele. Explicaţia Tablă
Activitate verbale
cunoştinţelor C4
frontalǎ
Magii au adus darurile lor de aur,
smirnă și tămâie. Astăzi și noi putem Aprecieri
Asocierea şi C1 vestii Nașterea Domnului cântând Activitate verbale
7 6’ Cântarea
generalizarea colinde. frontalǎ
Se cere elevilor să cânte colinde
cunoscute.
Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale
Activitate Aprecieri
8 activitãţii 12’ privind implicarea în predarea noilor
frontalǎ verbale
elevilor cunoştinţe.
Tema pentru Realizați un desen cu darul vostru Activitate
9 1’ Explicaţia
acasã pentru Pruncul Iisus frontalǎ
Solicit elevilor să spunem rugăciunea
Încheierea
10 1’ „Tatǎl nostru” cerându-ne astfel iertare Exerciţiul
activitãţii
pentru tot ce am greşit. moral

5
FIŞA nr .1

Completeazã corespunzător spațiile libere cu cuvintele următoarele:


Vrăjitori, Irod, stelei, magi, regale, Baltazar

Cei trei ……..sunt pomeniți în Evanghelia după Matei,fără să li se dea numele – dar tradiția spune că aceștia erau Melchior,…….Persiei,Gaspar,regele
Indiei și…………,regele Arabiei. Deși în perioada respectivă magii erau văzuți ca niște ……cei trai crai sunt considerați înțelepți,deoarece au
interpretat apariția …. pe cer ca un semn al venirii Mântuitorului. De asemenea,ei nu s-au lăsat înșelați de rugămintea regelui ……..și au salvat astfel
viața pruncului Iisus.

Completeazã corespunzător spațiile libere cu cuvintele următoarele:


Vrăjitori, Irod, stelei, magi, regale, Baltazar

Cei trei ……..sunt pomeniți în Evanghelia după Matei,fără să li se dea numele – dar tradiția spune că aceștia erau Melchior,…….Persiei,Gaspar,regele
Indiei și…………,regele Arabiei. Deși în perioada respectivă magii erau văzuți ca niște ……cei trai crai sunt considerați înțelepți,deoarece au
interpretat apariția …. pe cer ca un semn al venirii Mântuitorului. De asemenea,ei nu s-au lăsat înșelați de rugămintea regelui ……..și au salvat astfel
viața pruncului Iisus.

Anexa 1

6
Completeazã corespunzător spațiile libere cu cuvintele următoarele: Staua, mare, închinară, Maria, Magii, Hristos, Tinerețe

Steaua sus răsare


Ca o taină ….. Și dacă porniră
……. strălucește Îndată-L găsiră
Și lumii vestește La Dansul intrară
Și lumii vestește Și se ………
Și se închinară
Ca astăzi Curata
Preanevinovata Cu daruri gătite
Fecioara ……. Lui …….. menite
Naște pe Mesia Ducând fiecare
Naște pe Mesia Bucurie mare
Bucurie mare
……. cum zăriră
Steaua și porniră Care bucurie
Mergând după rază Și aici sa fie
Pe Hristos sa-l vază De la t……….
Pe Hristos sa-l vază Pan-la bătrânețe
Pan-la bătrânețe

Anexa 2

7
Găsește cuvintele ce au legătură cu Magii și cu Nașterea Domnului

W A U R M R T U O S
I G Q 5 A O Z H F M
I C B B G I L F K I
S A T P I O S I F R
U M A R I A P Q W N
S T Ă M Â I E W T Ă
N A Ș T E R E A Q I
3 B A L T A Z A R 3
Anexa3

8
Găsește cuvintele ce au legătură cu Magii și cu Nașterea Domnului

W P S I M K S I I T
Y U M O A L T I W Ă
Z Q I S R M E S E M
A U R I I N A U Q Â
W Q N F A O U S T I
Z X Ă R Q P A P Y E
M E L C H I O R Q Â
O W Q Z I R O D W Q

Anexa 4

9
Găsește cuvintele ce au legătură cu Magii și cu Nașterea Domnului

G Ă S P A R 1 T I A
Q K Z W I Q Z Ă O U
O S T E A U A M S R
A K Z U N R E Â I 5
I I S U S 6 F I F K
7 M A R I A 5 E U W
M A G I I U 8 R Q Y
S M I R N Ă K 6 F S

Anexa 5

10
Găsește cuvintele ce au legătură cu Magii și cu Nașterea Domnului

C I O S I F M D 2 C
O 2 Q K 7 Z A A 7 R
L K W 7 Z 3 G R W Ă
I I S U S 3 I U K C
N Q 1 W 6 K I R 6 I
D S T E A U A I Q U
E W K Z 2 Z W K 8 N
M A R I A Q 6 Z W 2

Anexa 6
11

S-ar putea să vă placă și