Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Electronică și telecomunicații
Departamentul Telecomunicații

Referat
Disciplina: „Sisteme de comutaţie”.
Lucrare de laborator Nr. 3-4

Tema: “STUDIEREAPOSIBILITĂŢILOR FUNCŢIONALE ALE SISTEMULUI DE


COMUTAŢIE SIEMENS HICOM 300H: FUNCŢIA PERSI ŞI PARAMETRII EI DE
BAZĂ.”

A efectuat st.gr.SOE-161

A verificat l.sup. Iazloveţchi Maria

Chişinău 2018
3.1. Scopul lucrării: studierea posibilităţilor funcţionale ale sistemului de comutaţie
Siemens HICOM 300H.

3.2. Sarcina teoretică:

- studierea sistemului de comutaţie Siemens HICOM 300H;


- studierea posibilităţilor funcţionale ale sistemului de comutaţie Siemens HICOM 300H;
- studierea parametrilor de bază ai modulelor funcţionale aferente sistemului de comutaţie
Siemens HICOM 300H;
- studierea funcţiei PERSI şi a parametrilor ei de bază.

3.3. Conţinutul lucrării

3.3.1. Prezentarea sistemului de comutaţie Siemens HICOM 300H

În anexa 1 este prezentată vederea frontală a sistemului de comutaţie Siemens


HICOM 300H.
În anexa 2 este prezentată vederea din spate a sistemului de comutaţie Siemens
HICOM 300H.

3.3.2. Studierea materialului teoretic

Introducere

De la HICOM 300H începe evoluţia sistemelor de telecomunicaţii în direcţia creării


unei infrastructuri integrate pentru voce şi date, care se referă atît la banda îngustă, cît şi la
sistemele de telecomunicaţii în banda largă. În această evoluţie, un moment deosebit de
important este protecţia investiţiilor (menţinerea celor existente) şi trecerea treptată la
noile echipamente.
Nivelul ridicat de avantaje ale sistemului HICOM 300E este stabilit de următoarele
criterii:
 suportul noilor aplicaţii bazate pe tehnologii multimedia;
 reducerea costurilor prin integrarea reţelelor de telecomunicaţii;
 creşterea utilităţii datorită spectrului larg de funcţii de sistem şi funcţii de transport
voce;
 creşterea eficienţei sistemului de aplicaţii prin combinarea transmisiunii de date şi
voce;
 perspective nelimitate prin protecţia investiţiilor şi flexibilitatea de modernizare;
 securitatea aplicaţiilor abonaţilor sistemului.
HICOM 300H are o gama largă de aplicaţii multimedia în domeniul comunicaţiilor
în bandă largă la viteze de transmisie de până la 2 Mbiţi/s, folosind un sistem unic de
administrare. Funcţiile cum ar fi comprimarea semnalului vocal şi Least Cost Routing
(“alegerea celui mai ieftin traseu”) duc la economii semnificative în timpul exploatării.
Productivitatea muncii în oricare afacere poate fi îmbunătăţită cu mult prin utilizarea
sistemului celular Cordless Multicell Integration şi posibilitaţile avanste ale protocoalelor
QSIG şi Cornet. Modulul integrat de marşrutizare ISDN reprezintă un mijloc puternic de
comunicare cu reţelele locale (LAN). Noul sistem protejează investiţiile deja făcute,
deoarece datorită sistemului de interfeţe şi protocoale standarde, acesta permite integrarea
cu uşurinţă în reţelele existente pentru dezvoltarea unei noi aplicaţii.
Perspectivele se reflectă, de asemenea, prin existenţa unui număr mare de
posibilităţi de modernizare şi prin faptul că în platforma HICOM 300H funcţionează deja
astăzi un spectru larg de aplicaţii.

Pachetul de bază de telefonie

Pachetul de bază conţine un set standard de servicii de telefonie cum ar fi:


 reapelarea unui număr;
 apelul de readresare;
 sistemul de acces a vocii la un calculator sau sistemul de prelucrare a datelor - HICOM
IVR;
 susţine utilizarea de înaltă calitate a aplicaţiilor multimedia;
 sistemul de tarificare;
 un sistem de întreţinere şi funcţionare;
 crearea centrelor comune şi a serviciilor de întreţinere a reţelelor de orice complexitate;
 posibilitatea administrării la distanţă - oferă un canal de administrare şi permite
înlăturarea rapidă a defecţiunilor apărute în oricare punct al reţelei.

Structura şi specificaţiile tehnice ale


sistemului de comutaţie Siemens HICOM 300H

Sistemele HICOM 300H sunt de două tipuri:


 HICOM 3x3 – varianta de perete (mărimea raftului - 710x505x355 şi greutatea - 40
kg);
 HICOM 300H – un sistem instalat într-un rack (rastel) special compact (cabinet cu
mărimea 800x1930x600 şi greutatea de la 180 pînă la 300 kg).
În tabelul 1.1 este reprezentată familia HICOM 3xx.
Mărirea ulterioară a capacităţii se poate efectua prin interfaţa LAN sau ISDN.
Capacitatea sistemelor HICOM 300H de a se interconecta unele cu altele permite
realizarea unei reţele de o capacitate practic nelimitată.

Tabelul 1.1.
Familia HICOM 3xx
Capacitate
Capacitate Numărul de
Model maximală,
minimală, porturi rafturi (dulapuri)
porturi
Hicom-3x3 24 128 1
Hicom-330E 24 256 2
Hicom-372 96 1024 1
Hicom-382 384 2048 2
Hicom-392 1024 20480 20

1. Informaţii generale
 Tensiune de alimentare:
- 220V AC, monofazat;
- 380V AC, trifazat;
 Consumul de energie – 1.2 W pe port;
 Intervalul temperaturii de funcţionare: +5 ...+ 40 grade Celsius;
 Umiditate relativă: 85%.

2. Fiabilitatea sistemului. Rata de eşecuri


Tehnologia de fabricare, şi anume controlul calităţii pe parcursul procesului
tehnologic, garantează fiabilitatea de 99,999% cu statistica de eşec în lucru timp de 2 ore
pe parcursul a 20 de ani. Termenul de exploatare este de nu mai puţin 20 de ani.
Timpul de repornire a sistemului, care include o repornire de la hard disk (de
exemplu, atunci cînd se deconectează tensiunea de alimentare), este de la 5 pînă la 15
minute, în funcţie de complexitatea organizării sistemului.
Hicom-350E poate fi comandat într-un set cu procesor dublu (Duplex). Software de
bază se află pe hard disk, care (la cerere) poate fi duplicat cu al doilea disc sau CD.

3. Principalele caracteristici ale interfeţelor


Tabelul 1.2.
Interfeţele de abonat
Interfaţa a/b U200 Up0 Up0/E U2B1Q S0
Numărul pe
24 16 16 24 16 8
placă
Semnalizarea - B+D 2B+D 2B+D 2B+D 2B+D
Numărul de
2-x 2-x 2-x 2-x 2-x 4-x
fire
Distanţa de
comunicații
(km)
la diametrul 8 2.4 2.5 2.5 8 1
firelor
de cablu de
0,6 mm

4. Descrierea plăcilor

4.1. Modulul analogic al liniei de abonat SLMA2 (Subscriber Line Module Analog)
SLMA2 are 24 de canale analogice de abonat şi susţine toate funcţiile (online)
pentru telefoanele analogice. Fiecare din cele 24 de linii pot fi legate de orice canal din
cele 128 de intervale temporale.
4.1.1. Caracteristicile de bază:
 protecţia împotriva supratensiunii;
 monitorizarea şi sistemul de semnalizare în linie;
 funcţia codec / decodec;
 funcţionare hibridă 2 ... 4 W şi 4 ... 2 W;
 posibilitatea de a testa traseul.

4.1.2. Interfaţa pentru sistemul de control


SLMA2 are o interfaţă care face legătura cu LTUE sau LTUS; în cazul în care placa
este utilizată în LTU-raft, numai primele 16 perechi de linii sunt disponibile. Biţii de
adresă sînt codificaţi în număr de 7. SLMA2 transmite doar primii 6 biţi (BA0... BA5) în
paralel.
4.1.3. Indicaţia LED
SLMA2 are LED de culoare roşie şi verde. LED verde este folosit pentru a indica
starea de lucru în modul. LED de culoare roşie este utilizat pentru a indica rezultatele auto-
testării.
În starea “reset” (restart) - LED au următoarele valori: LED roşu luminează; LED
verde nu luminează.

4.2. Modulul analogic de magistrală universal TM2LP (Universal Analog Trunk Module)
TM2LP (modul cu acces de 2 fire) poate fi utilizat de la HICOM 300 EV 2.0.
TM2LP are următoarele caracteristici:
- toate funcţiile cunoscute;
- 8 porturi pe placă;
- sistemul de protecţie pe placă;
- metoda de conexiune HICOM 300E (Sipac).

4.3. SLMO24 (interfaţa UP0/E) - Subscriber Line Module, UP0/E Interface


SLMO este modulul care include interfaţa UP0/E. Acest lucru înseamnă că la un
canal al staţiei pot fi conectate pînă la 3 dispozitive (max. 3 surse).
Alimentarea terminalelor poate fi efectuată de la sursa de alimentare la distanţă prin
intermediul interfeței UP0/E. Tensiunea se poate conecta separat (şi dezactiva) la fiecare
port. În cazul supracurentului, chipul de protecţie, pentru a preveni supraîncărcarea,
dezactivează în mod automat alimentarea (protecţie împotriva scurtcircuitului).

SLMO suportă echipamente terminale de linie (LT) pentru 2-Fire cu interfaţă


digitală în conformitate cu standardul UP0/E. Fiecare interfaţă UP0/E oferă acces de bază
(BRA) ISDN cu două canale B (fiecare cu o viteză de transmisie de 64 Kbps) pentru
voce/date şi un canal D (16 Kbps). Terminalele cu interfeţe UP0/E şi terminalele cu
interfeţe S0 se pot conecta la canalul D fie direct, fie prin intermediul TA S0 (adaptor
terminal S0), plasat în terminalul UP0/E. La fiecare port se pot conecta pînă la două
terminale UP0/E plus echipamentele auxiliare. Cele două canale B pot fi schimbate în orice
interval de timp PCM al magistralei de sistem. Dintre toate tipurile de date ale canalului D
(S, P, T) sînt prelucrate numai datele S ale canalului (de semnalizare). Nu s-a planificat
suportul P a canalelor de date (de comutare de pachete) sau T (telemetrie).
16/24 UP0 / E interfaţă pentru Simphony-telefoane
Cu ajutorul adaptorului la master-telefon (repetitor) se pot stabili următoarele
conexiuni: Simphony-telefon suplimentar (telefon slave) şi LAP-D terminal sau două
LAP-D - terminale. Terminalele pot fi alimentate de la o sursă de alimentare la distanţă
prin intermediul interfeței UP0/E.
Distanța terminalelor de sistem depinde de tipul de cablu. Lungimea 1000 m este
considerată o lungime maximă de contur, în conformitate cu standardul ICCS (Integrated
Communication Cabling System), în care nu se ia în considerare sistemul de alimentare.

4.4. DSCX - Data Processor Board and Serial Channel Extended


DSCX - un nou modul necesar pentru HICOM 330H. Acesta poate fi utilizat în
sisteme, începând cu HICOM 300H V3.0. Acest modul reuneşte, pe o placă, toate funcţiile
de administrare a centralei HICOM 300H.
Completul tehnic al modulului DSCX este dat mai jos:
 Pentium 133 Procesor pentru sistemul de control;
 Predprotsessor MPC860 (SIUL), pentru susținerea transferului de date DCL, MTS şi
SIU;
 Suplimentar este ataşat generatorul de ceas. Memorie ROM cu capacitatea de 512
Kbytes. Memorie RAM cu capacitatea de 64 sau 96 MB;
 Interfaţa Serială cu conector de pe panoul frontal, care asigură transmiterea de date
la viteza de 19200 bps în mod asincron şi 9600 biţi/s în modul sincron în regim
MSV1;
 Interfaţă SCSI cu conector în partea din faţă a plăcii pentru a se conecta un HOT sau
CDROM extern;
 LAN - modul suplimentar;
 Sistemul de ceas cu alimentare de la bateria proprie.

4.5. LED şi panoul frontal cu butoane

Fig. 1.1. Imaginea panoului frontal cu butoane pentru


sistemul de comutaţie Siemens HICOM 300H

Pe partea din faţă a modulului sînt două butoane, şase LED indicatoare, precum şi
două sloturi pentru conectarea interfeței V.24 şi interfeţei SCSI, care facilitează conectarea
dispozitivelor periferice pentru întreţinere şi gestiune.
În tabelul 1.3 este dată explicaţia LED şi a panoului frontal cu butoane.
Tabelul 1.3.
Valoarea LED şi panoul frontal cu butoane
Display
Culoarea Valoarea în regim activ
/diode LED
Display cu 7 este controlat de la comutatorul
roşu
segmente SW
indicaţie de rulare a datelor în
RUN verde
procesor
indicaţie a modului activ al
ACT verde
procesorului
indicaţie pentru ocuparea
BUSY verde
interfeţei SCSI
LCT verde încărcarea de la MO disc
NAL galben alarmă întîrziata (minor alarm)
UAL roşu alarma urgentă (major alarm)

4.5.1. Display cu 7 segmente afişeaza starea funcţională a modulului

Tabelul 1.4.
Display cu 7 segmente ale modulului DSCX
Indicarea Descrierea
Procesor de date
în mod activ

4.5.2. Butoane şi comutatoare


Funcția butoanelor şi întrerupătorului amplasate pe panoul frontal al modulului este
descrisă mai jos:
 Butonul Reset: resetează toate funcţiile de modul în starea iniţială (la data de
livrare).
 Butonul LCT: alege mediul de boot-are. După tastarea LCT, este folosit ca mediu de
boot-are MO-disk cu indentificatorul SCSI-ID. Dacă este tastat butonul "reset",
sistemul porneşte de pe MO, avînd identificatorul SCSI-ID.
 Comutatorul SYN / ASYN: serveşte pentru a seta regimul de lucru al interfeţei V.24
de pe panoul frontal (implicit este asincron). Starea acestui parametru poate fi
determinată din bitul 2 informativ. În stînga este poziţionat comutatorul care
corespunde modului sincron (bit 2 = 0), iar la dreapta - asincron (bit 2 = 1). Acest
parametru este, de asemenea, folosit pentru a elibera linia 8: în cazul în care sistemul
terminal nu răspunde, este de ajuns a seta la SYN înapoi. Aceasta se face pentru a
reiniţia linia 8.

4.5.3. Conectorul V.24 – interfața serială de pe panoul frontal


Una din interfeţe este V.24, care reprezintă un conector cu 25 pini şi este situat pe
panoul frontal. În cazul în care sistemul terminal nu răspunde, trebuie comutat pe panoul
frontal modul de lucru din asincron în sincron sau invers.

Funcţia PERSI - personal identification data


AMO PERSI este utilizat pentru a administra datele cu caracter personal. Datele se
referă la persoana cu numărul staţiei.
A) Nume
Fiecărei staţii cu un oarecare număr îi poate fi atribuit unul sau mai multe nume.
Numele care a fost introdus primul în baza de date va fi afişat pe display telefonului
digital. Numele poate fi format din 2 părți:
1. Nume simple sau compuse, de exemplu, dna Alina, dl Sergiu;
2. Nume şi informaţii suplimentare, de exemplu, Anna, Drept A3.
Caracterele "nume de familie" sînt separate de cele ale "nume"-lui, printr-o "*".
Ecranul telefonului are un display de 24 de caractere. Pe ele pot fi afişate date, de
exemplu, numărul staţiei plus numele sau doar numele.
B) Unitatea organizatorică
Fiecărui nume îi poate fi atribuită şi o unitate organizatorică. În cazul în care unui
număr de staţie nu i-a fost atribuit un nume, nici o unitate organizatorică nu-i poate fi
atribuită.
C) Numărul de identificare personal (PIN)
PIN este folosit pentru identificarea unei persoane în sistem. Fiecărei staţii îi poate fi
atribuit un număr nelimitat de coduri PIN. Lungimea PIN este determinată central. Fiecare
cod PIN trebuie să fie unic în întregul sistem.
Descrierea parametrilor funcţiei PERSI este dată în tabelul 1.5.

Tabelul 1.5.
Descrierea parametrilor funcţiei PERSI
Nume, prenume şi informaţii
NAME
suplimentare pentru staţie
Tip de
date de O singură valoare
intrare
Maxim 30 caractere alfa-
numerice mari şi mici
Valori Informaţiile suplimentare pot
posibile fi elemente delimitate de
orice număr de separatoare 1
- 31 poziţii
* Nu trebuie să fie utilizat în
calitate de primul caracter
OLDNA
Nume vechi
ME
NEWNA Nume nou, prenume şi informaţii
ME suplimentare pentru staţie
Tip de
date de O singură valoare
intrare
Valori Maxim 30 caractere alfa-
posibile numerice mari şi mici
Informaţiile suplimentare pot
fi elemente delimitate de
orice număr de separatoare 1
- 31 poziţii
* Nu trebuie să fie utilizat în
calitate de primul caracter.
OLDOR
Unitate organizatorică veche
G
NEWOR
Unitate organizatorică nouă
G
Tip de
date de O singură valoare
intrare
Valori
1 - 25 de caractere
posibile
STNO Numărul staţiei
Tip de
date de O singură valoare obligatorie
intrare
O singură valoare
Execpţie:
Max. 12 valori unice pentru
valorile
TIP = ALLNAME,
ORGSTNO
Valori
1 - 6 cifre
posibile

DISPLAY-PERSI - Interogatoriu general de date personale de identificare


1. Afişează numele şi parametrii specificaţi ai tuturor numerelor de staţie.
2. Numele de afişare a tuturor numerelor de staţie sau a staţiei cu numărul specificat.
Comanda dată conţine verbul DISPLAY şi substantivul PERSI (după sintaxă urmat de
două puncte) care arată ce urmează a fi executat: afişarea datelor despre identificarea
persoanelor, cu indicarea ulterioară a parametrului, care este NAME - numele persoanei.
În tabelul 1.6. este indicată divizarea structurală a comenzii DISPLAY-PERSI.

Tabelul. 1.6.
Divizarea structurală a comenzii DISPLAY-PERSI
Codul comenzii Parametrul
DISPLAY-PERSI TYPE=NAME,[STNO=<number>];

CHANGE-PERSI - Schimbarea numelui unui abonat, cît şi a unui şir de parametri


specifici lui, de exemplu, denumirea unităţii organzatorice.
În tabelul 1.7. este indicată divizarea structurală a comenzii CHANGE-PERSI.
Tabelul 1.7.
Divizarea structurală a comenzii CHANGE-PERSI
Codul
Parametrul
comenzii
CHANGE- TYPE=NAME,STNO=<number>,[OLDNAME=<string>],
NEWNAME=<string>;
TYPE=ORGNAME,STNO=<number>,NAME=<string> ,
PERSI NEWORG=<string>;
TYPE=ORGSTNO,STNO=<number>,OLDORG=<string>,
NEWORG=<string>;

Concluzii :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________