Sunteți pe pagina 1din 10

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015

Dimensionare îmbinare fixă grindă-stâlp


Raport
EN 1993-1-8:2005/AC:2009 0.75

GENERAL
Îmbinare nr.: 1
Nume îmbinare: Cot cadru

GEOMETRIE

STÂLP
Secţiune: HEA 400
= -90.0 [Deg] Unghi înclinaţie
hc = 390 [mm] Înălţime a secţiunii stâlpului
bfc = 300 [mm] Lăţime secţiune stâlp
twc = 11 [mm] Grosime inimă stâlp
tfc = 19 [mm] Grosime talpă stâlp
rc = 27 [mm] Rază de rotunjire a secţiunii stâlpului
Ac = 158.98 [cm2] Arie secţiune transversală stâlp
Ixc = 45069.40 [cm4] Moment de inerţie a secţiunii stâlpului
Material: S 235
fyc = 235.00 [MPa] Rezistenţă

GRINDĂ
Secţiune: IPE 360
= 0.0 [Deg] Unghi înclinaţie
hb = 360 [mm] Înălţime a secţiunii grinzii
bf = 170 [mm] Lăţime secţiune grindă
twb = 8 [mm] Grosime a inimii grinzii
tfb = 13 [mm] Grosime a tălpii grinzii
rb = 18 [mm] Rază a sudurii în colţ a secţiunii grinzii
rb = 18 [mm] Rază a sudurii în colţ a secţiunii grinzii
Ab = 72.73 [cm2] Aria secţiunii transversale a grinzii
= 0.0 [Deg] Unghi înclinaţie
Ixb = 16265.60 [cm4] Moment de inerţie a secţiunii grinzii
Material: S355
fyb = 355.00 [MPa] Rezistenţă

ŞURUBURI
Planul de forfecare prece prin porţiunea NEFILETATĂ a şurubului.
d= 20 [mm] Diametru şurub
Clasă = 8.8 Clasă şuruburi
FtRd = 141.12 [kN] Rezistenţa şurubului la rupere
nh = 2 Număr coloane şuruburi
nv = 7 Număr rânduri şuruburi
h1 = 53 [mm] Distanţa între primul şurub şi marginea superioară a plăcii frontale
Spaţiere orizontală ei = 70 [mm]
Spaţiere verticală pi = 120;120;120;120;120;120 [mm]

PLACĂ
hp = 890 [mm] Înălţime placă
bp = 170 [mm] Lăţime placă
tp = 20 [mm] Grosime placă
Material: S 235
fyp = 235.00 [MPa] Rezistenţă

RIGIDIZARE INFERIOARĂ
wd = 170 [mm] Lăţime placă
tfd = 15 [mm] Grosime talpă
hd = 400 [mm] Înălţime placă
twd = 20 [mm] Grosime inimă
ld = 1500 [mm] Lungime placă
= 14.9 [Deg] Unghi înclinaţie
Material: S355
fybu = 210.00 [MPa] Rezistenţă

RIGIDIZARE SUPERIOARĂ
hu = 80 [mm] Înălţime rigidizare
twu = 8 [mm] Grosime rigidizare verticală
lu = 160 [mm] Lungime rigidizare verticală
Material: OTEL
fyu = 210.00 [MPa] Rezistenţă

RIGIDIZARE STÂLP
Superior
hsu = 352 [mm] Înălţime rigidizare
bsu = 145 [mm] Lăţime rigidizare
thu = 20 [mm] Grosime rigidizare
Material: S355
fysu = 355.00 [MPa] Rezistenţă
Inferior
hsd = 352 [mm] Înălţime rigidizare
bsd = 145 [mm] Lăţime rigidizare
thd = 20 [mm] Grosime rigidizare
Material: S355
fysu = 355.00 [MPa] Rezistenţă
RIGIDITATE INIMĂ STÂLP
Typ: bilateral
ha = 672 [mm] Lungime placă
wa = 282 [mm] Lăţime placă
ta = 10 [mm] Grosime placă
Material: S355
fya = 355.00 [MPa] Rezistenţă

SUDURI DE COLŢ
aw = 10 [mm] Sudură inimă
af = 10 [mm] Sudură talpă
as = 10 [mm] Sudură rigidizare
afd = 10 [mm] Sudură orizontală
ap1 = 1 [mm] Sudură orizontală
ap2 = 1 [mm] Sudură verticală

FACTORI MATERIAL
M0 = 1.00 Factor de siguranţă parţial [2.2]
M1 = 1.00 Factor de siguranţă parţial [2.2]
M2 = 1.25 Factor de siguranţă parţial [2.2]
M3 = 1.25 Factor de siguranţă parţial [2.2]

ÎNCĂRCĂRI
Stare limită ultimă
Caz: Calcul manual.
Mb1,Ed = -302.00 [kN*m] Moment încovoietor în grinda dr.
Vb1,Ed = 118.30 [kN] Forţa tăietoare în grinda dr.
Nb1,Ed = -78.30 [kN] Forţa axială în grinda dr.

REZULTATE

REZISTENŢELE GRINZII
COMPRESIUNE
Ab = 72.73 [cm2] Arie EN1993-1-1:[6.2.4]
Ncb,Rd = Ab fyb / M0
Ncb,Rd = 2581.89 [kN] Rezistenţa de calcul la compresiune a secţiunii EN1993-1-1:[6.2.4]
FORFECARE
Avb = 121.54 [cm2] Aria de forfecare EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
Vcb,Rd = Avb (fyb / 3) / M0
Vcb,Rd = 2491.02 [kN] Rezistenţa de calcul la forfecare a secţiunii EN1993-1-1:[6.2.6.(2)]
Vb1,Ed / Vcb,Rd ≤ 1,0 0.05 < 1.00 verificat (0.05)
ÎNCOVOIERE - MOMENT PLASTIC (FĂRĂ CONSOLE)
Wplb = 1019.22 [cm3] Modul secţiune plastică EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
Mb,pl,Rd = W plb fyb / M0
Mb,pl,Rd = 361.82 [kN*m] Rezistenţa plastică a secţiunii la încovoiere (fără rigidizări) EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
ÎNCOVOIERE PE SUPRAFAŢA DE CONTACT CU PLACA SAU ELEMENTUL ÎMBINAT
Wpl = 2460.79 [cm3] Modul secţiune plastică EN1993-1-1:[6.2.5]
Mcb,Rd = W pl fyb / M0
Mcb,Rd = 873.58 [kN*m] Rezistenţa de calcul la încovoiere a secţiunii EN1993-1-1:[6.2.5]
TALPĂ ŞI INIMĂ - COMPRESIUNE
Mcb,Rd = 873.58 [kN*m] Rezistenţa de calcul la încovoiere a secţiunii EN1993-1-1:[6.2.5]
hf = 746 [mm] Distanţă între centru şi tălpi [6.2.6.7.(1)]
Fc,fb,Rd = Mcb,Rd / hf
Fc,fb,Rd = 1171.20 [kN] Rezistenţa tălpii şi inimii comprimate [6.2.6.7.(1)]
INIMĂ SAU TALPĂ RIGIDIZARE - COMPRESIUNE - NIVEL TALPĂ INFERIOARĂ GRINDĂ
Portant:
= 0.0 [Deg] Cornier între placa de capăt şi grindă
= 14.9 [Deg] Unghi de înclinare a consolei de rigidizare
beff,c,wb = 240 [mm] Lăţimea efectivă a inimii la compresiune [6.2.6.2.(1)]
Avb = 35.14 [cm2] Aria de forfecare EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
= 0.85 Factor de reducere pentru interacţiunea cu forfecarea [6.2.6.2.(1)]
com,Ed = 0.00 [MPa] Tensiunea maximă compresivă în inimă [6.2.6.2.(2)]
kwc = 1.00 Factor de reducere în funcţie de tensiunile de compresiune [6.2.6.2.(2)]
As = 32.40 [cm2] Aria rigidizării inimii EN1993-1-1:[6.2.4]
Fc,wb,Rd1 = [ kwc beff,c,wb twb fyb / M0 + As fyb / M0] cos() / sin( - )
Fc,wb,Rd1 = 5024.66 [kN] Rezistenţa inimii grinzii [6.2.6.2.(1)]
Flambaj:
dwb = 299 [mm] Înălţime inimă comprimată [6.2.6.2.(1)]
p = 1.28 Zvelteţe placă a unui element [6.2.6.2.(1)]
= 0.66 Factor de reducere pentru flambajul elementului [6.2.6.2.(1)]
s = 5.94 Zvelteţe rigidizare EN1993-1-1:[6.3.1.2]
= 1.00 Coeficient flambaj al rigidizării EN1993-1-1:[6.3.1.2]
Fc,wb,Rd2 = [ kwc beff,c,wb twb fyb / M1 + As fyb / M1] cos() / sin( - )
Fc,wb,Rd2 = 4283.21 [kN] Rezistenţa inimii grinzii [6.2.6.2.(1)]
Rezistenţa tălpii consolei
Fc,wb,Rd3 = bb tb fyb/ (0.8*M0)
Fc,wb,Rd3 = 1131.56 [kN] Rezistenţa tălpii consolei [6.2.6.7.(1)]
Rezistenţă finală:
Fc,wb,Rd,low = Min (Fc,wb,Rd1 , Fc,wb,Rd2 , Fc,wb,Rd3)
Fc,wb,Rd,low = 1131.56 [kN] Rezistenţa inimii grinzii [6.2.6.2.(1)]

REZISTENŢELE STÂLPULUI
PANEL INIMĂ - FORFECARE
Mb1,Ed = -302.00 [kN*m] Moment încovoietor (grinda dr.) [5.3.(3)]
Mb2,Ed = 0.00 [kN*m] Moment încovoietor (grinda stg.) [5.3.(3)]
Vc1,Ed = 0.00 [kN] Forţă forfecare (stâlp inf.) [5.3.(3)]
Vc2,Ed = 0.00 [kN] Forţă forfecare (stâlp sup.) [5.3.(3)]
z= 616 [mm] Braţ pârghie [6.2.5]
Vwp,Ed = (Mb1,Ed - Mb2,Ed) / z - (Vc1,Ed - Vc2,Ed) / 2
Vwp,Ed = -489.98 [kN] Forţa tăietoare acţionând în panelul inimii [5.3.(3)]
Avs = 57.33 [cm ] Arie forfecare inimă stâlp
2 EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
Avp = 28.16 [cm2] Arie placă rigidizare inimă EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
Avc = 85.49 [cm2] Aria de forfecare EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
ds = 770 [mm] Distanţa între centre şi ridigizări [6.2.6.1.(4)]
Mpl,fc,Rd = 6.36 [kN*m] Rezistenţa plastică a tălpii stâlpului la încovoiere [6.2.6.1.(4)]
Mpl,stu,Rd = 10.65 [kN*m] Rezistenţa plastică a rigidizării transversale superioare pentru încovoiere [6.2.6.1.(4)]
Mpl,stl,Rd = 10.65 [kN*m] Rezistenţa plastică a rigidizării transversale inferioare pentru încovoiere [6.2.6.1.(4)]
Vwp,Rd = 0.9 ( Avs*fy,wc+Avp*fya) / (3 M0) + Min(4 Mpl,fc,Rd / ds , (2 Mpl,fc,Rd + Mpl,stu,Rd + Mpl,stl,Rd) / ds)
Vwp,Rd = 1252.53 [kN] Rezistenţa la forfecare panelului inimii stâlpului [6.2.6.1]
Vwp,Ed / Vwp,Rd ≤ 1,0 0.39 < 1.00 verificat (0.39)
INIMĂ - COMPRESIUNE TRANSVERSALĂ - NIVEL TALPĂ INFERIOARĂ GRINDĂ
Portant:
twc = 22 [mm] Grosime efectivă inimă stâlp [6.2.6.2.(6)]
beff,c,wc = 314 [mm] Lăţimea efectivă a inimii la compresiune [6.2.6.2.(1)]
Avc = 85.49 [cm2] Aria de forfecare EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
= 0.74 Factor de reducere pentru interacţiunea cu forfecarea [6.2.6.2.(1)]
com,Ed = 0.00 [MPa] Tensiunea maximă compresivă în inimă [6.2.6.2.(2)]
twc = 22 [mm] Grosime efectivă inimă stâlp [6.2.6.2.(6)]
kwc = 1.00 Factor de reducere în funcţie de tensiunile de compresiune [6.2.6.2.(2)]
As = 57.80 [cm2] Aria rigidizării inimii EN1993-1-1:[6.2.4]
Fc,wc,Rd1 =  kwc beff,c,wc twc fyc / M0 + As fys / M0
Fc,wc,Rd1 = 3245.41 [kN] Rezistenţă inimă stâlp [6.2.6.2.(1)]
Flambaj:
dwc = 298 [mm] Înălţime inimă comprimată [6.2.6.2.(1)]
p = 0.43 Zvelteţe placă a unui element [6.2.6.2.(1)]
= 1.00 Factor de reducere pentru flambajul elementului [6.2.6.2.(1)]
s = 3.38 Zvelteţe rigidizare EN1993-1-1:[6.3.1.2]
s = 1.00 Coeficient flambaj al rigidizării EN1993-1-1:[6.3.1.2]
Fc,wc,Rd2 =  kwc beff,c,wc twc fyc / M1 + Ass fys / M1
Fc,wc,Rd2 = 3245.41 [kN] Rezistenţă inimă stâlp [6.2.6.2.(1)]
Rezistenţă finală:
Fc,wc,Rd,low = Min (Fc,wc,Rd1 , Fc,wc,Rd2)
Fc,wc,Rd = 3245.41 [kN] Rezistenţă inimă stâlp [6.2.6.2.(1)]
INIMĂ - COMPRESIUNE TRANSVERSALĂ - NIVEL TALPĂ SUPERIOARĂ GRINDĂ
Portant:
twc = 22 [mm] Grosime efectivă inimă stâlp [6.2.6.2.(6)]
beff,c,wc = 287 [mm] Lăţimea efectivă a inimii la compresiune [6.2.6.2.(1)]
Avc = 85.49 [cm2] Aria de forfecare EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
= 0.77 Factor de reducere pentru interacţiunea cu forfecarea [6.2.6.2.(1)]
com,Ed = 0.00 [MPa] Tensiunea maximă compresivă în inimă [6.2.6.2.(2)]
kwc = 1.00 Factor de reducere în funcţie de tensiunile de compresiune [6.2.6.2.(2)]
As = 57.80 [cm2] Aria rigidizării inimii EN1993-1-1:[6.2.4]
Fc,wc,Rd1 =  kwc beff,c,wc twc fyc / M0 + As fys / M0
Fc,wc,Rd1 = 3186.50 [kN] Rezistenţă inimă stâlp [6.2.6.2.(1)]
Flambaj:
dwc = 298 [mm] Înălţime inimă comprimată [6.2.6.2.(1)]
p = 0.41 Zvelteţe placă a unui element [6.2.6.2.(1)]
= 1.00 Factor de reducere pentru flambajul elementului [6.2.6.2.(1)]
s = 3.38 Zvelteţe rigidizare EN1993-1-1:[6.3.1.2]
s = 1.00 Coeficient flambaj al rigidizării EN1993-1-1:[6.3.1.2]
Fc,wc,Rd2 =  kwc beff,c,wc twc fyc / M1 + Ass fys / M1
Fc,wc,Rd2 = 3186.50 [kN] Rezistenţă inimă stâlp [6.2.6.2.(1)]
Rezistenţă finală:
Fc,wc,Rd,upp = Min (Fc,wc,Rd1 , Fc,wc,Rd2)
Fc,wc,Rd,upp = 3186.50 [kN] Rezistenţă inimă stâlp [6.2.6.2.(1)]

PARAMETRI GEOMETRICI ÎMBINARE


LUNGIMI EFECTIVE ŞI PARAMETRI - TALPĂ STÂLP
Nr m mx e ex p leff,cp leff,nc leff,1 leff,2 leff,cp,g leff,nc,g leff,1,g leff,2,g
1 8 - 115 - 120 50 83 50 83 145 55 55 55
2 8 - 115 - 120 50 175 50 175 240 120 120 120
3 8 - 115 - 120 50 175 50 175 240 120 120 120
4 8 - 115 - 120 50 175 50 175 240 120 120 120
5 8 - 115 - 120 50 175 50 175 240 120 120 120
6 8 - 115 - 120 50 85 50 85 145 57 57 57
7 8 - 115 - 87 50 116 50 116 0 0 0 0
LUNGIMI EFECTIVE ŞI PARAMETRI - PLACĂ CAPĂT
Nr m mx e ex p leff,cp leff,nc leff,1 leff,2 leff,cp,g leff,nc,g leff,1,g leff,2,g
1 20 - 50 - 120 124 140 124 140 182 130 130 130
2 20 - 50 - 120 124 141 124 141 240 120 120 120
3 20 - 50 - 120 124 141 124 141 240 120 120 120
4 20 - 50 - 120 124 141 124 141 240 120 120 120
Nr m mx e ex p leff,cp leff,nc leff,1 leff,2 leff,cp,g leff,nc,g leff,1,g leff,2,g
5 20 - 50 - 120 124 141 124 141 240 120 120 120
6 20 - 50 - 120 124 141 124 141 182 131 131 131
7 20 - 50 - 87 124 153 124 153 149 126 126 126
m – Distanţa şurubului faţă de inimă
mx – Distanţa şurubului faţă de talpa grinzii
e – Distanţa şuruburilor de la marginea exterioară
ex – Distanţa şuruburilor faţă de marginea orizontală exterioară
p – Distanţă între şuruburi
leff,cp – Lungimea efectivă pentru un singur şurub în modul de cedare circulară
leff,nc – Lungimea efectivă pentru un singur şurub în modul de cedare necirculară
leff,1 – Lungimea efectivă pentru un singur şurub pentru modul 1
leff,2 – Lungimea efectivă pentru un singur şurub pentru modul 2
leff,cp,g – Lungimea efectivă pentru un grup de şuruburi în modul de cedare circulară
leff,nc,g – Lungimea efectivă pentru un grup de şuruburi în modul de cedare necirculară
leff,1,g – Lungimea efectivă pentru un grup de şuruburi pentru modul 1
leff,2,g – Lungimea efectivă pentru un grup de şuruburi modul 2

REZISTENŢA ÎMBINĂRII LA COMPRESIUNE


Nj,Rd = Min ( Ncb,Rd2 Fc,wb,Rd,low , 2 Fc,wc,Rd,low , 2 Fc,wc,Rd,upp )
Nj,Rd = 2263.13 [kN] Rezistenţa îmbinării la compresiune [6.2]
Nb1,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0 0.03 < 1.00 verificat (0.03)

REZISTENŢA ÎMBINĂRII LA ÎNCOVOIERE


Ft,Rd = 141.12 [kN] Rezistenţă şurub la întindere [Tabel 3.4]
Bp,Rd = 309.43 [kN] Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere [Tabel 3.4]
Ft,fc,Rd – rezistenţa tălpii stâlpului la încovoiere
Ft,wc,Rd – rezistenţă inimă stâlp la întindere
Ft,ep,Rd – rezistenţa plăcii frontale la încovoiere
Ft,wb,Rd – rezistenţă inimă la întindere
Ft,fc,Rd = Min (FT,1,fc,Rd , FT,2,fc,Rd , FT,3,fc,Rd) [6.2.6.4] , [Tab.6.2]
Ft,wc,Rd =  beff,t,wc twc fyc / M0 [6.2.6.3.(1)]
Ft,ep,Rd = Min (FT,1,ep,Rd , FT,2,ep,Rd , FT,3,ep,Rd) [6.2.6.5] , [Tab.6.2]
Ft,wb,Rd = beff,t,wb twb fyb / M0 [6.2.6.8.(1)]
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 1
Ft1,Rd,comp - Formula Ft1,Rd,comp Componenta
Ft1,Rd = Min (Ft1,Rd,comp) 179.16 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,fc,Rd(1) = 282.24 282.24 Talpă stâlp - tensiune
Ft,wc,Rd(1) = 179.16 179.16 Inimă stâlp - tensiune
Ft,ep,Rd(1) = 282.24 282.24 Front plate - tensiune
Ft,wb,Rd(1) = 351.29 351.29 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd = 618.87 618.87 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Vwp,Rd/ = 1252.53 1252.53 Panel inimă - forfecare
Fc,wc,Rd = 3186.50 3186.50 Inimă stâlp - compresiune
Fc,fb,Rd = 1171.20 1171.20 Talpă grindă - compresiune
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 2
Ft2,Rd,comp - Formula Ft2,Rd,comp Componenta
Ft2,Rd = Min (Ft2,Rd,comp) 179.16 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,fc,Rd(2) = 282.24 282.24 Talpă stâlp - tensiune
Ft,wc,Rd(2) = 179.16 179.16 Inimă stâlp - tensiune
Ft,ep,Rd(2) = 282.24 282.24 Front plate - tensiune
Ft,wb,Rd(2) = 351.29 351.29 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd = 618.87 618.87 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Vwp,Rd/ - ∑11 Fti,Rd= 1252.53 - 179.16 1073.37 Panel inimă - forfecare
Ft2,Rd,comp - Formula Ft2,Rd,comp Componenta
Fc,wc,Rd - ∑11 Ftj,Rd = 3186.50 - 179.16 3007.33 Inimă stâlp - compresiune
Fc,fb,Rd - ∑11 Ftj,Rd = 1171.20 - 179.16 992.03 Talpă grindă - compresiune
Ft,fc,Rd(2 + 1) - ∑11 Ftj,Rd= 564.48 - 179.16 385.32 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(2 + 1) - ∑11 Ftj,Rd = 614.32 - 179.16 435.16 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(2 + 1) - ∑11 Ftj,Rd = 564.48 - 179.16 385.32 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(2 + 1) - ∑11 Ftj,Rd = 708.99 - 179.16 529.82 Inimă grindă - tensiune - grup
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 3
Ft3,Rd,comp - Formula Ft3,Rd,comp Componenta
Ft3,Rd = Min (Ft3,Rd,comp) 179.16 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,fc,Rd(3) = 282.24 282.24 Talpă stâlp - tensiune
Ft,wc,Rd(3) = 179.16 179.16 Inimă stâlp - tensiune
Ft,ep,Rd(3) = 282.24 282.24 Front plate - tensiune
Ft,wb,Rd(3) = 351.29 351.29 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd= 618.87 618.87 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Vwp,Rd/ - ∑12 Fti,Rd = 1252.53 - 358.32 894.21 Panel inimă - forfecare
Fc,wc,Rd - ∑12 Ftj,Rd = 3186.50 - 358.32 2828.17 Inimă stâlp - compresiune
Fc,fb,Rd - ∑12 Ftj,Rd= 1171.20 - 358.32 812.87 Talpă grindă - compresiune
Ft,fc,Rd(3 + 2) - ∑22 Ftj,Rd = 564.48 - 179.16 385.32 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(3 + 2) - ∑22 Ftj,Rd = 819.26 - 179.16 640.10 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,fc,Rd(3 + 2 + 1) - ∑21 Ftj,Rd = 846.72 - 358.32 488.40 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(3 + 2 + 1) - ∑21 Ftj,Rd = 980.54 - 358.32 622.21 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(3 + 2) - ∑22 Ftj,Rd = 564.48 - 179.16 385.32 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(3 + 2) - ∑22 Ftj,Rd = 681.60 - 179.16 502.44 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(3 + 2 + 1) - ∑21 Ftj,Rd = 846.72 - 358.32 488.40 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(3 + 2 + 1) - ∑21 Ftj,Rd= 1049.79 - 358.32 691.46 Inimă grindă - tensiune - grup
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 4
Ft4,Rd,comp - Formula Ft4,Rd,comp Componenta
Ft4,Rd = Min (Ft4,Rd,comp) 179.16 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,fc,Rd(4)= 282.24 282.24 Talpă stâlp - tensiune
Ft,wc,Rd(4) = 179.16 179.16 Inimă stâlp - tensiune
Ft,ep,Rd(4) = 282.24 282.24 Front plate - tensiune
Ft,wb,Rd(4) = 351.29 351.29 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd = 618.87 618.87 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Vwp,Rd/ - ∑13 Fti,Rd = 1252.53 - 537.49 715.04 Panel inimă - forfecare
Fc,wc,Rd - ∑13 Ftj,Rd = 3186.50 - 537.49 2649.01 Inimă stâlp - compresiune
Fc,fb,Rd - ∑13 Ftj,Rd = 1171.20 - 537.49 633.71 Talpă grindă - compresiune
Ft,fc,Rd(4 + 3) - ∑33 Ftj,Rd = 564.48 - 179.16 385.32 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(4 + 3) - ∑33 Ftj,Rd = 819.26 - 179.16 640.10 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,fc,Rd(4 + 3 + 2) - ∑32 Ftj,Rd= 846.72 - 358.32 488.40 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(4 + 3 + 2) - ∑32 Ftj,Rd = 1152.03 - 358.32 793.71 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,fc,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑31 Ftj,Rd = 1128.96 - 537.49 591.47 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑31 Ftj,Rd = 1283.43 - 537.49 745.95 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(4 + 3) - ∑33 Ftj,Rd = 564.48 - 179.16 385.32 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(4 + 3) - ∑33 Ftj,Rd = 681.60 - 179.16 502.44 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2) - ∑32 Ftj,Rd = 846.72 - 358.32 488.40 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2) - ∑32 Ftj,Rd = 1022.40 - 358.32 664.08 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑31 Ftj,Rd = 1128.96 - 537.49 591.47 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑31 Ftj,Rd = 1390.59 - 537.49 853.10 Inimă grindă - tensiune - grup
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 5
Ft5,Rd,comp - Formula Ft5,Rd,comp Componenta
Ft5,Rd = Min (Ft5,Rd,comp) 179.16 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,fc,Rd(5) = 282.24 282.24 Talpă stâlp - tensiune
Ft,wc,Rd(5) = 179.16 179.16 Inimă stâlp - tensiune
Ft5,Rd,comp - Formula Ft5,Rd,comp Componenta
Ft,ep,Rd(5) = 282.24 282.24 Front plate - tensiune
Ft,wb,Rd(5) = 351.29 351.29 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd = 618.87 618.87 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Vwp,Rd/ - ∑14 Fti,Rd = 1252.53 - 716.65 535.88 Panel inimă - forfecare
Fc,wc,Rd - ∑14 Ftj,Rd = 3186.50 - 716.65 2469.85 Inimă stâlp - compresiune
Fc,fb,Rd - ∑14 Ftj,Rd = 1171.20 - 716.65 454.55 Talpă grindă - compresiune
Ft,fc,Rd(5 + 4) - ∑44 Ftj,Rd = 564.48 - 179.16 385.32 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(5 + 4) - ∑44 Ftj,Rd = 819.26 - 179.16 640.10 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,fc,Rd(5 + 4 + 3) - ∑43 Ftj,Rd = 846.72 - 358.32 488.40 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(5 + 4 + 3) - ∑43 Ftj,Rd = 1152.03 - 358.32 793.71 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,fc,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑42 Ftj,Rd = 1128.96 - 537.49 591.47 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑42 Ftj,Rd = 1420.29 - 537.49 882.80 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,fc,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑41 Ftj,Rd = 1411.20 - 716.65 694.55 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑41 Ftj,Rd = 1523.52 - 716.65 806.87 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(5 + 4) - ∑44 Ftj,Rd = 564.48 - 179.16 385.32 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(5 + 4) - ∑44 Ftj,Rd = 681.60 - 179.16 502.44 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3) - ∑43 Ftj,Rd = 846.72 - 358.32 488.40 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3) - ∑43Ftj,Rd = 1022.40 - 358.32 664.08 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑42 Ftj,Rd = 1128.96 - 537.49 591.47 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑42 Ftj,Rd = 1363.20 - 537.49 825.71 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑41 Ftj,Rd = 1411.20 - 716.65 694.55 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑41 Ftj,Rd = 1731.39 - 716.65 1014.74 Inimă grindă - tensiune - grup
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 6
Ft6,Rd,comp - Formula Ft6,Rd,comp Componenta
Ft6,Rd = Min (Ft6,Rd,comp) 179.16 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,fc,Rd(6) = 282.24 282.24 Talpă stâlp - tensiune
Ft,wc,Rd(6) = 179.16 179.16 Inimă stâlp - tensiune
Ft,ep,Rd(6) = 282.24 282.24 Front plate - tensiune
Ft,wb,Rd(6) = 351.29 351.29 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd = 618.87 618.87 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Vwp,Rd/ - ∑15 Fti,Rd= 1252.53 - 895.81 356.72 Panel inimă - forfecare
Fc,wc,Rd - ∑15 Ftj,Rd = 3186.50 - 895.81 2290.68 Inimă stâlp - compresiune
Fc,fb,Rd - ∑15 Ftj,Rd = 1171.20 - 895.81 275.38 Talpă grindă - compresiune
Ft,fc,Rd(6 + 5) - ∑55 Ftj,Rd= 564.48 - 179.16 385.32 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(6 + 5) - ∑55 Ftj,Rd = 621.29 - 179.16 442.12 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4) - ∑54 Ftj,Rd = 846.72 - 358.32 488.40 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4) - ∑54 Ftj,Rd = 986.46 - 358.32 628.13 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑53 Ftj,Rd = 1128.96 - 537.49 591.47 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑53 Ftj,Rd = 1288.21 - 537.49 750.72 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑52 Ftj,Rd = 1411.20 - 716.65 694.55 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑52 Ftj,Rd = 1527.25 - 716.65 810.60 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑51 Ftj,Rd = 1693.44 - 895.81 797.63 Talpă stâlp - tensiune - grup
Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑51 Ftj,Rd = 1618.57 - 895.81 722.76 Inimă stâlp - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(6 + 5) - ∑55 Ftj,Rd= 564.48 - 179.16 385.32 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(6 + 5) - ∑55 Ftj,Rd = 711.77 - 179.16 532.61 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4) - ∑54 Ftj,Rd = 846.72 - 358.32 488.40 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4) - ∑54 Ftj,Rd = 1052.57 - 358.32 694.24 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑53 Ftj,Rd = 1128.96 - 537.49 591.47 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑53 Ftj,Rd = 1393.37 - 537.49 855.88 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑52 Ftj,Rd = 1411.20 - 716.65 694.55 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑52 Ftj,Rd = 1734.17 - 716.65 1017.52 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑51 Ftj,Rd = 1693.44 - 895.81 797.63 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑51 Ftj,Rd = 2102.35 - 895.81 1206.54 Inimă grindă - tensiune - grup
Şuruburile rămase sunt inactive (nu poartă încărcări) pentru că rezistenţa unei componente a îmbinării a fost
epuizată sau aceste şuruburi sunt poziţionate sub centrul de rotaţie.
TABEL SUMAR CU FORŢE
Nr hj Ftj,Rd Ft,fc,Rd Ft,wc,Rd Ft,ep,Rd Ft,wb,Rd Ft,Rd Bp,Rd
1 676 179.16 282.24 179.16 282.24 351.29 282.24 618.87
2 556 179.16 282.24 179.16 282.24 351.29 282.24 618.87
3 436 179.16 282.24 179.16 282.24 351.29 282.24 618.87
4 316 179.16 282.24 179.16 282.24 351.29 282.24 618.87
5 196 179.16 282.24 179.16 282.24 351.29 282.24 618.87
6 76 179.16 282.24 179.16 282.24 351.29 282.24 618.87
7 -44 - 282.24 179.16 282.24 - 282.24 618.87
REZISTENŢA ÎMBINĂRII LA ÎNCOVOIERE Mj,Rd
Mj,Rd = ∑ hj Ftj,Rd
Mj,Rd = 404.57 [kN*m] Rezistenţa îmbinării la încovoiere [6.2]
Mb1,Ed / Mj,Rd ≤ 1,0 0.75 < 1.00 verificat (0.75)

REZISTENŢA ÎMBINĂRII LA FORFECARE


v = 0.60 Coeficient pentru calculul Fv,Rd [Tabel 3.4]
Lf = 0.90 Factor reducere pentru îmbinări lungi [3.8]
Fv,Rd = 107.97 [kN] Rezistenţa la forfecare a unui singur şurub [Tabel 3.4]
Ft,Rd,max = 141.12 [kN] Rezistenţa la întindere a unui singur şurub [Tabel 3.4]
Fb,Rd,int = 273.60 [kN] Capacitatea portantă a unui şurub intermediar [Tabel 3.4]
Fb,Rd,ext = 229.96 [kN] Capacitatea portantă a şurubului celui mai îndepărtat [Tabel 3.4]
Nr Ftj,Rd,N Ftj,Ed,N Ftj,Rd,M Ftj,Ed,M Ftj,Ed Fvj,Rd
1 282.24 -11.19 179.16 133.74 122.56 148.96
2 282.24 -11.19 179.16 133.74 122.56 148.96
3 282.24 -11.19 179.16 133.74 122.56 148.96
4 282.24 -11.19 179.16 133.74 122.56 148.96
5 282.24 -11.19 179.16 133.74 122.56 148.96
6 282.24 -11.19 179.16 133.74 122.56 148.96
7 282.24 -11.19 0.00 0.00 -11.19 215.94
Ftj,Rd,N – Rezistenţa rândului de şuruburi la întindere simplă
Ftj,Ed,N – Forţa datorată forţei axiale într-un rând de şuruburi
Ftj,Rd,M – Rezistenţa rândului de şuruburi la încovoiere simplă
Ftj,Ed,M – Forţa datorată momentului într-un rând de şuruburi
Ftj,Ed – Forţa de întindere maximă în rândul de şuruburi
Fvj,Rd – Rezistenţa redusă a rândului de şuruburi
Ftj,Ed,N= Nj,Ed Ftj,Rd,N / Nj,Rd
Ftj,Ed,M = Mj,Ed Ftj,Rd,M / Mj,Rd
Ftj,Ed = Ftj,Ed,N + Ftj,Ed,M
Fvj,Rd = Min (nh Fv,Ed (1 - Ftj,Ed/ (1.4 nh Ft,Rd,max), nh Fv,Rd , nh Fb,Rd))
Vj,Rd = nh ∑1n Fvj,Rd [Tabel 3.4]
Vj,Rd = 1109.73 [kN] Rezistenţa îmbinării la forfecare [Tabel 3.4]
Vb1,Ed / Vj,Rd ≤ 1,0 0.11 < 1.00 verificat (0.11)

REZISTENŢĂ SUDURĂ
Aw = 235.02 [cm2] Aria sudurilor [4.5.3.2(2)]
Awy = 82.40 [cm2] Aria sudurilor orizontale [4.5.3.2(2)]
Awz = 152.62 [cm2] Aria sudurilor verticale [4.5.3.2(2)]
Iwy = 167694.75 [cm4] Moment de inerţie al aranjamentului sudurilor raportat la axa oriz. [4.5.3.2(5)]
max=max = -56.65 [MPa] Tensiune normală în sudură [4.5.3.2(5)]
= = -56.65 [MPa] Tensiune în sudura verticală [4.5.3.2(5)]
II = 7.75 [MPa] Tensiune tangenţială [4.5.3.2(5)]
w = 0.80 Coeficient corelare [4.5.3.2(7)]
[max2 + 3*(max2)] ≤ fu/(w*M2) 113.31 < 360.00 verificat (0.31)
[2 + 3*(2+II2)] ≤ fu/(w*M2) 114.10 < 360.00 verificat (0.32)
 ≤ 0.9*fu/M2 56.65 < 259.20 verificat (0.22)

RIGIDITATE ÎMBINARE
twash = 4 [mm] Grosime şaibă [6.2.6.3.(2)]
hhead = 14 [mm] Înălţime cap şurub [6.2.6.3.(2)]
hnut = 20 [mm] Înălţime piuliţă şurub [6.2.6.3.(2)]
Lb = 64 [mm] Lungime şurub [6.2.6.3.(2)]
k10 = 6 [mm] Coeficient rigiditate şuruburi [6.3.2.(1)]
RIGIDIZARE RÂNDURI ŞURUBURI
Nr hj k3 k4 k5 keff,j keff,j hj keff,j hj2
Sumă 20.63 1006.64
1 676 1 621 117 1 6.18 417.99
2 556 1 621 113 1 5.08 282.76
3 436 1 621 113 1 3.99 173.93
4 316 1 621 113 1 2.89 91.42
5 196 1 621 113 1 1.79 35.22
6 76 1 621 117 1 0.70 5.33

keff,j = 1 / (∑35 (1 / ki,j)) [6.3.3.1.(2)]


zeq = ∑j keff,j hj2 / ∑j keff,j hj
zeq = 488 [mm] Braţul forţei echivalente [6.3.3.1.(3)]
keq = ∑j keff,j hj / zeq
keq = 4 [mm] Coeficient rigiditate echivalentă a dispunerii şuruburilor [6.3.3.1.(1)]
Avc = 85.49 [cm2] Aria de forfecare EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
= 1.00 Parametru transformare [5.3.(7)]
z= 488 [mm] Braţ pârghie [6.2.5]
k1 = 7 [mm] Coeficient rigiditate al panoului inimii stâlpului supus la forfecare [6.3.2.(1)]
k2 = Coeficient rigiditate al inimii stâlpului comprimat [6.3.2.(1)]
Sj,ini = E zeq2 / ∑i (1 / k1 + 1 / k2 + 1 / keq) [6.3.1.(4)]
Sj,ini = 129290.25 [kN*m] Rigiditate la rotaţia iniţială [6.3.1.(4)]
= 1.36 Coeficient rigiditate îmbinare [6.3.1.(6)]
Sj = Sj,ini /  [6.3.1.(4)]
Sj = 95273.95 [kN*m] Rigiditate la rotaţia finală [6.3.1.(4)]
Clasificarea îmbinării după rigidizare
Sj,rig = 54652.42 [kN*m] Rigiditate îmbinare rigidă [5.2.2.5]
Sj,pin = 3415.78 [kN*m] Rigiditate îmbinare articulată [5.2.2.5]
Sj,ini Sj,rig RIGIDĂ

COMENTARII
Şurub în talpa grinzii sau prea aproape de aceasta. 9 [mm] < 10 [mm]

Îmbinarea este conform codului Raport 0.75