Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE POST - SECRETARĂ

1. Denumirea compartimentului:

2. Denumirea postului:

SECRETARĂ

3. Numele și prenumele salariatului:

Tiliban Vasilica-Ramona

4. Se subordonează:

Directorului General;

5. Numele șefului ierarhic:

NUME ȘI PRENUME ȘEF IERARHIC

6. Subordonează:

7. Drept de semnătură:

Intern:

Extern:

8. Relații funcționale:

Secretara colaborează cu:


- ceilalți angajați ai firmei;
- Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidenței stocurilor
- Coordonatorul departamentelor de marketing și secretariat

9. Pregatirea si experiență:

Studii:
-absolvent al învățământului superior sau mediu;
Vechime:
-să probeze o vechime de cel puțin 3 ani în domeniu;
Cunoștințe:
-să posede cunoștințe de calculator;
Aptitudini:
-inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
-capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin furnizarea de
date prelucrate altor factori decizionali;
-corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
Atitudini:
- receptivitate, spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare)

10. Autoritate și libertate organizatorică:

Daca este cazul

11. Responsabilități și sarcini:

Secretara desfășoară urmatoarele activități:


- Întocmește și actualizează baza de date;
- Acordă asistență din punct de vedere tehnic și comercial clienților și potențialilor clienți;
- Primește, filtrează și direcționează toate apelurile telefonice. În măsura în care ține de
competența sa, răspunde la întrebările apelanților;
-Este responsabilă pentru trimiterea corespondenței prin poștă sau curier și pentru primirea și
distribuirea acesteia;
- Primeste vizitatorii;
- Asigură protocolul;
- Participă la ședințele săptămânale organizate în cadrul firmei;

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

Întrebări interviu:
1. Ce îmi puteți spune despre dumneavoastră?
2. De ce ați plecat de la locul de muncă?
3. Cum vă descurcați în situații de stres și presiune?
4. Care sunt așteptările dumneavoastră financiare?
5. Cu ce tipuri de oameni ați avut dificultăți la job-ul anterior?
6. Ne așteptăm ca managerii să lucreze mai mult de 8 ore pe zi. Ați avea vreo problemă cu
acest aspect?
7. Aveți intrebări?
8.