Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOȘANI

PLANIFICAREA ȘEDINȚELOR CU PĂRINȚII


ÎN ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020

CLASA I A

Nr. Tema şedinţei Data Participanţi


Crt.
1.  Bine ați venit la școală! septem Părinţii
 Aspecte privind începerea anului şcolar: prezentarea structurii anului şcolar brie elevilor
2019-2020, a obiectelor de studiu, a competențelor și a conținuturilor;
 Necesarul de rechizite şcolare
 Alegerea Comitetului de părinţi
 Prezentarea Regulamentului de ordine interioară
 Ora de consiliere cu părinţii
 Discuţii libere
2.  „Învăţ să fiu părinte de şcolar” octomb Parinţii
 Adaptarea elevilor la școală rie elevilor
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină
 Rolul consilierului școlar
 Discuţii libere
3.  „Părinţii – parteneri în educatie” noiemb Parinţii
 10 paşi pentru îmbunătățirea relaţiei părinte -copil rie elevilor
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină decemb
 Analiza comportamentelor şi a reacţiilor la sarcinile şcolare rie
 Serbarea de Crăciun
 Discuţii libere
4.  Situaţia la învăţătură pe semestrul I, măsuri recuperatorii ianuari Parinţii
 „Cum sprijină părinţii învăţarea elevilor” e elevilor
 Vizualizarea portofoliilor februari
 Succesul și insuccesul școlar e
 Discuţii libere
5.  Organizarea timpului liber. martie Părinţii
 „Relația părinte - copil” aprilie elevilor
 Sfaturi practice pentru părinţi
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină
 Discutii cu privire la saptămâna « Să ştii mai multe, să fii mai bun »
 Discuţii libere
6.  Recapitulările finale mai Părinţii
 Prezentarea importanței perioadei de recapitulare la sfârșit de an școlar; iunie elevilor
 Modalități de evaluare ce se vor aplica,
 Indicații pentru parcurgerea temelor recapitulative
 Impresii la terminarea clasei I
 Discutii cu referire la serbarea de sfârsit de an şcolar
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină
 Analiza rezultatelor activităţilor extracurriculare
 Sfaturi pentru vacanţa de vară
 Discuţii libere

Profesor învățământ primar, SIMION CARMEN FLORENTINA