Sunteți pe pagina 1din 6

Nume, Prenume___________________________

Olimpiada școlară la Geografie


Clasa XII
L.T. „Mihail Sadoveanu” s. Fîrlădeni, 2016

Dragă prietene!

Salut participarea ta la Olimpiada Școlară de Geografie şi sunt convins că ingeniozitatea,


creativitatea şi cunoaşterea materiei la Geografie mă va bucura din plin. Mult succes!
Nr. Item Scor
Subiectul I (15 puncte)
1. Citește atent conținutul enunțurilor propuse, încercuind litera corespunzătoare L
variantei cu răspuns corect (varianta corecta poate fi doar una). 0
1
1. Lapiezurile sunt o formă de relief: 2
a) fluvială 3
b) antropică 4
c) biogenă 5
d) carstică
2. Ultima glaciațiune, care a avut loc cu 18 mii de ani în urmă pe Terra, are denumirea:
a) Mindel
b) Vürm
c) Riss
d) Günz
3. Prima centrală electrică din lume a fost o:
a) hidrocentrală
b) termocentrală
c) centrală nucleară
d) centrală mareomotrică
4. Cel mai lung tunel submarin este:
a) Eurotunelul
b) Seikan
c) Marmaray
d) Lotschberg Base
5. „Scrub” este o formațiune vegetală mediteraneană din:
a) Chile
b) Franța
c) Australia
d)Italia
2. Realizează corespondența dintre coloana A și coloana B scriind în fața fiecărei diviziuni L
teritoriale din coloana A cifra corespunzătoare statului federal din coloana B constituit 0
din astfel de unități administrative (cifrele pot fi scrise doar o singură dată). 1
2
coloana A coloana B 3
1.Canada 4
5
________republici 2. Germania
6
________landuri 3. Brazilia 7
________provincii 4.India 8
________state 5. Pakistan 9
6. Australia 10
7. Austria
8. Argentina
9. Rusia
10. Republica Africa de Sud

Subiectul II (63 puncte)


3. Completează tabelul de mai jos ce reflectă unele acțiuni antropice care conduc la L
degradarea mediului, demonstrînd relaţia de cauzalitate conform condiţiilor solicitate. 0
1
Acțiuni Cauze Efecte 2
3
cresc emisiile de CO2 4
salinizarea solurilor 5
necesitățile crescînde de apă în 6
natură
4 Examinînd imaginea de mai jos: L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a) identifică elementele râului menţionate în imagine prin cifre:
1.______________________________2.______________________________
3.______________________________4.______________________
5.______________________________6.________________________________
7. _______________________________________
b) Completează tabelul de mai jos:
Menţionaţi patru surse de alimentare a Un exemplu de râu pentru fiecare sursă
râurilor de alimentare:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. Argumentează trei cauze ale degradării lumii animale şi trei măsuri de prevenire a acestei L
probleme 0
Cauze: 1
1)__________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________ 3
____________________________________________________________________________ 4
2) __________________________________________________________________________ 5
6
____________________________________________________________________________
7
3) __________________________________________________________________________ 8
____________________________________________________________________________ 9
____________________________________________________________________________ 10
11
Măsuri de prevenire: 12
1) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Examinează harta alăturată ce descrie un tip de mediu geografic și realizează sarcinile de mai L
jos: 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

În baza conținutului hărții numește:


6.1. tipul de mediu marcat pe hartă
____________________________________________________________________
6.2. tipul de climat caracteristic
____________________________________________________________________
6.3. două adaptări ale animalelor la acest tip de climat
____________________________________________________________________
6.4. două specii de animale caracteristice acestui tip de mediu
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
6.5. două specii de plante caracteristice acestui tip de mediu
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
6.6 tipul de sol ce se formează aici
___________________________________________________________________
6.5. o relaţie cauzală specifică acestui tip de mediu
___________________________________________________________________
7. Completează tabelul de mai jos, localizînd pe harta contur anexată, obiectele L
0
geografice conform cifrelor: 1
Caracteristica Denumirea obiectului geog. 2
1.Capitala statului în care se află Parcul național „Uluru” 3
4
2. Strîmtoarea care din limba arabă înseamnă:„Poarta lacrimilor” 5
3.Deșertul în care s-a construit cel mai mare observator optic 6
4. Statul denumit „Coasta de aur” 7
8
5. Unicul stat din lume pe drapelul căreia e reprezentat un AK-47 9
6.Țara „elefantului alb” 10
7. Statul unde se găsește cel mai lung tunel submarin 11
12
8. „Rîul Roșu” al Americii de Nord 13
9. Oraș-capitală unde se află sediul unei organizații mondiale fondate 14
în septembrie 1960 15
16
10.Unicul stat din lume care nu are un drapel rectangular 17
18
19
20
Subiectul III (16 puncte)
8. Pornind de la faptul că joi, 10.12.15 în Beijing a fost anulat codul roșu de smog,elaborează un L
eseu structurat la subiectul „Influența factorului antropic asupra mediului aerian”. 0
În eseul tău vei explica: a. Noțiunea de smog(1p) 1
b.trei exemple de activități economice care îl declanșează;(3p) 2
c.două consecinţe cu impact de ordin economic (2p) 3
4
d.două consecințe asupra mediului natural (2p) 5
e. două soluţii de depăşire a problemei(2p) 6
f. abordarea problemei la nivel național, regional, global (3p) 7
d. punctul de vedere propriu şi formularea concluziei (3p) 8
____________________________________________________________________________ 9
____________________________________________________________________________ 10
____________________________________________________________________________ 11
____________________________________________________________________________ 12
____________________________________________________________________________ 13
____________________________________________________________________________ 14
____________________________________________________________________________ 15
16
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Total puncte:
Notă: toate obiectele indicate vor corespunde cifrelor din tabelul din test Anexă