Sunteți pe pagina 1din 395

A

I.M. II 2514
A.B.C. – ul sănătăţii : Enciclopedie medicală populară / Sub red. Theodor Burghele . –
Bucureşti : Editura Medicală , 1964 . – 395 p. : il. ; 24 cm
61(03)

I.M. II 745
A.R.P.I.S. Congresul al IX-lea al Asociaţiunei Române pentru înaintarea ştiinţelor :
Bucureşti : 29 Aprilie-3 Mai 1934 . – Bucureşti : Tipografia şi Legătoria „Ion N.
Copuzeanu” , 1937 . – 142 p. ; 24 cm
5/6(063)
001

I.M.III 399
ABELIN, I.
Beitrag zur Frage der Bedeutung des Vegetativen Nervensystems fǔr den
Stoffwechsel / I. Abelin
În : Volume jubilaire en l’honneur du professeur Dr. C. I. Parhon . – Jassy :
Institut d’Arts Graphique ,,Bravo’’, 1934 . – p.1-6
Coligat
616.839

I.M.III 399
ABUREL, E.
Recherche sur la sensibilité utéro-annexielle / E. Aburel
În: Volume jubilaire en l’honneur du professeur Dr.C.I.Parhon . – Jassy:Institut
d’Arts Grafique ,,Bravo’’, 1934 . – p.7-11
Coligat
615.21
616.89

I.M. II 629
ABUREL, Eug.
Consideraţii asupra durerei în obstetrică : memoriu pentru docenţă / Eug. Aburel .
– Iaşi : Tipografia “Arta” , [s.a.] . – 40 p. ; 23 cm
Bibliogr. p. 38-40
618.2-009.7

I.M. III 409

1
ABUREL, Eugen
Titluri, activitate, lucrări : decembrie 1934 / Aburel Eugen . – Iaşi : [s.n.] , 1934 .
– 104 p. : fig. ; 27 cm
61(09)
618:016

I.M. III 750


ABUREL, Eugen
Titluri : Pregătirea în specialitate : Activitatea de organizator : Activitatea
didactică / Eugen Aburel . – [ S. l. : s. n. ] , 1945 . – 9 p. ; 30 cm.
929Aburel, E.

I.M. III 712/36


ACADEMIA Bârlădeană : Revistă editată de Societatea literar-culturală „Academia
Bârlădeană” : 90 de ani de existenţă, Nr. 19 , trim. II , 2005 / preşedinte de onoare
C. D. Zeletin ; preşedinte Elena Honu . – Bucureşti : S.C. Irimpex S.R.L. , 2005 . - 28 p. :
fig. ; 30 cm.
Conţine : „Confesiunea unui poet traducător de poezie C. D. Zeletin” , C. D.
Zeletin ; „C. D. Zeletin , reparator al perturbaţiilor normalului” , „Istoricul societăţii
literare „Academia Bârlădeană” ; „Academia Bârlădeană spre centenar : Aniversare –
90 : Spicuiri din publicaţii locale” , Mihai Luca
008(05)

I.M. IV 83
ACADEMIA ROMÂNĂ : Sesiune ştiinţifică închinată savantului Gheorghe Marinescu :
aprilie 2003 – Bucureşti / coord. L. M. Popescu, J. Askenasy, C. Popa . –
Bucureşti : Editura Academiei Române , 2003 . – 152 p. : fig., tab. ; 29 cm
Bibliogr. după capitole
Index p. 147-152
ISBN 973-27-0962-6
929:616.8Marinescu, Gheorghe
616.8(063)

I.M. II 4249
ACADEMIA DE ŞTIINŢEdin România : Buletin nr. 11 apărut la 1 iunie 1943 . –
Bucureşti : Cartea Românească , 1943 . – 82 p. ; 24 cm.
378(05)(498)

I.M. II 2955
L’ACADÉMIE Roumaine en 1912-1913 : Discours et rapports officiels . – Bucarest :
Inst d’Arts Graphiques Charles Göbl, 1913 . – 116 p. : tab. ; 23 cm.
061.12”1912/1913”

I.M. II 3802
ACHARD, Ch.

2
Dystrophie myotonique / Ch. Achard . – Bucharest : Institut d’arts graphiques E.
Marvan , [s.a.] . – 20 p. ; 25 cm.
Extras din: Volume Jubilaire en Honeur du professeur G. Marinesco
616.8

I.M.III 399
ACHARD, Ch.
Infantilisme et cardiopathie / Ch. Achard.
În : Volume jubilaire en l’honneur du professeur Dr.C.I.Parhon . – Jassy : Institut d’Arts
Graphique ,,Bravo’’, 1934 . - p.12-17
Coligat
616.12-053.2

I.M. II 2330
ACTA Endocrinologica : Revista Societăţii Române de Endocrinologie : Vol. 9 : No. 3,
Iulie-Septembrie 1943 . – Bucureşti : Uzinele Sanitare „Paulescu-Gerota
Sulianu”, Societate Cooperativă a Medicilor, 1943 . – p. 87-140 ; 24 cm
Apare în continuarea revistei Bulletins et Mémoires de la Société Roumaine
d’Endocrinologie
Sumar : C. I. Parhon. Acţiunea hormonei corticosuprarenale asupra glandei tiroide
şi ipofizei ; Horia Slobozianu. L’action de l’hormone masculine sur la crise lactée et sur
la crise genitale des nouveau-nés ; Radu Râmniceanu. Contribuţiuni la sindromul
hidropexic ; Maria Alexiu, Marius Vulcănescu. Insuficienţa diencefalo-hipofisară şi
sarcina ; Felicin Quittér. Un tratament în masă al guşei endemice.
616.43

I.M. III 711/2


ACTA Medica Romană – mişcarea medicală română : Revistă cu apariţie lunară de
medicină şi chirurgie generală / dir. M. Cănciulescu . – Craiova : Scrisul
Românesc , 1945 . – 1 f. ; 30 cm.
An XVIII, No 1-2 , Ianuarie-Fevruarie 1945
Coligat
61(498)

I.M. II 3810
L’ACTION de l’hormone gonadotrope sur la corticale surrenale : Contribution à l’étude
du diagnostic biologique de cancer / Al. Crainiciano, Louis Copelman, E. Banu, D.
Sarbu . – Paris : [s.n.] , 1937 . – pag. Nenum. : il. ; 23 cm.
Extras din Bulletins et Mémoirs de la Section d’Endocrinologie, anul 2, nr. 8-10
616-076.5

I.M. II 3812
ACŢIUNEA EXTRACTULUI epifisar asupra conţinutului unor organe în apă şi
substanţe minerale (K, Ca, P) / C. I. Parhon, Isabela Potop, V. Boeru, E. Rădulescu, R.
Frucht . – Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române , 1950 . – 30 p. : il.
; 25 cm.

3
Extras din: Analele Academiei Republicii Populare Romîne. Seria: Ştiinţe Medicale, Vol.
II, memoriul 22
616.43

I.M. III 1104


ACŢIUNEA fracţiilor lipidice extrase din glandele endocrine asupra compoziţiei chimice
a diverselor organe / C. I. Parhon, Isabela Potop, Ella Felix, Cornelia Focşăneanu,
Corneliu Petrescu . – Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne , 1950 .
– pag. dif. numerot. : tab. , sch. ; 24 cm.
Bibliogr. la final
Comunicare prezentată în şedinţa din 21 septembrie 1949
Pe copertă: Analele Academiei Republicii Populare Romîne, Seria: Ştiinţe Medicale,
Tomul II, Memoriul 2
616.4:547

I.M. II 4059
ACŢIUNEA glucozei asupra secreţiei şi motricităţii stomacale / Gh. Tudoranu, N.
Dabija, C. Strat, s.a. . – Iaşi : Tipografia Brawo, 1936 . – 8 p. : tab. : 24 cm.
Extras din Revista Medico-Chirurgicală a Soc. De Medici şi Naturalişti Iaşi, Anul XLVII,
No. 1, 1936
616.32/.34

I.M. I 28, I.M. II 158


ACŢIUNEA universitară în chestia naţională . – Bucureşti : Tipografia Profesională ,
Dimitrie C. Ionescu , 1914 . – 15 p. ; 20 cm
378(09)
61(09)

I.M. II 243
ACTIVITATEA Institutului de Medicină Legală al Universităţii din Cluj = L’activité de
l’Institut Médico-Légal de l’Université – Cluj = Die Tatigkeit des Gerichtlich –
Medizinischen Institutes des Universitat – Cluj: 1920 – 1938 . - Cluj : Institutul de Arte
Grafice “Universala” S.A., [1938] . - 111 p. : il.; 25 cm . - (Universitatea “Regele
Ferdinand I”)
61:340.6

I.M. III 25
DIN ACTIVITATEA medico-chirurgicală a Spitalului Corpului I Armată precedată de
Conferinţe sanitare de răsboi şi de Convorbiri clinice : vol. II : 1914-1916 . –
Craiova : Ramuri Societate Anonimă , [ 1916 ] . – 155 p. : fig. + 1 tab. ; 23 cm
616-089Spitalul Corpului I Armată

I.M. III 489


ACTIVITATEA ştiinţifică a Institutului de Igienă Bucureşti 1927-1967. Istoric, realizări
şi perspective : Rezumatele comunicărilor prezentate la Sesiunea ştiinţifică . –
Bucureşti : Editura Medicală , 1968 . – 459 p. ; 30 cm

4
613/614

I.M. III 359


ACTUAL data on the biology and pathology of anaerobic bacteria. Proceedings of a
symposium held at the Cantacuzino Institute on 24-25th July 1975 . – Bucharest :
Medical Publishing House , 1977 . – 472 p. : il. ; 25 cm
Rezumat în limba engleză, germană, franceză şi rusă
Bibliogr. după unele capitole
579.8

I.M. II 1358
ACTUALITĂŢI în chirurgie / sub red. E. Proca ; coord şt. Cornel Constantinescu . –
Bucureşti : Editura Medicală , 1983 . – 422 p. : il ; 24 cm
Bibliogr. după fiecare capitol
Conţine dedicaţie exemplarul IM
616-089
617

I.M. II 3527
ACTUALITĂŢI în medicina internă / red. Prof. dr. Ştefan Şuţeanu . – Bucureşti :
Editura Medicală , 1985 . – 493 p. . il. ; 24 cm.
Bibliogr. la finalul fiecărui capitol.
616.1/.9

I.M. II 978
ACTUALITĂŢI medicale: Ciclul de conferinţe organizat de Asoc. Docenţilor Facultăţii
de Medicină din Bucureşti : Seria IV : 1934 . – Craiova : Editura Revistei
“Mişcarea Medicală Română” , 1936 . – pag. diferit numerotată ; 23 cm
Conţine 9 articole
61(042)

I.M. III 712/16


ADAM, Sergiu
[ Interviu ] : C. D. Zeletin / Sergiu Adam . – [ S.l. : s.n. ] , 2005 . – 1 p. ; 30 cm.
Extras din „Ateneu” , XLII , nr. 3 ( 427 ) , p. 3 , Martie 2005
Coligat
821.135.1

I.M. II 395
ADAMESCU, Gheorghe
Contribuţiune la bibliografia românească : Fascicola I-a : Istoria literaturii române
: Texte şi autori 1500-1920 / Gheorghe Adamescu . – Bucureşti : Cartea Românească ,
1923 . – 183 p. ; 22 cm
016:821.135.1(498)

5
I.M. II 395
ADAMESCU, Gheorghe
Contribuţiune la bibliografia românească : Fascicola a II-a : Istoria literaturii
române : Texte şi autori 1500-1921 : Seria a 2-a / Gheorghe Adamescu . – Bucureşti :
Tipografiil Române Unite, 1923 . – 413 p. ; 20 cm . – (Din publicaţiile Casei Şcoalelor).
Indice alfabetic p. 407-413
Ex libris ştampilă Fundaţiunea Universitară „C. Vasiliu-Bolnavu” . Biblioteca
016:821.135.1.09
821.135.1.09(01)

I.M. II 395
ADAMESCU, Gheorghe
Contribuţiune la bibliografia românească : Fascicola III-a : Istoria literaturii
române : Texte şi autori 1500-1925 : Seria 3-a / Gheorghe Adamescu . – Bucureşti :
Editura Casei Şcoalelor , 1928 . – 530 p. ; 21 cm
Indice alfabetic p. 519-530
01(498)

I.M. V 32
ADAMEŞTEANU, Gabriela
O profesiune cu riscuri mari : [ dialog cu prof. dr. Eugen Pascal Ciofu ] / Gabriela
Adameşteanu
Extras din revista „22”, p. 11-12, Nr. 756, Anul XV, 31 august-6 septembrie 2004
614.253:61

I.M. III 1291


ADAPTARE și integrare în mediul industrial : a IV-a sesiune științifică din ciclul
sănătate mintală și psihiatrie socială. Spitalul Clinic Socola. 14-15 octombrie 1977 . –
Bacău : Întreprinderea Poligrafică , 1978 . – 280 p. : tab., fig. ; 29 cm.
616.89

I.M. II 50
ADERCA, F.
Personalitatea : drepturile ei în artă şi viaţă / F. Aderca ; pref. C. Rădulescu
Motru . – Bucureşti : Editura Librăriei SOCEC & Co. Societate Anonimă , 1922 . – 143
p. ; 18 cm
159.923

I.M. II 876
ADMINISTRAŢIUNEA Institutului Grigorian sub D-l D-r Emil Max . – Iassy :
Tipografia D. Gheorghiu , 1880 . – 77 p. ; 20 cm
614.35

I.M. II 1508
ADOLF Fick : Profesor der physiologie : 1829-1901 . – Würzburg :
Universitätsdruckerei H. Stürtz, s. a. . - 31 p. ; 24 cm

6
929 Adolf Fick

I.M. III 606


A DOUA sesiune ştiinţifică a Institutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti . – [ S.l. :
s.n. ] , 1956 . – 651 p. ; 25 cm
616.1/.9

I.M. III 39
ADUNAREA generală anuală a Societăţii pentru profilaxia tuberculozei : Partea I :
Darea de seamă a consiliului de administraţie asupra mersului societăţei de la 1
Aprilie 1937 la 31 Martie 1938 / prof. dr. Proca Gh. : Partea II : Combaterea tuberculozei
în cadrul Asigurărilor sociale / dr. St. Irimescu . – Bucureşti : Tip. I. C. Văcărescu , 1938 .
– 62 p. : tab. ; 24 cm
Înaintea titlului: Societatea pentru profilaxia tuberculozei şi asistenţei tuberculoşilor
săraci din România
616-002.5-084

I.M. III 39
ADUNAREA generală anuală a Societăţii pentru profilaxia tuberculozei : Darea de
seamă a consiliului de administraţie asupra mersului societăţei de la 1 Ianuarie la
31 Decembrie 1929 : prezentată de dl. prof. dr. Proca . – Bucureşti : Tip. Ion C.
Văcărescu , 1930 . – 75 p. : tab. ; 23 cm
Înaintea titlului: Societatea pentru profilaxia tuberculozei şi asistenţei tuberculoşilor
săraci din România
616-002.5-084

I.M. III 10
ADUNAREA generală din anul 1923 ţinută la Iaşi : Dare de seamă . – Iaşi : “Atelierele
Grafice “Lumina Moldovei” , 1924 . – 82 p. ; 24 cm . – (Asociaţia Profesorilor
Universitari din România)
61(09)

I.M. III 711/3


ADUNAREA medicilor democraţi . – [ S.l. : s.n. , s.a ] . – 3 f. ; 30 cm.
Coligat
61

I.M. IV 183/13
ADUNAREA tineretului universitar L.A.N.C. Bucureşti : Conferinţa d-lui docent dr. D.
Grigorescu . – Bucureşti : [s.n.] , 1934 . – 1 p. ; 34 cm.
Extras din Ziar
61(09)

I.M. IV 48
AESCULAPE : revue mensuelle illustrée : lettres et arts dans leurs rapports avec les
sciences et la médicine . – Paris : [ s.n. ] , 1926 . – pag. diferit numerotată ; 22 cm

7
61(05)

I.M. IV 193/8
[L’AFFAIBLISSEMENT musculaire] . – [ S. l. : s.n. , s.a.] . – 4 p. ; 34 cm.
616.74-007.23

I.M. II 205
AFFECTIONS de la chevelure et du cuir chevelu : anatomie, physiologie, pathologie
hygiène et thérapeutique / dir. A. Desaux . – Paris : Masson & Cie , 1953 . – VIII
p., 780 p. : il. ; 25 cm
Bibliogr. după capitole
Index p. 751-765
616.594.1

I.M. II 156
AFORISMELE lui Hipocrat / trad. şi comentate de Constantin Bart . – Bucureşti :
Editura Medicală , 1974 . – 340 p. ; 20 cm
Indice p. 331-338
61(0:82)
821.14-84=135.1

I.M. II 1538/1
AFTENII, Liuba
Contribuţiuni la exenteraţia orbitei / Liuba Aftenii . – Bucureşti : Deliormanul ,
1925 . – 62 p. : fig. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 59-62
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
Coligat
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti , no. 2299
616.7-089

AGAPI, Coralia
Contribuţiuni la studiul Steptococului hemolitic din scarlatină / Coralia Agapi . –
Iaşi : Institutul de Arte Grafice şi Editură „Brawo”, 1932 . – 65 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 53-63
Anexă: tablou 1, tablou 2
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului: Facultatea de Medicină Iaşi
Lucrare făcută în laboratorul de Med. Experimentală – Prof. Dr. I. Cantacuzino –
din Bucureşti
Coligat
616.917
616-022:576.8

I.M. II 2963
AGAPI, V. I.

8
Cercetări demografice asupra populaţiunii României şi în special a districtului şi
oraşului Jassi / V.I. Agappi . – Bucuresci : Typographia Labroratorilor Romani, 1876 . –
56 p. : tab. ; 24 cm
Dediaţia autorului
314(498-35Iaşi)

I.M. III 724


AGENDA „Bayer” Leverkusen . – Bucureşti : „Romigefa” S.A.R., 1937 . – 200 p., 48
p. ; 25 cm.
615

I.M. II 3800
ALAJOUANINE, Th. ; HORNET, Th.
Sur la présence de chromatophores dans la cavité syringomyélique : Contribution à
l’étude des cellules à pigment mélanique de la pie-mère / Th. Alajouanine, Th. Hornet . –
Paris : Masson et Cie , 1935 . – p. 897-907 ; 25 cm.
Extras din: Annales d’anatomie pathologique et d’anatomie normale medico-chirurgicale,
Vol. 12, nr. 8, nov. 1935
616.8

I.M. II 3801
ALAJOUANINE, Th. ; HORNET, Th. ; THUREL, R.
Pinéalome avec métastases multiples : Dissémination par le liquide céphalo-rachidien /
Th. Alajouanine, Th. Hornet, R. Thurel . – Paris : Masson et Cie , 1937 . – p. 793-806 : il.
; 24 cm.
Extras din Revue Neurologique, no. 6, dec. 1937
616.8

I.M. III 967/10


ALBESCO, Virgiliu
Sur la valeur immunisante comparé de la toxine et de l’anatoxine de streptocoque
hémolytique isolé de la gorge des scarlatineaux / Virgiliu Albesco . – [S. l. : s.n.], [1934] .
– 3 p. nenum. ; 25 cm.
Extrait des „Comptes rendus des seancea de la Société de Biologie. Société de biologie
de Bucharest.
(Seances du 15 février 1934-Tome CXV, page 1326)
Coligat
616.917

I.M. II 342
ALBU, Ion M.
Titluri, lucrări ştiinţifice şi activitate de spital / Ion M. Albu . - Ploieşti : Tip.
“Presa noastră”, 1943 . - 43 p.: tab.; 24 cm
614.2(09)

9
I.M. II 804
ALBU, Ştefan
Complicaţiile sarcinei extrauterine / Ştefan Albu . – Arad : Institut de Arte Grafice
G. Ienci , 1928 . – 71 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 67-71
618.31

I.M. II 1536 /6
ALBULESCU, Petre S.
Pigmentaţiuni în general. Pigmentaţiunile colului uterin / Petre S. Albulescu . –
Bucureşti : Tipografia Cultura , 1924 . – 23 p. ; 22 cm
Bibliogr. p. 23
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti . no. 2021
Teză de doctorat în mdicină şi chirurgie
Coligat
618.14-008.813

I.M. IV 117
ALBUM : conţinând diverse piese patologice culese în serviciile clinico-oftalmologice
ale Domnului Profesor Dr. Manolescu . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – 28 pl. ; 32 cm
617.7(084.11)

I.M. III 558


[ALBUM illustré : instruments en gomme élastique et en caoutchouc] . – Paris : Porgès ,
1906 . – pag. diferit numerot. : fig. ; 29 cm.
615.471

I.M. II 540
ALBUM de l’internat 1926 . – [ Paris ] : Edit. Pierre Petit, 1926 . – paginaţie
nenumerotată : il., foto ; 24 cm.
61:084(09)

I.M. II 540
ALBUM de l’internat 1927 . – [ Paris ] : Edit. Pierre Petit, 1927 . – paginaţie
nenumerotată : il., foto ; 24 cm.
61:084(09)

I.M. III 9
ALBUMUL Corpului medical : 1910 / sub îngrijirea d-lui Caruin M. Petrescu . – [ S.l. :
s.n. ] , 1910 . – 240 p. : fotogr. ; 24 cm
Legătură de editură 1911
61(09)

I.M. II 1916
ALDEA, Adrian

10
Oameni şi bisturie : roman / Adrian Aldea . – ed. a 2-a . – Bucureşti : Editura
AMB, 1991 . – 208 p. ; 23 cm
ISBN 973-47-0006-5
821.135.1

I.M.II 1657
ALDEA, Hortensiu N.
Neurochirurgi celebri / Hortensiu N. Aldea . – Iaşi : Editura Glasul Bucovinei ,
1993 . – 203 p. ; 24 cm . – (Restituiri istorico-medicale)
Bibliogr. selectivă
ISBN 973-95-336-5-5
616.8-089

I.M. III 291


ALESANDRINI, N. A.
Statistica României de la Unirea Principateloru până în presentu, lucrată după
dare oficiale : volumulu întâiu / N. A. Alesandrini . – Iaşi : Tipo – Litografia H. Gadner ,
1895 . – 442 p. : gtaf. ; 22 cm
311(498)

I.M. III 988


ALEXA, J.
Câteva consideraţiuni asupra epistemologiei şi profilaxiei scarlatinei / I. Alexa . –
[Iaşi] : [s.n.] , [1936] . – 42 p. : tab. ; 24 cm.
Asocia’ia Asistenţilor Fac de Med. din Iaşi : Ciclul de Conferinţe 1936-1937
Extras din Revista „Iaşul Medical” nr. 5/6, 1937
616.917

I.M. II 3017
ALEXANDRESCO, C.
L’eau physiologique chlorée dans le traitement des formes graves de typhus
exanthématique / C. Alexandresco . – Jassy : Institut d’Arts Graphyques „Rasaritul”,
1918 . – 10 p. ; 24 cm.
616.995.42-08

I.M. II 1842/20
ALEXANDRESCO-DERSCA, C. ; CIOCALTEU, V.
L’ammoniémie-cause des phénomènes urémiques / C. Alexandresco-Dersa, V.
Ciocalteu . – Bucarest : Imprimerie graphique „Cartea Medicală”, 1923 . – p. 86-90 ; 22
cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.61-002

11
I.M. II 1842/7
ALEXANDRESCO-DERSCA, C. ; LAZEANO, E. ; DANULESCO, V.
Kiste hydatique du lobe gauche du foie . – Pneumo-péritoine / C. Alexandresco-
Dersca, E. Lazeano, V. Danulesco . – [Bucarest] : Cartea Românească , 1921 . – p. 53-
56 : il. ; 26 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux des
Bucarest, Nr. 1, 1921
Coligat
616.36-002.9

I.M. II 1842/26
ALEXANDRESCO-DERSCA, C. ; CIOCÂLTEU, V. ; POPOVICI-LUPA, M.
Note statistique sur la glycosurie phloridzinique / C. Alexandresco-Dersca, V.
Ciocâlteu, M. Popovici-Lupa . – Bucarest : Imprimerie graphique „Cartea Medicală”,
1923 . – p. 107-108 ; 22 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest
Coligat
616.61-007

I.M. II 1842/3
ALEXANDRESCO-DERSCA, C. ; LAZEANO, E.
Note sur le pneumo-rein (Procédé de carelli et sordelli) / C. Alexandresco-Dersca,
E. Lazeano. – Bucarest : Imprimerie graphique „Cartea Medicală”, 1923 . – 8 p. : il. ; 22
cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.61

I.M. II 1842/16 ; I.M. II 1842/27


ALEXANDRESCO-DERSCA, C. ; LAZEANO, E.
Sur un cas d’anévrysme artério-veineux / C. Alexandresco-Dersca, E. Lazeano . –
Bucarest : Tipografia „Cultura”, 1922 . – p. 126-132 : fig. ; 23 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.13/.14-007.64

I.M. II 1096
ALEXANDRESCU, C.
Întinderea nervilor în ulcerile cronice ale gambei / dr. C. Alexandrescu . –
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice “Eminescu”, 1990 . – 74p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 73-74
617.584

I.M. II 2640/6

12
ALEXANDRESCU, Constantin
Pneumonia forma prelungită la copii / Constantin Alexandrescu . – Bucureşti :
„Clemenţa”, Stabiliment de Arte Grafice Ţăranu & Comp. , 1906 . – 59 p. ; 20 cm.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută la 28 Iunie
1906.
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
Coligat
616.24-002-053.2

I.M. II 2890
ALEXANDRESCU, D.
Raport general de situaţia serviciului veterinar al judeţului Ilfov pe anul 1901 / D.
Alexandrescu . – Bucureşti : Tipografia „Speranţa”, 1902 . – 20 p. ; 23 cm.
619(498-35Ilfov)

I.M. II 4109/2
ALEXANDRESCU, George ; Voronoff, Serge
Tumeurs abdominals multiples chez le rat blanc expérimentalement produites par
l’ingestion longtemps répetée d’un mélange a base de goudron / George Alexandrescu,
Serge Voronoff . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 53 p. : fig., pl. ; 23 cm.
Înaintea titlului titlului: Contributions a l’étude des tumeurs expérimentales par
substances chimiques
Bibliogr. p. 41-53
Extars din „Cancer”
Coligat
616-092.9

I.M. II 1097
ALEXANDRESCU-DERSCA, C.
Ein neues Verfahren der intravenösen Neosalvarsaninjektionen / C. Alexandrescu-
Dersca . – [S.l.]: [s.n.] , [1914] . – 5 p. ; 22 cm
Extras din „Zeitschrift für ärztliche Fortbildung, 1914, nr. 7
615.473.2/.4

I.M. II 2274
ALEXANDRESCU-DERSCA, C.
Expunere de titluri şi lucrări / C. Alexandrescu-Dersca . – Bucureşti : Tip.
Universala I. Ionescu , [s. a.] . – 23 p. ; 23 cm
61:929Alexandrescu-Dersca

I.M. II 1174
ALEXANDRESCU DERSCA, C.
Memoriu de titluri şi lucrări ştiinţifice / C. Alexandrescu-Dersca . – Bucureşti :
Cartea Românească , 1930 . – 59 p. ; 23 cm
016:616.1/.9

13
I.M. II 1842/29
ALEXIANU-BUTU, G. ; MANOLESCO, Horatiu
Le traitement du Basedow et de l’hyperthyroïdisme par le fluor / G. Alexianu-
Butu, Horeţiu Manolesco . – [S.l.: s.n.], 1935 . –p. 180-183 ; 23 cm.
Parte din : “Bulletins et Mémoires de la Section d’endocrinologie”, Année 1 , nr. 4, 1935
Coligat
616.441-008.61

I.M. II 2527
ALEXANDRESCU-ROMAN, P.
Noi orientări în asigurările sociale / P. Alexandrescu-Roman . – Bucureşti :
Editura Goyan, [s.a.] . – 317 p. :fig.; 19 cm
369

I.M. II 1065
ALICU, Dorin ; CRIŞAN, Ion Horaţiu
Medicina la romani / Dorin Alecu , Ion Horatiu Crişan . – Cluj : Napoca Star ,
2003 . – 151 p. : fig. ; 20 cm . – (Arheologia pentru copii ; 5)
Bibliogr. selectivă p. 132-136
ISBN 973-647-128-4
61(37+398.2)

I.M. II 1041
ALMANAHUL Graficei Române . – Craiova : Editura Grafica Română , [s.a.] . – 207
p. : il. ; 20 cm
050.9(498)(05)
655.224(498)(059)

I.M. II 656
ALMANAHUL medicinii : Anul întîi : 1924 : publicaţie anuală a Societăţii de Editură
medicală culturală . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – XLVIII, 275 p., XLIX-CVIII p. : il. ; 23 cm
61(059)(09)

I.M. II 656(volumul 2)
ALMANAHUL medicinii : 1925-26 . – Bucureşti : Editură medicală culturală , 1926 . –
128 p. ; 24 cm
Publicaţie anuală a Societăţii de Editură Medicală Culturală

61:061.22(058)

I.M. II 2800
ALMOGEN, D.
Hygiena privată şi publică pentru usul scolarilor sei din Seminariul de la Huşi / D.
Almogen . – Iassi : Tipo-Litografică H. Goldner, 1880 . – 137 p. : tab. ; 22 cm.
613/614

14
I.M. II 1220
ALTÂN, A
Raport prezentat Domnului Ministru de Domenii / A. Altân . – Bucuresci :
Tipografia S. A. Lazareanu , 1900 . – 36 p. ; 23 cm
615

I.M. III 330


ALTERNATIVE medicine in Britain / edited by Mike Saks . – Oxford : Oxford
University Press , 1992 . – 271 p. ; 24 cm
Index p. 251-271
ISBN 0-19-827278-2
61(09)
615(09)(420)

I.M. II 3819
Ambulatoriul (Dispensariul) policlinic de Stat din Brasov : Secţia de ochi, nas, gât,
urechi : Zece ani de activitate . – Bucureşti : s.n. , 1925 . – 12 p. ; 23 cm.
Publicat în Analele Ministerului Sănătăţii, iulie 1925
614.254(09)

I.M. II 2829/3
AMICI, Natal
Dialog urethral longie / Natal Amici . – Rome : [s.n.], 1897 . – 1 p. ; 22 cm.
Extras din „The Lancet”, February, 1897
Coligat
616.614/.617 : 615.47

I.M. II 2829/4
AMICI, Noël
Bougie pour la dilatation uréthrale / Noël Amici . – Londres : [s.n.], 1897 . – 1 p. ;
22 cm
Extras din „The Lancet”, Février, 1897
Coligat
616.614/.617 : 615.47

I.M. IV 119
I.M. III 636
IN AMINTIREA profesorului Fr. J. Rainer ( 1874-1944 ) / ed. M. Sevastos . – Bucureşti
: Monitorul Oficial şi Imprimeria Naţională, 1946 . – 123 p. : il. ; 30 cm
Însemnare manuscrisă
61:929Rainer

I.M. III 709/1


ANA ASLAN : Wikipedia . – [ S.l. : s.n. ] , 2009 . – 2 p. ; 30 cm.
Coligat
616-053.9

15
I.M. III 43
ANALELE Eforiei Spitalelor civile din Bucuresci : Vol. I, fasc. 1, fasc. IV, fasc. XI : 1
Sept. 1894 . – [ Bucureşti ] : [ s.n. ] , 1894
61(09)Eforia Spitalelor din Bucureşti

I.M. II 2632
ANALELE Institutului Naţional Zootehnic al României = Annales de l’Institut National
Zootehnique de Roumanie = Annalen des Nationalen Zootechnischen Institutes
Rumäniens : Vol. VIII . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului :
Imprimeria Naţională, 1941 . – 171 p. : fig. , tab. ; 24 cm.
Bibliogr. după capitole
636

I.M. V 28
ANALELE Institutului de Patologie şi de Bacteriologie = Annales de L’Institut de
Pathologie et de Bacteriologie / publicate de Victor Babeş . – Bucuresci :
Imprimeria Statului , 1890 . – 467 p. : planşe color ; 33 cm.
Anul I , 1888/9 ; Partea II
579.8(05)
616-091

I.M. V 28
ANALELE Institutului de Patologie şi de bacteriologie din Bucureşti / publicat de Victor
Babeş în colaborare cu V. Sion : Vol. VI, anul V, 1894/1895 . – Bucureşti :
Imprimeria Statului , 1898
579.8

I.M. V 28
ANALELE Institutului de Patologie şi de bacteriologie din Bucureşti : Anul III Vol IV
1891 = Annales de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucharest : III-
ème Année , Vol IV , 1891 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1894 . – 523 p. ; 31 cm
579.8(05)
616-091

I.M. V 28
ANNALES de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucharest : Vol. VII, Année
1914-15 / PUBL. DE PROF. Victor Babeş ; colab. Th. Mironesco . – Bucarest :
Institur d’Arts Graphiques C. Sfetea , 1915 . – 405 p. ; 31 cm
578.8(05)
616-091

I.M. III 15

16
ANALELE Institutului Victor Babeş din Bucureşti : Volumul XII 1941, Seria a II-a . –
Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională ,
1942 . – 313 p. : sch. ; 20 cm
Index alfabetic al materiilor p. 251-297
Index alfabetic al autorilor p. 298-313
616.98(09)Institutul Victor Babeş

I.M. III 15
ANALELE Institutului Victor Babeş din Bucureşti : Volumul XIII 1942, Seria a II-a . –
Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională ,
1943 . – 257 p. : fig. ; 24 cm
Index alfabetic al materiilor p. 201-243
Index alfabetic al autorilor p. 244-257
616.98(09)Institutul Victor Babeş

I.M. V 6
ANALELE Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale . – [ Bucureşti ] : [ s.n. ] , 1926 .
– p. 205-236 : graf ; 32 cm
Ministerul Sănătăţii Publice şi Ocrotirilor Sociale. Buletinul Oficial . – Anul III
(XXXIX), oct. 1926, nr. 10
614(09) Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale

I.M. III 473


ANALELE Parlamentare ale Romaniei : Tomul I : Partea I : Obşteasca estraordinară
adunare de revizuire a regulamentului organic a Ţerei Romaneşti : 1831 . –
Bucuresci : Imprimeria Statului , 1890 . – XI, 622 p. : tab. ; 29 cm
094.5(05)
342.53(05)

I.M. III 19
ANALELE de psihologie : Vol. I / director C. Rădulescu-Motru - Bucureşti : Societatea
Română de Cercetări Psihologice , 1934 - 22 p. ; 20 cm
159.9

I.M. II 1841
ANALELE de psihologie, vol. I / dir. C. Rădulescu-Motru / Bucureşti : Societatea
română de cercetări psihologice, 1934 . – pag. diferit numerotate ; 23 cm.
Conţine 13 articole
159.9

I.M. III 19
ANALELE de psihologie : Vol. II / director C. Rădulescu-Motru - Bucureşti : Societatea
Română de Cercetări Psihologice , 1935 - 302 p. : fig. ; 20 cm
159.9

17
I.M. II 1841
ANALELE de psihologie, vol. II / dir. C. Rădulescu-Motru / Bucureşti : Societatea
Română de cercetări psihologice, 1935 . – pag. diferit numerotate ; 23 cm.
Conţine 12 articole
159.9

I.M. III 19
ANALELE de psihologie, vol. IV / dir. C. Rădulescu-Motru / Bucureşti : Societatea
Română de cercetări psihologice, 1937 . – XI, 485 p.: fig. ; 23 cm.
Bibliogr. în text
159.9(05)

I.M. II 2528
ANALIZAREA expunerii de motive şi a proectului, În dispoziţiile sale generale, pentru
trecerea în proprietatea statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu
caracter de utilitate publică şi propuneri . – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice Carol Göbl,
1912 . – 16 p. ; 20 cm.
Înaintea titlului: Aşezămintele Brâncoveneşti
347.258

I.M. I 61
ANANESCU, D.
Curs elementar de istorie naturală : uvragiu complet pentru classelesuperioare din
lycee şi seminare : Tom II : Zoologie : Partea I : Anatomie şi Physiologie / D. Ananescu .
– Bucureşti : Typografia Statului, 1873 . – XI, 191 p. : fig. ; 20 cm.
59

I.M. I 61
ANANESCU, D.
Curs elementar de istorie naturală : Tom IV : Botanica / D. Ananescu . – Bucresci
: Imprimeria Statului , 1875 . – 309 : fig. ; 20 cm.
Însemnare mss „Nr. 9 : din cărţile mele G. Bărbulescu-Puşcariu. 1903”
58

I.M. II 2429
ANASTASATU, C.
Ftiziologie clinică / C. Anastasatu . – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1972 . – 346 p. ; XVIII p. : il ; 24 cm.
Bibliogr. după capitole
616.24-002.5

I.M. II 2615
ANASTASESCU, S.
Memoriu asupra alimentarei oraşului Constanţa cu apă / S. Anastasescu . –
Constanţa : Tipografia „Ovidiu”, 1904 . – 17 p. : tab. ; 23 cm.
614.777

18
628.113

I.M. II 3189
ANASTASIU, Oreste A.
Industriile săteşti în raport cu localizarea marei industrii / Oreste A. Anastasiu . –
Bucureşti : Cultura Naţională, 1928 . – 207 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 206
616.42:316.343.644

I.M. III 24
ANASTASIU, Ştefan
Salvarea şi spitalul de urgenţă de la 1930 – 1940 : Opera medico – socială a
domnului prof. dr. Nicolae Minovici 35 ani de activitate: vol. II / Ştefan Anastasiu . –
Bucureşti : Insitutul de Arte Grafice “Marvan” , 1941 . - 518 p. : fotogr. ; 24 cm.
614.253.1(091) Spitalul de Urgenţă

I.M. III 24
ANASTASIU, Ştefan
Salvarea : 25 ani de activitate : profesorul doctor Nicolae Minovici / Ştefan
Anastasiu . – Bucureşti : Atelierele Grafice SOCEC & Co S.A. , 1933 . – 236 p. : il. ; 24
cm
Tabla ilustraţiilor p. 233-234
Ex-libris parafă şi etichetă „Biblioteca Doctor Banu”.
61(09)

I.M. II 642
ANASTASIU, Victor C.
Aviaţia sanitară / Victor C. Anastasiu . – Bucureşti : [s.n.] , 1936 . – 128 p. : il. ;
23 cm
629.7:61

I.M. II 2474/6
ANATOLE, M.
Tratamentul general al copiilor orbi până la etatea de a frecuenta scoala precum şi
instrucţiuni pentru părinţii lor / M. Anatole . – Bucuresci : Tipografia moderna , Gr. Luis ,
1894 . – 44 p. ; 23 cm.
Coligat
617.751.98

I.M. II 1112
ANATOMIA lui Gray : descriptivă şi aplicată : Vol. II : Osteologie, Artrologie,
Miologie / ed. T. B. Johnston, J. Whillis ; trad. Gr. T. Popa, florica Gr. Popa . – ed.
a 27-a . – Bucureşti : Editura Librariei Jean Leon , 1944 . – p. 291-901 : fig. ; 24
cm
611.71/.73

19
I.M. II 1112
ANATOMIA lui Gray : descriptivă şi aplicată : Vol. III : Angiologie, Neurologie / ed. T.
B. Johnston, J. Whillis ; trad. Gr. T. Popa, florica Gr. Popa . – ed. a 27-a . –
Bucureşti : Editura Librariei Jean Leon , 1945 . – p. 907-1622 : fig. ; 24 cm
611.1:611.8

I.M. IV 188
ANATOMIE : Angiologia, glandele endocrine, sistemul nervos și organele de simț / red.
E. Repciuc . – București : Editura Didactică și Pedagogică , 1966 . – 691 p. : fig. ; 30 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Învățământului
Bibliogr. La final
611

I.M. II 1593
ANATOMIE descriptivă : I / red. E. Repciuc . – Bucureşti : Editura de Stat : Literatură
Medicală, 1951 . – 312 p. : fig. , tab. , planşe ; 25 cm.
611

I.M. III 108


ANATOMIE : Reg. pterigomax., Apar. suspensor ficat, Nefrorafie, Anatomia chirurgic.
vesicei, Incontinenţa de urină la femeie, Ureterele la femei, uretrita cronică,
Uretrotomie ext., Absorbţia vesicală, Studiu historic org. genit. Femee : [ Teze de doctorat
] . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – pag. diferit numerotată ; 26 cm
Conţine 11 teze
616.1/.9

I.M. II 3806
ANATOMO-CLINICAL and electrographic studies in diencephalic vascular lesions / O.
Sager, A. Mareş, Viorica Florea-Ciocoiu, V. Neştianu . – [S.l. : s.n.] , 1964 . - 20 p. : il. ;
24 cm.
Extras din Revue de Neurologie, Vol. 1, no. 1
616.831-005.1

I.M. II 325
ANCA, Emanuil
Constipaţia : Cauzele, consecinţele, profilaxia şi tratamentul ei / Emanuil Anca .
– Cluj : Lumina , 1938 . – 160 p. : il. ; 23 cm.
616.34-008.3

I.M. III 45
ANCA, Emanuil
Cultul sănătăţii / Emanuil Anca . – Cluj : Tipografia „Cartea Românească” ,
1938 . – 132 p. ; 23
614(09)

I.M. I 168

20
ANCEL, P.
Précis de dissection : Guide de l’étudiant aux travaux pratiques d’anatomie / P.
Ancel . – Paris : Octave Doin, s.a. . – 329 p. : fig. ; 18 cm. – (Collection Testut)
Ex libris manuscris “Dorina Dătvănescu, anul I Bucureşti
611.08

I.M. II 2622
ANCHETĂ monografică în comuna Beliuţ . – Tipografia Românească, „Timişoara”,
1938 . – V p., 412 p. : fig. ; 24 cm
Înaintea titlului: Institutul Social Banat-Crişana
908(498.5)

I.M. II 1857
ANCHETA stării de sănătate a populaţiei mai-iunie 1983 : vol I : date preliminare . – [
S. l. : s. n. ] , 1984 . – 28 p. : fig. ; 25 cm.
Înaintea titlului : Ministerul sănătăţii . Centrul de Calcul şi statistică sanitară
613/614

I.M. III 301


ANCUŞA, Mircea
Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara de la înfiinţare până în pragul
anului 2000 : structură, cadre, activităţi / Mircea Ancuşa ; în colab. cu prof. dr. Ştefan I.
Drăgulescu, prof. dr. Dorin Bratu ; prof. dr. Constantin D. Luca ; prof Ionel Puia ; şef
lucr. Dr. Virgil Ciobanu . – Timişoara : Brumar , 2000 . – 288 p. : tab. ; 24 cm . –
( Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara )
ISBN 973-9295-72-X
61(09)U.M.F. Timişoara

I.M. II 880
ANDOUARD, A.
Nouveaux éléments de pharmacie / A. Andouard . – ed. a 3-a . – Paris : Librairie J.
- B. Baillière et Fils , 1886 . – 995 p. : fig., tab. ; 21 cm
615

I.M. II 2837/1
ANDREESCU, Constantin V.
Prostectomia perineală totală în ipertrofiile prostatei / Constantin V. Andreescu . –
Bucuresci : Tipografia Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban, 1902 . – 108 p. ; 22
cm.
Teză pentru doctorat în meicină şi chirurgie
Înaintea titlului: Facultatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti
616.65-089

I.M. II 1469
ANDREESCU, D.

21
Tehnologia materiilor grase: fabricaţiunea şi prelucrarea uleiurilor şi grăsimilor
vedetale şi animale / D. Andreescu . – 874 p. ; 20 p. : fig., tab ; 24 cm.
Bibliogr. p. 863-864
Index p. 865-874
665.7

I.M. II 1010
ANDREI, Ion, Dr.
I. L’illusion de l’isotopie. II. Le Spectre de Rayons X et les Masses atomiques / dr.
Ion Andrei . – Paris : Librairie Universitaire J. Gamber , 1931 . – 145 p. : fig., tab. ; 24
cm
535.33:539.183.2
539.183.2:535.33
539.183.2

I.M. II 646
ANDRIESCU-CALE, I.
Ameliorarea alimentarei cu apa a oraşului Iaşi / I. Andriescu-Cale . – Bucureşti :
Tipografia Şcoalei Militare de Geniu , 1929 . – II , 53 p. , planşe ; 23 cm. – (Oraşul
Nostru)
Conţine dedicaţia autorului
614.777

I.M. II 3044
ANDRONESCO, C.J.
Considérations sur les ruptures de l’utérus et du vagin pendant l’accouchement et
le valeur de la laparotomie dans leur tratement / C. J. Andronesco, Bucarest : Imprimerie
de l’Indépendance Roumaine, 1895 . – 22 p. ; fig. ; 23 cm.
Extras din Memoire presente au Concours de Medicin en chef au service de
gynecologie
618.14/.15-007.43

I.M. II 575
ANDRONESCU, Armand O.
Experimentell bedingte strukturänderungen der hypophyse des hundes. III
Injectionen in die seitenventrikel der hirns / Armand O. Andronescu . – Bukarest :
Druckerei „Enache I. Ştefan” , 1942 . – 63 p. , 32 planşe ; 24 cm.
Bibliogr. p. 62-63
616-092
611.08

I.M. II 464
ANDRONESCU, C.
Institutul Maternitatea : Şcoala de moaşe urbane şi rurale din Bucureşti : studiu
critic / C. Andronescu . – Bucureşti : Noua Tipografie Wilhelm Brozer , 1914 . – 62 p. ;
23 cm

22
614.253.5:618.4/.5

I.M. III 718


ANDRONESCU, C. I.
Consideraţiuni asupra rupturelor utero-vaginale şi valoarea laparotomiei în
tratamentul lor : Memoriu presentat la Concursul pentru medic primar al Serviciului de
Gynecologie din Bucuresci : cu mai multe figuri originale în text / C. I. Andronescu . –
Bucuresci : Stabilimentul Grafic I. V. Socecu , 1894 . – 339 p. : fig. ; 27 cm.
618.14/.15-089.844

I.M. II 2331
ANEMIILE hemolitice postsulfamidice / M. Neuman, M. Russ, V. Cruntu, V.
Negureanu . - Bucureşti : Editura Medicală , 1958 . – p. 102-105 ; 23 cm
Coligat
616.15

I.M. II 654
ANESTEZIA locală şi modificarea tratamentului postoperator / Liviu Câmpeanu,
Virginia Muntean, Martin Papp, Dumitru Arnăuţescu, Tiberiu Badiu, Ion Tuţică .
– Braşov : Tipografia Ioan Gött Fiu , [1938] . – 12 p., il. ; 22 cm
Comunicare prezentată la al IX-lea Congres Naţional de Chirurgie, Bucureşti, 1938
616-089.5-031.84

I.M. II 1427
ANESTEZIA locală: Raport prezentat la al IX-lea Congres Naţional de Chirurgie : 1938
/ St. N. Popescu, T. Trybalski, N. Paiu, N. Hodoş . – Bucureşti : Tiparul
„Oltenia”, s.a. . – 173 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 165-171
Dedicaţie mss.
616-089.5

I.M. II 2335
ANESTEZIA : Probleme teoretice şi practice / Acad. Nicolae Hortolomei, Voinea
Marinescu, Dan Setlacec, ş.a. . – Bucureşti : Editura Academiei RPR, 1957 . –
799 p. (Biblioteca medicală, 6)
616-089.5

I.M. II 2730/11 (vol.1)


ANEVRISMUL arterio-venos al carotidei primitive şi jugularei interne . – [ S. l. : s.n. ,
s.a.] . – 72 p. : fig. ; 22 cm.
Coligat
616.133-007.64
616.145-007.64

I.M. II 3458
ANGELESCO

23
Hystérectomie abdominale totale pour tumeurs fibreuses de l’uterus / Angelesco ;
pref. doc. RoChard . – Paris : Georges Carré et C. Naud , 1897 . – 274 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 263-272
618.14-089.85

I.M. II 3612
ANGELESCO (dr.)
De la septicèmie gazeuse post-opèratoire t de son traitment / dr. Angelesco . – Bucarest :
Imprimerie de L’Independance Roumaine, 1901 . – 23 c,.
616.94-002.3-089

I.M. II 2085
ANGELESCO
Le traitement du tétanos chirurgical / Angelesco . – Bucarest : Imprimerie de
L’Indépendance Roumanie, 1900 . – 37 p. ; 23 cm.
616.98:578.852.1tetanos:616-089

I.M. II 1557
ANGELESCO, C.
L’Actuon de l’adrénaline sur l’excitabilité de la rate et du nerf splénique / C.
Angelesco . – Paris : Les Presses Moderns, 1932 . – 59 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 55-57
Conţine dedicaţia autorului
619.615.217

I.M. II 2470
ANGELESCO, C.
Thérapeutique post-opératoire : Tome premier : Thèrapeutique générale / C.
Angelesco . – Bucarest : Imprimerie de L’Indépendance Roumaine” , 1902 . – VIII , 480
p. ; 24 cm.
Însemnare mss. pe pag. de titlu
Ştampilă „Donaţia Profesor Doctor Thoma Jonnescu”
616-089-085

I.M. I 279
ANGELESCO, docteur
L’Erisipèle post-opératoire et son traitement / Angelesco . – Bucarest : Imprimerie
de „L’independence Roumanine”, 1900 . – 38 p. ; 20 cm.
616-002.36

I.M. II 2991
ANGELESCO, dr.
La septicémie post-opératoire et son traitement / dr. Angelesco . – Bucarest :
Imprimerie de l’Indépendance Roumaine”, 1900 . – 47 p. ; 24 cm.
Însemnare pe pag. de gardă pentru Prof. Kalindero
616.94:616-089

24
I.M. II 2702/68
I.M. II 2367/4
ANGELESCU, dr.
Sur un cas de septicémie gazeuse / dr. Angelescu . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – p. 174-
177 ; 25 cm.
616.94

I.M. II 2913
ANGELESCU, C.
Asepsia mâinilor în Chirurgie. Aparat pentru sterilisarea şi întrebuinţarea
săpunului în chirurgie / C. Angelescu . – Bucureşti : Institutul de Arte grafice şi Editură
„Minerva”, 1906, 1906 . – 15 p. : fig. ; 23 cm.
Înaintea titlului : Clinica III-A Chirurgicală, Spitalul Filantropia
616-089-036.5
615-478.3

I.M. II 3809
ANGELESCU Eugen
Memoriu de titluri şi lucrări / Eugen Angelescu . – Bucureşti : [s.n.] , 1936 . – 20 p. ; 24
cm.
929 Eugen Angelescu

I.M. IV 197
ANGLAS, J.
La grenouille (anatomie et dissection) / J. Anglas . – Paris : Librairie C. Reinwald
Schleicher Frères & Cie, [s.a.] . – 30 p. : pl. ; 27 cm . – (Les animaux de laboratoire)
59

I.M. II 2833/11
ANDRONESCU, Const. J.
Despre ovariotomie / Const. J. Andronescu . – Bucureşti : Tipografia Academiei
Române, 1885 . – 78 p. : fig. ; 23 cm.
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
618.11-089.87

I.M. II 1208
ANGELESCU, C. ; BUZOIANU, G. ; ŢOVARU, S.
O sută de gastro-jejunostromii pentru ulcere gastro-duodenale / C. Angelescu, C.
Buzoianu, S. Tovaru . – Bucureşti : Tip. Cartea Medicală, 1928 . – 28 p. ; 23 cm.
616.33-002
616.342-002.44
616-089

I.M. II 3817
ANGELESCU, C. ; GHIŢESCU, C. I.

25
Tratarea peritonitelor generalizate apendiculare / C. Angelescu, C. I. Ghiţescu . –
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „Eminescu” , 1931 . – 8 p. : il. ; 20 cm.
616.381-002

I.M. II 1387
ANGELESCU, C. ; GHIŢESCU, C.I. ; ROBACKI, I.
Metoda lui Lorenz Böhler în tratarea fracturilor coloanei vertebrale dorso-lombare
: Studiu clinic şi critic / C. Angelescu, C.I. Ghiţescu, I. Robacki . – Bucureşti : Institutul
Grafic „Arta”, 1937, 1937 . – 48 p. , 6 f fotogr. : fig. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 47-48
616.711-001-08

I.M. II 130
ANGELESCU, Constantin ; SIGARTEU, Petrina L.
Nicolae C. Paulescu . – Bucureşti Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică , 1982 . –
196 p. : il. . – ( Savanţi români )
Rezumat în lb. engl, fr. şi rusă
Bibliogr. p. 170-174
929Paulescu, Nicolae C.

I.M. I 34
ANGELESCU, Eugen
Introducere în chimia fizică / Eugen Angelescu . – Bucureşti : Fundaţia Regală
pentru Literatură şi Artă , 1940 . – 536 p. : graf., fig. ; 18 cm
544

I.M. II 859
ANGELESCU, Eugen
Memoriu de titluri şi lucrări / Eugen Angelescu . – Bucureşti : Bucovina , 1936 . –
29 p. ; 24 cm
54:016
929 Angelescu, Eugen

I.M. II 2640/1
ANGELESCU, G. I.
Contribuţiuni la studiul pleuresiei interlobare : diagnostic şi tratament / G. I.
Angelescu . – Bucuresci : Tipografia „Speranţa”, 1902 . – 64 p. ; 20 cm
Însemnare pe pag de ttlu.
Coligat
616.25-002-07/-08

I.M. II 2932
ANGELESCU, George
Raportŭ generalŭ de starea hygienică şi de lucrările personalului medicalŭ al urbei
Buzeŭ în cursul annului 1895 / George Angelescu . – Buzeŭ : Tipografia Al. Georgescu,
1896 . – 93 p. ; 22 cm.

26
614(Buzău)

I.M. II 2931
ANGELESCU, George
Raportŭ generalŭ de starea hygienică şi de lucrările personalului medicalŭ al urbei
Buzeŭ în cursul annului 1885 / George Angelescu . – Buzeŭ, [s.n.], 1886 . – 47 p. ; 23
cm.
614(Buzău)

I.M. II 2932
ANGELESCU, George
Raportŭ generalŭ de starea hygienică şi de lucrările personalului medicalŭ al urbei
Buzeŭ în cursul annului 1893 / George Angelescu . – Buzeŭ, Tipografia Al. Georgescu,
1894 . – 51 p. ; 23 cm.
Însemnare manuscrisă
614(Buzău)

I.M. II 1277
ANGELESCU, H.
Scurtă privire asupra nefritelor / H. Angelescu . – Bucureşti : Tipografia
„Cultura”, 1937 . – 24 p. ; 23 cm + 1 anexă
616.61-002

I.M. II 1609
ANGELESCU, Mircea
Răsfoind caietele de memorii ale profesorului Matei Balş / Mircea Angelescu . –
Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2007 . – 162 p. : fig. ; 21 cm.
ISBN 978-973-8437-97-5
929:61(498)Balş, M.

I.M. III 32
ANGELESCU, Nicolae I.
Acte şi documente din trecutul farmaciei în Ţările Române / adunate şi comentate
de dr. Nicolae I. Angelescu . – Bucureşti : Tipografia “Speranţa” , 1904 . – 189 p. ; 24 cm
615(09)(498)

I.M. II 2126
ANGELESCU, Nicolae I.
Alcoolul denaturat ca factor indus / Nicolae I. Angelescu . – Bucuresci :
Tipografia G. A. Lăzăreanu, 1903 . – VIII p. , 96 p. : tab. ; 23 cm.
Extras din Buletinul camerei de Comerciu şi Industrie din Bucuresci
663.5

I.M. II 2131
ANGELESCU, Nicolae I.

27
Fabricarea şi comerciul cu esenţe : O chestiune de higienă publică / Nicolae I.
Angelescu . – Bucuresci : Tipografia G.A. Lazareanu, 1904 . – 38 p. : tab. ; 23 cm.
Înaintea titlului : Extras din Buletinul Camerei de Comerciu şi Industrie din
Bucureşti
614
651.773

I.M. II 1898
ANGELESCU, Nicolae
Filosofie / Nicolae Angelescu . – [ S. l. : s. n. , s. a. ] . – pag. nenum. ; 21 cm.
Caiet manuscris
C.Z.U. 17

I.M. III 645


ANGELESCU, Nicolae
Spitalul Clinic „Colţea”, trei secole de existenţă / Nicolae Angelescu . - [ S. l. : s.
n. , s. a. ] . - p. 583-584 ; 29 cm
Ex libris ştampilă Gh. Buluţă
C.Z.U. 614.253.1

I.M. II 1673
ANGHEL, Daniel
Eforiile sanitare / Anghel Daniel . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice
„Eminescu” S. A. , 1933 . – 16 p. ; 21 cm
614.2

I.M. II 2532
ANGHEL, P. D.
Contribuţiuni la studiul protezelor / P. D. Anghel . – Iaşi : Tip. „Dacia” P. Iliescu
& D. Grosu, 1903 . – 59 p. : fig. : 24 cm.
Bibliogr. p. 55-59
616-089

I.M. II 2830/6
ANGHEL, P. D.
Expunere de titluri şi lucrări / P. D. Anghel . – Iaşi : Tip. „Dacia” P. Iliescu & D.
Grosu, 1903 . – 46 p. ; 22 cm.
616-089:929Anghel, P. D.

I.M. III 712/11


ANGHEL, Remus
Sărbători ale Bibliotecii / Remus Anghel . – Bucureşti : [ s.n. ] , 2005 . – 1 p. ; 30
cm.
Extras din „Viaţa medicală” , nr. 14 , 8 aprilie 2005
Coligat
02

28
I.M. II 790
ANGHELESCO, Virgil ; FASIE, S. ; POENARU-COMPANITZ, Th.
Considérations anatomo-pathologiques sur la scarlatine associée a l’angine
ulcero-nécrotique chez l’enfant (Aperçu spécial sur les lésions du système neuro-végétatif
/ Virgil Anghelesco, S. Fasie, Th. Poenaru-Companeitz . – Paris : Masson et C ie, 1938 . –
371-387 p. : il. ; 25 cm.
Extras din “Annales d’anatomie pathologique et d’anatomie normale médico-
chirurgicale” nr.4, avril 1938
616.917:616.12-009.72
616-053.2

I.M. II 357
ANGHELESCU, Virgil
Elemente de embriologie : Embriogeneza, organogeneza / Virgil Anghelescu . –
Bucureşti : Editura autorului , 1942 . – 178 p. : il. ; 23 cm. – (Didactică)
Index p. 171-174
Facultatea de Medicină Bucureşti. Institutul de Istologie şi Istogeneză.
611.013

I.M. II 790
ANGHELESCU, Virgil ; FASIE, S. ; POENARU-COMPANEITZ, Th.
Considérations anatomo-pathologiques sur la scarlatine associée a l’angine
ulcéro-nécrotique chez l’enfant (Aperçu spécial sur les lésions du système neuro-végétatif
/ Virgil anghelesco, S. Fasie, Th. Poenaru-Companeitz . – Paris : Masson et C ie , 1938 . –
371 -387 p. : il. ; 25 cm
Extras din „Annales d’anatomie et pathologie et d’anatomie normale médico-
chirurgicale”, nr. 4, anul 1938
616.917:616.12-009.72
616-053.2

I.M. II 2738
ANGHELOVICI, M. I.
Acţiunea calomelului în injecţiuni fesiere asupra ulcerelor gambei : Studiul
modificaţiunilor cutanate din punctul de vedere histologic, consecutive injecţiunilor şi
physiologia pathologică a acţiunei curative a calomelului / M. I. Anghelovici . –
Bucureşti : Tipografia Gutemberg, Joseph Göbl, 1899 . – 56 p. ; 23 cm
Înaintea titlului : Lucrare făcută în laboratorul d-lui profesor A. Fournier
616-002.6

I.M. III 712/12


La aniversare : [C. D. Zeletin] . – Bârlad : [s.n.], 2005 . – p. 2 ; 30 cm.
Extras din “Axa : Revistă şcolară semestrială”, An V, nr. 7, aprilie 2005 (Şcoala
nr. 5 „Principesa Elena Bibescu” Bârlad)
Coligat
821.135.1

29
I.M. III 415
ANIVERSĂRI şi comemorări U.M.F. 2009 : Carol Davila, Ion Cantacuzino, Ştefan
Gheorghe Nicolau, George Assaki, Dimitrie Gerota, Mihai Ciucă, Victor Babeş,
Constantin I. Parhon, Scarlat Longhin, Nicolae Cajal, Nicolae C. Paulescu, George Polizu
: 140 de ani de la deschiderea cursurilor Facultăţii de Medicină: 85 de ani de la înfiinţarea
Institutului de Medicină Legală : 35 de ani de la înfiinţarea Institutului Naţional de
Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan” : 35 de ani de la acordarea Premiului Nobel lui
George Emil Palade : Expoziţie de publicaţii şi documente din colecţiile Bibliotecii
Centrale Sala de lectură „Thoma Ionescu” / expoziţie realizată de Gheorghe Buluţă, Crina
Mihăilescu, Rodica Gherman, ş.a. ; catalog realizat de Monica Mocanu . – Bucureşti :
[ Tehnoplast Company ] , 2009 . – 23 p. : fig. . - Înaintea titlului: Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti. Biblioteca Centrală. Zilele Universităţii
1-9 octombrie 2009. - Pe pag. de titlu: Ziua Bibliotecii la a XII-a ediţie: 7 octombrie
2009.
06

I.M. V 28; I.M. V 5


ANNALES de l’Institut de pathologie et de bacteriologie de Bucarest : Vol. VII, années
1914-1915 / publiées par prof. Victor Babeş ; colab. Th. Mironesco - Bucarest :
Institut d’Arts Graphiques C. Sfetea , 1915 . – 405 p. : il. ; 32 cm
616.98(09) Institutul Victor Babeş
579.8(05)
616-091

I.M. II 282
ANTE PROECT de decret-lege pentru organizarea sanitară a statului . – Bucureşti :
Tipografia „Cultura” , 1942 . – 1126 p. ; 21 cm . – ( Ministerul Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale )
614.1/.7
351.77:614

I.M. II 149
ANTEPROIECTUL legii sanitare şi de ocrotire / Bucureşti : Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului : Imprimeria Centrală, 1930 . – 124 p. ; 31 cm
614.2

I.M. II 172
ANTEPROIECTUL de lege pentru organizarea Corpului medicilor lucrat după
răspunsurile primite dela filialele judeţene ale Asociaţiei Generale a medicilor din
România Mare . – Bucureşti : Cultura , 1921 . – 31 p. ; 23 cm
Coligat
61(09)

I.M. IV 124
ANTHIMOU, Gazi

30
Lexicon elinikon pos hrissn ton peri rous palaions syggrafeis enasholomenon :
Tomos Protos : A-O / Gazi Anthenon ; epistosia hai diorthosei Spyridous Vlanti . –
eadosi proti . / En Venetia : Typois Mihail Glybyton ex Ioanninonm 1809 . – 1994, 41p. ;
30 cm.
821.14’01

I.M. IV 124
ANTHIMOU, Gazi
Lexicon elinikon pos hrissn ton peri rous palaions syggrafeis enasholomenon :
Tomos Tritos : P-R / Gozi Anthenon ; epistosia hai diorthosei Spyridous Vlanti . – eadosi
proti . / En Venetia : Typois Mihail Glybyton ex Ioanninonm 1816 . – 1311, 41p. ; 30 cm.
821.14’01

I.M. II 1434/6
L’ANTIGÈNE glucido-lipidique des proteus X est le facteur responsible de la reaction
Weil-Felix / M. Ciuca, L. Mesrobeanu, A. Badenski, s.a. – Bucureşti :Tipografia
„Cultura”, 1941 . – 7 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 7
Extras din “Revista Ştiinţelor Medicale”, No 2-3, Februarie, Martie 1941
575

I.M. IV 204
ANTIPA, Gr.
Ernst Haeckel : Cuvântare pentru sărbătoarea jubileului său de 80 de ani / Gr.
Antipa . – Bucureşti : Librăriile Socec & Comp şi C. Sfetea, 1913 . – p. 53-60 : portret ;
27 cm.
Extras din Analele Academiei Române : Seria II, XXXVI : Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice, an 5
Înaintea titlului: Academia Română
929Haeckel, Ernst

I.M. II 2867
ANTIPA, Gr.
Legea pescuitului şi rezultatele ce le-a dat : Un respuns atacurilor ce i s’au adus /
Gr. Antipa . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva”, 1899 . – 46 p. ,
3 tab. : tab. ; 23 cm
639.2(498)

I.M. II 3137
ANTIPA, Gr.
Necesitatea înfiinţărei unui serviciu special al Pescăriilor / Gr. Antipa . –
Bucureşti : Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu, [s.a.] . – 9 p. ; 24 cm.
Raport adresat D-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi
Domeniilor, înregistrat la No. 110.927/97
Înaintea titlului : Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor
351.823.1(498)(047)

31
I.M. II 2275
ANTIPA, Gr.
Serviciul pescăriilor : Necesitatea înfiinţărei unui serviciu special al Pescăriilor /
Gr. Antipa . – Bucureşti : Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1898 . – 9
p. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor
639.2

I.M. III 100


[Antipa, Grigore. Omagiu]
Grigore, Antipa : hommage à son oeuvre : 10 décembre 1867 – 10 décembre 1937
. – Bucureşti : M.O. Imprimeria Naţională, 1938 . – 727 p. : fig. ; 25 cm.
Liste des publications de Mr. Gr. Antipa : p. 715-724
cu dedicaţia autorului (Gr. Antipa)
929Antipa, Grigore

I.M. II 17
[ANTIPA, Grigore (despre)]
Grigore Antipa : 1967-1944 . – [Bucureşti] : Editura Academiei Republicii
Populare Române, 1961 . – 84 p. ; 21 cm. – (Biblioteca Academiei Republicii Populare
Române : Seria de bibliografii ; 13)
Exemplarul conţine foto Grigore Antipa 10 decembrie 1867 – 9 martie 1944
929 Antipa, Grigore

I.M. I 60
ANTONESCU, N.
Apostolatul medicului sanitar / N. Antonescu . – Târnava-Sânmartin : „Cartea
Românească” , 1926 . – 20 p. ; 21 cm.
614.253

I.M. II 2469
ANTONESCU REMUŞI, C. S.
Tratat de igienă : Fascicula I / C. S. Antonescu Remuşi . – Bucuresci : Imprimeria
Statului , 1890 . – III , 315 p. , 2 p. ; 23 cm.
Insemnare pe pag. I
613/614

I.M. II 1317
ANTONESCU, V. I.
Contribuţiuni la studiul aplicărei legilor sanitare la ţară / V. I. Antonescu . –
Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1911 . – 38 p. ; 23 cm
614:328.34

I.M. II 2933
ANTONINI, E.

32
Raport general asupra serviciului hygienei publice a oeaşului Craiova pe anul
1894 / E. Antoninei . – Craiova : Typo-Litografia Naţionale Ralion şi Ignat Samitca, 1895
. – 40 p. ; 23 cm.
Înaintea titlului : Consiliul de Hygienă şi Salubritate Publică a oraşului Craiova
614(498Craiova)

I.M. II 22
ANTONIU
Comptes rendus des séances de la réunion médicale de la II-ème Armée, II-e
sèance du 13 Mai 1917 : Ordre du jour de la II-e sèance de la Réunion médico-militaire
de la II-e Armée, tenue à Bacău le 13 mai 1917 sous le présidence de Mr. le méd. en chef
de la II-e Armée / Méd. Géneral / Antoniu . – Bacău : Tipografia H. Margullus Fiu ,
1917 . – 63 p., 1 anexă ; 20 cm
61(09)

I.M. III 814


ANTONIU, I.
Compte-rendu des cas d’ Influenza traités à l’ hôpital militaire central de Bucarest,
dans le service de le service de le service de médecine interne de Mr. le Proffesseur Z.
Petrescu / J. Antoniu . – Jassy : Imprimerie Nationale, 1890 . – 14 p. ; 26 cm.
Înaintea titlului: Extrait du Bulletin, de la Société des Medicins et des Naturalistes
de Jassy
616.921.5

I.M. II 10
ANTONIU
Ordre du jour des sèance du 10 Fevrier 1918 de la Réunion médico-militaire de la
II-e Armée, tenue à Bacău le 13 mai 1917 sous le présidence de Mr. le méd. en chef de la
II-e Armée / Méd. Géneral / Antoniu . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – p. 516-573 ; 20 cm
61(09)

I.M. II 1255
ANTONIU, I.
Traité de la pellagre / I. Antoniu . – Bucarest : Sotchek et C ie, Libraires Éditeurs,
1887 . – XXVI p. ; 386 p. ; 22 cm.
Bibliogr. la început
616.398(035)

I.M. II 557
ANTONIU, I. N.
Curs de igienă / I. N. Antoniu . – Bucureşti : [s.n.] , 1926 . – 157 p. ; 23 cm
Înaintea titlului : Institutul Naţional de Educaţie Fizică
613/614(075)

I.M. II 3245
ANTONIU, I.N.

33
Organizarea şi funcţionarea serviciului sanitar militar / I. N. Antoniu . –
Bucureşti : Tipografia Marelui Stat Major, 1921 . – 186 p. : fig. ; 23 cm
614.2

I.M. II 3105
O ANTROPOLOGIE a marginalului: Psihiatria judiciară românească: 1860-1940 /
coord. Octavian Buda ; postfaţă Adrian Majuru . – Bucureşti : Caligraf Design,
2007 . – 483 p. : foto ; 20 cm . – (Cartea de antropologie / Adrian Majuru)
Bibliogr. în text
ISBN 978-973-86771-3-5
340.6:616.89

I.M. III 817


ANUARUL Academiei de Științe Medicale a României / sub red. Victor Lorin Purcărea .
– București : Editura Universitară “Carol Davila”, 2010 . – pag. nenum.; 25 cm.
(Academia de Științe Medicale Seria de Lucrări, Coordonator Acad. L.M. Popescu).
61

I.M. II 1299
ANUARUL diplomatic şi consular al României pe 1891 . – Bucuresci : Imprimeria
Statului, 1891 . – 52 p. ; 23 cm.
341.7/.8(058)(498)

I.M. III 13
ANUARUL general al medicilor din România : 1941, după datele recesământului din
15 martie 1941 . – Bucureşti : Tipografia „Universul” , 1941 . – 452 p. : graf. ; 25
cm
Index alfabetic p. 385-446
61(09)

I.M. II 532
ANUARUL general al societăţilor anonime pe acţiuni din România : Vol. I : anul IV :
1928-1929 . – Bucureşti : Tip. „Viaţa economică” C. M. Rădulescu , [1929] . –
616 p. : il. ; 24 cm
Index p. 597-614
33(05)
336(05)

I.M. II 3675
ANALELE Institutului Victor Babeş din Bucureşti : volumul XI 1940 Bucureşti :
Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului – Imprimeria Naţională, 1942 . – IV p., 262 p. :
fig., graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 15
Anexă: 1 pl.
Index alfabetic p. 218-249
Index alfab. Al autorului p. 250-262

34
57(058)

I.M. II 1067
ANUARUL medical al României . – Bucureşti : Aesculap , [1938] . – 380 p. : il, ; 21 cm
61(058)(498)

I.M. I 2
ANUARUL medical şi farmaceutic român pe anul 1908 : anul III . – Craiova : Institutul
de Editură Ralian şi Ignat Samitcă , 1904 . – 135 p., notiţe ; 16 cm
61(058)(498)(09)

I.M. III 285


ANUARUL medicilor : 1948 : cu un index al medicilor primari . – Bucureşti : Monitorul
Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Centrală , 1948 . – 684 p. ; 24 cm . –
( Ministerul Sănătăţii . Direcţia Evidenţei şi Documentării Statistice )
Indexul medicilor primari p. 535-555
Index alfabetic p. 559-682
61(058)(498)(09)

I.M. II 194
ANUARUL medicilor specialişti ai României : extras din Buletinul Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale, No. 2-4 . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile
Statului : Imprimeria Naţională , 1942 . – 269 p., 23 cm
61(058)(498)(09)

I.M. II 2471
ANUARUL oficial al Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor pe anul 1883 . –
Bucuresci : Tipografia Cărţilor Bisericesci , 1883 . - 791 p. ; 23 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor
371

I.M. IV 200
ANUARUL statistic : 1931-1936 . – [Bucureşti] : [s.n.] , [s.a.] . – XXIII p., 499 p. : tab.,
h. ; 26 cm.
Primăria Municipiului Bucureşti : Anii XXXVII-XLII
31(058)

I.M. III 419


ANUARUL statistic al oraşului Bucuresci pe anul 1896 : anul al II-lea . – Bucuresci :
Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii , 1898 . – 743 p. : tab., sch. ; 26 cm
050.8(05)
094.5(05)
31(05)

I.M. III 419

35
ANUARUL statistic al oraşului Bucuresci pe anii 1898 şi 1899 / Primăria Comunei
Bucuresci . – [S. l. : s. n. , s.a.] . – 803 p. , 422 p. : fig. , pl. ; 27 cm.
I.M. III 889
ANUARUL statistic al oraşului Bucuresci pe anii 1900 şi 1901: Climatologie,
Demografie, Învăţământul public şi privat, Criminalitatea . – Bucureşti : Tipografia Curţii
Regale I. Gőbl Fii , 1904 . – 63, 230, 47, 163, 27, 27, 36 p. : tab., pl. ; 25 cm.
Tablă de materii p. I+IV
Înaintea titlului: Primăria Comunei Bucuresci: Anul al VI-lea şi al VII-lea
311(498Bucureşti)

I.M. I 151
ANUARUL statistic al oraşului Bucureşti 1963 . – Bucureşti : D.C.S. Direcţia
Orăşenească de Statistică Bucureşti , 1963 . – 241 p. : fig. ; 17 cm
311(498Bucureşti)

I.M. III 419/1


ANUARUL statistic al oraşului Bucureşti pe 1908 şi 1909 . – Bucureşti : Tipografia
Curţii Regale F. Göbl, 1991 . – 459 p. : tab. ; 27 cm.
Coligat
311(498 Bucureşti)

I.M. III 476


ANUARUL statistic al României : 1939 şi 1940 . – Bucureşti : Imprimeria Naţională ,
1940 . – XVII, 762 p. : tab. ; 27 cm
Înaintea titlului: Institutul Central de Statistică. Institut Central de Statistique – Central
Statistical Institute.
050.8(05)
31(05)

I.M. III 476


ANUARUL statistic al României : 1935 şi 1936 . – Bucureşti : Institutul Central de
Statistică, 1936 . – XV, 421 p. ; 27 cm.
Înaintea titlului: Institutul Central de Statistică. Institutul Central de Statistique.
Central Statistical Institute
311(058)(498)

I.M. II 1466
ANUARUL statistic al României : Annuaire statistique de la Roumanie : 1933 . –
Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Naţională,
1934 . – XXVIII p. , 386 p. ; 23 cm.
311 (498)

I.M. II 1466
ANUARUL statistic al României = Annuaire statistique de la Roumanie : 1931-1932 . –
Bucureşti : Monitorul oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Naţională, 1933
. – XXVIII, 399 p. : tab. ; 23 cm.

36
Înaintea titlului : Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Institutul de
Statistică Generală a Statului. Ministère du Travail, de la Sante Publique et d’Assistance
Sociale. Institut de Statistique Générale de l’État.
311(498)(058)

I.M. II 1466
ANUARUL statistic al României = Annuaire statistique de la Roumanie : 1930 . –
Bucureşti : Monitorul oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Naţională, 1932
. – XXIV, 392 p. : tab. ; 23 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Institutul de
Statistică Generală a Statului. Ministère du Travail, de la Sante Publique et d’Assistance
Sociale. Institut de Statistique Générale de l’État.
311(498)(058)

I.M. II 1489
ANUARUL Universităţii din Cluj pe anul şcolar 1923-24 / întocmit de N. Bănescu şi
Ştefan Jarda . – Cluj : Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1925 . – 199 p. : tab. ;
24 cm.
050.8(498 Cluj)

I.M. III 14
ANUARUL Universităţii din Bucureşti pe anul şcolar 1897-1898 : al VI-lea anuar
publicat de secretariatul Universităţii . – Bucuresci : Institutul de Arte Grafice
„Carol Göbl” , 1899 . – 84 p. : tab. ; 24 cm
378(058)

I.M. II 171
I.M. III 354
ANUARUL Universităţii din Bucureşti pe anul şcolar 1899-1900 ; al VIII-lea anuar
publicat de secretariatul Universităţii . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice
„Carol Göbl” , [ s.a. ] . – 77 p. : tab. ; 23 cm
378(058)

I.M. II 171
ANUARUL Universităţii din Bucureşti pe anul şcolar 1911-1912 ; al XX-lea anuar
publicat de secretariatul Universităţii . – Bucureşti : Tipografia Profesională ,
1913 . – 106 p. ; 23 cm
378(058)

I.M. III 89
ANUARUL Universităţii din Bucureşti pe anul şcolar 1912-1913 : Al XXI-lea anuar,
publicat de secretariatul universităţii . – Bucureşti : Tipografia profesională dlui
„C. Ionescu”, 1913 . – 108 p. : tab. ; 24 cm.
378(058)

I.M. III 86

37
ANUARUL Universităţii din Bucureşti pe anul şcolar 1913-1914 ; al XXII-lea anuar
publicat de secretariatul Universităţii . – Bucureşti : Tipografia Profesională
Dimitrie C. Ionescu , 1915 . – 112 p. : tab. ; 23 cm
378(058)

I.M. III 87
ANUARUL Universităţii din Bucureşti pe anul şcolar 1929-1930 . – Bucureşti :
Tipografia „Bucovina” , [ 1930 ] . – 349 p. ; 20 cm
Index alfabetic p. 339-349
378(058)

I.M. III 88
ANUARUL Universităţii din Bucureşti pe anul şcolar 1930-1931 . – Bucureşti :
Tipografia „Bucovina” , [ 1931 ] . – 219 p. ; 20 cm
Indice alfabetic p. 208-218
378(058)

I.M. III 89
ANUARUL Universităţii din Bucureşti : 1934-1935 : avec supplément en français : listes
du corps enseignant et des publications périodiques de l’Universités . – Vălenii de
Munte : Aşezământul tipografic „Datina Românească” , [ 1935 ] . – 211 p. : graf. ; 24 cm
Indice alfabetic de nume proprii p. 197-210
378(058)

I.M. III 89
ANUARUL Universităţii din Bucureşti : avec supplément en français : 1938-1939 . –
Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1940 . – 307 p. : tab. ; 23
cm.
Bibliogr. p. 263-288
Indice p. 289-307
050.8

I.M. III 89bis, I.M. III 89


ANUARUL Universităţii din Bucureşti : avec supplément en français : listes du corps
enseignant et la bibliographie des thèses de doctorat : 1940-1941, 1941-1942 . –
Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Centrală , 1943 . – 573
p. ; 23 cm
Indice alfabetic p. 549-570
378(058)

I.M. II 3562
ANUARUL Universităţii din Bucureşti pe anul şcolar 1913-1914 : al XXII-lea. Anuar
publicat de secretariatul Universităţii . – Bucureşti : Tipografia profesională „Dimitrie C.
Ionescu”, 1915 . – 112 p. : tab. ; 23 cm.
378(058)

38
I.M. III 44
ANUARUL Universităţii pe anul academic 1937/1938 : Vol. XXIII . – Iaşi : Editura
Universităţii Mihăilene , 1939 . – 315 p. : il. graf. ; 24 cm
Indicele numelor p. 301-315 ( Universitatea Mihăileană Iaşi )
378(058)

I.M. III 44
ANUARUL Universităţii pe anul academic 1935/1936 : Vol. XXI . – Iaşi : Editura
Universităţii Mihăilene , 1937 . – XII p., 402 p. : il. graf. ; 24 cm
Indicele numelor p. 385-402
Înaintea titlului: (Universitatea Mihăileană Iaşi)
050.8

I.M. III 560


ANUARUL Universităţii Babeş – Bolyai 2002 . – Cluj-Napoca : Universitatea Babeş –
Bolyai, 2002 . – 179 p. : il. ; 29 cm.
ISBN 973-610-097-9
378(498.4)(050.8)Babeş Bolyai

I.M. II 2065
ANUARUL Universităţii din Iaşi pe anul şcolar 1898-99 / red. A. D. Xenopol . – Iaşi :
Tipografia-Editoare „Dacia” P. Iliescu & D. Grossu, 1900 . – 156 p. ; 24 cm
378(058)

I.M. II 3623
ANUARUL Universităţii din Iaşi 1924-1925 . – Iaşi : Tipografia Coop. “T. M. Carpaţi”,
1925 . – 122 p. : sch., tab. ; 23 cm.
(058)

I.M. II 2592
ANUARUL Universităţii Mihăilene din Iaşi : 1930-1935 / publicat de Traian Bratu . –
Iaşi : Editura Universităţii Mihăilene, 1936 . – XX, 677 p. : fig. ; 25 cm.
Indicele numelor p. 639-677
378(498Iaşi)

I.M. II 1342
ANUARUL Universităţii Regele Ferdinand I Cluj : Pe anul şcolar 1929-30 / rectorul
anului Emil Racoviţă . – Cluj : Tipografia Naţională, 1930 . – 296 p. : tab. ; 23
cm.
378(058)Universitatea Regele Ferdinand I

I.M. II 1342
ANUARUL Universităţii Regele Ferdinand I Cluj pe anul şcolar 1933 . – Cluj : Institutul
de Arte Grafice „Ardealul”, 1934 . – 423 p. : fig. ; 23 cm.
050.8

39
I.M. II 269
ANUARULU Museului de Geologia şi de Paleontologia : pe anulu 1896 / sub
direcţiunea d-lui Gregoriu Ştefănescu . – Bucuresci : I.V. Socecu , 1899 . – 167
p. : fig., planşe ; 24 cm
551.7/.8

I.M. III 712/26


ANUNŢUL cultural : Supliment cultural al ziarului Anuntzul tecucean . – Tecuci : [ s.n. ,
s.a. ] . – 4 p. ; 30 cm.
Conţine articolele : „Oleacă despre traducătorul C. D. Zeletin” , A. D. Mazilu ;
„Poeta Doctus”, Richard Constantinescu ; „Cartea de pe raftul întâi” , Beatrice Enoiu ;
„Un om ... Ştefan Zeletin” , Doru Parascan
Coligat
050

I.M. IV 194
APARATE şi instrumente medicale Bucureşti : Editura Tehnică, 1956 . – 441 p. : pl. ; 29
cm . (Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală Farmaceutică)
615.475

I.M. I 99
APELE metalice ale Rumînii Mari: cercetate, descrise, şi însoţite cu o dietetică, şi
macrobiotică în luminate zilele Mării Sale Alexandru Dimitrie Ghica Vvd. Domn
stăpînitor a toată Ţara Românească / de Ştefan Vasilie Episcopul Doctorul Politii
Bucureştilor, spre obştescul folos al sănătăţii pătimaşilor de boale hronice ; tipărite cu
blagosloveniia Prea Sfinţii Sale Kiriu Chesarie Episcopul Buzăului . – [ Buzău ] : În
Tipografia Sfinţei Episcopii , la anul 1857 . – 4 p., 156 p., 2 p. ; 18 cm
Pe pag. de titlu: Supt Direcţia d[iacului]: Vasilii M. Iole
553.7(498)(091)

I.M. III 786


APELE minerale din regiunea Valea Oltului şi în parte sorginţile Bivolari Căciulata,
Călimăneşti şi Govora: Exploatate sub punctul de vedere hydro-chimic, phisic,
geologic şi balnear la 1868, 84 şi 1890 la faţa locului şi consecutiv determinate în
laboratoriu. – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1898 . – 44p. : tab. ; 27
cm.
Înaintea titlului: Institutul Central de Chimie al Ministerului de Interne din
Bucuresci
553.7

I.M. II 2533
APELE minerale de la Slănic (Districtul Bacău). Proprietatea Casei Sf. Spiridon :
Analisa clinică cantitativă efectuată la faţa locului precum şi în laboratoriu asupra
Isvorului No. I : Apă cloro-sodică – Iodurata-alcalină-carbonică şi litionată Slănic :
Justificative relative la compositia actuală a acestei ape de Eduard Fabini . – ed. a 2-a . –
Iaşi : Tipo Litografia H. Goldner, 1894 . – 49 p. : tab. ; 24 cm.

40
Înaintea titlului: Laboratorul Clinic al Casei Sf. Spiridon, Iaşi.
615.838

I.M. II 2871
APELUL şi Statutele Ligei Române în contra alcoolismului . – Iaşi : Tipografia
Naţională, 1897 . – 15 p. ; 22 cm.
613.81

I.M. II 2789/4
APOLANT, H.
Ueber die Resorption und die Apposition von Knochengewebe bei der
Entwickelung bösertiger knochentumoren/H. Apolant . – Berlin : Verlag von Georg
Keiner, 1893 . – p. 40 -77 : fig. ; 23 cm.
Extras din Virchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für
klinische Medicin, 131 Bond, 1893
616-006

I.M. II 2814/15
APOLANT, Hugo
Ueber die Beziehung des nerves oculomotorius zum ganglion ciliare / Hugo
Apolant . – Berlin : [s.n., s.a.] . – p. 655-668 ; 23 cm.
Coligat
616.833.13

I.M. II 283
APOSTOL, Od.
Activitate în domeniul medicinei aeronautice 1929-1946 / Apostol Od. . –
Bucureşti : [s.n.] , 1946 . – 16 p. ; 21 cm
612.275:629

I.M. II 284
APOSTOL, Od.
Activitatea mea în domeniul medicinei generale, antropologiei, etnologiei, igienei
şcolare etc : 1919-1946 / Od. Apostol . – Bucureşti : [s.n.] , 1946 . – 8 p. ; 21 cm
929 Apostol, Od.
61(09)

I.M. I 319
APOSTOL, Od.
Avionul sanitar : Indicaţiile şi contraindicaţiile transportului cu aeronava a
bolnavilor şi răniţilor / Od. Apostol . – Cluj : Editura Autorului , 1937 . – VI p. : tab. ; 19
cm.
614.881:629.013
629.013:614.881

I.M. II 3246

41
APOSTOL, OD.
Cercetări somatologice : Contribuţiuni statistice la o geografie antropologică a
României Mari : Cu două diagrame / Od. Apostol . – Cluj : Tipografia „Viaţa”, 1924 . –
38 p. : tab ; 23 cm.
611.9

I.M. II 3247
APOSTOL, Od.
Cercetări somatologice : Contribuţiuni statistice : Comunicare făcută la cercul
militar din Cluj în şedinţa de la 15 aprilie 1926 / OD. Apostol . – Cluj : Tipografia
“Cartea Românească”, 1926 . – 7 p. ; 23 cm.
611.9

I.M. II 991
APOSTOL, Od.
Contribuţii la studiul stării statice şi dinamice a pupilei în cazuri de intoxicaţii,
lipotimii, agonie, moarte / Od. Apostol . – Cluj : Tipografia „Cartea Românească” , 1926 .
– 8 p. ; 23 cm
Bibliogr. p. 8
Comunicare făcută la Cercul sanitar militar din Cluj în ziua de 7 Mai 1926
617.721.5-099

I.M. II 761
APOSTOL, Od.
Introducere la un studiu de antropologie : I : Câteva date istoricobibliografice /
Apostol Od. . – Cluj : Imprimeria Fondul Cărţii Funduare , 1940 . – 14 p. ; 24 cm
572

I.M. II 3569
APOSTOL, Od.
Cunoştinţe folositoare şi practice de dezinfecţii şi deparazitare / Od. Apostol . –
ediţia I . – Cluj : Editura şi Proprietatea Institutului de Arte Grafice, 1931 . – 40 p. : 40
p. : fig. , il. ; 23 cm.
Clişee în text
Foto medalion L. Pasteur (1822-1895)
614.449

I.M. III 73
APOSTOL, Odiseu
Oboseala : Definiţii. Generalităţi. Clasificări. Oboseala fizică. Oboseala
intelectuală. Surmenajul. Malmenajul. Antrenamentul. Rolul patogenic al oboselei.
Oboseala la aviatori. Constatări personale. Recomandări. Oboseala în armată. Profilaxie.
Tratament / Odiseu Apostol . – Cluj : Tiparul Tipografiei Gheorghe Ghili , 1932 . – 31 p. :
fig., tab. ; 22 cm
Bibliogr. p. 27-29
Coligat

42
616.8-009.17
612.014.3
613.73

I.M. II 2170
APOSTOL, Od.
Noţiuni generale de puericultură / Od. Apostol . – Cluj : „Cartea Românească”,
1927 . – 30 p. ; 20 cm.
616-089

I.M. III 94
APOSTOL, Odiseu
Viaţa şi opera învăţătului şi filosofului Claude Bernard / Odiseu Apostol . –
Bucureşti : [ s.n. ] , 1940 . – 18 p. ; 25 cm

I.M. II 451
APOSTOLEANO, E. ; VLĂDUŢIU, O.
L’action de différents facteurs therapeutiques dans la bio-pathologie et la
cicatrisation des plaies / E. Apostoleano, O. Vlăduţiu . – Bucureşti : Institutul de Arte
Grafice „Bucovina” , 1929 . – 111 p. : fig. ; 24 cm
Bibliogr. p. 107-111
Însemnare, cop. 1, „Onor Bibliotecei Studenţilor în Medicină”
Îns., p. 1, Omagiu din partea autorilor prof. dr. Apostoleano
619:616-089.84
619:616-003.9

I.M II 2383
APOSTOLEANU, E.
Încotro merg ştiinţele medicale? / E. Apostoleanu . – Bucureşti : Tipografia A-B-C
, 1938 . – 24 p. ; 23 cm.
Conţine dedicaţia autorului către G. Marinescu
61(09)

I.M. I 269
APOSTOLESCU, Dimitrie
Izvoarele minerale sulfuroase de la “Băile Strunga” din Romania / Dimitrie
Apostolescu . – ed. a 3-a . – Iassy : Tipografia Curtei Regale, 1884 . – 31 p. ; 19 cm.
615.838

I.M. II 2967
APOSTOLEANU, J.G.
Băile de la Lacul Sărat / J.B. Apostoleanu . – Brăila : Editura Librăriei D. Ionescu,
1884 . – 31 p. ; 22 cm
615.838

I.M. III 294 (sic!)

43
APOSTOLESCU, Virgiliu
Câte-va contribuţiuni asupra arterio-sclerozei infantile / Virgiliu Apostolescu . –
Bucureşti : Tipografia „Dor P. Cucu” , 1906 . – 69 p. : il. ; 22 cm . - (Facultatea de
Medicină din Bucureşti, 897)
Bibliogr. p. 69
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
616.13-004.6-053.2

I.M. II 1656
APOSTOLESCU, I.
Câteva consideraţiuni teoretice şi practice asupra veccinărei antidifterice
Vezi: România Medicală : Revistă de practică medicală şi de informaţii ştiinţifice. Anul
XIII, no. 6, 15 Martie 1935
615.371

I.M. II 3218
APOSTOLIDI, D. ; PREDESCU, St.
Apele minerale de Cozla din orasul Piatra. Districtl Neamţu : Memoriu / D.
Apostolidi, St. Predescu . – Piatra : Imprimeria Judeţului Neamţu, 1883 . – 28 p. ; 22 cm.
615.838

I.M. III 69
A PROPOS de l’unicité histopathologique des maladies démyélinisantes du système
nerveux central / D. Noica, J. Nicolesco, I. Bazgan, I. Lupulesco . – Paris :
Masson et Cie , [ s.a. ] . – 1043 p. - 1051 p. : il. ; 24 cm
Extras din „Annales d’anatomie pathologique et d’anatomie normale médico-chirurgicale
616.8-091.8

I.M. II 3465 – 63 / 4
ARACHNOÏDITE spinale diffuse précoce consécutive a une méningite cérébro –
spinale a méningocoques / Stroe A. , State Draganesco , I. Bruckner , E. Banu . -
[s.l. : s.n. , 1935] . - 7 p. : fig. ; 23 cm.
Extras din “revue Neurologique” (No. 6 , Juin 1935)
Coligat
616.831.9-002

I.M. I 76
ARBORE, Ecaterina
Cincizeci de zile între holerici / Ecaterina Arbore . – Bucureşti : Tip. “Poporul” ,
1914 . – 70 p. : il. ; 18 cm
616.932

I.M. II 9
ARBORE, Ecaterina

44
Întinderea tuberculozei în Bucureşti în anii 1902-1912 / Dr. Ecaterina Arbore . –
Bucureşti : Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură , 1913 . – 144 p. + 2 planşe ; 22
cm
Bibliogr. p. 143
616-002.5

I.M. III 481


ARBURE, Zamfir C.
Mortalitatea de tuberculosa la Bucureşti în anii 1899-1905 / Zamfir C. Arbure . –
Bucureşti : Tipografia Curţii regale, F. Göbl Fii , 1906 . – p. A1-A24: tab., planşe ; 27 cm
616-002.5:314.42(498Bucureşti)”1899/1905”

I.M. II 2394
ARCHIVELE Institutului de Medicină Legală al Universităţii din Cluj / fondator prof.
M. Kernbach . – Cluj : Tipografia „Universală” S.A. , 1937 . – 328 p. : fig. ; 24
cm.
340.6

I.M. III 1018


LES ARCHIVES de Colentina : Archives du service des maladies contagieuses de
l’Hôspital Colentina (Bucarest) : nr. 1 / red. Théodore Mironesco . – Bucharest :
Typographies Roumaine Unies S.A., 1929 . – 95 p. : fig. , tab., graph. ; 23 cm.
Bibliogr. la finalul capitolelor
Anexe: planşe
616.9(06.055.1)

I.M. III 200


ARCHIVES Roumaines de médecine et de chirurgie paraissant tous les deux mois :
extrait / dirigées par Georges Assaky . – Paris : Éditeur Félix Alcan , 1889 . – 11
p. ; 15 cm
61(09)

I.M. II 1859
ARCHIVES ROUMAINES de pathologie expérimentale et de microbiologie : vol I / ed.
J. Cantacuzène . – Paris : Masson et Cie , 1928 . – 104 p. : il. ; 23 cm.
Pe pag ed titlu : Însemnare manuscrisă prof. dr. Cantacuzino
579
616-091

I.M. II 1875
ARCHIVES de sociologie et de criminologie : Revue scientifique mensuelle / dir. G.
Marinesco, c. Radulesco . – Bucalest : [s.n.] , 1914-1916 ; 24 cm.
Anul I, No. 3, Avril 1914
Anul I, No. 4, Mai 1914
Anul I, No. 6-7-8, Juillet-Septembre 1914
Anul II, No 5-6, Mai-Juin 1915

45
Anul II, No 7-6, Juillet-Septembre 1915
Anul III, No. 1-3, Jamvier-Mars 1916
316+343.9

I.M. III 707


ARGEŞIANU, S.
Despre paralysia generală progresivă alcoolică : Memoriu făcut pentru concursul
de medic-primar al onor Ephoriei Spitalelor Civile / S. Argeşianu . – Bucuresci :
Tipografia C. P. Conduratu & Rădulescu , 1884 . – III, 173 p. : fotogr. ; 27 cm
616.8-009.11:613.81

I.M. II 2450
ARGEŞIANU, S.
Noţiuni de higienă şi medicină populară / S. Argeşianu . – prima ediţie . –
Bucuresci : Imprimeria Statului , 1898 . – 521 p. , Vp. : fig ; 24 cm.
615.89

I.M. II 2658
ARGETOYANO, Jean
Des névrites: dans l’intoxication sulfocarbonée / Jean Argétoyano . – Paris :
Imprimerie des Théses de la Faculté de Medicine de Paris Ollier-Henry, 1896 . – 110 p. ;
24 cm.
615.9:616.85

I.M. I 50
ARGINTARU, C.
Monumentul durerii / C. Argintaru ; pref. de dl. A. C. Cuza . – Cluj : Institut de
Arte Grafice “Dacia” , 1926 . – 95 p. : tabele ; 17 cm
Dedicaţie mss. din partea aut.
364.07:355/359

I.M. II 2814/8
ARGUTINSKY, P.
Ueber eine regelmössige Gliederung in der grauen Substanz des Rückenmarks
bein Neuge borenen und über die Miltelzellen / P. Argutinsky . – Bonn : Verlag von
Friedrich Cohen, 1896 . – 28 p. : fig ; 23 cm.
Bibliogr. p. 25-27
Extras din Sonder-Abdruck aus dem Archiv für mikr. Anatomie, bd. 48
Coligat
Însemnare pentru D. Gerota
616.8

I.M. II 1098
ARHIVELE Române de epidemiologie şi microbiologie : studii şi cercetări / sub red.
acad. prof. dr. D. Combiescu, conf. dr. N. Nestorescu . – Bucureşti : Editura
Medicală , 1956 . -558 p. : fig., tab. ; 24 cm

46
Bibliogr. în text
Înaintea titlului : Institutul de Epidemiologie şi Microbiologie “Dr. I. Cantacuzino”.

I.M. II 209
ARICESCU, Dem. Al.
Tratamentul sifilisului prin diverse preparaţiuni bismutice : teză pentru doctorat în
medicină şi chirurgie / Dem. Al. Aricescu . – Bucureşti : Tip. Serv. Geografic al Armatei ,
1926 . – 43 p. : tab. ; 22 cm
Bibliogr. p. 43
616.972-08

I.M. II 762
ARISTIDE, Stere
Fototerapia şi electroterapia în ginecologie / Stere Aristide . – Iaşi : Tipografia H.
Goldner , 1912 . – 64 p. ; 24 cm
618:615.831
618:615.84

I.M. II 2037
ARISTIDE, Stere
Tratamentul pleureziei serofibrinoase prin întrebuinţarea simultană a
autoseroterapiei şi pneumotoraxului artificial / Stere Aristide . – Bucureşti : Tipografia
„Universală” Iancu Ionescu, 1914 . – 57 p. ; 23 cm.
616.25-002
616.25-003.219

I.M. II 2914
ARONOVICI, dr.
Raportul băilor de la Slănic presentat Epitropatiei Generale a Casei Spitalelor St.
Spiridon din Iaşi / dr. Aronovici . – Bucureşti : Tipografia Curţii, Proprietar F. Göbl, 1881
. – 42 p. ; 23 cm.
615.838

I.M. II 2891
ARONOVICI, C.D.
Raport asupra băilor şi apelor minerale de la Călimăneşti şi Căciulata din Judeţul
Vâlcea pe anii 1886-1887 / C.D. Aronovoci . – Bucureşti : Imprimeria statului, 1888 . –
37 p. ; 22 cm.
615.838

I.M. II 1685
ARSENI, C.
Epilepsia în tumorile cerebrale. II Mecanismul producerii atacurilor epileptice în
tumorile din fosa cerebrală posterioară şi în cele situate în jurul ventriculilor / C. Arseni .
– Bucureşti : Editura Academiei Republicii Române, 1950 . – 13 p., 8 planşe ; 26 cm.
Bibliogr. p. 12-13

47
Extras din „Buletin ştiinţific”, Tom II, Nr. 4, Aprilie 1950
616.853

I.M. II 2499
ARSENI, C.
Investigaţiile paraclinice în afecţiunile sistemului nervos : Metode
electrofiziologice ultrasonice şi radioizotopice / C. Arseni , I. Cincă, A. Colea, ş.a. . –
Bucureşti : Editura Medicală , 1974 . – 402 p. : sch. , il ; 25 cm.
Bibliogr. după fiecare capitol
616.831-073.916:612.014.42

I.M. II 1064
ARSENI, C.
Supuraţiile chirurgicale endocraniene / prof. dr. doc. C. Arseni . – Bucureşti :
Editura Medicală , 1983 . – 319 p. : il. ; 24 CM
Bibliogr. la sfârşit
616.8-089

I.M. IV 71
ARSENI, C. ; ALDEA, H.
Momente din istoria neurochirurgiei româneşti . – Bucureşti : [ s.n. ] , 1988 . –
296 p. : il. ; 27 cm
Bibliogr. după fiecare cap.
616.8-089(09)(498)

I.M. II 151
ARSENI, C. ; CIUREA, A. V.
Istoricul neurochirurgiei româneşti . – Bucureşti : Editura Medicală , 1981 . – 23
p. : il. ; 27 cm
Bibliogr. p. 22
616.8-089(09)(498)

I.M. II 776
ARSENI, C. ; HORVATH, Lenke
Meningoencefalocele şi meningomielocele . – Bucureşti : Editura Medicală , 1984
. – 126 p. . –
Pe copertă : Diagnostic şi tratament în pediatrie
Bibliogr. p. 116-125
616.831.9-002
616.832.21-002

I.M. II 226
ARSENI, C. ; IACOB, Tristan
Sciatica vertebrală / C. Arseni, Tristan Iacob . – Sibiu : Editura H. Welther, 1948 .
– 184 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 177-178

48
Indice de materii p. 179-182
Indice de nume p. 183-174
616.833.58-009.7

I.M. II 1961
ARSENI, C. ; OPRESCU, I.
Traumatologia cranio-cerebrală / C. Arseni , I. Oprescu . – Bucureşti : Editura
Medicală , 1972 . – 1008 p. : il. , 24 cm
Bibliogr. p. 968-1008
616.714.1-001:616.831-089

I.M. V 24
ARSENI, Constantin [Biografie]
Comemorare prof dr. Constantin Arsene: 90 de ani de la naştere . – Bucureşti :
Societatea Română de Neurochirurgie, Spitalul Clinic de urgenţă Bagdasar-Arseni
Bucureşti, 2002
929Arseni, Constantin

I.M. II 1063
ARSENI, Constantin ; POPOVICIU, Liviu
Bolile vasculare ale creierului şi măduvei spinării : Vol. I : Accidentele vasculare
hemoragice : Hemoragii cerebrale şi medulare. Encefalopatia hipertensivă. Patologia
venoasă a creierului şi a măduvei spinării / conf. Ion Pascu ; colaboratori Lenke Horvath,
L. Lazăr . – Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România , 1982 . – 467
p. : fig., tab. graf. ; 24 cm
Bibliogr. după capitole
616.831-005-092.18
616.832-092.18

I.M. III 575


ARSENI, Constantin; ROMAN, Ignat
Atlas clinic de electroencefalografie / Constantin Arseni, Ignat Roman . –
Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1986 . – 290 p. : il. ; 35 cm.
084.4:616.831-073.97
616.831-073.97(084)
616.831(084.4)

I.M. II 1751
ARSURILE / I. Chiricuţă, F. Manolache, T. Teodoriu, A. Toff . – Bucureşti : Editura de
Stat pentru Literatură Ştiinţifică, 1953 . – 436 p. : fig. , tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 425-432
616.5-001.17

I.M. III 658


ARTICOLE diverse . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – pag. diferit numeotată ; 26 cm
Conţine 8 articole

49
61(05)

I.M. II 1662
ARTICOLE ştiinţifice: 1919-1930 . – Bucureşti : [s.n. : s.a.]
Conţine 22 articole
618

I.M. III 734


ASANACHE, G.
Aspecte din activitatea „Societăţii Anatomice” : 1925-1931 : Vol. I B/ G.
Asanache . – Bucureşti : [s.n.] , 1991 . - 404 p. : tab., il. ; 30 cm.
611(060.1/.9)

I.M. III 734


ASANACHE, G.
Aspecte din activitatea „Societăţii Anatomice” : 1925-1931 : Vol. II A / G.
Asanache. – Bucureşti : [s.n.] , 1991 . - 228 p. : il. ; 30 cm.
611(060.1/.9)

I.M. III 734


ASANACHE, G.
Aspecte din activitatea „Societăţii Anatomice” : 1925-1931 : Vol. II B / G.
Asanache. – Bucureşti : [s.n.] , 1991 . – XLI, 199, 199A-199I p. : tab., il. ; 30 cm.
611(060.1/.9)

I.M. III 734


ASANACHE, G.
Aspecte din activitatea „Societăţii Anatomice” : 1925-1931 : Vol. II C / G.
Asanache . – Bucureşti : [s.n.] , 1991 . – XLI, 200-390, 390A-390H p. : planşe ; 30 cm.
611(060.1/.9)

I.M. III 734


ASANACHE, G.
Aspecte din activitatea „Societăţii Anatomice” : 1925-1931 : Vol. II D / G.
Asanache. – Bucureşti : [s.n.] , 1991 . – XLI, 391-595 p. ; 30 cm.
611(060.1/.9)

I.M. III 734


ASANACHE, G.
Aspecte din activitatea „Societăţii Anatomice” : 1925-1931 : Vol. II E / G.
Asanache. – Bucureşti : [s.n.] , 1991 . – XLI, 596-767 p. ; 30 cm.
611(060.1/.9)

I.M. III 734


ASANACHE, G.

50
Aspecte din activitatea „Societăţii Anatomice” : 1925-1931 : Vol. II F / G.
Asanache. – Bucureşti : [s.n.] , 1991 . – XLI, 768-972 p. ; 30 cm.
611(060.1/.9)

I.M. III 743


ASANACHE, G.
Contribuţii la istoria medicinii biocriminalistice : Vol. I / G. Asanache . –
Bucureşti : [ s.n. ] , 1996 . - 80 p. ; 30 cm.
Indice p. 79-80
340.6
343.9

I.M. II 743
ASANACHE, G.
Contribuţii la istoria medicinii criminalistice : Vol. II / G. Asanache . – Bucureşti :
[ s.n. ] , 1996 . - 71 p. ; 30 cm.
Indice p. 80
340.6
343.9

I.M. III 743


ASANACHE, G.
Contribuţii la istoria medicinii biocriminalistice : Vol. III / G. Asanache . –
Bucureşti : [ s.n. ] , 1996 . – IV , 78 p. ; 30 cm.
Indice p. 78
Conţine : G. Asanache , L. Mărcuş : Din istoricul legislaţiei sanitare în România ,
1977 ; cuv. Înainte I. Moraru
340.6
343.9

I.M. III 743


ASANACHE, G.
Contribuţii la istoria medicinii biocriminalistice : Vol. IV / G. Asanache . –
Bucureşti : [ s.n. ] , 1996 . – II p. , 80 p. ; 30 cm.
Indice p. 80
Conţine : G. Asanache , L. Mărcuş : Din istoricul legislaţiei sanitare în România ,
1977
340.6
343.9

I.M. III 743


ASANACHE, G.
Contribuţii la istoria medicinii biocriminalistice : Vol. V / G. Asanache . –
Bucureşti : [ s.n. ] , 1996 . – III , 47 p. ; 30 cm.
Conţine : G. Asanache , L. Mărcuş : Din istoricul legislaţiei sanitare în România ,
1977

51
340.6
343.9
I.M. III 743
ASANACHE, G.
Contribuţii la istoria medicinii biocriminalistice : Vol. VI / G. Asanache . –
Bucureşti : [ s.n. ] , 1996 . – 44 p. ; 30 cm.
Indice p. 43-44
Conţine : G. Asanache , L. Mărcuş : Din istoricul legislaţiei sanitare în România ,
1977
340.6
343.9

I.M. III 743


ASANACHE, G.
Contribuţii la istoria medicinii biocriminalistice : Vol. VII / G. Asanache . –
Bucureşti : [ s.n. ] , 1996 . – VI , 62 p. ; 30 cm.
Indice p. 61-62
Conţine : I. Mărcuş , G. Asanache , L. Mărcuş : Probleme ale ocrotirii sănătăţii
publice în România ( sec. XIX )
340.6
343.9

I.M. III 743


ASANACHE, G.
Contribuţii la istoria medicinii biocriminalistice : Vol. VIII / G. Asanache . –
Bucureşti : [ s.n. ] , 1996 . – 38 p. ; 30 cm.
Indice p. 36-38
Conţine : I. Mărcuş , G. Asanache , L. Mărcuş : Probleme ale ocrotirii sănătăţii
publice în România ( sec. XIX )
340.6
343.9

I.M. III 743


ASANACHE, G.
Contribuţii la istoria medicinii biocriminalistice : Vol. IX / G. Asanache . –
Bucureşti : [ s.n. ] , 1996 . – 54 p. ; 30 cm.
Indice p. 50-54
Conţine : I. Mărcuş , G. Asanache , L. Mărcuş : Probleme ale ocrotirii sănătăţii
publice în România ( sec. XIX )
340.6
343.9

I.M. III 743


ASANACHE, G.
Contribuţii la istoria medicinii biocriminalistice : Vol. X / G. Asanache . –
Bucureşti : [ s.n. ] , 1996 . – III , 86 p. ; 30 cm.

52
Conţine : I. Moraru, G. Asanache, L. Mărcuş : Comentariul actelor medicale
emise la Spitalul Oştirii , 1860 : Protocoale de necropsie
340.6
343.9

I.M. III 603/1


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. I / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 223 p. ; 29 cm.
ISBN 978-973-1712-15-4
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/1


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. II / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 229-479 p. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 479
ISBN 978-973-1712-14-7
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 613/3


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. III / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 485-801 p. ; 29 cm.
ISBN 978-973-1712-23-9
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/4


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. IV / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 807-1125 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1712-24-6
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/5


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. V / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 1131-1499 p. ; 29 cm.

53
ISBN 978-973-1712-30-7
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 613/1


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. VI / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 1505-1685 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1712-35-2
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/7


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. VII / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 1691-1857 p. ; 29 cm.
ISBN 978-973-1712-36-9
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/8


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. VIII / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 1691-1875 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1712-37-6
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/9


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. IX / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 1873-2082 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1712-40-6
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/10a


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. X / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 29 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-1712-74-1

54
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/1i


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: Vol. I / G. Asanache . – Bucureşti :
Editura Detectiv, 2007 . – 223 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1712-41-3
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/2i


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: ”Istorie” trăită – iconografie: Vol. II / G.
Asanache . – Bucureşti : Editura Detectiv, 2007 . – 230-439 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1712-45-1
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/1v


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice: „Istorie” trăită – iconografie: Vol. I :
Varia / G. Asanache . – Bucureşti : Editura Detectiv, 2007 . – pag. diferit numerot. ; 21
cm.
ISBN 978-973-1712-81-9
340.6(09)

I.M. III 603/69


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXIX / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-03-1
340.6(09)

I.M. III 603/68


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXVIII / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-02-4
340.6(09)

I.M. III 603/67

55
ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXVII / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-01-7
340.6(09)

I.M. III 603/66


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXVI / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-00-0
340.6(09)

I.M. III 603/65


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXV / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-79-4
340.6(09)

I.M. III 603/64


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXIV / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-78-7
340.6(09)

I.M. III 603/63


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXIII / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-77-0
340.6(09)

I.M. III 603/62


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXII / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-76-3
340.6(09)

I.M. III 603/61


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXI / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 51 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-75-6
340.6(09)

56
I.M. III 603/60
ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LX / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 51 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-69-5
340.6(09)

I.M. III 603/59


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LIX / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 49 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-68-8
340.6(09)

I.M. III 603/58


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LVIII / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 49 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-67-1
340.6(09)

I.M. III 603/57


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LVII / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 49 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-66-4
340.6(09)

I.M. III 603/56


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LVI / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 49 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-65-7
340.6(09)

I.M. III 603/55; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LV / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . – 95 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-38-1
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/54; 76/2; 79


ASANACHE, G.

57
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LIV / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . – 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-37-4
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/53; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LIII / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . – 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-36-7
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/52; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LII / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . – 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-36-9
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/51; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LI / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . – 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-20-8
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/50; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. L / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 132 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-37-6
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/49; 76/2; 79


ASANACHE, G.

58
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XLIX / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-39-8
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/48; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XLVIII / G. Asanache . – Bucureşti
: Detectiv , 2008 . - 123 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-38-3
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/47; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XLVII / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-22-2
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/46; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XLVI / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-21-5
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/45; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XLV / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-29-1
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/44; 76/2; 79


ASANACHE, G.

59
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XLIV / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 1315 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-39-0
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/43; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XLIII / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 137 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-24-6
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/42; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XLII / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 129 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-40-6
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/41; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XLI / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 140 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-30-7
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/40; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XL / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 137 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-23-9
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/39bis; 76/2; 79


ASANACHE, G.

60
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXXIX - Anexe / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 82 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-48-2
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/39; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXXIX / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 67 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-41-3
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/38; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXXVIII / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-35-2
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/37; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXXVII / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-42-0
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/36; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXXVI / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-32-1
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/35; 76/2; 79


ASANACHE, G.

61
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXXV / G. Asanache . – Bucureşti
: Detectiv , 2008 . - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-47-5
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/34; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXXIV / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 123 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-31-4
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/33; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXXIII / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-46-8
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/32; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXXII / G. Asanache . – Bucureşti
: Detectiv , 2008 . - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-45-1
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/31; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXXI / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-44-4
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/30; 76/2; 79


ASANACHE, G.

62
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXX (Vol. XIX-a - continuare) /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 78 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-43-7
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/29; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXIX (Vol. XIX-a - continuare) /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 81 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-11-4
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/28; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXVIII (Vol. XIX a) / G.
Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 81 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-10-7
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/27; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXVII / G. Asanache . – Bucureşti
: Detectiv , 2008 . - 143 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-08-4
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/26; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXVI / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2008 . - 141 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-99-4
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/25; 76/2; 79


ASANACHE, G.

63
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXV / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 167 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-98-7
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/24; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXIV / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 145 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-92-5
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/23; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXIII / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 113 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-91-8
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/22; 76/2; 79


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. XXII / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2008 . - 137 p. : fig. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-90-1
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 603/70


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXX / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-04-8
340.6(09)

I.M. III 603/71


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXXI / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-05-5

64
340.6(09)

I.M. III 603/72


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXXII / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-06-2
340.6(09)

I.M. III 603/73


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXXIII / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2010 . – 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-07-9
340.6(09)

I.M. III 603/74


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXIX / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2010 . – 49 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-08-6
340.6(09)

I.M. III 603/69


ASANACHE, G.
Din istoricul medicinei biocriminalistice : Vol. LXXV / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2010 . – 49 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1712-09-3
340.6(09)

I.M. III 740


ASANACHE, G. ; MĂRCUŞ, L.
Din istoricul legislaţiei sanitare în România : I : Reguli de Medicină Legală : 1860
/ G. Asanache, L. Mărcuş ; cuv. Înainte I. Moraru . – Bucureşti : [s.n.] , 1977 . – IV, 56
p. ; 30 cm.
340.6

I.M. II 3478
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Omul şi moartea : Vol. I / G. Asanache . – Bucureşti :
Detectiv , 2009 . – 55 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-71-0
340.6

I.M. II 3478
ASANACHE, G.

65
Medicină biocriminalistică : Omul şi moartea : Vol. II / G. Asanache . –
Bucureşti : Detectiv , 2009 . – 60 p. ; 20 cm
ISBN 978-973-1857-72-7
340.6

I.M. II 3479/1
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. I / G. Asanache . – ed.
a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-40-4
340.6

I.M. II 3479/2
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. II / G. Asanache . – ed.
a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-41-1
340.6

I.M. II 3479/3
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. III / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-42-8
340.6

I.M. II 3479/4
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. IV / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-43-5
340.6

I.M. II 3479/5
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. V / G. Asanache . – ed.
a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-44-2
340.6

I.M. II 3479/6
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. VI / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-45-9
340.6

66
I.M. II 3479/7
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. VII / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-46-6
340.6

I.M. II 3479/8
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. VIII / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-47-3
340.6

I.M. II 3479/9
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. IX / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-48-0
340.6

I.M. II 3479/10
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. X / G. Asanache . – ed.
a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-49-7
340.6

I.M. II 3479/11
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XI / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-50-3
340.6

I.M. II 3479/12
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XII / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-51-0
340.6

I.M. II 3479/13
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XIII / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 94 p. ; 21 cm

67
ISBN 978-973-1857-52-7
340.6

I.M. II 3479/14
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XIV / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-53-4
340.6

I.M. II 3479/15
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XV / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-54-1
340.6

I.M. II 3479/16
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XVI / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-55-8
340.6

I.M. II 3479/17
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XVII / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-56-5
340.6

I.M. II 3479/18
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XVIII / G. Asanache .
– ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-57-2
340.6

I.M. II 3479/19
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XIX / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-58-9
340.6

I.M. II 3479/20
ASANACHE, G.

68
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XX / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-59-6
340.6

I.M. II 3479/21
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XXI / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-60-2
340.6

I.M. II 3479/22
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XXII / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-61-9
340.6

I.M. II 3479/23
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XXIII / G. Asanache .
– ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-62-6
340.6

I.M. II 3479/24
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XXIV / G. Asanache .
– ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-63-3
340.6

I.M. II 3479/25
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XXV / G. Asanache . –
ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-64-0
340.6

I.M. II 3479/26
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XXVI / G. Asanache .
– ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-48-0
340.6

69
I.M. II 3479/27
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XXVII / G. Asanache .
– ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-49-7
340.6

I.M. II 3479/28
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Caiet de lucrări practice : Vol. XXVIII / G.
Asanache . – ed. a 3-a rev. . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-50-3
340.6

I.M. II 3480/16
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XVI /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 104 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1712-94-9
340.6

I.M. II 3480/17
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XVII /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 83 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1712-94-9
340.6

I.M. II 3480/18
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XVIII /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 125 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1712-95-6
340.6

I.M. II 3480/19
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XIX /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 136 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1712-96-3
340.6

I.M. II 3480/20
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XX / G.
Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 93 p. : fig. ; 21 cm

70
ISBN 978-973-1857-00-8
340.6

I.M. II 3480/21
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXI /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 140 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-01-5
340.6

I.M. II 3480/22
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXII /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 90 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-02-2
340.6

I.M. II 3480/23
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXIII /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 99 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-03-9
340.6

I.M. II 3480/24
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXIV /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 133 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-04-6
340.6

I.M. II 3480/25
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXV /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 63 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-05-3
340.6

I.M. II 3480/26
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXVI /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 74 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-06-0
340.6

I.M. II 3480/27

71
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXVII /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 98 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-07-7
340.6

I.M. II 3480/28
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol.
XXVIII / G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 100 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-29-9
340.6

I.M. II 3480/29
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXIX /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 127 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-30-5
340.6

I.M. II 3480/30
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXX /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 108 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-31-2
340.6

I.M. II 3480/31
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXXI /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 111 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-32-9
340.6

I.M. II 3480/32
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol. XXXII /
G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 88 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-33-6
340.6

I.M. II 3480/33
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol.
XXXIII / G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 102 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-34-3

72
340.6

I.M. II 3480/34
ASANACHE, G.
Medicină biocriminalistică : Expertize în cazuri de acte de terorism : Vol.
XXXIV / G. Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 93 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-35-0
340.6

I.M. II 604/a
ASANACHE, G.
Registru de autopsii: Addenda / G. Asanache . – Bucureşti : Editura Detectiv,
2007 . – 2089-2291 p. : tab. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1712-29-1
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
616-091.5(017)

I.M. II 604/1
ASANACHE, G.
Registru de autopsii: Vol. I / G. Asanache . – Bucureşti : Editura Detectiv, 2007 . –
335 p. ; 29cm.
ISBN 978-973-1712-12-3
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
616-091.5(017)

I.M. II 604/2
ASANACHE, G.
Registru de autopsii: Vol. II / G. Asanache . – Bucureşti : Editura Detectiv, 2007 .
– 341-606 p. ; 29 cm.
ISBN 978-973-1712-19-2
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
616-091.5(017)

I.M. II 604/3
ASANACHE, G.
Registru de autopsii: Vol. III / G. Asanache . – [Bucureşti] : Editura Detectiv, 2007
. – 612-947 p. ; 29 cm.
ISBN 978-973-1712-16-1
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
616-091.5(017)

I.M. II 604/4

73
ASANACHE, G.
Registru de autopsii: Vol. Iv / G. Asanache . – Bucureşti : Editura Detectiv, 2007 .
– 953-1303 p. ; 21 cm.
ISBN 978-973-1712-20-8
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
616-091.5(017)

I.M. II 604/5
ASANACHE, G.
Registru de autopsii: Vol. V / G. Asanache . – Bucureşti : Editura Detectiv, 2007 .
– 1308-1490 p. : tab. ; 29 cm.
ISBN 978-973-1712-21-5
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
616-091.5(017)

I.M. II 604/6
ASANACHE, G.
Registru de autopsii: Vol. VI / G. Asanache . – Bucureşti : Editura Detectiv, 2007 .
– 1490-2083 p. : tab. ; 29 cm.
ISBN 978-973-1712-22-2
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
616-091.5(017)

I.M. III 605/1


ASANACHE, G.
Societatea anatomică: Procese verbale de şedinţă (1925-1930): Vol. I / G.
Asanache . – [Bucureşti] : Editura Detectiv, 2007 . – 290 p. ; 30 cm
ISBN 978-973-1712-13-0
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(06)

I.M. III 605/2


ASANACHE, G.
Societatea anatomică: Procese verbale de şedinţă (1925-1930): Vol. II / G.
Asanache . – [Bucureşti] : Editura Detectiv, 2007 . – 295-590 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1712-18-5
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(06)

I.M. III 605/3


ASANACHE, G.

74
Societatea anatomică: Procese verbale de şedinţă (1925-1930): Vol. III / G.
Asanache . – [Bucureşti] : Editura Detectiv, 2007 . – 35 p. :fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1712-39-0
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(06)

I.M. III 605/4


ASANACHE, G.
Societatea anatomică: Procese verbale de şedinţă (1925-1930): Vol. IV / G.
Asanache . – [Bucureşti] : Editura Detectiv, [s.a.] . – 200p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1712-82-6
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(06)

I.M. III 605/6


ASANACHE, G.
Societatea anatomică: Procese verbale de şedinţă (1925-1930): Vol. VI / G.
Asanache . – [Bucureşti] : Editura Detectiv, [s.a.] . – 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1712-84-0
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(06)

I.M. III 605/8, 76/2, 79


ASANACHE, G.
Societatea anatomică : procese verbale de şedinţă (1925-1931) : Vol. VIII / G.
Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 154 p. : tab. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-09-1
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 605/9, 76/2, 79


ASANACHE, G.
Societatea anatomică : procese verbale de şedinţă (1925-1931) : Vol. IX / G.
Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 150 p. : fig. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-22-0
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 605/10, 76/2, 79


ASANACHE, G.
Societatea anatomică : procese verbale de şedinţă (1925-1931) : Vol. X / G.
Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 127 p. ; 21 cm

75
ISBN 978-973-1857-23-7
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 605/11, 76/2, 79


ASANACHE, G.
Societatea anatomică : procese verbale de şedinţă (1925-1931) : Vol. XI / G.
Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-24-4
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 605/12, 76/2, 79


ASANACHE, G.
Societatea anatomică : procese verbale de şedinţă (1925-1931) : Vol. XII / G.
Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-25-1
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 605/13, 76/2, 79


ASANACHE, G.
Societatea anatomică : procese verbale de şedinţă (1925-1931) : Vol. XIII / G.
Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-26-8
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 605/14, 76/2, 79


ASANACHE, G.
Societatea anatomică : procese verbale de şedinţă (1925-1931) : Vol. XIV / G.
Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 140 p. : tab. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-27-5
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 605/15, 76/2, 79


ASANACHE, G.
Societatea anatomică : procese verbale de şedinţă (1925-1931) : Vol. XV / G.
Asanache . – Bucureşti : Detectiv , 2008 . – 160 p. : tab. ; 21 cm
ISBN 978-973-1857-28-2

76
Înaintea titlului: Asociaţia Medicală Română. Societatea Română de Istoria
Medicinei
340.6(09)

I.M. III 736


ASANACHE, G.
Victor Babeş şi societatea anatomică (1925): Vol.1 şi3 . – Bucureşti : [s.n.], 1977
Vol. 1 54p. (Institutul Victor Babeş)
Vol. 3 35p. cu ilustr. (Institutul V. Babeş).
Înaintea titlului, autorii : G. Asanache, I. Moraru, F. Holălău
576.8V. Babeş
616.1/.9:082.2

I.M. III 733


ASANACHE, G. ; MĂRCUŞ, L.
Contribuşii la istoria medicinei legale şi antropologiei judiciare din România: Vol.
I . – Bucureşti : [s.n.], 1976 . – VIII+40 p. dactilografiate (Institutul Victor Babeş)
340.6:572.1/.4

I.M. III 733


ASANACHE, G. ; MĂRCUŞ, L.
Contribuţii la istoria medicinei legale şi a antropologiei judiciare: Vol. 2 . –
Bucureşti : [s.n.], 1976 . – 46p.
340.6:572.1/.4

I.M. III 733


ASANACHE, G. ; MĂRCUŞ, L.
Din istoricul legislaţiei sanitare în România: Vol. 3 : Regulamentul pentru
verificarea morţilor / G. Asanache, L. Mărcuş . – Bucureşti : [s.n.], 1977 . – 30p.
dactilografiate
Institutul Victor Babeş
340.6:577.7(09)(498)

I.M. III 733


ASANACHE, G. ; MĂRCUŞ, L.
Contribuţii la istoria medicinii legale a antropologiei judiciare din România: Vol 4
/ G. Asanache, L. Mărcuş . – Bucureşti : [s.n.], 1977 . – 41 p. dactilografiate
Institutul V. Babeş
340.6:572.1/.4

I.M. III 740


ASANACHE, G. ; MĂRCUŞ, L.
Din istoricul legislaţiei sanitare în România: I : Reguli de Medicină Legală: 1860 /
G. Asanache, L. Mărcuş ; cuv. înainte I. Moraru . – Bucureşti : [s.n.], 1977 . – IV, 56 p. ;
30 cm.
340.6

77
I.M. III 635
ASKENASY, Harden
Anatomia sistemului nervos central / Harden Askenasy . – [ S. l. : s. n. ] , 1943 /
1944 . – 164 p. ; 29 cm.
Înaintea titlului : Colegiul pentru studenţi evrei. Cursuri şi lucrări practice.
Autorizat de Ministrul Culturii Naţionale şi al Cultelor cu nr 241263/1941 şi nr.
139344/1943. Direcţia : prof. Marcu Onescu
Însemnare manuscrisă H. Askenasy
611.81

I.M. I 372
ASIMOV, ISAAC
Atomul un univers / Isaac Asimov ; trad. De Mihai-Dan Pavelescu . – Bucureşti :
Teora, 2000 . – 224 p. : fig. ; 20 cm.
ISBN 973+20+0358-8
539.18

I.M. II 2152
ASOCIAŢIA bibliofilă română : Statute . – [S. l. : s.n., 1942] . – pag. nenumerot. ; 24
cm.
090.1
I.M. III 791
ASOCIAŢIUNEA generală a medicilor din ţată al IV-lea Congres Medical: Proiect de
Modificarea legei sanitare . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 38 p. ; 30 cm.
61(047)

I.M. III 428


ASOCIAŢIUNEA română pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor: Congresul şi
expoziţiunea din Bucureşti : anul 1903: Darea de seamă, discursurile şi comunicările ce s-
au făcut . – Bucureşti : Imprimeria Statului, 1908 . – 1554 p. : tab. , fig ; 29 cm.
5/6(042)

I.M. III 428


ASOCIAŢIUNEA română pentru înaintarea şi răspândirea sciinţelor : Congresul de la
Iaşi din anul 1902 : Darea de seamă, discursurile şi comunicările ce s’au făcut . –
Bucuresci : Imprimeria Statului , 1903 . – 664 p. ; II p. : fig , tab. ; 28 cm.
5/6(063)

I.M. III 428


ASOCIAŢIUNEA română pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor : Congresul şi
expoziţiunea din Bucureşti : anul 1903 : Darea de seamă, discursurile şi comunicările ce
s-au făcut . – Bucureşti : Imprimeria Statului , 1908 . – 1554 p. : tab., fig. ; 29 cm
5/6(042)

I.M. II 3529

78
ASOCIEREA medicamentelor. Incompatibilităţi farmacodinamice . – Bucureşti :
Editura Medicală, 1971 . – 1984 p. : il., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 167-173
Index p. 174-184
Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale
615.1

I.M. II 1915/4
ASPECTE din conduita terapeutică în metastazele limfoganglionare în cancerul
laringian , pe o perioadă de 5 ani / Eufrosina Crăciun , St. Gârbea , V. Pop , s. a. . –
Bucureşti : Editura Medicală , 1970 . – p. 427-431 ; 24 cm.
Bibliogr. p. 430
Extras din „Oto-rino-laringologie” , Nr. 6 , Noiembrie-Decembrie 1970
Coligat
C.Z.U.616.22-006.6
I.M. II 907
L’ASSISTANCE sociale en Roumanie . – Bucarest : s.n. , 1938 . – 292 p. : fig. ; 24 cm
369.8(498)

I.M. II 2288
ASSOCIATION internationale d’Études du sud-est Européen : Bulletin 28/1998-1999
Numero special : Actes de la Confèrence : Le Sud-Est européen, carrefour des
civilisations (Siège de l’UNESCO, Paris 9 et 10 février 1998) . – Bucureşti : Editura
Enciclopedică, 1999 . – 256 p. : fig. , il ; 24 cm.
ISSN 973-45-0278-6
94(4-13)

I.M. II 1656
ASUPRA organizării terminaţiilor numeroase din artere / Ion T. Niculescu, A. Hagi
Paraschiv, Aurelia En[chescu, S. Coveanu-Voinescu . – [S.l. : s.n.], 1955 . – 211-
230 p. : il ; 25 cm.
Înaintea titlului: Buletin Ştiinţific. Secţiunea de Ştiinţe Medicale. Tomul VII, nr. 1,
1955
612.15:612.8

I.M. IV 183/1
ASUPRA posibilităţii stabilirii unui coeficient numeric care să caracterizeze activitatea
nervoasă superioară a animalelor de experienţă / A. Teiţel, A. Iagnov, P. Gane, L.
Dallamann . – [S. l. : s.an, s.a.] . – 5 p. : fig. ; 34 cm.
Înaintea titlului: Centrul de Cercetări Ştiinţifice pentru Plante Medicinale. Secţia
Biologie.
616.8-092.9

I.M. II 1656

79
ASUPRA terminaţiilor nervoase din aparatul digestiv. Stomac şi duoden / Ion. T.
Niculescu, A. Hagi-Paraschiv, Aurelia Enăchescu, Ruxandra Bădescu, Ioana
Răileanu . – [S. l. : s.n.], 1956 . – 102-150 p. : il. ; 25 cm.
Bibliografie p. 149-150
Înaintea titlului: Buletin Ştiinţific. Secţia de Ştiinţe Medicale. Tomul VIII, nr. 1,
1956
616.33
612.32:612.8

I.M. II 1656
ASUPRA terminaţiilor nervoase din prostată / Ion. T. Niculescu, A. Hagi-Paraschiv, A.
Enăchescu, S. Coşoveanu-Voinescu, I. Oprescu, C. Bocîrlea, L. Fotui, C. Petrescu, V.
Gavăţ . – [S. l. : s.n.], 1957 . – 131-134 p. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 134
Înaintea titlului: Comunicările Academiei R.P.R. Tomul VII, nr. 1, 1957
612.617:612.8

I.M. IV 209
ATHANASIU, I.
Hemorragie – hibernation / I. Athanasiu . – Paris : Felix Alcon , 1909 – p. 487-623 : tab.
fig. ; 27 cm . – (Dictionnaire Physiologie / Charles Richet).
Bibliogr. P. 614-623
612(03)

I.M. III 911


ATHANASIU, I.
Politică şcolară greşită: Noua reform a învăţământului primar / I. Athanasiu . –
Bucureşti : Tipografia Ziarului „Universul” , 1925 . – 30 p. ; 23 cm.
373.3

I.M. II 1601
ATEROSCLEROZA : Problemă de pediatrie: Consfătuirea de pediatrie : Cluj-Napoca,
24 Octombrie 1981 . – Cluj-Napoca : Laboratorul Judeţean de Educaţie Sanitară, 1981 . –
97 p. : tab. ; 24 cm.
Înaintea titlului: Direcţia Sanitară a Judeţului luj U.S.S.M. Filiala Cluj-Napoca.
Secţia de Pediatrie. I.M.F. Cluj-Napoca.
616.13-004.6-053.2

I.M. II 995
ATHANASESCU, N.
Curs de chimie medicală : Vol. I : Chimia minerală / N. Athanasescu . –
Bucureşti : [s.n.] , 1924 . – 564 p. ; 21 cm
Exemplar manuscris
54:61

I.M. II 2128

80
ATHANASESCU, N. ; DEMETRIAD, N.
Cartea surorilor de caritate: Cuprinzând noţiunile necesarii de mică chirurgie,
higienă, profilaxie, anatomie şi tot ce se referă la îngrijirea bolnavilor / N. Athanasescu,
N. Demetriad ; pref. C. Angelescu . – 263 p. : il ; 24 cm.
Bibliogr. selectivă p. 256
614.253.5

I.M. II 1703
ATHANASIU, Andrei
Tratat de psihologie medicală / Andrei Athanasiu . – Bucureşti : Editura Oscar
Print, 1998 . – 494 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 469-494
ISBN 973-9264-42-5
Conţine dedicaţia autorului
159.9:616.89

I.M. II 2957
ATHANASIU, Aurel
Angine ulcéro-membraneuse aiguë a bacilles fusiformes de vincent et spirilles
chez les enfants / Aurel Athanasiu . – Paris : Jouve & Boyer, 1900 . – 209 p., planşe ; 24
cm.
Bibliogr. p. 204-208
576.8:616-053.2

I.M. III 613/2


ATHANASIU, I.
Ce trebue să cerem de la şcoală ? / I. Athanasiu . – [S.l. : s.n., s.a.] . – p. 129-137 ;
24 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat
37

I.M. II 2364
ATHANASIU, I.
Întrucât un muşchiu se poate asemâna cu o maşină / I. Athanasiu . – Bucureşti :
Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 1908 . – 14 p. : fig. ; 24 cm.
Însemnarea mss pe copertă
612.74

I.M. II 2365
ATHANASIU, I.
Munca muşchiului şi condiţiile ei fiziologice : Conferinţă ţinută la Ateneul Român
la 1 Februarie 1915 / I. Athanasiu . – Bucureşti : Institut de Arte Grafice „Eminescu”,
1915 . – 36 p. : fig. ; 24 cm.
Însemnarea mss pe pag de titlu pt Prof. dr. Marinescu.
612.74

81
I.M. I 250
ATHANASIU, I.
Războiul şi alimentaţia / I. Athanasiu . – Bucureşti : Imprimeriile „Independenţa”,
1916 . – 28 cm. ; 20 cm.
Donaţia prof. dr. Măldărescu
613:94(498)

I.M. II 1448/5
ATHANASIU-VERGU, Emil
Histaminemia la femeile parturiante / Emil Athanasiu-Vergu . – Bucureşti :
Tipografia Cultura, 1937 . – 40p. : tab. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 39-40
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului: Facultatea de Medicină din Bucureşti
615.218:618
618-089
618:547.1-32-304.2

I.M. II 3465 – 62 / 1
ATHANASIU, I.
The nervous motore energy / I. Athanasiu . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - p. 174 – 186 : 1
planşă ; 22 cm.
Coligat
612.8

I.M. II 3465 – 62 / 10
ATHANASIU, J.
L’énergie nerveuse motrice dans la série animale / J. Athanasiu . - [S.l. : s.n. ,
s.a.] . - p. 505 – 510 : 1 planşă ; 23 cm.
Coligat
616.8
612.8

I.M. II 3465 – 62 / 4
ATHANASIU, J.
L’énergie nerveuse motrice dans la série animale / J. Athanasiu . – [S.l. : s.n. , s.a.]
. - p. 505 – 510 : tab. ; 22 cm.
Coligat
616.8

I.M. II 3465 – 65 / 6
ATHANASIU, J.
Die Erzeugung von Felt im thierischen Körper unter dem Einfluss von Phosphor /
J. Athanasiu . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - 50 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 46 – 50

82
Coligat
616-091

I.M. II 3465-27
ATHANASIU, J.
Ueber den Gehalt des Froschkörpers an Glykogen in den verschiedenen
Jahreszeiten / J. Athanasiu . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 8 p. : tab. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Aus dem phzsiologischen Institut der Universität zu Bonn
Coligat
567.8

I.M. III 701


ATHANASIU, J. ; CALUGAREANU, D.
La Lyniphe / J. Athanasiu, D. Calugareanu . – [ S.l. : s.n. ] , 1923 . – p. 475-520 ;
26 cm.
Extrait du Dictionnaire de Physiologie de Ch. Richet
Dedicaţie către dr. Marinescu
612.42

I.M. II 2652
ATHANASSIO, Alex.
Des troubles trophiques dans l’hystérie / Alex Athanassio . – Paris : Aux Bureaux
du Progrès mèdical : E. Lecrosnier & Babe, 1890 . – 235 p. : fig. ; 25 cm.
Index bibliografic p. 230-235
Conţine dedicaţia autorului
616.89

I.M. V 38
ATLAS : Evoluţia omului . – [S.l. : s.n., s.a.] . – pag. nenumerot. : planşe ; 45 cm
316.244(084.4)

I.M. III 598


ATLAS der pathologischen histologie des nerveusystems / V. Babeş, P. Blocq, P. Ehrlch,
s.a. ; red. Victor Babeş . – Berlin : Verlag von August Hirschwald, 1903 . – 28 p. : planşe
color ; 28 cm.
616-091.8(084.4)

I.M. V 34
ATLAS perifericescoi hervnoi i venoznoi sistem / pod redactiei zasluşcenogo deiatelia
nauchi profesora V. H. Şevcunenco . – Medghiz : Gosudarstvenoe Izdatelistvo
Mediţinscoi Literaturî , 1949 . – 383 p. : il ; 45 cm
616.833(084.4)

83
I.M. II 939
ATLAS photographic de anatomia pathologica / Eduard Schajer (photograph) ; sub
direcţiunea D. Doctoru Constantin Dimitriescu . – Bucuresci : Noua tipografia a
laboratorilor români , 1869 . – pag. nenumerotată ; 24 cm.
616-091

I.M. II 1958
AUBARET
L’anatomie sur le vivant : L’anatomie de surface : Guide pratique des repères
anatomiques / Aubaret . – ed. a 2-a . – Paris : Librairie J. B. Bailliére et Fils , 1920 . –
VIII , 135 p. : fig. ; 20 cm
Index p. 131-135

I.M. II 1781/28 (VOL. III)


I.M. II 3186/27
AUBERT, Henry L.
Contribuţiuni la studiul experimental al reflexelor vegetative ganglionare / Henry
L. Aubert . – Bucureşti : Tipografia „Lupta”, N. Stroilă, 1928 . – 35 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 33-35
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului: Facultatea de Medicină din Bucureşti
Coligat
616.834

I.M. II 1781/22(vol III)


AUBERT, H. ; ENACHESCO, M.
Endocardit ulcéro-végétante de l’aorte méningite purulente pneumococique / H.
Aubert, M. Enachesco . – [S. l. : s.n.], 1928 . – p. 132-133 ; 23 cm.
Parte din “Travaux….Vol. III”
616.132-002

I.M. II 1850
AUBERT, H. ; GAVRILESCU, S. ; STANCIU, L.
Tulburările de ritm cardiac / H. Aubert , S. Gavrilescu , L. Stanciu . - Bucureşti :
Editura Medicală , 1958 . – 84 p. : il. ; 23 cm . – ( Profilaxie şi tratament )
Bibliogr. p. 81-82
616.12-008.1

I.M. II 2480
AUGUSTIN, I.
Influenţa (gripă) : Câteva consideraţii asupra infecto-contagiunei influenţei şi
asupra caracterului ei emoragic şi abortiv / I. Augustin . – Craiova : Tipografia David I.
Benvenisti, 1891 . – 99 p. : fig. ; 23 cm + 1 plan.
616.921.5

I.M. II 1575

84
AVRAMESCU, Aurel ; CÂNDEA, Virgil
Introducere în documentarea ştiinţifică / Aurel Avramescu, Virgil Cândea . –
Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960 . – 517 p. : fig. ; 24
cm.
002
001.81

B
I.M. II 1739
BCU Bucureşti : [broşură] . – [S.l. : s.n., s.a.] . – pag. diferit numerot : fotogr. ; 21 cm.
Conţine: fotografii ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, 2007 ; Primii profesori
ai Universităţii din Bucureşti şi Iaşi menţionaţi pe plafonul Sălii Profesorilor
027.7B.C.U.

I.M. III 445


BABEŞ ; KALINDERU
Memoriu asupra sarcomului cutanat pigmentar multiplu idiopatie : tip Kaposi /
Babeş, Kalinderu . – Bucuresci : Tipografia Curţii Regale, 1889 . – 11 p. : 23 cm.
Extras din „Progresul Medical Roman”
În vol. „Extrase. Lucrări. I : 1879-1894”
Coligat
612.015.4: 616-006.6

I.M. II 3210/47; I.M. II 274; I.M. II 4338/23


BABEŞ, A.
Anatomia patologică generală : Vol. I / A. Babeş . – [ Bucureşti : s.n. , 1929 ] . –
239 p. ; 23 cm
Totdeodată partea I-a a cursului de Anatomie Patologică Generală de conf. dr. A. Babeş
616-091

I.M. II 3210/46; I.M. II 274; I.M. II 4338/24


BABEŞ, A.
Anatomia patologică – generală : Vol. II / A. Babeş . – [Bucureşti] : Litografia
„Scrisul Studenţesc” , [s.a.] . – 206 p. : il. ; 23 cm
Totdeodată partea II-a a cursului de Anatomie Patologică Generală de conf. dr. A. Babeş
616-091

I.M. II 3210/35; I.M. II 4338/12

85
BABEŞ, A.
L’action primitive ou immédiate du goudron sur les tissus et ses rapports avec les
processus prolifératifs de goudron / A. Babeş . – Paris : Editeurs Masson et C ie, 1929 . – 4
p. : fig. ; 24 cm.
Extras: Société „Anatomique pour l’étude du cancer de Bucarest”, 1929
Coligat
616-092.9

I.M. III 263; I.M. II 3210/48; I.M. II 4338/25


BABEŞ, A. A.
Anatomia patologică specială : pentru studenţi şi medici : Vol. II / A. A. Babeş . –
ed. a 2-a . – [Bucureşti] : Litografia „Scrisul Studenţesc” , [s.a.] . – 725 p. ; 23 cm
Totdeodată ediţia II-a a Anatomiei patologice speciale, vol. II de V. Babeş şi A. Babeş,
revăzută şi corectată
Ex-libris etichetă
616-091

I.M. II 3210/42; I.M. II 4338/17


BABES, A.
Atypie épithéliales chez le colaye, consécutives aux badigeonnages au goudron /
A. Babeş . – Paris : Masson et Cie Éditeurs, 1929 . - 4 p. : fig. ; 24 cm.
Extras: “Société Anatomique pour l’étude du cancer de Bucarest, 1929
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/43; I.M. II 4338/18


BABEŞ, A.
Le cancer aigu / A. Babeş . – [S. l. : s.n. , s.a.] . – p. 5-10 . – 24 cm.
Coligat
616-006.6

I.M. II 3210/16
BABEŞ, A.
Cancer du goudron précoce chez le lapin appareil le 13e jour aprés le commencent des
badigeonnages / A. Babeş . – Paris : Masson et Cie Éditeurs, 1928 . – 4 p. : fig. ; 24 cm.
Extras: „Bulletin de L’Association Française pour l’Etude du cancer, Tome XVII,
No. 8, 1928.
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/18; I.M. II 274; I.M. II 137 bis


BABEŞ, A.
Cancerul / A. Babeş . – Bucureşti : Tipografia Ion C. Văcărescu , 1928 . – 157 p. :
fig. ; 22 cm
616-006

86
I.M. II 3210/9
BABEŞ, A.
Cellules pigmentaires rameuses dans un polype de la muquese utérine / A. Babeş .
– Paris : Éditeurs Masson et Cie , [s.a.] . – p. 373-378 : fig. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Recueil de faits
Extras: Annales d’annatomie Patholoique et d’Anatomie Normale Médico-
Chirurgicale
Coligat
618.14

I.M. II 3210/11
BABEŞ, A.
Diagnostic du cancer du col utérin par les Prottis / A. Babeş . – Paris : Éditeurs
Masson et Cie, 1928 . – 23 p. : fig. ; 22 cm.
Extrait de la Presse Médicale (nr. 29, 1928)
Înaintea titlului: Clinique gynècologique de Bucarest
618.14-006.6

I.M. II 3210/25; I.M. II 4338/2


BABEŞ, A.
Durch Teerpinselung bedingte Hautveränderung bei Kaninchen, die der
Darierschen Xrankheit ähnlich ist / A. Babeş . – Berlin : Verlag von Julius Springer,
1929 . – p. 657-666 : fig. ; 24 cm.
Extras: Archiv für Dermatologie und Syphilis
Coligat
616-091

I.M. II 3210/24; I.M. II 4338/1


BABEŞ, A.
Die Entwicklungsstufen der Epéthelucränderungen, welche den Turgeschwülsten
der Haut vorausgen / Berlin : Verlag von Julius Sapringer, 1929 . – p. 533-544 : fig. ; 24
cm.
Extras: Zeitschrift für krebsforschung
Coligat
616-091

I.M. II 3210/ 10
BABEŞ, A.
Etude sur le folficufome de l’ovaire (Tumeur a cellules de la granulosa) / A.
Babeş . – Paris : Éditeurs Masson et Cie , 1928 . – p. 129-149 : fig. ; 24 cm.
Extras: „Ginécologie et Obstétrique”, t. XVII, nr. 2, 1928
Înaintea titlului: Clinique Gynécologique de Bucarest
Coligat
Bibliogr. p. 149
618.111

87
I.M. II 3210/32; I.M. II 4338/9
BABEŞ, A.
Gaucherähliche Milzveränderungen bei Teerpinselungen der kaninchenhaut / A.
Babeş . – Berlin : Verlag von Julius Spinger, 1929 . – 411-417, IV p. ; fig. ; 24 cm.
Extras : Virchow S Archiv für Pathologische Anatomie und für Pathologische
Anatomie und für klinische medizin
Coligat
616-091

I.M. II 3210/36; I.M. II 4338/13


BABEŞ, A.
Sur les cellules fusiformes de l’épithélium pavimenteux stratifié, semblables aux
fibroblastes / A. Babeş . – [S. l. : s. n. , s.a.] . – p.5-9 : fig. ; 24 cm.
Coligat
616.5

I.M. II 3210/39; I.M. II 4338/16


BABEŞ, A.
Sur l’histo-pathologie du lipome récidivant du type du lipome glandulaire
proliférant / A. Babeş . – [S. l. : s.n. , s.a.] . – p.7-14 : fig. ; 24 cm.
Coligat
616-006.326

I.M. II 3210/27; I.M. II 4338/4


BABEŞ, A.
Les injections sous-cutanée des goudron chez le lapin / A. Babeş . – [S. l. : s. n. ,
s.a.] . – p. 6-9 : tab. ; 24 cm
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/13
BABEŞ, A.
Uber das SchweiBdrüsenadenon /A. Babeş . – Berlin : Verlag von Julius Spinger,
1928 . – p. 809-822 : fig. ; 24 cm.
Extras : Virchow S Archiv für Pathologische Anatomie und für Pathologische
Anatomie und für klinische medizin
Coligat
616-006.55
I.M. II 3210/38; I.M. II 4338/15
BABES, A.
Les lesions du poumon chez le lapin consecutives aux badigeonage au goudron /
A. Babes . – Paris : Éditeurs Masson et Cie , 1929 . – 6 p. : fig. ; 24 cm.
Extrait Société Anatomique pour l’étude du cancer de Bucarest, Séance du 12 avril 1929
Coligat
616-092.9

88
I.M. II 3210/33; I.M. II 4338/10
BABES, A.
Sur la localization du cancer du goudron chez le lapin / A. Babes . – Paris :
Éditeurs Masson et Cie , 1929 . – 4 p. : fig. ; 24 cm.
Extrait Société Anatomique pour l’étude du cancer de Bucarest, 1929
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/7
BABEŞ, A.
Uber eine lymphoepitheliale Geschwulst der Schilddrüse / Thymom der
Schilddrüse / A. Babeş . – Berlin : Verlag von Julius Spinger, 1927 . – p. 321-328 : fig. ;
24 c m.
Extras : Virchow S Archiv für Pathologische Anatomie und für Pathologische
Anatomie und für klinische medizin
Coligat
612.42
616.42

I.M. II 3210/31; I.M. II 4338/8


BABES, A.
L’Origine des monocytes et leur rapports avec le système réticulo-endothelial / A.
Babes . – [S.l. : s.n. , s.a. ] . – 2 p. ; 24 cm.
Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de biologie (Séance du 7 février
1929, Tome C, p. 911)
Coligat
612.112

I.M. II 3210/30; I.M. II 4338/7


BABES, A.
Sur la nature du reticulum du thymus / A. Babes . – [S.l. : s.n. , s.a. ] . – 2 p. ; 24
cm.
Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de biologie (Séance du 21 février
1929, Tome C1, p. 196)
Coligat
612.112

I.M. II 3210/23
BABEŞ, A.
Uber die von Robert Meyerals, eine lesondere Form von Carcinom bei Zwittern
und scheinlar nicht zwittrigen Menschen beiderlei Geschlechts beschriebenen tumoren /
A. Babeş . – Berlin : Verlag von Julius Spinger, 1929 . – p. 545-555 : fig. ; 24 cm.
Extras : Archiv für Gynäkologie Organ der deutschen gesellschaft für gynäkologie
Coligat
616-006

89
I.M. II 3210/40; I.M. II 4338/19
BABES, A.
Sur les sarcomes lipoblastiques / A. Babes . – Paris : Éditeurs Masson et Cie ,
1929 . – 8 p. : fig. ; 24 cm.
Extrait Société Anatomique pour l’étude du cancer de Bucarest
Bibliogr. în text
Coligat
616-006.6

I.M. II 3210/26; I.M. II 4338/3


BABEȘ, A.
Tumeur cartilagineuse de l’oreille du lapin, apparue à la suite de badigeonnages
au goudron / A. Babeș . – Paris : Éditeurs Masson et Cie , 1929 . – 5 p. : fig. ; 24 cm.
Extras : Société Anatomique pour l’tude du cancer de Bucarest, 18 janvier 1929
616-092.9

I.M. II 3210/6
BABEŞ, A.
Uterusschleimhauthyperplasie und Ovarialgeschwülste / A. Babeş . - Berlin :
Verlag von Julius Springer, 1927 . – p. 45-49 ; 24 cm.
Extras : Archiv für Gynäkologie Organ der deutschen gesellschaft für gynäkologie
Coligat
618.1

I.M. II 3210/44; I.M. II 4338/21


BABEŞ, A.
Zur frage der ursache der anzidentellen Thymusinvolution / A. Babeş . – Berlin :
Verlag von Julius Springer, 1929 . – IV p., p. 93-122 : fig. ; 24 cm.
Extras : Virchow S Archiv für Pathologische Anatomie und für Pathologische
Anatomie und für klinische medizin
Coligat
616.438

I.M. II 3210/22
BABEŞ. A. ; LAZARESCO-PANTZU
Les lésions de la rate produites chez le lapin par les badigeonnage ou goudron / A.
Babeş , Lazaresco-Pantzu . – [S. l. : s.n., s.a.] . – 3 p. ; 24 cm.
Extrait des comptes rendu des séances de la Société de Biologie. (Séance du 21
juin 1928, Tome XCIX, P. 1077)
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/2
BABEŞ, A. ; PALTINEANU, M.

90
Étude sur la possibilité de guérison du carcinome de l’utérus a la suite d’un
curettage explorateur / A. Babeş, M. Paltineanu . – Paris : Vigot Frères Editeurs, [s.a.] . –
p. 398-421 ; 24 cm.
Bibliogr. p. 420-421
Extrait: La Gynécologie et la semaine gynecologique des praticiens
Coligat
618.14-089

I.M. II 3210/3
BABEŞ, A. ; PANTZO, Stella
Sur le cancer double de l’ utérus (Carcinome solide et adéno-carcinome) / A.
Babeş, Stella Pantzo . – Paris : Éditeurs Vigot Frères, [s.a.] : fig. ; 24 cm.
Extras: Les Néoplasmes. Revue international exclusivement consacrée à la
littérature, à l’étude et à la thèrapeutique des tumeurs et des cancers
Coligat
618.14-006

I.M. II 3210/34; I.M. II 4338/11


BABEŞ. A. ; PANTZU-LAZARESCU
Les lésions du foie consécutives aux badigeonnages au goudron de l’oreille des
lapins / A. Babeş, Pantzu-Lazarescu . – [S. l. : s.n. , s.a.] . – p. 5-9 : fig. ; 24 cm.
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/4
BABEŞ, A. ; RAPILE, D.
Étude sur le périthéliome de l’ovaire / A. Babeş, D. Rapile . – Paris : Masson &
Cie , Éditeurs, 1926 . – 320 – 342 p. : fig. ; 24 cm.
Extras din “Gynécologie et Obstétrique”, t. XIV, nr. 5, 1926
Coligat
618.11

I.M. II 3210/20
I.M. II 3210/15
BABEŞ, A. ; ŞERBANESCO, Mlle
Cancer du goudron précoce chez le lapin / A. Babeş, Mlle Şerbănesco . – Paris :
Masson & Cie , Éditeurs, [1928] . – 7 p. : fig. ; 24 cm.
Extras: Bulletin de l’association Française pour l’étude du Cancer, Tome XVII,
no. 5, 1928 .
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/28; I.M. II 4338/5


BABEŞ, A. ; ŞERBANESCO, Mlle
Les lésions des ganglions lymphatiques chez le lapin consécutives à l’intoxication
au goudron / A. Babeş, Mlle Şerbănescu . – [S. l. : s. n. , s.a.] . – p. 10-14 : fig. ; 24 cm.

91
616-092.9

I.M. II 3210/14
BABEŞ, A. ; ŞERBANESCO, Mlle
Les lésions de l’oreille chez le lapin produites par simple badigeonnage au
goudron et celles produits par le frottement au goudron / A. Babeş, Mlle Şerbănesco . –
Paris : Editeurs Masson et Cie, [1928] . – 8 p. : fig. ; 24 cm.
Extras: Bulletin de l’Association Française pour l’étude du cancer, Tome XVII, nr.
8, 1928
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/17
BABEŞ, A. ; ŞERBANESCO, Mlle
Sur le mécanisme de la production du cancer précoce du goudron chez le lapin /
A. Babeş, Mlle Şerbănesco . – Paris : Editeurs Masson et Cie, [1928] . – 3 p. ; 24 cm.
Extras: Bulletin de l’Association Française pour l’étude du cancer, Tome XVII, nr.
7, 1928
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/29; I.M. II 4338/6


BABEŞ, A. ; ŞERBANESCO, Mlle
Les modifications morphologiques du sang chez le lapin a la suite des injections
de goudron / A. Babeş, Mlle Şerbănescu . – Paris : Editeurs Masson et Cie, 1929 . – 11 p. :
tab. ; 24 cm.
Extras: Bulletin de l’Association Française pour l’étude du cancer, Tome XVIII,
nr. 2, 1929
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/21
BABEŞ, A. ; ŞERBANESCO, Mlle ; TACU, A.
Lésions précoces de la peau de l’oreille chez le cobage. Produites par le
badigeonnage au goudron / A. Babeş, Mlle Şerbănesco, A. Tacu . – [S. l. : s. n. , s.a.] . – 3
p. ; 24 cm.
Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de biologie. Société
roumaine de biologie. (Séance du 7 juin 1928, Tome XCIX, p. 904)
Coligat
616-092.9

I.M. II 3210/12
BABEŞ, A. ; STOIA, I.

92
Adeno-carcinome du rein droit avec des multiples métastases ; Métastases
milliaires de poumons, métastases de la peau cranienne / A. Babeş, I. Stoia . – Bucarest :
Impr. “Cultura”, 1928 . /7 p. ; 24 cm.
Extras: Société Medicale des Hôpitaux de Bucarest, no.7, 1928
Coligat
616-006.6

I.M. II 3210/19
BABEŞ, A. ; ŞERBANESCO, L.
Etude sur l’action à distance du goudron dans la production des lésions
prolifératives et du cancer du goudron / A. Babeş, L. Şerbănesco . – [S. l. : s. n. , s.a.] . –
2 p. ; 24 cm.
Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de biologie. Société
roumaine de biologie. (Séance du 17 mai 1928, Tome XCIX, p. 432)
Coligat
616-092.9

I.M. II 1193
BABEŞ, Arghir
Contribuţiuni la studiul inervaţiunii laringelui / Arghir Babeş . – Bucureşti :
Tipografia „Gutemberg”, 1897 . – VIII p. , 103 p., V pl ; 23 cm.
Bibliogr. p. 101-103
616.22-009

I.M. II 2068
BABEŞ, Arghir
Hematom difus sub-peritonial puerperal în periodul travaliului / Arghir Babeş . –
Bucureşti : Tipografia „Gutemberg”, Joseph Gobl, 1902 . – 39 p. ; 24 cm.
618.13:616.151.5

I.M. II 2068
BABEŞ, Arghir
O privire asupra oraşului Mihăileni şi a spitalului său / Arghir Babeş . –
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „Eminecu”, 1907 . – 25 p. ; 23 cm.
Extras din Revista „Spitalul” din 1 martie 1907
613/614 Mihăileşti

I.M. II 1663/2
BABEŞ, Aurel
Diagnosticul anatomo-patologic al curetajul explorator / Aurel Babeş . – [S. l. : s.
n. , s.a.] . – p. 15-19 ; 22 cm.
Bibliogr. p. 18-19
Coligat
618.39-085

I.M. II 4131

93
BABEŞ, Aurel A.
Diagnosticul tifusului exantematic cu ajutorul reactiunei de aglutinare cu proteul X19
(reactia Weil-Felix) /Aurel A. Babeş . – Bucuresti : Imprimeria Statului, 1919 . – 113 p. :
tab. ; 22 cm.
616.9

I.M. II 4148
BABEŞ, Aurel A.
Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice / Aurel A. Babeş . – Bucureşti : Imprimeria
Statului , 1919 . – 64 p. ; 23 cm.
616.98

I.M. II 3210/5
BABEŞ. Aurel
Über die ovarielle Uterusschleimhauthyperplasie / Aurel Babeş . – [S. l. : s. n.],
1926 . – p. 2639-2642 ; 24 cm
Extras din : Sonderabdruck aus dem Zentralblatt für Gynäkologie, 1926, nr. 41
Coligat
618.1

I.M. II 4148
BABEŞ, Aurel A.
Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice / Aurel A. Babeş . – Bucureşti : Imprimeria
Statului , 1919 . – 64 p. : 23 cm.
616.98

I.M. II 3223
BABEŞ. Aurel A.
Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice / Aurel A. Babeş . – Bucureşti : Tipografia
„Cultura”, 1923 . – 98 p. ; 23 cm.
016:616-091

I.M. II 449
I.M. II 4109/12
BABEŞ. Aurel A.
Expunerea lucrărilor ştiinţifice asupra cancerului şi tumorilor / Aurel A. Babeş . –
Bucureşti : Tipografia “Cultura” , 1928 . – 90 p. ; 23 cm
Dedicaţie
616-006:016 Babeş, Aurel A.
929Babeş, Aurel A.:616-006

I.M. III 445


BABES ; EREMIA
Note sur quelques microbes pathogènes de l’homme / Babes, Eremia . –
Bucarest : Imprimerie de la Cour Royale, F. Göbl Fils , 1889 . – 6 p. ; 23 cm
Extras din “Progrès Médical Roumain”, No 12, 6 avril 1889

94
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8
579.6
616-008.97

I.M. II 3210/45; I.M. I 29; I.M. II 4338/22


BABEŞ, Aurel
Studiul actual al etiologiei şi anatomia patologică a cancerului / Aurel Babeş. -
Bucureşti: Institutul de Arte Grafice “Eminescu” S.A., 1929. - 32 p.; 20 cm
616-006.6-02-091

I.M. III 477


BABEŞ, A. ; BUŞILĂ, V.
Cercetări originale despre pelagra în România / A. Babeş, V. Buşilă . – Bucureşti :
Librăriile Socec & Comp. : C. Sfetea, pavel Suru , 1915 . – 306 p. ; 29 cm.
Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, No. XXXIX, Tomul VI
Conţine însemnări mss.
616.398(498)

I.M. IV 107
BABEŞ, Aurel A. ; BUIA, I.
La pathogénie de la pellagre / Aurel A. Babeş, I, Buia . – Bucarest : Imprimerie
„Cultura” , 1923 . – 64 p. ; 30 cm
616.398-092

I.M. III 445


BABES, D. V.
Bemerkungen die Leitung des Wuthgiftes durch die Nerven betreffend / D. V.
Babes . – [ S.l. : s.n. ] , 1889 . – [ 2 p. ] ; 23 cm
Extras din “Fortschritte der Medicin”, Nr. 13, 1 Juli 1889
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.8:576.8
616.8-002

I.M. III 445


BABES, Herr
Bemerkungen über die seuchenhafte Hämoglobinurie des Rindes / Herr Babeş . –
[ S.l. : s.n. , s.a. ] . – p. 104-108 ; 23 cm
Extras din “Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie”, Abtheilung III
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
612.466.6
616.633
616-008.852

95
I.M. III 445
BABES, Herr
Die Gewebsveränderungen bei experimenteller Diphterie / Herr Babes . – [ S.l. :
s.n. , s.a. ] . – p. 44-51 ; 23 cm
Extras din “Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie”, Abtheilung III
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.931
576.8
616.98

I.M. II 3193
BABEŞ, Ion G.
Spitalul Principale Nicolae din Azuga-Buşteni / Ion G. Babeş . – Bucureşti : Inst
de Arte Grafice Carol Göbl, 1914 . – 103p. : fotogr. , tab. ; 22 cm.
Exemplat incomplet
614.253.1

I.M. III 445


BABES, M.
Comparaison entre les bacilles de la tuberculose et ceux de la lèpre : éléphantiasis
des Grecs / M. Babes . – Paris : Gauthier Villars, Imprimeur – Libraire des comptes
rendus des Séances de l’Academie des Sciences , 1883. – 4 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
576.8:616.5-002.5-002.73

I.M. III 445


BABES, M.
Sur les microbes trouvés dans le foie et dans le rein d’individus morts de la fièvre
jaune / M. Babes . – Paris : Gauthier Villars, Imprimeur – Libraire des comptes rendus
des Séances de l’Academie des Sciences , 1883. – 4 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.36:579
616.61:579

I.M. II 2332
BABEŞ, M. V.
Despre începuturile radiologiei româneşti / M. V. Babeş . – Bucureşti : Editura
Academiei Republicii Populare Române, 1959 . – p. 241-244 ; 24 cm.
Rezumat în limba rusă şi lb. franc
Extras din „Studii şi cercetări de inframicrobiologie”, Tomul X, nr. 2. , 1959
616.98:578.824

96
I.M. III 445
BABES, M. V.
L’étiologie d’une enyootie des moutons dénommée Carceag en Roumanie / M. V.
Babes . – Paris : Gauthier Villars et Fils, Imprimeurs – Libraire des comptes rendus des
Séances de l’Academie des Sciences , 1892. – 3 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.635.1
579.62
612.466.6

I.M. III 445


BABES, M. V.
Étude comparative des bactéries de la lèpres et de la tuberculose / M. V. Babes . –
Paris : Gauthier Villars, Imprimeur – Libraire des comptes rendus des Séances de
l’Academie des Sciences , 1883. – 34 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
576.8:616.5-002.5-002.73

I.M. II 2130
BABEŞ, M.V.
Les maladies infectieuses en médecine légale / M.V. Babeş . – Paris : J.B.
Baillière et Fils, [1899] . – 21 p. ; 22 cm.
Extras din : Annales d’hygiène publique et de médecine légale. Paris. J.B.
Bailliere et Fils, Martie 1899
616-022.1:340.6

I.M. III 445


BABES, M. V.
Observations sur la graisse surrénale / M. V. Babes . – Paris : Gauthier Villars,
Imprimeur – Libraire des comptes rendus des Séances de l’Academie des Sciences ,
1907. – 3 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
612.397

I.M. III 445


BABES, M. V.
Sur certaines anomalies congénitales de la tête, déterminant une transformation
symétrique des quatres extrémités ( acrométagenèse ) / M. V. Babes . – Paris : Gauthier
Villars, Imprimeur – Libraire des comptes rendus des Séances de l’Academie des
Sciences , 1904. – 3 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
618.53/.54

97
I.M. III 445
BABES, M. V.
Sur les lésions précoces des centres nerveux dans la rage / M. V. Babes . – Paris :
Gauthier Villars, Imprimeur – Libraire des comptes rendus des Séances de l’Academie
des Sciences , 1889. – 3 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.992

I.M. III 445


BABES, M. V.
Sur les microbes de l’hémoglobinurie du boeuf / M. V. Babes . – Paris : Gauthier
Villars et Fils, Imprimeurs – Libraire des comptes rendus des Séances de l’Academie des
Sciences , 1883. – 3 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
612.466.6
579.62
616.635.1

I.M. III 445


BABES, M. V.
Sur le traitement de la rage par l’injection de substance nerveuse normale / M.V.
Babes . – Paris : Gauthier Villars et Fils, Imprimeurs – Libraire des comptes rendus des
Séances de l’Academie des Sciences , 1898. – 3 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.992-08

I.M. III 445


BABES, MM. V. ; BAROUCEA
Sur la prévention et la guérision de l’épilepsie toxique, par l’injection de
substance nerveuse normale / MM. V. Babeş, Baroucea . – Paris : Gauthier Villars,
Imprimeur – Libraire des comptes rendus des Séances de l’Academie des Sciences ,
1899. – 4 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.853-084

I.M. II 131
BABEŞ, Mircea V. ; IGIROŞIANU, I.
Babeş / Mircea V. Babeş, I. Igiroşeanu . – Bucureşti : Editura Tineretului , 1961 .
– 439 p. + 9 f. Foto.
929Babeş

98
I.M. III 445
BABEŞ, MM. V.; LEVADITI, C.
Sur la forme actimonycosique du bacille de la tuberculose / MM. V. Babes, C.
Levaditi . – Paris : Gauthier Villars et Fils, Imprimeurs – Libraire des comptes rendus des
Séances de l’Academie des Sciences , 1897. – 4 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616-002.5:576.8

I.M. III 680


BABEŞ, MM ; TALASESCU, Al.
Étude sur la rage / MM. Babeş, Al. Talasescu . – [S.l. : s.n., s.a.] . – p. 435-445 ;
25 cm.
616.98Turbare

I.M. IV 75
[BABEŞ, Victor (despre)]
La vie et l’oeuvre du Professeur dr. Victor Babeş : hommage offert par ses
colláborateurs, ses élives et l’étudiant . – Bucarest : Imprèmerie Cartea Medicală, 1924 .
– 193 p. : foto ; 22 cm.
Bibliografie p. 161-192
929Babeş, V.

I.M. II 26
[BABEŞ, Victor (despre)]
CULCER, Al. ; SCRIPCĂ, M.
V. Babeş : aspecte inedite / Dr. Al. Culcer, M. Scripcă . – Bucureşti : Ed. Medicală
, 1954 . – 56 p. : foto. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 55-56
929Babeş, V.

I.M. III 389


BABEŞ, Victor (despre)
APRHON, C. I.
Profesorul Victor Babeş / C.I. Parhon . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului ; Imprimeria Naţională, 1948 . – 9 p. ; 24 cm.
Analele Academiei Române
Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. Seria III. Tomul XXIII, Mem. 2
929 Babeş, V.

I.M. II 70
[BABEŞ, Victor (despre)]
Victor Babeş : volum omagial . – Bucureşti : Ed. de Stat Literatura Medicală,
1949 . – 114 p. ; 20 cm.
Lucrarea conţine index cronologic al Publicaţiilor lui Victor Babeş
929Babeş, V.

99
I.M. II 2486/2a
I.M. II 2702/30
BABEŞ, V. ; POP, E. ; RIEGLER, P.
Seroterapia antidifterică în România: Controlul diagnosei difteriei / V. Babeş, E.
Pop, P. Riegler . – Bucuresci : Redacţia şi Administraţia la Institutul de Patologie şi
Bacteriologie, 1899 . – p. 278-283 ; 25 cm.
Extras din „ România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
616.931:6415.373

I.M. II 2702/19
BABEŞ, V. ; POP, E. ; RIEGLER, P.
Seroterapia antidifterică în România / V. Babeş, E. Pop, P. Riegler . – Bucuresci :
Redacţia şi Administraţia la Institutul de Patologie şi Bacteriologie, 1899 . – p. 278-283 ;
25 cm.
Extras din „ România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
616.931:6415.373

I.M. II 2702/22
BABEŞ, V. ; POP, E. ; RIEGLER, P.
Seroterapia antidifterică în România: Extracţiunea sângelui / V. Babeş, E. Pop, P.
Riegler . – Bucuresci : Redacţia şi Administraţia la Institutul de Patologie şi
Bacteriologie, 1899 . – p. 297-300 ; 25 cm.
Extras din „ România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
616.931:6415.373

I.M. III 445


BABES, MM. V. ; PROCA, G.
Sur la sérothérapie de la tuberculose / MM. V. Babeş, G. Proca . – Paris : Gauthier
Villars et Fils, Imprimeurs – Libraire des comptes rendus des Séances de l’Academie des
Sciences , 1896. – 4 p. ; 26 cm
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616-002.5:615.371

I.M. III 445


BABES ; STOICESCU
Ueber den Zusammenhang zwischen Wundinfection und gewissen Formen
lobärer cronpöser Pneumonie / Babes, Stoicescu . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – p. 193-198 ; 23
cm
Extras din “Innere Medicin”, Abtheilung V
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”

100
Coligat
616.24-002-008.87
576.8
616.98

I.M. III 800


BABEŞ, V.
Academia Română : Fapte nouă asupra originii şi combaterii febrei tifoide / V. Babeş . –
Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1907 . – 15 p. ; 27 cm
616.927

I.M. III 445


BABES, V.
An address on the position of the state in respect to modern bacteriological
research : Delivered before a General Meeting of the XI-th International Medical
Congress, held in Rome, 1894 / V. Babes . – Rome : s.n. , 1894 . – 15 p. ; 22 cm
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8

I.M. V 28
BABEŞ, Victor
Analele Institutului de patologie şi bacteriologie: Anul II, 1889-90 : partea III =
Annales de L’Institut de pathologie et de bacteriologie de Bucarest : II –éme Année
1889/90 : III-éme partie / Victor Babeş . – Bucureşti : Imp. Statului, 1892 . – 506 p. : pl.,
tab. ; 28 cm.
579.8(05)
616-091

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Anomaliile congenitale, predispoziţiunea şi caracterele de specie : cu 11 figuri şi 7
stampe / V. Babeş . – Bucuresci : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl , 1904 . – 17 p. : il.
VII planşe ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXVI, Memoriile
Secţiunii Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
618.53/.54

I.M. II 2702/14
I.M. III 445
BABEŞ, V.
Asupra baselor sciinţifice ale Conferinţei sanitare internaţionale din Veneţia
pentru combaterea ciumei / V. Babeş . – [ S.l. : s.n. , s.a. ]. – 12 p. ; 26 cm

101
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXII, Partea
administrativă şi Desbaterile
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.98/.99-084

I.M. II 2702/14
BABEŞ, V.
Asupra baselor sciinţifice ale Conferinţei Sanitare Internaţionale din Veneţia
pentru combaterea ciumei / V. Babeş . – Bucuresci : Redacţia şi Administraţia la Institutul
de Patologie şi de Bacteriologie , 1899 . – p. 241-252 ; 25 cm
Comunicare făcută în şedinţa publică a Academiei Române în diua de 4 Iunie
1899
Extras din „România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
616.98

I.M. II 3465-64/11
I.M. II 2490
i.m. ii 3465-4/26
BABEŞ, V.
5. Behandlung der Wutkrankheit des Menscher (Lyssa Humona) / V. Babeş . –
Jena : Verlag von Gustav Fischer , 1909 . – p. 330-351 : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 350-351
Extras din : Handbuch der Therapie : Der Infektionskrankheiten und Vergrftungen
: Erster Band
616.9

I.M. II 3465-23/2
BABEŞ, V.
Behandlung der Wutkrankheit beim Menschen : Lyssa humana / V. Babeş . –
[S.l. : s.n. , s.a.] . – p. 526-552 : fig. ; 24 cm
Bibliogr. p. 552
Coligat
616.831-002:616.831.9-002

I.M. II 3465 – 65 / 7
BABEŞ, V.
Bemerkungen über das Verhalten gewisser Organe gegenüber specifischer
Infectionen / V. Babeş . - [s.l. : s.n. ; s.a.] . - 11 p. ; 23 cm.
Coligat
616.9

I.M. III 445


BABEŞ, V.

102
Câteva rezultate obţinute prin metoda română în tratamentul turbării / V. Babeş . –
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl , 1906. – 16 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXIX, Memoriile
Secţiunii Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.992-08(498)

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Cercetări asupra genezei unor boale de rinichi / V. Babeş . – Bucureşti : Institutul
de Arte Grafice Carol Göbl , 1908. – 13 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXX, Memoriile
Secţiunii Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.4

I.M. I 65
BABEŞ, V.
Cercetări asupra serului antidifteric / V. Babeş . – Bucureşti : Imprimeria Statului ,
1913 . – 12 p. ; 17 cm . – ( Academia Română : şedinţă publică de la 14 maiu 1913 )
616.931:615.373

I.M. III 445, I.M. IV 64


BABEŞ, V.
Cercetări asupra serului antidifteric, II / V. Babeş . – Bucureşti : Librăriile Socec
& Comp. şi C. Sfetea ; Viena : Gerold & Comp. ; Berlin : R. Friedlaender & Sohn ;
Lipsca : O. Harrassowitz , 1913 . – 9 p. ; 26 cm
Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXV, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice
În volumul „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
612.017:616.931
616.931:612.017

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Cercetări noue asupra acţiunii substanţei nervoase în afecţiunile sistemului nervos
/ V. Babeş . – [ S.l. : s.n. , s.a. ]. – 12 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXII, Partea administrativă şi
Desbaterile
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.8

103
I.M. III 776
I.M. III 445
BABEŞ, V.
Cercetări nouă asupra pelagrei / V. Babeş . – Bucureşti : Librăriile Socec & Comp.
şi C. Sfetea ; Viena : Gerold & Comp. ; Berlin : R. Friedlaender & Sohn ; Lipsca : O.
Harrassowitz , 1914 . - 10 p. ; 26 cm
Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVI, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice
În volumul : „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
616.398

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Cercetări nouă despre pneumonie / V. Babeş . – Bucureşti : Librăriile Socec &
Comp., C. Sfetea, Pavel Suru ; Viena : Gerold & Comp. ; Berlin : R. Friedlaender & Sohn
; Lipsca : O. Harrassowitz , 1915 . – 14 p., 1 planşă ; 26 cm
Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVII, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice
În volumul: „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
616.24-002

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Cercetările mai nouă despre tratamentul cancerului şi sarcomului / V. Babeş . –
Bucureşti : Librăriile Socec & Comp, C. Sfetea şi Librăria Naţională ; Viena : Gerold &
Comp. ; Berlin : R. Friedlaender & Sohn ; Lipsca : O. Harrassowitz , 1912 . – 9 p.; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXIV, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616-006-08-092.9

I.M. II 3244
BABEŞ. V.
Cercetări şi consideraţiuni asupra apendicitei / V. Babeş . – Bucureşti : Czltura
Naţională, 1923 . – 10 p. ; 24 cm.
616.346.2-002

I.M. ii 4109/1
BABEŞ, V.
Communication préliminaire sur la lute contre le cancer et son diagnostic / V. Babeş . –
[S.l. : s.n.] , 1924 . – 11 p. = 79-89 p. ; 23 cm.
Extras din “Cancer”
Coligat

104
616-006.6-07

I.M. III 445, I.M. IV 14


BABEŞ, V.
Congresul pelagrologic din Bergamo şi pelagra în România / V. Babeş . –
Bucureşti : Librăriile Socec & Comp, C. Saftea şi Librăria Naţională ; Viena : Gerold &
Comp. ; Berlin : R. Friedlaender & Sohn ; Lipsca : O. Harrassowitz , 1912 . – 12 p.; 26
cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXV, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.398(063)(498)

I.M. II 1570
BABEŞ, V
Contribuţii la diagnosticul şi combaterea cancerului / V. Babeş . – Bucarest :
Cultura Naţională, 1924 . – 13 p. ; 25 cm.
Pe copertă: Academia Română. Memorii. Secţiuni Ştiinţifice. Seria III, Tomul II,
Mem 6
616-006.04-072

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Consideraţiuni asupra conducerii şi organizării luptei noastre sanitare / V. Babeş .
– Bucureşti : Institutul de editură „Reforma socială” , [s.a.] . – 15 p. ; 26 cm
Extras din „Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială”, Anul III, No. 2-3
În volumul: „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
614

I.M. III 445


BABÈS, V.
Contribution à l’étude des lésions aiguës des reins liées à la présence des
microbes. Le rein et le foie dans la fièvre jaune / V. Babès . – Paris : G. Masson, Éditeur ,
1893 . – p. 442 – 465, XVII pl. ; 23 cm
Extras din “Archives de physiologie normale et pathologique” / directori M. M. Brown –
Séquard, Charcot Vulpian ; M. A. Joffroy, Nov. 1883, Nr. 8
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.36:579
616.61:579:616.92/.93

I.M. III 520


BABEŞ, V

105
Corpusculele lui Negri şi parazitul turbării / V. Babeş . – Bucureşti : Instit. de Arte
Grafice „Carol Göbl”, 1906 . – 9 p. ; 27 cm.
Extras din „Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXIX, Memoriile
Secţiunii Ştiinţifice
616.9
616.99

I.M. III 510


BABEŞ, V.
Curs de anatomie patologică generală / V. Babeş ; lecţiuni culese şi redactate de V.
Sion . – Bucureşti : Editura Institutului de Patologie şi de Bacteriologie, 1899 . – 361 p. :
fig. ; 25 cm.
616-091

I.M. IV 78
BABEŞ, V.
Curs de bacteriologie / V. Babeş ; lecţiuni culese şi redactate V. Oprescu şi S.
Nicolaie . – Bucuresci : Editura Institutului de Patologie şi de Bacteriologie , 1900 . – p.
500- ; 26 cm . – ( Lecţiuni Universitare făcute la Institutul de Patologie şi de
Bacteriologie ; III )
Exemplar incomplet
Ex-libris ştampilă “Clinica Obstetricală. Biblioteca. Director prof. Dr. N. Gheorghiu”.
576.8(09)

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Despre combaterea răpciugii cailor / V. Babeş . – Bucuresci : Institutul de Arte
Grafice Carol Göbl , 1901 . – 64 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXIII, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
579.62

I.M. III 668


BABEŞ, V.
Despre epidemiile asociate / V. Babeş . – Bucuresci : Instit. de Arte Grafice Carol
Göbl, 1902 . – 10 p. ; 27 cm.
Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom XXIV. Memoriile secţiunii
sciinţifice
616.98

I.M. IV 53
BABEŞ, V.
Despre lucrările ştiinţifice ale Profesorului Dr. Nicolae Kalinderu, membru
corespondent al Academiei Române : extras din Analele Academiei Române , seria II –

106
Tom XXV , Memoriile Secţiunii Ştiinţifice / Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei
Române . - Bucuresci : Inst. de Arte Grafice “Carol Göbl” , 1903 . - 13 p. ; 25 cm. -
(Academia Română)

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Despre lucrările sciinţifice ale profesorului Dr. Nicolae Kalinderu / V. Babeş . –
Bucuresci : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl , 1903. – 13 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXV, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
929Kalinderu, Nicolae
61(09)

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Despre pătrunderea unor microbi prin suprafaţa corpului . Observaţiuni despre
malaria în România şi combaterea ei / V. Babeş . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice
Carol Göbl , 1905. – 8 p. : tab. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXVII, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.936(498)

I.M. IV 15
I.M. III 445
BABEŞ, V.
Despre raporturi care există între anumite anomalii congenitale ale feţei şi între
transformaţiunea simetrică a extremităţilor (acromatogeneză) / V. Babeş . – Bucureşti :
Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea ; Viena : Gerold & Comp. ; Berlin : R.
Friedlaender & Sohn ; Lipsca : O. Harrassowitz , 1913 . – 6 p. ; 26 cm
Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXV, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice
În volumul: „Extrase. Lucrări. : V : 1883-1921”
Coligat
616-007.24

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Despre raporturile cari există între turbare, jigodie şi pneumoenterita porcilor : cu
o tabelă litografică colorată / V. Babeş . – Bucureşti : Librăriile Socec & Comp, C. Saftea
şi Librăria Naţională ; Viena : Gerold & Comp. ; Berlin : R. Friedlaender & Sohn ; Lipsca
: O. Harrassowitz , 1912 . – 7 p., 1 planşă ; 26 cm

107
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXIV, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
619:636.4

I.M. II 2702/34
I.M. II 2702/29
I.M. II 2702/27
I.M. II 2702/25
BABEŞ, V.
Despre septicemia hemoragică la om / V. Babeş . – Bucuresci : Redacţia şi
administraţia la Institutul de Patologie şi Bateriologie, 1899 . – p. 321-328 ; 25 cm.
Extras din : „România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
616.94-005.1

I.M. II 2703/4
BABEŞ, V.
Despre tuberculosa vitelor la noi / V. Babeş . – Bucuresci : Redacţia şi
Administraţia la Institutul de Patologie şi de Bacteriologie, 1899 . – p. 81-86 ; 25 cm.
Extras din : „România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
619:616.24-002.5

I.M. III 809


BABEŞ, V.
Desvoltarea cunoştinţelor noastre asupra turbării / V. Babeş . – Bucuresci :
Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1901 . – 19 p. ; 27 cm.
Extras din Analele Academiei Române, Seria II. Tom XXIII. Memoriile Secţiunii
Sciinţifice.
616.98:619

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Direcţiunea medicinei moderne şi noul institut de bacteriologie / V. Babeş . –
Bucuresci : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl , 1900. – 13 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXII, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
576.8

I.M. III 445


BABEŞ, V.

108
A doua Conferinţă Internaţională pentru studiul şi combaterea leprei ţinută la
Bergen ( Norvegia ) în 16-19 august 1909 şi participarea României la această conferinţă /
V. Babeş . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl , 1910 . – 27 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXII, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616-002.73-08(042)

I.M. III 445


BABES, V.
Die Wanderungen des Pentastomum denticulatum beim Rinde / V. Babes . –
Jena : Verlag von Gustav Fisher , 1888 . – 4 p. ; 23 cm
Extras din “Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde”, V Band, 1888, No 9
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8

I.M. III 445


BABES, V.
Einige erklärende Bemerkungen zu bakteriologischen Mittheilungen / V. Babes . –
Jena : Verlag von Gustav Fisher , 1889 . – p. 11-13 ; 23 cm
Extras din “Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde”, IV Band, 1889, No 1
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8
616.98

I.M. III 445


BABÈS, V.
Essai de traitement de la tuberculose par l’injection du sérum de chiens rendus
réfractaires à cette maladie / V. Babès . – Havre : Imprimerie Lemale et C ie , 1893 . – 8
p. ; 23 cm
Comunicare la “Congrès pour l’Etude de la Tuberculose”, Session 1893
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616-002.5:579.62
576.8

I.M. III 445


BABES, V.
L’état en face des nouvelles recherches bactériologiques : Conférence tenue dans
la Ière Séance Générale du 30 Mars 1894 du XIème Congrès International de Mèdecine de
Rome / V. Babes . – Bucarest : Litho-Typographie “Carol Göbl” , 1894 . – 28 p. ; 23 cm
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat

109
576.8
616-022.7

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Extrase din comunicările mai însemnate făcute în şedinţele dela 16 martie 1917
până la 5 iulie 1919 : Despre stratul delimitant al lobulilor ficatului, Contribuţiuni la
studiul febrei recurente, Constatări asupra corpusculilor lui Negri, Observaţiuni asupra
pelagrei prizonierilor de răsboiu, Observaţiuni asupra scorbutului, Despre
microorganismele safraninofile, Observaţiuni asupra formei cerebrale a malariei tropicale
(febră comatoasă), Observaţiuni despre seria intermediară (tifocoli) şi despre prioritatea
descoperirei bacililor paratifici, Despre pelagra din Bucureşti, Raphael Blanchard (1857-
1919), Concepţiuni noui asupra importanţei asociaţiunilor microbiene / V. Babeş . –
Bucureşti : Librăriile “Cartea Românească” şi Pavel Suru, 1921 . – 46 p. ; 26 cm
Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXIX (1916-1919), Memoriile
Secţiunii Ştiinţifice
În volumul : „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
61(049.1)

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894 / V. Babeş . – Conţine 50 de articole
576.8(086)

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Extrase. Lucrări : V : 1879 – 1894 / V. Babeş . – Conţine 54 de articole
576.8(086)

I.M. III 598


BABEŞ, V.
Feine histologische Veränderungen des Rückenmarkhäute und der weissen
substanz. Pathologische Histologie der grauen Substanz und des Centralcanals nuit
Ausschluss der wahren Geschwulstbildungen / V. Babeş . – Berlin : Verlag von August
Hirschwald, 1896 . – p. 3-6 ; 26 cm
616.8

I.M. II 3465 – 65 / 2
BABEŞ, V.
Fièvre typhoide, paratyphus et les infections par les viandes / V. Babeş . - [S.l. :
s.n. , s.a.] . - 22 p. ; 23 cm.
Coligat
616.927

I.M. II 1302

110
BABEŞ, V.
Instrucţiuni asupra pestei (ciumei): elaborate din însărcinarea Consiliului Sanitar
Superior / de prof. V. Babeş . – Bucureşti : Tipografia „Voinţa Naţională”, 1901 . – 16 p. ;
23 cm.
616.9

I.M. I 160
BABEŞ, V.
Instrucţiuni şi noţiuni utile pentru combaterea unor boale epidemice în armată :
holera asiatică, ciuma, febra tifoidă şi dezenteria / V. Babeş . – Bucureşti : Imprimeria
Statului, 1915 . – 87 p. ; 16 cm.
Ştampilă „Donaţiunea Ing. O. Păduraru”
616.9:355/359

I.M. III 445


BABEŞ, V.
În ce măsură a contribuit ştiinţa română la combaterea boalelor infecţioase în
răsboiu / V. Babeş . – Bucureşti : Librăriile Socec & Co., C. Sfetea, Pavel Suru , 1916 . –
24 p. ; 26 cm
Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVIII, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice
În volumul: „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
614.4

I.M. II 2702/10
BABEŞ, V.
Încercări pentru descoperirea agentului patogen al turbărei / V. Babeş . –
Bucuresci : Redacţia şi Administraţia la Institutul de Patologie şi de Bacteriologie , 1899 .
– p. 154-160 ; 25 cm
Extras din „România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
616.98

I.M. III 445


BABEŞ, V.
La répartition de la lèpre en Roumanie depuis la I ère Conférence de la lèpre / V.
Babeş . – Leipzig : Johann Ambrosius Barth , 1910 . – p. 152-157 : tab. ; 26 cm.
Tiré-à-part de la „Lepra. Bibliotheca internationalis. Band X. 1910”
În volumul “Extrase. Lucrări : V. : 1883-1921”
Coligat
616-002.73(498)

I.M. II 2657
BABEŞ, V.

111
[Lepra în România] / V. Babeş . – Berlin : Verlag von August Hirschwald, 1904 . –
p. 307-351 : fig. ; 25 cm.
Extras din „V. Internationaler Dermatologen-Kongress”, Berlin, 12-17 September
1904, I Band
616.5(053)

BABEŞ, V.
Lesiunile sistemului nervos în pelagră / V. Babeş . – [ S.l. : s.n. , s.a. ]. – 7 p. ; 26
cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXII, Partea administrativă şi
Desbaterile
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.8:616.398

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Leziunile gastro-intestinale în pelagră / V. Babeş . – [S.l. : s.n.] , [1915] . – 4 p. ;
26 cm
În volumul: “Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
616.398 :616.34-001

I.M. II 951
BABEŞ, V. Dr.
Louis Pasteur : cuvânt de pomenire la centenarul naşterii / dr. V. Babeş . –
Bucureşti : Cultura Naţională , 1923 . – 38 p. ; 24 cm
În: Academia Română. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. Seria III, Tomul I, Mem. I
929 Pasteur, Louis

I.M. II 2075
BABEŞ, V.
Mozeus propres à combattre la morve des chevaux / V. Babeş ; trad. I. St. Furtună,
I. P. Pejan . – Bucureşti : Tipografia „Munca”, 1903 . – 103 p. ; 24 cm
616.9

I.M.II 3465 – 53 / 2
BABEŞ ,V.
Les nodules rabiques et le diagnostic rapide de la rage / V.Babeş . – Paris :
Georges Carre et C.Naud , 1900 . – 13 p. ; fig. ; 23 cm.
Extras din “Presse médicale “ (Nr.75 ,8 septembre 1900)
616.993

I.M. II 598
BABEŞ, V.

112
Nervenwurzeln bei chronischer myelitis und Alkoholneuritis / V. Babeş . –
Berlin : Verlag von August Hirschwald, 1894 . – p. 37-39 ; 26 cm.
Extras din „Atlas der Pathologischen Histologie des Nervensystems”
616.8

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Observations sur la genèse des cellules géantes / V. Babeş . – Paris : Gauthier –
Villars , Imprimeur – Libraire des comptes rendus des séances de l’Académie des
Sciences, 1903 . – 3 p. ; 26 cm.
În volumul „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
575/576

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Observaţiuni asupra capsulelor suprarenale / V. Babeş . – Bucureşti : Institutul de
Arte Grafice Carol Göbl , 1908 . – 29 p., 6 fig. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXX, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
612.46
616.45

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Observaţiuni critice asupra fagocitozei / V. Babeş . – Bucureşti : Institutul de Arte
Grafice Carol Göbl , 1910 . – 35 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXII, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
612.112
591.111.7

I.M. II 3465-4/4
BABEŞ, V.
Untersuchung ǔber die Negrischen Kǒrpen und ihre Beziehrung zu dem Virus der
Wutkrankheit / V. Babeş . – [ s.l. : s.n. , s.a. ] . – p. 435-452 : fig. ; 28 cm
Coligat
616.99

I.M. III 279


BABEŞ, Victor

113
Opere alese : Vol. I / V. Babeş . – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Populare
Române, 1954 . – I-XXIII, 640 p. ; 24 cm. – (Academia R.S.R.)
Note p. 629-640
Exemplarul conţine foto V. Babeş
576.8(498)(091)
929Babeş, Victor

I.M. III 279


BABEŞ, Victor
Opere alese : Vol. II / V. Babeş . – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Populare
Române, 1959 . – 806 p. :TAB. ; 24 cm. – (Academia R.S.R.)
Conţine planşe
61

I.M. III 279


BABEŞ, Victor
Opere alese : Vol. I, II, III / V. Babeş . – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii
Populare Române, 1979 . – vol 1=330p., vol. 2= 344 p., vol. 3= 354p. ; 24 cm. –
(Academia R.S.R.)
Exemplarul conţine foto V. Babeş
576.8(498)(091)
929Babeş, Victor

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Pélagra / V. Babeş . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – 8 p. ; 26 cm.
În volumul „Extrase. Lucrări : V. : 1883-1921”
Coligat
616.398

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Prejudiţiile sanitare din punct de vedere al sciinţelor sanitare / V. Babeş . –
Bucuresci : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl , 1901. – 10 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXIII, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
614(09)
61(09)

I.M. III 598


BABEŞ, V.
Pathologische Veränderungen des Centralcanals und dessen Ungebung / V.
Babeş . – Berlin : Verlag von August Airschwald, 1896 . – p. 29-31 ; 26 cm.
Extars din „Atlas der Pathologischen Histologie des Hervensystems”

114
616.8

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Pélagra / V. Babeş . – [S.l. : s.n., s.a.] . – 18 p. ; 26 cm.
În volumul: „Extrase. Lucrări: II : 1883-1921
Coligat
616.398

I.M. III 445, I.M. IV 73


BABEŞ, V.
Problemele turbării / V. Babeş . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl
, 1909 . – 14 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXI, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.992

I.M. II 2702/70
I.M. II 2702/64
BABEŞ, V.
Questions de priorité / V. Babeş . – [S.l. : s.n., s.a.] . – p. 86-88 ; 25 cm.
Extras din “La roumanie Médicale”
Coligat
616.8:616.9

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Raport asupra autopsielor şi cercetărilor mai interesante făcute în spitalele civile :
1 Octombre 1887 – 1 Aprilie 1888 / V. Babeş . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1888 .
– 27 p. ; 23 cm
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616-091.5

I.M. II 890
BABEŞ, V.
Răspuns la acuzările aduse de profesorul I. Atanasiu în Consiliul Universitar / V.
Babeş . – Bucureşti : Imprimeria „Liga Poporului” , 1920 . – 8 p. ; 23 cm
61(09)

I.M. I 89
BABEŞ, V.
Şeapte conferinţe publice făcute la Institutul de Bacteriologie : I. Datoriile
Statului faţă cu descoperirile Bacteriologiei, II. Seroterapia, III. Difteria, IV. Pesta, V.

115
Tuberculosa, VI. Apa Bucurescilor, VII. Lepra şi Pelagra / V. Babeş . – Bucuresci :
Tipografia „Gazetei Săteanului” , 1900 . – 149 p. ; 17 cm
Extrase din „Gazeta Săteanului”
61(042)

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Sediul bacililor leprei din punctul de vedere al invasiunii, al eliminărilor şi al
combaterii leprei / V. Babeş . – Bucuresci : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl , 1898. –
38 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XX, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
576.8:616-002.73

I.M. I 284
BABEŞ, V.
Şease conferinţe publice ţinute la începutul anului 1902 / V. Babeş . – Bucureşti :
Tipografia „Gazetei Săteanului”, 1903 . – 119 p. ; 16cm
61(042)

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Sesiunile sistemului nervos în pelagră / Babeş . – [S.l. : s.n., s.a.] . – 7 p. ; 26 cm
Estras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom xxii, Partea administrativă şi
Desbaterile
În volumul : Extrase. Lucrări : V : 1883-1921
Coligat
616.8:616.398

I.M. III 782


BABEŞ, V.
Slăbiciunea inimii / V. Babeş . – Bucureşti : Instit. de Arte Grafice Carol Göbl,
1907 . – 28 p. ; 28 cm.
Înaintea titlului : Academia Română
Extras din Analele Academiei Române. Seria II . – Tom. XXX-lea. Memoriile
Ssecţiunii Ştiinţifice
616.12

I.M. III 445


BABES, V.
Sur les associations bactériennes sur la concurrence vitale du bacille de la
tuberculose / V. Babes . – Paris : G. Masson, Éditeur , 1889 . – 22 p. ; 22 cm
Extras din comunicările “Congrès pour l’étude de la tuberculose chez l’homme et
chez les animaux”, 1ère Session du 25 au 31 juillet 1888 à Paris

116
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616-002.5:616.98
576.8

I.M. III 445


BABES, V.
Sur un bacille produisant la gingivite et les hémorragies dans le scorbut / V. Babes
. – Paris : G. Masson, Éditeur , 1893 . – p. 607 - 619 ; 23 cm
Extras din “Archives de médecine expèrimentale et d’anatomie pathologique”,
1893, No 5
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.392-022.7
576.8

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Sur des réactions réputées comme spécifiques dans la lèpre / V. Babeş . –
Leipzig : Johann Ambrosius Barth , 1940 . – p. 321 – 333 ; 26 cm.
Separat – Abdruck aus Lepra. Bibliotheca internationalis. Band XI. 1910
În volumul “Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
616-002.73

I.M. II 1734/5
BABEŞ, V.
Sur la transmission des propriétés immenisantes par le sang des animaux
immenisés / V. Babeş . – Paris : Masson et Cie, Éditeurs, 1896 . – p. 113-118 ; 24 cm.
Extras din „Archives des Sciences Médicales”, Tome I, 1896
619

I.M. II 2702/53
BABEŞ, V.
Sur le traitement des maladies nerveuses infectieuses et notamment de la rage par
des injections de substances nerveuse normale / V. Babeş . – [S.l. : s.n. ,s.a.] . – p.2-11 ;
25 cm.
Extras din “La Roumanie Médicale”
Coligat
616.89:616.9

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Starea actuală a luptei împotriva cancerului / V. Babeş . – Bucureşti : Institutul de
Arte Grafice Carol Göbl , 1908 . – 28 p. ; 26 cm

117
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXI, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616-006.6-08

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Starea actuală a luptei în contra tuberculozei / V. Babeş . – Bucureşti : Institutul de
Arte Grafice Carol Göbl , 1905. – 13 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXVIII, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616-002.5-08

I.M. III 445


BABES, V.
Die Stellung des Staates zu den Resultatea der Bacteriologischen Forschung / V.
Babeş . – Bucarest : Tipografia Academiei John & Freudenberg , 1894 . – 58 p. ; 22 cm
Extras din “Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde”, 1887, II Band, No 21
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616-022.7
576.8

I.M. II 2034
BABEŞ, V.
Studii asupra turbărei şi vaccinaţiei antirabice : Raport înaintat Congresului
Internaţional de Igienă din Londra / V. Babeş . – Bucureşti : Tipografia „Românulu”,
Vintilă C.A. Rosetti, 1891 . – 10 p. ; 23 cm.
615.371:616.993

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Studii critice asupra actualei organizaţiuni sanitare : II : Dispoziţiunile legale în
vederea combaterii boalelor infecţioase / V. Babeş . – Bucureşti : Librăriile Socec &
Comp, C. Saftea şi Librăria Naţională ; Viena : Gerold & Comp. ; Berlin : R.
Friedlaender & Sohn ; Lipsca : O. Harrassowitz , 1911. – 13 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXIII, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.9-084

I.M. IV 202

118
BABEŞ, V.
Studii critice asupra actualei organizaţii sanitare : Vasile Lascăr şi măsurile sanitare din
comunele rurare / V. Babeş . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1907 .
– 19 p. = p. 30-47 ; 27 cm.
Extras din: Analele Academiei Române, nr. 2, seria II, tom XXX, 1907 : Memoriile
Secţiunii Ştiinţifice.
Înaintea titlului: Academia Română
614.258

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Studii asupra combaterii holerei / V. Babeş . – Bucureşti : Librăriile Socec &
Comp. ; Berlin : R. Friedlaender & Sohn ; Lipsca : O. Harrassowitz , 1914 . – 36 p. :
tab. ; 26 cm
Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVI, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice
În volumul: „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
616.932-084

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Studii asupra pelagrei : şedinţa dela 3 Decemvrie 1910 / dr. V. Babeş . – [S.l. . s.n.
, s.a.] . – 44 p. , 14 fig. ; 26 cm.
În volumul „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
616.398

I.M. III 445


BABES, V.
Technique des autopsies : Pratiquées sur l’homme en vue de la recherche des
bactéries / V. Babes . – Paris : Ancienne Librairie Germer Baillière et C ie , 1887 . – p.
157-162 ; 23 cm
Extras din “Archives roumaines de Médecine et de Chirurgie” / ed. Georges Assaky
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8
616-091.5-093/-098

I.M. III 461


BABEŞ, V.
Travaux sur la pellagre : exécutés sous la direction de V. Babeş ; publiés par V.
Babeş, A. Babeş, Aurel A. Babeş . – Bucarest : « Cultura » , 1923 . – 312 p. : fig., planşe
color ; 29 cm . – (Annales de l’Institut de pathologie et de bactériologie de Bucarest ; Vol.
VIII, Année 1922/3)
616.398

119
I.M. III 445
BABEŞ, V.
Die Tuberkulose in Rumänien und die Mittel zur Bekämpfung derselben / V.
Babeş . - Leipzig : Johann Ambrosius Barth , 1900 . – 383 p. ; 26 cm.
Separat – Abdruck aus der Zeischrift für tuberkulose und Heilstättenwesen, Band 2, Heft
5, 1900
În volumul „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
616-5-002.5-084(498)
61(09)

I.M. III 445


BABES, V.
Ueber Bacillen der hämorrhagischen Infektion des menschen / V. Babes . – Jena :
Verlag von Gustav Fisher , 1891 . – 8 p. ; 23 cm
Extras din “Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde”, IX Band, 1891
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8
616.98

I.M. II 3465 – 53 / 3
BABEŞ, V.
Ueber den Einfluss der vershiedenen Infectionen auf die Nervenzellen des
Rückenmarks / V. Babeş . - [s.l. : s.n. , s.a.] . - p. 32 : fig. ; 23 cm.
Coligat
616.831.9-002

I.M. III 445


BABES, V.
Ueber die ersten erfolgreichen Impfungen gegen Hundswuth mittels des Blutes
immunisirter Thiere / V. Babes . – Berlin : Verlag von Julius Sittenfeld , 1892 . – 4 p. ; 23
cm
Extras din “Deutschen Medicinischen Wochenschrift”, 1892, No 41
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
615.38
576.8

I.M. III 445


BABES, V.
Ueber die bei Influenza gefundenen feinen Bacterien / V. Babes . – Berlin : Verlag
von Julius Sittenfeld , 1892 . – 7 p. ; 23 cm
Extras din “Deutschen Medicinischen Wochenschrift”, 1892, No 6
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”

120
Coligat
576.8

I.M. III 445


BABES, V.
Ueber die durch Streptokokken bedingte acute Leberentartung / V. Babes . –
Berlin : Verlag von Georg Reimer , 1894 . – 20 p. ; 21 cm
Extras din “Virchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für
klinische Medicin”, 136 Band, 1894
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8:616-022.7
616.98

I.M. II 3465-23/1
I.M. II 3465-4/27
BABEŞ, V.
Über die Notwendigkeit der Abänderung des Pasteur’schen Verfahrens der
Wutbehandlung / V. Babeş . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – p. 401-412 : tab. ; 24 cm.
Coligat
615

I.M. III 445


BABES, V.
Ueber einen die Gingivitis und Hämorrhagieen verursachenden Bacillus bei
Skorbut / V. Babes . – Leipzig : Verlag von Georg Thieme , 1893 . – 9 p. ; 23 cm
Extras din “Deutschen Medicinischen Wochenschrift”, 1893, No 43
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.392-022.7
576.8

I.M. III 445


BABES, V.
Ueber Safraninlösung mit Anilinöl / V. Babes . – [ S.l. : s.n. ] , 1887 . – 2 p. ; 23
cm
Extras din “Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische
Technik”, Band IV, 1887, p. 470-471
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8
616-091.8

I.M. II 3465-11/5
BABEȘ, V.

121
Ueber spezifische Reaktionen bei Lepra / V. Babeș . – [S. l. : s.n. , s.a.] . – p. 578-
623 ; 23 cm.
Coligat
616.9

I.M. III 518


BABEŞ, V.
Varietăţile şi speciile microbilor şi raportul lor cu organismele superioare / V.
Babeş . – Bucuresci : Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1904 . – 8 p. ; 27 cm.
Extras din „Analele Academiei Române”, Seria II, Tom. XXVI, Memoriile
Secşiunii Ştiinţifice
579

I.M. III 598


BABEŞ, V.
Verschiedene Formen der Entortung und Entzündung des Rückenmarkes / V.
Babeş . – Berlin : Verlag von August Hirschwald, 1896 . – p. 20-23 ; 26 cm.
Extras din „Atlas der Pathologischen Histologie des Nervensystems”
616.8

I.M. III 445


BABES, V.
Vorläufige Mittheilungen über einige bei Influenza gefundene Bakterien / V.
Babes . – Jena : Verlag von Gustav Fisher , 1890 . – p. 233-241 ; 23 cm
Extras din “Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde”, VII Band, 1890, No 8
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8
616.98

I.M. III 445


BABES, V.
Weitere Mittheilungen über die Behandlung der Neurasthenie, Melancolie und
gemeinen Epilepsie mittels Injectionennormaler Nervensubstanz / V. Babes . – Berlin :
Verlag von Julius Sittenfeld , 1893 . – 5 p. ; 23 cm
Extras din “Deutschen Medicinischen Wochenschrift”, 1893, No 12 În volumul
“Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.8

I.M. II 3465 – 4/28


I.M. II 3465-4/6
BABEŞ, V.
In welchen Fällen ist mon berechting, eine abortive From der wutkronkheit
anzunehmen / V. Babeş . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - p. 401 – 422 ; 22 cm.
Coligat

122
616.9

I.M. III 445


BABEŞ, V.
Ueber Wuthoxine / V. Babeş . – [ S. l. . s.n. , s.a.] . – 8 p. ; 26 cm.
Sonder-Abdruck aus der V. Leyden-Festschrift, I. Band
În volumul „Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
579

I.M. II 3465 – 64 / 12
BABEŞ, V. ; BOBEŞ, S.
La rage à rechutes et son importance dans le traitement de la rage.
Communication faite dans la séance solennelle de l’Académie Roumaine du 1 Mars 1921
/ V. Babeş , S. Bobeş . - [s.l. : s.n.] , 1921 . - p. 9 – 16 ; 22 cm.
Coligat
616.9

I.M. II 2702/11
BABEŞ, V. ; DEMETRESCU, Gabriel
Un proteu al septicemiei epurilor : Proteza epurilor / V. Babeş, Gabriel
Demetrescu . – Bucuresci : Redacţia şi Administraţia la Institutul de Patologie şi de
Bacteriologie , 1899 . – p. 161-169 ; 25 cm
Extras din „România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
616.94

I.M. II 3465 – 65 / 4
BABEŞ, V. ; LEVADITI, C.
Sur la forme actinomycosique du bacille de la tuberculose / V. Babeş, C.
Levaditi . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - p. 1041 – 1048 : 1 planşă ; 23 cm.
Coligat
616.24-002.5

I.M. V 28
BABEŞ, Victor
Analele Institutului de Patologie şi de Bacteriologie : Vol. VI, An V, 1894/1895 . –
Bucureşti : Imprimeria Statului , 1898
576.8

I.M. III 151 ; I. M. II 1762


BABEŞ, Victor
Anatomia patologică generală : cursul de anatomie patologică al profesorului
Victor Babeş cu 203 figuri originale / V. Babeş ; cules şi redactat de Dr. Marius
Georgescu . – Bucureşti : Cartea Românească , 1921 . – 455 p. : fig. ; 23 cm . –
( Publicaţiunea Casei Şcoalelor )

123
616-091

I.M. II 3234
BABEŞ, Victor
Anatomia patologică generală : Curs : I / cules şi redactat de Marius Georgescu . –
Bucureşti : Cartea Românească, 1921 . – 455p. ; fig. ; 24 cm
616

I.M. III 445


BABES, Victor
Antwort auf Herrn Dittrich’s Entgegnung dessen Artikel über Rhinosklerom
betreffend / Victor Babeş . – Jena : Verlag von Gustav Fisher , 1887 . – [ 3 ] p. ; 23 cm
Extras din “Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde”, 1887, II Band, No 21
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.211-008.6
576.8

I.M. III 445


BABES, Victor
A bör izomdagjairól / Victor Babes . – [ S.l. : s.n. ] , 1882 . – 12 p. ; 23 cm . –
( Különlenyomat az “Orvosi Hetilap” 1882, évfolyamából )
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
616-006
616.5-006
576.8

I.M. III 445


BABEŞ, Victor
Cercetări bacteriologice şi patologice : Fasciculul I / Victor Babeş . – Bucuresci :
Tipografia Curţii Regale , 1889 . – 80 p. ; 23 cm
Extras din “Progresul Medical Român”
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8
616-002.8/.9

I.M. III 151


BABEŞ, Victor
Cursul de anatomie patologică al profesorului Victor Babeş: Anatomia patologică
generală cu 203 fig. originale, vol. I / Victor Babeş ; Cules şi redactat de dr. Marius
Georgescu . – Bucureşti : Cartea Românească, Instit. de Arte Grafice <<Carol Göbl>>,
1921 . – 448 p. ; 20 cm . – (Publicaţiunea Casei Şcoalelor)
616-091

I.M. III 445

124
I.M. IV 16
BABEŞ, Victor
Despre pătrunderea unor microbi prin suprafaţa corpului : observaţiuni despre
malaria în România şi combaterea ei . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice “Carol
Göbl” , 1905 . – 8 p. : tab. ; 20 cm . – ( Academia Română )
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXVII, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice, No. 10-11 / V. Babeş
616-092.7:611.77
616.98:611.77

I.M. III 445


I.M. IV 15
BABEŞ, Victor
Despre raporturi care există între anumite anomalii congenitale ale feţei şi între
transformaţiunea simetrică a extremităţilor ( acrometogeneză ) / Victor Babeş . –
Bucureşti : Librăriile SOCEC & Co , 1913 . – 6 p. ; 27 cm . – ( Academia Română )
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXV, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice, No. 17 / V. Babeş
616-007.24

I.M. III 445


BABEŞ, Victor
Despre transmiterea proprietăţilor immunisante prin sângele animalelor
immunusate : Discurs de recepţiune rostit în şedinţă solemnă sub preşedinţa M.S. Regelui
la 24 Martie 1895 de dr. Victor Babeş, membru al Academiei Române cu respunsul d-lui
Nicolae Kretzulescu / Victoe Babeş . – Bucuresci : Tipografia “Carol Göbl” , 1895. – 44
p. ; 26 cm . – ( Academia Română )
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
576.8

I.M. II 2446
BABEŞ, Victor
Die lepra / Victor Babeş . – Wien : Alfred Hölder , 1901 . – 338 p. , 1 harta , X
planşe ; 24 cm.
Bibliogr. p. 317-333
Index p. 334-338
Conţine dedicaţia autorului către Kalenderu
616.9

I.M. III 445


BABES, Victor
Erfahrungen über Aetiologie und Prophylaxis der Cholera-Epidemie der letzten
vier Jahre, mit besonderer Rücksicht auf deren Verbreitung in Ungarn / Victor Babes . –
Wien : Verlag der Oerganisations-Commission des Congresses , 1887 . – 48 p. ; 23 cm .

125
– ( III Internationaler Congress für Hygiene und Demographie zu Wien 1887 . Arbeiten
der Hygienischen sectionen = Travaux des Sections d’Hygiène )
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.932-084

I.M. III 445


BABES, Victor
Kórszövettani és kisérleti tanulmányok a tuberculosisról : II : Az óriási sejtek /
Victor Babes . – [ S.l. : s.n. ] , 1883 . – 11 p. ; 23 cm
Különlenyomat az “Orvosi Hetilap” 1883, évfolyamából
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
616-002.5
576.8
616.98

I.M. III 445


I.M. IV 46
BABEŞ, Victor
În ce măsură a contribuit ştiinţa română la combaterea boalelor infecţioase în
răsboiu : extras din Analele Academiei Române : Seria II : Tom XXXVIII, Memoriile
Secţiunii Ştiinţifice / V. Babeş . – Bucureşti : Librăriile SOCEC & Co. , 1916 . – 26 p. ;
28 cm . – ( Academie Română )
616.9

I.M. III 445


BABES, Victor
Observations sur quelques lésions infectieuses des muqueuses et de la peau :
diphthérie, charbon, mycose intestinale, morve, fièvre typhoide, choléra, gangrène, sueur
rouge, verreus / Victor Babes . – Paris : Ancienne Librairie Germer Baillière et C ie Félix
Alcan, Éditeur , s.a. . – 32 p. : IV planşe ; 23 cm
Extras din “Journal de l’anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de
l’homme et des animaux” / ed. Charles Robin, G. Pouchet
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.5:616.9
616.5-002

I.M. III 279


BABEŞ, Victor
Opere alese : Vol. I / V. Babeş . – Bucureşti : Editura Academiei Republicii
Populare Române , 1954 . – I – XXIII p., 640 p. : il. ; 24 cm . – ( Academia R.S.R. )
Note p 629-640
Exemplarul conţine foto. V. Babeş
576.8(498)(091)
929Babeş, Victor

126
I.M. III 279
BABEŞ, Victor
Opere alese / V. Babeş . – Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare
Române , 1979 . – 3 vol. ; 24 cm . – ( Academia R.S.R. )
Exemplarul conţine foto. V. Babeş
576.8(498)(091)
929Babeş, Victor

I.M. II 115
BABEŞ, Victor
Pagini alese / Victor Babeş ; prefaţă de M. Babeş şi N. Bolbrasă . – Bucureşti :
Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică , 1954 . – 279 p. ; 20 cm
576.8(498)(091)
929Babeş, Victor

I.M. III 445


BABES, Victor
A sárga-láz bacteriumyai : Elöleges közlemény / Victor Babes . – Paris : s.n. ,
1883 . – 8 p. ; 23 cm
Különlenyomat az “Orvosi Hetilap” 1883, évfolyamából
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
576.8
616.98

I.M. II 364
BABEŞ, Victor
Traité de la rage : avec 11 figures dans le texte, un tableau graphique, et 5
planches lithographiques coloriées / Victor Babeş . – Paris : Librairie J. - B. Baillière et
Fils , 1912 . – 680 p. : fig., tab. ; 24 cm
Indice p. 655-665
616.98:578.821(035)

I.M. III 445


BABES, Victor
Ueber den Bau der Sarkome / Victor Babes . – Berlin : s.n. , 1883 . – [ 4 p. ] ; 23
cm
Extras din “Centralblatt f.d. med. Wissenschaften”, 1883, No 49
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616-006.04

I.M. III 445


BABES, Victor

127
Ueber einige pathologisch-histologische methoden und die durch dieselben
erzielten Resultate / Victor Babes . – Berlin : Verlag von Georg Reimer , 1886 . – p. 511-
521, 2 planşe ; 22 cm
Extras din “Archiv für pathologische Anatomie und physiologie und für klinische
Medicin”, 105 Band, 1886
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616-091.8
579
576.8

I.M. II 1088
BABEŞ, Victor
Untersuchungen über den Leprabacillus und über die Histologie der Lepra / dr.
Victor Babeş . – Berlin : Verlag von S. Karger, 1898 . – 139 p. : il. ; 25 cm
Bibliogr. p. 109-112
616-002.73

I.M. III 445


BABES, Victor
Untersuchungen über Hundswut / Victor Babes . – Berlin : s.n. , 1887 . – [ 3 p. ] ;
23 cm
Extras din “Centralblatt f.d. med. Wissenschaften”, 1887, No 37
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.98/.99:576.8

I.M. III 445


BABEŞ, Viktor
Hámijképletek méhizomdagokban / Viktor Babeş . – [S.l. : s.n. ], 1889 . – 8 p. ; 23
cm. – (Külötenyomat az “Orvasi Hetilop” 1881 énfolyomálól)
În volumul „Extrase. Lucrări: I: 1879-1999”
Coligat
618.14-006.5

I.M. II 1592
I.M. III 263
BABEŞ, V. ; BABEŞ, A. A.
Anatomia patologică specială pentru studenţi şi medici : Vol. I : Aparatul
respirator. Tubul digestiv. Aparatul urinar. Organele genitale / V. Babeş, A. A. Babeş . –
Tipografia „Cultura” , 1922 . – 404 p. : il. ; 24 cm
Ex-libris ştampilă Thoma Jonnescu
616-091:611.2/.6

I.M. II 1451
I.M. III 263

128
BABEŞ, V. ; BABEŞ, A. A.
Anatomia patologică specială pentru studenţi şi medici : Vol. II : Sângele.
Organele hematopoetice. Aparatul circulator. Sistemul locomotor. Glandele endocrine.
Sistemul nervos. Pielea / V. Babeş, A. A. Babeş . – Tipografia „Cultura” , 1925 . – 475
p. : il. ; 22 cm
616-091

I.M. III 445


BABEŞ, V. ; BABEŞ, A.
Etudes sur les filtres à sable et sur l’aqueduc de la ville de Bucarest / V. et A.
Babeş . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 36 p. : tab. ; 26 cm.
În volumul “Extrase. Lucrări : V : 1883-1921”
Coligat
614(498Bucureşti)

I.M. II 2486/2b
I.M. II 2702/23
I.M. II 2702/20
BABEŞ, V. ; BARONCEA, S.
Despre prevenirea şi vindecarea epilepsiei toxice prin injecţiuni de substanţă
nervoasă normală / V. Babeş, S. Baroncea . – Bucuresci : Redacţia şi Administraţia la
Institutul de Patologie şi Bacteriologie, 1899 . – p. 283-286 ; 23 cm.
Extras din “România medicală”
616.853-08

I.M. II 2486/2b
BABEŞ, V. ; BARONCEA, S.
Despre prevenirea şi vindecarea epilepsiei toxice prin injecţiuni de substanţă
nervoasă normală / V. Babeş, S. Baroncea . – [ S. l. : s. n. , s.a. ] . – p. 300-305 ; 23 cm.
Extras din “România medicală”
616.853-08

I.M. II 2702/21
BABEŞ, V. ; BARONCEA, S.
Despre o ceară desinfectată pentru ceruitul pardoselei / V. Babeş, S. Baroncea . –
Bucureşti : Redacţia şi Administraţia la Institutul de Patologie şi Bacteriologie, 1899 . –
p. 287-289 ; 25 cm.
Extras din „România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
613

I.M. III 445


BABEŞ, V. ; BOBEŞ, S.
Cercetări pentru a perfecţiona tratamentul antirabic / V. Babeş, S. Bobeş . –
Bucureşti : Librăriile Socec & Comp, C. Sfetea şi Librăria Naţională ; Viena : Gerold &

129
Comp. ; Berlin : R. Friedlaender & Sohn ; Lipsca : O. Harrassowitz , 1912 . – 5 p. : tab. ;
26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXV, Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
616.992-08

I.M. II 2778
BABEŞ, V. ; BOTESCU, H.
Congresul al VII-lea : 24 Martie – 29 Martie 1903 / V. Babeş, H. Botescu . –
Bucuresci : Institutulde Arte Grafice „Eminescu”, 1903 . – 134 p. ; 23 cm.
Înaintea titlului : Asociaţia generală a Medicilor din Ţară
61(063)

I.M. III 445


BABES, V. ; GHEORGHIU, D.
Étude sur des différents formes du parasite de la malaria en rapport avec les
différentes manifestations cliniques de la maladie et sur les modifications des éléments
figurés du sang dans cette maladie / V. Babes, D. Gheorghiu . – [ S.l. : s.n. , 1893 . – p.
186 – 226, 2 planşe color ; 23 cm
Extras din “Archives de médecine expèrimentale”, Tom V, 1893
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.936:616.15

I.M. III 445


BABES, V. ; KALINDERO, N.
Un cas de maladie d’Addison avec lésion des centres nerveux / V. Babes, N.
Kalindero . – Paris : Ancienne Librairie Germer Baillière et C ie Félix Alcan, Éditeur ,
1890 . – 15 p. ; 23 cm
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.45-008.64:616.8

I.M. III 445


BABES, V. ; KALENDERO, N.
Lésions tuberculeuses comme portes d’entrée de la fièvre typhoide . L’entéro-
hépatite suppurée et l’infection hémorrhagique / V. Babes, N. Kalendero . – Havre :
Imprimerie Lemale et Cie , 1893 . – 7 p. ; 23 cm
Comunicare la “Congrès pour l’Etude de la Tuberculose”, Session 1893
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616-002.5:616.927
576.8

130
I.M. III 445
BABES, V. ; KALENDERO, N.
Ueber die Wirkung des Koch’schen Heilmittels bei Lepra / V. Babes, N.
Kalendero . – Berlin : Verlag von Julius Sittenfeld , 1891 . – 6 p. ; 23 cm
Extras din “Deutschen Medicinischen Wochenschrift”, 1891, No 3
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616-002.73
616.157/.159
616-002.5

I.M. II 1734/6
BABEŞ, V. ; KREMNITZER, F.
L’anatomie microscopique des ganglions spinaux et la pathogénie du tabes / V.
Babeş, F. Kremmitzer . – Paris : Masson et Cie , Éditeurs, 1896 . – p. 134-145 ; 24 cm.
Extars din „Archives des Sciences Médicales”, Tome I, 1896
616.834

I.M. II 1734/8
BABEŞ, V. ; MANICATIDE
Recherches sur la syringomyélie / V. Babeş, Manicatide . – Paris : Masson et C ie,
Éditeurs, 1896 . – p. 213-230 ; 24 cm.
Extras din „Archives des Sciences Médicales”, Tome 1, 1896
616.71-018.46
616.419

I.M. II 2690
BABEŞ, V.; MIRONESCO, Th.
La paralysie ascendente mortelle survenue après le traitement antirabique / V.
Babeş, Th. Mironesco . – 3 p. ; 24 cm.
Extras din Comptes rendus des sèances de la Société de Biologie (Séance de la
Réunion biologique de Bucarest du 7 Mai 1908, p. 964)
616.98:578.821

I.M. II 3465-10/1
BABEȘ, V. ; MIRONESCU, Th.
VIII. Uber dissezierende Arteriitis und Aneurysma dissecans / V. Babeș, Th.
Mironescu . – [S.l. : s.n.,s.a.] . – p. 221-235 ; 22 cm.
Bibliogr. P. 234
Coligat
612.81

I.M. II 2702/49
I.M. II 2702/46
BABEŞ, V. ; NICOLAU, S.

131
Despre un microb mucogen producend septicemie de animale / V. Babeş, S.
Nicolau . – Bucuresci : Redacţia şi Administraţia la Institutul de Patologie şi
Bacteriologie, 1899 . – p. 489-494 ; 25 cm.
Extras din “România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
619:618.94

I.M. II 1734/12
BABEŞ, V. ; SION, V.
Un cas d’endocardite et de pyo-septicémie consécutives a une infection
blennorrhagique / V. Babeş, V. Sion . – Paris : Masson et C ie, Editeurs, 1896 . – p. 505-
513 ; 24 cm
Extras din „Archives des Sciences Médicales”, Tome 1, 1896
616.97

I.M. II 2367/1
BABEŞ, V. , SION, V.
Lésions nerveuses dans la pellagre : Notre préalable / V. Babeş, V. Sion . – [ S.l. :
s.n. , s.a. ] . – p. 129-137 ; 25 cm.
616.398:616.8

I.M. II 2702/39
BABEŞ, V. , SION, V.
Lesiunile nervoase în pelagră / V. Babeş, V. Sion . – Bucuresci : Redacţia şi
Administraţia la Institutul de Patologie şi Bacteriologie, 1899 . – p. 441-448 ; 25 cm.
Comunicare făcută la congresul medicilor şi naturaliştilor germani de la Münich
Extras din „România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
616.398:616.8

I.M. III 598


BABEŞ, V. ; MARINESCO, G.
Verschiedene Formen von Nerventartung und Nerventzündung / V. Babeş, G.
Marinesco . – Berlin : Verlag von August Miroschwald, 1894 . – p. 40-44 ; 26 cm.
Extras din „Atlas der Pathologischen Histologie des Nervensystems”
616.8

I.M. IV 74
BABEŞ, Victor ; MARINESCU, Georges
Les Dioscures de la science médicale roumaine : Hommage offert par leurs
collaborateurs, leurs élèves et étudiants / Victor Babeş, Georges Marinescu . – Bucarest :
Imprimerie „Cartea Medicală” , 1924 . – 157 p. : fotogr. ; 24 cm
61(498)(09)

I.M. II 2486/2a
BABEŞ, V. ; POP, E. ; RIEGLER, P.

132
Seroterapia antidifterică în România / V. Babeş, E. Pop, P. Riegler . – [Sl. : s. n. ,
s.a.] . - p. 297-320 ; 23 cm
Extras din : „România medicală”
616.931:615.38

I.M. III 445


BABES, V. ; PUSCARIU, E.
Versuche über Tetanus / V. Babes, E. Puscariu . – Jena : Verlag von Gustav Fisher
, 1890 . – p. 73-76 ; 23 cm
Extras din “Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde”, VIII Band, 1890, No 3
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
576.8
616.98

I.M. III 445


BABEŞ, V. ; RIEGLER, P.
Mortalitatea pescelui de la Herestreu şi de la Teiul Doamnei din primăvara anului
1902 / V. Babeş, P. Riegler . – Bucuresci : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl , 1903 . –
11 p. ; 26 cm
Extras din “Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXV, Memoriile Secţiunii
Sciinţifice
În volumul “Extrase . Lucrări : V : 1883 – 1921”
Coligat
579.62

I.M. II 1734/1
BABEŞ, V. ; VARNALI, dr.
Des myélites infectieuses / V. Babeş, dr. Varnali . – Paris : Masson et C ie, Éditéurs,
1896 . – 34 p. ; 24 cm.
Extras din : „Archives des sciences médicales”, Tome I, 1896
616-006.44

I.M. III 445


BABES, V. ; ZIGURA, V.
Étude sur l’entéro-hépatite suppurée endémique / V. Babes, V. Zigura . – Paris : G.
Masson, Éditeur, 1894 . – p. 862-882 : 6 fig. color ; 23 cm
Extras din “Archives de médecine expèrimentale et d’anatomie pathologique”, 1894, No
6, Novembre
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
Coligat
616.36-002-022.7
576.8

I.M. III 445


BABESIU, V.

133
Ueber die Bakterien des roten Schweifses / V. Babesiu . – Berlin : s.n. , 1882 . –
[ 4 ] p. ; 23 cm
Extras din “Centralblatt f.d. med. Wissenschaften”, 1882, Nr. 9
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
576.8
616-091.8
616-093/-098

I.M. III 445


BABESIU, Victor
Kórboncztani közlemények a Budapesti szegény-gyermekkórházból : A szivbeli
sövény-rendellenességek egy sajátságos alakjáról / Victor Babesiu . – [ S.l. : s.n. ] , 1879 .
– 11 p. ; 23 cm . – ( Különlenyomat az “Orvosi Hetilap” 1879, évfolyamából )
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
618.14-006.5
576.8

I.M. III 445


BABESIU, Victor
Ueber epitheliale Geschwülste in Uterusmyomen / Victor Babesiu . – Wien :
Verlag des Verfassers , 1882 . – 10 p. ; 23 cm
Extras din “Allgem. Wr. Mediyin Zeitung”, 1882, Nr. 4 şi 5
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
618.14-006.5

I.M. III 445


BABES, Viktor
Hámujképletek méhizomdagokban / Viktor Babes . – [ S.l. : s.n. ] , 1881 . – 8 p. ;
23 cm . – ( Különlenyomat az “Orvosi Hetilap” 1881, évfolyamából )
În volumul “Extrase. Lucrări : I : 1879 – 1894”
618.14-006.5

I.M. II 285
BABOEANU, N.
Govora – Călimăneşti-Căciulata : Text în limbile română, franceză şi germană :
50 de vederi pitoreşti / N. Baboeanu . – Bucureşti : Atelierele Grafice „Flacăra” , 1913 . –
88 p. : il. ; 21 cm
615.83

I.M. II 217
BABONNEIX, L.
Syphilis héréditaire : du système nerveux / L. Babonneix . – Paris : Masson et C ie,
Éditeurs , 1930 . – 429 p. : fig. ; 22 cm
Bibliogr. După capitole
Dedicaţie mss
616.8-002.6

134
616972:616.8

I.M. II 806
BACALOGLO, E.
Elemente de fisica pentru usulu şcolelor secundare şi superioare şi pentru studiu
particularu / E. Bacaloglu . – Bucuresci : Typographia Curtei regale , 1888 . – 584 p. : il. ;
23 cm
Index p. 573-584
Însemnare mss.
53

I.M. II 2413
BACALOGLO, E.
Elemente de fisica : pentru usulu scoaleloru secundare şi superioare şi pentru
studiul particularu / E. Bacaloglu . – Bucuresci : Typographia Curţii (Lucrării Associati),
1870 . – 363, XXIV planşe ; 23 cm
Tabla alfabetică de materii p. 355-363
53

I.M. III 613/17


BACALOGLU, C.
L’anévrisme pariétal du coeur / C. Bacaloglu . – [S.l. : s.n., s.a.] . – 14 p. : fig. ; 23
cm.
Bibliographie p. 13-14
Extrait des Archives des Maladies du Coeur , Février, 1930
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice : 1916-1933”
Coligat
616.12-007.64

I.M. III 613/30, vol. I


BACALOGLU, C
Arthrite szphilitique tibio-tarsienne ; Gommes ulcécées de la cuisse / C. Bacaloglu
. – Jassy : Imprimerie H. Goldner , 1914 . – 6 p. ; 23 cm.
Extras din : “Bulletins at Mémoire de la Société de Médecins et Naturalistes de
Jassy , 1914.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.72-002.6

I.M. III 613/21, vol. I


BACALOGLU, C.
Asupra diferitelor varietăţi clinice de leziuni valvulare ale cordului stâng / C.
Bacaloglu . - [ S. l. : s. n. , s. a. ] . - 38 p. : fig. ; 24 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.122

135
616.126

I.M. II 3072
I.M. III 613/8, vol. I
BACALOGLU, C.
Cirosele atrofice neoplastice . Studiu presentat Facultăţii de Medicină pentru
examenul de docenţă (clinică medicală) / C. Bacaloglu . – Bucuresci . Institutul de Arte
Grafice „Eminescu”, 1903 . – 27 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.36-004

I.M. II 1863/13
Prof. Constantin Bacaloglu : Necrolog . – Craiova : Scrisul Românesc, 1942 . – p. 367-
368 ; 23 cm.
Extras din : Mişcarea Medicală – Acta Medica Romana, 1942, an XV, nr. 5-6
929Bacaloglu, C.

I.M. II 920
BACALOGLU, D-rul
Contribuţiune la studiul manifestaţiunilor sifilitice tardive asupra pupilei, aortei şi
sistemului nervos central / d-rul Bacaloglu . – bucureşti : Noua tipografie profesională
„Dimitrie C. Ionescu” , 1907 . – 76 p. ; 23 cm
611.842-002.6
611.13-002.6
611.81-002.6

I.M. II 3638
I.M. II 1990
BACALOGLU, C.
Contribuţiune la studiul kistului hidatic al ficatului (diagnosticul lui ; supuraţiunea
; pericolul puncţiunilor exploratice şi curatrice ; regenerescenţa ficatului) / C. Bacaloglu .
– Iaşi : Tipografia „Dacia” P. & D. Iliescu, 1912 . – 42 p. ; 23 ex.
Extras din “Bulletins et Mimoires de la Société des Médecins et Naturalistes de
Jassy”, No. 11/12, 1912
616.36-002.9

I.M. III 613/3, vol. I


BACALOGLU
Despre neurastenie . Conferinţă ţinută la Ateneu în seara de 18 februarie 1901 /
Bacaloglu . – Bucuresci : Tipografia „Voinţa Naţională”, 1901 . – 39 p. ; 21 cm .
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.891.4

I.M. II 756

136
BACALOGLU, dr.
Endocardită vegetantă pneumococică : Embolie în artera tibială anterioară :
observaţia unui cas / dr. Bacaloglu . – [S.l.] : Institutul „Eminescu” , [s.a.] . – 4 p. ; 24 cm
616.126-002-005.7
616.718.5:616.13-005.7

I.M. III 613/2, vol. I


BACALOGLU, C.
Endocardită vegetantă pneumococică ; embolie în artera tibială anterioară /
Bacaloglu . – [ S.l. ] : [Institutul “Eminescu” ] , [s.a.] . – 4 p. ; 24 cm.
În volumul : “Lucrări Ştiinţifice” : 1900-1915
Coligat
616.24-002-008.87

I.M. III 613/25, vol. I


BACALOGLU
Etude clinique sur l’angine de poitrine : Angina Major / C. Bacaloglu . - [ S. l. : s.
n. , s. a. ] . - 34 p. : fig. ; 23 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.12-009.72

I.M. III 613/9, vol. I


BACALOGLU, C.
Gripa neuro – cardiacă apiretică / C. Bacaloglu . – [S.l.] : Tip. „Eminescu”, [1905]
. – 8 p. ; 23 cm.
Extras din : Revista „Spitalul”, No. 5 din 1905
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.8:616.921.5

I.M. III 613/27, vol. I


BACALOGLU ; ERBICEANU
Hémorrhagie iutra-ventriculaire , syndrome de meningite cerebro-spinale , avec
survivance de trente-huit jours / Bacaloglu , Erbiceanu . - [ S. l. : s. n. , s. a. ] . - 10 p. ;
24 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.831.9-002

I.M. III 613/19, vol. I


BACALOGLU, C.
La grippe pulmonaire pseudo-phimique / C. Bacaloglu . - [ S. l. : s. n. , s. a. ] . -
p. 16 ; 24 cm
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat

137
616.24-002
616.24:616.921.5

I.M. III 613/29, vol. I


BACALOGLU, C.
Infantilism , adenopatii multiple, vegetaţiuni adenoide, plăci de vitiligo cu
dispoziţiune în bande la un sifilitic ,hereditar . Asociaţiunea sifilisului cu tuberculoza / C.
Bacaloglu . - [ S. l. : s. n. , s. a. ] . -9 p. : il. ; 23 cm
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.5-003.829
616.972

I.M. III 613/17, vol. I


BACALOGLU
Intoxication mortelle par le sublimé á la suite de tois injections vaginales faites
par la malade dand un but abortif / Bacaloglu . - [ S. l. : s. n. , s. a. ] . - p. 11 ; 24 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
615.9

I.M. II 1519
BACALOGLU
Intoxication mortelle par le sublimé á la suite de tois injections vaginales faites
par la malade dand un but abortif / Bacaloglu . – Iaşi : Tipografia “Dacia” P & D Iliescu,
1909 . – 11 p. ; 24 cm.
Extras : Buletinul medicilor şi Naturaliştilor din Iaşi
618.3

I.M. III 613/13, vol. I


BACALOGLU, C.
Introducţiune la studiul boalelor infecţioase / C. Bacaloglu . – Bucureşti :
Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva” , [ s. a. ] . – 23 p. ; 24 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.9

I.M. II 548
BACALOGLU, C.
Le kyste hydatique de la rate / C. Bacaloglu . – Jassy : Imprimerie H. Goldner ,
1915 . – 16 cm
Extrait des Bulletins et Mémoires de Médecins et Naturalistes de Jassy
616-002.9

I.M. III 613/32, vol. I


BACALOGLU, C.

138
Le kyste hydatique de la rate / C. Bacaloglu . - Jassy : Imprimerie H. Goldner ,
1915 . – 16 p. ; 23 cm.
Extras din : “Bulletins at Mémoire de la Société de Médecins et Naturalistes de
Jassy , 1914.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616-002.9
619

I.M. III 613/ vol. II


BACALOGLU, C.
Lucrări ştiinţifice : 1916-1933 : Vol. II / C. Bacaloglu . – [S.l. : s.n.], 1916-1933 .
– pag. diferit numerot. ; 28 cm.
Conţine 22 articole

I.M. III 613/, vol. I


BACALOGLU, C.
Lucrări ştiinţifice : 1900-1915 : vol I / C. Bacaloglu . [S.l. : s.n.] , 1900-1915 . –
pag. diferit numerotate ; 27 cm.
Conţine 35 articole

I.M. III 173


BACALOGLU, C.
Lucrări ştiinţifice / C. Bacaloglu . – Bucureşti : Tipografia „Gutenberg” Joseph
Göbl , 1906 . – 40 p. ; 20 cm
61(09)

I.M. III 613/12, vol. I


BACALOGLU, C.
Lucrări ştiinţifice / C. Bacaloglu . – Bucureşti : Tipografia „Gutenberg”, 1906 . 40
p. ; 23 cm .
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice : 1900-1915”
Coligat
616-091:929 Bacaloglu , C.

I.M. III 613/7, vol. I


BACALOGLU, C.
Lucrările ştiinţifice ale doctorului C. Bacaloglu / C. Bacaloglu . – Bucuresci :
Tipografia Modernă “Gregorie Luis”, 1902 . – 31 p. ; 26 cm.
În volumul : “Lucrări Ştiinţiifce” 1900-1915
Coligat
616-091:929 Bacaloglu, C.

I.M. III 613/4, vol. I ; I.M. III 613/5, vol. I ; I.M. III 613/6, vol. I
BACALOGLU

139
Les maladies observéea a l’hospital des enfants – malades de Paris (Pavillon des
Douteux) . Depuis de 1 er Mars jusqu’au 1 er Septembre 1900 . (Prophylaxie hospitaliére,
symptomes et traitment )/ Bacaloglu . [S.l. : s.n., s.a.] . – p. 179-194 ; 25 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616-053.2
616.9-053.2

I.M. II 529
BACALOGLU, C.
Măsurile luate în Ţările Româneşti contra ciumei şi holerei : Raport prezentat la
Congresul Medicilor din ţară, ţinut la Iaşi în zilele de 29-31 mai 1911 / C. Bacaloglu . –
Iaşi : Tip. Naţională , 1911 . – 82 p. ; 25 cm.
616.932:614

I.M. III 613/22, vol. I


BACALOGLU, C.
Măsurile luate în Ţările Româneşti contra ciumei şi holerei . Raport prezentat la
Congresul Medicilor din Ţară , ţinut la Iaşi în zilele de 29-31 Mai 1911 / C. Bacaloglu . –
Iaşi : Tipografia Naţională , Ioan S. Ionescu , 1911 . – 82 p. ; 23 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.932(498)

I.M. II 1219
I.M. III 613/1
BACLOGLU, C.
Les méningites séreuses / C. Bacaloglu . – Jassy . Imprimerie H. Goldner, 1916 . –
p. 33-55 ; 24 cm.
Extrait des Bulletins des Médecins et Naturalistes de Jassy No 8 et 9 – 1916
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat
616.831.9
616.832.9

I.M. III 613/9


BACALOGLU, C.
Miocardita reumatismului acut / C. Bacaloglu . – [S.l. : s.n.], [1925] . p. 3-18 ; 23
cm.
Extras din „Revista Medico-Chirurgicală a Soc. De Medici şi Naturaliţti Iaşi, Anul
XXXVI, No. 6, 1925
În volumul „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat
616.72-002.77

I.M. III 613/26, vol. I

140
BACALOGLU, C.
Myxoedemul la adult şi tratamentul său opotherapic / C. Bacaloglu . - [ S. l. : s.
n. , s. a. ] . - 19 p. ; 23 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.44

I.M. III 613/23, vol. I


BACALOGLU, C.
Ochire asupra Medicinei din trecut şi Medicinei de azi / C. Bacaloglu . – Iaşi :
Tipografia H. Goldner , 1911 . – 13 p. ; 26 cm.
Extras din : Revista Ştiinţifică „ V. Adamachi” , vol. II , nr. 1.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
61(09)

I.M. III 613/14, vol. I


BACALOGLU, C.
Ochire asupra Medicinei din trecut şi Medicinei de azi / C. Bacaloglu . –
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva” , 1907 . – 18 p. ; 24 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
61(09)

I.M III 613/21


BACALOGLU, C.
Pancreatitele acute / C. Bacaloglu . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice
„Eminescu” S. A. , 1933 . – 44 p. ; 20 cm.
Extras din : „România Medicală”, No. 13-14 din 1 -15 Iulie 1933
În Volumul : „Lucrări Ştiinţifice : 1916-1933”
Coligat
616.37-002

I.M. III 613/1 vol. I


BACALOGLU, C.
Péricardite, myocardite et pleurésie typhoidiques expérimentales / C. Bacaloglu .
– [ S.l. : s.n. , s.a. ] . - 3 p. ; 24 cm .
Extrait des „Comptes rendus des séances de la Société de Biologie
În volumul „Lucrări Ştiinţifice” : 1900-1915
Coligat
616.12-022

I.M. III 613/18, vol. I


BACALOGLU, C.

141
La ponction lombaire comme moyen de diagnostic dans quelques affections
(apyrétiques )du systhème nerveux central / C. Bacaloglu . - [ S. l. : s. n. , s. a. ] . - p. 20 ;
24 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.8-07

I.M. III 613/4


BACALOGLU, C.
Problema numirei profesorilor universitari / C. Bacaloglu . [S.l. :, s.n., s.a.] . p.
147-153 ; 24 cm.
În : volumul „Lucrări Ştiinţifice” 1916-1933
Coligat
378

I.M. III 823


BACALOGLU, C.
Revue génerale de l’insuffisance hêpatique / C. Bacaloglu . – [S. l. : s.n. , s.a.] . –
pag. nenum. ; 28 cm.
Exemplar manuscris
616.36-008.64

I.M. III 613/16, vol. I


BACALOGLU, C.
Sărata Monteoru ( judeţul Buzău ) / C. Bacaloglu . - Bucureşti : Institutul de Arte
Grafice şi Editură „Minerva” , 1909 . – 56 p. : il. ; 20 cm.
Înaintea titlului : Balneotherapie
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.838

I.M. III 613/18


BACALOGLU, C.
Sindreoame hematologice în legătură cu infecţiunile / C. Bacaloglu . – [S.l. : s.n.],
[1932] . - 23 p. ; 21 cm.
Extras din : „Revista Medicală Spitalul, No. 1, Ianuarie, 1932
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice : 1916-1933”
Coligat
616.15:616.9

I.M. III 613/20, vol. I


BACALOGLU, C.
Tratamentul mercurial în afecţiunile parasifilitice : Tabes şi Paralisie generală / C.
Bacaloglu . - [ S. l. : s. n. , s. a. ] . - 40 p. ; 23 cm
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat

142
616.972

I.M. III 745


BACALOGLU, C.
Urmările boalelor infecţioase
Vezi: Revista muncii sănătăţii şi ocrotirilor sociale : Organ de documentare sanitară şi
îndrumare socială, Aanul III, nr. 3, 15 martie 1935
616-002

I.M. III 613/24, vol. I


BACALOGLU, C.
Viaţa lui Th. Laënnec / C. Bacaloglu . – [ Iaşi ] : [ s. n. , s. a. ] . – p. 17 ; 26 cm.
Extras din Revista Ştiinţifică “V. Adamachi” , vol . 3 , nr. 4.
Înaintea titlului : Însemnătatea semiologiei în clinică
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
929 Laënnec, Th.

I.M. III 31
BACALOGLU, Constantin
Clinici medicale / Constantin Bacaloglu ; pref. dr. Emile Sergent . – Iaşi :
Institutul de Arte Grafice “Presa Bună” , 1929 . – 470 p. : graf. ; 23 cm
Bibliogr. după capitole
Dedicaţie autografă a autorului
61(09)

I.M. II 3074
BACALOGLU, Constantin
Le coeur dans la fièvre typhöide / Constantin Bacaloglu . – Paris : G. Steinheil,
1900 . – 115 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 111-113
616.927

I.M. IV 183/11
BACALOGLU, C. ; AUDISIO-CICULESCU, Marie, FOCŞA, P.
Septico-pyohémie due au bacille pyocyanique / C. Bacaloglu, Marie Audisio-
Ciculescu, P. Focşa, P. – [S.l. : s.n., s.a.] . – 15 p. ; 34 cm.
579
616.8

I.M. III 613/15


BACALOGLU, C. ; BĂLAN, N. ; BALLIF, L. ; VASILESCU, C.
Le kyste hydatique du coeur / C. Bacaloglu, N. Bălan, L. Ballif, C. Vasilescu . –
Iaşi : Tip. „Presa Bună”, 1929, p. 350-418 : fig. ; 24 cm.
Bibliographie p. 414-418

143
În volumul : „Lucrări Şiinţifice” : 1916-1933
Coligat
616.12-002.9

I.M. I 79
BACALOGLU, C. ; DINISCHIOTU, G. T.
Consideraţiuni cu privire la progresele recente în terapeutica anemiilor
pernicioase / C. Bacaloglu, G. T. Dinischiotu . – [ S.l. ] : Kraff & Drotleff , 1934 . – 15
p. ; 20 cm
Extras din “România Medicală”, No 6, 15 martie 1934
616.155.194-092.9

I.M. III 613/22


BACALOGLU, C. ; ENACHESCO, MARIN ; GHEORGHIU, C.
Ictère hémolytique congénital . Essai de traitement par les lipoides / C. Bacaloglu,
Marin Enachesco, C. Gheorghiu . – [S.l. : s.n., s.a.] . – 256-271 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliographie p. 271
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice : 1916-1933”
Coligat
616.36-002
616.36-008.5

I.M. II 1395
BACALOGLU, C. ; ENACHESCO, MARIN
La lymphogranulomatose abdominale maligne / C. Bacaloglu, Marin Enachesco .
– Paris : Masson et Cie, Éditeurs, [1937] . – 15 p. ; 21 cm.
616.33/.36-006.6-089

I.M. III 613/19


BACALOGLU, C. ; GEORGESCU, Gr. ; DUMITRESCU, D.
Pericardită purulentă pneumococcică (Pericardotomie. Vindecare) / C. Bacaloglu,
Gr. Georgescu, D. Dumitrescu . – [S.l. : s.n., s.a.] . – 8 p. : 21 cm.
Extras din : „Revista maedicală Spitalul”, no. 9, Septembrie, 1932
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice : 1916-19332”
Coligat
616.24-002
616.24-003.6

I.M II 2590
BACALOGLU, C. ; ILIESCU, C. ; RAILEANU, C.
Les turombus myxöides du coeur / C. Bacaloglu, C. Iliescu, C. Raileanu . – Paris :
Masson et Cie, Éditeurs, Librairie de l’Academie de Médecine, 1933 . – 20 p. : fig. ; 22
cm.
Bibliogr. p. 19-20
Extras din „La Presse Médicale”, No. 101, 20 Décembre 1933

144
I.M. III 613/35, vol. I
BACALOGLU, C. ; JIANO
Tumeur ponto-cérébelleuse ( fibrome) ; extirpation , quérison / C. Bacaloglu ,
Jiano . - [ S. l. : s. n. , s. a. ] . – p. 760-775 . : fig. 24 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616-006.327
616-006.48

I.M. III 613/20


I.M. II 3465-11/10
BACALOGLU, C. ; LITARCZEK, G. ; LITARCZEK, STELLA
Streptococcie et syndrome agranulocytaire type Schultz / C. Bacaloglu, G.
Litarczek, Stella Litarczek . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 341-358 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliographie p. 358
Înaintea titlului : „Mémoires Originaux”, nr. 4, 1932
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice : 1919-1933”
Coligat
616.155.392
616.157

I.M. III 613/31, vol. I


BACALOGLU, C. ; NIMEREANU, I.
Auto-serothérapie dans un cas d’asthmé / C. Bacaloglu , I. Nimereanu . – Jassy :
Imprimerie H. Goldner , 1914 . – 7 p. ; 23 cm
Extras din : “Bulletins at Mémoire de la Société de Médecins et Naturalistes de
Jassy , 1914.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.248

I.M III 613/11


BACALOGLU, C. ; NIŢULESCU, J.
Consideraţiuni asupra gangrenelor diabetice şi tratamentului insulinic / C.
Bacaloglu, J. Niţulescu . – Iaşi : Viaţa Românească, 1927 . – 10 p. ; 23 cm.
Bibliografie p. 10
Extras din : „Revista Medico-Chirurgicală a Soc. De Medici şi Naturalişti Iaşi,
Anul XXXVIII, No. 3, 1927
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat
616.379-008.64

I.M. III 613/34, vol. I


BACALOGLU, C. ; PARHON , C. I.
Sur un cas de radiculites / C. Bacaloglu ; I. C. Parhon . – [ S. l. : s. n. , s. a. ] . – 4
p. ; 25 cm.

145
Extras din : Revue Neurologique , nr. 20-21 , aug-sept 1915
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.711-002
616.833-002-009.7

I.M. III 613/28, vol. I


BACALOGLU, C. ; PARHON , C. I.
Sur un cas de vitiligo a topographie en ceinture / C. Bacaloglu ; I. C. Parhon . –
[ Iassy] : [ s. n. , s. a. ] . – 7 p. : il. ; 25 cm.
Bibliographie p. 7
Extrait de la Nouvelle Iconographie de la Salpétrière , nr. 4 , iulie-aug. 1913.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.5-003.829

I.M. III 613/13


BACALOGLU, C. ; PARHON, C. I.; MARINESCU, G.
Tumeur ganglio-neuromateuse et neuro-blastomateuse de la région tubérienne,
obésité, diabète sucre / C. Bacaloglu, I. C. Parhon, G. Marinescu . – [S.l. : s.n., s.a.] . – 17
p. : fig. ; 25 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat
616.379-008.64-006

I.M. II 4109/3
BACALOGLU, C. ; RAILEANU, C. ; ENACHESCU, M.
Cercetări asupra ciroselor atrofice neoplasice ./ C. Bacaloglu, C. Raileanu, M.
Enăchescu . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 31 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 32
Extras din “Cancer”
Coligat
616.36-004

I.M. III 613/10


I.M. II 827
BACALOGLU, C. ; RADU, E.
Ulcerul stomacului şi alduodenului . Studiu clinic şi radiologic / C. Bacaloglu, E.
Radu . – Iaşi : Institutul de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & D. Ştaierman, 1925 . – 105 p. :
fig. ; 24 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat
616.33-002
616.342-002

I.M. III 613/6

146
BACALOGLU ; RASCANU, V.
Blocare incomplectă cu tachicardie sinusală şi simptome basedowiene într’un caz
de tuberculoză pleuroperitoneală / Bacaloglu, V. Rascanu . [S.l. : s.n., s.a.] . – p. 3-10 :
fig. ; 21 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat
616.24-002.5

I.M. III 613/16


BACALOGLU, C. SCRIBAN, I. A.
Cercetări asupra histologiei patologice şi a patogeniei miopatiilor primitive
progresive pseudo hypertrofice / C. Bacaloglu, I. A. Scriban . – [S.l. : s.n., s.a.], - 72 p., V
p. : fig. ; 27 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat
616-091.8
616.74-091.8

I.M. III 613/33, vol. I


BACALOGLU, C. ; SCRIBAN , I. A.
Tumeur fibreuse de la valvule tricuspide / C. Bacaloglu , I. A. Scriban . - [ S. l. : s.
n. , s. a. ] . – 3 p. : fig. ; 23 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1900-1915
Coligat
616.126.5-066.327

I.M. II 613/8
BACALOGLU, C. ; TANASESCO, I.
Le pneumothorax et le pneumokyste hydatiques / C. Bacaloglu, I. Tanasesco .
[Jassy] : [s.n., s.a.] . – 15 p. ; 21 cm.
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat

616.24-002-008.87
616.24-002.9

I.M. III 613/7


BACALOGLU, C. ; TUDORANU, Gh.
Asupra anemiei pernicioase plastice şi aplastice ( 2 cazuri pe bază sifilitică
vindecate şi 1 caz, pe bază tuberculoasă) / C. Bacaloglu, Gh. Tudoranu . [S.l. : s.n.],
[1924] . – p. 3-14 ; 24 cm.
Extras din : „Revista Medicală Spitalul”, No. 4, Aprilie, 1924
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat
616.39

147
I.M. II 508
I.M. III 613/14
BACALOGLU, C. ; VASILESCU, C.
Asupra pleureziilor ce pot însoţi cancerul pulmonului : pleurezie purulentă / C.
Bacaloglu , C. Vasilescu . – [Iaşi] : [s.n., s.a.], - 8 p. : fig. ; 24 cm.
Extras din :”Revista Medico-Chirurgicalî a Soc. De Medici şi Naturalişti Iaşi,
Anul XXXIX, no. 3, 1928
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” : 1916-1933
Coligat
616.24-006.6

I.M. III 613/12


BACALOGLU, C. ; VASILESCU, C.
Sarcom limfoblastic al mediastinului anterior . Sternectomie / C. Bacaloglu, C.
Vasilescu . - Iaşi : Viaţa Românească, 1927 . – 8 p. : fig. ; 23 cm.
Extras din : „Revista Medico-Chirurgicală a Soc. de Medici şi Naturalişti, Iaşi,
Anul XXXVIII, no. 4, 1927
În volumul : „Lucrări Ştiinţifice” 1916-1933
Coligat
616.27-006.04

I.M. II 508
BACALOGLU, C. ; VASILESCU, C.
Asupra pleureziilor ce pot însoţi cancerul pulmonului : pleurezie purulentă / C.
Bacaloglu, C. Vasilescu . – Iaşi : Tip. „Presa Bună” , 1929 . – p. 101-109 : planşe ; 24 cm
616.25-002

I.M. II 508
BACALOGLU, C. ; VASILESCU, C.
Sarcom limfoblastic al mediastinului anterior. Sternectomie / C. Bacaloglu, C.
Vasilescu . – Iaşi : Tip. “Presa Bună” , 1929 . – p. 93-100 : planşe ; 24 cm
616.27

I.M. II 1448/2
BACALOGLU, Dan V.
Considera’iuni la studiul actinomicozei auxiliare / Dan V. Bacaloglu . –
Bucureşti : Tip. Ziarului „Universul”, 1934 . – 44 p. ; 24 cm.
Index bibliografic p. 43-44
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Însemnare mss pe pag de titlu
616.62-002
618.11-002

I.M. II 1434/13
BACANU, C.

148
Inoculation du vaccin BCG par voie intraveineuse chez l’homme. Recherches sur
l’élimination du BCG par le poumon et le rein (auto-observation) / C. Bacanu . –
Bucarest : s.n. , 1938 . – [2p.] ; 24 cm.
Extras din : Comptes rendus des séances de la Société de biologie, Tome CXXIX,
1938, p. 1017
Coligat
615.371

I.M. II 1434/14
BACANU, C.
Recherches sur la tuberculose congénitale du cobaye. Le passage du bacille de
Koch a travers la placenta / C. Bacanu . – Bucarest : s.n. , 1938 . – [2p.] ; 24 cm.
Extras din : Comptes rendus des séances de la Société de biologie, Tome CXXIX,
1938, P. 1018
Coligat
616-002.5

I.M. II 1934
BĂCANU, Constantin Gh.
Cercetător în ceaţă : Trăirile zbuciumate în lupta cu bolile şi ignoranţa pentru o
lume sănătoasă şi umană : Vol I / Constantin Gh. Băcanu . – Bucureşti : Agerpress, 2006 .
– 187 p. ; 20 cm.
ISBN 973-87572-4-X
978-973-87572-4-0
973-88186-0-5
978-973-88186-0-6
Însemnare mss
821.135.1-94

I.M. II 1934
BĂCANU, Constantin Gh.
Cercetător în ceaţă : Trăirile zbuciumate în lupta cu bolile şi ignoranţa pentru o
lume sănătoasă şi umană : Vol II / Constantin Gh. Băcanu . – Bucureşti : Agerpress, 2007.
– 187 p. ; 20 cm.
ISBN 978-973-87572-4-0
978-973-88186-6-8
821.135.1-94

I.M. II 1448/5
BĂCANU, Constantin
Cercetări experimentale asupra bacilemiei tuberculoase (Studiu comparativ a
diferitelor metode de hemocultură) / Constantin Băcanu . – Bucureşti : Institut de Arte
Grafice, 1933 . – 62 p. : tab ; 23 cm.
Bibliogr. p. 55-62
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului: Facultatea de Medicină din Bucureşti

149
616.24-002.5
616-002.5

I.M. IV 135
BACIU, Clement C.
Chirurgia şi protezarea aparatului locomotor / Clement C. Baciu ; colab. Ion
Dobre , Paul Ciobănel , Alexandru Aldea . – Bucureşti : Editura Medicală , 1986 . – 504
p. : il ; 40 cm.
Bibliogr. după capitole
Textul pe două coloane
Ex libris exemplar IM
616.57/.58-089.28:616.7

I.M. I 437
BACIU, Clement C.
Pagini din istoria ortopediei și traumatologiei aparatului locomotor în România :
Bibliografia lucrărilor românești de specialitate publicate între 1864-1986 / Clement C.
Baciu . – București : Litera , 1988 . – 320 p. : foto ; 20 cm.
617.3(498)”1864/1986”:016

I.M. II 1786
BACIU, Clement C.
Titluri şi lucrări / Clement C. Baciu . – Bucureşti : [s.n.] , 1987 . – 87 p. : fig. ; 24
cm.
Conţine dedicaţia autorului
61:025.5
025.5:61

I.M. II 1929
BACIU, Dumitru
Itinerare subiective / Dumitru Baciu . – Bucureşti : Editura pentru Turism, 1991 .
– 198 p. : fig. ; 20 cm.
ISBN 973-48-0049-3
821.135.1-992

I.M. II 2428
BACIU, Ion
Cum funcţionează creierul / Ion Baciu . – Cluj : Editura Dacia , 1974 . – 255 p. :
fig ; 21 cm
612.8

I.M.II 1149
BACLESSE , F.
Le Diagnostic radiologique des tumeurs malignes du pharynx et du laryux :
etude anatomo- topografique te radiographique / F. Baclesse ; pref. A.Hautant . – Paris :
Masson et Cie Editeurs , 1938 . - 269p. : il. ; 25cm

150
616.22-073.7-006.6
616.32-073.7-006.6

I.M. II 2036
BADEA BUZĂU, Nicolae
Tehnica lucrărilor ştiinţifice / Nicolae Badea Buzău . – Bucureşti : Tipografia „I.
C. Văcărescu”, 1935 . – 41 p. : tab. ; 23 cm.
Bibliografie la sfârşit
61:37

I.M. II 3671/33
BADESCO, I.N. ; CHAMPY C.
Etude de l’influence de la castration sur les glandes anales odorantes du lapin / I. N.
Badesco, C. Champy . – [S.l. : s.n.], [1929] . – 2 p. nenum. ; 22 cm.
Extras din: Compes rendus des sèances de la Société de biologie. Séance du 9 NOV. 1929
– Tome CII, page 527)
Coligat
599.325.1:591.4

I.M. II 4047
BĂDESCU, Al. ; GĂNŢOIU, O.
Principii moderne de obstetrică, aplicate într-o maternitate / Al. Bădescu, O. Gănţoiu . –
Bucureşti : Întreprinderile de Arte Grafice Eminescu S.A. , 1943 . – 11 p. ; 22 .cm.
Înaintea titlului : Institutul de Maternitate C.F.R. Regina Elisabeta
Dedicaţie pe coperta 1 : Dlui Profesor Dr. Siseşti omagii şi devotate sentimente. A.
Bădescu
618.2

I.M. II 2006
BĂDESCU, Ilie N.
Noţiuni de hematologie : Conferinţe ţinute la Facultatea de Medicină din
Bucureşti în anul 1923-1924 cu 12 planşe schematice / Ilie N. Bădescu ; pref. Şt. Beşnea .
– Bucureşti : Tipografia „Lupta” N. Stroilă, 1924 . – 128 p. ; 12 planşe ; 23 cm
Însemnare mss pe pag. 1
Înaintea titlului: Facultatea de Medicină din Bucureşti. Laboratorul de Istologie
616.15

I.M. II 2257
BĂDESCU, Ilie N.
Noţiuni de hematologie / Ilie N. Bădescu ; pref. prof. dr. St. Besnea . – Bucureşti :
Tipografia „Lupta”, 1924 . – 128 p. , XII planşe ; 23 cm.
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti. Laboratorul de Istologie
616.15

I.M. II 2106
BĂDESCU, Ilie N.

151
Noţiuni de tehnică istologică şi lucrări practice de istologie normală : Vol. 1 / Ilie
N. Bădescu . – Bucureşti : Tipografia „Ruscanu”, 1928 . – 93p. : il. ; 24 cm.
611.018

I.M. II 1718
BADOU, Gérard
Istorii secrete ale psihanalizei / Gérard Bedou . – Timişoara : Anarcord, 1999 . –
210 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 201-206
Index p. 207-210
ISBN 973-9244-73-4
159-964.2
929Freud, S.

I.M. II 1918
BĂDULESCU, Traian
Chirurg şi tenor : Istoria vieţii mele de muzician / Traian Bădulescu . – Ploieşti :
[s.n.], 1996 . – 84p. ; 20 cm.
ISBN 973-96803-7-6
929B[dulescu, Traian

I.M. I 91
BĂDULESCU, Viorica V. ; GHIA, Ruxandra
Subiectele de externat : anatomie mică chirurgie / Viorica V. Bădulescu, Ruxanda
Ghia ; după programa Ministerului Sănătăţii din 1942 . – Bucureşti : Tipografia Editurii
Contemporana , 1943 . – 240 p. ; 19 cm
Bibliogr. p. 237-238
Dedicaţie
611(079)
616-089.81(079)

I.M. I 104
BĂDULESCU, Virgil I.
Educaţia fizică o problemă naţională : Conferinţă ţinută de Colonel Virgil I.
Bădulescu în ziua de 23 februarie 1927 la Cluj . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice
Sportul , [s.a.] . – 57 p. : fig. ; 18 cm
796(498)

I.M. II 202
BAGDASAR, D.
Traité de neurochirurgie / D. Bagdasar . – Bucarest : Édition de l’Academie de la
République Populaire Roumaine , 1951 . – III p., 601 p. : il. ; 23 cm
Bibliogr. după unele cap.
Index p. 583-593
616.8-089

152
I.M. III 261
BAGDASAR, D.
Traité de neurochirurgie / D. Bagdasar ; avec la collaboration de C. Arseni et I
Bazgan . – Bucarest : Éditions de l’Académie de la République Populaire Roumaine ,
[ s.a. ] . – VIII p., 602 p. : il., fig. ; 25 cm . – ( Académie de la République Populaire
Roumaine )
Bibliogr. după cap.
616.8-089

I.M. II 1459
BAGDASAR, D. ; ARSENI, C.
Traité de neurochirurgie / D. Bagdasar, C. Arseni . – Bucureşti : Éditions de
l’Académie de la Republique Populaire Roumanie, 1951 . – V p., 601 p. : fig. , tab. ; 24
cm.
Bibliogr. după capitole
Index p. 583-593
616.8-089

I.M. II 1176
BAGDASAR, D. ; BAZGAN, I. ; ARSENE, C.
Consideraţii asupra boalei lui Lindau / D. Bagdasar, I. Bazgan, C. Arsene . –
Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Naţională, 1944 . – p.
98-109 : fig. ; 24 cm.
Extras din : Analele Institutului Victor Babeş, Vol. XIV, Seria II
616-056-7
616-006.46

I.M. III 73
BAHOV, M. J.
Contribution à l’étude de la scarlatine / M. J. Bahov . – Paris : Masson et C ie ,
1930 . – p. 327-346 ; 22 cm
Bibliogr. p. 346
Extras din “Archives de Médecine des Enfants”, Tome XXXIII, No 6, Juin 1930
Coligat
Conţine dedicaţie
616.917

I.M. II 2379/9
BĂICOIANU, C. ; DIMOFTACHE, C.
Cercetări microspectrofotometrice pentru determinarea cantităţii de material
Feulgen pozitiv (ADN) din spermatozoizii spermei conservate de berbec / C. Băicoianu,
C. Dimoftache . – Bucureşti : [ s.n. ] , 1966 . – p. 44-49 : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliografie p. 48
Extras din : „Revista de zootehnie şi medicină veterinară”, Nr. 7, 1966
Parte din : Studii şi Articole – C. Dimoftache
Coligat

153
577.3
616-092.9

I.M. II 2379/17
BĂICOIANU, C. ; DIMOFTACHE, C. ; BOUREANU, Al.
Cercetări privind fertilitatea spermei de taur congelată în condiţii diferite / C.
Băicoianu, C. Dimoftache, Al. Boureanu . – [ Bucureşti ] : Ministerul Agriculturii,
Industriei Alimentare şi Apelor . Redacţia Revistelor Agricole , 1974 . – p. 21-23 : tab. ;
23 cm.
Bibliografie p. 23
Extras din : „Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară” , Nr. 2 , 1974
Parte din : Studii şi Articole – C. Dimoftache
Coligat
577.3
57.087.1

I.M. II 2379/13
BĂICOIANU, C. ; DIMOFTACHE, C. ; MIHAIL, Elena
Investigations biologiques et microspectrophotomêtriques sur la fertilité dans
l’insémination artificielle du sperme de taureau conservé par congélation / C. Băicoianu,
C. Dimoftache, Elena Mihail . – Paris : [ s.n. ] , 1968 . – p. 1213-1216 : tab. , 24 cm.
Extras din : „VI e Cong. Intern. Reprod. Anim. Insem. Artif.” , Paris , Vol. II ,
1968
Parte din : Studii şi Articole – C. Dimoftache
Coligat
577.3
616-092.9

I.M. II 2379/14
BĂICOIANU, C. ; DIMOFTACHE, C.
The quantitative evolution of the deoxiribonucleic acid in spermatozoa of sperm
preserved by cold and freezing . Microspectrophotometric investigations ( Evoluzione
quantitativa dell’acido desossiribonucleico nel materiale spermatico conservato al freddo
e per congelamento. Ricerche microspectrofotometriche) . – [ S.l. : s.n. ] , 1968 . – p.
105-115 : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliography p. 115
Extras din : „Zootecnica e Veterinaria” , XXIII , 1968
Parte din : Studii şi Articole – C. Dimoftache
Coligat
577.3

I.M. II 3627
BAICOIANU, C.I.
Istoria politicei nostre vamale şi comerciale de la Regulamentul organic şi până în
present: Relaţiunile nostre comerciale cu Germania, Austro-Ungaria, Anglia, Franţa,

154
Italia şi Rusia de la 1871-1902 : vol. I : p. II / C. J. Baicoianu . – Bucureşti : [s.n.] , 1904 .
– XI, 556 p. : tab. ; 22 cm.
312

I.M. I 277
BĂILE Baciului şi Verde: Proprietatea Eforiei Spitalelor Civile . – Bucureşti :
Stabiliment de Arte Grafice Ţaranu & Co., 1909 . – 26 p. : il. ; 21 cm.
615.838

I.M. II 2826/8
BĂILE Govora : Judeţul Vâlcea . – Bucureşti : Stabilimentul Grafic, 1902 . – 38 p. :
fig. ; 23 cm.
Înaintea titlului: Ministerul Domeniilor
Coligat
615.838(498Vâlcea)

I.M. IV 116
BĂILEANU, Gh.
Asezămintele Sf. Spiridon dela strădania primilor ctitorii la înfăptuirle de azi /
întocmit de Gh. Băileanu . – Iaşi : s.n. , 1937 . – pag. nenumerotată : il. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Epitropia Generală a Spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi : Două veacuri dela
întemeiere. Omagiu M.S. Ragelui Carol II
61(09)
614.2 Sf. Spiridon

I.M. II 2025
BĂILEANU, Gheorghe
Fondarea Epitropiei Sf. Spiridon şi crearea persoanelor juridice în vechiul drept
privat : I Contribuţiuni la Studiul Fondaţiilor / Gheorghe Băileanu . – Iaşi : Viaţa
Românească, 1929 . – 27 p. ; 24 cm
Extras din : Cercetări istorice, V, nr. 1 , 1929
246/247

I.M. II 2048
BĂILEANU, Gheorghe
Institutele Epitropiei Sf. Spiridon între anii 1800 şi 1833 : Partea IV şi V :
Evoluţia Fondaţiunilor de asistenţă publică ale Casei din Moldova după documente
inedite : Contribuţiuni la studiul persoanelor juridice / Gheorghe Băileanu . – Iaşi :
Institutul de Arte Grafice „Golduer”, 1932 . – 56 p. ; 24 cm.
61:267
34:267
61:267(094)

I.M. I 404
BAISSETTE, Gaston

155
Les merveilles de la médicine / Gaston Baissette ; sch. P. Lauters . – Paris : Les Editeurs
Français Réunis , [1950] . – 252 p. : fig. ; 17 cm.
61(09)

I.M. II 2352
BAIULESCU, George
Indroterapia medicală : technica, efectele fisiologice şi aplicaţiunea procedurelor
idriatice în tratamentul boalelor acute şi cronice / George Baiulescu . – Bucureşti :
„Minerva” Institut de Arte Grafice şi Editura, 1904 . – X, 698 p.
615.838

I.M. II 1408
BĂJEU, G.
Chirurgia sistemului nervos simpatic cu 14 figuri în text / G. Băjeu . – [S.l] :
Imprimeria căilor ferate române, [s.a.] . – 125 p. : fig. ; 24 cm.
616.839.1-089

I.M. II 1620
BĂJEU, G.
Problematica sulfamidelor şi penicilinei în chirurgie / G. Băjeu . – Bucureşti :
Imprimeria Căilor Ferate Române, 1946 . – 87 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 85-87
Însemnare mss pe pag de titlu
616-089:615.28

I.M. II 2259
BĂJEU, G.
Ulcer peptic postoperator (studiu cu 36 figuri schematice în text) / G. Băjeu . – [S.
l. ] : Imprimeria C.F.R., [s.a.] . – 175 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 167-174
616.33-002

I.M. IV 179/3
BĂLĂCEANU, C. ; POPESCU, M.
Tumorile sistemului nervos / C. Bălăceanu, M. Popescu . – [S. l. : s.n., s.a.] . – 6
p. ; 31 cm.
616.8-006

I.M. II 1928
BĂLĂCEANU-STOLNICI, C.
Anatomişti în căutarea sulfatului / C. Bălăceanu-Stolnici . – Bucureşti : Albatros,
1981 . – 318 p. : fig. ; 20 cm.
Glosar selectiv p. 215-226
Bibliogr. selectiv. p. 227-232
Indice de nume p. 233-316

156
611:128/13
61(09)
572
577(09)

I.M. IV 179
BĂLĂCEANU-STOLNICI, C.
Articole / C. Bălăceanu-Stolnici . – [S. l. : s.n., s.a.] . – pag. dif numerot. ; 31 cm.
Con’ine 3 articole
61

I.M. III 649


BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin
Cibernetica şi fiziologia sistemului nervos : 1957 ianuarie / Constantin Bălăceanu-
Stolnici . – [ S. l. : s. n. ] , 1957 . – pag. nenumerot ; 30 cm.
621.391:612.8

I.M. II 4132
BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin ; BĂLĂCEANU-STOLNICI, Mariana
Ulcerul gastroduodenal de origine diencefalica / Constantin Bălăceanu Stolnici, Mariana
Bălăceanu Stolnici . – Bucuresti : Imprimeria Intreprindere Nationalizata , 1948 . – 12 p. ;
20 cm.
616.33/.34

I.M. IV 179/1
BĂLĂCEANU Stolnici, C.
Durerile craniofaciale / C. Bălăceanu Stolnici . – [S.l. : s.n., s.a.] . – 25p. ; 31 cm
616.714/.716-009.7

I.M. II 3550
BĂLĂCESCU
Legătura vaselor splinei la animal / Bălăcescu . – [Bucureşti] : Institutul de Arte Grafice
„Eminescu”, [s.a.] . – 18 p. ; 23 cm.
Lucrări originale al Institutului de Anatomie Topografică şi Chirurgie
591.441

I.M. II 3069
BĂLĂCESCU
Un noŭ procedeŭ de legătură intrahepatică : legătură în lanţ cu un singur fir /
Bălăcescu . – [S. l.] : Institutul de Arte Grafice “Eminescu”, 1903 . – 23 cm : il. ; 23 cm.
Înaintea titlului : Lucrare făcută în Institutul de Anatomie topografică şi Chirurgie
616.36-089

I.M. II 2597
BĂLĂCESCU, dr.

157
Hallux valgus / Bălăcescu . – Bucureşti : Tipografia „Eminescu”, 1903 . – 11 p. ;
23 cm.
616.718.8/.718.9

I.M. II 2074
BĂLĂCESCU, dr.
Patogenia şi tratamentul kistelor vaginului / [S.l.] : Tipografia “Eminescu”, [s.a.] .
– 16 p. ; 24 cm.
618.15-006

I.M. II 519
BĂLĂCESCU, Dr.
Rezecţiunea totală şi bilaterală a simpaticului cervical în guşa exoftalmică /
Bălăcescu . – [ Bucureşti ] : Institutul de arte grafice „Eminescu” , 1901 . – 126 p. : il. ;
22 cm.
Legat împreună cu: Băluş, M . – Rezecţiunea simpaticului cervical....
616.441-008.61-089

I.M. II 2824
BĂLĂCESCU, doctor
Tratamentul diformităţilor consecutive paraliziei infantile la nivelul piciorului
prin grefă tendinoasă / Doctor Bălăcescu . – Bucureşti : Tipografia „Gutemberg”, 1910 . –
148 p. : fig. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 132-148
617.58
616.8-009.11

I.M. II 988
BĂLĂCESCU, Dr. ; CON, Dr.
Esofagotomia externă cervicală pentru corpii străini în esofag / Dr. Bălăcescu, Dr.
Con . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „Eminescu” , 1903 . – 79 p. : fig. ; 22 cm
616.329-089.87

I.M. II 509
BĂLĂCESCU, I.
Amputaţiile osteoplastice la nivelul genunchiului : în special operaţia lui Gritti / I.
Bălăcescu . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice “Eminescu” , s.a. . – 107 p. : fig. ; 23
cm
Bibliogr. p. 104-107
617.583-089.873
616.728.3-089.873

I.M. II 1564
I.M. II 3068
BĂLĂCESCU, I.

158
Cusătura imediată a băşicei după talia hipogastrică / I. Bălăcescu . – [S.l.] :
Institutul de Arte Grafice “Eminescu” , 1901 . – 23p. ; 24 cm.
616.62-089

I.M. II 2830/2
I.M. II 2244
BĂLĂCESCU, I.
Expunere de titluri şi lucrări / I. Bălăcescu . – Bucureşti : Institutul de arte grafice
„Eminescu”, s.a. . – 26 p. ; 23 cm.
016:61Bălăcescu I.

I.M. II 2099
BĂLĂCESCU, Ion C.
Contribuţii la studiul nefropexiei Ion C. Bălăcescu . – Bucuresci : Tipografia
„Nouă” Grigore Panaitescu, 1896 . – 101 p. : fig. ; 23 cm.
Conţine dedicaţie
616.61

I.M. II 2331
BĂLAN, A.
Cercetări de citometrie şi cariometrie în anemia megaloblastică de tip Biermer /
A. Bălan. – Bucureşti : Editura Medicală , 1958 . – p. 44-61 : il ; 23 cm
Coligat
616.15

I.M. II 3671/6
BALAN, C.
Un cas de tuberculose chez le nourrisson avec portes d’autrée multiples / C. Bălan . – Iaşi
: l’Imprimerie “H. Goldwer” , [1931] . – 3 p. ; 22 cm.
Extras din: “Bulletins de la Soc. de Pédiatrie de Iaşi, II-éme année, 1931
Coligat
616-002.5-053.2

I.M. II 2331
BĂLAN, St. ; PETRESCU, D. ; MITRICĂ, N.
Studiul antigenităţii trombinei de cal / St. Bălan, D. Petrescu, Mitrică N . -
Bucureşti : Editura Medicală , 1958 . – p. 83-87 ; 23 CM
Coligat
616.15

I.M. II 512
BĂLĂNESCU, I. V.
Curs de igienă socială : Igiena la sate / I. V. Bălănescu . – Bucureşti :
« Bucovina » , 1938 . – 276 p. : tab., graf. ; 24 cm
Bibliogr. p. 273-274
Conţine dedicaţie

159
616-057

I.M. II 2205
BĂLĂNESCU, I ; CONSTANTINESCU, Ovid
Societatea de cruce roşie : Rostul şi activitatea ei / I. Bălănescu, Ovid
Constantinescu . – [S. l. : s.n. , s.a.] . – 32 p. : il ; 22 cm
Extras din Revista Intendenţii şi Ad-tiiei Armatei . – No. 4 din Aprilie 1941
614

I.M. IV 152
BĂLĂNESCU, Lucian Valeriu
Tractotomia bulbară în nevralgia de trigemen : Operaţia lui O. Sjoquist / Lucian
Valeriu Bălănescu . – 20 p. ; 31 cm.
Bibliogr. p. 20
Lucrare de diplomă pentru examenul de Stat coordonată de conf. dr. C. Arseni
616.833.15-009.7-089

I.M. II 426
BALLIF, L. O.
Titluri şi lucrări / L. O. Ballif . – Iaşi : Tip. „Goldner” , s.a. – 30p. ; 24 cm
929Ballif, L. O.
61:012Ballif, L. O.

I.M. II 1842/40
BALLIF, L. ; CERNAUŢANU-ORNSTEIN, E.
Sur l’action mélanophoro-dilatatrice du lobe antérieur de l’hypophyse humaine /
L. Ballif, E. Cernauţanu-Ornstein . – [S.l. : s.n.], 1935 . – p. 241-245 ; 23 cm.
Parte din : “Bulletins et Mémoires de la Section d’endocrinologie”, Année 1 , nr. 5, 1935
Coligat
612.432

I.M. II 1842/46
BALLIF, L. , GHERŞCOVICI, I.
Considérations sur l’hormone thyréotrope préhypophysaire / L. Ballif, I.
Gherşcovici . – [S.l. : s.n.], 1935 . - p. 270-271 ; 23 cm.
Parte din : “Bulletins et Mémoires de la Section d’endocrinologie”, Année 1 , nr. 5, 1935
Coligat
577.175.4

I.M. II 1842/43
BALLIF, L. ; GHERŞCOVICI, I.
Sur l’hormone acétonémiante hypophysaire / L. Ballif, I. Gherşcovici . – [S.l. :
s.n.], 1935 . – p. 255-256 ; 23 cm.
Parte din : “Bulletins et Mémoires de la Section d’endocrinologie”, Année 1 , nr. 5, 1935
Coligat
577.175.3

160
I.M.III 399
BALLIF, L. ; MORVZI, A. ; FERDMAN, M.
Treize cas de compression tumorale de la moelle e’pinière / L. Ballif, A. Moruzi, M.
Ferdman
În : volume jubilaire en l’honneur du professeur Dr.C.I. Parhon . – Jassy : Institut d’Arts
Graphique ,,Bravo’’, 1934 . - p. 18-47
Coligat
616.71-018.46-006

I.M. II 1906/5
BALŞ, M.
Causes complementhaires, qui influencent la mortalite au cours du typhus
exanthematique / M. Balş . – Bucureşti : «Bucovina» I. E. Torouţiu. , 1945 . – p. 3-7 ; 25
cm.
Extras : Société Médicale des Hôpitaux de Bucareast, Nr. 5-7, Mai-Julliet 1945
616.927

I.M. III 388


BALŞ, M.
Contribuţii la tratamentul disenteriilor şi al colitelor disenteriforme : Valoarea
teoretică şi practică a tratamentelor ne-specifice / M. Balş . – Bucureşti : Cultura , 1943 .
– 17 p. : il. ; 24 cm
Extras din „Revista Ştiinţelor Medicale”, No. 3-4, Martie-Aprilie, 1943, p. 352-368
616.935

I.M. II 1906/4 ; I.M. II 1914/1


BALŞ, M.
Contribuţii la tratamentul disenteriilor şi al colitelor disenteriforme ( Valoarea
teoretică şi practică a tratamentelor ne-specifice ) / M. Balş . – Bucureşti : Tip. Cultura ,
1943 . – 17 p. , 25 cm.
Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, No. 3, 4 – Martie-Aprilie 1943 ( pag. 352-
368 )
616.935

I.M. II 1906/12
BALŞ, M.
Hepatitele transmise prin seringă / M. Balş . – [ S.l. : s.n. ] , 1954 . – p. 33-39 ; 25
cm.
Extras din : Studii şi cercetări de inframicrobiologie, microbilogie şi parazitologie
. Tomul V, nr. 1-2, 1954
616.36-002:615.473.2

I.M. II 1814
BALŞ, M.

161
Infecţiile în terapia intensivă : Cauze, preventive, tratament / M. Balş . –
Bucureşti : Editura Medicală , 1980 . – 110 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. selectivă
616.12-008.31-08
616-002

I.M. II 1906/10
BALŞ, M.
O metodă biologică de dozare a aminopterinei şi a acidului folic : Nota I / M. Balş
. – [S.l. : s.n.] , 1951 . – 4 p. ; 25 cm.
Extras din : Comunicările Academiei R.P.R. , Tom. I, 1951, Nr. 5
615.015.3
577.164.1

I.M. II 1906/6 ; I.M. II 1914/2


BALŞ, M.
Peniciline et anti-peniciline ( Contributions a leur mécanisme d’action / M. Balş .
– Bucarest : Ateliers Graphiques Socec & Co. , 1945 . – 7 p. : tab. ; 25 cm.
Extras din Bulletin de l’Académie de Médecine de Roumanie, anul X, no. 1-3,
Tome XVII, 1945
577.182.22
615.33

I.M. II 1906/2
BALŞ, M.
Tehnica coproculturii în febra tifoidă / M. Balş . – Bucureşti : Tip. Cultura , 1940 .
– 8 p. : fig. ; 25 cm.
Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, No. 6 – Iunie 1940 ( pag. 496-503 )
616.927-078

I.M. II 1906/18 ; I.M. II 1916/6


BALŞ, M.
Teoria informaţiei în biologie / M. Balş . – Bucureşti : Editura Academiei
Republicii Populare Române , 1963 . – p. 661-668 : fig. ; 25 cm.
Extras din : Studii şi cercetări de inframicrobiologie, nr. 5, anul XIV, 1963
57.016.3

I.M. II 1906/9 ; I.M. 1914/4


BALŞ, M.
Tratamentul chimioterapic al disenteriei cu un compus de nitrofuran : Notă
preliminară / M. Balş . – [S.l. : s.n.] , 1951 . – 3 p. : tab. ; bibliogr. ; 25 cm.
Extras din : Comunicările Academiei R.P.R., Tom. I, 1951, Nr. 1
616.935-08

I.M. II 1906/7
BALŞ, M.

162
Tratamentul febrei tifoide cu un compus de nitro furan ( Rezultatul tratamentului
pe 50 cazuri ) / M. Balş . – Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române ,
1949 . – 5 p. : 1 planşă ; bibliogr. ; 25 cm.
Extras din : Buletin Ştiinţific . B. Ştiinţe medicale. Tomul I, Nr. 2, Ianuarie, 1949.
616.927

I.M. II 1906/14
BALŞ, M.
Uzul şi abuzul de antibiotice în bolile chirurgicale / M. Balş . – Bucureşti : Editura
Medicală , 1958. – p. 817-827 ; 25 cm.
Extras din : Chirurgia, Nr. 6 noiembrie-decembrie 1958
616-089:615.33

I.M. II 1732/13
BALŞ, M.G.
La fréquence des colibacilles résistants aux antibiotiques et leur importance
épidémiologique / M.G. Balş . – Bucarest : [s.n.], 1968 . – p. 347-350 ; 23 cm.
Extras din “Archives de l’Union Médicale Balkanique”, Tom VI, No. 3-4, 1968
616.98

I.M. II 1906/13 ; I.M. II 1914/5


BALŞ. M. ; BOTGROS, V.
Consideraţii asupra tratamentului cu butazolidină al unui caz de febră tifoidă / M.
Balş, V. Botgros . – [ S.l. : s.n., s.a. ] , - p. 1863-1864 ; 25 cm.
616.927-08
616.9-08

I.M. II 1906/8
BALŞ, M. ; BOTGROS, V.
L’emploi d’un dérivé de nitrofurone dans le traitement de la fièvre typhoïde / M.
Balş, V. Botgros . – [S.l. : s.n.] , 1957 . – 7 p. : bibliogr. ; 25 cm.
Extras din : La Press Médicale ( anul 65, Nr. 46, 8 iunie 1957, p. 1080 )
616.927

I.M. II 1906/19 ; I.M. II 1914/7


BALŞ, M. ; CĂRUNTU, Fl.
Contribuţii la diagnosticul rapid prin imunofluorescenţă al infecţiei şi imunităţii în
variola-vaccină / M. Balş, Fl. Căruntu . – Bucureşti : s.n. , 1965 . – p. 211-216 : bibliogr. ,
25 cm.
Extras din : Studii şi cercetări de inframicrobiologie, nr. 3, Tomul 16 , 1965
616.912

I.M. II 1906/15
BALŞ, M. ; ELIAN, M. ; HORODNICEANU, Thea
Sensibilitatea şi rezistenţa la antibiotice / M. Balş, M. Elian, Thea Horodniceanu .
- Bucureşti : Editura Medicală , 1959 . – p. 1443-1448 : bibliogr. ; 25 cm.

163
Extras din : Medicina Internă, nr. 10, octombrie 1959
615.33

I.M. III 689


BALS, M. ; VOICULESCU , M.
Examene curente de laborator necesare medicului de spital / M. Bals , M.
Voiculescu . – ed a 2 – a . – [ S.l. , s.n.] , 1947 . – 104 p. : fig. ; 31 cm.
Index p. 102 – 104
616-07

I.M. II 1906/3
BALŞ, M.
Le traitement de la dysenterie au sulfathiazol ( Eleudron ) / M. Balş – Bucarest :
Imprimerie „Cultura” , 1942 . – p . 369-372 ; 25 cm.
Extras din : Les travaux ontété faits á l’institut clin des maladies contagieuses /
directeur Prof. I. Bălteanu
616.935-08

I.M. II 1906/16
BALŞ, M. G.
C voprosu o lecenii ostroi bacterialnoi dezenterii vnutri-venâm vvedeniem
antibioticov / M. G. Balş . – [S.l. : s.n., s.a.] . – pag. nenumerotată ; 25 cm.
Extras din : Antibiotichi, nr. 10, 1961
616.935:615.33

I.M. II 1906/17 ; I.M. II 1914/3


BALŞ, M. G.
La corticothérapie dans les infections / M. G. Balş . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – p. 129-
135 : biobliogr. ; 25 cm.
616.9:615.35

I.M. II 1906/11
BALŞ, Matei
O metodă biologică de dozare a acidului folic : Nota II / Matei Balş . – [S.l. : s.n.],
1951 . – p. 465-467 ; 25 cm.
Extras din Comunicările : Academiei R.P.R, Tom. I, 1951, Nr. 6
615.015.3:577.164.1

I.M. II 361
BALŞ, Matei
Practica chimio-terapiei anti microbiene : sulfamide, penicilină, şi alte mycoine /
Matei Balş . – Bucureşti : Imprimeria de artă “Saniel Feyns” , 1944 . – 75 p. , tab. ; 24 cm
Bibliogr. p. 71-73
615.28

164
I.M. II 1120
BALŞ, Matei
Terapia infecţiei / Matei Balş . – Bucureşti : Editura Medicală , 1972 . – 363 p. :
il. ; 24 cm
Bibliogr. după capitole
616.9-08

I.M. II 2295
BALŞ, Matei
Terapia infecţiei. Practica tratamentului antiinfecţios, prescrierea şi conducerea
medicaţiei antimicrobiene, antivirale, antimicotice şi antiparazitare / Matei Balş . – ed. a
2-a . – Bucureşti : Editura Medicală, 1976 . – 455 p. : il : 24 cm.
Bibliogr. după capitole
616.9-08:615.7

I.M. II 1906/1
BALŞ, M. ; LĂZĂRESCU, V.
Forma bulosă a cărbunelui cutanat / M. Balş, V. Lăzărescu . – Bucureşti : Tip.
Cultura , 1940 . – 16 p. : fig. ; 25 cm.
Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, No. 9 – Septembrie 1940 ( pag. 688-704 )
616.9

I.M. II 783
BALTACÉANO, G.
Leçons de thérapeutique clinique et de pharmacodynamie : III / G Baltacéano . –
Bucureşti : Cartea Românească S. A. , [ 1940 ] . – 339 p. ; 23 cm
616-08:615

I.M. II 1842/30
BALTACEANO
Syndrome de desequilibre du système nerveux vegetatif chez un malade atteint de
tuberculose pulmonaire legère / Baltaceano . – Bucarest : Imprimerie graphique „Cartea
Medicală”, 1923 . – p. 121-126 , 22 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest
Coligat
616.24-002.5
616.839.6

I.M. II 1842/5
BALTACEANO, M. Gh.
Sur un cas de tétanie aiguë récidivante / M.Gh. Baltaceano . – Bucarest .
Tipografia “Cultura”, 1922 . – p. 71-75 : fig., tab. ; 23 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des
Hôpitaux de Bucarest”
Coligat
616.854

165
I.M. II 245
BĂLTĂCEANU, G.
Alimentaţia muncitorului / G. Băltăceanu. - [Bucureşti]: Ministerul Muncii:
Muncă şi Voe Bună, [s.a.]. - 47 p.; tab.; 22 cm
613.2

I.M. II 1779
BĂLTĂCEANU , George
Conferinţe de fisiotherapie şi hidrologie : ţinute la cursul de clinică therapeutică al
d-lui prof. Dr. A. Theohari / George Băltăceanu . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice
„Universala” , 1919 . – 48 p. ; 22 cm.
615.838

I.M. II 1842/16
BALTACEANU, G.
L’eau de malnas (Source Maria) son action sur la sécrétion gastrique / G.
Baltaceau . – Bucarest : Imprimerie graphique „Cartea Medicală”, 1923 . – p. 55-67 ; 22
cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.33-008.6

I.M. II 783
BĂLTĂCEANU, George
Lecţiuni de terapeutică clinică şi farmacodinamie : I. / George Băltăceanu . –
Bucureşti : Cartea Românească , 1933 . – 175 p. : tab. ; 24 cm
Conţine însemnare mss.
616-08:615.015
615.015

I.M. II 783
BĂLTĂCEANU, George
Lecţiuni de terapeutică clinică şi farmacodinamie : II / George Băltăceanu . –
Bucureşti : Inst. de arte grafice “Bucovina” , 1935 . – 284 p. : il. ; 24 cm
616-08 :615.015
615.015

I.M. II 2737
BĂLTĂCEANU, George
Tratamentul ulcerului simplu al stomacului prin Slănicul No. 3 / George
Băltăceanu . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „Universala”, Iancu Ionescu, 1919 . –
48 p. ; 22 cm.
Memoriu prezentat pentru abilitatea ca docent de clinica terapeutică la Facultatea
de Medicină din Bucureşti

166
Înaintea titlului: Lucrare făcută în serviciul de clinică therapeutică al d-lui prof. dr.
A. Thehari
616.33-002:615.838

I.M. II 3506
BĂLTĂCEANU, Gh.
Clinică terapeutică și farmacodinamie : Aparatul digestiv și rinichiul / Gh.
Băltăceanu . – București : [s.n.] , 1952 . – 687 p. ; 21 cm.
Înaintea titlului: Institutul Medico-Farmaceutic București
616.33/.6

I.M. II 3486
BĂLTĂCEANU, Gh. ; STĂNESCU; M: ; VASILIU, C.
La forme „galopante” de la maladie de Basedow / Gh. Băltăceanu, M. Stănescu,
C. Vasiliu . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – p. 27-108 : tab. ; 22 cm.
616.441-008.61

I.M. II 669
BĂLTĂCEANU, Gh. ; VASILIU, C.
Diuretici mercuriali : Cercetări de farmacodinamie clinico-experimentale şi
terapeutică / Gh. Băltăceanu, C. Vasiliu . – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „Eminescu” ,
1938 . – 167 p. : il. ; 23 cm.
616.63:615.24

I.M. II 703
BĂLTĂCEANU, G. ; VASILIU, C. ; CONSTANTINESCU, S.
Metabolismul salicilaţilor în organism : Cercetări de farmacodinamie clinică şi
experimentală / G. Băltăceanu, C. Vasiliu, S. Constantinescu . – Bucureşti : Atelierele
„Imprimeria” S.A.R. , 1939 . – 100 p. : fig. ; 23 cm
612.015.3:547.587.1

I.M. II 1763
BALTACEANU, G. ; VASILIU, C. ; PETRESCU, C.
Spirochetoze broncho-pulmonare : studiu clinic şi terapeutic / G. Baltaceanu, C.
Vasiliu, C. Petrescu, S. Constantinescu . – Bucureşti : Atelierele „Imprimeria” S.A.R. ,
1941 . – p. 147 : il., tab. ; 23 cm.
616.23/.24-022

I.M. II 1842/18
BALTACEANU, M.
Un cas de néphrite syphilitique precoce azotémique / M. Balticeanu. – Bucarest :
Tipografia „Cultura”, 1922 . – p. 137-145, 23 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.61-002.6

167
I.M. IV 183/14
BALTAG, Adrian
Problemele fundamentale ale rasei albe : Reflecţii sugerate de noua lucrare a lui
Oswald Spengler / Adrian Balrag . – [S.l. : s.n., s.a.] . – 1p. ; 24 cm.
Extras din ziar
111.852

I.M. II 856
BĂLTEANU, I.
Expunere de titluri şi lucrări / I. Bălteanu . – Bucureşti : Cultura , 1941 . – 48 p. ;
23 cm
61(09)
576.8:016 Bălteanu, I.
616-074/-078:016 Bălteanu

I.M. II 297
BĂLTEANU, I.
Măsuri practice pentru prevenirea şi combaterea epidemiilor ce pot fi originate de
focarele endemice din U.R.S.S. / I. Bălteanu . – Iaşi : Tipografia “Brawo” , 1942 . – 20
p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 20
614.4

I.M. II 644
BĂLTEANU, I. ; TOMA, A.
Rolul dispensarului în cadrul armamentului anti-tuberculos : Raport prezentat
celui de al III-lea Congres Naţional de Tuberculoză ţinut în Iaşi la 16-18 iunie 1935 / I.
Bălteanu, A. Toma . – Iaşi : Institutul de Arte Grafice „Brawo” , 1935 . – 23 p. : fig. ; 24
cm.
616-002.5:614

I.M. III 1014


BALTHAYARD, Victor
Toxine et antitoxine : Typhiques / Victor Bathazard . – Paris : J. B. Bailliére et Fils, 1903 .
– VIII p., 240 p. : fig. , pl. ; 25 cm.
612.017:616.927

I.M. II 519
BĂLUŞ, M.
Rezecţiunea simpaticului cervical tratamentul guşei exoftalmice (operaţiunea D-
lui Profesorului Dr. Th. Ionnescu ) / M. Băluş . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1898 .
– 258 p. : il. ; 22 cm.
Legat împreuna cu : Bălăcescu . – Rezecţiunea totală şi bilaterală
616.441-008.61-089

168
I.M. II 1448/5
BĂLUŢĂ, Ioan H.
Osteosinteza fracturilor diafazei femurale cu grefare central / Ioan H. Băluţă . –
Bucureşti : Instit. de Arte Grafice, 1934 . – 32 p. : fig. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 32
Teză de doctorat în medicină
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
617.582
616.718.4

I.M. I 248
BĂNCILĂ, Vasile
Doctrina personalismului energetic a d-lui Rădulescu-Motru / Vasile Băncilă . –
Bucureşti : Cultura Românească, [s.a.] . – 120 p. : 19 cm. – (Idei şi oameni în viaţa
culturii contemporane)
Însemnare mss pe pag. de titlu
929Rădulescu-Motru

I.M. II 1368
BANCU, Victor Emilian
Patologie chirurgicală / Victor Emilian Bancu . – Ediţia a 2-a revizuită . –
Bucureşti : Editura didactică şi pedagogică, 1983 . – 659 p. : il. + 4 f planşe color . –
(Ministrul Educaţiei şi Învăţământului) . – 22 cm.
Bibliogr. p. 629-658
Conţine dedicaţie
616-089

I.M. II 118
BĂNĂŢAN, Octavian
50 de ani de sport la Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti / Octavian
Bănăţan . – Bucureşti : Editura Stadion, s. a. . – 221 p. : il ; 21 cm. – (Medicina
Bucureşti)
Anexe p. 181-208
Bibliogr. p. 209
61(09)
61:796

I.M. II 3821
BANCIU, A. ; VĂTĂMANU, N.
Serohemofloczlaţia Prunell : Sensibilitatea şi specificitatea ei în sifilis / A. Banciu, N.
Vătămanu . – Bucureşti : Cultura , 1927 . – 11 p. : il. ; 23 cm.
Extas din Revista Ştiinţelor Medicale, nr. 9, septembrie 1927
616.972

I.M. II 1486
BĂNESCU, N.

169
Historical survey of the Rumanian people / N. Bănescu . – Bucharest : Cultura
Naţională, 1926 . – 60 p. : il ; 21 cm.
93(498)

I.M. II 1968
I.M. II 2730/6 (vol. IV)
BĂNICĂ, Ioan M.
Cura radicală a herniilor inghinale cu fire temporare (Procedeul D-lui Prof. Th.
Ionescu) / Ioan M. Bănică . – Bucuresci : Tipografia „Viitorul”, 1905 . – 68 p. : tab. ; 22
cm.
Înaintea titlului : Institutul de Anatomie Topografică şi Chirurgie
617.557-007.43

I.M. IV 144
BANU, C
Şomajul în România / G. Banu . – [S.l. : s.n.], 1931 . – 42 p. : fig. ; 30 cm.
331.56(498)

I.M. II 815
BANU, G.
Les anormaux psychiques en Roumanie / G. Banu . – Bucureşti : F. Göbl Fils ,
1937 . – 27 p. ; 24 cm
Extrait de la „Revista de Igienă Socială” (Revue d’Hygiène Sociale), No. VI – 1937
616-007(498)

I.M. II 815
BANU, Gh.
Les anormaux psychiques en Roumanie / Gh. Banu . – Paris : Office International
d’hygiène publique , 1937 . – 23 p. ; 24 cm
Extrait du Supplément au Bulletin mensuel de l’Office International d’Hygiène publique,
Tome XXIX, Anné 1937
616-007(498)

I.M. II 1309
BANU, G.
Biologia satelor / G. Banu . – Bucureşti : Cultura Naţională, 1927 . – 37 p. : fig. ,
tab. ; 23 cm.
Extras din „Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială”, Organ al Institutului Social
Român, Anul VII, art. 1-2, 1927
314

I.M. I 355
BANU, G.
Bulletin international de la protection de l’enforce. II Document prèparatoires.
IV : L’examen Nationnel des écoliers / G. Banu . – [S. l. : s. n.], [1930] . – p. 929-1654 :
pl. ; 22 cm.

170
Néuviéne Session de l’Association International pour la Protection de l’Enforce
616-053.2-084

I.M. II 815
BANU, Gh.
Considérations sur le tonus du système nerveux végétatif chez les enfants / Gh.
Banu . – Bucarest : Impr. „Cultura” , 1924 . – 12 p. ; 23 cm
Extras din „Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest”, No. 4, Avril 1924
611.8-053.2

I.M. II 815
BANU, G.
Demografia / G. Banu . – [Bucureşti] : Tip. „Presa” , 1943 . – 41 p. : tab. ; 24 cm
Extras din volumul „Îndreptar pentru activitatea studenţilor în medicină în mediul rural”
publicat de Ministerul Sănătăţii
314

I.M. II 815
BANU, G.
Educaţia fizică în serviciul poporului român / G. Banu . – Bucureşti : Tipografia
Curţii Regale F. Gobl Fii , 1938 . – 50 p. ; 24 cm
Bibliogr. în text
Extras din „Revista de Igienă Socială”, No. 1-2, 1938
796(498)

I.M. II 3656
BANU, G.
L’examen Nationnel des Ècoliers / G. Banu . – Bruxelles : Office de publicité : Anc.
Ètablis J. Sebègrie & Cie, 1930 . – 35 p. ; 21 cm.
Extras din: Bulletin de l’Association Internationale pour la Protection de l’Enfance, 1930.
371.27

I.M. II 1345
BANU, G.
Études concernant la situation sociale et medicale de la femme ouvrière en
roumanie / G. Banu . – A. Iancou, M. Nicoulesco, E. Răsmeriţă, A. Romaşcanu, I.
Voicou, J. Kogălniceanu . – Bucureşti : Imprimerie de la Cour Royale, 1937 . – 43 p. :
tab. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Extrait de la „Revista de Igienă Socială” (Revue d’hygiène
sociale), no VII-VIII 937
616-058-055.2

I.M. II 815
BANU, G.
Eugenia / G. Banu . – [Bucureşti] : Tip. „Presa” , 1943 . – 28 p. ; 24 cm

171
Extras din volumul „Îndreptar pentru activitatea studenţilor în medicină în mediul rural”,
publicat de Ministerul Sănătăţii
613.94

IM. III 367


BANU, G.
L’hygiène de la race : étude de biologie héréditaire et de normalisation de la race /
G. Banu . – Bucureşti : M. O. , Imprimeria Naţională ; Paris : Masson et C ie , Éditeurs ,
1939 . – 403 p. : fig., tab. ; 25 cm
Indice p. 399-403
614
575.1

I.M. II 2353
BANU, G.
L’hygiène sociale de l’enfance : Premier volume / G. Banu ; pref. prof. Marfan . –
Bruxelles : L’Association Internationale pour la Protection de l’Enfance ; Paris : Masson
& Cie, Éditeurs, 1930 . – XX, 717 p. : tab. , fig. ; 25 cm.
613.95

I.M. II 2353
BANU, G.
L’hygiène sociale de l’enfance : Second volume / G. Banu ; pref. prof. Marfan . –
Bruxelles : L’Association Internationale pour la Protection de l’Enfance ; Paris : Masson
& Cie, Éditeurs, 1933 . – XV, 967, XXXV p. : tab. ; 25 cm.
Index la final
Însemnare mss
613.95

I.M. II 976
BANU, G.
Igiena copiilor delicvenţi / G. Banu . – Bucureşti : Tip. Peniten. „Văcăreşti” ,
1930 . – 62 p. ; 23 cm
Ex-libris ştampilă „Biblioteca Doctor Banu”
613/614:616-053.2
343.91:616-053.2

I.M. II 3602
I.M. II 781
BANU, G.
Igiena muncii : Studiu de Igienă şi politică socială / G. Banu . – Bucureşti : F.
Göbl Fii , 1935 . – 208 p. ; 24 cm
Bibliogr. în text
613.6

I.M. II 231

172
BANU, G.
Igiena socială a tuberculozei în România / G. Banu . – Bucureşti : Monitorul
Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală , 1933 . – 295 p. : tab., graf. ; 23 cm
616-002.5-084

I.M. II 962
BANU, G.
Mari probleme de medicină socială : Consideraţii generale asupra biologiei
poporului. Eugenie, ereditate, rasă . – Protecţiunea materno-infantilă . – Condiţii de viaţă
ale colectivităţilor şi boli sociale . – Asistenţa socială; Muncă şi asigurări sociale . –
Reorganizarea igienico-sanitară a statului / G. Banu . – Bucureşti : Tipografia Curţii
Regale “F. Gobl” Fii S. A. , 1938 . – 524 p. ; 24 cm
616-058

I.M. II 815
BANU, G.
Medicina în timpul Regelui Carol I / G. Banu . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului : Imprimeria Naţională , 1939 . – 32 p. ; 24 cm
Bibliogr. în text
Extras din “Revista Fundaţiilor Regale”, Nr. 5, Mai 1939
61”1866/1914”

I.M. II 815
BANU, G.
Medicina socială a vârstei şcolare / G. Banu . – [Bucureşti] : Tip. “Presa” , 1943 .
– 24 p. ; 24 cm
Extras din volumul “Îndreptar pentru activitatea studenţilor în medicină în mediul rural”
613:616-053.5

I.M. II 3557
BANU, G.
Mortalitatea copiilor în România : Cauze . Mijloace de combatere / G. Banu . –
[Bucureşti] : Serviciul de Propagandă, 1922 . – 78 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 75-76.
Din publicaţiile „Asistenţii Sociali” nr. 5
314.422.2

I.M. II 1478
BANU, G.
Mortalitatea infantilă în România : Studiu de igienă socială şi e statistică / G.
Banu . – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii, 1930 . – Xp. , 206 p. : il. ; 24
cm.
814.422.2:614

I.M. II 815
BANU, G.

173
Les organisations sanitaires et médico-sociales en Tchécoslovaquie / G. Banu . –
Bucarest : [s.n.] , 1937 . – 44 p. : il. ; 25 cm
Extras din „Revista de Igienă Socială”, Nr. 10 (1937)
615(437)

I.M. II 966
BANU, G.
La politique médico-sociale dans la oumanie rurale / G. Banu . – Bucarest :
Monitorul Oficial şi Imprimeriile statului : Imprimeria Naţională , 1940 . – 80 p. : fig. ;
24 cm
Extrait de „La Vie rurale en Roumanie”
614.2

I.M. II 815
BANU, G.
Principes d’un programme d’hygiène de la race / G. Banu . – Bucarest : F. Göbl
Fils , 1937 . – 36 p. ; 24 cm
Extras din „Revista de Igienă Socială”, No. X-936
614:572.79

I.M. II 815
BANU, G.
Principes d’un programme d’hygiène raciale / G. Banu . – Bucarest : Imprimé à
la Typographie Cultura , [1936] . – 35 p. ; 23 cm
Extras din « Bulletin de l’Académie de Médecine de Roumanie », Tome II, Nr. 5
614 :572.79

I.M. II 815
BANU, G.
Problema tuberculozei în România faţă de recenta legislaţie / G. Banu . –
Bucureşti : Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii , 1934 . – 17 p. ; 24 cm
Extras din „Revista de Igienă Socială”, Nr. 6/1934
616-002.5:34

I.M. II 1346
BANU, G.
Protecţia copilăriei / G. Banu : [s.l.] : Sportul, 1922 . – 127 p. ; 24 cm.
Bibliografie: p. 121-124
Înaintea titlului: Din publicaţiile Asistenţei Sociale”, No. 6
613.95:616-082

I.M. II 1175
BANU, G.
La protection de l’enfance en Roumanie / G. Banu . – Bruxelles : Office de
Publicité, 1931 . – 89p. : fig. , tab. ; 23 cm.
613.95(498)

174
I.M. II 1196
BANU, G.
La protection de l’enfance d’âge préscolaire: 3 à 6 ans / G. Banu . – Bruxelles :
Office de Publicité, 1930 . – 62 p. ; 22 cm.
Extras din: Bulletin de l’Association Internationale pour la Protection de
l’Enfance, année 1930
613.954

I.M. II 892
BANU, Georges
Recherches physiologiques sur le développement neuro-musculaire chez l’homme
et l’animal / Georges Banu . – Paris : Imprimerie de la Cour d’Appel , 1922 . – 110 p. ; 24
cm
612.74:612.8-092.9

I.M. II 1253
BANU, G.
Recherches sur la biologie du peuple roumain : Premier fascicule / G. Banu . –
Bucarest : „Bucovina” I.E. Toronţiu, 1947 . – 219 p. : fig. ; 25 cm.
572(498)
613/614

I.M. II 815
BANU, Gh.
Ridicarea spirituală şi materială a satelor : Conferinţă ţinută la Societatea
„Tinerimea Română” în ziua de 8 Martie 1939 / Gh. Banu . – Bucureşti : Tipografia şi
zincografia „Satelit” , 1939 . – 15 p. ; 23 cm
Extras din „Revista Cursurilor şi Conferinţelor Universitare”, Martie-Aprilie 1939, Anul
IV, No. 1-2
316.42

I.M. II 227
BANU, G.
Sănătatea poporului român / G. Banu . – Bucureşti : Fundaţia pentru Literatură şi
Artă „Regele Carol II”, 1935 . – 530 p.: fig. , tab. ; 23 cm.
Tablă alfabetică a materiilor p. 521-528
614(498)

I.M. III 73
BANU, G.
La santé publique aux États-Unis ( organisation ) : voyage d’étude sous les
auspices de la „Fondation Rockefeller” . – Bruxelles : Office de publicité , 1931 . – 207 p.
: graf. + 1 planşă ; 23 cm
Extras din „Bulletin de l’Association de l’Enfance”, 1931
Coligat

175
614

I.M. II 1330
BANU, G.
La science de la Néolecime Sociale / G. Banu . – Bucureşti : Tipografia Curţii
Regale F. Göbl Fii, 1940 . – 129 p. ; 25 cm.
Index 119-129
Dedicaţie mms „Dl. Prof. I. Niculescu – amical omagiu G. Banu 22.1.940”

I.M. II 815
BANU, G.
La situation actuelle des assurances sociales en Roumanie / G. Banu . – Roma :
Instituto Nazionale Fascista Della Previdenza Sociale , 1938 . – 10 p. ; 24 cm
Extras din „Le Assicurazioni Sociali”, Vol. XIV, Martie-Aprilie 1938, Nr. 2
364(498)

I.M. III 111


BANU, G
Şomajul intelectual în România / G. Banu . – Bucureşti : [ Tipografia Curţii
Regale F. Göbl Fii S. A. ] , 1933 . – 46 p. ; 24 cm
Donaţie prof. Dr. Simion Iagmov
008(498)

I.M. II 1842/29
BANU, G.
Traitement de la syphilis par le tartrobismuthate de soude et de potasse / G. Babu .
– Bucarest : Tipografia „Cultura”, 1922 . – p. 180-182 ; 23 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest
Coligat
616-002.6

I.M. II 742
BANU, G.
Tratat de medicină socială : Volumul I : Medicina socială ca ştiinţă : Eugenia :
Demografia / G. Banu . – Bucureşti : Casa Şcoalelor , 1944 . – 430 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. după capitole
Index p. 407-430
616-058

I.M. II 742
BANU, G.
Tratat de medicină socială : Volumul II : Maternitatea : Prima vârstă : Medicină
şcolară / G. Banu . – Bucureşti : Casa Şcoalelor , 1944 . – 690 p. : fig. , il. ; 24 cm.
Bibliogr. după capitole
Index p. 657-690
616-058

176
I.M. III 928
BANU, G.
Tratat de medicină socială : vol. II / G. Banu . – Bucureşti : Tipografia „Universul” S.A.,
[s.a.] . – 690 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 636-655
616-058
614

I.M. II 742
BANU, G.
Tratat de medicină socială : Volumul III : Asistenţa socială / dr. G. Banu . –
[Bucureşti] : Casa şcoalelor , 1944 . – 400 p. ; 25 cm
Bibliogr. p. 356-379
Index p. 381-400
364

I.M. II 742
BANU, G.
Tratat de medicină socială : Volumul IV : Tuberculosa. Boli venerice / dr. G. Banu
. – Bucureşti : Casa şcoalelor , 1944 . – XI, 615 p. : fig. : tab. ; 25 cm
Bibliogr. după capitole
616.24-002.597(035)

I.M. I 358
BANU, G.
La tuberculose chez les écoliers / G. Banu . – Bruxelles : Office de Publicité, 1930
. – 37 p. ; 22 cm.
Extrait: Bulletin de l’ASSOCIATION Internationale pour Protection de l’Enfance,
1930.
616.24-002.5-053.5

I.M. II 815
BANU, G. ; HERESCO
Troubles de croissance par avitaminose / G. Banu, Heresco . – Paris : Masson et
Cie , 1925 . – 550-557 p. il. ; 24 cm
Extras din „Archives de médecine des enfants”, Tome XXVIII, nr. 9 – septembre 1925
616.39-053.2

I.M. II 3465-17/8
BANU, G. ; HERESCO
Troubles de croissance par avitaminose / G. Banu , Heresco . – Bucarest : [ s.n. ,
s.a. ] . – p. 550-557 : fig. ; 22 cm
Coligat
619

177
I.M. II 1842/34
BANU ; HERESCO ; NEGRESCO
Le chimisme gastrique chez les nouveaux-nés nourris au sein / Banu, Hernesco,
Negresco . – Bucarest : Imprimerie graphique „Cartea Medicală”, 1923 . – p. 135-140 ,
22 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest
Coligat
616-053.2

I.M. II 2004
BANU ; NEGRESCO ; HERESCO
L’insuline dans les dystrophyes les nourrissous / Banu, Negresco, Heresco . –
Bucarest : Impr. „Cultura”, 1924 . – 4 p. ; 23 cm.
Extras din „Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest”, No. 9, Novembre 1924
616.379
616.39

I.M. II 1992
BANU ; NEGRESCO ; HERESCO
La prothéinotherapie dans l’eczema et dans l’ophtalmie gonococcique / Banu,
Negresco, Heresco . – Bucarest : Tip. „Cultura”, 1924 . – 4 p. ; 23 cm.
Pe copertă : „Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest” No. 1, Janvier 1924
617.7-002:615

I.M. II 892
BANU, Georges
Recherches physiologique sur le développement neuro-musculaire chez l’homme
et l’animal / Georges Banu . – Paris : Imprimerie de la Cour d’Appel, 1922 . – 110 p. ; 24
cm
612.74:612.8-092.9

I.M. II 1448-1
BANU, I. Eugen
Glanda diastematică interstiţială a testiculului : Studiu histo-fiziologic / Eugen I.
Banu . – Bucureşti : Tipografiile Române Unite, 1934 . – 40 p. : fig. , tab ; 23 cm.
Bibliogr. p. 38-40
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti. Lucrare făcută în
Institutul de Histologie şi Histogeneză. Director prof. Şt. Besnea.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
616.68-092

I.M. II 4141
BARBILIAN, N.
Titluri şi lucrări ştiinţifice / N. Barbilian

I.M. II 2370

178
BĂRCĂCILĂ, Al.
Casa Luminii din Mehedinţi : fondată la 26/X/1919 : Cincisprezece ani de
activitate culturală : 1919-1934 / publicat sub îngrijirea d-lui Prof. Al. Bărcăcilă . –
Bucureşti : Tip. Cultura , 1934 . – 247 p. ; 24 cm.
Dedicaţie pt. G. Marinescu, pe pag de titilu
061.22

I.M. I 339
BARASCH, Iuliu
Manuanulŭ de botanică silvică în usualŭ / Iuliu Barasch . – Bucuresci : Imprimeria
Statului Numita Niphonu , 1861 . – VIII, 102 p. : pl. ; 20 cm.
581.526.42(075)

I.M. II 1237/2
BARASCH, Iulius
Despre asfiksie sau leşinu la oameni : ce mână mortea adevărată şi câte răutăţi
poate produce pentru societatea omenească, precum şi despre mijloacele de a ne apăra de
aceste răutăţi : scris în limba Română / Iulius Barasch . – Bucureşti : Tipografia
Colegiului Sf. Sava, 1854 . – 46 p. ; 16 cm.
Ex libris ştampilă „J. M.....bel. „Bucarest”
Coligat
616.8

I.M. II 1237/3
BARASCH, Iulius
Despre unele din Institutele Filantropice în Europa / Iulius Barasch . – Bucureşti :
Tipografia Colegiului Naţional, 1853 . – 21 p. ; 20 cm
008(4)

I.M. I 100
BARASCH, Julius
Minunele naturei : Conversaţii asupra deosebitelor objecte interesante din ştiinţele
Naturale, Fisică, Chimie şi Astronomie : Tomul I / compuse de Julius Barasch, doctor în
medicină şi chirurgia . – Craiova : În Tipografia lui Iosef şi Iancu Moisi , 1850 . – XVI p.,
143 p. ; 20 cm
Pe copertă: Oferit de Albert Zwiebel. Onor Societăţii Dr. Juliu Barasch în semn de
admiraţie valoroşilor ei Conducători, 1914
502

I.M. I 100
BARASCH, Julius
Minunele naturei : Conversaţii asupra deosebitelor objecte interesante din ştiinţele
Naturale, Fisică, Chimie şi Astronomie : Tomul II / compuse de Julius Barasch . –
Bucureşti : Tipografiea Colegiului Naţional , 1852 . – 229 p., 623 ; 20 cm
502

179
I.M. II 90
BARASCH, Julius
Minunele naturei : Conversaţiuni asupra deosebitelor obiecte interesante din
ştiinţele Naturii, Fizicii, Chimiei şi Astronomiei : Tomulu I / compuse de Iulius Barash . -
ediţiunea a doa . – Bucureşti : Tipografia Colecţiunei Naţionale , 1852 . – 110 p. ; 20 cm
Text în limba slavonă
502

I.M. II 90
BARASCH, Julius
Minunele naturei : Conversaţiuni asupra deosebitelor obiecte interesante din
ştiinţele Naturii, Fizicii, Chimiei şi Astronomiei : Tomulu II / compuse de Iulius Barash .
– Bucureşti : Tipografia Colecţiei Naţionale , 1852 . – 253 p. : il. ; 20 cm
Text în limba slavonă
502

I.M. II 90
BARASCH, Julius
Minunele naturei : Conversaţiuni asupra deosebitelor obiecte din ştiinţele Naturii,
Fizică, Chimie şi Astronomie : Tomulu III / compuse de Iulius Barashu . – Bucureşti :
Tipografia Colecţiei Naţionale , 1852 . – 233 p. : il. ; 20 cm
Text în limba slavonă
502

I.M. II 1237/1
BARAŞU, Iuliu
Cursulu elementariu de istoria naturală : Pentru usulu classiloru superiore
Gimnasiali în România : Tomului III : Mineralogia / Iuliu Baraşu . – Bucureşti :
Tiphographia Statului numită Nighon, 1862 . – IV. , 214 p. ; 20 cm
Coligat
58

I.M. II 676
BARBILIAN, N.
Fracturile coloanei vertebrale : noţiuni de anatomie, forme clinice / N. Barbilian .
– Bucureşti : Tiparul “Oltenia” , 1936 . – 133 p. ; 25 cm
Bibliogr. p. 121-133
Raport pentru al VII-lea Congres Naţional de Chirurgie, Bucureşti, 8-12 Noembrie 1936
616.711-001.5

I.M. II 4141
BARBILIAN, N.
Titluri şi lucrări ştiinţifice / N. Barbilian . – Iaşi : Tip. Cultura Românească , 1927 . – 36
p. ; 24 cm.
016:616-089

180
I.M. III 439
BARBILIAN, Nicolae
Expunere de titluri şi lucrări Nicolae Barbilian . – Iaşi : Tipografia „Brawo” ,
1941 . – 98 p. : fig. ; 27 cm
Dedicaţie mss
617:016 Barbilian Nicolae
616-089:016 Barbilian Nicolae

I.M. II 87
I.M. I 153
BARBU, G.
Nicolae Kretzulescu / G. Barbu . – Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1964 . – 276 p. :
il. ; 20 cm.
Indice de nume şi localităţi p. 269-276
929Kretyulescu, Nicolae

17.024
BARBU, G. ; BERINDEI, D.
Les premiers hôpitaux de Bucarest. Communication presente au XVI-e Congrès
International d’histoire de la medicine . – Montpellier, septembre 1958
616.253.1(498-35 Bucureşti)

I.M. II 66
BARBU, G. ; BRĂTESCU, G. ; MANOLIU, V.
Din trecutul medicinii în Republica Populară Română : iconografie / G. Barbu, G.
Brătescu şi V. Manoliu . – [ Bucureşti ] : [ Centru de Educaţie Sanitară ] , 1957 . – 223 p.
: fig. ; 20 cm . – ( Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale , Centrul de Organizare a
Ocrotirii Sănătăţii şi Istoria Medicinii )
61(09)(498)

I.M. III 967/13


BARBU, Nestorescu
Contribu’iuni la studiul fosfatazelor bacteriene / Nestorescu Barbu . – Bucureşti :
Imprimeria Fundaţiilor Culturale Regale, 1934 . – 44 p. : tab. ; fig. ; 23 cm.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Bibliogr. P. 41-44
Înainte de titlu: Facultatea de Medicină din Bucureşti (no.4074)
Coligat
577.152.38

I.M III 625


BARBU, Romel I.
Contribuţii la studiul activităţii ficatului sub influenţa anesteziei generale / Romel
I. Barbu . – [Bucureşti] : [s.n.], 1964 . – 21 p. ; 30 cm.
Autoreferat

181
Cond. şt. Acad. prof. dr. Th. Burghele
Înaintea titlului: Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti
616.36-089.5

I.M. II 183
BĂRBULESCU, N.
Curs de electicitate medicală : predat în anul şcolar 1945/46 / N. Bărbulescu . –
Bucureşti : Litografia G. Ionescu , 1945/46 . – 287 p. : fig., tab. ; 24 cm . – ( Facultatea
de Medicină )
61:537.1/.3
537.1/.3:61

I.M. II 959
BĂRBULESCU, N.
Curs de fizică medicală : I / N. Bărbulescu . – Cluj : Editura Universităţii „Regele
Ferdinand I” , 1936 . – 287 p. : il. ; 24 cm
53:61

I.M. II 2739
BĂRBULESCU, N.
Meningo-encefalocelul congenital şi Tratamentul lui / N. Bărbulescu . – Bucuresci
: Tipografia Marinescu şi Şerban, 1903 . – 115 p. : fig. ; 23 cm.
Index bibliogr. p. 114-115
Înaintea titlului : Institutul de Anatomie Topografică şi chirurgie. Director prof. dr.
Thoma Ionescu
616.831.9-002-056.7

I.M. III 553


BĂRBULESCU, N.
Le principe de la relativité restreinte et le temps absolu / N. Bărbulescu . – Paris :
G. Doin et Cie, Éditeurs, 1939 . – 8 p. ; 29 cm.
Extrait de la „Revue générale des Sciences”, Nr. 15 juin 1939
530.12

I.M. III 554


BĂRBULESCU, N.
Zur kenntris des Membranaleichgewichtes / N. Bărbulescu . – Dresden ; Leipzig :
Theodor Steinkopff, 1942 . – p. 78-85 ; 27 cm
Extras din : Kolloid Zetchrift”, Band 99, Heft 1 (1942)
577.1

I.M. II 2730/12(vol.1)
BĂRBULESCU, Nicolae
Câte-va cuvinte asupra meningo-encefalocelului congenital şi tratamentului lui /
Nicolae Bărbulescu . – Bucureşti : Tip. “Lucrărilor Asociaţiei” Marinescu & Şerban,
1903 . – 115 p. : fig. ; 22 cm.

182
Index bibliogr. p. 114-115
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti ; No. 675
Coligat
616.831.9-002-056.7

I.M. II 1414
BĂRBULESCU, Nicolae
Certitudinea matematică / Nicolae Bărbulescu . – Bucureşti : Imprimeria “Tiparul
Universitar”, [s.a.] . – 13 p. ; 24 cm
Pe copertă : Extras din Revista de Filosofie. Vol. XXVIII, Nr. 1-2, Anul 1943
51

I.M. II 1539
BÂRCĂ, Gh. I.
Ameliorarea integrală a insulei Letea (Delta Dunării) / G.h. Bârcă . – Bucureşti :
Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, 1948 . – 153 p., XVI pl.
: fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 151-153
614(498Delta Dunării)

I.M. II 2370
BĂRCĂCILĂ, Al.
Casa Luminii din Mehedinţi : fondată la 26/X/1919 : Cincisprezece ani de
activitate culturală : 1919-1934 / publicat sub îngrijirea d-lui Prof. Al. Bărăcilă . –
Bucureşti : Tip. Culturală, 1934 . – 247 p. ; 24 cm
Dedicaţie pt. G. Marinescu, pe pag. de titlu
061.22

I.M. II 377
BARDAN, D.
Gazele de luptă şi protecţia contra lor / D. Bardan . – Bucureşti : Tipografia „Viaţa
literară” , 1936 . – VI, 253 p. : tab. ; 23 cm
Conţine dedicaţie
355.42

I.M. II 4287
BARDAN, D. . – Războiul aero-chimic și apărarea pasivă . – ed. a 2-a rev. . – București :
Tiparul “Cartea Românească” , [s.a.] . – 82 p. : fig. ; 24 cm.
504.056:355.4

I.M. II 1663/22
BARDELLY, G.
Pyóhemie puerperală cu complicaţiuni oculare : Iridociclită pyohemică. Abces
subconjonctival / G. Bardelly . – [S. l. : s.n, s.a] . – p. 21-24 ; 22 cm.
Coligat
617.7

183
I.M. II 1186
BARDESCU, N.
Eliminarea mercurului în fumegaţiile cu cinabru : câteva particularităţi ale
urinelor / N. Bărdescu . – Bucureşti : Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu,
1894 . – 8 p. ; 24 cm.
616.972-08

I.M. II 2751
BARDESCU, N.
Nuoi indicaţiuni la elongarea nervilor periferici / N. Bardescu . – Bucureşti :
Tipografia „Dreptatea”, 1897 . – 7 p. ; 24 cm.
616.833-089

I.M. II 2841
BARDESCU, N.
Paralisia membrelor inferioare consecutivă pneumoniei / N. Bardescu . –
Bucuresci : Tipo-Litografia Eduard Wiegand , 1890 . – 12 p. ; 23 cm.
616.728:616.8-009.11

I.M. II 2859/1
BARDESCU, N.
Tratamentul fistulelor utero-vaginale profunde printr-un noŭ procedeŭ operator /
N. Bardescu . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – p. 509-525 : fig. ; 24 cm.
Extars din : Revue de Chirurgie, An. III, nr, 11
618.14-089

I.M. II 2107
BARDESCU, N. ; MĂRGĂRINT, N.
Savajul sângelui prin injecţiuni intra venoase cu soluţiuni saline în dose masive /
N. Bardescu, N. Mărgărint . – Bucuresci : Tipografia „Dreptatea”, 1897 . – 20 p. ; 23 cm.
61:615.22:615.015.34
612.1
615.326:615.38:615.015.34

I.M. II 2682
BARDESCU, Nicolae N.
Studiul trepanaţiunei craniene / Nicolae N. Bardescu . – Bucuresci : Tipografia şi
Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1892 . – 166 p. , II p. ; 23 cm.
616.714.1-089.874

I.M. II 2337
BARELIUC, L. ; NEAGU, Natalia
Embriologie umană / L. Bareliuc, Natalia Neagu . – Bucureşti : Editura Medicală,
1977 . – 216 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 200-202

184
611-013
I.M. III 327
BARKER, Ernest S.
Age and youth : memories of three universities and father of the man / Sir Ernest
Barker . – London ; New York ; Toronto : Oxford University Press , 1953 . – VIII p., 347
p. ; 22 cm
Index p 337-347
61(09)

I.M. II 31
BARNARD, Christiaan
Inima nu trebuie să moară / Christiaan Barnard ; trad. Din lb. Engl. De Grigore
Vereş . – Iaşi : Junimea , 1972 . – 173 p. : il. , 8 pl.
616.12-089

I.M. III 493


BARNARD, Christiaan
Vostre coeur en pleine santé / Christiaan Barnard ; colab. Peter Evans, Francois Laborde ;
trad. Caroline Rivolier, Dominique Le Bourg . – Paris : Menges, 1986 . – 223 p. : il.; 25
cm
Index p. 219-222
Pe coperta : Un guide familial pratique pour vivre plus longtemps en pleine forme
ISBN 2-85620-259-4
616.12

I.M. IV 21
BARNEA, I.
Un manuscris grecesc cu miniaturi din Biblioteca Academiei Române / I. Barnea .
– Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Naţională, 1946 . –
p. 102-108 ; 31 cm.
Extras din „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, publicaţiune
trimestrială, Anul XXXV, 1943, Fasc 115-118, Ianuarie-Decembrie
091.31

I.M. I 387
BARNETT, S.A.
Biologie şi libertate : Eseu asupra implicaţiilor etiologiei umane / S. A. Barnett ; trad.
Amelia Croitoru . – Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1995 . – 455 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 426-455
ISBN 973-44-0152-1
159.9.019.4
595.5

I.M. II 2648
BARONCEA, Simion

185
Contribuţiuni la studiul clinic al determinaţiunilor paludismului asupra sistemului
nervos / Simion Baroncea . – [S. l. : s.n. , s.a.] . – IX, 129 p. ; 22 cm.
Dedicaţie pe copertă
616.8

I.M. III 1008/12


BARRÉ; DRAGANESCO; LIEOU
Nystognus giratoire speretoné constant bilatéral, mzoclonies rytmiques vèlo-pharryngèes,
sushyoidiennes et diaphragmatiques. Hémiparésie gauche et tremblement bronchial
gauche. Parésie faciale durable / Barre, Draganesco, Lieou . – [S. l. : s.n. , s.a.] . – p. 749-
757 ; 24 cm.
Coligat
616.8-009.11

I.M. III 3477


BÂRSU, Cristian
Aspecte istorice ale disciplinelor morfofuncţionale de la Facultatea de Medicină
din Cluj-Napoca : Editura U.T.Press , 2010 . – 202 p. : fig. ; 29 cm
Bibliogr. Select. p. 197-200
ISBN 978-973-662-586-2
61:378(498Cluj-Napoca)(09)

I.M. II 1066
BÂRSU, Cristian D.
Mărturii ale începutului Facultăţii de Medicină din Cluj : 1919-1920 / Cristian D.
Bârsu . – Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţeganu”, 2004 . – 203 p. ;
24 cm
Înaintea titlului : Mărturisiri pentru viitor
Bibliogr. p. 195-202
ISBN 973-693-071-8
61(091)

I.M. III 3477


BÂRSU, Cristian
Repere din istoria disciplinelor de farmacologie, biochimie, igienă, microbiologie,
epidemiologie şi istoria medicinii ale Facultăţii de Medicină din Cluj în perioada 1919-
1978 / Cristian Bârsu . – Cluj-Napoca : Editura U. T. Press , 2010 . – 132 p. : fig. ; 29 cm
Bibliogr. Select. p. 127-129
ISBN 978-973-662-588-6
61:378(498 Cluj-Napoca)(09)

I.M. II 2318
BART, C
Aforismele lui Hipocrat chronique / C. Bart . – Bucureşti : Editura Medicală ,
1974
61 :821.135.1

186
I.M.III 399
BART, C.
Considerations sur quelques troubles humoraux dans l’alcoolisme chronique / C.
Bart
În : Volume jubilaire en l’honneur du professeur Dr. C. I. Parhon . – Jassy : Institut d’Arts
Graphique ,,Bravo’’, 1934 . – p.48-52
Bibliogr. p.52
Coligat
613.81 :616.89

I.M. II 2827/7
BĂRZĂNESCU, George M.
Câte-va cuvinte aasupra plagelor străpunse ale abdomenului / George M.
Bărzănescu . – Bucureşti : Tipografia „Speranţa”, 1901 . – 87 p. : fig. ; 22 cm.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti. No. 613
616-001.44
617.55-001.44

I.M. II 2247/11
BARZANESCU, G. ; VASILIU, Vasile
O nouă febră eruptică în România febra exanthematică / G. Bârzănescu, Vasile
Vasilescu . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – p. 23 : fig., tab. ; 22 cm.
Conţine dedicaţie
Coligat
616.9

I.M. II 3091
BASSARABESCU, I.A.
Domnu Dincă. Schiţe şi nuvele / I.A. Bassarabescu . – Bucureşti : Editura Litera a
Casei Şcoalelor , 1928 . – 238 p. ; 21 cm
821.135.1

I.M. II 2456/5
BASTAKI, Th.
Du bichlorure & du biiodure de mercure en obstétrique / Th. Bastaki . – Paris :
Librairie Ollier-Henry , 1884 . – 100 p. ; 22 cm.
Coligat
618.2

I.M. II 955
BASTAKI, Th.
Studiul clinic asupra băilor Lacul Sărat / Th. Bastaki . – Bucureşti : Minerva,
1903 . – 351 p. : foto, tab. ; 23 cm.

187
615.838Lacul Sărat

I.M. II 4048
BAUER, Julius
Ueber Interferenzerscheinungen in Head’schen Zonen / Julius Bauer . – p. 65-69 : fig. ;
24 cm.
Extras din Volume jubiliaire en l’honneur du Professeur G. Marinesco\
616.8

I.M. II 1049
BAUER, Julius ; BUTTU, George D. Al.
Über einige Wirkungen von Nebennierenrindenextraken auf die
Beuthesschaffenheit des Meuschen / Julius Bauer, George D. Al. Buttu . – Berlin : Verlag
von Julius Springer , 1932 . – p. 601-606 ; 23 cm
Bibliogr. p. 606
Extras din : „Zeitschrift für Klinische Medizin”, Sonderabdruck aus 122. Band 5 und 6
Heft
Dedicaţie
În : [MISCELANEU : Neurologie]
Coligat
616.8

I.M. II 3465-31/4
BAZGAN, J. ; ENACHESCU, D.
Recherches expérimentales sur la microglie / J. Bazgan, D. Enachescu . - [S.l. :
s.n., s.a.] . - p.43-56
Bibliogr. p. 55-56
Înaintea titlului: Travail du laboratoire de l’Institut d’histologie de la Faculte de
Bucarest prof. Besnea
Coligat
616-091.8:612.8
612.8

I.M. II 805
BAZGAN, Ioan ; MAXENŢIAN , Ioan
Tumeur hypophysaire avec syndrome pluriglandulaire / Ioan Bazgan, Ioan
Maxenţian . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 7 p. : fig. ; 23 cm.
Travail effectué dans la 3-éme clinique médicale
Coligat
616.434-006

I.M. II 886
BAZGAN, Ion G.
Nevrologia şi microglia / dr. Ion G. Bazgan . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – 32 p. : fig.,
sch. ; 23 cm
Bibliogr. p. 29-32

188
576

I.M. II 2548
I.M. II 862
BAZGAN, Ion G.
Nevroglia şi microglia / Ion G. Bazgan . – Bucureşti : Tip. Penit. Văcăreşti ,
1931 . – p. 59-91 : fig. , 23 cm.
Bibliogr. p. 88-91
Coligat
576:611.81

I.M. II 1781/ 13 (vol. II)


BAZGAN, Ioan ; MAXENTIAN, Ioan
Tumeur hypophysaire avec syndrome pluriglandulaire / Ioan Bazgan, Ioan
Maxentian . – Bucarest : Impr. „Culture,” 1926 . - 7p. ; 23 cm.
Extras din „Société Medicale des Hopitaux de Bucarest” No 5, Mai 1926
Parte din „ Travaux…..vol. II”
616.432-006
612.432

I.M. II 805
BAZGAN, Ioan; MAXENTIAN, Ioan
Tumeur hypophysaire avec syndrome pluri glandulaire / Ioan Bazgan, Ioan
Maxentian . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 7 p. : fig. ; 23 cm.
Travail effectue dans la 3-éme clinique medicale
Coligat
616.434-006

I.M. II 1551
BEAUSSENAT, M ; DANIEL, C.
Fibrome mou du col de l´utérine / M. Beaussenat, C. Daniel ; éditeur G. Steinheil.
– Saint-Dizier (Haute-Marne) ; Imp. J. Thevenot, 1902 . - 4 p. ; 23 cm.
Extras din Bull. De la Société Anatomique, Octobre 1902
618.14-006.327

I.M. II 323
BECHERESCU, Petre
Foile de coca. Alcaloizii din foile de coca şi cocainele artificiale / Petre
Becherescu . – Bucureşti : Tipografia G. A. Lăzăreanu , 1903 . – 45 p. : fig. ; 22 cm
Bibliogr. p. 45
615.322

I.M. IV 182/2
BEDINGTE Speichelreflexe bei bilateral entrindeten Tieren / O. Sager, I. Cincă, R.
Dimitriu, Al. Colea . - [S.l.: s.n., s.a.] . – pag. diferit numerotată, bibliogr. ; 31 cm.
În coligatul:

189
Sager, Oscar
Articole
612.8

I.M. II 352
BEJAN, I.
Criza universitară / I. Bejan . – Bucureşti : Tipografia „Ion C. Văcărescu” , 1933 .
– 39 p. ; 23 cm
378.12:61
61:378.12

I.M. III 294 (sic!)


BEJANARU, Ioan Gr.
Contribuţiuni la studiul tratamentului conservator asupra plăgilor traumatice a
membrului superior prin pansamentul lui Guérin cu bumbac aseptic / Ioan Gr. Bejanaru .
– Iaşi : Tipografia H. Goldner , 1907 . – 42 p. ; 22 cm . – ( Facultatea de Medicină din
Iaşi ; 260 )
Bibliogr. p. 42
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
Coligat
616.727-001-08(043)

I.M. II 1842/40
BELCIUGĂŢEANU, L. ; ASLAN, M-elle. A.
Syndrôme protubérantiel par arterite spécifique / L. Beliciugăţeanu, M-elle A.
Aslan . – Bucarest : Imprimerie graphique „Cartea Medicală”, 1923 . – p. 158-159 ; 22
cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest
Coligat
616.13-002

I.M. II 1781/11 (vol.1)


BELCIUGĂŢEANU , L. ; ASLAN , A.
Syndrôme protubérantiel par arterite spécifique / L. Belciugăţeanu , A. Aslan . -
Bucureşti : Tipografia „Cultura” , 1924 . – p. 3-4 ; 22 cm.
Extras din „Société Médicale des Hôpitaux de Bucharest , nr. 10 , 1923.
Parte din : Travaux de la IIIéme clinique medicale de la Faculté de Medicine de
Bucharest. Hospital Filantropia : Vol 1
Coligat
616.13-002

I.M. II 3187/17
I.M. II 1781/19 (vol.1)
BELCIUGATEANU , L. ; POPPER, M.
Sur l’aléo-torax thérapeutique / L. Belciugateanu , M. Popper . – Bucarest :
Imprimeria “Cultura” , 1924 . – 4 p. ; 22 cm.

190
Bibliogr. p. 4
Extras din „Société Médicale des Hôpitaux de Bucharest , nr. 10 , 1924.
Parte din : Travaux de la IIIéme clinique medicale de la Faculté de Medicine de
Bucharest. Hospital Filantropia : Vol 1
Coligat
616.25-003.219

I.M. II 3187/9
BELCIUGĂŢEANU, L. ; Aslan, A.
Syndrôme protubérantiel par arterite spécifique / L. Belciugăţeanu, A. Aslan . -
[S.l. : s.n., s.a.] . - p. 34 ; 24 cm.
Coligat
616.13-002

I.M. II 249
BELCOT, Emil
Formular farmaceutic/ Emil Belcot. - Bucureşti: Tipografia “Carea de Aur”, s.a. -
205 p.: tab.; 22 cm
Index p. 173 – 189
Societatea farmaciştilor din România
615

I.M. I 213
BELCOT, Emil
Formularul preparatelor galenice pentru farmacii şi laboratoare / Emil Belcot . –
Bucureşti : Jean Leon, 1946. - 556 p. :tab.;17 cm.
615

I.M. V 32
BELLOW, Alexandra
Asclepios versus Hades în România : Partea I şi partea a II-a : despre părinţii
mei / Alexandra Bellowan
Extras din revista „22”, p. 10-12, Nr. 755, Anul XV, 23-30 august 2004, p. 8-10 : fotogr.,
Nr. 756, Anul Xv, 31 august-6
61(09)

I.M. II 1810/6
BENDER, X. ; DANIEL, C.
Un cas de cylindrome de l’avant-bras / X. Bender, C. Daniel ; ed. G. Steinheil . –
[S.l. : s.n.], 1903 . – 4 p. : fig. ; 25 cm.
Extrait des „Bull de la Soc. Anatomique”, Février, 1903.
Parte din : „Publicaţiuni . Chirurgie – Diverse”
Coligat
616.717.5/.6-006

191
I.M. II 2171
BENETATO, Grigorie
Efortul fizic în lumina cercetărilor de laborator (consideraţiuni teoretice şi
aplicaţiuni practice) / Grigorie Benetato . – Cluj : Tipografia Transilvania, [s.a.] . - 59 p. ;
23 cm.
Bibliografie p. 57-59
Înaintea titlului: Instit. de Fiziologie
Facultatea de Medicină - Cluj
612.766.1

I.M. II 960
BENETATO, Grigore
Problema alimentaţiei pentru individ şi colectivitate / Grigore Benetato ; pref. I.
Haţieganu . – Cluj : Tipografia „Cartea Românească” , 1939 . – 252 p. : tab. ; 24 cm
Înaintea titlului: Asociaţia pentru literatura română şi cultura poporului român
613.2

I.M. II 3822
I.M. II 1849
BENETATO , Grigore ; SAGER , O
Mecanisme de reglare cortico-viscerale / Grigore Benetato, O. Sager . -
Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române , 1957 . – 163 p. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Academia Republicii Populare Române . Ministerul Sănătăţii .
Societatea Ştiinţelor Medicale.
612.8

I.M. III 881


BENGESCO, Georges
Bibliographie Franco-Roumaine / Georges Bengesco . – Deuxième édition . – [S.l. : s.n.],
[1907] . – XLIII, 219. ; 25 cm.
012(44)(498)

I.M. I 111
BENGESCU, George
Câteva suvenire ale carierei mele : Ion Ghica, V. Alecsandri, Alexandru Lahovari /
George Bengescu . – Bruxelles : Editura Paul Lacomblez , 1899 . – 371 p. ; 19 cm
821.135.1-94

I.M. III 294(sic!)/6


BENŢE, Victor Th.
Noui derivaţi de la cloral şi bromal / Victor Th. Benţe . – Bucureşti : Minerva ,
1915 . – 48 p. ; 22 cm
Teză de doctorat în farmacie
615(043)

I.M. II 1841/5

192
BERARU, Trude
Psihologia individuală / Trude Beraru . – Bucureşti : Societatea română de
cercetări psihologice, 1934 . – p. 66-77 ; 23 cm.
Parte din „Analele de psihologie”, vol I
Coligat
159.9

I.M. II 2447
BERBERIANU, Ion
Examenul de asistent in farmacie caprindênd : fisica, chimia, botanica biologică,
zoologica, botanica sistematică, farmacologia şi technica farmaceutică . Volumul I – în :
fisica, chimia şi botanica bilogică / Ion Berberianu . – Bucuresci : Tipografia G. A.
Lazareanu , 1899 . – 1035 p. , LXI planşe ; 22 cm.
615

I.M. II 2464/2
BERBERIANU, Ioan
[ Examenul de asistent in farmacie ] / Ioan Berberianu . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – 572
p. ; 23 cm.
615

I.M. II 2566
BERCEANU,D. ; BALCON, Şt.
Recherches experimérimentales sur les complications pulmonaires survenent à la
suite des opérations sur l´estomac (Note préliminare) / D. Berceanu, Şt. Balcon . –
Bucureşti: „Bucovina”I. E. Toronţiu, 1938 . – 6p. ; 24 cm.
Înaintea titlului: Société de Chirurgie de Bucarest
616.33-089:616.24

I.M. II 964
BERCEANU, Dan
Anatomia topografică şi chirurgicală a membrului superior / Dan Berceanu ;
prefaţă de prof. Const. Constantinescu . – Bucureşti : „Bucovina” I. E. Toronţiu , [s.a.] . –
221 p. : il. ; 24 cm
Conţine dedicaţia autorului
611.97:617.57

I.M. II 921 / I.M. II 924


BERCEANU, Dan
Anatomia topografică şi chirurgicală a membrului superior : urmată de
tratamentul medico-chirurgical al infecţiilor mâinei şi ale degetelor / Dan Berceanu ; cu o
pref. de prof. Const. Constantinescu . – Bucureşti : “Bucovina” I. E. Toronţiu , 1940 . –
221 p. : il. ; 24 cm
Dedicaţie
611.97
617.576/.577-08

193
I.M. II 188
BERCEANU, Dan
Anatomia topografică şi operatorie a capului şi gâtului : Vol. 1 : Faţa şi gâtul
anterior : atlas / Dan Berceanu . – Bucureşti : Editura Librăriei Jean Leon , 1939 . – 224 p
: fig. ; 24 cm
611.91/.93(084.4)(09)
617.51/.53(0844)(09)

I.M. II 187
BERCEANU, Dan
Anatomia topografică şi operatorie a capului şi gâtului : Vol. 1 : Faţa şi gâtul
anterior : text : cu o scrisoare a D-lui Prof. Dr. Gerota şi o prefaţă a D-lui Prof. Dr. Tr.
Nasta / Dan Berceanu . – Bucureşti : Editura Librăriei Jean Leon , 1939 . – 221 p :
scheme ; 24 cm
611.91/.93(084.4)(09)
617.51/.53(0844)(09)

I.M. III 402


BERCEANU, Dan
Căile de conducţie nervoasă corticospinale / Dan Berceanu . – Bucureşti :
Institutul de Arte Grafice Bucovina „I. E. Toronţiu” , [s.a.] . – 14 p. ; 27 cm + 3 planşe . –
( Institutul de Anatomie Topografică şi Chirurgie Experimentală )
611.8:612.8

I.M. II 2265
BERCEANU, Dan
Contribution à l´étude topographique de la Loge Sous = Phrénique Gauche et de l
´Espace Senie = Lunaire de Traube / Dan Berceanu . – Bucureşti : Tip. „Bucovina”,
1929 . - 24 p. ; fig. ; 24 cm.
Extras din La Presse Médicale ; No. 59, du 23 Juillet 1924
611.94

I.M. II 321
BERCEANU, Dan
Contribuţiuni la chirurgia de război. Învăţăminte şi cunoştinţe noi căpătate din
războiul actual / Dan Berceanu ; cu colab. Corneliu Predescu, Panait Teodorescu,
Cristofor Economu, ş. a. . – Bucureşti : Prometeu , 1942-1943 . – 146 p. : fig., tab. ; 21
cm
616-089:355.01

I.M. II 257
BERCEANU, Dan
Contribuţiuni la studiul vaselor limfatice ale apendicelui / Dan Berceanu . –
Bucureşti : Atelierele Tipografice „Cartea Medicală” , 1923 . – 44 p. : planşe ; 23 cm
Bibliogr. p. 43
Laboratorul de Anatomie Topografică II

194
616.346.2:611.16

I.M. II 3226
BERCEANU, Dan
Expunere de titluri şi lucrări / Dan Berceanu . – Bucureşti : Tip. (Bucovina), 1929 .
-37 p. ; 7f. fotogr. ; 24 cm.
016:611

I.M. II 500
BERCEANU, Dan
Recherches expérimentales sur la vaccination et méthodes nouvelles de
thérapeutique vaccinale en chirurgie / Dan Berceanu . – Bucureşti : Bucovina , 1938 . –
48 p. : fig. ; 24 cm
615.371
614.47

I.M. II 3210/ 37; I.M. II 4338/14


BERCEANU, D. ; BALCU, S.
L´accélération de la cicatrisation des plaies par le propiolon / D. Berceanu, S.
Balcu . – [S.l. ; s.n. , s.a.] . - p. 10-12 ; 24 cm.
Coligat
616.3.9

I.M. III 303


BERCUŞ, Constantin I.
Spitalul Colţea : două sute şaptezeci şi cinci ani de existenţă : 1704 – 1979 :
volum omagial / red. Constantin I. Bercuş, dr. Silvian Daschievici, prof. dr. Nicolae N.
Gheorghiu, Virgil Molin, Sotir Petre Poliopol, dr. Eugen Şerbănescu . – Bucureşti : [ s.n. ]
, 1979 . – 583 p. : fotogr., graf., tab. ; 24 cm
Indice de nume p. 555-579
Erată la sfârşit
Fotogr. ale personalităţilor medicale, ale aşezămintelor Colţea, de brevete, reproduceri ale
brevetelor, gravuri, coperţi ale lucrărilor apărute sub semnătura doctorilor aparţinând
Spitalului Colţea.
Note de subsol
614.253.1Spitalul Colţea

I.M. II 2163
BERGET, Alphonse
Problemele atmosferei / Alphonse Berget ; trad. I. Frendăţeanu . – Bucureşti :
Editura Casei Şcoalelor, 1939 . – 181p. : fig. ; 25 cm.
Exlibris ştampilă Dr. Gh. I. Florescu”
504.3

I.M. II 2289 , 51.260


BERGHOFF, Emanuel ; BERGHOFF, Ludwig

195
Ana Aslan Altwerden ohne Altern : Eine biographische Studie / Emanuel Berghoff
, Ludwig Berghoff . – Bukarest : Editura Ştiinţifică , 1973 . – 340 p. : foto ; 21 cm
Bibliogr. p. 313-337
929Ana Aslan

I.M. III 716


BERLESCU, Elena
Lecţii de balneoclimatologie şi medicină fizică recuperatorie / Elena Berlescu . –
Bucureşti : [ s. n.] , 1977 . – 127 p. ; 29 cm.
Înaintea titlului : Institutul de Medicină şi Farmacie
615.838

I.M. II 3071
BERMAN, Joseph M.
Contribuţiuni la studiul tratamentului peritonitei tuberculoase prin laparotomie /
Joseph M. Berman . - [S.l. : s.n. , s.a.] . – 104 p. ; 23 cm.
Înaintea titlului : lucrare a Institutului de anatomie topografică şi chirurgie. Director
prof. dr. Thoma Ionnescu
616.381.2.2.561.58

I.M. II 1917
BERNADAC, Christian
Medicii blestemaţi: Experienţele medicale pe oameni în lagărele de concentrare /
Christian Bernadac; trad. din lb. fr. Paul B. Marian ; cuv. înainte C. Gh. Dimitriu . –
Bucureşti : Editura Politică, 1970 . – 216 p. ; 20 cm.
Bibliogr. pag. 209-214
616 –092.6
614.256

I.M. II 3230
BERNARD, Alf.
Conducător schematicu al reacţiuneloru la Analysa qualitativă complessa a
metaleloru şi a metalordeloru mai importante / Alf. Bernad . - [S.l. : s.n.], 1895 . – 8
tabele, 1 tabel; 23 cm.
546

I.M. II 519
BERNAD, Alfred ; GRINDEANO, V.
Eaux minérales de la region moyenne des Carpathes N.S. et N.O. : Versant du
district de Buzeu, et particulièrement du domaine de MÉLÉNC, au point de vree hydro-
geologique et hydro-chimique : Aperçee général / Alfred Bernad, V. Grindeano . –
Bucarest : Institut des Arts Graphiques Coral Gõbl, 1896 . – 20 p. ; 27 cm.
615.838(498)

I.M. II 2286
I.M II 14

196
BERNARD, Claude
Caiet de note : 1850 – 1860 / Claude Bernard ; prezentat şi comentat de Mirko
Drazen Grmek ; pref. Robert Courrier ; cuv. înainte la ed. în lb. rom. G. Brătescu . –
Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1969 . – 312 p. : graf. ; 21 cm
Indice de materii p. 297-307
Indice de nume p. 308-311

I.M. II 1922
BERNARD, Claude
Introducere în studiul medicinii experimentale = Introduction à l’étude de la
médecine expérimentale . - Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1958 . – 366 p. ; 24 cm
613

I.M. II 11
BERNARD, Claude
Introduction à l’étude de la médecine experimentale = Introducere în studiul
medicinii experimentale / Claude Bernard ; trad. din lb. franc., studiu introductiv, note G.
Brătescu . – Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1958 . – 368 p. ; 20 cm
Note p. 327-335
Indice p. 337-366

I.M. III 215


BERNEA, Ernest
Tehnică şi magie / Ernest Bernea . – [ S.l. ] : Tiparul Universitar , 1940 . – 19 p. ;
20 cm
Extras din „Revista de Filosofie”, nr. 1, 1940
61(09)

I.M. II 2646
BESNEA, Şt.
Cercetări asupra structurei lobului glandular al hypophysei / Şt. Besnea . –
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „Universala” , 1912 . – 45 p. + planşe color ; 23
cm.
611.814

I.M. II 3645
BESNEA, Şt.
Curs de istologie şi istogeneză : Organe / Şt. Besnea . – [Bucureşti] : [s.n.] , 1930 . – 387
p. : fig. ; 23 cm.
Înaintea titlului: Institutul de Istologie Bucureşti
611/612

I.M. II 1873
BESNEA, Şt.
Curs de istologie şi istogeneză / Şt. Besnea ; cules şi întocmit de Ilie N. Bădescu .
– Bucureşti : [ s.n. ], 1927 . – 391 p. : fig. ; 23 cm.

197
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină. Institutul de istologie.
611.018(075.8)

I.M. III 150


I.M. III 284
BEŞNEA, Şt.
Curs de istologie şi istogeneză / prof. dr. Şt. Beşnea . – [ S.l. : s.n. ] , 1923 . – 776
p. : fig. ; 25 cm . – ( Institutul de Istologie )
Volumul cu nr. de inv. 2685 este manuscris
611.018(09)(075.8)

I.M. II 1511
BESNEA, Şt.
Despre acţiunea isto-fisiologică a leucocitelor asupra celulei nervoase din creer :
Memoriu presentat pentru docenţede istologie şi embriologie / Şt. Besnea . - Bucuresci :
Institutul de Arte Grafice Eminescu, 1903 . - 44 p. ; 24 cm.
611. 018. 53.82:612.8

I.M. II 405
BESNEA, Şt.
Histologie : Studiul ţesuturilor : Partea III . - [S.l. : s.n. , s.a.] . – 1108 p. : fig. ; 24
cm.
Manuscris
611. 018

I.M. II 405
BESNEA, Şt.
Histologie : Studiul organelor : Tubul digesiv : vol. II. / Şt. Besnea . - [S.l. : s.n.] ;
1933 . - 448 p. ; 24 cm.
Exemplar dactilografiat
611. 018

I.M. III 150


BESNEA, St.
Istologia nervoasă / St. Besnea . - [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – 391 p. : fig. ; 25 cm
611.8
611.018

I.M. II 404
BESNEA, Şt.
Istologie : Vol. II / Şt. Besnea . – [ S.l. : s.n. ] , 1933 . – 448 p. : fig. ; 24 cm
Ex libris mss. “Traian C. Manu, 1933”
611.018

198
I.M. II 2659
BESNEA, Ştefan
Titlurile şi lucrările ştiinţifice / Ştefan Bernea . – Bucureşti : Tipografia
„Universală” s.a. . – 28 p. ; 23 cm.
Dedicaţia autorului
616 – 091. 8 : 929 Bernea, Ştefan

I.M. III 310


BEŞNEA, Ştefan ; GIUGARIU, D.
Momente din organizarea disciplinei istologice la Facultatea de Medicină din
Bucureşti : 1879-1936 / prof. dr. Şt. Beşnea, dr. D. Giugariu . – Bucureşti : Institut de
Arte Grafice “Marran” S. A. R. , 1936 . – 55 p. : fotogr. ; 23 cm . – ( Institutul de
Istologie. Facultatea de Medicină din Bucureşti )
Exemplarul prezintă următoarele fotografii: prof. dr. Petrini-Galatz, prof. dr. Alexandru
Obregia, prof. dr. I. Bruckner, prof. dr. Ştefan Beşnea.
611.018(09)

I.M. II 1423
BESSARABIA şi DOBROGEA : Cuvânt rostit în Senat în 28 Septembrie 1878 de
Dimitrie Sturtza . – Bucuresci : Tipografia theil 2 wess, 1878 . – 26 p. ; 24 cm.
32 (042.5)

I.M. II 863
BEST, C. H. ; TAYLOR, N. G.
Bazele fiziologice ale practicii medicale / C. H. Best , N. G. Taylor . – ed. a 6-a –
Bucureşti : Editura Medicală , 1958 . – 1249 p. ; 24 cm
612

I.M. III 935


BEURAN, Mircea ; DUŢESCU, Benone
Serviciile chirurgicale de urgenţă din Bucureşti : Etape istorice şi semnificaţia lor /
Mircea Beuran, Benone Duţescu; pref. Florian Popa . – Bucureşti : Editura Academiei
Române , 2011 . – 249 p. : fig. ; 23 cm.
Bibliogr. Selectivă p. 235-236
Anexe p. 179-233
Abstracte p. 241-244 (EN)
p. 245-249 (FR)
ISBN 978-973-27-2055-4
614-883:616-089
614.218(498.124Buc)(09)

I.M. II 4112
BETAXIN : Vitamina B1 Bayer :Vitamina antinevritica . – Bucureşti : Romigefa
S.A.R. , 1942 . – pag. nenum. ; 21 CM.
615

199
I.M. II 2791
BIANU, V
Igiena oraşului Bucuresci / V. Bianu . – Bucuresci : Tipografia Academiei
Române, 1881 . – 292p. : fig., tab. ; 22 cm.
Conţine dedicaţie
613 (498 Bucureşti)

I.M. III 452


BIANU, Vasile ; GLĂVAN, Ioan
Doctorul de casă sau dicţionarul sănătăţii : împodobit cu 500 chipuri şi vorbind
despre : structura şi funcţiunile organelor omului, medicina uzuală şi de urgenţă, tot felul
de boale, accidente, otrăviri, asfixii, epidemii, contagiuni, microbe, nevroze, ipnotism,
medicamente, plante medicinale, pansamente, igiena generală, alimente şi băuturi,
îmbrăcăminte, igiena preventivă, igiena simţurilor, igiena oraşelor şi satelor, ape
minerale, idroterapie, băi, electricitate, exerciţiu, gimnastica, etc…/ Vasile Bianu, Ioan
Glavan . – ed. a 2 – a revăzută şi mărită . – Cluj : Institutul de Arte Grafice Cartea
Românească , 1929 . – XI p., 804 p. : fig. ; 27 cm
61:030
030:61

I.M. II 100
BIBERI, Ion
Introducere la studiul eredităţii / Ion Biberi . – Bucureşti : Fundaţia Regele Mihai
I , 1946 . – 222 p. : fig. ; 18 cm . – ( Natură şi culură )
Bibliogr. p. 217-219

I.M. II 948
BIBICESCU, C. ; CARPINIŞANU, C.
Pneumotoraxul extrapleural / C. Bibicescu , C. Carpinişanu; în colab. cu Z. Barbu
şi A. Oncescu . – Bucureşti : Tipografia “Cultura” , 1940 . – 81 p. : fig. , tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 77-80
Înaintea titlului : Liga Naţională contra tuberculozei. Sanatoriul Moroeni – Dâmboviţa
Coligat
616.25-003.219
616.24-002.5

I.M. II 389
BIBICESCU, C. ; CĂRPINIŞANU, C.
Toracoplastia cu apicoliză extrafascială (Operaţia lui Semb) / C. Bibicescu, C.
Cărpinişanu ; în colaborare cu Z. Barbu, A. Onicescu . – Bucureşti : Tipografia
“Cultura” , 1941 . – 127 p. : il. ; 25 cm . – (Liga naţională contra tuberculozei. Sanatoriul
Moroeni – Dâmboviţa)
Bibliogr. p. 117-125

200
I.M. II 122
BIBLIOGRAFIA analitică a periodicelor româneşti : volumul I : 1790-1850 : Partea a
III-a / întocmită de Ioan Lupu, Nestor Camariano, Ovidiu Papadima . – Bucureşti :
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967 . - p. 831-1248 ; 31 cm.
014:050(498)
050(498)(01)

I.M. IV 65
BIBLIOGRAFIA lucrărilor de diplomă susţinute la U.M.F. Bucureşti în anii 1959-1963 /
Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti – Serviciul de documentare şi bibliografie .
– 337 p. ; 30 cm . – Bucureşti : [s.n.] , 1968
61:018(043)(09)

I.M. 1415
BIBLIOGRAFIA lucrărilor lui Victor Babeş . – Bucureşti : Editura Academiei
Republicii Populare Române, 1954 . – 88 p. ; 24 cm.
012

I.M. II 1577
BIBLIOGRAFIA română : Buletin mensual al Librăriei Generale din România şi al
Librăriei Romane din streinitate : 1879 : Anul anteiu . – Bucureşti : Alessandru
Degenmann, 1879 . – XV p. , 132 p. ; 23 cm.
015(498)

I.M. II 1841/4
BIEGELEISEN, Bronislaw
Orientarea profesională a bacalaureaţilor din punct de vedere metodic / Bronislaw
Biegeleisen . – Bucureşti : Societatea română de cercetări psihologice, 1934 . – p. 46-66 :
fig., tab. ; 23 cm.
Parte din „Analele de psihologie”, vol. I
Coligat
373.6
616.712-089.844

I.M. II 2305
BIOCHIMIE medicală / coord. I. Manta . – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1965 . – 767 p. : fig ; 24 cm
Bibliogr. p. 764-767
Donaţie Eugen Truţia
577.1 :61

I.M. II 666
BIOGRAFIA doctorului Niculae Turnescu . – Bucureşti : Tip. Thoma Basilescu , 1891 .
– 18 p. ; 23 cm
929 Turnescu, Niculae

201
I.M. II 2345
BIOLOGIA moleculară şi medicina modernă. Vol II (aplicaţii clinice) / Sub red. O.
Fodor . – Bucureşti : Editura Medicală , 1971 . – 336 p. : il ; 24 cm
Bibliogr. după fiecare capitol
575.1:61

I.M. II 2496
BIOLOGIE şi vârstă / red. O. Fodor . – Cluj : Editura Dacia , 1971 . – 300 p. : il. ; 25 cm
Bibliogr. după unele capitole
57:612.6

I.M. II 3561
BING, Robert ; CURCHOD, Ernest
Diagnostic topographique des lesions de l’encephale et de la moelle épiniére : précis de
localisation climique des affections et traummatismes des centres nerveux / Robert Bing,
Ernest Curchod . – Paris : Gaston Duin, 1921 . – 235 p. : il. , fig. ; 24 cm.
616.831-001.079.2

I.M. II 4113
BIOTONICUM Stomachicum Roborans Tonicum . – [S.L. : s.n.] , 1934 . – 46 p. ; 21
cm.
615

I.M. II 1056
BIROV, Iuliu
Carte de compunere pentru şcolele poporale în doue cursuri concentrice.
Întocmită pre basa noului plan ministerial de inveţămînt : Cursul II : Pentru bieniul III,
Clasa V şi VI elementară / Iuliu Birov . – Lugoş : Fiereş , 1902 . – VIII p., 188 p. : tab. ;
22 cm
37

I. M. II 1497
BÎRZU, I.
Din istoria radiologiei : Viaţa şi opera lui W. K. Roentgen. Evoluţia radiologiei.
Aplicaţiile medicale ale razelor x / I. Bîrzu . – Bucureşti : Editura medicală , 1959 . – 76
p : fig.
616-073.7(09)

I.M. III 703


BISTRICEANU, I.
Viaţa Profesorului dr. George Marinescu / I. Bistriceanu . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . –
87 p. ; 25 cm.
929 Marinescu, G.

I.M. IV 32
BISTRICEANU, I. V.

202
Contribuţiuni la studiul histo-patologiei tumorilor nevraxiale primitive şi
secundare : cu 25 figuri în text / dr. I. V. Bistriceanu . – Bucureşti : Atelierele Tipografiei
Ziarului “Universul” , ????? . – 43 p. : fig. ; 25 cm
Dedicaţie către Dr. I. Cantacuzino
61(09)

I.M. II 309
BISTRICEANU, I.V.
Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice/ I.V. Bistriceanu. - Bucureşti: Tipografia
Ziarului “Universul”, 1935. - 30 p.; 23 cm
929 Bistriceanu, I.V.
016:61(09)
616-073(09)

I.M II 1145
BISTRICEANU , Irimia V.
Memoriu de titluri şi lucrări ştiinţifice / Dr. Irimia V. Bistriceanu . - Bucureşti :
Tipografia Cultura , 1930 . - 24p. ; 22cm
016: 615.84

I.M. II 810
BISTRICEANU, V.
Electricitatea medicală . Partea II : Lumina în terapeutică : Razele ultraviolete şi
infra-roşii / V. Bistriceanu . – Bucureşti : Imprimeria “Astra” , 1931 . – 141 p. : il. ; 23 cm
Bibliogr. p 141
616-08:535-1/-3

I.M. II 75
BITTNER, Jean
Paul Ehrlich : Pioner al imunologiei şi chimioterapiei moderne / Jean Bittner . –
Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1971 . – 204 p. : fotogr. ; 21 cm
Bibliografie p. 199-203

I.M. I 289
BLĂJAN, Ștefan
Contemporanii și urmașii despre Iuliu Hațieganu / Ștefan Blăjan . – Cluj-Napoca :
Editura Dacia , 1985 . – 267, [32 p. : fotogr. ; 21 cm]
Bibliogr. P. 254-260
Indice de nume p. 261-266
61(498)(092)Hațieganu, I.
929 Hațieganu, I.

I.M. III 356


BLĂJAN, Ştefan ; MARIN, Florea
Iuliu Haţieganu : în cuvinte înţelepte / Ştefan Blăjan, Florea Marin . – Bucureşti :
Editura Medicală , 1984 . – 196 p : il. ; 24 cm

203
Bibliogr. p. 173-176
929 Haţieganu, Iuliu

I.M. I 403
BLARINGHEM, L.
Pasteur et le transformisme / L. Blaringhem ; pref. M. J. Constantin . – Paris : Masson et
Cie, Éditeurs , 19232 . – XIV, 261 p. : fig. ; 19 cm.
576.8:576.12

I.M. II 2970
BLASIANU, Octaviu
Igiena şi salubritatea publică şi mersul serviciului sanitar în judeţul Ilfov ; Dare de seamă
/ Octaviu Blasianu . – Bucuresci : Tipografia „Speranţa”, 1901 . – 15 p. : 24 cm
613/614(498)

I.M. II 1277
BLATT, Nicholas
Weakness of accomodation / Nicholas Blatt . – Chicago : American Medical Association ,
1931 . – 12 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 12
Extras din Archives of Ophthalmology, March 1931, Vol. 5, p. 362-373
617.7

I.M. III 876


BLATT, Nicolae
La ciclodialisi / Nicolae Blatt . – Roma : Tipografia „Ditta Ludovico Cecchini”, 1923 . –
13p. : fig. ; 27 cm.
Extras din „Annali di ottalmologia e Clinica Oculista” 1923, fasc. 9-10
617.7(082.2)

I.M. II 499
BLATT, Nicolae
Cercetări şi studii în oftalmologie / Nicolae Blatt . – Bucureşti : Tiparul Suprem ,
1935 . – IX p., 377 p. : fig. ; 24 cm
Dedicaţie mss.
Ex libris ms. “Donat Dr. Dimitriu Emilia”

I.M III 49
BLATT, Nicolae
Înfiinţarea unui Institut Central Oftalmologic / prof. Nicolae Blatt . – Bucureşti :
Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Naţională , 1937 . – 28 p. +
anexă ; 23 cm
617.7(09)

I.M. II 324
BLATT, Nicolas

204
La prophylaxie de la cécité en Roumanie / Nicolas Blatt . – Bucarest : “Le
Moment” , 1937 . – 62 p. : grafice, hărţi ; 23 cm
Bibliogr. p. 59-60
617.751.98

I.M. II 3541
BLATT, Nicolae
Rolul neuropatiei şi a constituţiei neuroplatice în producerea paraliziei oculare după
rochianestezie : comunicare făcută la al treilea congres naţional de chirurgie, obstetrică,
ginecologie şi urologie din Cluj 26-27-28 octombrie 1930 / Nicolae Blatt . – Cluj :
Tipogr. „Tipogr. „Ed. de Ziare” , 1930 . – 8 p. ; 24 cm.
617.7-009-089.5

I.M. II 263
BLATT, Nicolae
Transplantarea ochiului : problema şi perspectivele ei din punct de vedere al
biologiei moderne : conferinţă ţinută la Fundaţia Universitară Carol I / Nicolae Blatt . –
Bucureşti : Fundaţia Universitară Carol I , [s.a.] . – 36 p. ; 23 cm
617.7-089.843(042)

I.M.III 399
BLINOV,A.; BRANOVER, F.
Réaction mélanophorique chez les grenonilles à la suite d’injections avec l’urine et la
solive humaine / A. Blinov, F. Bronover
În : volume jubilaire en l’honneur du professeur Dr.C.I. Parhon . – Jassy : Institut d’Arts
Graphique ,,Bravo’’, 1934 . - p. 109-118
Bibliogr. p. 118
Coligat
616.43

I.M III 83
BLONDIN, Gylvain
Éloge de M. Jean Patel : 1900-1968 : prononcé devant L’Academie Nationale de
Médecine, le 15 octobre 1968 / par M. Gylvain Blondin . – Paris : Masson & C ie
Éditeurs , 1968 . – p. 417-423
Extras din “Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 1968, T. 152, no. 24-25, p.
417-423
929 Patel, Jean

I.M. II 2487/4
BLUM, Albert
De l’hystéro-neurasthénie traumatique : Railway - Spine / Albert Blum . – Paris :
Asselin et Honzeau , 1893 . – 166 p. ; 23 cm.
Pe pag. 1 , exlibris mss. „Donaţiunea Elena Dr. N. Turnescu”
Coligat
616.891.2/.4-001

205
I.M. II 431
BLUMENTAL, M.
Contribuţiuni la etiologia lupusului eritematos / M. Blumental . – Bucureşti :
Tipografia „Cultura” , 1928 . – 37 p. ; 23 cm
Bibliografie p. 37
Lucrare de docenţă
616.5-002.52

I.M. II 209
BLUMENTAL, Mauriciu
Contribuţiuni la studiul eritrodermiilor generalizate postsalvarsanice : teză pentru
doctorat în medicină şi chirurgie / Mauriciul Blumental . – Bucureşti : s.n. , 1922 . – 80 p.
: graf. ; 22 cm
Bibliogr. p. 78-80
616.5:616.97

I.M. III 391


BOALA reumatismală : Etiopatogenie, clasificare, diagnostic / N. Gh. Lupu, I. Goldstein,
V. Runcan, A. Kahan . – [ Bucureşti ] : Editura Academiei Republicii Populare Romîne ,
1957 . – 104 p., bibliogr. ; 24 cm . – ( Academia Republicii Populare Romîne . Ministerul
Sănătăţii . Societatea Ştiinţelor Medicale )
616-002.77

I.M. II 2969
BOCHET, H.
Studiu asupra captarei apelor minerale de la Călimăneşti, Căciulata, Bivolari,
Govora şi Lacul-Sărat / H. Bochet . – Bucureşti : Tipografia Statului, 1886 . – 30 p. ; 24
cm.
616.838(498-35Călimăneşti)

I.M. II 1123
BOGDAN, Constantin
Elemente de geriatrie practică / Constantin Bogdan . – Bucureşti : Edituira
Medicală , 1988 . – 319 p. ; 24 cm
Bibliografie p. 307-317
616-053.9

I.M. II 822
BOGDAN, George
Atentate în contra sănătăţii şi a vieţei prin răniri şi loviri din punctul de vedere
juridic şi medico-legal : Vol. I / George Bogdan . – Bucureşti : Editura Cartea
Românească S. A. , 1921 . – 376 p. ; 24 cm
Înaintea titlului : Curs de medicină legală predat la Facultatea de Medicină din Iaşi
340.62(075)

206
I.M. II 4140
BOGDAN, George
76 rapoarte medico-legale / George Bogdan . – ed. a 3-a rev.. comentată şi mărită . –
Cluj : Tipografia Fondul Cărţilor funduare , 1935 . – 224 p. ; 24 cm.
340.6

I.M. IV 35
BOGDAN, N. A.
Societatea medico-naturalistă şi Muzeul istorico-natural din Iaşi : 1830-1919 :
documente, scripte şi amintiri culese şi comentate de N. A. Bogdan : cu 45 portrete şi 20
ilustraţii . – Iaşi : Tipografia Naţională , 1919 . – 172 p. : il. ; 28 cm
61(09)

I.M. II 442
BOGDAN, P.
Introducere în electrochimie / P. Bogdan . – Iaşi : Institutul de Arte Grafice „Viaţa
Romînească” , 1928 . – 206 p. : il. ; 21 cm
544.6

I.M. II 492
BOGDAN, P.
Introducere în studiul chimiei fizicale : partea I-a : Teoria cinetică / P. Bogdan . –
[Bucureşti] : Editura Casei Şcoalelor , 1929 . – 357 p. : fig. ; 23 cm
544.3

I.M. III 851


BOGDAN, Traian
Rezecția traheei și bronhiilor primitive (lucrare experimentală) / Traian Bogdan .
– Leningrad : [s.n.] , 1955 . – 245 p. : fig. ; 30 cm.
Înaintea titlului : Academia de Medicină Militară “S. M. Kirov” – Distinsă cu
ordinal Lenin
616.23-089.87

I.M. II 1090
BOGDANOVICI
Intervenţiuni obstetricale / Bogdanovici . – Bucureşti : Editura „Cartea
Românească” , [s.a.] . – 70 p. : il. ; 24 cm
Conţine dedicaţia autorului
618.2-089

I.M. II 981
BOGDANOVICI, T.
Simfiseotomia / T. Bogdanovici . – Bucureşti : Stabilimentul Grafic I. A. Ţăranu
& Co , 1899 . – 131 p. : fig. ; 22 cm . – (Institutul Maternitatea / prof. dr. D. Drăghiescu)
Dedicaţie mss
618.5-089.888.71

207
I.M. II 667
BOIVIN, A.
Les phénomènes biologiques et l’energétique / A. Boivin . – Bucureşti :
Tipografia “Cultura” , 1935 . – 57 p. ; 24 cm
Extras din “Revista Ştiinţelor Medicale”, 1934-1935
577.3

I.M. III 967/32


BOIVIN, André ; MESROBEANU, Lydia
Sur l’action hyphglycémiante du complexe toxique „spécifique et antigénique isolé a
partir du bacillé d’aertrycke / André Boivin, Lydia Mesrobeanu . – [S. l. : s.n.], [1934] . –
2 P. nenum. ; 25 cm.
Extras din: Comptes rendus des séances de la Société de biologie”. (Séance du 5 Juillet
1934 – Tome CXVII, p. 273)
Coligat
616.153-008.83

I.M. III 1006/27


BOIVIN, André ; MESROBEANU, Lydia
Contribution a l’étude de la composition chimique des bactéries. Substances azotée et
phosphorées “acido-solubles” / André Boivin, Lydia Mesrobeanu . – [S. l. : s.n.], [1932] .
– 3 p. nenum ; 23 cm.
Extras din: Comptes rendus des séances de la Société de biologie”. (Séance du 15
décembre 1932, Tome CXII, p. 76)
Coligat
54
576.809.9

I.M. III 1006/37


BOIVIN, André ; MESROBEANU, Lydia
Contribution a l’étude de la composition chimique des bactéries. Les substances
phosphorées au cours de l’autolyse bacterienne / André Boivin, Lydia Mesrobeanu . – [S.
l. : s.n.], [1932] . – 2 p. nenum. ; 23 cm.
Extras din: Comptes rendus des séances de la Société de biologie”. (Séance du 15
décembre 1932, Tome CXII, p. 611).
Coligat
54
576.809.8

I.M. III 967/12


BOIVIN, André ; MESROBEANU, Lydia
Contribution a l’étude de la composition chimique de la cellule bactérienne substances
azotées et phosphorées “acido-solubles) / André Boivin, Lydia Mesrobeanu . – Paris :
Masson et Cie Éditeurs, [1934] . – p. 95-133 ; 25 cm.
Bibliogr. p. 132-133

208
Extrait: “Archives Roumaines de pathologie experimentale et de microbiologie, Tome
VII, 401, Mars 1934
Coligat
576.8

I.M. III 967/20


BOIVIN, André; MESROBEANU, I.
Sur les proprieties chimique d’une substance, toxique et immunisante isolée du B.
d’Aetrycke / André Boivin, Lydia Mesrobeanu . – [Paris] : [Imprimeur Librairie des
Comptes rendus des Séances de l’Academie de Sciences] , [1934] . – 3 p. ; 24 cm . –
(Biochimie des Microbes)
Extras din: Comptes rendus de l’Academie de Sciences, Tome 198, p. 2211, séance du 18
juin 1934
Coligat
543.63

I.M. III 967/31


BOIVIN, André; MESROBEANU, Lydia; MESROBEANU, Ion
Sur la temeur du bacilli d’aertryeke eu substance polysaccharidique spécifique et
antigémique / André Boivin, Lydia Mesrobeanu, Ion Mesrobeanu. – [S. l. : s.n.], [1934] .
– 2 p. nenum. ; 25 cm.
Extras din: Comptes rendus des séances de la Société de biologie. Société de biologie de
Bucharest – Tome CXIII, p. 271)
Coligat
576.8

I.M. III 967/19


BOIVIN, André; MESROBEANU, Lydia; MESROBEANU, Ion
Sur les propriété toxiques et immunisantes d’une substance isolée, du bacilli
d’Aertrycke / André Boivin, Lydia Mesrobeanu, Ion Mesrobeanu . – [Paris] : :
[Imprimeur Librairie des Comptes rendus des Séances de l’Academie de Sciences] ,
[1934] . – 3 p. ; 24 cm . – (Biochimie des microbes)
Extras din: Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, tome 198, p. 2124,
séance du 11 juin 1934
Coligat
543.63

I.M. II 768
BOIVIN, M. A. ; MESROBEANU, I.
Recherches sur la nature chimique et sur les propriétés biologiques des antigènes
somatiques et des toxines des bactéries / M. A. Boivin, L. Mesrobeanu . – Lons-le-
Saunier : Imprimerie et lithographie Maurice Declume , 1937 . – 402-413 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 412-413
Extrait du VIe Congrès de Chimie Biologique, Lyon 11-13 octobre 1937
576.8

209
I.M. II 4336
BOLI contagioase : Vol. I / red. Marin Voiculescu, MAtei Balș, Elias Haim . –
București : [s.n.] , 1955 . – 882 p. ; 21 cm.
Înaintea titlului : Institutul Medico-Farmaceutic București. Clinica de Boli Contagioase
616.9

I.M. II 1879
BOLLIAC, Cesar
Monastirile din Romănia : Monastirile închinate / Cesar Bolliac . – Bucureşti :
Tipografia „Stephan Rassidescu” , 1862 . – 660 p. : tab. ; 22 cm
281.95

I.M. I 296
BOLILE cromosomiale ale omului : Diagnostic și clinică / sub. red. E. F. Davidenkova .
– București : Editura Medicală , 1966 . – 184 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 176-183
575

I.M. II 2351
BOLILE profesionale / N. Gavrilescu, A. M. Georgescu, Ruth Lilis... etc ; red. L. Pilat,
N. Gavrilescu, A. M. Georgescu . – Bucureşti : Editura Medicală , 1966 . – 695 p. ; 24 cm
Bibliogr. P. 667-678
613.62
616-057

I.M. II 1063
BOLILE vasculare ale creierului şi măduvei spinării : vol. II : Bolile vasculare ischemice
: Partea I : Anatomie şi fiziopatologie / Silvia Andreicuţ, C. Arseni, B. Aşgian, ş.a. ; sub
red. prof. Constantin Arseni, prof. Liviu Popoviciu . – Bucureşti : Editura Academiei
Republicii Socialiste România , 1984 . – 518 p. : fig. ; 25 cm
Bibliogr. după capitole
616.831-005-092.18
616.832-092.18

I.M. / L.D. 37
BOLOCAN, Marian Eugen
Epidemiile de holeră în România – primii 100 ani (1831 – 1918) / Marian Eugen
Bolocan . – Bucureşti : [s.n.] , 2002 . – 106 p. : fig. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 104 – 106
Înaintea titlului: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.
Facultatea de Medicină Generală
Cond. şt. prof. dr. Nicolae Marcu
Lucrare de diplomă
616.932-036.22(498)

I.M. III 705/9

210
BOLOGA, Emil I.
Entitatea psiho-fizică / Emil I. Bologa . – Sibiu : [s. n. , s. a.] . - 14 p. ; 27 cm.
Extras din “Ardealul Medical”, Nr. 1 , p. 35-41
Coligat
159.9
612.8
616.8

I.M. II 63
BOLOGA, V.
Despre vrăji, doftoroaie şi leacuri băbeşti / prof. Univ. V. Bologa . – ed. a 4-a . –
Bucureşti : Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii , 1961 . – 39 p. : il. ; 12 cm
61(09)

I.M. II 895
BOLOGA, V.
Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin bei den Rumänen (I) / V.
Bologa . – Washington : [s.n.] , 1933 . - p. 371-388 ; 24 cm
Bibliogr. p. 387-388
Extras din: Bull. Internation. Comitee. histor. Sciences. Vol. V, part II, nr. 19, 1933
Ex-libris ştampilă „Prof. Dr. V. Bologa”
61(09)(498)

I.M. I 126
BOLOGA, V. L.
Eléments de médecine hiératique et empirique du La Tène dace / V. L. Bologa . –
Montpellier : s.n. , 1958 . – 11 p. ; 20 cm
Înaintea titlului : Société des Sciences Médicales de la République Populaire Roumaine
61(09)

I.M. II 1381
BOLOGA, Valeriu L.
Ajutorul Românilor ardeleni pentru răniţii războiului independenţei / Valeriu L.
Bologa . - Sibiu : Institutul de Arte Grafice “Dacia Traiană” , 1941 . - 24 p. ; 24 cm. -
(Biblioteca Medico – Istorică) dir. dr. Jules Guiart, dr. Valeriu L. Bologa ; XI)
Bibliogr. p. 23
Înaintea titlului : Universitatea Clujană Regele Ferdinand I, Sibiu
Extras din “Transilvania”, Anul 72, Nr. 5 – 6 , Iulie – August 1941
Ex – libris ştampilă : “Biblioteca Doctor Banu. No. 3517 4
61(498)(091)

I.M. II 890
BOLOGA, Valeriu L.
Apendice. Victor Babeş şi Ioan Cantacuzino : Doi Români vestiţi vânători de
microbi / Valeriu L. Bologa . – Cluj : Editura Lepage , 1938 . – 64 p. ; 23 cm
Extras din Kruif : Vânători de microbi, trad. de V. Bologa şi L. Dima

211
576.8
616-074/-078

I.M. II 4345/5
BOLOGA, Valeriu L.
Von der babylonischen Labartu über Arab. Karina zum Krankheitsbegriff Samca in der
Rumänischen Volksmedizin / Valeriu L. Bologa . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 16 p. : fig. ; 25 cm
Bibliogr. în text
615.89

I.M. III 313


BOLOGA, Valeriu L.
Date nouă despre Ioan Molnar-Piuariu, ca medic şi ca autor medical : tatăl
medicinei savante româneşti / Valeriu L. Bologa . – Sibiiu : Tiparul Tipografiei
Arhidiecazane , 1926 . – 7 p ; 24 cm
Retipărire din „Transilvania”, No. 2, 1926
61(09)Malnar-Piuariu, Ioan

I.M. II 4345/4
BOLOGA, Valeriu L.
L’institut d’histoire de la medicine et de pharmacie de Cluj (Roumanie) / Valeiu L.
Bologa . – Roma : Casa Editrice Leonardo Da Vinci , [s.a.] . – 517-520 p. ; 25 cm.
Estratto dallÁrchivio di Storia della Scienza (Archeion), Vol. IX (1928)
61(100)(091)

I.M. II 2553
BOLOGA, Valeriu L.
Din istoria sifilisului / Valeriu L. Bologa . - Cluj : Tipografia Naţională S.A. ,
1931. - 71 p. ; 23 cm.
616-002.6

I.M. II 2521; I.M. II 4345/1


BOLOGA, Valeriu L.
Începuturile medicinii ştiinţifice româneşti : III / Valeriu L. Bologa . - Cluj :
Tipografia Foii “Lumea şi Ţara” , 1930 . - 91 p. : il. ; 23 cm
Bibliogr. p. 72 – 82
Index p. 83 – 89
Pe pagina de titlu : Universitatea Regele Ferdinand I (Cluj) . Biblioteca Medico – Istorică
Pe copertă dedicaţia autorului
61(09)

I.M. II 2027; I.M. II 4345/2


BOLOGA, Valeriu L.
Învăţământul istoriei ştiinţei la universităţi = L’enseignement de l’histoire de la
science aux universités / Valeriu L. Bologa . - Cluj : Cartea Românească , 1930 . - 13 p. ;
24 cm

212
Bibliogr. p. 10 – 11
Înaintea titlului : Lucrările întâiului Congres al Naturaliştilor din România, Cluj, 18 -21
aprilie 1928
57/58(09)

I.M. II 895
BOLOGA, Valeriu L.
Universitas litterarum und Wissenschaftsgeschichte (Mit besonderer
Berücksichtigung der Verhältnisse in Rumänien) / Valeriu L. Bologa . – Berlin : Emil
Ebering , 1935 . – 26 p. ; 24 cm
Extras din: Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Heft
7
61(09)(498)

I.M. II 2667
BOLOGA, Valeriu Lucian
Restituiri / Valeriu Lucian Bologa . – Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară „Iuliu
Haţieganu” , 2009 . – 199 p. : fig. . - ISBN 978-973-693-341-7
821.135.1-94

I.M. III 238


BOLOGA, Valeriu ; DIMA, Lia M.
Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj : No 1-
1000 . – Cluj : Cartea Românească , 1936 . – 104 p. ; 25 cm
61(09)

I.M. III 322


BOLOŞ, Vasile
De Universitas / Vasile Boloş . – Târgu-Mureş : Editura Universităţii „Petru
Maior” , 2000 . – 214 p. ; 24 cm
ISBN 973-8084-29-6
61(09)

I.M. II 1977
BONA, Traian
Transfuzia de sânge : cu 14 desene şi 3 fotografii originale în text / Traian Bona . -
Cluj : Institut de Arte Grafice “Viaţa” , 1927 . - 110 p. ; fig. : 23 cm.
Bibliogr. p. 110
Pe pag. de titlu : Lucrare din Clinica Chirurgicală Cluj
615.38

I.M. III 294 (sic!)


BONCIU, Alexandru T.
Cercetări asupra prezenţei bacilului disenteriei în colite la copii / Alexandru T.
Bonciu . – Iaşi : Progresul , 1907 . – 30 p. ; 22 cm . - ( Facultatea de Medicină din Iaşi ;
284 )

213
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
Coligat
616.348-002-053.2(043)

I.M. II 3820
BONCIU, C.
Cancer primitiv al ficatului / C. Bonciu . – Bucureşti : Cultura , 1929 . – 8 p. : il. ; 23 cm.
Extas din Revista Ştiinţelor Medicale, nr. 7 şi 8, septembrie 1929
616.36

I.M. II 4123
BONCIU, C.
Un caz de tumori multiple vasculare : Hemangiogliom cerebral, hemangiomiofibrolipome
renale multiple bilaterale / C. Bonciu . – Bucuresti : Tip. Cultura , 1936 . – 15 p. : fig. ; 23
cm.
Bibliogr. p. 15-15
Extars din Revista Stiintelor Medicale , No. 8-9, August-Septembrie 1936
616.8-1936

I.M. II 4130
BONCIU, C. GUERIN, M.
Etude comparative des lesions par brulure chez des lapins normaux et chez des lapins
badigeonnes au goudron / C. Bonciu, M. Guerin . – Paris : Masson et Cie , 1931 . – 15
p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 15
Extras din Bulletin de l’Association Francais pour l’Etude du Cancer, Tome XX, nr. 6
Juin 1931
619

I.M. II 4111
BONCIU, C. ; SAVA, VALENTIN ; IONESCU, Virgil Th.
Cancerul primitiv pulmonar / C. Bonciu, Sava Valentin, Virgil Th. Ionescu . – Tip.
Cultura , 1930 . – 16 p. : fig. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 16
Extras din Revista Stiintelor Medicale, no. 4, Aprilie 1930
616.24-006.6

I.M. II 847
BONTILĂ, G. C.
Cercetare experimentală asupra raportului dintre timp de reacţiune şi emotivitate:
contribuţiuni la psihologia accidentelor / G. C. Bontilă . – Bucureşti : Publicaţii
Psihotehnice A. B. C. – Z. , 1941 . – 97 p. : fig., tab. ; 23 cm
Bibliogr. p. 83-97
Dedicaţie mss
159.9.07

214
I.M. II 743
BONTILĂ, G. C.
Rolul psihotehnicei în cadrul statului naţional / G.C. Bontilă . – Bucureşti :
Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului: Imprimeria Naţională , 1942 . – p. 9-24 ; 24
cm
Extras din Buletinul Asigurărilor Sociale nr. 1-3, 1942
Dedicaţie
159.98

I.M. II 1448 - 3
BORA, I. Artemie
Consideraţiuni asupra paraliziilor difterice la copii / Artemie I. Bora . - Bucureşti
: Tip. Ziarului “Universul” , 1934 . - 34 p. ; 23 cm.
Bibliografie p. 33 – 34
Teză de doctorat în medicină
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
616-009.11-053.2

I.M. II 4133
BORCEA, I.
Les clupeides de la region littorale roumaine de la Mer Noire et des eaux interieures / I.
Borcea . – Imprimerie Opina , 1936 . – p. 306-344 : tab. ; 23 cm.
Extras din Annales scientifique de l’universite de Jassy, T. XXII, fasc. 1-4
613/614

I.M. II 1663 / 45
BORCEA, Lucie
Conduita de urmat în avorturile complicate / Lucie Borcea . - [s.l : s.n. , s.a.] . -
p. 21 – 24 ; 22 cm.
Coligat
618.39

I.M. II 1663 / 27
BORCEA, Lucie
Contribuţiuni la tratamentul metroragiilor prin injecţii se ser de col / Lucie Borcea
. - [s.l. : s.n. , s.a.] . - p. 16 – 24 ; 22 cm.
Coligat
618.14-005

I.M. II 1663 / 32
BORCEA, Lucie
Intervenţiunea în vărsăturile incoercibile în cursul sarcinei / Lucie Borcea . -
[s.l. : s.n. , s.a.] . - p. 24 – 28 ; 22 cm.
Coligat
618.3

215
I.M. II 1663 / 26
BORCEA, Lucie
Două cazuri de artrită gonococică vindecate prin injecţii se ser de col / Lucie
Borcea . - [s.l. : s.n. , s.a.] . - p. 11 – 15 ; 22 cm.
Coligat
616.72-002-022.1

I.M. II 1663 / 14
BORCEA, Lucie
Observări asupra unui caz de cerebro – ventriculită la un copil nou născut / Lucie
Borcea, C. Bart . - [s.l. : s.n. , s.a.] . - p. 31 – 35 ; 22 cm.
616.832.9-053.2

I.M. II 1663/14
BORCEA, Lucie ; BART, C.
Observări asupra unui caz de cerebro-ventriculită la un copil nou născut / Lucie
Borcea, C. Bart . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – p. 31-35 ; 22 cm.
Coligat
616.832.9-053.2

I.M. II 1091
BORCEA, Lucie Leon
Contribuţiuni la studiul placentei pralvia / Lucie Leon Borcea . – Iaşi : Tipografia
“Viaţa Romenească” , [ s.a. ] . – 80 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 79-80
Conţine dedicaţia autorului
618.36

I.M. II 684
BORCESCO, Alexandre C. ; CORNEANO, Marcel
Les colesphincters et les colospames : étude clinique et thérapeutique : avec 15
planches et 34 figures / Alexandre C. Borcesco, Marcel Corneano ; pref. Félix Ramond .
– Paris : Masson et Cie, Editeurs , 1936 . – 168 p. : fig. ; 23 cm
Bibliogr. p. 161-166
616.348-009.1

I.M. II 1573
BORCESCO, Alexandre C. ; POPESCO, Michel I.
Contributions à l’étude d’un nouveau syndrome clinique : Le syndrome
appendiculo – vésiculaire / Alexandre C. Borcesco, Michel I. Popesco . - Paris : Masson
et C – ie Editeurs , 1948 . - 77 p. : fig. , tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 77
Însemnare mss.
616.346.2-002+616.366-002

I.M. II 1292

216
BORDEA, I.
“Salvarea” – Braşov după zece ani de activitate / I. Bordea . - Braşov : Institutul
de Arte Grafice “Astra” , 1939 . - 128 p. ; 23 cm.
614.2 Salvarea

I.M V 12
BORDEA, I.
Serviciul sanitar al României şi igiena publică între anii 1905-1922 / doctorul I.
Bordea . – Bucureşti : Cultura , 1924 . – 885 p. : fotogr., tab + hărţi ; 35 cm . –
( Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar )
61(09)

I.M. II 610
BORDEIANU, C. V. ; GHEORGHIU, C.
Recherches sur la démercuration des dérivés orgabo-mercuriques / C.V.
Bordeianu, C. Gheorghiu . – [S.l. : s.n.] , [1941] . – 67-77 p. ; 23 cm.
Extras din „Buletinul Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România” , Anul VI, Nr. 1-2,
ianuarie-aprilie 1941
546.49:615

I.M. III 773 / 7


BORREL, A.
Le problème du cancer / A. Borrel . - Paris : Masson et C – ie Editeurs , 1907 . -
75 p. : fig. ; 25 cm.
Extrait du Bulletin de l’Institut Pasteur
Coligat
Index Bibliographique p. 74 – 75
616-006

I.M. II 2018
BORSZÉK : În descriere şi chipuri . - Budapest : Tipografia Czettel & Deutsch , s.a . –
40 p. : tab. , il.; 24 cm.
613.38-032.27 Borsec

I.M. III 453


BORZA, Al. ; POP, E.
Întâiul Congres Naţional al naturaliştilor din România = Premier Congrès
National des naturalistes de Roumanie : ţinut la Cluj dela 18 până la 21 aprilie 1928 =
tenu à Cluj du 18 au 21 avril 1928 : Dare de seamă a lucrărilor = Compte rendu des
séances / Al. Borza, E. Pop . – Cluj : Societatea de Ştiinţe , 1930 . – 518 p. : fig., 1
planşă ; 25 cm
5(063)

I.M. II 1618
BORZA, Zeno St.

217
Patologia vaselor sangvine : Volumul I / Zeno St. Borza . - Sibiu : Editura “Dacia
Traiană” , 1945 . - 124 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 117 – 121
Pe copertă : Chirurgie. Semiotică. Clinică. Terapeutică : Volumul I / sub îngrijirea prof. I.
Iacobovici
616.13/.14

I.M. II 1870/3
BOTA, Enea P.
Tratamentul cărbunelui cu ser anticarbonos „Cantacuzino” / Enea P. Bota . -
Bucureşti : Tipografia „Cultura” , 1929 . – p. 351-359 : tab. ; 25 cm.
Extras din : Revista ştiinţelor medicale, an XVIII, apr. 1929 , nr. 4
616.993-08

I.M. I 278
BOTESCU, H.
Apele minerale naturale : Interpretarea întrebuinţărei lor în scop terapeutic,
departe de Isvor. Apele minerale ameliorate ; Ape minerale artificiale sau preparate pe
cale chimică. O nouă apă minerală artificială : Kozla / H. Botescu . - Bucureşti :
Institutul de Arte Grafice “Eminescu” , 1905 . - 32 p. ; 20 cm.
615.838

I.M. I 23
BOTESCU, H. ; BABOEANU, N.
Lupta anti-tuberculoasă : o revoluţie socială : un strigăt de alarmă / H. Botescu, N
Baboeanu . – Bucureşti : Institutul de Editură şi Arte Grafice „Flacăra” , 1913 . – 30 p. ;
15 cm
Coligat
616-002.5

I.M. II 2451
BOTEZ, George
Tratamentul cancerului mamar / George Botez . – Bucureşti : Tipografia „Munca”
, 1907 . – XIV , 460 p. : fig. , tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 429-460
Lucrare a Institutului de Anatomie Topografică şi Chirurgie, director prof. Th.
Ionescu.
Dedicaţie din Partea autorului pentru dr. Th. Ionnescu
618.19-006

I.M. II 2340
BOTEZ, Mihai Ion ; ŞERBĂNESCU, Tudor
Algiile craniene şi cranio-faciale : Fiziopatologie. Diagnostic. Tratament / Mihai
Ion Botez , Tudor Şerbănescu . – Bucureşti : Editura medicală , 1965 . – 268 p. : fig ; 21
cm
Bibliogr. p. 255-267

218
616.857
616.8-009.7

I.M. II 3547
BOTHEZAT, P.
Anatomia chirurgicală a regiunei parotidiene / P. Bothezat . – Iaşi : Tipografia Naţională ,
1898 . – 46 p. , IV p. : pl. ; 23 cm.
616.316.5:611-089

I.M. 2763
BOTHEZAT, P.
Contribution a l’etude du genu – valgum / P. Bothezat . - Jassy : Imprimerie
Nationale , 1897 . - 120 p., XI planşe ; 22 cm.
616.718

I.M. 2746
BOTHEZAT, P.
Contribuţiune la studiul anatomic al articulaţiei Petro – Sfeno – Basilare / P.
Bothezat . - Iaşi : Tipografia Naţională, 1899 . - 37 p., VI fig. cu explicaţii ; 23 cm.
611.714/.715

I.M. 2792
BOTHEZAT, P.
Contribuţiune la studiul genunchiului valg / P. Bothezat . - Iaşi : Tipografia
Naţională, 1897 . - p. 113 : il. ; 22 cm.
Conţine XI observ.
617.583

I.M. 3217
BOTHEZAT, P.
Un caz de ocluzie intestinală prin bridă : Laparatomie – Vindecare / P. Bothezat . -
Iaşi : Tipografia Naţională, 1897 . - 24 p. ; 22 cm.
616.34-007.272

I.M. II 2968
BOTHEZAT, P.
Descripţiune anatomică a două picioare strîmbe (Piciorul stîng varus equin –
Piciorul drept talus varus) la un bătrân de 65 ani / P. Bothezat . - 31 p ; 24 cm
611.718

I.M. II 1897
BOŢIANU, Petre A.
Memorii . Discursuri . Documente . Studii social-istorice . Povestiri de vânătoare /
Petre A. Boţianu . – Târgu-Mureş : Editura Fundaţiei Chirurgicale „ Sfântul Ioan „ Târgu-
Mureş, 2002 . – 483 p. : fotogr. ; 23 cm.
Dedicaţie mss.

219
94(498)

I.M. II 2247 / 16
BOTIŞ, Aurel ; DORCA, Eugen
Cercetări clinice cu o nouă combinaţiune de eter – chinină (Chinaether) / Aurel
Botiş, Eugen Dorca . - Arad : [s.n.] , 1932 . - 4 p. ; 22 cm.
Extras din “Clujul Medical” , No. 7 – 1 Iulie 1932
Coligat
615.23

I.M. III 98
BOTNARIUC, N.
Din istoria biologiei generale / N. Botnariuc . – Bucureşti : Editura Ştiinţifică ,
1961 . – 759 p : fotogr., il., planşe ; 24 cm
Bibliogr. p. 711-744
Indice de nume p 745-757
Capitolul „Din istoria biologiei generale în România” a fost scris de S. Ghiţă.
57(09)

I.M. II 2839
BOTTEA, C.
Apa oraşului Bucureşti / C. Bottea . - Bucureşti : Tipo – Litografia şi Fond de
Litere Dor – P. Cucu , 1894 . - 45 p. ; 23 cm.
628.1

I.M. II 2395
LE BOTULISME en Roumanie / N. Jonesco-Siseşti, Şt. Draganesco, D. Lazaresco , I.
Lupulesco. – Bucureşti : “Bucovina” I. E. Toroutiu , 1945 . – 16 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 14-16
Extras din “Société Medicale des Hôpitaux de Bucarest”, Nr. 3-10 , Mars-
Décembre , 1944
616.99

I.M. III 821 / 2


BOUCHARD, M. Ch.
Immunité et spécificité. Réflexions à propos de la Note de M. M. Charrin,
Guillemonet et Levodit / M. Ch. Bouchard . - Paris : Institut de France , 1899 . - 5 p. ;
28 cm.
Extras din “Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences” , T. CXXIX,
séance du 31 Juillet 1899
616-097

I.M. II 2487/3
BOULLOCHE, Pierre
Des paralysies pneumoniques / Pierre Boulloche . – Paris : Steinheil , Libraire-
Éditeur , 1892 . - 134 p. ; 23 cm.

220
Index bibliogr. 132-134
Ştampilă „Donaţiunea Profesorului Dr. N. Kalinderu 1902”
Coligat
616.24-002-009.11

I.M. II 2836 / 3
BOUR, Denis
Luxations traumatiques et non traumatiques du premier métacarpien sur le trapèze
/ Denis Bour . - Paris : Librairie Médicale et Scientifique Jules Rousset, 1907 . - 89 p. :
il. ; 25 cm.
Bibliographie 87 – 89
Coligat
617.575-001.6

I.M. II 4120
BOURGUIGNON, Georges ; MOLLARET, Pierre
Reflexes plantaires directes et croises dissocies dans un cas de monoplegie rurale.
Chronaxie et lois des reflexes / Georges Bourguignon, Pierre Mollaret . – Masson et Cie
Editeors, 1930 . – 8 p. : tab. ; 24 cm.
Extras din Revue Neurologique, no. 3, Mars 1930

I.M. II 3465-40/5
BRĂESCU, A. N.
Câte-va cercetări asupra acidităţei sucului gastric în melancolie şi stupiditate
(confusie mentală) / A. N. Brăescu . – Iaşi : Tipografia H. Goldner , 1897 . – 22 p. : tab. ;
23 cm
Înaintea titlului : Analele Casei Spitalelor şi Ospiciilor Sft. Spiridon din Iaşi
Coligat
616.33-008.8
616.89

I.M. II 928 / 9
BRAESCU, Al.
Cum sunt consideraţi şi asistaţi alienaţii în România / Al. Braescu . – Iaşi : Dacia ,
1903 . – 24 p. ; 22 cm.
Coligat
613.86(498)
616.8(498)

I.M. II 3168
BRĂESCU, Alexandru N.
Studiu asupra nefritelor paludeene / Alexandru N. Brăescu . - Iaşi : Tipo –
Litografia H. Goldner , 1892 . - 100 p. : fig. ; 24 cm.
616.61-002

I.M. III 986/1

221
BRAINE J. ; RIVOIRE, R.
Chirurgie des glandes parathyroides / J. Braine , R. Rivoire . – Paris : Masson et Cie
Editeurs , 1937 . – 173 p. : fig. , pl. ; 24 cm.
Coligat
616.44-089

I.M. II 2832 / 4
BRANA, Ilie
Rasucirea spontanee a cordonului spermatic / Ilie Brana . - Bucureşti : Tipografia
“Aurora” , 1906 . - 96 p. ; 22 cm.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti. No. 853
616.68-089.882

I.M. III 8
BRANDZA, D.
Histoire botanique et thérapeutique des gentiancées employées en medicine / D.
Brandza . – Paris : A. Parent Imprimeur de la Faculté de Médicine , 1869 . – 88 p. ; 23 cm
Dedicaţie autografă a autorului
58(09)

I.M. II 1736
BRANDZA, D.
Prodromul florei române sau enumeraţiunea plantelor până astă – di cunoscute în
Moldova şi Valachia / D. Brandza . - Bucureşti : Typographiia Academiei Române , 1879
. - 128 p. ; 23 cm.
582(498.3+498.1)

I.M. II 1736
BRANDZA, D.
Prodromul florei române sau enumeraţiunea plantelor până astă – di cunoscute în
Moldova şi Valachia / D. Brandza . - Bucureşti : Tipografia Academiei Române , 1879 . -
LXXXIV p., 559 p. ; 23 cm.
582(498.3+498.1)

I.M. I 43
BRANDZA, Demetriu
Cursu elementariu de istoria naturală pentru usulu liceeloru, gimnasieloru,
seminarieloru, scoleloru secundarie de fete şi a scoleloru normale redactatu conformu
programei oficiale pentru esamenulu de Bacalaureatu / Demetriu Brandza . – Iaşi :
Tipografia D. Gheorghiu , 1873 . – 191 p. ; 20 cm
Ex libris mss. Guilllaume Boincher
Ex libris ştampilă “Asociaţia Generală a Farmaciştilor din România . Biblioteca”
Ex libris ştampilă “Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale . Colegiul General al
Farmaciştilor . Biblioteca”
61(09)(075)

222
I.M. I 68
BRANDZA, Marcel
Flora ilustrată a plantelor lemnoase din România : arbori, arbuşti şi mici arboraşi
spontani şi cultivaţi / Marcel Brandza ; ed. publicată sub îngrijirea d-rei Panca Eftimiu . –
Bucureşti : Cartea Românească , 1934 . – 395 p. : fig. ; 20 cm
58(498)

I.M. II 2483
BRANZA, D.
Flora Dobrogei / D. Brandza ; ingr. de Sabla Ştefănescu . – editiunea Academiei
Române . – Bucuresci : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1898 . –XII, 490 p. ; 23 cm
Pe pag de titlu : Premiată de Academia Română cu Premiul Lazăr în 1887
58(498.8)

I.M. II 814
BRĂNIŞTEANU, D.
Tratat practic de medicină internă şi terapeutică : Vol. I : cu 138 planşe şi clişee în
text / dr. D. Brănişteanu . – Iaşi : Tipografia Alexandru A. Ţerek , 1942 . – 426 p. : fig.,
tab. ; 23 cm
Dedicaţie
616.1/.8-08

I.M. II 596
BRATESCO ; RACOVEANU, V.
Emphyseme cervico-mediastinal. Tracheotomie. Guerison / Bratesco, Racoveanu
V. . – Bordeaux : Delmas , 1933 . – 4 p. ; 23 cm
Extrait du no. 7 de la Revue de Laryngologie. Juillet-Aôut 1933
616.231-089.85

I.M. II 596
BRATESCO, V. ; RACOVEANO, V.
Mucocèle ethmoidal volumineux (opéré) / V. Bratesco, V. Racoveano . –
Bucureşti : Tip. Ziarului « Universul » , 1934 . – 13 p. : il. ; 23 cm
Extras din « Revista română de oto-rino-laringologie şi broncho-esofagoscopie », Nr. 2,
aprilie-iunie 1934
616.211-006

I.M. II 596
BRATESCO, V. ; RACOVEANO, V.
Otite moyenne suppurée chronique droite avec labyrinthite aigűe grave.
Evidement petromastoidien total. Guérison / V. Bratesco, V. Racoveano . – Bucureşti :
Tip. Ziarului „Universul” , 1934 . – 4 p. ; 23 cm
Extras din „Revista română de oto-rino-laringologie şi broncho-esofagoscopie”, Nr. 1,
ian. - martie 1934
616.284-002

223
I.M. II 596
BRATESCO, V. ; RACOVEANO, V.
Oto-mastoidite supurée (opérée). Trombo-phlébite sinuso-jugulaire (opérée) et
septicémie streptococique. Guérison / V. Bratesco, V. Racoveano . – Bucureşti : Tip.
Ziarului „Universul” , 1934 . – 3 p. : il. ; 23 cm
Extras din „Revista Română de Oto-Rino-Laringologie şi Broncho-esofagoscopie”, Nr. 1,
Ian. - Martie 1934
616.284-089

I.M. II 596
BRATESCO, V. ; RACOVEANO, V.
Sur les corps etrangers perforants de l’oesophage / V. Bratesco, V. Racoveano . –
Bucarest : Imprimerie du Journal « Universul » , 1934 . – 3 p. : fig. ; 23 cm
Extras din « Revue de Bronchoscopie oesophagoscopie et gastroscopie », No. 1, Janvier
1934
616.32-089

I.M. II 1707
BRĂTESCU, G.
Ce-a fost să fie : Noutăţi autobiografice / G. Brătescu . - Bucureşti : Humanitas ,
2003 . - 479 p. ; 20 cm
Indice p. 455 – 479
ISBN 973-50-0425-9
929 Brătescu G.

I.M. I 132
BRĂTESCU, G.
Les débuts de l’ère pastorienne en Roumanie / G. Brătescu . – Montpellier : s.n. ,
1958 . – 13 p. ; 20 cm
Înaintea titlului : Société des Sciences Médicales de la République Populaire Roumaine
61(09)

I.M. II 206
BRĂTESCU, G.
Doctorul Iacob Felix, savantul şi înfăptuitorul / G. Brătescu . - Bucureşti : Editura
Viaţa Medicală Românească , 2004 . - 207 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. în text
Indice p. 203 – 206
ISBN 973-8437-47-4
Dedicaţia autorului
61:929 Felix, Iacob

I.M. I 398
BRĂTESCU, G.

224
Hipocratismul de-a lungul secolelor / G. Brătescu . – Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1968
. – 308 p. : foto ; 19 cm.
929

I.M. II 67
BRĂTESCU, G.
Sănătatea Bucureştulor : 1862 – 1944 / G. Brătescu . – Bucureşti : Editura
Medicală , 1970 . – 192 p : fig. ; 17 cm
Indice p. 186-190
614(498 Bucureşti)

I.M. III 302


BRĂTESCU, G. (red.)
Trecut şi viitor în medicină : studii şi note : in memoriam / Nicolae Vătăman
(1897 – 1977) / red. dr. G. Brătescu . - Bucureşti : Ed. Medicală , 1981 . - 795 p. : foto.,
il., graf. ; 24 cm. - (Ministerul Sănătăţii. Institutul de igienă şi sănătate publică Bucureşti.
Laboratorul de educaţie sanitară şi istoria medicinii)
Bibliogr. la sf. de cap.
Indice de nume p. 767 – 785
Cuprins în lb. rmână şi lb. fanc.
Note de subsol
Foto Nicolae Vătăman
Foto ale unor personalităţi contemporane ale lui Nicolae Vătăman
Foto ale unor documente

I.M. II 596
BRĂTESCU, V. ; RACOVEANU, V.
Un caz de stenoză hipofaringeană / V. Brătescu, V. Racoveanu . – Bucureşti : Tip.
Ziarului „Universul” , 1934 . – 3 p. ; 23 cm
Extras din „Revista română de oto-rino-laringologie şi broncho-esofagoscopie”, Nr. 4,
octombrie-decembrie 1934
616.32-002.271

I.M. II 596
BRĂTESCU, V. ; RACOVEANU, V.
Deformaţia nasului şi obstrucţiunea foselor nasale prin fracturi multiple ale
septului şi oaselor nasale consecutive unui traumatism (lovitură cu capul). Operaţia
plastică endonasală pentru corectarea diformităţii / V. Brătescu, V. Racoveanu . –
Bucureşti : Tip. Ziarului „Universul” , 1934 . – 3 p. : il. ; 23 cm
Extras din „Revista română de oto-rino-laringologie şi bronho-esofagoscopie
616.211-089.844

I.M. II 596
BRĂTESCU, V. ; RACOVEANU, V.

225
Deformaţia şi deplasarea piramidei nasale consecutive unui traumatism (copită de
cal). Operaţie plastică endo-nasală pentru corectarea deformaţiei / V. Brătescu, V.
Racoveanu . – Bucureşti : Tipografia Ziarului „Universul” , 1934 . – 4 p. : il. ; 23 cm
Extras din „Revista română de oto-rino-laringologie şi broncho-esofagoscopie, Nr. 4,
octombrie-decembrie 1934
616.211-089.844

I.M. II 596
BRĂTESCU, V. ; RACOVEANU, V.
Falsă cifoză nasală cauzată de sifilis / V. Brătescu, V. Racoveanu . – Bucureşti :
Tip. Ziarului “Universul” , 1934 . – 2 p. : il. ; 23 cm
Extras din “Revista română de oto-rino-laringologie şi broncho-esofagoscopie”, Nr. 3,
iulie-sept. 1934
616.211-002.6

I.M. II 596
BRĂTESCU, V. ; RACOVEANU, V.
Hemipareza vălului palatului şi pareza coardelor vocale consecutivă unei difterii
vechi / V. Brătescu, V. Racoveanu . – Bucureşti : Tip. Ziarului „Universul” , 1934 . – 4
p. ; 23 cm
Extras din „Revista română de oto-rino-laringologie şi broncho-esofagoscopie”, Nr. 3,
iulie-septembrie 1934
616.931:616.315

I.M.II 3465 – 56 / 1
BRĂTESCU ,Virgil ; RACOVEANU ,Virgil
Oedem toxinic cronic al feţei , consecutiv unei pansinuzite bilaterale /Virgil
Brătescu , Virgil Racoveanu . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice “Slova” , 1932 . – 4
p. ; 23 cm.
Coligat
Extras din Buletinul Societăţii Române de Oto – Rino – Laringologie .Sedinţă din 7
Aprilie 1931
616.216

I.M. III 533


BRĂTESCU, V. ; RACOVEANU, V.
Tratamentul chirurgical al meningitii otogene / V. Brătescu , V. Racoveanu . -
Bucureşti : Tipografia Ziarului “Universul” , [1936] . - 12 p. : fig. ; 26 cm.
Extras din Revista Sanitară Militară No. 10 din 1936
616.831.9-002-08-089

I.M. II 3465-56/1
I.M. II 596
BRĂTESCU, Virgil ; RACOVEANU, Virgil

226
Oedem toxinic cronic al feţei consecutiv unei pansinuzite bilaterale / Virgil
Brătescu, Virgil Racoveanu . – Bucureşti : Institut de Arte Grafice „Slova” , 1932 . – 4
p. : fig. ; 23 cm
Extras din „Buletinul Societăţii Române de Oto-Rino-Laringologie”. Şedinţa din 7 aprilie
1931
616.216

I.M. II 596
BRĂTESCU, Virgil ; RACOVEANU, Virgil
Oto-mastoidită stângă. Abces cerebral al hemisferului stâng. Afazie motrice.
Hemiplegie dreaptă. Paralizia motorului ocular extern stâng / Virgil Brătescu, Virgil
Racoveanu . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 3 p. ; 23 cm
616.284-002
616.831

I.M. II 596
BRĂTESCU, V. ; RACOVEANU, V.
Perforation oesophagienne par corps étranger et phlegnon volumineaux
périesophagoscopthérapie / V. Brătescu, V. Racoveanu . – Bucureşti : Tip. Ziarului
„Universul” , 1934 . – 4 p. : il. ; 23 cm
Extras din „Revista română de oto-rino-laringologie şi bronchoesofagoscopie”, Nr. 4,
octombrie-decembrie 1934
616.32-089

I.M. II 596
I.M. II 4114
BRĂTESCU, V. ; RACOVEANU, V. ; ANDREESCU, C.
Grefele osteo-cartilaginoase în chirurgia estetică a nasului (Dispastiile prin
deformaţie) / V. Brătescu, V. Racoveanu, C. Andreescu . – Bucureşti : Tip. Ziarului
„Universul” , 1932 . – 69 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 65-69
Din : Al X-lea Congres Român de Oto-Rino-Laringologie , 1932
616.211-089.844

I.M. II 596
BRĂTESCU, Virgil ; RACOVEANU, Virgil ; ANDREESCU, Coriolan
Contribuţiuni la studiul otoplastiilor adductrice / Virgil Brătescu, Virgil
Racoveanu, Coriolan Andreescu . – Bucureşti : Tipografia Ziarului „Universul” , 1928 . –
8 p. : il. ; 23 cm
Extras din „Revista Sanitară Militară”, Nr. 11, noembre 1927
616.28-089.844

I.M. II 1013
BRATIANO, Constantin
Les effects comparés de l’action Paulienne de l’action ablique et de l’action en
simulation / Constantin Bratiano . – Paris : Marchal & Godde , 1913 . – 164 p. ; 24 cm

227
34(09)

I.M. II 4118
BRATIANO, S. ; GUERRIERO, C.
Recherche du pouvoir de colloidopexie (ultraphagocytose) et de phagocytose du meso-
epithelium de la trompe uterine, des voies excretrices du testicule et des cellules de
Sertoli / S. Bratiano, C. Guerriero . – Strasbourg : [s.n.] , 1930 . – 24 cm. : fig. ; 24 cm.
Extras din Comptes rendus des séances de la Societe de biologie, Séance du 11 avril
1930. Tome CIV, p. 91
612.6

I.M. II 4119
BRATIANO, Şerban ; LLOMBART, Antoine
Nouvelles recherche sur l’histophysiologie du systeme reticulo-endothelial / Serban
Bratiano, Antoine Llombart . – Paris : Masson et Cie Editeurs , 1930 . – p. 69-85 ; 24 cm.
Extras din Annales d’Anatomie Pathologique et d’Anatomie Normale Medico-
Chirurgicale
611.018

I.M. II 3465-12/4
BRATIANO, Şerban ; GIUGARIU, Démètre
Les processus histophysiologiques d’involution de l’épiphyse humaine adulte /
Şerban Bratiano, Démètre Giugariu . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – p. 261-285 : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 282-283
Institut d’Histologie de la Faculté de Médecine de Bucarest.
Coligat
616.71-007.1

I.M. II 911
BRĂTIANU, Ion I. C.
Activitatea corpurilor legiuitoare şi a guvernului de la Ianuarie 1922 până la 27
Martie 1926: Dare de seamă / înfăţişată de d-l Ion C. I. Brătianu . – Bucureşti : Cartea
Românească , 1926 . – XXIII p., 400 p. : fig., tab. ; 24 cm
323”1922/1926”(498)

I.M. II 613/5
BRĂTIANU, I. C.
Budgetele statului în legătură cu economia noastră naţională / C. I. Brătianu . [S.l.
: s.n., s.a.] . – p. 154-160 ; 24 cm.
În volumul : “Lucrări Ştiinţifice” 1916-1933
Coligat
336.1(498)

I.M. II 4122
BRATIANU, S ; GUERRIERO, C.

228
Histophysiologie. Sur le pouvoir phagocytaire des cellules epitheliales de la glande
mammaire / S. Bratianu, C. Guerriero . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 2 p. ; 21 cm.
618.17-091.8

I.M. II 4121
BRATIANU, S ; GUERRIERO, C.
La cellule pulmonaire, sa function histocytaire / S. Bratianu, C. Guerriero . – Strasbourg :
Les Editions de la Librarie Union , 1930 . – p. 425-488 : fig., planşe ; 24 cm.
Bibliogr. p. 478-487
Pe pag. de titlu : Travail de L’Institut d’Histologie de la Faculte de Medicine de
Strasbourg
616.24

I.M. II 3465-31/6
BRATIANU, S ; GUERRIERO, C.
Nouvelles recherches expérimentales sur les cellules a fonction colloidopexique
de l’encéphale et sur la microglie de del Rio Hortega / S. Bratianu, C. Guerriero . - [S.l.:
s.n, s.a] . - p. 335-372 ; V-X planşe ; 23 cm
Coligat
611.018.83

I.M. III 73
BRĂTIANU, Şerban I. S.
Câteva date asupra histologiei şi funcţiunilor nerespiratorii ale celulei pulmonare :
lucrare prezentată Facultăţei de Medicină din Bucureşti în vederea examenului de
docenţă în Specialitatea Histologie / Şerban I. S. Brătianu . – [ Bucureşti ] : s.n. , 1930 . –
15 p. ; 22 cm
Bibliogr. p. 11-15
Coligat
611.24:611.018

I.M. II 4116
BRATIANU, Serban
Les cellules a fonctio colloidopexique du testicule du Cobaye / Serban Bratianu . –
Strasbourg : [s.n.] . – 2 p. ; 24 cm.
Extras din Comptes rendus des seances de la Societe de biologie, Seances du 14 fevrier
1930. Tome CIII, p. 710
612

I.M. II 4117
BRATIANU, Serban
Etude des corps jaunes atretiques de la lapine a l’aide des colorants colloides vitaux
acides / Serban Bratianu . – Strasbourg : [s.n.] , 1930 . – 2 p. ; 24 cm.
Extras din Comptes rendus des seances de la Societe de biologie, Seance du 14 fevrier
1930. Tome CIII, p. 713
612

229
I.M. II 978
BRATIANU, Şerban
Histopatologia maladiilor de sistem văzută prin prisma fiziologiei sistemului
reticulo-endotelial / Şerban Brătianu . – p. 30-40 ; 23 cm
În: Actualităţi medicale : Ciclul de conferinţe organizat de Asoc. Docenţilor Facultăţii de
Medicină din Bucureşti
616-091.8:616.42

I.M. II 3465 – 62 / 12
BRĂTIANU , Şerban
Histopatologia maladiilor de sistem văzută prin prisma fiziologiei sistemului
reticulo – endotelial / Şerban Brătianu . - Bucureşti : [s.n.] , 1934 . - 16 p. ; 22 cm.
Extras din revista medicală “Spitalul” , No. 3 , Martie 1934
Coligat
611.018

I.M. II 2548
I.M. I 194
I.M. II 862
BRĂTIANU, Şerban I.
Sistemul reticulo-endotelial / Şerban I. Brătianu . – Bucureşti : Tip. Penit.
Văcăreşti , 1931 . – p. 35 – 58 ; 28 cm.
Coligat
616.41/.42
616-006.32

I.M. III 73 , I.M. II 308


BRĂTIANU, Şerban
Titluri şi lucrări ştiinţifice / Şerban Brătianu . – [ S.l. ] : Imprimeria
Penitenciarului Corecţional “Văcăreşti” , 1930 . – 21 p. ; 22 cm
Coligat
929Brătianu, Şerban
611.018:016
611.018(09)

I.M. II 3465-35/6
BRĂTIANU, Şerban ; ANGHELESCO, Virgile
Tuberculose pulmonaire expérimentale chez le hérissou (Eurinaceus Europens) /
Şerban Brătianu, Virgile Anghelesco . - p.233-242 : fig. ; 22 cm
Coligat
616.24-002.5

I.M. II 3225
BRĂTIANU, Şerban ; FOTIN, Armand Ştefan

230
Concepţiuni noi despre relaţiunile funcţionale ale ovarului cu glandele endocrine /
Şerban Brătianu , Armand Ştefan Fotin . - Bucureşti : [s.n.] , 1933 . - 55 p. ; 24 cm. -
(monografii histo – fiziologice, Nr. 4)
Bibliogr. p. 49 – 55
Înaintea titlului : Facultatea de medicină. Institutul de Histologie şi Histogeneză
612.43:612.621

I.M. II 3465-18/5
BRATIANU, Şerban ; ANGHELESCO, Virgile
Étude histophysiologique sur le poumon de hérisson : Erinaceus Europeus /
Şerban Bratianu, Virgil Anghelesco . – [S. l : s. n., s.a.] . – p. 99-106 : fig. ; 24 cm
Coligat
599.365:611.24.018.1

I.M. II 354
BRĂTIANU, Şerban ; ANGHELESCU, Virgil
Tratat de istologie : Vol. I : Technică. Citologie. Ţesuturi / Şerban Brătianu, Virgil
Anghelescu . – Bucureşti : Editura Librăriei Jean Leon , 1938 . – 578 p. : fig. ; 24 cm
Ex-libris ştampilă : „Donaţia Aşezământului Naţional pentru Cultură şi Binefaceri Ioan
Stănescu”
611.018
611.018.1

I.M. II 3465-16/5
BRĂTIANU, Şerban ; FOTIN, Armand Ştefan
Concepţiuni noi despre relaţiunile funcţionale ale ovarului cu glande endocrine /
Şerban Brătianu, Armand Ştefan Fotin . – Bucureşti : [s.n.], 1933 . – 55 p. ; 24 cm
Bibliogr. p.49-55
Extras din : Monografii histo-fiziologice
Coligat
618.11:616.43

I.M. III 1001/12


BRAULT, W.
Le glycogène hépatique dans les cirrhouses : III / A. Brault . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – p. 453-
469 : pl. ; 22 cm.
Coligat
616.36-004:612.352

I.M. III 967/24


BRAUNER, R. ; SORU, Eugénie
Le potentiel d’oxydo-réduction du sang manual et pathologique / R. Brauner, Eugénie
Soru . – [S. l. : s. n.] , [1934] . – 3 p. nenum. ; 25 cm.
Extars din “Comptes rendus des séances de la Société de biologie – Société de biologie
de Bucharest (Séance du 7 Juin 1934) – Tome CXVI, P. 1176)
Coligat

231
612.1:577.1
616.15:577.1

I.M. II 338
BRAUŞTEIN, Iancu
Evreii în prima universitate din România : 2 : Medici şi farmacişti : Catalogul
documentelor aflate în fondul I.M.F. : de la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Iaşi :
1881 – 1948 : Partea a II-a : 1929 – 1948 / Iancu Brauştein . – Iaşi : Editura “Gr. T Popa”
U.M.F Iaşi , 2004 . – 446 p. ; 25 cm
ISBN 973-7906-88-8
Volum editat cu prilejul aniversării a 125 de ani de învăţământ medical superior ieşean
323.1(=41116)(498):378:61

I.M. II 3542
BRECHER, I.
Contribuţiuni la metoda autohemoterapiei intravasculare a lui Schieck / I. Brecher . –
Cernăuţi : Tipografia şi Litografia „Emil Canarschi”, 1935 . – 11 p. ; 23 cm.
Extras din: Cernăuţi Medical, Revistă lunară de Medicină generală, An II, nr. 3, p. 193-
201.
617.7(082.2)

I.M. V 10
BREIER, Thomas
Viaţa şi opera prof. dr. doc. Ioan Danicico : 16.VI.1899 – 18.VI.1981/ prof.
Thomas Breier . – Timişoara : [ s.n. ] , 1988 . – 16 p, 2 p. litogr. ; 30 cm . – ( Institutul de
Medicină Timişoara )
Bibliogr. p 1-2
929Danicico, Ioan

I.M.III 399
BRIESE, Marie; CARAMAN, Zoé
Remarques sur la morphologie et la cytoarchitectonie du cerveau d’un microciphale /
Marie Briese, Zoé Caraman
În : Volume jubilaire en l’honneur du professeur Dr.C.I.Parhon . – Jassy : Institut d’Arts
Graphique ,,Bravo’’, 1934 . - p.90-108
Bibliogr. p. 108
Coligat
616.831-091.8
611.81:611.018.1

I.M. II 3665
BRÎNZEU, Pius,
Educaţia estetică în chirurgie / Prius Brînzeu . – Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1966 . – 159 p. : fig. ; 20 cm.
Ministerul Învăţământului
616-089:111.852

232
I.M. II 1810/8
BROCA, A.
Les mammites dans l’enfance / A. Broca ; red. G. Steinheil . – [S.l. : s.n.], 1905 . –
p. 1-14 ; 25 cm.
Ext. de la Rev. prat d’Obstétr. et de paediatrie . Janv. – Fevrier 1905
Înaintea titlului : „Hopital des enfants – malades . – Service de M.A. Broca”
Parte din : „Publicaţiuni . Chirurgie – Diverse”
Coligat
612.64:618.19-053.2

I.M. II 1810/7,
BROCA, M. A.
Clinique chirurgicale . Hôpital des enfants – malades . Ostéomyélite aiguë du
pubis / M. A. Broca . – [S.l. : s.n.], 1905 . – p. 100-102 ; 25 cm.
Extras din : „Le Concours Médical” . Journal hebdomadaire de médecine et de
chirurgie, red. D. Jeanne
Parte din : „Publicaţiuni . Chirurgie – Diverse”
Coligat
616.718.19-002-092

I.M. II 1810/2
BROCA, A ; DANIEL, C.
Les kystes du mésentère dans l’enfance . Kyste mèsentérique partiellment contenu
dans un sac herniaire inguinal kyste enflammé / A. Broca, C. Daniel . – Paris : Masson et
C ie Editeurs, 1905 . p. 447-468; 25 cm.
Extras din : „Revue de gynécologie et de chirurgie abdominale . Paraissant tous
les deux mois”
Parte din : „Publicaţiuni . Chirurgie – Diverse”
Coligat
616.383-006.6-053.2

I.M. II 807
BROCINER, Alfons L.
Introducere la chimia analitică cualitativă / Alfons L. Brociner . – Bucureşti :
Tipografia Carol Göbl, 1888 . – 53 p. ; 23 cm
543

I.M.II 1781/30 (vol.III)


BRODER – TEITEL, Margareta
Cercetări experimentale asupra naturii nervilor cardiaci toracici /Margareta
Broder – Teitel . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „ Eminescu” , 1927. – 16 p. ;
23cm
Bibliogr. p.16
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Parte din „ Travaux ........vol. III

233
616.833.4

I.M. II 3564
BROŞTEANU, Constantin
Salinele noastre : studiu istoric, juridic şi economic asupra exploatării salinelor şi
monopolului sărei la romani şi români după documente literare, epigrafice, legislative şi
economice / Constantin Broşteanu . – Bucureşti : Tipografia “G.A. Lăzăreanu”, 1901 . –
XIV, 800 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. XI-XIV
553.63(09)

I.M. II 1535
BROUARDEL, P ; OGIER, J
Le laboratoire de toxicologie : méthodes d’expertises toxicologiques travaux du
laboratoire / P. Brouardel, J. Ogier. – Paris : Librairie J. - B. Baillière et Fils, 1891. – 220
p.: fig., tab. ; 25 cm.
615.9

I.M. II 1709
BROUWER, Louis de
Mafia farmaceutică şi agro-alimentară care are drept consecinţe discreditarea
medicinii alopate şi agravarea stării de sănătate a populaţiei lumii occidentale / Louis de
Brouwer ; trad. Cristina Szabo. – Bucureşti : Excalibur, 2007. – 366 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p.359-361
ISBN 978-973-88437-1-4
61(09)

I.M. II 1708
BROUWER, Louis de
Vaccinare : Eroarea medicală a secolului : Pericole şi consecinţe / Louis de
Brouwer . – Bucureşti : Excalibur, 2007 . – 247 p. ; 23 cm . - (Dezvăluiri medicale
cutremurătoare)
ISBN 978-973-88437-0-7
615.371

I.M. II 1841/5
BRUCĂR, I.
Psihologie individuală şi educaţie / I. Brucăr . – Bucureşti : Societatea română de
cercetări psihologice, 1935, - p. 107-114 ; 22 cm.
În volumul : “Analele de psihologie”, vol. II
Coligat
159.923:37

I.M. II 3876
BRUCH, A. H. ; BUTTU, G.

234
Reserches de capilaroscopie dans les hémiplegies organiques / A. H. Bruch, G. Buttu . –
Bucuresti : Institut D’Arts Graphiques E. Marvan , 1933 . – p. 133-135 : tab. ; 24 cm.
Extras din “Volume jubilaire en l’honneur du professeur G. Marinescu
Publicat de “La Société Roumaine de Neurologie, Psychiatrie et Endocrinologie
616.12

I.M. II 3465 – 17/10


BRUCH, Hermannş ; VASILESCU, Nicolae C.
Die Wirkung des C-Vitamin auf die Blutgefǎsse / Hermann Bruch, Nicolae C.
Vasilescu . – Munchen : Verlag von Julius Springer : J. F. Bergmann, 1936 . - 3p ; fig. ; 22
cm.
Bibliogr. p. 3
Extras din „ Klinische Wochenschrift ”, Janv. 15, 4 April 1936, Nr. 14, S. 490 -
491
Coligat
577.1

I.M. II 1329
I.M. II 2730/7 (vol. III)
I.M. III 231
I.M. II 1500
BRUCKNER, I.
Contribulţiuni la studiul istologiei simpaticului cervical / doctorul I. Bruckner . –
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice : Minerva , 1902 . – 80 p. : fig ; 22 cm . –
( Institutul de Anatomie şi Chirurgie )
611.018(09)

I.M. III 592


I.M. II 1871
I.M. II 1871
BRUCKNER, I
Curs de histologie predat de dl. profesor dr. Bruckner la Facultatea de Medicină
din Bucureşti / I. Bruckner ; redactat de Al. Rădulescu-Remeal, F. Grecu . – [ S. l. : s.
n. ] , 1914 . – 868 p. : il. ; 22 cm.
611.018(075.8)

I.M. II 4046
BUCOVINA Medicală : Anul I, Nr. 1, Ianuarie 1943 / dir. I. Nandris . – Cernauti :
Spitalul Central , 1943 . – 114 p. : tab., fig. ; 24 cm.
Bibliogr. ]n text
61(05)

I.M. II 96
BUCUREŞTI : scurt istoric / sub red. prof. Florian Georgescu . – Bucureşti : Muzeul de
Istorie a Oraşului Bucureşti , 1959 . – 160 p. : fotogr. ; 21 cm . – ( Sfatul Popular al
Capitalei R P.R. )

235
7(498Bucureşti)

I.M. II 2262
BUCUŢA, Emanoil
Biblioteca satului / Emanoil Bucuţa . – Bucureşti : Fundaţia Culturală Regală
„ Principele Carol” , 1936 . – 119 p. : fig.; 21 cm . – ( Cartea Satului ; 15 )
027(498)

I.M. II 288
BUDĂU, D. I.
Dilataţia stricturelor uretrale cu sondele Benique cu conductrice / D. I. Budău . –
Bucuresci : Tipo-Litografia „Universală” , 1890 . – 16 p. : il. ; 21 cm
616.617

I.M. II 2453
BUDĂU, D. I.
Medicina fundamentală : Cartea III cuprindend : Sarcologia ( anatomia,
fisiologia generală şi umană ) , igiena şi arta medicală ( mică chirurgie ) / D. I.
Budău . – Bucuresci : Tipo-Litografia „Universală” , 1897 . – 1224 p. : fig. ; 24 cm.
Conţine dedicaţia autorului către dr. Calenderu
616.1/.8

I.M. III 710/4


BUDEANU, Irina
Morala şi etica planificării / Irina Budeanu . – Bucureşti : [ s.n. ] , 2006 . – 1
p. ; 30 cm.
Extras din ABC : Supliment săptămânal al ziarului AZI , 27 octombrie 2006
Coligat
613.888

I.M. II 2561
BUDGE, Iulius
Elemente de psihologia omului / dulipsofleudge; trad. George A. Polisu . –
Bucuresci : [proprietatea lui Stephan Rasidescu], 1861 . - 342 p. , XVII planşe ; 21 cm
Index p. 328-342
612

I.M. IV 150
BUDGETUL cheltuielilor Ministerului Instrucţiunei Publice şi Cultelor pe exerciţiul
1905-1906 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1905 . – 129 p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instucţiunei Publice şi Cultelor
37(498)”1906-1906”
330.543.4(498)

I.M. IV 150

236
BUDGETUL cheltuielilor Ministerului Instucţiunei Publice şi Cultelor pe exerciţiul
1904-1905 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1904 . – 121 p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunei Publice şi Cultelor
37(498)”1904-1905
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUDGETUL cheltuelilor Ministerului Instrucţiunei Publice şi Cultelor pe exerciţiul
1903-1904 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1903 . – 115 p. , III p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunei Publice şi Cultelor
37(498)”1903-1904
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUDGETUL cheltuelilor Ministerului Instrucţiunei Publice şi Cultelor pe exerciţiul
1902-1903 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1902 . – 109 p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunei Publice şi Cultelor
37(498)”1902-1903”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUGETUL cheltuielilor Ministerului Instrucţiunii şi al Cultelor cum şi al
Administraţiunilor Casei Şcolilor şi Casei Bisericii pe exerciţiul 1910-1911 . – Bucureşti :
Imprimeria Statului , 1910 . – 276 p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor
37(498)”1910-1911”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUGETUL cheltuelilor Ministerului Instrucţiunii pe exerciţiul 1929 . – Bucureşti :
Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. A. 1929 . – 281 p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunii
37(498)”1929”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUGETUL cheltuelilor Ministerului Instrucţiunei Publice şi Cultelor şi Administraţiilor
Casei Şcoalelor şi Casei Bisericii pe exerciţiul 1908-1909 . – Bucureşti : Imprimeria
Statului , 1908 . – 275 , IV p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor
37(498)”1908-1909”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUGETUL cheltuielilor Ministerului Instrucţiunei Publice şi Cultelor pe exerciţiul 1906-
1907 . – Bucureşti : Imprimeria Statului , 1906 . – 115 p. , IV p. ; 31 cm.

237
Înaintea titlului : Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice
37(498)”1906-1907”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUDGETUL cheltuielilor Ministerului Instucţiunei Publice şi Cultelor pe exerciţiul
1904-1905 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1904 . – 121 p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunei Publice şi Cultelor
37(498)”1904-1905
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUDGETUL cheltuelilor Ministerului Instrucţiunei Publice şi Cultelor pe exerciţiul
1903-1904 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1903 . – 115 p. , III p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunei Publice şi Cultelor
37(498)”1903-1904
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUDGETUL cheltuelilor Ministerului Instrucţiunei Publice şi Cultelor pe exerciţiul
1902-1903 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1902 . – 109 p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunei Publice şi Cultelor
37(498)”1902-1903”
330.543.4(498)

I.M. IV 208
BUGETUL Eforiei Spitalelor Civile pe exerciţiul 1939-40 . –Bucureşti : Monitorul
Oficial şi Imprimeriile Statului – Imprimeria Centrală , 1939 . – XVII, 81 p. : graf., tab. ;
29 cm.
Înainte de titlu: Eforia Spitalelor Civile
37(498):61

I.M. IV 150
BUDGETUL veniturilor şi cheltuelilor Ministerului Cultelor şi Instrucţiunei Publice pe
exerciţiul 1894-1895 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1894 . – 193 , III p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instucţiunei Publice şi al Cultelor
37(498)”1894-1895”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUDGETUL veniturilor şi cheltuelilor Ministerului Cultelor şi Instucţiunei Publice pe
exerciţiul 1895-1896 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1895 . – 191 p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Cultelor şi Instucţiunei publice
37(498)”1895-1896”
330.543.4(498)

238
I.M. IV 150
BUDGETUL veniturilor şi cheltuelilor Ministerului Cultelor şi Instrucţiunei Publice pe
exerciţiul 1894-1895 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1894 . – 193 , III p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instucţiunei Publice şi al Cultelor
37(498)”1894-1895”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUDGETUL veniturilor şi cheltuelilor Ministerului Cultelor şi Instucţiunei Publice pe
exerciţiul 1895-1896 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1895 . – 191 p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Cultelor şi Instucţiunei publice
37(498)”1895-1896”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUGETUL cheltuielilor Ministerului Cultelor şi Instrucţiunei Publice pe eserciţiul 1885-
1886 . – Bucuresci : Tipografia Statului , 1885 . – 151 p. ; 31 cm.
Pe copertă , înaintea titlului : Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice
37(498)”1885-1886”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUGETUL cheltuelilor Ministerului Instrucţiunii pe exerciţiul 1929 . – Bucureşti :
Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. A. 1929 . – 281 p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunii
37(498)”1929”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUGETUL cheltuelilor Ministerului Instrucţiunei Publice şi Cultelor şi Administraţiilor
Casei Şcoalelor şi Casei Bisericii pe exerciţiul 1908-1909 . – Bucureşti : Imprimeria
Statului , 1908 . – 275 , IV p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor
37(498)”1908-1909”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUGETUL cheltuielilor Ministerului Instrucţiunei Publice şi Cultelor pe exerciţiul 1906-
1907 . – Bucureşti : Imprimeria Statului , 1906 . – 115 p. , IV p. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice
37(498)”1906-1907”
330.543.4(498)

I.M. IV 150
BUDGETUL cheltuielilor Ministerului Instrucţiunei Publice şi Cultelor pe exerciţiul
1905-1906 . – Bucuresci : Imprimeria Statului , 1905 . – 129 p. ; 31 cm.

239
Înaintea titlului : Ministerul Instucţiunei Publice şi Cultelor
37(498)”1906-1906”
330.543.4(498)

I.M. III 491


BUGETUL Eforiei spitalelor civile pe exerciţiul 1939/40 . – Bucureşti : Monitorul
Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală , 1939 . – XVII p. : tab., graf., 83 p. :
tab. ; 29 cm
Înaintea titlului: Eforia Spitalelor Civile
640.522.2(09)

45.782, I.M. II 2311


BUICAN, Denis
Mendel şi genetica de ieri şi de astăzi / Denis Buican : Traducere de Liviu
Cosma . – Bucureşti : ALL, 1997 . - 186 p. ; 24 cm
Bibliogr. p.181-183
ISBN 973-571-099-4
575.11

I.M. II 1550
BUICLIU, Ghr. ; DANIELOPOLU, D.
Pouls veineux du poumon dans les lesions mitrales / Ghr. Buicliu, D.
Danielopolu . – Paris : Librairie J.B.Bailliere et Fils, 1911 . - 13 p. : fig. ; 23 cm
Extras din: Archives des maladies du coeur des vaisseaux et du sang. 4e annee -
No.6 Juin 1911
616.126

I.M. III 411


BUJOR, P.
Nouvelle contribution à l’étude de la biologie du lac salé de Tékirghiol : imprimé
aux frais du Comité du Ve Congrès International de Thalasothérapie / P. Bujor . – Iassi :
Viaţa Romînească , 1928 . – 88 p., VII planşe ; 26 cm
Exemplar incomplet
57:551.468
615.839

I.M. II 504
BUJORICĂ, dr.
Un nouveau procédé pour le redressement du gibbosité de pott / dr. Bujorică . –
Bucarest : Imprimerie Cultura , 1940 . – 47 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr. p. 46-47
Dedicaţie mss. “Omagii respectoase şi mulţumirile mele cele mai alese. Dr. M. Bujorică”
616.711-002.5-08

I.M. III 443


BULĂU, T.

240
Evidenţa sanitară a Inspectoratului general Sanitar Iaşi şi darea de seamă asupra
campaniei din august-septemvrie 1938 / T. Bulău . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului : Imprimeria Naţională , 1939 . – 66 p. : tab., graf. ; 26 cm
Extras din publicaţia „Probleme şi realizări”
614.2(047.1)(498-35 Iaşi)
613/614(047.1)(498-35 Iaşi)

I.M. II 3619
BULĂU, T.
Raport asupra expoziţiei internaţionale de igienă din Dresda – sept. 1930 / T. Bulău . –
Iaşi : Inst. De Arte Grafice „Brawo”, 1933 . – 16 p. ; 23 cm.
Serviciu Sanitar al Municipiului Iaşi
614(047.1)”19”

I.M. II 121
BULETIN bibliografic: lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional) în Biblioteca Centrală U.M.F. “Carol Davila”: martie - aprilie 2002. -
Bucureşti: Tehnoplast Company, 2002. - 29 p. ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. II 121
BULETIN bibliografic: lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional) în Biblioteca Centrală U.M.F. “Carol Davila”: mai 2002. - Bucureşti:
Tehnoplast Company, 2002. - 28 p. ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. II 121
BULETIN bibliografic: lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional) în Biblioteca Centrală a U.M.F. „Carol Davila” : iunie 2002. - Bucureşti:
[Tehnoplast S.A.], 2002. - [ 28 p. ] ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. II 121
BULETIN bibliografic: lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional) în Biblioteca Centrală a U.M.F. „Carol Davila” : iulie 2002. - Bucureşti :
[Tehnoplast S.A.] , 2002 . - [ 29 p. ] ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. II 121
BULETIN bibliografic: lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, scimb intern şi
internaţional) în Biblioteca Centrală a U. M. F. „Carol Davila” : august 2002 . -
Bucureşti: Tehnoplast Company S. R. L., 2002. - 29 p. ; 21 cm

241
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. II 121
BULETIN bibliografic: lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb internaţional) în
Biblioteca Centrală UMF „Carol Davila”: septembrie-octombrie 2002. - Bucureşti:
Tehnoplast, 2002. - 28 p. ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. II 121
BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate ( achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional ) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” : Noiembrie - Decembrie
2002 . – Bucureşti : [Tehnoplast Company] , [2003] . – 37 p. ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. II 121
BULETIN bibliografic. Lista cărţilor intrate ( achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional ) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” : iunie-august 2003 . –
Bucureşti : [Tehnoplast Company] , [2003] . – 28 p. ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. II 121
BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate ( achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional ) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” : septembrie – octombrie
2003 . – Bucureşti : [ Tehnoplast Company ] , [ 2003 ] . – 28 p. ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. II 121
BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate ( achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional ) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” în perioada noiembrie 2003-
februarie 2004 . – Bucureşti : [ Tehnoplast Company ] , 2004 . – 30 p. ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. II 121
BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate ( achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional ) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” în perioada noiembrie -
decembrie 2004 . – Bucureşti : [ Tehnoplast Company ] , 2005 . – 24 p. ; 30 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

242
I.M. II 121
BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate ( achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional ) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” în perioada ianuarie - martie
2005 . – Bucureşti : [ Tehnoplast Company ] , 2005 . – 29 p. ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. III 415


BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate ( achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional ) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” în anul 2002 . – Bucureşti : [
Tehnoplast Company ] , 2003 . – [ 180 p. ] ; 30 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. III 415


BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate ( achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional ) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” în anul 2004 . – Bucureşti : [
Tehnoplast Company ] , 2005 . – [ 90 p. ] ; 30 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M. III 415


BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate ( achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional ) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” în perioada iunie – iulie
2005 . – Bucureşti : [ Tehnoplast Company ] , 2005 . – 26 ; 21 cm
Înaintea titlului : U.M.F. “Carol Davila” . Biblioteca Centrală
019.6

I.M II 121
BULETIN bibliografic (achiziţii, donaţii, schimb intern şi internaţional) în
perioada ian. - aprilie 2008 / coord. Gheorghe Buluţă ; red. Monica Viki Mocanu . –
Bucureşti : Tehnoplast Company S.R.L. , 2008 . – 28 p. , 21 cm.
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Biblioteca Centrală.
Pe pag. de titlu : 2008 An aniversar. 500 de ani de la tipărirea primei cărţi în România.
125 de ani de la tipărirea primei ediţii a volumului „Poesii”, de Mihai Eminescu.
019.6

I.M II 121
BULETIN bibliografic (achiziţii, donaţii, schimb intern şi internaţional) în
perioada mai-iunie 2008 / coord. Gheorghe Buluţă ; red. Monica Viki Mocanu . –
Bucureşti : Tehnoplast Company S.R.L. , 2008 . – 28 p. , 21 cm.
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Biblioteca Centrală.

243
Pe pag. de titlu : 2008 An aniversar. 500 de ani de la tipărirea primei cărţi în
România. 125 de ani de la tipărirea primei ediţii a volumului „Poesii”, de Mihai
Eminescu.
019.6

I.M II 121
BULETIN bibliografic (achiziţii, donaţii, schimb intern şi internaţional) în
perioada iulie-sept. 2008 / coord. Gheorghe Buluţă ; red. Monica Viki Mocanu . –
Bucureşti : Tehnoplast Company S.R.L. , 2008 . – 28 p. , 21 cm.
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Biblioteca Centrală.
Pe pag. de titlu : 2008 An aniversar. 500 de ani de la tipărirea primei cărţi în
România. 125 de ani de la tipărirea primei ediţii a volumului „Poesii”, de Mihai
Eminescu.
019.6

I.M II 121
BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” perioada iulie-aug. 2009 /
coord. Gheorghe Buluţă ; red. Monica Viki Mocanu . – Bucureşti : Tehnoplast Company
S.R.L. , 2009 . – 27 p. , 21 cm.
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Biblioteca Centrală.
Pe pag. de titlu : 2009 An aniversar. ...
019.6

I.M II 121
BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” perioada septembrie-
octombrie 2009 / coord. Gheorghe Buluţă ; red. Monica Viki Mocanu . – Bucureşti :
Tehnoplast Company S.R.L. , 2009 . – 27 p. , 21 cm.
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Biblioteca Centrală.
Pe pag. de titlu : 2009 An aniversar. ...
019.6

I.M II 121
BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” perioada ianuarie-aprilie
2009 / coord. Gheorghe Buluţă ; red. Monica Viki Mocanu . – Bucureşti : Tehnoplast
Company S.R.L. , 2009 . – 28 p. , 21 cm.
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Biblioteca Centrală.
Pe pag. de titlu : 2009 An aniversar. ...
019.6

244
I.M II 121
BULETIN bibliografic : Lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi
internaţional) în Biblioteca Centrală U.M.F. „Carol Davila” perioada mai-iunie 2009 /
coord. Gheorghe Buluţă ; red. Monica Viki Mocanu . – Bucureşti : Tehnoplast Company
S.R.L. , 2009 . – 27 p. , 21 cm.
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Biblioteca Centrală.
Pe pag. de titlu : 2009 An aniversar. ...
019.6

I.M. II 1426
BULETIN lunar: Anul II, Nr.1-2, 1947
Ianuarie-Februarie.- Bucureşti: Biblioteca Academiei Române, 1947.- 31 p.; 24
cm.
027.54(05)Biblioteca Academiei

I.M. II 1104
BULETIN ştiinţific studenţesc : vol. III . – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
1988 . – 930p.: fig., tab., sch. . – ( Uniunea Asociaţilor Studenţilor Comunişti din
România; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului )
Bibliogr. după capitole
008(05)

I.M. II 940
BULETIN trimestrial al publicaţiunilor din România : 1 Ianuarie – Martie : 1928 . –
Bucureşti : Editura Institutului de Literatură , 1928 . – 133 p. ; 23 cm
Înaintea titlului : Institutul de Literatură şi Bibliografie din România
015(498)

I.M. IV 123
BULETIN de oto-rino-laringologie : pentru uz intern : 1953-1954 . – Bucureşti : [s.n.] ,
1953-1954 . – pag. dif. numerot. ; 32 cm.
Conţine 5 volume legate
Donaţie dr. Radu Anghelide
616.21(05)

I.M. IV 123
BULETIN de oto-rino-laringologie : 1955-56 . – Bucureşti : Editura Medicală, 1955-56 .
– pag. diferit numerot. ; 32 cm.
Conţine 5 volume legate
Donator dr. Radu Anghelide
616.21(05)

I.M. II 2671
[BULETINUL celui al 2-lea Congres Naţional de Medicină şi Chirurgie 20-23 Aprilie
1914] . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - 1144 p. ; 23 cm

245
61(09)

I.M. II 2392
BULETINUL Sesiunii Ştiinţifice 4-6 Iunie 1954 cu prilejul a 75 de ani de la înfiinţarea
Institutului de Medicină Iaşi . - Iaşi : [s.n.] , 1955 . - 872 p. : fig. ; 24 cm
Index alfabetic p. 851-853
Înaintea titlului: Institutul de Medicină Iaşi
61(063)

I.M. II 1537/7
BULETINUL Societăţii Române de oto-rino-laringologie: Congresul al 7-lea de oto-
rino-laringologie din 26 şi 27 octombrie 1928 . – Bucureşti : [s.n.] , 1928 . - 52 p. : fig. ;
22 cm
Înaintea titlului: Anul VI, No.2, 1928
Bibliogr. p.49-52
Semnătură manuscrisă
Coligat
616.21

I.M. II 4115
BULETINUL Societăţii Farmaceutice din România / preş. Th. Solacolu ;secret. Al.
Ionescu-Matiu . – Bucureşti : [s.n.] , 1936 . – 111 p. ; 24 cm.
Anul 1, octombrie 1936, No. 4
615(05)

I.M. II 2459/1
BULL, Storm
Kliniske studier over aneurysma Aortae / Storm Bull . – Steen’ske Bogtrykkerei ,
1905 . – 222 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 207-217
Coligat
616.132-007.64

I.M. II 645
BULLETIN de L’Academie de Medicine de Roumanie / D.Danielopolu, M.Ciuca,
I.Iacobovici, D.Manolesco . – Paris : Masson et Cie Editeurs , 1943 . - 332 p. : fig. ; 24
cm
Anul VIII, No.3, Tome XIV
61(05)

I.M. III 516


BULLETIN du premier congres : teme a Bucarest : le 2 et 3 mai 1924 . – Cluj : Institut
d’Arts Graphiques, Editeurs et Librairie „Cartea Românească’’, 1926 . - 240 p. : fig.,
tab. ; 26 cm
Bibliogr. în text
Înaintea titlului: Societe Roumaine d’Ophtalmologie

246
617.7(063)

I.M. II 1842
BULLETINS et Mémoires de la Société Médicale de Hôpitaux de Bucarest, Nr. 1,
Cartea Românească, 1921
61

I.M. II 1842
BULLETINS et Mémoires de la Section d’endocrinologie, Année 1 , nr. 1, [S.l. : s.n.],
1935 ; 23 cm.
Înaintea titlului : “Société Roumaine de Neurologie, Psyhiatrie, Psychologie et
Endocrinologie . Section d’endocrinologie.
Conţine 56 articole
616.43(05)

I.M. III 647


BULLETINS et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Bucharest / ed. D.
Danielopolu ; W. Vignal, Haţiegan, T. Gane, P. Niculesco, C. Pastia . – Bucureşti : Cartea
Românească, 1920. – pag. nenum ; 26 cm.
Cuprinde numerele de la 1 la 20
61

I.M. II 1842
BULLETINS et Mémoires de la Société Médicale des hôpitaux de Bucarest : Publiés
chaque mois . 16 martie 1921 , an III , nr. 3 / D. Danielopolu ; I. Enesco , C. Pastia , D.
Simici , C. Popea . – [ Bucureşti ] : Cartea Românească , 1921 . – 48 p. : il. ; 26 cm.
Conţine articolele : POENARU-CAPLESCO . Le subictére chronique
appendiculaire : signe conjonctival dans l’appendicite ; PASTIA, C. Dispositif simple
pour le pneumothorax artificiel ; CRAINICIANU, Al. Recherches expérimentales sur la
perméabilité des coronaires
61

I.M. II 1842
BULLETINS et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest . – Bucarest
: Imprimerie graphique “Cartea Medicală”, 1923 ; 22 cm.
Conţine 40 articole
61(09)

I.M. II 1842
BULLETINS et mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest . –
Bucarest : Tipografia „Cultura”, 1922.
Conţine 41 articole
616.1/.9

I.M. II 1842

247
BULLETINS et Mémoires de la Société Médicale des hôpitaux de Bucarest : Publiés
chaque mois . 14 febr 1923 , an V , nr. 2 / D. Danielopolu ; P. Stoinesco , E. Lazeano , M.
Popper . –
Bucureşti : Imprimeria Grafică „ Cartea Medicală” , 1923 . – 26 p. : tab. ; 23 cm.
Conţine articolele : NOICA, D. ; BAGDASAR. Syndrome sympathique
médiastinal. ; TOMESCO , P. Les modifications régionales de la tension artérielle dans
l’hémiplégie. ; DUMITRESCO-MANTE , D. ; STOIA, I. Note sur l’enrichissement
apparent des crochats tuberculeux par séjour a l’étuve ; GIUREA, G. N. Quelques
considérations générales sur le radio-diagnostic génito-urinaire et surtout sur celui de la
lithiase
Bibliogr. în text
61

I.M. II 1842
BULLETINS et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest / D.
Daniélopolu ; W. Vignal, Hatzegan, T. Gane, P. Niculesco, C. Pastia . – Bucarest :
Instituta d’Arts Graphiques J. St. Rasidesco , 1919.
61(05)

I.M. II 1842
BULLETINS et Mémoires de la Section d’endocrinologie, Année 1 , nr. 1, [S.l. : s.n.],
1935 ; 23 cm.
Înaintea titlului : “Société Roumaine de Neurologie, Psyhiatrie, Psychologie et
Endocrinologie . Section d’endocrinologie.
Conţine 56 articole
616.43(05)

I.M. II 2432
BULETINUL Academiei de Ştiinţe Medicale : a XVI-a Sesiune Ştiinţifică Anuală cu
tema Prevenirea primară şi secundară a cardiopatiei ischemice şi a hipertensiunii arteriale
/ Academia de Ştiinţe Medicale . – Bucureşti : [ s. n.] , 1987 . – 107 p. ; 25 cm
616.12(063)

I.M. II 2392
BULETINUL Sesiunii Ştiinţifice 4-6 Iunie 1954 cu prilejul a 75 ani de la înfiinţarea
Institutului de Medicină Iaşi . – Iaşi : [ s.n.] , 1955 . – 872 p. : fig. ; 24 cm.
Index alfabetic p. 851-853
Înaintea titlului : Institutul de Medicină Iaşi
61(063)

I.M. III 34
BULETINUL Colegiilor Medicilor din România / Comisiunea Buletinului ; preş. prof.
dr. N. Minovici ; redactor dr. Tătaru V. Richard . – [ Bucureşti ] : Imprimeria S. A.R. ,
[ 1938 ] . – 272 p. : il. + 1 pl. ; 23 cm
61(09)

248
I.M. V 15
BULETINUL Oficial / Buletinul Expoziţiunei generale române ; apare sub îngrijirea
Comisarului general . – Bucureşti : Imprimeria Statului , 1906 . – 125 – 156 p. , [ 2 p. ] ;
37 cm
Apare lunar
61(09)

I.M. IV 68
BULETINUL 1919 – 1921 şi catalogul bibliotecii / Societatea studenţilor în medicină
din Bucureşti . – Bucureşti : Cartea Românească , 1921 . – 228 p. : fig, tab. ; 26 cm
61:017(09)
61:025357

I.M. II 224
BULETINUL primului Congres Naţional de Obstetrică – Ginecologie – Urologie : 25-
26-27 Octombrie 1925 : Bucureşti . – [Bucureşti] : [s.n.] , [s.a.] . – XLVI p., 408 p. : tab. ;
22 cm
Bibliogr. după unele capitole
616.6-089(063)
618.1/.2-089(063)

I.M. II 224
BULETINUL celui de al doilea Congres Naţional de Chirurgie – Obstetrică –
Ginecologie – Urologie : 23-24-25 Octombrie : 1927 : 396 p. : fig. ; 22 cm
Bibliogr. după unele capitole
616.6-089(063)
618.1/.2-089(063)

I.M. II 224
BULETINUL celui de al treilea Congres Naţional Român de Chirurgie – Obstetrică –
Ginecologie – Urologie : 26-27-28 Octombrie 1930 : Cluj . – Cluj : Tipografia
„Lapkiado” , 1930 . – XIX p., 784 p. : fig., tab. ; 22 cm
Bibliogr. după unele capitole
616.6-089(063)
618.1/.2-089(063)

I.M. II 224
BULETINUL celui de al patrulea Congres Naţional de Chirurgie –Urologie, Obstetrică-
Ginecologie : 18-19-20 Iunie 1933 : Bucureşti : Tipografia „Modernă” , [1934] . – IV p.,
632 p. : fig., tab. ; 22 cm
Bibliogr. după capitole
616.6-089(063)
618.1/.2-089(063)

I.M. III 1003/1

249
BULETINUL Societăţei Ştiinţelor medicale 1904-1905 : Preşedinte dl. Prof. G.
Marinescu . – Bucureşti : Tipografia „Speranţa”, 1906 . – 239 , II p. ; 22 cm.
Coligat
61(055)

I.M. V 11
BULLETIN dedicated to Her Majesty Queen Marie of Roumania . – New York : The
Fisher Press , 1926 . – 112 p. : foto., il. ; 32 cm . – ( Society of Friends of Roumania )
61(09)

I.M. III 1003/2


BULLETIN de la Société des Sciencea médicales de Bucarest : 1908-1909 . – [S.l. :
s.n. , s.a.] . – 203 , II p. ; 22 cm.
Coligat
61(055)

I.M. III 1003/3


BULLETIN de la Société des Sciencea médicales de Bucarest : 1909-1910 . – [S.l. :
s.n. , s.a.] . – 231 , III p. ; 22 cm.
Coligat
61(055)

I.M. III 712/29


BULUŢĂ, Gheorghe
Al. Tzigara Samurcaş . Scrieri despre arta românescă : recenzie / Gheorghe Buluţă
. – [ S.l. : s.n. , s.a ] . – 1 p. ; 30 cm.
Coligat
929 Tzigara, Samurcaş, Al.

I.M. III 712/27


BULUŢĂ, Gheorghe
C. D. Zeletin – 70 / Gheorghe Buluţă . – [ S.l. : s.n , s.a. ] . – 4 f. mss. ; 30 cm.
Coligat
821.135.1

I.M. II 493
BUNGETZIANU, D.
Iuţeala sunetului în aer. Căderea corpurilor în aer : ecouri de la sonda de la Filaret
( Parcul Carol I ) din Bucureşti / D. Bungetzianu . - Bucureşti : Inst. de Arte Grafice
„Carol Göbl” , 1910 . – 28 p. ; 22 cm
Conţine dedicaţie
531.5

I.M. II 493
BUNGETZIANU, D.

250
Memoriu presentat Ministerului Agriculturei, Domeniilor Comerţului şi Industriei
/ D. Bungetzianu . – Bucureşti : Minerva , 1907 . – 15 p. ; 22 cm
Conţine dedicaţie
551.5

I.M. II 493
BUNGETZIANU, D.
Organisarea Institutului Meteorologic Regal din Berlin : raport înaintat onor. Minister al
Agriculturei, Domeniilor, Comerţului şi Industriei / D. Bungetzianu . – Bucuresci :
„Tipografia Nouă” Gr. Panaitescu , 1896 . – 16 p. ; 22 cm
Conţine dedicaţie
551.5

I.M. II 493
BUNGETZIANU, D.
Organisarea Observatorului Maritim din Hamburg “Deutsche Seewarte” :
memoriu înaintat onor. Minister al Agriculturei, Domeniilor, Comerciului şi Industriei /
D. Bungetzianu . – Bucuresci : Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii , 1896 . – 63 p. ; 22
cm
Conţine dedicaţie
551.46

I.M. II 493
BUNGETZIANU, D.
Organisarea serviciului meteorologic din Franţa : memoriu înaintat onor. Minister
al Agriculturei, Domeniilor, Comerţului şi Industriei / D. Bungetzianu . – Bucuresci :
„Tipografia Nouă” Gr. Panaitescu , 1897 . – 128 p. : tab. ; 22 cm
Conţine dedicaţie
551.5

I.M. II 493
BUNGETZIANU, D.
Razele lui Röntgen : conferinţă ţinută înaintea Societaţei „Amicilor sciinţelor
matematice” (şedinţa din 14 martie 1896) / D. Bungetzianu . – Bucuresci : Tipografia
Gutenberg, Joseph Göbl , 1896 . – 15 p. ; 22 cm
Conţine dedicaţie
537.53(042)

I.M. II 493
BUNGETZIANU, D.
Resonanţa lichidelor. Iuţeala sunetului în lichide / D. Bungetzianu . – [Bucureşti] :
[Minerva] , [1907] . – 224 p. ; 22 cm
Conţine dedicaţie
532

251
I.M. II 944
BURCUŞ, Constantin Şt.
Ulcere corneene ale globului ocular tratate cu razele “X” / Constantin Şt. Burcuş .
– Bucureşti : Tipografia “Curierul judiciar” , 1924 . – 32 p. ; 22 cm
Bibliogr. p. 32
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului: Facultatea de Medicină din Bucureşti; No 2120
617.713-002.44-073.7

I.M. II 2777
BURGHELE, dr.
Al XVI - lea Congres ţinut la Bucureşti, Mai 1912 : Darea de seamă : vol. I/ Burghele . –
Bucureşti : Tipografia „ Universală” Iancu Ionescu ,1912 . – 302p. ; 23 cm.
Înaintea titlului : Asociaţiunea Generală a medicilor din ţară.
61(063)

I.M. II 54
BURGHELE, G. G.
Serbarea de la Ateneul din Dorohoiu cu ocazia instalarei D-lui Gr. G. Tocilescu ca
preşedinte de onoare : 17 Martie 1902 / G. G. Burghele . – Bucureşti : Institutul de Arte
Grafice Eminescu , 1902 . – 103 p. ; 18 cm
61(09)

I.M. III 1045


BURGHELE, T.
Nefro-ureterectomia total[ ]n tratamentul tuberculozei reno-ureterale. Tehnică personală /
T. Burghele . – Bucureşti : Tipografia „Cultura”, 1943 . – p. 381 – 408 : fig. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 405-408
Extras din Revista de Chirurgie, Anul XLVI, nr. 7-8, 1943
616-08
616.61:616-002.5
617

I.M. III 1043


BURGHELE, T. ; IONESCU MILTIADE, I. ; BORA, A.
Diagnosticul biologic al tumorilor testiculare / T. Burghele, I. Ionescu Miltiade, A. Bora .
– Bucureşti : Tip. Modernă , [1935] . – 24 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 21-24
Anexe: planşe
Înainte de titlu: Revista Română de Urologie
Extras din Revista Română de Urologie, no. 2, Iunie 1935
616-071
616-006:616.681

I.M. III 242


BURGHELE, Teodor T.

252
Splenomegalia micotică : lucrare făcută în clinica I-a chirurgicală : Teză pentru
doctorat în medicină şi chirurgie : prezentată şi susţinută în iulie 1929 / Teodor T.
Burghele . – Iaşi : Institutul de arte Grafice „Presa Bună” , [ s.a. ] . – ( Facultatea de
Medicină din Iaşi )
61(09)

I.M. III 933


BURGHELE, Th.
De la simptom la diagnostic în practica urologică a medicului generalist / Th. Burghele .
– Bucureşti : Editura Medicală , 1976 . – 174 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 161-164
616,6-071

I.M. III 197


BURGHELE, Th.
Vitaminele în chirurgie / Th. Burghele ; pref. N. Hortolomei . – Bucureşti :
Institutul de Arte Grafice „Cartea de Aur” S.A.R. , 1944 . – 207 p. ; 25 cm
Bibliogr. la sf. Fiecărui cap.
Lucrare făcută în Clinica Chirurgicală şi Urologică – Spitalul Colţea
615.356:616-089

I.M. III 1044


BURGHELE, Th. ; JUVARA, I. ; HANAŞ, N.
Consideraţiuni asupra unui caz de hernie diafragmatică operată / Th. Burghele, I. Juvara,
N. Hanaş . – Bucureşti : Tipografia „Cultura”, 1934 . – p. 15-25 ; 24 cm.
Bibliogr. p. 24-25
Extras: Revista de Chirurgie, Anul XLVI, nr. 1-2, 1943
616.34-007.43:611.26

I.M. II 2809
BURGHELE, Th. ; SIMICI, P.
Riscul uretero-vezical în chirurgia abdominală şi pelviană / Th. Burghele, P. Simici . –
Bucureşti : Editura Medicală , 1967 . – 157 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 154-157
Cuprinsul: lb. Engl. p. 7-8 ;lb. Rusă p. 9-11
Anexe: planşe, fig.
617.55

I.M. II 132
BURGHELE, Theodor
Viaţa şi opera acad. N. Hortolomei : 1885 – 1961 / Th. Burghele . – Bucureşti :
Editura Medicală , 1972 . – 172 p. : il. ; 25 cm
Bibliogr. p. 150-172
929Hortolomei, N.

I.M. III 1042

253
BURGHELE, Theodor ; NITESCU, R.
Infarctus renal simulant une nephrite hematurique / Theodor Burghele, R. Niţescu . –
Bucureşti : [s.n.] , [1938] . – 7 p. ; 23 cm.
616

I.M. III 382


BURGHELE, Theodor ; RUGENDORFF, Erwin W.
La rein des états de choc : physiopathologie, morphopathologie, clinique,
indications thérapeutiques / Theodore Burghele, Erwin W. Rugendorff . – Bucureşti :
Éditions de l’Academie ; Paris : Masson & Cie , 1966 . – 425 p. : fig., tab. ; 24 cm
Bibliogr. p. 404-424
616.61-085

I.M. III 859


BURLIBAŞA, Corneliu
Extracţia dentară / Corneliu Burlibaşa . – Bucureşti : Editura Medicală , 1971 . –
213 p. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. P. 209-212
616.314-089.87

I.M. II 3878
BUSCAINO, V.M.
Catatonia sperimentale nell’uomo / V.M. Buscaino . – Bucharest : Institut d’Arts
Graphiques E. Marvan , [s.a.] . – p. 137-145 : tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 145
Extras din „Volume jubilaire en l’Honneur du professeur G. Marinesco
616.8

I.M. I 341
BUŞILĂ, V. ; HOLIBAN, R. ; DUCA, M.
Considerations sur l’insuffisance circulatoire dans le typhus exanthématique : tension
veiveuse / V. Buşilă, R. Holban, M. Duca . – Iaşi : Tipografia „Lupta Moldova” , 1947 . –
49 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 48-49
Extars din: Revue Medico-Chirurgicale de la Soc. De Medicine”, LVIII, nr. 1-2, 1947
616.922
616.12-008.341

I.M. III 710/3


BUŞOI, Gr.
Dr. M. C. Teodorescu : Teologia naturală şi etica planificării familiale : Eseu de
filosofia ştiinţelor medicale ( obstetrică-ginecologie , dermatologie ) şi religie / Gr.
Buşoi . – Bucureşti : Editura Medicală Amaltea , 2006 . – p. 227-228 ; 30 cm.
Extras din „Revista medicală română” , Vol. LIII , Nr. 4 , An 2006
Coligat
613.888

254
I.M. II 980
BUTĂRESCU, I.
Prostituţiunea şi extensiunea sifilisului în Oraşul Brăila : Necesitatea de a se lua
măsuri severe pentru apărarea sănătăţei publice / I. Butărescu . – Brăila : Ântîia Tipo-Lith
P. M. Pestemalgioglu , 1890 . – XXI p., 113 p. ; 22 cm
614:616-002.6

I.M. II 2046
BUTĂRESCU, Ion
Deplorabila organizaţie sanitară a ţerei şi periclitarea permanentă a sănătăţei
publice: Poliţia sanitară a prostituţiei din punctul de vedere legal, administrativ şi igienic:
Mesuri generale de profilaxia sifilisului : Poliţia Sanitară Maritimă / Ion Butărescu . –
Bucuresci . – Tipografia Dreptatea , 1887. – 134 p. ; 23 cm.
Bibligr. în text
613/614:616.972

I.M. I 274
BUTĂRESCU, M.
Consideraţii asupra pansamentului raru alu amputaţiiloru / M. Butărescu . –
Bucureşti : Noua Typographia a Laboratoriloru Români, 1874 . – 52 p. ; 20 cm.
615.468

I.M. II 2680
BUTĂRESCU, M.
Tractatu de anatomia descriptiva: Tomulu I Partea I din nevrologie / M. Butărescu
. – Noua Typographia a Laboratoriloru Români, 1870 . – 176p. : fig. ; 21 cm.
611

I.M. II 482
BUTOIANU, M.
Curs demonstrativ de chirurgie / M. Butoianu . – Bucureşti . Tip. „Capitalei” ,
1934 . – 127 p. ; 23 cm.
616-089

I.M. II 2613
BUTOIANU, M. Şt.
Emostaza chirurgicală : Legăturile şi sutura arterelor : Lecţiune de deschidere a
cursului de Medicină operatoare complementară făcută la 29 Ianuarie 1914 / M. Şt.
Butoianu . – Bucureşti : „Dr. P. Cucu” - Dr. Athanasiu Vergu ; Inst. Grafic, 1914 . - 24
cm. ; fig. , 23 cm.
Bibliograf. P. 24
Extras din „Revista Sanitară Militară”
No. 5-6 din Mai-Iunie 1914
616.13-089.84

255
I.M. II 287
BUTOIANU, M. St.
Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice / M. St. Butoianu . – Bucureşti : „Ancora” ,
1924 . – 46 p. ; 23 cm
Conţine dedicaţie
929 Butoianu, M. St.
616-089

I.M. II 452
BUTOIANU, M. St.
Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice / M. St. Butoianu . – Bucureşti : Institutul
de Arte Grafice “Universala” , 1922 . – 36 p. ; 23 cm
616-089:016
929Butoianu, M. St.
61(09)

I.M. II.2842
BUTOIANU, M. Şt.
Fapte clinice din serviciul chirurgical al spitalului militar „Regina Elisabeta”. -
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice”D. P. C.” Dr. A. Athanasiu Vergu , 1914 . - 79 p. : il.
; 23 cm.
614.253.1

I.M. II 2798
BUTOIANU, M. St.
I. Fractură directă cu înfundare a boltei craniene, în regiunea temporo- frontală
dreaptă, iradiantă la etajul superior şi mijlociu a basei craniului
II. Tratamentul Medico-chirurgical al răniţilor din prima linie / M.St.Butoianu . –
Bucureşti : Impr. D. P. C. dr. A. Athanasiu Vergu, 1914 . - 21p. ; 23 cm.
616.89

I.M. II 3136
BUTOIANU, M. Şt.
I .Procedeul lui Farabeuf în tratamentul luxaţiunilor complexe ireductibile ale
policelui. II. Procedeul lui Ombridanne în restauraţia autoplastică imediată a buzei
inferioare / M. Şt. Butoianu . – Bucureşti : Impr. „D.P.C.”Dr. A. Athanasiu Vergu, 1914 . -
19 p. : fig. ; 23 cm.
Înaintea titlului: Spitalul Militar „Regina Elisabeta” Serviciul Chirurgical
616.727.8.89.1

I.M. II 3036
BUTOIANU, M. St. ; ILIESCU, G.
Cercetări asupra „myrrhasolului” / M. St. Butoianu, G. Iliescu . – Bucureşti :
Stabilimentul Grafic „ Dor. P. Cucu” Succ. dr. Aurel Athanasiu Vergu, 1916 . - 6 p. ; 23
cm.

256
615.28

I.M. II 1546
BUTOIANU, Mihail ; NOICA, D.
Fractura indirectă a coloanei vertebrale cervicale, tip inferior cu distrugerea
măduvei - Tetraplegie flască – Laminectomie – Moarte / Mihail Butoianu, D. Noica . -
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „ Universala”, 1920 . - 6p., 23 cm.
Înaintea titlului : Spitalul Militar „ Regina Elisabeta ” Serviciul I Chirurgical
616.711.1.5
616.711 – 089.87

I.M. II 2801
BUTOIANU, St. Mihail ; GILORTEANU, Ioan
Osteom traumatic în 1/3 superior al tibiei drepte. Extirpare – Vindecare /
St.Mihail Butoianu, Ioan Gilorteanu . - Bucureşti : Viaţa Românească Soc. An. Tipografia
„ Universală”, s.a . - 6p. ; 23 cm.
616.718.5

I.M. III 336


BUŢOIANU, M. St. ; STOIAN, C. ; TEODORESCU, Dan
Quelques considerations sur la rachianesthesie
În: Congrès fr. De chirurgie, 37e session, 1928, p. 384-389

I.M. II 3879
BUTTU. Alexianu G.D. ; FLORA G. De
Influenza dell’estratto di ipofisi anteriore sul tasso uricemico / G. D. Alexianu Buttu, G.
De Flora . – Bucharest : Institut d’Arts Graphiques E. Marvan, 1933 . – p. 147-151 : tab. ;
25 cm.
Extrait du volume jubilaire en l’honneur du professeur G. Marinesco
616.61

I.M. III 257


BUŢUREANU, Vl. ; BUZOIANU, Gh. ; COSĂCESCU, Al.
Chirurgie semiotică, clinică, terapeutică : Vol. I : Clinica chirurgicală medicală /
Vl. Buţureanu, Gh. Buzoianu, Al. Cosăcescu . – Bucureşti : SOCEC & Co , [ s.a. ] . – 370
p. ; 22 cm
616-089

I.M. I 351
BUŢUREANU, V.C.
Curs de cristalografie: partea a II-a : Cristalografia fizică predat la Facultatea de Ştiinţi
din Iaşi / V. C. Buţureanu. – [S. l.] : [s.n.], 1919-1920 . – 156 p. : sch. ; 20 cm.
549

I.M. III 768


BUŢUREANU, V. C.

257
Tableau resumatif des travaux analytique et des expertises effecuées pendant
l’année 1898 dans l’Institut de Chimie de Iasi . - Iaşi : Tipografia Editoare „ Dacia ”,
1899 . - p. 24 : tab. ; 26 cm.
Conţine dedicaţie
54

I.M. II 971
BUŢUREANU, Vladimir
Chirurgia ulcerului gastric şi duodenal / Vladimir Buţureanu . – Iaşi : Presa Bună ,
1928 . – 300 p. : fig. ; 23 cm . – (Clinica I-a Chirurgicală Iaşi / dir. Prof. Dr. N.
Hortolomei)
Bibliogr. în text
Dedicaţie mss
616.33/.342-002.44-089

I.M. II 1205
BUZAGIU, dr.
Cura de la Olăneşti / dr. Buzagiu . - Bucureşti : Tiparul „ Cultura Naţională” ;
[s.a.] . - 68 p. : tab. ; 23 cm.
615.838 Olăneşti

I.M. II 620
BUZOIANU, G.
Activitatea clinicii oto-rino-laringologice din Cluj : dela 1 octombrie 1933 până la
1 iunie 1936 / G. Buzoianu . – Cluj : Institutul de Arte Grafice Ardealul , 1936 . – 46 p. :
tab. ; 23 cm
616.21(047)

I.M. II 3639
BUZOIANU, G.
Activitatea clinicii oto-rino-laringologice din Cluj : dela 1 octombrie 1934 până la
1 iun. 1936 / G. Buzoianu . – Cluj : Instit. De Arte Grafice Ardealul , 1936 . – 46 p. :
tab. ; 23 cm . – (Clinica Oto-rino-laringologie – Facultatea de Medicină din Cluj).
616.21

I.M. II 366
BUZOIANU, G.
Elemente de otologie / G. Buzoianu . – Cluj : [s.n.] , 1937 . – 504 p. : fig. ; 23
cm . – ( Biblioteca Ştiinţelor Oto-rino-laringologie )
Dedicaţie
616.28

I.M. II 661
BUZOIANU, G.
Expunere rezumativă a activităţii / G. Buzoianu . – Sibiu : Tipografia „Cartea
românească din Cluj” , 1941 . – 88 p. : fig., tab. ; 24 cm

258
929 Buzoianu, G.

I.M. II 1684
BUZOIANU, G.
Lecţiuni clinice : Oto-rino-laringologice : Precedate de o schiţă auto-biografică /
G. Buzoianu . - Cluj : Cartea Românească, 1946 . - VIIp., 343 p. : fig. , 24 cm.
Ştampilă „Dr.Radu Anghelide”
616.21

I.M. II 411
BUZOIANU, G.
Noţiuni de laringologie clinică / G. Buzoianu . – Cluj : Tip. Cartea Românescă ,
1939 . – 367 p. : il. ; 23 cm . – (Biblioteca ştiinţelor oto-rino-laringologice ; 4)
616.22

I.M. II 657
BUZOIANU, G.
Patologia faringelui, laringelui şi traheei / G. Buzoianu . – Sibiu : „Cartea
Românescă din Cluj” , 1941 . – 281 p. : il. ; 24 cm . – (Biblioteca Ştiinţelor Oto-Rino-
Laringologice ; 5)
616.32:616.22/.23

I.M. II 969
BUZOIANU, G.
Rinologie : Elemente de embriologie, filogenie, anatomie, fiziologie, patologie,
terapeutică rinologică, fosele nasale şi sinusurile anexe / G. Buzoianu . – Cluj : [s.n.] ,
1938 . – 460 p. : fig. ; 23 cm
616.211

I.M. II 696
BUZOIANU, G.
Le traitement des méningites otiques : avec 26 figures dans le texte / G.
Buzoianu . – Paris : Librairie J. B. Bailliere et fils , 1940 . – 371 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 343-366
616.28:616.831-002
616.28-002-08

I.M. II 1534
I.M. II 432
BUZOIANU, G.; COTUL, Gabriel
Vocea şi igiena vocală : [Limbajul, anatomia şi fiziologia aparatului fonator,
maladii vocale, etiologie, patogenie, simptome, forme clinice, profilaxie, tratament,
noţiuni de tehnică vocală, alterările vocei vorbite la copil şi adult, igiena vocei vorbite şi
cântate] / G. Buzoianu, Gabriel Cotul . – Cluj : Librăria Cioflec , 1936 . – 526 p. : il. ; 24
cm . – ( Biblioteca ştiinţelor oto-rino-laringologice ; 1)
Bibliogr. p. 509-517

259
616.22

C
I.M. III 712
C. D. ZELETIN la 70 de ani
929:61 Zeletin, C. D.

I.M. II 3459
C.D. Zeletin : 75 / ed. alcătuită de prof. Elena Manu . – Bârlad : Editura Sfera , 2010 . –
761 p. il ; 21 cm.
ISBN 978-606-573-000-7
Conţine dedicaţia autorului.
929 Yeletin , C. D.

I.M. III 712/30


C. D. ZELETIN : Biobibliografie . – Bucureşti : [ s.n. ] , 2005 . – p. 14-15 : fig. ; 30 cm.
Extras din „Biblioteca Bucureştilor” , Anul VIII , nr. 2
Coligat
821.135.1

I.M. III 712/1


[ C. D. Zeletin ] : [ scurtă prezentare ] . – [ S.l. : s.n. ] , 1986 . – 8 p. : fig. ; 30 cm.
Coligat
929:61

I.M. II 2146
CĂCIULATA . – Bucuresci : Tipografia „Minerva”, 1901 . – 26 p, 22p. reclame; 20 cm.
615.83 Căciulata

I.M. II 1218
CĂDERE, N.GH.
În chestiunea scarlatinei : scrisoare adresată publicului românesc / N. Gh. Cădere .
– Câmpulung : Tipografia şi Librăria „Gheorghe N. Vlădescu”, 1921 . – 42 p. ; 23 cm.
616.971

I.M. II 2786
CĂDERE, N. Gh.

260
Însemnări de igienă rurală în legătură cu starea sanitară a Judeţului Tutova în anul
1909 / culese şi publicate de N.Gh. Cădere . – Iaşi : Tipografia „Dacia” PLD. Iliescu ,
1910 . – 107 p. : fig. ; 23 cm.
613/614(498 Tutova)

I.M. III 294 (sic!)


CĂDERE, Neculai Gh.
Rărunchiul faţă de infecţiunea pneumococică / Neculai Gh. Cădere . – Iaşi :
Tipografia “Dacia” , 1907 . – 82 p. ; 22 cm . – ( Facultatea de Medicină din Iaşi ; 282 )
Bibliogr. p. 80-81
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
Coligat
616.24-002-008.87(043)

I.M. II 3465-33/2
CAHANE, M.
Augmentation du magnésium et du calcium dans le foie des animaux
hyperthyroïdisés / M. Cahane . – [S.l. : s.n.], 1928 . – pag. nenum. ; 24 cm.
Extras din: Comptes rendus des séances de la Société de biologie. Société
roumaine de biologie. Séance du 28 décembre 1928, tome C
Coligat
616.441-008.61:619

I.M. III 705/6


CAHANE, M.
Teneur du tissu musculaire et du sang en calcium, magnesium et potassium au
point de vue ilikibiologique / M. Cahane . - [S. l. : s. n] , 1927 . – 2 p. : tab ; 27 cm.
Extras din : “Comptes rendus des séances de la Société de biologie”, Tome XCVI,
1927
Coligat
612.73/.74

I.M. II 3465-33/12
CAHANE, M.
Variations du glycogène hépatique chez les animaux chatrés / M. Cahane . –
[S.l. : s.n.], 1930 . – pag. nenum. ; 24 cm.
Extras din: Comptes rendus des seances de la Société de biologie. Société de
biologie de Bucarest. Séance du 28 février 1930. Tome CIV
Coligat
616.36:619

I.M. II 1842/2
CAHANE, M. ; CAHANE, T.
Exist-il un antagonisme entre la folliculine et le corps jaune? / M. Cahane, T.
Cahane . [S.l. :s.n.], 1935 . – p. 20-21 ; 23 cm.

261
Parte din : “Bulletins et Mémoires de la Section d’endocrinologie”, Année 1 , nr.
1, 1935.
Coligat
616.43-053.6

I.M. II 3465-17/2
CAHANE, Mareş
Cercetări asupra sulfului din sânge în pelagră în legătură cu funcţia suprarenală /
Mareş Cahane . – [ s.l. : s.n. , s.a. ] . – 4 p. ; 22 cm
Coligat
616.398:616.45

I.M. III 705/10


CAHANE, Mareş ; CAHANE, Tatiana
Consideraţiuni asupra unui caz de paralizie radicală la un bolnav cu insuficienţă
tiro-orchitică / Mareş Cahane, Tatiana Cahane . – [S. l. : s. a.] , 1935 . – 6 p. ;27 cm.
Bibliogr. p. 6
Extras din “Clinica et laboratorium” Iunie 1935
Coligat
616.833-009.11

I.M. III 705/8


CAHANE, Mareş ; CAHANE, Tatiana
Gigantizm acromegalic cu cifoză dorsală. Influenţa ipofizei asupra creşterii /
Mareş Cahane, Tatiana Cahane . – [S. l. : s. n] , 1935 . – 6 p. ; 27 cm.
Bibliogr. p. 6
Extras din “Clinica et laboratorium”, Marte 1935
Coligat
616.433:616.71-007.15
612.433

I.M. III 705/7


CAHANE, Mareş ; CAHANE, Tatiana
Sur les formus cliniques de l’hystérie / Mareş Cahane, Tatiana Cahane . – [S. l. : s.
n , s. a.] . – 4 p. ; 27 cm.
Coligat
616.891.2

I.M. II 3465-34/13
CAHANE, Mares ; HENRICH, Arthur
Uber den Zusammenhang des Harnstoffes im Blut und in der
Rückenmarksflüssigkeit bei Geisteskranken – Der Einflu B der künstlich hervorgerufenen
Blutharnstofferhöhung auf den Harnstoff der Rückenmarks – stofferhöhung auf den
Harnstoff der Rückenmarksflüssigkeit / Mares Cahane, Arthur Henrich . – Berlin : Verlag
von Julius Springer, 1932 : p. 446-453. tab., 22 cm.
Extras: „ Zeitscrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie”

262
Coligat
616.89

I.M. III 399


CAHANE, T.
Recherches sur la localisation du centre stomacal dans les noyaux de la x-e paire
cranienne / T. Cehane
In : volume jubilaire en l’honneur du professeur Dr. C. I. Parhon . – Jassy : Institut d’Arts
Graphique “Brawo” , p. 119-125
Coligat
616.8:616.33

I.M. II 1613
CAIET de nosologie medicală / Institutul Central de Statistică . – ed.a-2-a . –
Bucureşti : Editura Institutului Central de Statistică , 1937 . – 79 p. ; 21 cm.
616-00

I.M. II 3465-15
CAJAL, S. R.
Los problemas de la biologia celular / S. R. Cajal . – [S. l. : s.n., s.a.] . – 30 p. : il ;
24 cm.
Coligat
576

I.M. II 199
CAJAL 80 : Pune-mi în inimă, Doamne, iubirea de ştiinţă şi de făpturile tale : caiet
cultural ( 5 ) / editat de „Realitatea Evreiască” ; publicaţie a Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România ; redactor şef Dorel Dorian . – [ Bucureşti ] : Romcartexim S.A. , [
2003 ] . – 407 p. : fotogr. ; 21 cm
Ex libris ştampilă Gh. Buluţă
61(09)

I.M. II 2284
CAJAL, Nicolae ; IFTIMOVICI, Radu
Din istoria luptei cu microbii şi virusurile / Nicolae Cajal, Radu Iftimovici . –
Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1964 . – 355 p. : il, portr, facs ; 24 cm
Bibliogr. p. 341-346
61(091)
576.85

I.M. II 3465-31/10 ; IM II 3465-31/11


CAJAL, S. R.
Sur les fibres mousseuses et quelques points douteux de la texture de l’écorce
cérébelleuse (avec 17 figures) / S.R. Cajal . - [S.l.: s.n, s.a] . - 38 p. ; 23 cm
611.018.8

263
I.M.II 1664
CAJAL, S. R.
Nouvelles idée sur la structure du système nerveux chez l’homme et chez les
vertébrés / S. – R. Cajal . – ed. a-2-a . – Paris : C. Reinwald Cie, 1895 . – XIII, 201 p. :
fig.; 22 cm.
Bibliogr. P. 189-200
612.8

I.M. II 1720
CAJAL, S RAMON, Y
Degeration & Regeneration of the nervous sistem : Vol. 2 / S. Ramon y Cajal ;
trad. şi red. Raoul M. May . – London : Oxford University Press ; Humphrez Milford,
1928 . – p. 395-769; 24 cm.
Index p. 761-769
Pe pag. De titlu: laboratoires d’Anatomie et Histologie Comparée et de chimie
Biologique Faculté du Sciences, Paris
616.8-008.8

I.M. II 767
CALALB, G. ; TURCU, T.
Agentul patogen şi diagnosticul bacteriologic în dizenteria bacilară / G. Calalb, T.
Turcu . – Iaşi : Institutul de Arte Grafice „Brawo” , 1937 . - 23 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 21-23
Al II-lea Congres Naţional de Boale Infecţioase. Chişinău, 1937
616.935-022.7:576.8

I.M. II 1305
CĂLĂUZA pentru punerea în aplicare a legii pentru combaterea tuberculozei : Lege
publicată în “Monitorul Oficial “ No. 70 din 25 martie 1926 . – Bucureşti : [s.n.] , 1927 .
– 18 p. 23 cm.
616.24-002.5

I.M. I 413
CĂLĂUZA studentului : Vademecum Academicum 1928-1929 . – București : Cartea
Românească , [s.a.] . – p. 151-182 ; 17 cm.
61:378

I.M.II 2832/7
CALEF, A. I.
Contribuţiuni la studiul clinic al uretrotomiei externe : Indicaţiuni. Operatori / A.
I. Calef . – Bucureşti : Tipografia şi Fonderia de Litere Dor P Cucu, 1906 . – 88 p. ; 22
cm
Bibliogr. p.88
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului Facultatea de Medicină din Bucureşti No. 829
616.617-089

264
I.M. III 712/22
CĂLIN, Constantin
„Cetăţeanul de onoare” / Constantin Călin . – Bacău : [ s.n. ] , 2005 . – 1 p. ; 30
cm.
Extras din „Ziarul de Bacău” , vineri , 6 mai 2005 , p. 7
Coligat
821.135.1

I.M./ L.D. 15
CĂLIN, Florin Daniel
Contribuţia acad. Prof. dr. Alexandru Rădulescu la dezvoltarea ortopediei
româneşti / Florin Daniel Călin . – Bucureşti ; [s.n.], 2002 . – 86 p. : fig. ; 30 cm
Bibliogr. p. 85-86
Înaintea titlului Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.
Facultatea de Medicină Generală.
Cond. Şt. Prof.dr. Nicolae Marcu
Lucrare de diplomă
617.3 (498) Rădulescu, Alexandru

I.M. IV 167
CĂLINESCU, M. D. ; POTARCA, Iacob
Decription et fonctionnement de l’hôpital central de l’armée roumaine / M. D.
Călinescu, Iacob Potarca . – Bucarest : L’ Institut des Arts Grafiques Carol Göbl, 1896 . –
14 p : fig. ; 31 cm.
Travail imprimé aux frais du Ministère de la Guerre
Exemplar incomplet
355.721
615.253.1:355.721

I.M. II 87
CĂLINESCU, Mihail ; GOMOIU, V.
Scurtă recapitulare despre acţiunea chirurgicală pe câmpurile de luptă (Expunere,
traducere şi completare) / Mihail Călinescu, V. Gomoiu . – Bucureşti : Tipografia
„Modernă”, Fost Grigorie Luis, 1910 . – 35 p. ; 23 cm.
616-089

I.M. II 876
CĂLINESCU, Mihail, D.
Scurte noţiuni de igienă militară / Mihail D. Călinescu . – Bucureşti : Tipografia
Dreptatea, 1899 . – 131 p : fig.; 21 cm.
Însemnare mss.
613.67

I.M. II 1866
CALISTRU, Petre ; IFTIMOVICI, Radu

265
Europeanul Victor Babeş : 1854-1926 / Petre Calistru, Radu Iftimovici . –
[ Bucureşti ] : Editura Medicală Amalteea, 2007 . – 219 p. : foto ; 24 cm
Bibliogr. în text
ISBN 978-973-7780-99-7
61:929Babeş, V

I.M. II 1886
CALOMFIRESCU, Bucur
Memorii / Bucur Calomfirescu ; pref. George Astaloş . – Bucureşti : Vitruviu ,
2008 . – 419 p. ; 20 cm . – ( Memorii )
Bibliogr. selectivă p. 382
Addenda p. 383-398
Indice de nume p. 399-412
ISBN 978-973-8069-38-1
C.Z.U. 821.135.1-94

I.M. II 4053
CALUGAREANU, D.
Eine Funktionelle Eigentumlichkeit der Spinndruse des Seidenspinners (Bombzx Mori) /
D. Calugareanu . – Berlin : Verlagsbuchhandlung Julius Springer , 1930 . – p. 223-230 :
tab. ; 28 cm.
Extras din Zeitschrift fur vergleichende Physiologie, 13 Band, 2 Heft, 15 November
1930.
612

I.M. II 1448-5
CALVOCORESCU, Elena
Cancerul primitiv al trompei lui Faloppe / Elena Calvocorescu . – Bucureşti : Tipografia
„Astoria”, 1935 . – 48 p. ; 23 cm.
Bibliografie p. 48
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului Facultatea de Medicină din Bucureşti.
616-006:6:618.12
618.12:616-006

I.M. II 3518
CAMEREN, A. T.
Progrese recente în endocrinologie / A. T. Cameren ; trad. St. Milcu , D. Burlui . –
ed. a 6-a . – Bucureşti : Editura Jean Leon , 1948 . – 351 p. ; 24 cm
616.4

I.M. II 478
CÂMPEAN, L.
La enfermedad postoperatoria : una reforma del tratamiento quirúrgico / L.
Câmpean . – ed. a 2-a . – Madrid ; Barcelona ; Buenos Aires : Ediciones Morata , 1942 . –
147 p. : 42 fig., tab. ; 23 cm

266
Bibliogr. la început
Conţine dedicaţie
616-089
616-089.168

I.M. II 270
CÂMPEANU, Liviu
Boala postoperatorie : reforma tratamentului chirurgical / Liviu Câmpeanu . –
Bucureşti : Cartea Românească , 1939 . – 151 p. : fig. ; 23 cm
Bibliogr. p. 139-151
Dedicaţie
616-089.168

I.M. II 270 bis


CÂMPEANU, Liviu
Boala postoperatorie. Reforma tratamentului chirurgical / docent dr. Liviu
Câmpeanu . – ed. a 2-a . – Câmpulung-Muscel : Tipografia Gh. Gh. Vlădescu , 1944 . –
220 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr. p. 169-187
Dedicaţie
617-082.8

I.M. II 213
CÂMPEANU, Liviu
Memoriu de titluri şi lucrări/ Liviu Câmpeanu. - Braşov: Institutul de Arte
Grafice „Astra”, 1940. - 95 p.; 23 cm
929 Câmpeanu, Liviu
616-036.22(09)
616.9(09)

I.M. II 341
CÂMPEANU, Liviu
Mişcarea ajută la vindecarea celor operaţi: 1300 bolnavi operaţi, sculaţi direct de
pe masa de operaţie/ Liviu Câmpeanu. - Cluj: Tipografia Astra, 1938. - 15 p.: il.; 23 cm
Extras din revista “Clujul Medical”, nr. 3 – 1938
Conţine dedicaţie
616-089.168.1

I.M. II 407
CÂMPEANU, Liviu
Die postoperative Erkrankung : eine reform der chirurgischen behandlung / Liviu
Câmpeanu . – Sibiu : Verlag H. Welther , 1941 . – 190 p. : fig. ; 24 cm
Bibliogr. p. 173-190
Conţine dedicaţie
617-089.168

267
I.M. II 3236
CÂMPEANU, Liviu
Problema guşei şi cretinizmului în România şi cercetări biologice asupra glandei
tiroide / Liviu Câmpeanu . – Cluj : Editura institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1924 .
– 194 p. ; 23 cm
616.441-008.5

I.M. II 663
CÂMPEANU, Liviu
Tratamentul chirurgical al tuberculozei pulmonare : noţiuni practice de
colapsoterapie pulmonară / Liviu Câmpeanu . – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale F.
Göbl , 1932 . – 125 p. : fig. ; 22 cm
Bibliogr. p. 119-124
616.24-002.5-089

I.M. II 2645
CAMPEANU, M.
Încercări de psicologie militară individuală şi colectivă / M. Campeanu . –
Focşani : Tipografia Alexandru Codreanu, 1906 . – 169 p. ; 23 cm.
159

I.M. II 590
CAMPEANU, M.
Rezumatul activitatei din Spitalul Judeţean Măicăneşti : 1 April 1905 – 1 April
1906 / M. Campeanu . – Focşani : Tipografia Modernă Th. Dumitrescu , 1906 . – 18 p. ;
20 cm . – ( Expoziţia Generală Română din 1906 )
Dedicaţie mss. “Domnului Doctor Bârdescu. Omagii. Dr. Campeanu”
614.253.1 Spitalul Judeţean Măicăneşti

I.M. II 4049
CANCIULESCU ; ESCHENASZ ; HIRSCH, R.
Researchers Faites dans un cas de Hodgkin mediastino-pleural sur la psysio-pzthologie
des doigts hippocratiques / Canciulescu, Eschenasy, R. Hirsch . – Impt. “Cultura” , 1927 .
– 8 p. : fig. ; 24 cm.
Extras din Societe Medicale des Hopitaux de Bucarest, Séance du 2 Fevrier 1927
616.348/.35-092

I.M. II 3634
CÂNCIULESCU, M.
Afecţiunile cordului în urma tuberculozeiscleroase a pulmonului / M. Cânciulescu . –
Craiova : Scrisul Românesc , 1937. – 23 p. : fig. ; pl. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 23-24
Lucrare premiată de Academia Română cu „Premiul Dr. L.L. Russ” din 1937
616.1

268
I.M. II 4050
CÂNCIULESCU, M. ; HIRSCH, R.
Contribution a l’etude physiopathologique de la paralysie vagale diphterique / M.
Canciulescu, R. Hirsch . – Paris : Masson & Cie Editeurs , 1927 . – p. 365-376 : tab. ; 24
cm.
Bibliogr. la final
Extras din Annales de Medecine, Tome XXII, No. 3, Octobre 1927
616.8:616.98

I.M. II 4051
CANCIULESCU, M.
Tuberculoza in mediul rural al Olteniei / M. Canciulescu . – Craiova : Scrisul Romanesc ,
1931 . – 6 p. : tab. ; 24 cm.
Extras din Miscarea Medicala, no. 5-6, Maiu-Iunie 1931
616-002.7

I.M. II 4145
CANCIULESCU, Mihail
Syndromul infundibular al sclerozelor pleuro-pulmonare / Mihail Canciulescu . –
Craiova : Institutul de Arte Grafice Ramuri , 1925 . – 38 p. : fig. ; 23 cm.
Pe pag. de titlu : Memoriu pentru abilitarea ca docent de patologie internă şi clinică
medicală la Facultatea de Medicină din Bucureşti
616.24

I.M. II 609
CÂNDEA, C.
Colorantul de Dithymolizatina / C. Cândea . – Bucureşti : Tipografiile Române
Unite , 1924 . – 8 p. ; 23 cm.
Ex-libris ştampilă Dr. N. F. Deleano
547.8

I.M. III 539


CÂNDEA, C. ; MACOVSKI, E.
Einfluss der Hohen Temperaturen auf Krackgase, erhalten durch Thermiche
Spaltung von
Rümänichen Petroleum (Moreni) / C. Cândea, E. Macovski . – Timişoara : Tipografia
Românească, 1936 . – 11 p. : tab. ; 26 cm.
Extras din “Bulletin Scientifique de l’École Polytechnique”, Band 6, Heft 2.
553.9
553.98

I.M. III 540


CÂNDEA, C. ; MACOVSKI, E.

269
Ửber die Bestimmung Aromaticher Kohlenwasserstoffe in Rumänischen
Naturbenzinen / C. Cândea, E. Macovski . – Timişoara : Tipografia Românească”, 1937 .
– 9 p. tab.; 25 cm.
Extras din “Bulletin Scientifique de l’École Polytechnique de Timişoara” Band 7,
Heft 3-4.
547
547.57

I.M. II 4127
CANDEA, CONSTANTIN ; MACOVSKI, EUGEN
Nitro-derives du fluorine. Sur une reaction coloree donnee par quelques derives du nitro-
2-fluorene (Note preliminaire) / Constantin Candea, Eugen Macovski . – Paris : Masson
et Cie Depositaires , 1936 . – 1761-1767 : fig. ; 21 cm.
Extras din Bulletin de la Societe Chimique de France, seris 5, tom 3, 1936
54

I.M. III 1006/14


CANTACUZ ÈNE, J. ; DAMBOVICEANU, A.
Modifications cytologiques qui se produisent dans le tegument de L’Astacus fluviatilis au
moment de la nuit / J. Cantacuzéne, A. Damboviceanu . – [S.l. : s.n.] , [1932] . – pag.
nenum. ; 23 cm.
Extras din: „Comptes rendus des séances de la Société de biologie de Bucharest. (Séances
des 4 et 18 février 1932 – Tome CIX, p. 998)
Coligat
616-091.8
576.3

I.M. II 1617
CANTACUZ ÈNE, J.
Sur les resultats obtenus en Roumanie par la sérothérapie antiméningogoccique/ J.
Cantacuzène . – Paris : Office International d’Hygiène Publique, 1933 . – 19 p. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Office International d’Hygiène Publique. Extras din “Bulletin
mensuel de l’ Office International d’Hygiène Publique.
Tome XXV, An 1933, fasc. 7
616.831.9-002:615(498)

I.M. II 2487/5
CANTACUZÈNE, Jean
Recherches sur le mode de destruction du vibrion cholérique dans l’organisme :
Contribution à l’étude du problème de l’immunité / Jean Cantacuzène . – Paris : G.
Steinheil , Éditeur , 1894 . – 192 p. , 4 planşe color ; 23 cm.
Bibliogr. p. 188-192
Însemnare : „A Monsieur le docteur Calind .... hommage respecteus .... J.
Cantacuzino
616.932-085

270
I.M. III 1006/15
CANTACUZÉNE, J. ; LONGHIN, S.
De l’existence d’un ultravirus chez le bacille de la Lèpre humaine / J. Cantacuzéne, S.
Longhin . – [S.l. : s.n.] , [1932] . – pag. nenum. ; 23 cm.
Extras din: „Comptes rendus des séances de la Société de biologie”. Société de biologie
de Bucharest. (Séances des 4 et 18 fév. 1932 – Tome CIX, P. 1003)
Coligat
616-002.73
576.8

I.M. II 1006/26
CANTACUZÉNE, J. ; LONGHIN, S.
Transmission expérimentale de la leper humaine au rat blanc / J. Cantacuzéne, S.
Longhin . – [S.l. : s.n.] , [1932] . – 3 p. ; 23 cm.
Médecine expérimentale
Institut de France : Académie des Sciences
616-003.73
Extars din: Comptes rendus des séances de l’Academie des Sciences, Tome 195, p. 533 –
Séance du 19 sept 1932
Coligat
616-003.73

I.M. III 1006/19


CANTACUZÉNE, J. ; NASTA, M. ; VEBER, T.
Vaccination par le BCG en Roumanie / J. Cantacuzéne, M. Nasta, T. Veber . – [Paris] :
[s.n.] , [s.a.] . – 22 p. : tab. ; 23 cm.
Coligat
616-053.2
616-002.5-085.371
615.371

I.M. III 1006/36


CANTACUZÈNE, J. ; TCHAKIRIAN, A.
Sur la presence de vanadium chez certains Tuniciers / J. Cantacuzéne, A. Tchakirian . –
Paris : [s.n.] , [1932] . – 4 p. ; 23 cm . – (Institut de France)
Extras din: Comptes rendus des séances de l’Academie des Sciences, t. 195, p. 846.
Séances du 14 nov. 1932
Coligat
612.015

I.M. II 3465-18/4
CANTACUZÈNE, J. ; VLÈS, F.
L’intervention des charges électriques dans les réactions des éléments du sang
chez le siponcle / J. Cantacuzène, F. Vlès . – [S. l : s. n.], 1923 . – 12 p. ; 24 cm.
Extras din: Archives de physique biologique, noiembrie, 1923
Coligat

271
595.145

I.M. III 466


CANTACUZINO, A. I.
Memoriu şi titluri şi lucrări / A. I. Cantacuzino . – Bucureşti : „Tipografia
Cultura” , 1943 . – 21 p. ; 24 cm
Coligat
Dedicaţie
576.8:929 Cantacuzino, A. I.

I.M.II 3207
CANTACUZINO, I.
Curs de medicină experimentală / predat de domnul profesor dr. I. Cantacuzino
anul 1909-1910 / I. Cantacuzino . – [S.l: s.n., s.a.] . – 678 p. ; 21 cm.
Exemplar manuscris
61(075.8)

I.M. II 994
CANTACUZINO, I.
Medicina experimentală : Curs / predat de Dl. Prof. Dr. I. Cantacuzino ; cules de I.
Bălteanu, T. Combiescu . – Bucureşti : Litografia D. Dimitrescu , 1910-1911 . – 978 p.,
149 p. ; 21 cm
616-092.4

I.M. III 836


CANTACUZINO, I.
Thoma Ionnescu (1860-1926) / I. Cantacuzino . - [S.l : s.n., s.a.] . – 249-255 ; 29
cm.
Extras din “Revista ştiinţelor medicale”, Anul XV
Exemplar xerox-at
929 Ionnescu, Thoma

I.M. III 1006/1


CANTACUZINO, I.
Vaccinarea noilor născuţi cu bacilul B., C., G. şi rezultatele ei : Raport prezentat la Primul
Congres Naţional de Tuberculoză, iunie 1931 / I. Cantacuzino . – Bucureşti : Tipografia
„Cultura” , 1931 . – XXXVI p. : tab. ; 22 cm.
Coligat
616-053.2
615.371
616-002.5-085.371

I.M.II 1140
[ I. Cantacuzino : 1836-1934 ] . - Paris : Masson et Cie , [s.a.]
Extrait du : Archives Roumaines de Pathologie experimentale et de Microbiologie
929: 616.98

272
I.M. III 353
CANTACUZINO, Ioan
Opere alese = Oeuvres choisies / sub red. prof. dr. Ion Mesrobeanu . –
[ Bucureşti ] : Editura Academiei R.P.R. , 1965 . – 687 p. : il., portrete şi facs. + 7 f. pl. ;
24 cm
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor
61(09)

I.M. I 78
CANTACUZINO, Ion
Doctorul Carrel şi “Reconstruirea omului” / Ion Cantacuzino . – Bucureşti :
Vremea , 1936 . – 23 p. ; 20 cm
61:1

I.M.III 353
CANTACUZINO, Ioan
Opere alese = Oeuvres choisies / Ioan Cantacuzino ; red. prof. dr. Ion Mesrobeanu
. - [Bucureşti] : Editura Academiei RPR , 1965.
687 p. cu ilustr., portrete şi facs. + 7 f.pl., 24 cm.
Bibliogr. La sfârşitul capitolelor
929Cantacuzino

I.M. II 1448-5
CANTACUZINO, Ioan I.
Reperajul ventricular în epilepsie / Ioan I. Cantacuzino . – Bucureşti : Tipografia
de Artă şi Editură Leopold Geller, 1935 . – 78 p. : fig. ; 23 cm.
Bibliografie p. 75-78
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
616.853

I.M. II 3850
CANTACUZINO, Ion I.
Infirmeria specială a Prefecturei de Poliție din Paris : Organizarea sa. Opera sa
psihiatrică și medico-legală / Ion I. Cantacuzino . – Craiova : Scrisul Românesc , 1936 . –
p. 195-205 ; 23 cm.
Extras din “Mișcarea Medicală Română”, No. 3-4, 1936, pag. 195-205
614.2

I.M. II 2053
CANTACUZINO, Jon, J.
Titluri şi lucrări ştiinţifice ale doctorului Jon J. Cantacuzino : Profesor suplinitor
de morfologie animală la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi (1894-95); (1895-96) Asistent de
microbie morfologică la institutu Pasteur din Paris / Jon J. Cantacuzino . – Paris :
Imprimerie de Malmaisons, 1901 . – 39 p. ; 23 cm.

273
Însemnare manuscrisă pe pag. de titlu.
61 (01) Cantacuzino

I.M. II 2190
CANTEMIR, Dr.
Băile minerale de la Bălţăteşti / doctorul Cantemir . – Bucureşti : Tipografia
“Voinţa Naţională”, 1895 . – 80 p. : tab.; 23 cm.
615.838 Bălţăteşti

I.M. III 205


CANTEMIR, Dimitrie
Consilii hygienice pentru creşterea copiilor / Doctorul Dimitrie Cantemir . –
Peatra : Imprimeriea Judeţului Neamţu , 1877 . – 127 p. ; 20 cm
Dedicaţie
61(09)

I.M. II 2768
CANTIMIR
Les bains minéraux de Bălţatesci (District de Neamţu, Roumanie) : Rapport a
Monsieur le Directeur Général du Service Sanitaire / Cantimir . - Bucureşti : Imprimerie
N. Georgesco, 1887 . – 80 p. : tab.; 22 cm.
615.838

I.M. II 2455/3
CANTIMIR, Dimitrie
Consilii hygienice pentru creşterea copiilor / Dimitrie Cantemir . – Peatra :
Imprimerea Judeţului Neamţu , 1877 . – VIII , 127 p. ; 21 cm.
613.95

I.M. II 2828
CANTU, César
Histoire universelle Tome premier/ César Cantu: îngr. şi trad. Eugéne Aroux,
Piersilvestro Léoparde . – Paris: chez Firmin Didot Frères, E diteurs, 1843 . – IV, 599 p.;
22 cm.
Conţine dedicaţie mss. Pentru Carol Davila
Scisoare mss. Din 1829
94(100)

I.M. III 1012


CAPIDAN, Th.
Meglenoromânii II : Literatura populară la meglenoromâni / Th. Capidan . – Bucureşti :
Cultura Naţională , 1928 . – VIII, 220 p. ; 23 cm.
Inaintea titlului: Academia Română: Studii şi cercetări VII
94(4):81’28

I.M. II 4313

274
CAPITOLE de istorie a psihiatriei romănești / coord. Gavril Cornuțiu . – Oradea :
Editura Universității din Oradea , 2013 . – 584 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. după capitol
ISBN 978-606-10-1041-7
616.89(498)

I.M. III 998


CAPLESCO, Constantin-Poenaru
Sur la technique des sutures pleuro-pulmonaires / Constantin-Poenaru Caplesco . –
Bruxelles : Hayes, Imprimeur des Academies Royales de Belgique , 1911 . – 6 p. ; 25
cm . – (Troisieme Congres de la Société Internationale de Chirurgie : Bruxelles , 26-30
sept. 1911)
Extrait des Comptes rendus du IIIe Comgres de la Société Internationale de Chirurgie..
616.24

I.M. II 1842/24
CAPLESCO, Poénaru
Les troubles gastriques d’origine appendiculaire (Les faux gastropathes) / Poénaru
Caplesco . – Bucarest : Tipografia “Cultura”, 1922 . – p. 169-170 ; 23 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.34
616.346.2-002

I.M. II 3601
CĂPLESCU, Poenaru C.
Accidentele muncei : Boale profesionale şi asigurări sociale / Poenaru C. Căplescu . –
Bucureşti : Tipografia „Astoria” , 1934 . – VI p. , 624 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 608-620
613.6:614.8.027

I.M. II 3544
CĂPLESCU, Poenaru
Studiul original asupra semiologiei sistemului pilos în chirurgie / Poenaru Căplescu . –
Bucureşti : Tipografia Modernă “Cultura” , 1910 . – 26 p. ; il. ; 23 cm.
616-07

I.M. III 56
CAPPARONI, Pietro
Leonardo da Vinci anatomico-fisiologo Leonardo da Vinci : anatomist şi fiziolog :
Conferinţa publică ţinută la Fundaţia Universitară Carol I, în şedinţa extraordinară din 8
septembrie 1933 / prof. dr. Pietro Capparoni . – Brăila : Tip. “Presa” , 1933 . – 16 p. ; 23
cm . – ( Societatea Regală Română de Istoria Medicinei )
Autograful autorului
61(09)

275
I. M. II 1800
CAPŞA, Stefan
Arta moşitului : Manualŭ pentru ǎmvăţătura móşelorŭ compusŭ dupe manualulŭ
moşitului allŭ luǐ F. C. Naegele / Stefan Capşa . – Bucureşti : Imprimeria Statului , 1866 .
– 393 p. ; 20 cm.
618.2-082

I.M. II 3461
CARATĂ, Ana
Istoria farmaciei: Comparaţii şi schiţe de curs pentru studenţi / Ana Carată . –
Bucureşti : Editura Tehnoplast, 2010. – 213 p. : fig., 25 cm.
Bibliogr. p. 200-204
ISBN 978-973-8932-55-5
Conţine dedicaţia autoarei
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină şi farmacie “Carol Davila” Facultatea
de Farmacie
615 (09)

I.M. II 3450
CARATĂ, ANA; STANCU, Emilia
Creatori de muzee şi colecţii muzeale de istoria farmaciei în România şi relaţii
internaţionale / Ana Carată, Emilia Stancu; colab. Dan-George Mogoşanu, Maria-
Gabriela Suliman, Olimpia Sanda . – Bucureşti: Societatea Română de Istoria Farmaciei,
2010. – 198 p. :fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 186-190
ISSN 978-606-551-009-8
615(09)

I.M. II 3851
CARATZALI, A.
Etude Clinique et genetique de la langue plicaturee / A. Caratzali . – Paris :
Librairie Medicale Marcel Vigne , 1933 . – 120 p. : tab., fig. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 115-120
616.313

I.M. II 1448 /2
CĂRBUNESCU, C.G.
Acţiunea efedrinei în rahianesteziei / C.G. Cărbunescu. – Bucureşti : Tipografia
“Isvorul”, 1934 . – 32 p.: 1 sch. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 31-32
Înaintea titlului : Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Medicină
Teză pentru doctorat în mdicină şi chirurgie.
616-089.5

I.M. IV 93

276
CARDAŞ, Ioan . - [ Lucrări ştiinţifice ] . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – paginaţie nenumerotată .
- Conţine articolele : Consideraţiuni asupra rezecţiei gastrice cu anastomoza gastro-
duodenală / Jean Dumitrescu, S. Antoniu, Ion Cardaş, M. Demetriad ; Câteva noţiuni
practice în chirurgia mâinii / T. Teodoriu, I. Cardaş , M. Demetriad ; Ureterocelul / C.
Ionescu, I. Cardaş, A. Mavru, E . Ursu ; Tumora primitivă de ureter / S. Antoniu, M.
Demetriad, I. Cardaş ; Pneumoretroperitoneu asociat cu alte tehnici radio urologice în
studiul maladiilor chirurgicale renale / Jean Dumitrescu, Simion Antoniu, Ion Cardaş,
Mircea Demetriad ; Cancer primitiv al ureterei peniene / S. Antoniu, I. Cardaş, M.
Demetriad ; Insămintate neoplasica osteogena a unei tumori vezicale recidivate / Simion
Antoniu, Marcel Moisescu, Elena Ursu, Ion Cardaş ; O incizie pentru expunerea largă a
organelor retroperitoneale / S. Antoniu, I. Cardaş ; Pneumotorax sufocant accidental după
puncţia venei subclaviare drepte / S. Antoniu, I. Curelaru, I. Cardaş, M. Dragomir ;
Consideraţii în legătură cu un caz de tumoare Wilms / I. Cardaş, Elena Ursu, M.
Demetriad ; Retropneumoperitoneul / Jean Dumitrescu, Simion Antoniu, Ion Cardaş, M.
Demetriad ; Aortografia abdominală / J. Dumitrescu, S. Antoniu, I. Cardaş, M. Demetriad
; Contribuţiuni experimentale la studiul limfografiei ficatului / R. Robacki, I. Cardaş, C.
Cerbulescu, I. Puşcaş, ... ; Beitrag zurchromolymphangioskopie der inneren organe /
Raoul Rebecki, Ion Cardaş, Gheorghe Mocanu ; Contribuţii la studiul dezvoltării fasciei
lui Treitz / Nat. Neagu, I. Cardaş, Cornelia Bratu, C. Dragoncea ; Dificultăţi de diagnostic
într-un caz de tumoră renală / P. Rădulescu, C. Ionescu, I. Cardaş, E. Ursu, A. Boroianu,
H. Angelescu ; Scalp total peno-scrotal / Teodor Teodoriu, Mircea Demetriad, Ion
Cardaş ; Fistula uretroperineală după structuri uretrale inflamatorii. Uretro plastie Bengt-
Johanson Denis Browne / Mircea Demetriad, Ion Cordaş ; Metastaze osoase de tip
Pagetoid într-un caz de neoplasm al prostatei / Mircea Demetriad, Ioan Cardaş ;
Experienţa noastră în tratamentul chirurgical al hypospadiasului prin procedeul Denis
Browne / Antoniu S., Cardaş I., Demetriad M., etc ; Leiomiom al cordonului spermatic /
Cardaş Ion, Ionescu C. Angelscu H. ; În legătură cu mărirea capacităţii vezicale prin
folosirea segmentului intestinal izolat în transpoziţie urinară / C. Ionescu, I. Cardaş ;
Ocluzie intestinală prin peritonită plastică pelviană pentru tumora vezicală / C. Ionescu, I.
Cardaş ; Vezica urinară medulară post traumatică / C. Ionescu, I. Cardaş ; Leziunile
aparatului urinar în traumatismele toraco-abdominale / S. Antoniu, C. Ionescu, I. Cardaş ;
Traumatismele de bazin cu leziuni urinare / S. Antoniu, C. Ionescu, I. Cardaş . – s. ISBN
616.6-089

I.M. II 208
CARDAŞ, Mircea
Memoriu de titluri, activitate şi lucrări / Cardaş Mircea . – Bucureşti : [ s.n. ] ,
1939 . – 16 p. ; 23 cm
929Cardaş, Mircea

I.M. II 3846
CARDAȘ, Mircea
Ventriculografie, encefalografie, encefalo-arteriografie, reperaj ventricular : studiu
critic / Mircea Cardaș ; pref. D. Paulian . –
București : Institutul de Arte Grafice E. Marvan , [s.a.] . – 200 p. : fig. ; 22 cm.
Bibliogr. dupa capitol

277
616.8

I.M. II 1105
CARDINALE, Adelfio Elio
Una lezione senza età : Centenario della nascita di Pietro Cignolini : Una guida
per oggi e per lontani domani . – Idelson : Gnocchi , 1997 . – 86 p . : fotogr. ; 24 cm
929 Cignolini Pietro

I.M.III 559
CARDINALE, Adelfio Elio ; MARIA de Marcello
Museo della radiologia : Palermo Instituto di Radiologia “Pietro Ciguoloni“ / Adelfio
Elio Cardinale, Marcello de Maria . – Napoli : Eido – Electa Editore, 1995 . – 167 p.: il ;29 cm.
616 – 0737(069)

I.M. III 858


CARDIOPATIA ischemică / red. L. Kleinerman . – Bucureşti : Editura Medicală , 1981
, 1981 . – 432 p. : il.
Bibliogr. după capitole
616.12-005.4

I.M. IV 158
CARIAGDI, D.
Dare de seamă asupra Administraţiunei Comunale a oraşului Bucuresci pentru
timpul de la 1 ianuare 1882 pena la 1 ianuare 1883 citită Consiliului Comunal la
deschiderea sesiunii ordinare a anului 1883 / D. Cariagdi . – Bucuresci : s.n. , 1883 . –
194 p. : fig. , tab. ; 32 cm.
3352(498 Bucureşti )

I.M. II 750
CARLES, J. ; LEURET, F.
Tuberculoză şi chlorhydratul de choline / J. Carles, T. Leuret . – Paris : Le Progres
Médical , 1930 . – 18 p. : fig. ; 24 cm
616-002.5
615.281

I.M. I 400
CARNARU, Stela ; MARINESCU-LESCOVAR, Em.
Cirozele hepatice la copil / Stela Carnaru, E. Marinescu-Lascovar . – Bucureşti : Editura
Medicală , 1958 . – 185 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. P. 173-184
616.36-004-053.2

I.M. II 1842/1
CARNIOL, A.
Action de l’atropie sur la température locale dans l’hémiplégie / A. Carniol . –
Bucarest : Imprimerie graphique „Cartea Medicală”, 1923 . – 5 p. : fig. ; 22 cm.

278
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.8-009.11

I.M. II 1842/6
CARNIOL, A.
Extrasystoles provoquées chez l’homme par l’excitation manuelle du coeur á
travers la paroi épigastrique . Action de l’ésérine sur les centres hétérotopes / A. Carniol .
– Bucarest : Tipografia „Cultura”, 1922 . – p. 75-81 : fig. ; 23 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.12-007.271

I.M. II 1842/26
CARNOT, Paul; HARVIER, Paul ; MATHIEU, Paul
Les ulcères digestifs / Paul Carnot, Paul Harvier, Paul Mathieu . – Bucarest :
Tipografia „Cultura”, 1922 . – p. 175 ; 23 cm.
Înaintea titlului : Consultation sur les maladies de l’estomac et de l’intestin .
Cours de Gastro-Entérologie de hôpitalBeanjon, sous la direction du Professeur Carnot
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.33/.34

I.M.III 795
CARNU – MUNTEANU ,V. ; ROMAN ,Corneliu
Vinurile României . Studiu economic şi chimic / V. Carnu – Munteanu , Corneliu
Roman . - Bucureşti : Institutul de Arte Grafice “Eminescu” , 1900 . – 318 p. : tab.; 27cm.
Inaintea titlului : Staţiunea Agronomică din Bucuresci
663.2 ( 498)
634.8 (498)

I.M. II 186
„CAROL DAVILA” University of Medicine and Pharmacy : Bucharest – Romania . –
Bucureşti : Editura Universitară „Carol Davila” , [ 2003 ] . – 46 p. : il. ; 24 cm
61:378.4U.M.F. „Carol Davila”

I.M. II 3539
CAROLI, Jaques
Les hépatites icterigénes de la lithiase : contribution a l’etude du foie au cours de la
lithiase vésiculaire / Jaques Caroli . – Améndées Legrand : Editeur a Paris , [s.a.] . – 101
p. : il. ; 25 cm.
616,366-003.7

I.M.II 1448 – 4

279
CARP , Silviu
Tratamentul chirugical al ulcerului peptic postoperator / Silviu Carp . – Bucureşti :
Institutul de Arte Grafice , 1936 . – 107 p. : fig. ; 23 cm.
Bibliografie p.97 – 107
Teză de doctorat în medicină
Inaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
616.33 - 002 - 089 – 08

I.M.II 1793
CĂRPINIŞIANU , Radu
Contribuţii la exegeza blagiană – Lucian Blaga , ”Cântecul vârstelor “ / Radu
Cărpinişianu . – Alba – Iulia : Altip , 2007 . – 395p. : il. ; 21 cm. . - ( Studii şi cercetări din
domeniul culturii : literatură , arte , ştiinţe şi turism)
ISBN 978-973-117-052-7
821.135.1.09 Blaga ,L.

I.M.II 1792
CĂRPINIŞIANU , Radu
Lucian Blaga şi medicina : studii şi cercetări de istoria medicinei şi farmaciei / Radu
Cărpinişianu . – Sebeş : Centrul Cultural “Lucian Blaga “ : Fundaţia “Lucian Blaga“ , 2000 . –
172 p. ; 20 cm. .- ( Studii şi cercetări din domeniul culturii : literatură,arte şi ştiinţe)
Bibliogr. selective p. 170 - 171
ISBN 973-99-466-4-X
616 : 821.135.1.09 Blaga ,L.
61(498)(091)

I.M. III 281


CÂRSTEA, Andrei
Afecţiunile intestinului gros : Vol. I / dr. Andrei Cârstea . – Bucureşti : [ s.n. , s.a. ]
. – 544 p. : fig., il. ; 24 cm . – ( Biblioteca de Medicină şi Chirurgie )
616.34

I.M.II 2616
CÂRSTEA , Andrei
Apendicita / Andrei Cârstea . – [S.l.: s.n., s.a ] . – 80 p. : fig. ; 24 cm.
616.346.2 – 002

I.M. III 281


CÂRSTEA, Andrei
Apendiculo-duodenita : Vol. III / Andrei Cârstea . – Bucureşti : [s.n.] , 1941 . –
211 p. : fig. ; 24 cm
616.346.2-002
616.342-002
616.346.2-002:616.342-002

I.M. II 453
CÂRSTEA, Andrei
Recto-sigmoidoscopia şi anuscopia / Andrei Cârstea . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 8 p. ;
23 cm.

280
616.349-072.1
616.351/.352-072.1

I.M. I 102
CARTE de citire: Bucăţi scrise cu litere chirilice în deosebite veacuri / introd. Asupra
limbii romîneşti de A. Lambrior . – ed a 3 – a / Gh. Ghibanescu . – Iaşi : Editura Librăriei
, 1893 . – LXXXV p., 353 p., 3 doc. ; 20 cm
821.135.1(075.2)

I.M. II 125
CARTE veche străină sec. XV – XVIII din colecţiile Bibliotecii Centrale U.M.F. :
expoziţie cu prilejul celui de-al VI-lea Congres Naţional de Istoria Medicinei :
[ catalog ] : Bucureşti : 26-29 iunie 2002 . – Bucureşti : [ s.n. ] , 2002 . – III p., 22 p. ; 21
cm . – ( Universitatea de Medicină şi farmacie „Carol Davila” . Biblioteca Centrală )
017.1:090.1

I.M. II 3465-11/1
SUR un cas de cyanose autotoxique par méthémoglobinémie intra-globulaire / G.
Litarczek, H. Aubert , I. Cosmulesco , V. Comanesco , S. Litarczek . – [ s.l. : s.n. , s.a. ] .
– p. 188-202 ; 22 cm
Bibliografie p. 202
Coligat
616.15-099
616.155.191

I.M. II 685
CASA luminii din Mehedinţi : fondată la 26/X/1919 : Cincisprezece ani de activitate
culturală : 1919 – 1934 / publicat sub îngrijirea d-lui prof. Al. Bărcăcilă . – Bucureşti :
Tip. Cultura , 1934 . – 248 p. : fig. ; 24 cm
374

I.M. II 140
CATALOG : Ziua Bibliotecii : Expoziţie : “Lucrările cadrelor didactice U.M.F. intrate în
colecţiile bibliotecii în anul 2002”, “Cărţi cu autograf şi ex-libris-uri din colecţiile
Bibliotecii” : joi 14 Nov. 2002 . – Bucureşti : Tehnoplast , 2002 . – 21 p. ; 21 cm . –
( U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti . Biblioteca Centrală )
019.6

I.M. IV 34
CATALOGU de collecţiunea apelor minerale, sulfului, mineralelor fossile, petroleului şi
a edctelor preparate din petroliu expuse din partea laboratorului de chimie alu Eforiei
Spitalelor civile, şi alu Facultăţii de Medicină din Bucuresci . – Bucuresci : Typografia C.
Petrescu – Conduratu , 1873 . – 11 p. : tab. ; 27 cm . – ( Epositiunea Universale din
Vienna 1873 )
61(09)

281
I.M. III 494
A CATALOGUE of the H. Winnett Orr historical collection and other rare books in the
library of the American College of Surgeons . – Chicago : American College of
Surgeons , 1960 . – XXI p., 198 p. : fig. ; 26 cm
Bibliogr. p. 183-186
Index p. 189-198
017:09
616-089:017(09)

I.M. III 324


CATALOGUL bibliotecei Facultatei de Medicină din Bucuresci . – Bucuresci :
Tipografia Carol Gö bl , 1890 . – 63 p. ; 23 cm
61:017(09)

I.M.II 2567/ 13
CATALOGUL Expositiunei / Asociatiunea Română pentru Inaintare şi Răspândirea Ştiinţelor .
- Bucuresci : Imprimeria Statului , 1903 . – 202 p. ; 22cm.
Coligat
061

I.M.II 2830 / 8
CATALOGUL Exposiţiunei . - Bucuresci : Imprimeria Statului , 1903 . – 202 p. ; 22cm.
Inaintea titlului : Asociatiunea Română pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor .
5/6 (066)

I.M. II 1006
CATALOGUL publicaţiunilor Academiei Române : 1867-1937 : I. Cronologic : II.
Alfabetic . – Bucureşti : Academia Română , 1937 . – 214 p. ; 23 cm
013:061.12(498)”1867/1937”

I.M. II 266
CATALOGUL revistelor ştiinţifice şi medicale din Cluj = Catalogue des revues
scientifiques et médicales de Cluj / alc. Sub dir. Lui E.G. Racoviţă de către A. Valentiny .
– Cluj : Tipografia „Corvin” , 1926 . – XXIV, 455 p. ; 23 cm
017:61:05
017:5/6:05

I.M.V 26
CATALOGUL tezelor de doctorat susţinute în Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol
Davila Bucureşti 1952 - 1999 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti :
Biblioteca Centrală . – Bucureşti : [ Tehnoplast ] , 2001 . – 312p. ; 30 cm.
Indice p. 305-312
017:61(043.2)

I.M.V 26
CATALOGUL tezelor de doctorat susţinute în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol
Davila “ Bucureşti 2003 – 2005 /lucrare redactată de Monica Bejan . – Bucureşti : Tehnoplast
Company S.R.L. , 2007 . – 95p. ; 29cm.

282
Inaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti . Biblioteca
Centrală
Indexuri p. 86 – 95
ISBN 978-973-8932-10-4
017:61(043.2)

I.M.V 26
CATALOGUL tezelor de doctorat susţinute în Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol
Davila” .- Bucureşti 2006 - 2008 / lect. coord. Dr. Gh.Buluţă ; lucrare red. de Monica Viki
Mocanu . – Bucureşti : Tehnoplast Company S.R.L. ,2009 . – 169 p. ;29 cm.
Inaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti .Biblioteca
Centrală
Pe pag. de titlu : 2008 an aniversar . 500 de ani de la tipărirea primei cărţi în România . 125 de ani
de la tipărirea primei ediţii a volumului “Poesii” de Mihai Eminescu
ISBN 978-973-8932-10-4
018(043.2)

I.M. III 247


CATALOGUL tezelor susţinute la Facultatea de Medicină din Bucureşti în anii 1908-
1909 şi 1909-1910 . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice “Universala” , 1910 . – 21 p. :
tab. ; 20 cm
017:61(043.2)

I.M.III 265
CATEDRA de anatomie patologică : vol. I : Culegere de extrase şi bibliografie . – Bucureşti :
Institutul “Victor Babeş“ , 1940 . – pag. diferit numerotată ; 24 cm.
Volumul conţine 45 articole
616 - 091

I.M. II 2331
CÂTEVA probleme ridicate de anemia cu hematii „în semn de tras la ţintă / M.
Voiculescu, Gh. Russe, E. Russe, N. Nicolescu . – Bucureşti : Editura Medicală , 1958 . –
p. 143-152 ; 23 cm
Coligat
616.15

I.M. II 1658/4(volumul 1)
CÂTEVA din rapoartele personalului sanitar comunal trimis în străinătate în diferite
misiuni (1908-1909) . – Bucureşti : Tipografia G. A. Lăzăreanu, 1910 . – 249 p. ; 22 cm.
Înaintea titlului : Primăria Oraşului Bucureşti. Direcţiunea Sanitară.
Coligat
613/614(498Bucureşti)

I.M. II 1870 / 1
CAUFMAN, H.
Contribuţiuni la studiul radiologic al apendicitei cronice / Caufman, H . -
Bucureşti : Tipografia „Cultura” , 1929 . – p. 321-330 ; 25 cm.
Bibliogr. în text

283
Extras din : Revista ştiinţelor medicale, an XVIII, apr. 1929 , nr. 4
616.346.2-002-073.7

I.M. III 720/10


LES CAUSES de la paralysie complète du nerf laryngé inferieur ou récurrent . – [S.l. : s.
n., s.a.] . – 24 p. ; 26 cm.
Coligat
616.22-009.1
616.833.19-009.1

I.M. III 759/3


CATALOGUL Bibliotecii armeneşti Gr. M. Buiucliu . – [ S. l. : s. n. , s. a. ] . – p. 77-114
; 27 cm.
Coligat
017.1

I.M. II 3671/37
CAUFFMANN-COSLA, O. ; VASILCO, O.
Rolul glicozei ]n metabolismul general ;i ac’iunea ei toxic[ asupra organismului / O.
Cauffmann-Cosla, O. Vasilco . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 7 p. ; 22 cm.
Coligat.
612.122
612.015.3

I.M. II 805
UN CAZ de Flutter auricular . – [S.l.: s.n., s.a.] . – 7 p. : fig. ; 23 cm.
Extras din revista medicală „Spitalul” No. 6-7, iunie-iulie 1926
Coligat
616.12-008.1

I.M.II 1658 / 6 ( vol .1)


CAZACU , P
Locuinţele sătenilor / P.Cazacu . – Iaşi : Tipografia “ Dacia” Iliescu ,Grossu & Co ,1906 .
– 14p. ; 22 cm.
Extras din revista “Viaţa românească”
Coligat
613/614

I.M.II 2730 / 10 ( vol .IV)


CĂZĂNESCU ,Vasile
Tratamentul hemoroizilor ( în serviciul Profesorului Toma Ionescu ) / Vasile Căzănescu .
– Bucureşti : Institutul de Arte Grafice “Eminescu”, 1906 . – 96 p. : tab.; 22cm.
Bibliogr. p. 96
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Inaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti ,nr. 862
616.147.17 – 007.64

I.M.III 773 / 6

284
CAZIN ; ISCOVESCO ,H.
Des rapports du rachitisme avec la syphilis / Cazin , H. Iscovesco . – Paris : Asselin et
Houzeau , 1887 . – p.5 - 82 ;25 cm.
Extrait des Archives générales de médecin
Coligat
616 – 002.6

I.M. III 705/12


CE QU’IL faut entendre par neuronophagie . – [S. l. : s. n. , s. a.] . – 23 cm ; 27cm.
Coligat
611.018.81

I.M.II 2668 / 7
CEALIC , dr. docent
Un cas d’urétroplastie par transplantation d’un fragment de la saphéne interne / dr.
Cealic . – [S.l. : s.n., s.a ] . – p.161 -163 ; 21 cm.
Coligat
616.643 - 089.844

I.M.II 2149
CEALIC , M
Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice / M. Cealic . – Bucureşti : “Clemenţa“ Stabiliment
de Arte Grafice ,1912 . – 31p. ; 25 cm.
Însemnare
Ex - libris ştampilă
016 : 616.61

I.M. II 3605
CEALÎC, M.
Profesorul P. Herescu 1868-1915 / M. Cealîc . – Bucureşti : Inst. de Arte grafice
„Universala” , 1916 . – 13 p. ; 23 cm.
Extras din Revista Spitalul, nr. 2, 1916
929, Herescu, P.

I.M.II 2114
CEALIC, M .
Tratamentul complicaţiilor articulare ale blenoragiei prin injecţiuni de serum
antimeningocogic / M. Cealic . – Bucureşti : “Clemenţa” Stabiliment de Arte Grafice ,1912. -
38p ; 23 cm.
Bibliogr. p. 37 -38
616.72 -002 - 08

I.M.II 2668/ 4
CEALIC, M.
Tratamentul complicaţiilor articulare ale blenoragiei prin injecţiuni de serum
antimeningocogic / M.Celic . – Bucureşti : ”Clemenţa” Stabiliment de Arte Grafice , 1912 . – 38
p. ; 21 cm.

285
Înaintea titlului : Memoriu prezentat la examenul pentru abilitare ca docent în specialitatea de
clinică a boalelor căilor urinare .
Coligat
616.973 – 08
616.72 – 002.77

I.M. II 2668 / 6
CEALIC , M. ; CEOCALTEU ,V
Sur un cas de pneumaturie / M. Cealic ,V.Ciocalteu . – [S.l. : s.n. , s.a ] . – p.545 - 551 ;
21 cm.
Bibliogr. p.551
Inaintea titlului : Mémoires originaux
Coligat
616.634

I.M. 2668 / 1
CEALIC , M.; STROMINGER , L
Considérations cliniques et physio – pathologiques sur six cas cystrite avec rétentron
incompléte d’urine / M. Cealic , L. Strominger . – Laval : L.Barnéond & Cie , Imprimeurs ,
1911 . – 15 p. ; 21 cm.
Extras din “Annales des maladies des organes génito – urinares“ , nr. 15, 1911
Înaintea titlului : Hospital Coltzea (Bucarest) .Service des maladies des voies urinares
(Dr. P.Héresco)
Coligat
616.62 – 002

I.M.II 2668 / 2
CEALIC , M. ; STROMINGER , L
Sur les résultats éloignés de la prostatomie périnéale dans les abcés blennorragiques de
la prostate avec des considerations particuliéres sur la guérison de la blennorragie / M. Cealic , L.
Strominger . – Laval & Cie , Imprimeurs , 1911 . – 32 p. ; 21 cm.
Extras din “Annales des maladies des organes genitor –urinares “ nr. 16 , 1911
Inaintea titlului :Hospital Coltzea ( Bucarest ). Service des maladies des voies urinares
(Dr.Heresco).
Coligat
616.65

I.M. II 2640 / 7
CEALIC, Mihai
Contribuţiuni la studiul patogeniei reumatismului poliarticular acut / Mihai Cealic . –
Bucureşti : Tipografia “Modernă” Gr. Luis , 1907 . – 52 p. ; 20 cm.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie , prezentată şi susţinută în ziua de 10aprilie 1907
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
Bibliogr. la final
Coligat
616.72 – 002 .77

I.M. IV 198
CEAPĂ, Irinela-Nina

286
Istoria medicinei universale : Note de curs / Irinela-Nina Ceapă . – Bucureşti : Editura
Pritech , 2012 . – 73 p. ; 28 cm.
Bibliogr. p. 73
Isbn 978-666-521-839-0
61(100)(091)

I.M. II 2092
CEAPÂRU ,C.
Conjunctivita granuloasă şi epidemiile de conjunctivită : I .Conjunctivita granuloasă şi
epidemiile de conjunctivită în genere . II Conjunctivita granuloasă şi epidemiile de conjunctivită
în România . III Asupra diagnosticului diferenţial al conjunctivitei granuloase / C. Ceapâru ; pref.
D.Manolescu . – Ploieşti : Tipografia “Comerţul“, 1972 .- 61p. ; 24 cm.
617.711 – 002

I.M. II 2213
CEAPÂRU, Chr.
Forme clinice şi clasificaţii în conjunctivita granuloasă / Chr. Ceapâru . - Bucureşti :
Tipografia “Cultura”, 1912 . - 26 p. ; 23 cm.
Bibliografie p. 26
Extras din “Revista ştiinţelor medicale“ Nr. 9 , Septembrie 1912
617.711 – 002

I.M.II 2607
CEAPÂRU, Christea
Greşeli de diagnostic în conjunctivita granuloasă / Christea Ceaparu . – Bucureşti :
Institutul de Arte Grafice “ D. P. Cucu” , 1913 . – 47 p. ; 23 cm.
617.7 – 07

I.M. 2730 / 11 (vol. III )


CEAPÂRU, Chr.D.
Tratamentul chirurgical al tumorilor sternului / Chr.D. Ceapâru . – Bucuresci : Tipografia
“Munca” , 1903 . – 113 p. ; 22 cm.
Înaintea titlului : Institutul de Anatomie Topografică şi Chirurgie sub direcţiunea Domnului
Profesor Dr. Thoma Ionescu
Coligat
617.54
616.723 – 089

I.M.II 2789 / 5
CEAPÂRU ,Christea D.
Tratamentul chirurgical al tumorilor sternului / Christea D. Ceapâru . – Bucuresci :
Tipografia “Munca” , 1903 . – 113p. ; 23 cm.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în ziua de 11 Noembrie 1903
, Nr.705
Inaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucuresci
616.713 – 089 -006

I.M. II 86
CEAUŞESCU, I. ; MOHAN, Gh.

287
Din viaţa şi opera marilor biologi / I. Ceauşescu, Gh. Mohan . – Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1977 . – 267 p. : fotogr. ; 13 cm
61(09)

I.M. I 226
CELARIER, M-me
Orfanul din Alpi / M-me Célarier ; trad. G. Popovici . – Bucureşti : Tipărit în
Tipografia lui Kosef Kapaining , 1849 . – 154 p. ; 154 p. ; 18 cm.
821

I.M. IV 154
CELE TREI Crişuri : Anale culturale anul XVI, NR. 1-2, Martie-Aprilie 1935 / dir
fondator George Bacaloglu
008

I.M.II 2702 / 52
CELLI , A ; PINO,G.,Del
Malaria din punctual de vedere al etiologiei celei mai recente / A. Celli , G.Del Pino . -
Bucuresci : Redacţia şi Administraţia la Institutul de Patologie şi de Bacteriologie , 1899 . - p.545
– 546 ; 25 cm.
Extras din “Romania Medicală ” , Anul VII , 1899
Coligat
616.936

I.M. II 149
CELSUS, Aulus Cornelius
Despre medicină : texte alese / Aulus Cornelius Celsus ; studiu introductiv, note
explicative şi culegere de aforisme de C. Săndulescu . – Bucureşti : Editura Medicală ,
1958 . – 89 p. , 21 cm
61(09)

I.M. II 3126
CENTENARUL învăţământului medical superior din Iaşi 1879-1979 / coord Alla Vâţă,
C. Gavrilescu, E. Brauner, ş. a. – Iaşi : Junimea, 1982 . – 321 p. ; 24 cm.
378:61

I.M.IV 169
CENTENARUL lui LAVOISIER 1794 -1894 . – Bucuresci : Lito –Tipografia “Carol Göbl “,
1895 . - 184p : il ; 32 cm.
Inaintea titlului : Buletinul Societăţei de Ştiinţe Fizice
54(44)(092)Lavoisier
929 Lavoisier, Al.

I.M.III 546
CERCETĂRI antropologice în ţara Haţegului : Clopotiva : Monografie / îngrij. St. M. Mileu,
Horia Dumitrescu . – [S.l.] : Editura Academiei Republicii Populare Române , 1958 . – 217p. +
anexe nenumerot. ; fig. ; 30 cm.
Inaintea titlului : Academia Republicii Populare Române .Centrul de Cercetări Antropologice

288
572

I.M.III 541
CERCETĂRI antropologice în ţinutul pădurenilor : satul Bătrâna : monografie / sub îngrij. St.
M. Milcu , Horia Dumitrescu . – [ Bucureşti] : Editura Academiei Republicii Populare Române ,
[s.a.] . – 407 p.
: graf. ; 29 cm.
Înaintea titlului : Academia Republicii Populare Române . Centrul de Cercetări Antropologice
572 (498)

I.M. II 3856
CERCETĂRI asupra crizei vegetative din cursul accesului de epilepsie experimentală /
A. Kreindler, E. Crighel, V. Voiculescu, s.a. . – București : Editura Academiei
Republicii Socialiste Populare Române , 1950 . – 25 p. : tab. ; 24 cm.
Extras din Analele Academiei Republicii Populare Române. Seria Științe
Medicale, Tomul II, Memoriul 12
616.853

I.M. II 3857
CERCETĂRI asupra parazitismului intestinal în diverse colectivități / Virgil Nițulescu,
M. Georgescu, J. Mardare, s.a. . – București : Editura Academiei Republicii Socialiste
Populare Române , 1950 . – 13 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 13
Extras din Analele Academiei Republicii Populare Române. Seria Științe
Medicale, Tomul II, Memoriul 4
616.34:576.8

I.M. II 791
CERCETĂRI asupra macului românesc / G. P. Pamfil, E. Belcot, G. Borş, A. Răuţă . –
Bucureşti : [s.n.] , 1941 . – 30 p. ; 24 cm
Extras din „Buletinul Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România”, Anul VI,
Nr. 1-2 din Ianuarie-Aprilie 1941
615.21:582.682

I.M. II 4138
CERCETĂRI asupra unor reacţii condiţionate la animale decorticate bilateral / O. Sager,
G.R. Wendt, M. Moisanu, V. Cirnu . – Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare
Romîne , 1958 . – 13-38 : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 37-38
Înaintea titlului: Academia Republicii Populare Romîne. Institutul de Neurologie „I. P.
Pavlov”
619

I.M.II 2089 / 2
CERCETĂRI asupra vitalităţii bacilului tipic asociat cu coli în apă . – [S.l. : s.n , s.a] . – 8p. ;
23 cm.
Bibliograf. p. 8

289
Coligat
616.927 : 614.77

I.M. II 3855
CERCETĂRI clinice și experimentale asupra factorilor mecanici predispozanți în
producerea atelectaziei și a stazei pulmonare post-operatorii / N. Hortolomei, Gh.
Proca, I. Juvara, s.a. . – București : Editura Academiei Republicii Socialiste
Populare Române , 1950 . – 21 p. : tab. ; 24 cm.
Extras din Analele Academiei Republicii Populare Române. Seria Științe
Medicale, Tomul II, Memoriul 12
616.24

I.M. II 410
CERCETĂRI în poliomielita anterioară acută şi parkinsonismul post-encefalic.
Intradermo-reacţii directe şi încrucişate cu lichid cefalo-rachidian şi salivă / Mih.
Cârciulescu, R. Hirsch, S. Paulon, Demayo . – Craiova : Institutul de arte grafice
„Ramuri” , 1925 . – 18 p. ; 25 cm
616.832.21-002
616.858

I.M. IV 183/23
CERCETĂRI privitoare la acţiunea atropinei asupra sistemului nervos: Memoriul 2 :
Modificările excitabilităţii neuro-musculare la broască după acţiunea locală a atropinei şi
după acţiunea atropinei asupra centrilor nervoşi superiori: Gh. Arsenescu, Constantiniu E.
Biltman, V. Ionescu . – [s.l.:s.n.,s.a] . – 53 p.; 34 cm.
615.21

I.M. I 62
CERCHEZ, doctor
Cauzele şi profilaxia cholerei : conferinţă ţinută la Ateneul din Bârlad în diua de 7
Martie 1893 / doctor Cerchez . – Bârlad : Tipografia G. Caţafany , 1893 . – 26 p. ; 20 cm
Ex libis mss. “Dr. Lepadatu Loco”
616.932-084

I.M. III 241/13


CERCHEZ, V.
Asupra a două cazuri de complicaţiuni oculo-palpebrale de origină dentară / V.
Cerchez . – Iaşi : Viaţa Românească , 1925
Extras din “Revista Medico-Chirurgicală din Iaşi”, Nr. 2, 1925, 8 p.
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241/8


CERCHEZ, V.
Cataracta senilă, irita plastică post-operatorie. Evitarea acestei complicaţii / V.
Cerchez . – Craiova : Scrisul Românesc , 1933

290
Extras din “Mişcarea Medicală Română”, Nr. 7-8, 1933, 15 p.
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241/15


CERCHEZ, V.
Cataracte sénile, iritis plastique post-opèratoire. Mozens d’éviter cette
complication / V. Cerchez . – Paris : [ s.n. ] , 1934
Extras din “Annales d’oculistique”, Tom CLXX, Mai, 1934, p. 406-421
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241/4


CERCHEZ, V.
La chancre syphilitique de la paupière / V. Cerchez . – Iaşi : Brawo , 1937
Extras din “Revue Médico-Chirurgicale de la Société de Medecins et Naturalistes
de Jassy”, XLVIII, Nr. 4, 1937, 7 p.
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241/1


CERCHEZ, V.
Consideraţiuni asupra patogeniei şi tratamentului conjunctivitei primavaratece
( conjunctivita vernala ) / V. Cerchez . – Craiova : Scrisul Românesc , 1940
Extras din “Mişcarea Medicală Română”, Nr. 3-4, 1940, p. 148-156
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241/14


CERCKEZ, V.
Le fibrome de la sclérotique / V. Cerchez . – Paris : [ s.n. ] , 1938
Extras din “Revue du trachome”, Tom CLXXV, Nr. 5, Mai, 1938, 7 p.
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241/3


CERCHEZ, V.
Flictenele oculare şi tuberculoza ; Frecvenţa lor în raport cu vârsta şi sexul / V.
Cerchez . – Iaşi : Institutul de Arte Grafice Alexandru Terek , 1940
Extras din “Revista de Igienă Socială”, An IV, 1934, 8 p. Parte din “Lucrări
ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241/10


CERCHEZ, V.
Gomă a sacului lacrimal / V. Cerchez . – Iaşi : Viaţa Românească , 1931

291
Extras din “Revista Medico-Chirurgicală a Soc. de Medici şi Naturalişti Iaşi”,
Anul XLII, Nr. 4, 1931, 5 p.
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241


CERCHEZ, V.
Lucrări ştiinţifice : I / dr. V. Cerechez . – Iaşi : [ s.n. ] , 1940
Conţine 15 lucrări
617.7

I.M. III 241/9


CERCHEZ, V.
Naevo-carcinom primitiv al caronculei lacrimale / V. Cerchez . – Iaşi : Tipografia
“Brawo” , 1933
Extras din “Revista Medico-Chirurgicală a Soc. de Medici şi Naturalişti Iaşi”,
Anul XLIV, Nr. 3-4, 1933, 8 p.
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241/7


CERCHEZ, V.
Ochelarii, rolul şi evoluţia lor în lumina noilor cercetări ochelarii invizibili / V.
Cerchez . – Iaşi : Tipografia „Brawo” , 1935
Extras din „Revista Medico-Chirurgicală a Soc. de Medici şi Naturalişti Iaşi”,
Anul XLVI, nr. 6, 1935
Parte din „Lucrări Ştiinţifice”, I / V. Cerchez
617.7-76

I.M. III 241/4


CERCHEZ, V.
Ochelarii, rolul şi evoluţia lor în lumina noilor cercetări, ochelarii invizibili / V.
Cerchez . – Iaşi : Tipografia “Brawo” , 1935
Extras din “Revista Medico-Chirurgicală a Soc. de Medici şi Naturalişti Iaşi”,
Anul XLVI, Nr. 6, 1935, p. 121
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241/6


CERCHEZ, V.
Orbirea şi cauzele ei / V. Cerchez . – Bârlad : Tipografia Fraţii Chiriac , 1934
Extras din “Însemnări Medicale”, Nr. 11-12, 1934, 7 p. Parte din “Lucrări
ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

292
I.M. III 241/2
CERCHEZ, V.
Rezorbţia spontană a cataractei traumatice ( influenţa sarcinei ) / V. Cerchez . –
Craiova : Scrisul Românesc , 1939
Extras din “Mişcarea Medicală Română”, Nr. 3-4, 1939, p. 213-218
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. III 241/5


CERCHEZ, V.
Tuberculoza oculară localizată în choroidă şi retină – cazurile vindecate / V.
Cerchez . – Craiova : Scrisul Românesc , 1935
Extras din “Mişcarea Medicală Română”, Nr. 5-6, 1935
Parte din “Lucrări ştiinţifice : I” / V. Cerchez
617.7

I.M. II 1448-2
CERCHEZ OVANEZ, Ioan
Pyosalpinxul în cursul fibroamelor uterine / Ioan Cerchez Ovanez . - Bucureşti :
Institutul de Arte Grafice „Îndreptarea”, 1934 . - 44 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 43-44
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
618.14-005

I.M. / L.D. 38
CERNAT, I. Luminiţa Vasilica
Principii de diagnostic şi tratament Ayurvedice / Luminiţa Vasilica I. Cernat . -
Bucureşti : [ s.n. ], 2003 . - 122 p. ; 11 planşe color ; 30 cm.
Bibliogr. p. 121-122
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti –
Facultatea de Medicină Generală Cond. Ştiinţific prof. dr. Nicolae Marcu – Lucrare de
diplomă
615.83 (540)

I.M. II 2043
CERNAT, N.
Tratamentul Marin : Constanţa / N. Cernat . - Tipografia Dimitrie Nicolaescu,
1909 . - 69 p. ; 21 cm.
Însemnare manuscrisă pe pagina de titlu
613.45 Constanţa
615.833

I.M. III 399


CERNĂTESCU, R. ; MEYER, A.

293
Potassium et calcium dans le sang du pigeon après résection et excitation
électrique des nerfs de l’aile / R. Cernatescu, A. Meyer
In : volume jubilaire en l’honneur du professeur Dr. C. I. Parhon . – Jassy : Institut d’Arts
Graphique “Brawo” , p. 131-136
Coligat
612.1:616-074

I.M. II 1110
CERNEA, Paul
Personalităţi ale oftalmologiei româneşti / Paul Cernea . – Craiova : Editura
Medicală Universitară de Medicină , 2000 . – 140 p. : fotogr. ; 23 cm
Bibliografie p. 139-140
ISBN 973-99197-3-1
617.7(09)

I.M. II 1447
CERNEA, Pierre
Traitement des epithélioness du maxillaire inférieur par l’electrocoagulation suivi
de curiethérapie / Pierre Cernea . - Paris : Amédée Legrand, 1938 . - 120 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 111-119
616.716.4-006.5

I.M. II 1297
CERNEA, S. G.
Pânea şi brutăriile din capitală / S. B. Cernea . - Bucureşti : Tipografia „G. A.
Lăzăreanu”, 1898 . - 23 p. ; 23 cm.
664.66

I.M. III 500


CESAR Parteni – Antoni / redactare Oltea – Ioana Ciutacu . – Iaşi : s.n. , 1997 . – 27 p. ;
30 cm
Din ciclul : Mari personalităţi ale învăţământului ştiinţific şi tehnic ieşean
Înaintea titlului : Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi. Biblioteca. Secţia de Informare
şi Documentare.
929:621.3:378

I.M. II 1212
I.M. II 2455/5
CESTIUNEA clădirilor scolare de la Ministerul de Instrucţiune Publică şi Culte . –
Bucuresci : Tipo-Litografia Dor. P. Cucu , 1887 . – 85 p. : tab. ; 21 cm.
727:37

294
I.M. I 63
CHABORSKI, Gabriela
Atomii de azi / Gabriela Chaborski . – Bucureşti : Cultura Naţională , 1926 . – 116
p. : fig., tab. ; 18
539.18

I.M. II 2762
CHABUDIANU, C. N.
Epitheliulu în stare dynamo-statică şi anatomo-pathologică / C. N. Chabudianu . -
Bucuresci : Tipographia Naţională Întreprindetor C. N. Rădulescu, 1874 . - 25 p. , 1
planşă ; 22 cm.
611.018.7

I.M. III 773 / 4


CHALLAMEL, A.
D’arsonvalisation et hypertension artérielle / A. Challamel, Editeur, 1905 . - 161 p. ;
fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 147-161
Coligat
616.12-008.331.1

I.M. I 20
CHARLE, Christophe ; VERGER, Jacques
Istoria universităţilor / Christophe Charle, jacques Verger ; trad. Eugenia Zăinescu
. – Iaşi : Institutul European , 2001 . – 160 p. ; 16 cm
Bibliografie p. 151
ISBN 973-611-116-4
378.4(100)

I.M. III 821 / 1


CHARRIN ; GUILLEMONAT ; LEVADITI
Action des matières minérales et des acides organiques sur les variations de la
résistance et les modifications de l’économie / Charrin, Guillemonat, Levaditi .- [ S.l. :
s.n., s.a. ] . - 3 p. : fg. ; 28 cm.
577.1

I.M. II 503
CHARTE de l’étique des Facultés de Médecine : Conférence Internationale des Doyen et
des Facultés de Médecine d’Expression Francaise (CIDMEF) . – [S.l.:s.n., s.a.] . – pag.
diferit numerotată; 30 cm
Exemplar xerox-at
614.253:61:378

I.M. IV 126
CHERNBACH , N. G.

295
Atlas photografic de câteva typuri principale de alienaţi / N. G. Chernbach . –
Bucureşti : Noua Tipografia a Laboratoriloru Români , 1870 . – 14 planşe ; 30 cm
616.89(084.4)

I.M. II 2873
CHERNBAH, N. G.
Lacul Techir-Ghiol sau Tuzla-Ghiol (Dobrogea) şi Sanatoriu maritim pentru
scrofuloşi de la Techir-Ghiol / N. G. Chernbah . - Bucuresci : Tipografia G. A. Lăzăreanu,
1896 . - 13 p., 2 planşe ; 23 cm.
Înaintea titlului : Eforia Spitalelor Civile
615.838

I.M. II 1563
CHERNBAH, Radu
Ştiinţa medicală, umanitatea şi serviciul nostru sanitar : Contribuţiuni la studiul
asupra capitolului XVI (Art. 49,50,59 şi 65) cuprinzătorul măsurilor împotriva lăţirei
boalelor molipsitoare din actuala lege sanitară / Radu Chernbah . - Huşi : Atelierele Z.
Corlăţeanu, 1921 . - 20 p. ; 23 cm.
614.2 / 4

I.M. II 1490
CHESTIUNI medicale de actualitate . - Iaşi : Tip. „Goldner”, 1935 . - 205 p. : graf. ; 23
cm.
Înaintea titlului : Asociaţia Asistenţilor Facultăţii de Medicină din Iaşi
61

I.M. III 48
CHESTIUNI referitoare la exerciţiul farmaciei în România . – [ S.l. ] : Imprimeria
Nădejdea , 1933 . – 27 p. ; 24 cm . – ( Asociaţia generală a farmaciştilor din România )
615(498)

I.M. IV 100
CHIMIE generală : Note de curs pentru studenţii anului I Medicină după prelegerile D-
lui Agregat Dr. S. Secăreanu : Partea I . – Cluj : Editat de F. Bors , 1936 . – 142 p. ; 33 cm
54(075.8)

I.M. II 2679
CHIPAULT, A.
Travaux de neurologie chirurgicale (Troisième année) / A. Chipault . - Paris : Vigot
Frères Editeurs, 1898-329 p. : fig. ; 24 cm.
616.8-089

I.M. III 545


CHIPPAUX, Claude
Elements d’anthropologie / Claude Chippaux . - Marseille : Ecole d’Application du
Service de Santé des Troupes Colomiales, [ s.a. ] . - 158 p. : fig. ; 27 cm.

296
Bibliogr. p. 152-154
572

I.M. II 27
CHIPURI şi momente din istoria educaţiei sanitare . – Bucureşti : Editura Medicală ,
1964 . – 308 p. : fig. ; 22 cm
Înaintea titlului: Ministerul Sănătaţii şi Prevederilor Sociale. Institutul de Igienă şi
Protecţia Muncii. Uniunea Societăţilor de ştiinţe Medicale din R. P. R. Societatea de
Istoria Medicinii
61(09)

I.M. I 295
CHIRA, Constantin ; MILOȘESCU, Pantelimon
Profesorul doctor Dimitrie Gerota / Constantin Chira, Pantelimon Miloșescu . –
Oltenița : Editura Tridona , 2011 . – 132 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 123-124
ISBN 978-973-8981-53-9
61:929 Gerota, Dimitrie

I.M. II 3089
CHIRAY, M. ; PAVEL, I. ; LOMON, A.
La vésicule biliaire / M. Chiray, I. Pavel, A. Lomon . - Paris : Masson et C ie,
Editeurs, 1927 . - 568 p., VII ; fig. ; 25 cm.
Index alphabétique p. 547-563
Bibliogr. după capitole
616.366

I.M. II 42
CHIRCOULESCO, D.
Essai sur les principes d’une psychologie evolutive / D. Chircoulesco . –
Bucarest : Institut d’Arts Graphiques “Al. Vlahuţă” , 1929 . – 225 p. ; 19 cm
159.9

I.M. II 1515
CHIRCULESCU, D.
Valoarea biologică a gândirii / D. Chirculescu . - Bucureşti : Cugetarea , s.a. . - 327
p. ; 24 cm.
Bibliografie p. 321-323
Dedicaţie manuscrisă Semnaturé proprietar Dr. Pop Nicolae Tohăneanu
159.9
159.955

I.M II 1160
CHIRICĂ , Vintilă Gh.
Contribuţiuni la studiul epilepsiei alcoolice : teza pentru doctorat în medicină şi
chirurgie / Chirică Gh. Vintilă . – Bucureşti : Tipografia S. Peltin , 1926 . – 43p. ; 23cm

297
Bibliogr. p. 43-43
Conţine dedicaţie
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
616.853 : 613.81

I.M. II 2430/4 (Vol. IV)


CHIRICEANU, Sp. Gheorghe
Contribuţiuni la studiul tetaniei gastrice şi a indicaţiilor operatorii / Gheorghe Sp.
Chiriceanu . - Bucureşti : Tipografia A. Grossmann, 1905 . - 78 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 77-78
Teză de doctorat în med. şi chirurgie
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti, No. 782
616.33-009-089

I.M. II 43
CHIRICESCU, Const. C.
Institutul clinico-oftalmologic din Spitalul Colţea / Const. C. Chiricescu . –
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice “Eminescu” , 1934 . – 24 p. : fotogr. ; 15 cm . –
( Instituţii Universitare)
617.7

I.M. II 1936
CHIRICUŢĂ, ION
Prof dr. Iacob Iacobovici întemeietorul şcolii româneşti de chirurgie din
Transilvania / Ion Chiricuţă . - Bucureşti : Editura Medicală, 1979 . - 183 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 149-156
Însemnare pe pag. de titlu
616-089(498.4)(091)
929 Iacobovici, Iacob

I.M. III 318


CHIRURGIA : Revista Societăţii Ştiinţelor Medicale. Anul V. septembrie-octombrie
1956 . - Bucureşti : Editura Medicală, 1956 . - 167 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. după capitole
616-089(05/09)

I.M. II 1954
CHIRURGIA în campanie / Eugen Mareş , Traian Oancea , Mircea Iacob , Constantin
Văideanu . – [Bucureşti] : Editura Militară , 1965 . – 392 p. : fig, tab ; 24 cm
616-089.197.4(021)

I.M. II 1464
CHIRURGIA ginecologică : tehnică şi tactică / P. Sârbu, I. Chiricuţa, A. Pandele, ş.a. . -
Bucureşti : Editura Medicală, 1957 . - 748 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. după capitole

298
618.1-089

I.M. III 853


CHIRURGIA ginecologică : tehnică şi tactică : Vol. I / P. Sârbu, I. Chiricuţa, A. Pandele,
ş.a. . - Bucureşti : Editura Medicală, 1981 . - 627 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 622-627
618-089

I.M. III 853


CHIRURGIA ginecologică : tehnică şi tactică : Vol. II / P. Sârbu, I. Chiricuţa, A.
Pandele, ş.a. . - Bucureşti : Editura Medicală, 1981 . - p. 635-1132 : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 1105-1106
Index p. 1107-1117
618-089

I.M. II 483
CHIRURGIA litiazei biliare : Raport pentru al V-lea Congres Naţional de Chirurgie din
1934 / I. Iacobovici, V. Dimitriu, I. Pavel, Şt. Jianu . – Bucureşti : Tipografia „Cultura” ,
1934 . – 123 p. ; 24 cm
617(063)
616.366-003.7-089

I.M. II 406
CHIRURGIE semiotică, clinică, terapeutică : Volumul I-iu : Clinica chirurgicală
generală / I. Iacobovici ; colab. Ion Porumbaru, Cornel Crăciunescu . – [ Bucureşti ] :
Socec & Co. , [ 1931 ] . – 370 p. ; 24 cm
Bibliogr. după cap.
616-089
617.5

I.M. II 406
CHIRURGIE semiotică, clinică, terapeutică : Volumul I-iu : Fascicola II-a : Clinica
chirurgicală generală / I. Iacobovici ; colab. Ion Porumbaru, Cornel Crăciunescu . –
[ Bucureşti ] : Socec & Co. , [ 1931 ] . – 371-846 p. ; 24 cm
Bibliogr. după cap.
Index-uri p. 821-842
616-089
617.5

I.M. II 406
CHIRURGIE : semiotică, clinică, terapeutică : Volumul IV. Partea I : Stomacul / I.
Iacobovici, M. N. Constantinescu, C. Ionescu , ş.a. – Bucureşti : Editura Librăriei Jean
Leon , 1940 . – 512 p. : il. ; 24 cm.
616.33-089

299
I.M. III 578
CHIRURGIE : Volumul I / red. N. Hortolomei, I. Ţurai . - Bucureşti : Editura Medicală,
1955 . - 581 p. : fig. ; 30 cm.
Conţine 390 figuri în text
616-089

I.M. III 578


CHIRURGIE : Volumul II / red. N. Hortolomei, I. Ţurai . - Bucureşti : Editura
Medicală, 1956 . - 543 p. : fig. ; 30 cm.
Conţine 547 figuri în text şi 10 planşe colorate
616-089

I.M. II 578
CHIRURGIE : Volumul III / red. N. Hortolomei, I. Ţurai . - Bucureşti : Editura
Medicală, 1956 . - 627 p. : fig. ; 30 cm.
Conţine : 523 figuri în text şi 12 planşe colorate
616-089

I.M. III 578


CHIRURGIE : Volumul IV / red. N. Hortolomei, I. Ţurai . - Bucureşti : Editura
Medicală, 1958 . - 476 p. : fig. ; 30 cm.
Conţine : 305 figuri în text şi în planşe colorate
616-089

I.M. III 578


CHIRURGIE : Volumul V / red. N. Hortolomei, I. Ţurai . - Bucureşti : Editura
Medicală, 1959 . - 580 p. : fig. ; 30 cm.
Index p. 523-580
Conţine 216 figuri în text şi 4 planşe colorate
616-089

I.M. II 805
CHIST hidatic al ficatului deschis în pleură. Pleurezie cu polinucleare, eozinofile şi cu
cristale de colesterină . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 16 p. ; 23 cm.
Extras din revista medicală „Spitalul” No. 4, Aprilie 1926
Coligat
616.36-002.9:616.25

I.M. II 701
CHISTURILE sânilor : Raport prezentat în faţa celui de al VI-lea Congres Naţional de
Chirurgie care s-a ţinut la Bucureşti între 15-19 Decembrie 1935 / C. Angelescu,
Alex. Pop, Ştefan N. Popescu, s.a. . - Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „Bucovina”,
1936 . - 208 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 202-208
618.19-006.2

300
I.M. II 701
CHISTURILE sânilor : Raport prezentat în faţa celui de al VI-lea Congres Naţional de
Chirurgie , care s’a ţinut la Bucureşti între 15-19 Decembrie 1935 / C. Angelescu, Alex.
Pop, Ştefan N. Popescu, ş.a. . – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „Bucovina” , 1936 . –
208 p. : fig. ; 24 cm
Bibliogr. p. 202-208
618.19-006.2

I.M. II 122
CHIVA-COADA, Petre
Autobiografie epigramatică şi istoriografică medicală: vol. XIII / Petre Chiva-
Coadă . – Brăila : Editura Evrika, 1997 . – 352 p. : il, 21 cm
ISBN 973-98118-9-2
82-1

I.M. II 1166
CHIVA – COADĂ, Petre
Aforisme şi maxime în Sanogeneză : partea I : Orientarea : : vol. 63 / Petre Chiva
– Coadă . – Galaţi : Alma Print , 2005 . – 327 p. : il. ; 20 cm
Conţine dedicaţia autorului
ISBN 973-87639-3-2
821.135.1- 84

I.M. II 122
CHIVA-COADA, Petre
Catrene despre istoriografie medicală umoristică: Vol. VI / Petre Chiva-Coadă . –
Brăila : Ed. Evrika, 1995 . – 293 p. : il. , 21 cm
ISBN 973-95469-1
82-1

I.M. II 122
CHIVA-COADA, Petre
Confidenţe istoriografice ale unui medic : Partea I : Volumul 46 / Petre Chiva-
Coada . – Galaţi : Mongabit , 2002 . – 260 p. : il. ; 21 cm
Bibliografia p. 258-259
ISBN 973-8246-29-6
Dedicaţie şi ştampilă: “Biblioteca Fac. De Medicină “Carol Davila” Bucureşti”
82-94:61

I.M. II 122
CHIVA-COADA, Petre
Confidenţe istoriografice ale unui medic : Partea I : Volumul 62 / Petre Chiva-
Coada . – Galaţi : Editura Ama Print Galaţi, 2005 . – 368 p. : il. ; 20 cm
Bibliografia p. 258-259
ISBN 973-85732-41-8
82-94:61

301
I.M. II 122
CHIVA-COADA, Petre
Epigrame despre arta gusturilor culinare: Vol. VIII / Petre Chiva-Coadă . – Brăila:
Ed. Evrika, 1996 . – 297 p. : il. , 21 cm
ISBN 973-97601-5-6
82-1

I.M. II 2908
CHRISOKEFALO, Neculai
Raport general asupra serviciului sanitar şi igienei publice a Judeţului Bacău pe anii
1895 şi 1896 şi 3 anexe / Neculai Chrisokefalo . - Bucureşti : Tipografia „Epoca”, 1897. -
56 p. ; 24 cm.
613/614(498-35 Bacău)

I.M. II 2702/37
CHRISTE, G.
Efectele gelatinei în tratamentul anevrismelor / G. Christe . - Bucureşci :
Redacţia şi Administraţia la Institutul de Patologie şi Bacteriologie, l899 . – p.430-434 ;
25 cm.
Înaintea titlului: Serviciul Clinic al D-lui Profesor Dr. Kalinderu
Extras din „România Medicală”, Anul VII, 1899
Coligat
616.831-005

I.M. I 93
CHRISTESCO, Stéfan
Effluves energétique de la substance vivante: étude sur l’évolution brusque des
espèces et les rayons mystérieux du regard / Stéfan Christesco . – Bucarest : [s.n.] , 1921 .
– 64 p. ; 19 cm . – (La science universelle de l’énergie ; VII)
Dedicaţie
577.3

I.M. I 225
CHRISTESCO, Stéfan
La relativité et les forces dans le système cellulaire des mondes : Nouvelle etude
de cosmogonie scientifique / Stéfan Christesco . – Paris : Librairie Félix Alcan , 1921 . –
302 p. ; 19 cm. – ( Science Universelle de L’Énergie ; VI )
Însemnare mss. pe pag. de gardă
530.12
524.8

302
I.M. I 58
CHRISTESCO, Stefan
Energie mécanique de l’organisme humain / Stefan Christesco . – Paris :
Imprimerie G. Picquoin , 1921 . – 69 p. , VIII p. ; 19 cm . – ( La science Universelle de
l’energie ; V)
Dedicaţie mss
612.745
613.71

I.M. II 2567/4
CHRISTESCU, Ştefan
Combustibilii industriali cu o introducere asupra energii universale / Ştefan
Christescu . - [S.l. : s.n. ], 1892 .- 74 p. : 22 cm.
Însemnare mss
Coligat
61

I.M. II 1524
CHRISTIAN, Eugen
Albuminurie ortostatică : Scolioza lombosacrată şi lordoză lombară / Eugen
Christian . - Bucureşti : Cartea Românească : Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”,
1920 . - 12 p. ; 23 cm.
Extras din Revista Medicală „Spitalul”
616.711-007.53

I.M. II 2062
CHRISTIAN, Eugen
Cura radicală a unui caz de calcul renal oprit în regiunea bulbară a uretrei înapoia
unei stricturi. Uretrotomie externă şi rezecţia parţială a uretrei / Eug. Christian . -
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „Speranţa”, 1911 . - 11 p. : fig. ; 23 cm.
616.613-003.7-089

I.M. II 1974
CHRISTIAN, Eugen
Expunere de titluri şi lucrări / Eugen Christian . - Bucureşti : [ s.n. ] , 1920 . - 29 p. ;
22 cm.
016 : 616.6

I.M. II 1545
CHRISTIAN, Eugen
Rinichi polikistic : Nephrectomie – vindecare / Eugen Christian . - Bucureşti : Viaţa
Românească : Tipogr. Universala, 1921 . - 9 p. ; 24 cm.
616.61-006-089.87

303
I.M. II 1318
CHRISTIAN, Eugen
Serviciul chirurgical : Dare de seamă asupra operaţiunilor făcute de la 1 aprilie până
la 11 octombrie 1912 / Eugen Christian . - Bucureşti : Stab. de Arte Grafice „Doc. P.
Cucu”, 1912 . - 24 p. : fig. , tab. ; 23 cm.
616-089 (063)

I.M. II 1268
CHRISTIAN, Eugen ; CONSTANTINESCU, Nic. N.
Urografia : tehnica şi interpretare / Eugen Christian, Nic. N. Constantinescu . -
Bucureşti : Tipografia „Moderna”, 1933 . - 49 p., XVI planşe ; 23 cm.
Bibliogr. p. 47-49
Pe pagina de titlu : Raport făcut la al IV-lea Congres Naţional de Chirurgie,
Obstetrică, Ginecologie şi Urologie, Iunie 1933
616.6-073.7

I.M. II 2189
CHRISTIDI, E.
Expunere de titluri şi lucrări / E. Christidi . – Bucureşti : Tipografia „Convorbiri
Literare”, 1919 . - 8 p. ; 23 cm.
016:616-089

I.M. II 326
CHRISTIDI, E.
Lucrări de chirurgie / E. Christidi . – Bucureşti : Tipografia Ziarului „Universul” ,
1937 . – 233 p. : il. ; 23 cm
616-089

I.M. II 2083
CHRISTIDI, E.
Planşeul bucal : Memoriu prezentat pentru abilitarea ca docent în specialitatea
anatomiei topografice-chirurgicale – la Facultatea de Medicină din Bucureşti / E Christidi
. – Bucureşti: Tip. „Convorbiri literare”, 1919 . – 24p.; 23 cm.
Însemnare manuscrisă
611.31

I.M. II 348
CHRISTIDI, E. ; GROZĂVESCU, D
Date statistice asupra activităţii Diviziei IX Chirurgie din Spitalul Brâncovenesc:
10 mai 1933 – 10 mai 1938/ E. Christidi, D. Grozăvescu. - Bucureşti: Imprimeriile
“Adevărul” S.A., 1938. - 376 p.: tab.; 24 cm.
616-089 Spitalul Brâncovenesc
616-089:311.42 Spitalul Brâncovenesc

304
I.M. II 2115
I.M. II 611
CHRISTIAN, Eugen
Tratamentul nesângerând al calculilor ureterali / Eugen Christian . – Bucureşti :
Tip. „Viaţa Românească” , 1922 . – 11 p. : fig. ; 23 cm.
616.617-003.7-089.2

I.M. III 992


CHRISTIAN, Eugen ; POPESCU, Buzeu
Contributiuni la studiul anomaliilor reno-ureterale / Eugen Christian, Buzeu Popescu . –
Bucureşti : Cartea Românească , 1930 . – 47 p. : fig., sch. ; 23 cm.
Bibliogr. la sf. cap.
Extras din „Revista de chirurgie” no. 6-9
616.61-007.1
616.617-007.1

I.M. II 2007
CHRISTODULO, Vasile S.
Medicină şi farmacie domestică / Vasile S. Christodulo . – Bucureşti : Tipografia
M.M. Antonescu, l904 . - 143p. ; 20 cm.
Pe pag. de titlu: Aprobată de Onor Consiliul Sanitar Superior prin Jurnalul No.
523 din 30 Maiu 1903
61
613/64

I.M. II 1448- 5
CIAMURLISCHI, Rusca Jelez
Accidentele ovulaţiei (crize dureroase hemoragiile pontei) / Rusca Jelez
Ciamurlischi . – Bucureşti : Tipografia „Isvorul”, 1935 . - 32p.; 23 cm.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie.
Înaintea titlului: Facultatea de medicină din Bucureşti
618.11-07-08

I.M. II 3231
CINAC, [Ch. I.]
[Istoria Naturală] : Pre Înălţatului şi Pre luminatului Domn Mihail Grigoriu
Sturdza Vv., Domn Ţării Moldovei. Protectorul ştiinţelor şi Întemeietorul Învăţăturilor în
limba naţională închină această carte sub auspiciile Î. Sale compuse / Pre plecatul şi Pre
supusul Şerb D. Cihac . – Esii: [Tipografia Albinei] în 10 iulie l837 . – 507p; il.; 20 cm.
502.2

I.M. II 4128
CINCĂ, Ioan
Ontogeneya proceselor nervoase fundamentale ale scoartei cerebrale / Ioan Cencă . –
Bucureşti : Editura Medicală , 1958 . – 191 p. : fig., tab. ; 24 cm.

305
Bibliogr. p. 177-189
612.8
516.8

I.M. II 2707
CINCĂ, I. ; DROCAN, J.
Proiecţii interoceptive pe scoarţa cerebelului / I. Cincă , J. Drocan . – Bucureşti :
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958 . – p. 439-451 : il ; 23 cm.
Bibliogr. p. 450-451
Extras din : Studii şi cercetări de neurologie, anul III, nr. 4 , 1958
Academia Republicii Populare Române. Institutul de neurologie „I. P. Pavlov”
612.825.5

I.M. III 1004


Al V-lea Congres al Societăţii Române de Chirurgie şi specialităţi chirurgicale: 5, 6, 7, 8
noiembrie 1934 Bucureşti : vol. I Bucureşti : Tipografia „Cultura”, 1934 ; 23 cm.
Coligat : 11 Rapoarte : Chirurgie
616-089

I.M. II 987
CIMOCA, Valer
Trichofitiile cutanate / Valer Cimoca . – Cluj : Institutul de Arte Grafice „Viaţa” ,
1928 . – 112 p. : fig. ; 23 cm
Bibliogr. p. 107-109
616.594.1-002.8

I.M./L.D. 8
CÎMPEANU, I. CIPRIAN
Trei fondatori ai clinicii medicale românesti: Al. Marcovici, N. Kalinderu şi Gh.
Stoicescu / Ciprian I. Câmpeanu . – Bucureşti : [s.n.], 2001 . - 100p. ; 30 cm.
Înaintea titlului: Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Facultarea de Medicină Generală
Bibliogr. p. 96-100
Cond. şt. prof. dr. Nicolae Moraru
Lucrare de diplomă
61:09

I.M. II 2637
CÎMPIAN, Magdalena
Tulburările de coagulare în hepatopatiile cronice / Magdalena Cîmpian . – Cluj-
Napoca : Litografia I.M.F. Cluj , 1974 . – 25 p. ; 20 cm.
Bibliogr. selectivă p. 24
Rezumatul tezei pentru obţinerea titlului de doctor în Medicină.
Cond. şt. prof. dr. doc. O. Fodor
Înaintea titlului : Institutul de Medicină şi Farmacie Cluj.
616.36-008.841.5

306
I.M. II 224
Al V-lea Congres al Societăţii Române de Chirurgie şi Specialităţile Chirurgicale: 5, 6, 7,
8 Noiembrie, 1934: Bucueşti: Cultura, 1934. - pag. diferit numerotată; 22 cm
Bibliogr. p. 35 – 36
617(063)

I.M. II 434
I.M. II 516
Ve CONGRÈS de l’Association Internationale de thalassothèrapie : Bucarest –
Constantza : 21-27 mai 1928 : Rapports . – Bucarest : Imprimerie « Cultura » , 1928 . –
320 p. : fig. ; 21 cm
Bibliogr. după cap.
Legat cu « Revista de ortopedie şi de chirurgie ingantilă »
615.839(06)

I.M. II 434
Ve Congrès International de thalassothérapie sous le haut patronage de sa majesté la
Reine Marie de Roumanie : Bucarest – Constantza, 23-29 Mai 1928 : Comptes-rendus
réunis par C. Michailesco et Marcel Margulius . – Bucarest : Imprimerie „Cultura” , 1930
. – 295 p. : il. ; 22 cm
615.839(063)

I.M. III 656


AL V-lea Congres Internaţional de Histochimie şi Citochimie : Bucureşti : 29 August . –
3 Septembrie 1976 . – [ S. l. : s. n. ] , 1976 . – 73 p. ; 30 cm.
Coligat
577(060.11.9)

I.M. II 912
AL V – LEA CONGRES Român de Urologie: Rapoarte şi informaţiuni: Vol. I:
Bucureşti: 15-19 Decembrie 1935 / publicate sub îngrijirea M. Popescu-Buzeu . –
Bucureşti : Cultura , [ 1935 ] . – VIII p., VIII p., 317 p. : fig. ; 25 cm
616.6(063)

I.M. II 2707
CINCĂ, I. ; DROCAN, J.
Proiecţii interoceptive pe scoarţa cerebelului / I. Cincă şi J. Drocan . – Bucureşti :
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958 . – p. 439-451 : il : 23 cm.
Bibliogr. p. 450-451
Extras din : Studii şi cercetări de neurologie, anul III, nr. 4 , 1958
Academia Republicii Populare Române
Institutul de neurologie „I. P. Pavlov”
612.825.5

I.M. II 216

307
Al V- lea Congres Naţional de Dermatologie . – Bucureşti: [s.n.], 1986 . -195p.;
24 cm.
Înaintea titlului; Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale din Republica
Socialistă România, Societatea de Dermatologie.
616.5(036)

I.M. II 1696
Al V-lea Congres National de Gastroenterologie: Rezumate . – Bucureşti . [s.n.],
1986 . – 397 p. ; 24 cm.
Index p. 389-397
Înaintea titlului: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe medicale din Republica Socialistă
România. Societatea de Gastroenterologie.
616.33/.34 (063)

I.M. II 1697
Al V- lea Congres Român de Reumatologie: Cluj-Napoca, 17-19 octombrie
1991 : Rezumate = The 5-th Romanian Congress of Rheumatology: Cluj-Napoca,
October, 17-19, 1991: Abstracts . – Cluj: Imprimeria „Ardealul”, 1991 . - 168p. : tab. ;
24 cm.
Index alfabetic p. 165-168
616-002.77(063)(498)

I.M. II 224
Al V-lea Congres Român de urologie: 15-19 Decembrie 1935 Bucureşti Rapoarte
si informaţiuni : vol. II / sub îngrij. M. Popescu –Buzeu . – Bucureşti: s.n. 1935 . –
164p. : fig. ; 24 cm.
Înaintea titlului: Societatea Română de Urologie, fondată 14 Octombrie 1909
616.6(063)

I.M. II 224
Al V-lea Congres al Societăţii Române de Chirurgie (Persoană juridică) : Sub
Înaltul Patronaj al Majestăţii sale Regelui Carol II : 5,6,7,8 Noiembrie 1934 Bucureşti :
Vol II : Comunicări : Activitatea Federaţiei de Chirurgie a Micii Înţelegeri şi Ţărilor
Limitrofe (1934-1938) publicaţie întocmiă de Agregat Dr. Ion Jianu . - Bucureşti / Tiparul
Românesc, 1934 . - 605p.: fig.; 24 cm.
616-089(063)

I.M. II 1351
Al XV-lea Congres Naţional de Chirurgie: Rezumatul lucrărilor (în ordinea
alfabetică a primilor autori) . – Bucureşti : [ s.n.], 1985 . – 406p. ; 24 cm.
Index alfabetic de autori p. 405-406
Înaintea titlului: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe medicale din Republica Socialistă
România. Societatea de chirurgie.
616-089(063)

I.M. III 725

308
CINCIZECI de ani 1888-1938
Bayer medicamente . – Leverkufen : „Bayer” I. G. Farbenindustrie
Aktiengesellschaft, 1938 . - 85p. : fig. ; 26 cm.
615.012

I.M. III 682


CINCIZECI de ani Bayer medicamente 1888-1938 . - [s.l.: s.n., s.a.] . - 85p: il;
25 cm.
615 Bayer

I.M. II 3125
CINE tace consimte . – Bucureşti : Editura Medicală Românească, 2003 . – 240 p. ; 24
cm . – (Caietele „Viaţa Medicală”)
61

I.M. II 1861
CIOBANU, M. ; CRISTEA, I.
Ghid de anestezie-reanimare / M. Ciobanu, I. Cristea . - Bucureşti : Editura
Medicală , 1972 . – 286 p. : il. , tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 269-280
Index alfabetic p. 283-286
Înaintea titlului : Institutul de Medicină şi Farmacie, Bucureşti
612-008.21-08
616-089.5

I.M. III 622


CIOBANU, Victor
Rolul autogresiunii în patogenia cirozei hepatice / Victor Ciobanu . – Bucureşti :
[ s. n. ] , 1959 . – 25 p. ; 30 cm
Autoreferat
Cond. şt. Acad. prof. dr. N. Gh. Lupu
Înaintea titlului : Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti. Clinica I-a Medicală
616.36-004

I.M./L.D. 14
CIOBOTARU, Anton Bogdan
Istoria cardiologiei româneşti în prima jumatate a secolului al XX-lea / Anton
Bogdan Ciubotaru . – Bucureşti : [s.n.], 2002 . - 79p. : fig. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 75-79
Înaintea titlului: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”. Facultatea
de Medicină Generală Bucureşti. Catedra de Istoria Medicinei.
Cond. şt. prof. dr Nicolae Marcu
Lucrare de diplomă
616.12(498)(09)”20”

I.M. III 294 (sic!)

309
CIOBOTARU, Vasile I.
Cercetări asupra unui nou semn de deslipire a placentei / Vasile I. Ciobotaru . –
Iaşi : Tipografia H. Goldner , 1907 . – 42 p. ; 22 cm . – ( Facultatea de Medicină din Iaşi ;
258 )
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
Coligat
618.56(043)

I.M.II. 1165
CIOCÂLTEU, Alexandru
Rugăciuni de prisos / Alexandru Ciocâlteu . – Bucureşti : Viaţa Medicală
Românească , 2001 . – 88 p. ; 20 cm
Conţine dedicaţia autorului
Ex libris ştampilă „ Gheorghe Buluţă”
ISBN 973-9320-73-2
821.135.1-1

I.M. II 3093
CIOCÂLTEU, Ştefan I.
Sfaturi mamelor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor în primii ani / Ştefan I.
Ciocâlteu . – Bucuresti : Institutul de Arte Grafice Bucovina 1925 . - 35p. ; 24 cm.
Înaintea titlului: Serviciul de Puericultură al Casei Muncii C.F.R.
616-053.2

I.M. II 1394
CIOCÂLTEU, V.
Curs de chimie biologică : Anul II / V. Ciocâlteu . – Bucureşti : [ s.n.], 1944 . -
336p. : fig. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
54:57(075.8)

I.M. II 573
CIOCÂLTEU, V.
Titluri şi lucrări ştiinţifice / V. Ciocâlteu . – Bucureşti : Institut de Arte Grafice
„Bucovina” , 1937 . – 112 p. ; 24 cm.
Dedicaţia autorului
577.1:929Ciocâlteu, V.

I.M. II 1448-3
CIOCÂRLIE, C. Dumitru
Tratamentul actual al abcesului pulmonar / Ciocârlie C, Dumitru . - Bucureşti
Tipografia „Graiul Românesc” , 1934 . - 87p.; 23 cm.
Bibliogr. p. 85-87
Înaintea titlului: Facultatea de Medicină din Bucureşti.
Teză de doctorat în medicină
616.24-082

310
I.M. II 1899
CIOFU, Carmen ; CIOFU, Eugen
Semne şi simptome în pediatrie : Mic dictionar . – Bucureşti : Editura ştiinţifică şi
enciclopedică, 1982 . - 368 p. ; fig.
Bibliogr. 359-368
616-053.2:03

I.M. II 1732/15
CIOGOLEA, G.
Aspects de la recherche médicale et pharmaceutique / G. Ciogolea . – Bucarest :
[s.n.], 1968 . – p.365-370; 23 cm.
Înaintea titlului: Documentation générale
Extras din: Archives de l’Union Medicale Balkanique, Tom VI, No 3-4, 1968
61(09)

I.M. II 612
CIONGA, Emil ; CONSTANTINESCU, Eugen
Identificarea pulverilor vegetale farmaceutice / Emil Cionga, Eugen
Constantinescu . – Bucureşti : Tipografia “Furnica” , 1941 . – 15 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. în text
615.322

I.M. II 2100
CIORICEANU, Georges D.
Les grands ports de Roumanie / Georges D. Cioriceanu . – Paris : Marcel Giard
Libraire . - Editeur, 1928 . – 82 p. ; fig.; 24 cm.
Conţine însemnări
656.6

I.M. II. 2730/2 (vol IV)


CIOROIANU, Mihail
Contribuţiuni la studiul operaţiunei de cură radicală a herniilor crurale / Mihai
Cioroianu . – Bucureşti : Tipografia L’<<Indépendence Roumaine>>, 1904 . - 77p. , 22
cm.
Bibliogr. p. 75-77
Coligat
617.557-007.43

I.M. II 1487
CIORTEA, A .; BLAGA, T. L .
Curs de fizică experimentală : Volumul I : Fascicola I : Mecanica : cu 146 figuri
în text / A. Ciortea, T. L. Blaga . – ed. a 2-a Cluj : Institutul de Arte Grafice „Ardealul”,
1924 . – 383p: fig.; 23 cm.
531

311
I.M. III 628
CIORTOLOMAN, Henrietta Margareta
Contribuţiuni la fiziopatologia dinamicei uterine / Henrietta Margareta
Ciortoloman . – [ Bucureşti ] : [ s. n. ] , 1962 . – 21 p. ; 30 cm.
Rezumatul tezei de doctorat
Cond. şt. prof. dr. Coja Nicolae
Înaintea titlului : Institutul Medico-Farmaceutic. Bucureşti
618.14-092
612.627

I.M. II 4054
CINQUIEME Congres International de Thalassotherapie : Bucarest – Constantya 21-27
mai 1928 : Programme / president du congres Annibal Theohari . – Bucarest : L’Institut
des Arts Graphiques “Lupta”, N. Stroila, 1928 . – 24 p. ; 18 cm.
Înaintea titlului : Association Internationale de Thalassotherapie
615.839(063)

I.M. I 211
CITODIAGNOSTICUL tumorilor maligne / red. V. T. Ionescu, Steluţa Cârnaru, Rodica
Duţu, P. Nicolescu . – Bucureşti : Editura medicală , 1968 . – 243 p , 31 file : tab ; 20 cm
Bibliogr. la sf. cap.
616-076.5 :616-006.6

I.M. II2379/1
A CITOSPECTROPHOTOMETRIC investigation of the action of thalidomide on the
nucleus of a lymphocyte / V. Vasilescu, A. Ciures, C. Dimoftache, ş.a. . – Bucharest :
[ s.n. ] , 1964 . – 5 p. : fig. ; 22 cm.
Parte din : Studii şi Articole – C. Dimoftache
Coligat
577.323

I.M. II 3517
CIUBOTARU, Silvia
Folclorul medical din Moldova : Tipologie și corpus de texte / Silvia Ciubotaru . –
ed. a 2-a . - Iași : Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza” , 2009 . – 577 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 524-533
Indici p. 531-572
Glosar p. 573-576
ISBN 978-973-703-506-6
398(498.3)

I.M. II 2892
CIUCĂ, M.
Cum trebuie interpretate în clinică rezultatele reacţiilor biologice utilizate ca
mijloace diagnostice (cu aplicaţiune la tuberculoză şi morvă / M. Ciucă . – Bucureşti :
Stab. de Arte Grafice Dor P. Cucu, 1912 . - 7p.; 23 cm.

312
616-071

I.M. II 1434/30
CIUCĂ, M.
Metode de tratament şi profilaxie medicamentoasă în combaterea malariei / M.
Ciucă . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „Eminescu”, 1941 . – 32 p. 20 cm
616.936

I.M. II 1434/12
CIUCA, M.
Organisation d’un service de malariathérapie: méthodes utilisées à l’étude de
l’infection paludiéenne et de son traitement / M. Ciuca . – Bucarest: Typographie
„Cultura”, ş. a. . – 18p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 18
Extras din „Bulletin de l’Académie de Médecine de Roumanie”, VI-ème année,
Tome XI, Nr. 3
616.936:615

I.M. II 1434/36
CIUCĂ, M.
Pericolul epidemiilor de război cauzele şi mijloacele de prevenire / M. Ciuc. –
Bucureşti : Tip. „Cultura”, 1941 . – 15p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 15
Extras din Revista „Ştiinţelor Medicale”, Nr. 11, 12, Noembrie-Decembrie 1941
616-036.22

I.M.II 1434/31
CIUCA, M.
Virulence du pl. knowlesi chez l’homme. Considérations sur l’immunité de groupe dans
le genre plasmodium / M. Ciuca . – Bucarest : Institut Cantacuzine, s.a . – p.327-345 : fig. ; 24
cm
Coligat
578 : 616 – 097

I.M. II 637
CIUCĂ, M. ; BĂLTEANU, I.
Consideraţiuni generale asupra vaccinarei antimicrobiene. Vaccinarea
antituberculoasa / M. Ciucă, I. Bălteanu . – Bucureşti : Tipografia Ion C. Văcărescu ,
1928 . – 157 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 151-156
Conţine dedicaţia autorilor
615.37
614.47:616-002.5

I.M. II 1021
CIUCĂ, M. ; CONDREA, P.

313
Prevenirea şi tratamentul tetanosului de război : raport prezentat congresului de
chirurgie de război din Iaşi / M. Ciucă, P. Condrea . – [S:l. : s.n. , s.a.] . – 38 p. : graf. ; 23
cm
Bibliogr. p. 25-38
616.98-084

I.M. II 2707
CIUCĂ, I. ; Dorcan J.
Proiecţii interceptive pe scoarta cerebelului / I. Ciucă şi J. Drocan . - Bucureşti
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958 . – p. 439 – 451: il; 23 cm.
Bibliogr. p. 450-451
Extras din Studii şi cercetari de neurologie, anul III, nr. 4, 1958
Academia Republicii Populare Române Institutul de neurologie „I. P. Pavlov”
612.825.5

I.M.II 1434/34
CIUCĂ, M. ; IONESCU – MIHĂEŞTI, C.
Contribution a l’étude de la virulence de Rickettsias Prowazeki (à l’occasion d’une
epidémie de laboratoire) / M. Ciucă, C. Ionescu – Mihăieşti . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului Imprimeria Naţională, 1941 . – 18 p. : fig. ; 23 cm
Bibibliogr. P. 17-18
Extras din “Bulletin de la Section Scientifique” Tome XXIV-eme, No. 3
578.7

I.M. III 132


CIUCĂ, M. ; NASTA, M.
Tuberculoza în România. Tuberculoza în mediul rural / M. Ciucă, M. Nasta . –
Bucureşti : Tipografia “Cultura” , 1939 . – 32 p. ; 23 cm

I.M.II 1434/28
CIUCĂ, M. ; NASTA, M.
Tuberculoza în România. Tuberculoza în mediul rural / M. Ciucă, M. Nasta . –
Bucureşti : Tipografia “Cultura”, 1939 . – 71 p. ; 24 cm.
Coligat
616.24 – 002.5

I.M.II 1434 / 21
CIUCA, M. ; SORU, E. ; MANOLESCU-TUDOR, V.
Contribution a l’étude de la structure antigénique du Méningocoque / M. Ciucă, E.
Soru, V. Manolescu – Tudor . – [S.l. : s.n.], 1939 . – [3 p.] ; 24 cm.
Extras din “Comptes rendus des séances de la Société de biologie, Tom CXXX, 1939,
p.327
Coligat
579.8

314
I.M. II 1935
CIUCĂ, Marcel-Dumitru
Ştiinţele auxiliare ale istoriei / Marcel-Dumitru Ciucă . – Bucureşti : Editura
Universităţii din Bucureşti, 2008 . – 175 p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 139-149
Planşe p. 151-171
ISBN 978-973-737-616-9
930.2

I.M. II 605
CIUCĂ, Mihai ; MARBE, Max
Profilaxia difteriei şi vaccinările cu anatoxina difterică / Mihai Ciucă, Max Marbe
. – Bucureşti : Tip. „Cultura” , 1934 . – 15 p. ; 24 cm . – (Primul Congres Naţional de
Boli Contagioase. Craiova 26-28 octombrie 1934)
616.931

I.M.II 2044
CIUHANDRU, Gh.
Din viaţa lui Nestor Ioanovici. Episcopul Aradului 1767-1830 / Gh. Ciuhandru . – Arad :
Tiparul Tipografiei Diecezane, 1929 . – 59 p. : 20 cm
929 Nestor Ioanovici : 26

I.M. II 3465-42 / 3
CIUREA, I.
Contributions a l’etude morphologique et biologique de quelques strigéides des
oiseaux ichtyophages de la faune de Roumanie ( Recherches experimentales) / I. Ciurea
. – [S.l. : s.n. , s.a.] . - p.277-323 ; 22 cm
Coligat
Bibliogr. p. 318-319
576.8

I.M. II 1448-3
CIUREA, I. I. Constantin
Contribuţiuni la studiul respiraţiei bacteriilor / Constantin I. I. Ciurea .– Bucureşti :
Tipografiile Romăne Unite Rahovei, 1934 . – 79 p. : fig. , tab. ; 23 cm.
Bibliografie p.77-79
Teză de doctorat în medicină
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
579.25

I.M. II 3465-60/1
CIUREA, J.

315
Über einige neue Distomen aus dem Darm unserer Haustiere und des Polikans,
für welche die Fische als Infektionsquelle zu betrachten sind / J. Ciurea . – Berlin : [s.n.],
1915 . – p.445-458 : il. ; 24 cm
Extras din : Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten und
Hygiene der Haustiere
Coligat
616.34-022.39

I.M. II 2379/8
CIUREŞ, Al. ; DIMOFTACHE, C.
Microspectrofotometria în vizibil şi ultraviolet ca mijloc de investigaţie în
biofizica celulară / A. Ciureş, C. Dimoftache . – Bucureşti : [ s.n. ] , 1964 . – p. 999-
1006 : fig. , 24 cm.
Bibliografie p. 1005-1006
Extras din : „Medicina internă” , vol. XVI, Nr. 8, 1964
Parte din : Studii şi Articole – C. Dimoftache
Coligat
577.3

I.M. I. 199
CLAPAREDE, Ed.
Sentimentul de inferioritate la copil / Ed. Claparede ; trad. De C. Mureşanu . –
Constanţa ; Institutul ˝Albania˝ , 1933 . – 48 p. ; 18 cm
616.053.2 : 159

I.M. II 4301
CLASIFICAȚIA Internațională a Maladiilor (CIM) : Revizia a 10-a OMS : Volumul I . –
București : Editura Medicală , 1993 . – 1086 p. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Sănătății. Centrul de Statistică Sanitară
616:31

I.M. II 840
CLAUDATUS, Ioan
La microanalyse quantitative avec contrôle automatique / Ioan Claudatus . – Iaşi :
Tip. „Presa Bună”,1937 . – 27 p. , 1 planşă ; 23 cm.
543.6

I.M. III 441


CLAUDATUS, Ioan
Titluri. Activitate şi lucrări / Ioan Claudatus . – Iaşi : Institutul de Arte Grafice
„Albina Românească” , 1936 . – 51 p. : fig. ; 26 cm
Dedicaţie mss
577.1:016 Claudatus, Ioan
929 Claudatus, Ioan

316
I.M. II 1554
CLAUDIAN, I. ; IONESCO, N. GRUIA
La pellagre : Aspect social / Etiologie / Physiologie : Pathologique / Clinique /
Prophylaxie / I. Claudian, N. Gruia Ionesco ; preface, I. Pavel . – Bucarest : Les Editions
d' État, 1947 . – XI p. , 336 p. : fig. tab. ; 25 cm. + 1 grafic.
Bibliografie p. 305 – 327
Index p. 328 – 336
616.398

I.M. II 2033
CLAUDIAN, IOAN
Alimentaţia poporului român în cadrul antropo – geografiei şi istoriei economice /
Ioan Claudian . – Bucureşti : Fundaţia pentru Literatura şi Artă „ Regele Carol II”, 1939 .
– 52 p. : fig. : 21 cm.
Bbibliogr. p.144-150
613.2

I.M. II 913
CLAUDIAN, Ion ; IONESCU, N. Gruia
Pelagra: Patologie. Sociologie / Ion Claudian, N. Gruia Ionescu . – Ploieşti :
Spitalul de boli interne , 1944 . – XV p., 823 p. : 1 planşă, fig., tab. ; 25 cm
Bibliogr. p. 741-812
Indice p. 815-823
616.398

I.M. I 348
CLEMENTE, E.
Testicul sifilitic : Memoriu prezintat şi susţinut la concursul de chirurg primar al
spitalelor Euforiei / E. Clement . – Bucuresci : Tipografia „Alexandru A. Grecescu” ,
1884 . – 121 p. ; 22 cm.
616.681-002.6

I.M. II 725
CLIMATOTERAPIA tuberculozei / raportor prof. dr. Marius Sturza ; coraportori dr. N.
Vlădescu, dr. V. Climescu, docent dr. Emil Hurmuzache . – Iaşi : Institutul de Arte
Grafice „Brawo” , 1935 . – 163 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului: Al III-lea Congres Naţional de Tuberculoză, Iaşi, 16-18 iunie
1935
616-002.5(042)

I.M. II 659
CLIMESCU, Victor
Staţiunile de cură maritimă : raport prezentat celui de al III-lea Congres Naţional
de Tuberculoză ţinut în Iaşi la 16-18 iunie 1935 / Victor Climescu . – Iaşi : Institutul de
Arte Grafice « Brawo » , 1935 . – 26 p. : tab. ; 24 cm

317
615.83

I.M. III 990


CLIMESCO, Victor ; IANAŞ, Ath
Le traitement des adenopathies tuberculeuses cervicales / Victor Climesco, Ath. Ianaş . –
Conatanţa : Institutul de Arte Grafice „Albania” , 1935 . – 30 p. : fig. ; 24 cm.
Raport au VII-eme Congres International de Thalassotherapie (Saint Sebastian Espogne)
616-006.55:616-08

I.M. III 464


CLINICA chirurgicală din Cluj 1919-1933 : Profesor Dr. I. Iacobovici / elevii şi
colaboratorii săi . – Cluj : Cartea Românească , [1933] . – 131 p. ; 25 cm . –
(Universitatea din Cluj. Facultatea de Medicină)
616-089(09)(498-Cluj)

I.M. IV 185
CLINICA de neurologie : Personal clinică : State Drăgănescu, Artur Kreindler,
Sagen Oscar, Elena Zenovia Huică, Grigorescu Dumitru, Nicolae C. Vasilescu, Petre
Şerbescu, Stroescu I., Axene E. Sergiu, Simian Iacob, Racoveanu Popovici, Iordănescu T.
Constantin, Mană Stoica, Nicolae Neja Popescu, N. Vasilescu, Alexianu Buttu,
N.Ionescu, Siseşti Marcela Racoveanu, Iordănescu Constantin, Theodor Hornet . – [S.l. :
s.n. , s.a.] . – pag. nenum.; 33 cm.
614.253.1

I.M. II 429
CLINICI şi memorii . Seria I / publicate de N. Gruia Ionescu . – Ploeşti : s.n. , 1941 . –
265 p. ; 23 cm . – (Spitalul de Boli Interne Ploeşti)
61(09)

I.M. II 1600
CLINICILE Medicale ale Americii de Nord : Nutriţie clinică . – Volum 77, Număr 4,
Iulie 1993
616.39

I.M. II 1102
CLIPA cea repede : Almanah 1993 / red. Mihail Mihailide . – [ S.l. ] : Editura Viaţa
Medicală Românească , [ 1993 ] . – 159 p . : fig. . – ( Societatea Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România ) . – s. ISBN
61:821.135.1-1

I.M. III 221


COASTA de Argint a României : descrieri, vederi. Note şi memorii privitoare la
importanţa acestei coaste şi punerea ei în valoare . – Bucureşti : Tipografia “Carageale” ,
1930 . – 48 p. + 8 h. ; 20 cm

318
I. M. II 1754
COCA, Ion
Apa de Căciulata în litiaza renală urică : Studiu clinic şi experimental / Ion Coca .
– Bucureşti : Institutul grafic „Universală”, I. Ionescu, 1911 . – 66 p. : tab. il. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 65-66
615.838:616.61-003.7

I.M. I 166
COCAN, CORNELIA
Reprezentanţi de seamă ai pedagogiei clasice şi moderne / Cornelia Cocan . –
Braşov : Editura Universităţii „Transilvania” 2006 . - 220 p. fotogr. : 20 cm.
Bibliogr. în text.
ISBN 973-635-878-8
ISBN 978-973-635-848-7
371

I.M. II 2321
COCIAŞU, Eugen M
Tratamentul hidromineral în bolile interne / Eugen M. Cociaşu . – Bucureşti :
Editura Medicală , 1970 . – 245 p. : fig, hărţi ; 24 cm
Bibliogr. p. 234-242
615.79:616.1/.9

I.M. II 1842/17
COCIASU, M.
Appareit transportable pour le pneumothorax artificiel/ M. Cociasu . – Bucureşti :
Tipografia „Cultura”, 1922 . – p. 132-137 : fig. ; 23 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.25-003.219

I.M. II 1434 / 25
COCIOBA, ION
Présence du bactériophage dans les eaux. Son importance epidémiologique / Ion
Cocioba . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imperiile Statului Imprimeria Naţională,
1941 . – p. 437–461 : tab. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 459 – 461
Extras din Archives Roumaines de Pathologie experimentale et de Microbiologie.
579.8

I.M. IV 153
COCULESCU, Mihail Gr.

319
Date anatomo-clinice şi funcţionale privitoare la mecanismele de somn-veghe /
Mihail Gr. Coculescu . – Bucureşti : s.n. , 1966 . – 165 p. , 2 p. : fig. ; 31 cm.
Bibliogr. p. 145-165
Lucrare de diplomă efectuată în Clinica de neurologie „Colentina” . Şeful catedrei
: conf. dr. I. Ciucă . Cond. şt. şef lucrări dr. A. Mareş
612.821.7
616.8-009.836

I.M. II 2567/5
COCULESCU, N.
Cestiunea calendarului. Conferinţa ţinută la Universitate în ziua de 8/20 februarie
1898 membrilor Societăţii Institutorilor şi Institutoarelor / N. Coculescu . – Bucuresci :
Tipografia „Corpului Didactic”, C. Ispasescu & G. Brătănescu, 1898 . - 16 p. ; 22 cm.
Coligat
378

I.M. / L.D. 16
COCUZEL, RALUCA
Chirurgia românescă în perioada interbelică / Raluca Cocuzel . – Bucureşti : [s.n.],
2002 . -104 p. : [18 p. anexe] ; 30 cm.
Bibliogr. p.101-104
Înaintea titlului: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Facultatea de Medicină Generală.
Cond. şt. prof. dr. Nicolae Marcu
Lucrare de diplomă
616-089(498)

I.M. III 652


CODREANU, Radu
Un mare citolog român : Dimitrie Voinov ( 1867-1951 ) : O sută de ani de la
naşterea lui / Radu Codreanu . - [ S. l. : s.n. , s. a. ] . – pag. nenum. ; 30 cm.
929(046)Dimitie Voinar

I.M. III 712/28


CODREANU, Theodor
Al. Tzigara Samurcaş . Scrieri despre arta românească : recenzie / Theodor
Codreanu . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – 1 p. ; 30 cm.
Coligat
929 Tzigara, Samurcaş, Al.

I.M. II 2870
CODRESCU, C.

320
Raportu medico–chirurgicalu pe anulu 1881 / C.Codrescu . – Bârladu : Tipografia
Associaţiunei „Unirea” , 1882 . – 46 p. : fig. tabele ; 21 cm.
Înaintea titlului : Epitropia Spitalului „ Bârladu şi Elena Beldimanu”
340.616-089

I.M. II 2454/2
CODRESCU, Const. C.
Compendiu de igienă generală şi aplicată / Const. C. Codrescu . – Barladu :
Typographia Associaţiunei „Unirea” , 1880 . – XIII , 255 p. ; 23 cm.
613/614

I.M. II 2133
CODRESCU, CONST. C.
Studiu asupra spitalului „Bârlad şi Elena Beldiman” : Sub raportu construcţiunei,
igienii, mobilierului şi al organizaţiunei / Const. C. Codrescu . – Bucuresci :
Stabilimentul Grafic Socecu & Telcu, 1886 . – 122 p. : tab. ; 23cm.
Insemnare manuscrisă pe pag. de titlu.
614.253.1 Bârlad

I.M. II 2454/1
CODRESCU, Const. C.
Cursu de medicina populară : Propusu de Scola Normală primară din Barladu /
Const. C. Codrescu . – Barladu : Tipografia Associaţiunei „Unirea” , 1882 . – 142 p. ; 23
cm.
615.89

I.M. II 226
CODRESCU, Const. C.
Tratatul despre apele minerale dela Slănicu / Const. C. Codrescu . – Bârladu :
Tipografia George Catafany , 1889 . – 399 p. ; 23 cm.
615.838Slănic

I.M. I 109
CODRESCU, Th.
Uricariul: Documente slavone publicate cu traducere şi note de Gh. Ghibănescu:
Volumul XVIII. - Iaşi: Tipo – Litografia Buciumului Român, 1892. - XVI p., 531 p.; 20
cm.
94(05)
930.25(05)
34
094.5

I.M. II 3232
CODRESCU, THEDOR

321
Dicţionarul germano - român după Thibaut şi alţi autori : Vol. II / Theodor Codrescu
. – Iaşi : Tipo - Litografia Buciumului Român, 1886 . - 922 p. ; 21cm.
81'374.8=112.2=135.1

I.M. II 413
CODUL asigurărilor sociale / adnodat de P. D. Vasilescu, Cezar Răşcanu , Al. Magâlea,
Radu Dumitraşcu , Const. Popov . – Bucureşti : Universul , 1934 . – 350 p. ; 23 cm.
369

I.M. III 723


CODUL legislaţiei sanitare cuprinzând: Legea Sanitară
şi de Ocrotire publică în M.O. No. 140 din 22 iunie 1935, legea I.O.V. şi Legea pentru
organizarea exploatării şi administrării Loteriei de Stat pe clase, adnotate cu expunerile
de motive, raporturile la Corpurile Legislative, jurisprudenţa la zi şi observaţii, cum şi
celelalte legi şi regulamente cu caracter sanitar, în vigoare, adnotate cu observaţii /
întocmit de Sever Alexandrescu, Henriete Şerbănescu-Sachelarie, Ovid A. Sachelarie ;
pref. I. Costinesu; introd. Titu Gane . – Bucureşti : Tipografia Ziarului ” Universul”,
1935 . - 673 p. ; 26 cm.
Dedicaţie d-lui dr. Paulian
614

I.M. I 347
CODUL MUNCII / public sub îngrijirea dlui D. Constantinescu (inspector gen. cond.
Studiilor statistice Bul. Muncii) . – ed. a II-a . – [S. l.] : Eminescu S.A. , 1933 . – 800 p. ;
15 cm.
331(094)

I.M.II 1536/4
COGAN, LIPAB
Contribuţiuni la studiul chistelor ovariene bilaterale : Lucrare făcută în clinica
ginecologică “Profesor Dr. Const. Daniel” / Lipa B. Cogan . – Bucureşti : Tipografia Naţională
“Jean Ionescu” 1930 . – 32 p. ; 22 cm.
Bibliogr. : p.32
Dedicaţie autorului
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti No. 3447
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
Coligat
618.11-006

I.M. II 1841/9
COHEN, Emanuel I.
Rolul psihic al lobului prefrontal / Emanuel I. Cohen . – Bucureşti : Societatea
română de cercetări psihologice, 1934 . – p. 120-122; 23 cm.

322
Parte din „Analele de psihologie”, vol. I
Coligat
616.89

I.M.II 2731
COHN, M.
Castraţia abdominală totală pentru leziuni septice utero-anexiale / M. Cohn . –
Bucureşti : Institutul de arte grafice şi editură Minerva” 1899 . – 180 p. : fig., tab. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 175-178
Pe pagina de titlu : Lucrare a Institutului de Anatomie Topografică şi Chirurgie.
618.11-089.87

I.M. II 2785
COHN, M
Colorgolul în injecţiuni intra-venoase în febră puerperală / M. Cohn . – Bucureşti :
Tipografia “Gutenberg” Joseph Gobl, 1906 . – 20 p. : fig. ; 24 cm.
618.7 – 002 : 615

I.M. II.2859/5
COHN, M
Tratamentul Kistelor hidatice ale ficatului prin procedeul Thornton : un noŭ caz / M.
Cohn . – [S.l. : s.n., s.a.] . – p. 541-5543 ; 24 cm.
Extras din : Revue de Chrirugie, An III, Nr. 11
616.36-006.2

I.M. II 2995
COHN, M
Tumorile din regiunea sacro-coccigrenă drept cauză de distocie / M. Cohn . – Bucureşti :
Tipografia : Gutenberg Joseph Gobl, 1909 . – 7 p. : fig. ; 23 cm
618.51
616.711

I.M. II 2090
COHN, Mihail
Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice / Mihail Cohn . - Bucureşti : Tip. “Gutenberg”,
1913 . – 38 p. ; 23 cm
016 : 618

I.M. II 462
COLECISTOGRAFIA văzută de radiolog, medic, chirurg / E. Christidi, I. Făgărăşanu,
E. Lazeanu, ş.a. . – Bucureşti : [ s.n.] , 1934 . – 77 p. : fig. ; 24 cm

323
Bibliografie în text
616.366-073
616.366-089

I.M. III 466


COLECŢIA de culturi microbiene păstrate în Institutul de seruri şi vaccinuri „Dr. I.
Cantacuzino” . – ed. a 2-a . – Bucureşti : [”Cultura”] , 1939 . – 99 p. ; 23 cm
Index p. 97-99
Coligat
576.8

I.M. II 800
COLECŢIA de culturi microbiene păstrate în Institutul de Seruri şi Vaccinuri „Dr. I.
Cantacuzino” . – ed. a 3-a . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 73 p. ; 24 cm.
Index p. 71-73
579.24
576.5

I.M. III 103


COLECŢIA de portrete şi busturi a Facultăţii de Medicină . – Bucureşti : Editura
Medicală , 1968 . – 159 p. : il. ; 20 cm
Înaintea titlului: Institutul de Medicină şi Farmacie

I.M.III 419/2
COLESCU, L.
Progresele economice ale României îndeplinite sub domnia M.S. Regele Carol I : 1866-
1966 : tablouri figurative şi notiţe explicative = Progrés économiques de la Roumanie realisés
sous le regne de S.M. Le Roi Carol I ; tableaux graphiques et notices explicatives / L. Colescu .
– Bucureşti , Institutul de Arte Grafice “ Carol Göbl, 1907 . – 109 p. : tab. ; 27 cm.
Coligat
330 (489)

I.M. IV141
COLESCU, L.
Recensământul general al populaţiunii României : Rezultate definitive precedate de o
introducţiune cu explicaţiuni şi date comparative / L. Colescu . – Bucureşti : Institutul de Arte
Grafice “Eminescu”, 1905 . – LXVI, 461 P. : tab. ; 31 cm.
Înaintea titlului : Ministerul Agriculturii, Comerţului, Industriei şi Domeniilor. Serviciul
Statistici Generale
314 (490)

I.M. II 565
COLIN, H.

324
La corrélation des caractères et la sélection : le cas de la Betterave / H. Colin . –
Bucureşti : Institut de Arte Grafice şi Editură “Marvan” , 1937 . – 16 p. ; 24 cm
Parte din volumul omagial dedicat d-lui Prof. E. C. Teodorescu de la Universitatea din
Bucureşti
61(09)
577.1

I.M. II 11
COLLET, F. – J.
Précis de pathologie interne : Tome II : Appareil respiratoire : Appareil
circulatoire. Maladie du sang. Maladies infectieuses et parasitaires. Maladies générales.
Troubles des sécrétions internes. Intoxications. Avec 104 figures dans le texte don’t 5 em
couleurs . – 4 eme ed. corrigée et augmentée . – Paris : Octave Doin , Editeur , 1905 . –
752 p. : il., sch. ; 18 cm . – ( Collection Testut)
Index alfabetic p. 743-752
616.1/.9

I.M. III 712/35


COLOŞENCO, Serghei
C. D. Zeletin / Serghei Coloşenco . – Bârlad : Sfera , 2005 . – 15 p ; 21 cm. –
( Biblioteca Rebus )
Coligat
929 Zeletin, C. D.

I.M. III 712/24


COLOŞENCO, Serghei
O viaţă , un om : C. D. Zeletin , 70 de ani / Serghei Coloşenco . – Bârlad : [ s.n. ] ,
2005 . – p. 6-7 ; 40 cm.
Extras din „Bârladul” , nr. 69 , 05-11 mai 2005
Coligat
929 Zeletin, C. D.

I.M. II 1369
COMAN, C. GH. ; COMAN, B.C.C.
Urgenţele medico-chirurgicale toracice / C. Gh. Coman, B. C. C. Coman . – Bucureşti :
Editura medicală, 1989 . – 280 p. : 111; 24 cm.
Bibliogr. după fiec.capit.
ISBN 973 -39-0079-6 : 36 lei
Conţine dedicaţie
616.23/24-089

I.M. II 3075
COMANEANU, Constantin
Considération sur le traitement des plaies produites par les armes a feu /
Constantin Comaneano . – Paris : Alphonse Derene, 1881. – 84 p. : 25 cm.

325
616 – 001.45

I.M. II 4052
COMBIESCU, D.
Consideraţiuni asupra imunităţei locale şi în special asupra imunităţei cutanate / D.
Combiescu . – Bucureşti : Tip. Cultura , 1930 . – 11 p. ; 24 cm.
Extars din Revista Ştiinţelor Medicale No. 8, August 1930
616-097

I.M. III 1006/8


COMBIESCO, D.
Recherches expérimentales sur la fièvre exanthématiqueconstatée a Constantza
(Roumanie) / D. Combiesco . – [S.l. : s.n.] , 1931 . – 2 p. nenum. ; 23 cm.
Extras din: „Comptes rendus des séances de la Société de biologie. Société de biologie de
Bucharest . – (Séances du 17 dec. 1931 – Tome CIV, p. 793)
Coligat
616.928.8(498)

I.M. III 1006/32


I.M. II 3465-19
COMBIESCO, D.
Sur une épidémie de fièvre exanthématique: Fièvre boutonneuse ou fièvre
escharo-nodulaire : Observée à Constanţa / D. Combiescu . – [S. l : s. n.] 1932 . – p. 23-
388 : tab. ; 24 cm
Bibliogr. p. 387-388
Coligat
616.927

I.M. III 1006/10


COMBIESCO, D. ; ILIESCO, M. ; COMBIESCO, N. ETC.
Recherces sur l’analyse sérique qualitative dans la fiévre typhoide / D. Combiesco, M.
Iliesco, N. Combiesco etc . – Paris : Masson et Cie , 1931 . – p. 405-442 : tab. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 441-442
Anexă: planşă
Extras din: Archives Roumaines de Pathologie Expérimentale et de Microbiologie, Tome
IV, NO. 3-4, sept-dec. 1931
Coligat
543/545
576.8
616.927

I.M. II 1434/8
COMBIESCO, D. ; SORU, Eugénié; COMBIESCO Cornelia
Étude des propriétés chimiques des antigènes des bacilles typhiques / D.
Combiesco, Eugénié Soru, Cornelia Combiesco . – [Bucarest] : s.n. , 1938 . – [3 p] ; 24
cm.

326
Extras din : Comptes rendus des séances de le Société de biologie, Tome CXXIX,
1938, p. 1003
Coligat
579.8

I.M. III 1006/25


COMBIESCO, D. ; TZETZU, I. ; POPESCO, M.S.
Considérations sur le mécanisme de l’Action du Bacteriophage dans le traitment dans le
traitment des Phlegmons de l’Amygdale / D. Cormbiesco, I. Tzetzu, M.S. Popesco . –
Paris : Masson et Cie , 1932 . – 20 p. ; 21 cm.
Bibliogr. P. 20
Inaintea titlului: Travail du Laboratoire de Médecine expérimentale et du Service O.R.L.
de l’Hospital Filantropia, Bucharest.
Extras din: „La Presse Médicale”, nr. 73, 17 sept. 1932
Coligat
576.809.6
616.322-002.36-08

I.M. III 1006/22


COMBIESCO, D. ; ZOTTA, G.
Sur la transmissiblité héréditare du virus de la fièvre boutonnase (Fiévre exanthématique
de Marseille) chez la Tique „Rhipicephalus sanguineus” / D. Combiesco, G. Zotta . – [S.l.
: s.n.] , 1932 . – pag nenum. ; 23 cm.
Extras din „Comptes rendus des séances de la Société de biologie (Séance du 23 juillet
1932 – Tome ex. P. 1223)
Coligat
616.981:576.8

I.M. II 1434/17
COMBIESCO, D. ; ZOTTA, G.
Vaccination du cobaye contre le typhus exanthématique historique avec des
rickettsies cultivées in vivo dans le poumon de souris et de chien et tuées pas le fermol /
D. Combiesco, G. Zotta . – Bucarest : Imprimé à la Typographie “Cultura”, 1941 . – 30 p.
: fig.; 23 cm.
Extras din Bullétin de L’Academie de Médecine de Roumanie, Anul VI, Tome XI.

619

I.M. II 95
COMBIESCU
Medicină experimentală / Combiescu . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – 760 p. ; 1 cm
Volum dactilografiat
6109)

I.M. II 1632

327
COMBIESCU, D.
Activitatea ştiintifică a profesorului dr. Gh. Proca / D. Combiescu . – Bucureşti :
Tipografia “Cultura” , 1944 . – 31 p. ; 24 cm.
016 : 616.9 Proca Gh.
929 Proca Gh

I.M. II 2060
COMBIESCU, D.
Cercetări experimentale asupra febrei butonoase / D. Combiescu . – Bucureşti :
Tipografia “Cultura”, 1935 . – 80 p. : fig. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 79-80
616.927

I.M. II 1243
COMBIESCU, D.
Febrele exantematice / D. Combiescu . – Bucureşti : Tip. “Cultura” , 1934 . – 39
p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 38-39
Înaintea titlului : Primul Congres Naţional de Boli Contagioase. Raportul al III-lea
616.9

I.M. II 3849
COMBIESCO, D.
La fievre exanthematique : fievre boutonneuse en Roumanie / D. Combiesco . –
Paris : Librairie J.-B. Bailliere et Fils , 1933 . – p. 119-128 ; 24 cm.
Pe copertă : Hygiene mediterraneenne. Premier Congres International, Marseille,
20-25 septembre 1932
616.92/.93

I.M. II 798
COMBIESCU, D.
Lecţiuni asupra virusurilor filtrabile făcute în cursul anului şcolar 1936-1937 / dr.
D. Combiescu . – [Bucureşti : Litografia C. Ionescu , s.a.] . – 750 p. ; 21 cm
Exemplar dactilografiat
578
576.89

I.M. II 769
COMBIESCU, D.
Titluri şi lucrări ştiinţifice / D. Combiescu . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului-Imprimeria Centrală , 1937 . – 93 p., 6 planşe ; 24 cm
616.9:929 Combiescu, D.

328
I.M. 276
COMBIESCU, D. ; CRĂINICEANU, Al.
Imunizarea activă şi pasivă înainte şi după operaţie / D. Combiescu, Al.
Crăiniceanu . – Bucureşti : Tiparul “Oltenia” , [ s.a. ] . – 87 p. ; 20 cm
Înaintea titlului : Al VII-lea Congres Naţional de Chirurgie, Bucureşti, 8-12 noiembrie
1936)
Dedicaţie
61(09)

I.M. II 622
COMBIESCU, D. ; ILIESCU, Mircea
Analiza serică calitativă în diagnosticul febrei tifoide / D. Combiescu, Mircea
Iliescu . – Bucureşti : Tipografia „Cultura” , 1935 . – 23 p. ; 23 cm
Extras: Primul Congres Naţional asupra Boalelor Contagioase. Craiova, 26-28 octombrie
1934
616.927(063)

I.M.II 622
COMBIESCU, D. ; ILIESCU, Mircea
Analiza serică calitativă în diagnosticul febrei tifoide / D. Combiescu, Mircea
Iliescu . – Bucureşti : Tipografia “Cultura”, 1935 . – 23 p. ; 23 cm.
Extras : Primul Congres Naţional asupra Boalelor Contagioase, Craiova, 26-28
octombrie 1934
616.927 (063)

I.M. II 1434/32
COMBIESCU, D. ; STURDZA, S.A.
Untersuchungen über europäischen Flectyphus bei Sohweinem / D. Combiescu,
S.A. Sturdza . – p. 349 – 354 : tab., 23 cm.
616.98

I.M. III 1006/21


COMBIESCO, D. ; ZOTTA, G.
Fièvre boutonneuse (Fièvre exanthématique de Marseille) après inoculation intra-oculaire
expérimentale du produit de broyage de “Rhipicephalus sanguineus” / D. Combiescu, G.
Zotta . – [S.l. : s.n.] , 1932 . – pag. nenum. ; 23 cm.
Extras din: “Comptes rendus des séances de la Société de biologie” (Séance du juillet
1932 – Tome CX, p. 1222)
Coligat
616.981

I.M. IV 176/3
COMEMORAM 100 de ani de la naşterea profesorului Gh. Marinescu, întemeietorul şcolii
româneşti de neurologie . – [S.l. : s.n. , s.a] . - 8 p. ; 34 cm

329
Coligat
61 : 929 (Marinescu, G.)

I.M. V 24
COMEMORARE prof. Dr. Constantin Arsene : 90 de ani de la naştere . – Bucureşti :
Societatea Română de Neurochirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni
Bucureşti , 2002
929Arseni, Constantin

I.M. IV 183/12
[COMEMORARE Prof. RADOVICI] . – [s.l. : s.n. , s.a.] . – 2 p. ; 34 cm
929 Radovici

I.M. II 3221
COMITETUL sanitar din Principatul României: Proect pentru întocmirera Tacsii
vînzării Medicamentelor de către spiţerii aflaţi în Principatul Ţării Româneşti şi
alte rânduieli privitoare la dânşii: Anul 1858 . – Bucureşti : Tipografia lui Ferdinand Om ,
1859 . - 56 p. ; 21 cm
615(09)

I.M. I 19
COMMENT on doit nourrir les bébés et les malades : suivi du fac-simile des lettres des
parents et des photographies des enfants élevés suivant cette méthode / G. Mellin . –
[ S.l. : s.n. ] , [ 1893 ] . – 144 p. : il., fotogr. ; 18 cm
616-053.2(09)

I.M. IV 207
COMPTES rendus : Tome II : Histoire de la Médécine – Maladies internes – Maladies
des enfants / pub. M. Khalil . – Le Caire : Imprimerie Nationale , 1929 . – VII, 1002. : il. ,
pl. , tab. ; 28 cm.
Înainte de titlu : Congrès International de Médecine Tropicale et d’Hygiene. Le Caire,
Egypte, Dècembre 1928 sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Fouad I
Bibliogr. după capitole
61(213)(063)
[613/614](213)(063)
61(09)
616.1/.9
616-053.2

I.M. III 576


COMPTES rendus du Congrès Périodique International de Gynécologie et d’obstétrique
3e session-Amsterdam-Août 1899 . – Amsterdam : Scheltema & Holkema’s Bolkhandul,
1900 . - VIII-XXXI p. , 768 p. : tab. ; 27 cm
Table alphabetique des autours p.765-766
Table alphabetique des matieres p.767-768
618(063)

330
I.M. I 159
COMPTES rendus des séances de la réunion médicale de la II-ème année: Séances du 19
Aôut, 16 Septembre et 13 Octobre 1917. - Bacău: Tipografia H. Margulius Fiu, 1917. -
p. 364-448 ; 20 cm
61(09)

I.M. II 3848
COMPTES rendus des séances de l’Academie des Sciences de Roumanie : Tome VII. –
București : Tipografia “Universul” S.A. , 1943-1945 . – 391 p. : fig., tab. ; 25 cm.
5/6

I.M. III 394


COMUNICĂRI. Secţiunea de inframicrobiologie, microbiologie şi parazitologie . –
Bucureşti : Editura Academiei R. P. R. , 1957 . – II p., 264 p. ; 24 cm
061:576.8
576.858
576.8
576.88/.89

I.M. II 2334
COMUNICĂRILE Academiei Republicii Populare Române / comit. de red. I. S.
Gheorghiu, Gh. Macovei, I. Murgulescu, s. a. . - Bucureşti : Editura Academiei Republicii
Populare Române , 1985 .
Tomul VIII, nr. 1, Ianuarie 1958, 109 p. (1.797.031)
Tomul VIII, nr. 2, Februarie 1958, p. 119-251 (1.797.032)
Tomul VIII, nr. 3, Martie 1958, p. 257-343 (1.797.033)
Tomul VIII, nr. 4, Aprilie 1958, p. 349-440 (1.797.034)
Tomul VIII, nr. 5, Mai 1958, p. 447-549 (1.797.035)
Tomul VIII, nr. 6, Iunie 1958, p. 555-634 (1.797.036)
Tomul VIII, nr. 7, Iulie 1958, p. 639-728 (1.797.037)
Tomul VIII, nr. 8, August 1958, p. 737-869 (1.797.038)
Tomul VIII, nr. 9, Septembrie 1958, p. 877-992 (1.797.039)
Tomul VIII, nr. 10, Octombrie 1958, p. 997-1098 (1.797.040)
Tomul VIII, nr. 11, Noiembrie 1958, p. 1107-1227 (1.797.041)
Tomul VIII, nr. 12, Decembrie 1958, p. 1235-1383 (1.797.042)

I.M. II 3845
CONCURSURI pentru premiile Academiei Române publicate în 1930 . – [București] :
s.n. , 1930 . – 15 p. ; 25 cm.
06

I.M. I 152
CONDACSE, A. ; RĂDULESCU, I. C. ; CAROLI, T.
Porfiriile: biochimie-clinică / A. Condacse, I. C. Rădulescu, T. Caroli . – Bucureşti
: Editura Medicală, 1970 . - 226 p. : fig. ; 20 cm

331
616.633
616.634/.635

I.M. II 3465-4/32
CONDREA, P.
Contributions anatomo-pathologiques a l’étude de la vaccine cérébrale / P.
Condrea . – [S.l. : s.n. ] , 1922 . – 2 p. ; 22 cm
Extras din „Comptes rendus des séeances de la Société de Biologie”, Seance des 19
janvier, 2 février 1922, Tome LXXXVI, pag. 899
Coligat
616.8:615.371

I.M. II 3465-4/9
CONDREA, P.
Contribution a l’étude de la vaccine cérébrale / P. Condrea . – Paris : [ s.n.] ,
1922 . – 1 p. ; 22 cm
Extras din „Comptes des séances de la sociéte de biologie”, Réunion biologique de
Roumaine. Séances des 19 janvier, 2 février 1922, Tome LXXXVI, p. 897
Coligat
619:615.371

I.M. II 3465-4/17
CONDREA, P.
Contributions a l’étude de la vaccine cérébrale / P. Condrea . – Bucarest : [ s.n.] ,
1922 . – 2 p. ; 22 cm
Extras din „Comptes rendus des séances de la Société de Biologie”, Séances 19 janvier et
2 février 1922, Tome LXXXVI, p. 897
Coligat
616.8:615.371

I.M. II 3465-46/1
CONDREA, P.
Sur l’inoculation de pulpe vaccinale dans le testicule du lapin / P. Condrea . - [S.l.:
s.n. , s.a.] . - 2 p. ; 23 cm
Extras din Comptes rendus des séances de la Societe de Biologie, Tome
LXXXVI, p. 895
616-092.9:615.371

I.M. II 1434/11
CONDREA, P. ; POENARU, E. ; MUNTIU, N.
La récupération de l’antitoxine tétanique des caillots de sang provenent des
chevaux hyperimmunises / P. Condrea, E. Poenaru, N. Muntiu . - Bucarest: Typographie
“Cultura”, s.a. . - 4 p.; 23 cm
Bibliogr. p.4
Extras din “Bulletin de l’Académie de Médecine de Roumanie”, VI-eme année,
Tome XI, Nr.3

332
619

I.M. II 1419
CONFÉRENCE Nationale d’Histoire de la Médecine: Rapports et communications
resumes . – Bucarest : s.n. , 1965. - 124 p. ; 24 cm
Conţine fotogr. (portrete)
61(09)(063)

I.M. III 607


CONFERINŢA Naţională de Dermatologie: Bucureşti, România, 27-29 Septembrie
2001: Volum rezumate . - [S.l.] : „Curtea Veche Trading” , 2001 . - 203 p. : tab. ; 30 cm
Pe pag. de titlu: Volumul 46, Nr. 3 Supliment 2001
Supliment al revistei „Dermatovenerologie”
Pe copertă: „Societatea Română de Dermatologie”
616.5(063)

I.M. III 607


CONFERINŢA Naţională de Dermatologie: Rezumatele lucrărilor . - Cluj-Napoca :
Casa de Cărţi de Ştiinţă , 1997 . - 93 p. ; 30 cm
Pe copertă: Societatea Română de Dermatologie [Filiala Cluj]
616.5(063)

I.M. III 607


CONFERINŢA Naţională de Dermatologie: Volum rezumate: Poiana Braşov, România,
28-30 septembrie 2000 . - [S.l.] : „Curtea Veche Trading” , [2000] . - 197 p. ; 30 cm
Pe pag de titlu: Volumul XLV, Nr.3 Supliment 2000
Pe copertă: „Societatea Română de Dermatologie”
616.5(063)

I.M. II 219
CONFERINŢA Naţională de Dermatologie: Focşani 28-30 septembrie 1995: Cancere şi
precancere cutanate. Boli cu transmitere sexuală. Actualităţi Terapeutice: Volum de
rezumate . –Bucureşti : [s.n.] , 1995 . - 185 p. ; 20 cm
Pe copertă: Societatea Română de Dermatologie
616.5(063)

I.M. II 219
CONFERINŢA Naţională de Dermatologie: Rezumatele lucrărilor . – Bucureşti : [s.n.] ,
1963 . - 323 p. ; 24 cm
Înaintea titlului : Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale din R.P.R. Societatea
de Dermatologie
616.5(063)

I.M. II 219
CONFERINŢA Naţională de Dermatologie: Tg.-Jiu 09-12 mai 1996: Volum de rezumate
. - Târgu-Jiu : [s.n.] , 1996 . - 224 p. ; 20 cm

333
Pe pag. de titlu “Societatea Română de Dermatologie”
616.5(063)

I.M. II 1603
CONFERINŢA Naţională interdisciplinară de antibioterapie în specialităţile
chirurgicale: Program. Volum de rezumate: Bucureşti , 20-22 mai 2004: Palatul
Patriarhiei . – Bucureşti : Fundaţia Medicina Azi , 2004 . - 50 p. : fig. , tab. ; 24 cm
Bibliogr. în text
615.33

I.M. II 4298
CONFERINȚA Națională de Istoria Medicinii : Rapoarte și comunicări, rezumate.
București : 27-29 Mai 1965 . – București : [s.n.] , 1965 . – 116 p. ; 24 cm.
Index p. 115-116
Anexe la final
Înaintea titlului : Conferința Societăților de Științe Medicale din R.P.R. Societatea de
Istoria Medicinei
Pe copertă : Conferința Națională de Istoria Medicinii : Contribuția românească la
dezvoltarea științelor medicale
61(09)(063)

I.M. III 632


CONFERINŢA naţională de neurologie : 1. Manifestări neurologice în bolile interne. 2.
Valoarea investigaţiilor neurofiziologice în studiul complicaţiilor neurologice din toate
bolile interne : masă rotundă / Asociaţia Medicală Română de Neurologie. Filiala Iaşi,
Societatea de medici şi naturalişti Iaşi, Disciplina de neurologie U.M.F. Iaşi, Societatea
Română de Neurofiziologie Clinică, Direcţia Sanitară Judeţeană Neamţ, Societatea
Română de Neurologie. Filiala Neamţ . – Piatra Neamţ : [ s. n. ] , 1995 . – 20 p. ; 29 cm
616.8(063)

I.M. I 369
CONFERINŢA pentru studiul problemei ocrotirei copiilor ţinută la 25-26 iulie 1942 :
Cuvântări şi rapoarte . – Bucureşti : Eminescu , 1942 . – 104 p. ; 21 cm.
Înainte de titlu : Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale
364.044.68:616-053.2

I. M. II 1769
CONFERINŢA de reumatologie : Cluj, 4-5 Mai 1950 . – [S.l] . Editura de Stat, 1951 . –
185 p. ; 20 cm. – (Literatura Medicală)
Inaintea titlului : „Ministerul Sănătăţii . Sfatul Medical Ştiinţific”
616.72-002.77

I.M. III 1036


CONFERINŢA : Revistă enciclopedică lunară : Anul VII, nr. 1 şi 2 . – Bucureşti :
Tipografia „Universul”, 1942/1943 . – 62 p. : il. ; 23 cm.
Pe copertă: Conferinţa nr. 1 şi 2 (decembrie 1942-ianuarie 1943)

334
030(042)

I.M. IV 172
CONFERINŢA Sanitară internaţională din Dresda 1893 . - [S.l. : s.n.] , 1893 . - 16 p. ;
34 cm
Manuscris
378
61.(09)(063)

I.M. III 400


CONFERINŢA de stomatologie : 17-19 Decembrie 1956 / Societatea Ştiinţelor
Medicale din R.P.R., Secţia de Stomatologie . – Bucureşti : C.D.M. , 1956 . – 225 p. ; 27
cm
616.314(063)

I.M. II 1599
CONFERINŢA „Zilele pediatriei ieşene”: 16-18 Octombrie 2003 Iaşi . – Iaşi : [s.n.] ,
2003 . - 128 p. ; 21 cm
Înaintea titlului: Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie
Pediatrică. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi. Societatea de
medici şi Naturalişti Iaşi. Clinica a V-a Pediatrie-Gastroenterologie-Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru copii “Sfânta Maria” Iaşi. Ordinul Asistenţilor Medicali din România,
Filiala Iaşi
616-053.2(063)(498 Iaşi)

I.M. II 1624
CONFERINŢE ţinute de d-nii Kiriac, Varnaly, Calalb, Tzonciu, Romano, Rapport : Vol.
II . – Bucuresci : Topografia Carol Göbl, 1888 . – 280 p. : fig ; 23 cm
Înaintea titlului : Laboratorul de Clinică Chirurgicală a d-lui Prof. Asaky
61:061.3

I.M. II 420
CONFLICTELE colective de muncă din 1926 / Ministerul Muncii, Cooperaţiei şi
Asigurărilor Sociale, Direcţia Generală a Muncii, Direcţia de Studii şi Statistică . –
Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „Îndreptarea” , 1927 . – 172 p. : tab. ; 24 cm
Exemplar incomplet
331.109(498)”1926”

I.M. II 420
CONFLICTELE colective de muncă din 1927 / Ministerul Muncii, Cooperaţiei şi
Asigurărilor Sociale, Direcţia Generală a Muncii, Direcţia de Studii şi Statistică . –
Bucureşti : Curierul judiciar , 1928 . – XXXXIII, 72 p. : tab. ; 23 cm
331.109(498)”1927”

I.M. II 1388
CONFLICTUL medical de la „iubirea de oameni”. - [S.l.] : [s.n.] , [s.a.] . - 20 p. ; 24 cm

335
61

I.M. II 1053
I.M. II 2397
I.M. II 4125/1
CONGRÈS de Bucarest 4, 5, 6 et 7 octobre 1936 . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice
„Bucovina” , I. E. Torouţiu , 1936 . – 27 p. ; 23 cm.
Conţine :
MARINESCO, G.
La physiopathologie de l’hystérie
616.8

I.M. III 387


CONGRES d’endocrinologie de Bucarest: 4-6 Juin 1939. Vol. I. Rapports . – Bucureşti :
“Imprimeria Bucureşti” D. D. Rădulescu , 1938 . - 212 p. : il. ; 23 cm
Bibliografie după capitole
616.43(047)

I.M. III 387


CONGRÈS d’endocrinologie de Bucarest : 4-6 Juin 1939 : Vol. II : Communications . –
Bucureşti : Imprimeria Bucureşti D. D. Rădulescu , 1938 . – 141 p. : fig., tab. ; 23 cm
Bibliogr. după cap.
Ex libris mss. “Gh. M…. 1939-1940”
616.43

I.M. III 387


CONGRÈS d’endocrinologie de Bucarest : 4-6 juin 1939 : Vol. III : Communications . –
[S.l.] : Institutul de Arte Grafice „Cartea de Aur” , 1939 . – XI, 182 p. ; 23 cm
616.4(063)
061.3(100):616.4

I.M. III 336


CONGRÈS français de chirurgie: Proces verbaux, mémoires et discussions / president
Le Professeur Guyon ; secretar gen. M. S. Pozzi ; sub. dir. M. Le D. L. Picque . - ed.
a 5-a . – Paris : Librairie Germer Bailliere et c ie Felix Alcan Editeur, 1891.- 694 p.: il.; 24
cm
Conţine 50 figuri în text
616-089(063)

I.M. III 336


CONGRÈS français de chirurgie: Proces verbaux, mémoires et discussion / president M.
Demous; secretar gen. M. S. Pozzi ; sub. dir. L. Picque . - ed. a 6-a. Paris 1892 . –
Paris : Ancienne Librairie Germer Bailliere et C ie Felix Alcan, Editeur, 1892 . - 799 p. : il.
; 24 cm

336
Conţine 86 figuri în text
616-089(063)

I.M. III 336


CONGRES français de chirurgie: Proces verbaux, mémoires et discussions / president U.
Trélat, sub. dir. D. Pozzi . – ed. a 4-a Paris, 1885 . – Paris : Ancienne Librairie Germer
Bailliere et Cie Felix Alcan, Editeur, 1886 . - 668 p. : il. ; 24 cm
616-089(063)

I.M. III 336


CONGRES français de chirurgie: Proces-verbaux, mémoires et discussions / president
Ollier ; sub. dir. S. Pozzi . - ed. a 2-a Paris , 1886 . – Paris : Ancienne Librairie
Germer Bailliere et Cie Felix Alcan, Editeur, 1887 . - 720 p. : il. ; 24 cm
Conţine 27 figuri în text
616-089(063)

I.M. III 336


CONGRES français de chirurgie: Proces verbaux, memoires et discussions / president
M. Le Baron Larrey; secretar gen. M.S.Pozzi; sub.dir. M.Le D.L.Picque . - ed a
4-a Paris 1889 . – Paris : Ancienne Germer Bailliere et C ie Felix Alcan Editeur, 1890 . -
756 p. : il. ; 24 cm
Conţine 55 figuri în text
616-089(063)

I.M. III 336


CONGRÈS français de chirurgie : Proces-verbaux, mémoires et discussion . – Paris :
Secretariat de Association, Librairie Félix Alcan
- 37e session – Paris 1928 / publiés sous la direction M. Maurice Auvray . – LXXIV p.,
1077 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie
- 38e session – Paris 1929 / publiés sous la direction M. Raymond Grégoires . – LXXV
p., 932 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie
- 39e session – Paris 1930 / publiés sous la direction M. Raymond Grégoires . –
LXXXVIII p., 814 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie
- 40e session – Paris 1931 / publiés sous la direction M. Raymond Grégoires . – LXXIX
p., 909 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie
- 41e session – Paris 1932 / publiés sous la direction M. Raymond Grégoires . – LXXIX
p., 916 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie
- 42e session – Paris 1933 / publiés sous la direction M. Raymond Grégoires . – LXXXI
p., 1184 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie
- 43e session – Paris 1934 / publiés sous la direction M. Raymond Grégoires . –
LXXXIII p., 1064 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie
- 44e session – Paris 1935 / publiés sous la direction M. Raymond Grégoires . –
LXXXVIII p., 814 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie
- 45e session – Paris 1936 / publiés sous la direction M. Raymond Grégoires . – XCV
p., 923 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie

337
- 46e session – Paris 1937 / publiés sous la direction M. Henri Mondor . – XCVI p.,
1083 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie
- 47e session – Paris 1938 / publiés sous la direction M. Raymond Grégoires . – XCV
p., 913 p. : fig. ; 24 cm cu bibliografie
030
616-089(030)

I.M. III 335


CONGRÈS française de chirurgie : 52e session - Paris 1949 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. Jean Sénèque . –
Paris : Presses Universitaires de France , 1949 . – LXXVII p., 490 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
063
616-089(063)

I.M. III 337


CONGRÈS française de chirurgie : 57e session - Paris 1955 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. Jean Potel . –
Paris : Presses Universitaires de France , 1955 . – LXXXIX p., 606 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 338


CONGRÈS française de chirurgie : 58e session - Paris 1956 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. Jean Potel . –
Paris : Presses Universitaires de France , 1956 . – LXXXIX p., 346 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 339


CONGRÈS française de chirurgie : 59e session - Paris 1957 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. Jean Potel . –
Paris : Presses Universitaires de France , 1957 . – XC p., 610 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 346


CONGRÈS française de chirurgie : 60e session - Paris 1958 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. Jean Potel . –
Paris : Presses Universitaires de France , 1958 . –XCVIII p., 768 p. : il. ; 24 cm

338
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 340


CONGRÈS française de chirurgie : 61e session - Paris 1959 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. Jean Potel . –
Paris : Presses Universitaires de France , 1959 . – LXXXVII p., 572 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 341


CONGRÈS française de chirurgie : 63e session - Paris 1961 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. Marcel Roux . –
Paris : Presses Universitaires de France , 1961 . – LXXXVII p., 402 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 347


CONGRÈS française de chirurgie : 64e session - Paris 1962 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. Marcel Roux . –
Paris : Presses Universitaires de France , 1962 . – XCVII p., 752 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 348


CONGRÈS française de chirurgie : 65e session - Paris 1963 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. J. L. Lortat . –
Paris : Presses Universitaires de France , 1963 . – XCVII p., 582 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 349


CONGRÈS française de chirurgie : 66e session - Paris 1964 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. Roux . – Paris :
Presses Universitaires de France , 1964 . – XCVIII p., 518 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie

339
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 350


CONGRÈS française de chirurgie : 67e session - Paris 1964 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. J. L. Lortat-Jacob .
– Paris : Presses Universitaires de France , 1965 . – 528 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 351


CONGRÈS française de chirurgie : 68e session - Paris 1966 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. J. L. Lortat-Jacob .
– Paris : Presses Universitaires de France , 1966 . – 634 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 342


CONGRÈS française de chirurgie : 69e session - Paris 1967 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. J. L. Lortat-Jacob .
– Paris : Presses Universitaires de France , 1967 . – XCVIII p., 518 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 343


CONGRÈS française de chirurgie : 70e session - Paris 1968 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. J. L. Lortat-Jacob .
– Paris : Presses Universitaires de France , 1968 . – XCVII p., 582 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. III 344


CONGRÈS française de chirurgie : 71e session - Paris 1969 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. J. L. Lortat-Jacob .
– Paris : Presses Universitaires de France , 1969 . – XCVII p., 752 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole

340
063
616-089(063)

I.M. III 345


CONGRÈS française de chirurgie : 72e session - Paris 1970 : Rapports, discussion et
communications particulières / publiés sous la direction de M. Claude Olivier . –
Paris : Presses Universitaires de France , 1970 . – XCVIII p., 768 p. : il. ; 24 cm
Înaintea titlului : Association Française de Chirurgie
Bibliografie după unele capitole
063
616-089(063)

I.M. II 3243
CONGRÈS français de médecine: XXIe session-liège 1930: Comptes rendus:
Discussions et communications diverses / publ. de J. Roskan, L. Garot, R.
Waucomond . – Paris : Masson et Cie ; Liege: H.Vaillant Carnanne, 1931 . - 435 p. : fig. ;
24 cm
61(042)

I.M. II 1882
CONGRÉS international d’assistance : Tenu du 28 Juillet au 4 août 1889 : Tome premier
. - Paris : G. Pangieret Cie, 1889. – 560 p. : tab. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Exposition Universelle de 1889
364.04(063)

I.M. II 1882
CONGRÉS international d’assistance : Tenu du 28 Juillet au 4 août 1889 : Tome second
. – Paris : G. Pangieret Cie , 1889 . – 774, XV p. : tab. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Exposition Universelle de 1889
364.04(063)

I.M. III 620


CONGRÉS International de dermatologie et de syphiligraphie tenu a Paris en 1889 :
Comptes rendus / ed. Henri Feulard . – Paris : G. Masson , 1890 . – 961 p. : il. ; 24
cm.
Ex libris ştampilă Kalinderu , N.
Alocuţiuni Kalinderu p. 592 şi p. 869
616.5(063)

I.M. II 2672
CONGRÈS International d’Hygiène et de Démographie a Paris en 1889 . – Paris :
Bibliotèque des Annales Économiques, 1890 . - 1267 p. : tab. ; 25 cm
613/614
314

I.M. III 576

341
CONGRES periodique de gynecologie, d’obstetrique et de paediatrie: memoires et
discussions: 1re session-Bordeaux-Aout 1985 / publies par les soins de M. R.
Lefour, M. M. Eng. Menod, L. Hirigoyin, W. Binaud . – Paris : Octave Doin, Editeurs ,
[1895] . - 1035 p. ; 27 cm
618(063)

I.M. III 576


CONGRÈS périodique de gynecologie, d’obstetrique et de paediatrie: II eme session –
Marseille - Octobre 1898: Memoires et discussions / publies par A.Queirel . –
Marseille : Societe de L’Imprimerie du Journal de Marseille, 1899 . - 1016 p. : pl. ; 27 cm
618(063)

I.M. III 576


CONGRÈS périodique international de gynecologie et d’obstétrique Ire session –
Bruxelles - septembre 1892 / publies par Jacobs . – Bruxelles : Henri
Lamortin, Libraire-Editeur, 1894 . - VIII-XVI p, 876 p.: fig., tab.; 27 cm
618(063)

I.M. III 576


CONGRES périodique international de gynecologie et d’obstetrique 2me session –
Geneve- septembre 1896 : Gynecologie: Ier Volume / publies par Betrix . -
Genève: Georg&Co, Libraires de l’Universite, 1897. - 486 p. ; 27 cm
Coligat
618(063)

I.M. III 576


CONGRÈS périodique international de gynecologie et d’obstetrique 2me session –
Geneve- septembre 1896: Gynecologie: 2me Volume / publies par Betrix.-
Genève : Georg&Co, Libraires de l’Universite, 1897. - 334 p. ; 27 cm
Coligat
618(063)

I.M. III 573


CONGRESIS: 3rd International Congress for Medical Students and young Doctors: 16th-
19th of march 2006 / Medical Students Society Iaşi; University of Medicine and
Pharmacy „Gr.T.Popa” Iasi-Iasi: Stef, 2006 . - 109 p. ; 30 cm
Index p.103-109
ISBN 978-973-87769-5-1
61(063)

I.M. II 2774
CONGRESUL al XIII-lea: Staţiunile Balneare şi Climaterice din România: Raport /
SAABNER-TUDURI, Alexandru . – Bucureşti : Noua Tipografie profesională
Dimitrie C. Ionescu , 1909 . - 20 p. ; 22 cm
Înaintea titlului: Asociaţia Generală a Medicilor din Ţară
Însemnare manuscrisă pe coperta I

342
61(063)

I.M. II 2816
CONGRESUL medicilor în vederea reformei învăţământului medical . – Bucureşti :
Institutul de Arte Grafice “Speranţa”, 1916 . - 74 p. ; 22 cm
Înaintea titlului: “Asociaţia Generală a medicilor din ţară”
61:378

I.M. II 216
CONGRESUL Naţional de Dermatologie : rapoarte şi comunicări . – Bucureşti : [ s.n. ] ,
[ 1969 ] . – 208 p. ; 24 cm
Înaintea titlului: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale din Republica Socialistă
România. Societatea de Dermatologie
616.5063)

I.M. II 2937
CONGRESUL Naţional de Farmacie: 28-30 septembrie 2006, Cluj-Napoca, România:
Rezumate . - ed. a 13-a . - Cluj-Napoca : [s.n.], 2006 . - 336 p. : fig. ; 24 cm
Înaintea titlului: Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România. Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţeganu” Cluj-Napoca
615(063)

I.M. II 1788
CONGRESUL Naţional de Gastroenterologie: Program . – Bucureşti : [s.n.] , 1967 . -
137 p. ; 20 cm
Înaintea titlului: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale din Republica Socialistă
România. Societatea de Gastroenterologie
616.33/ .34(063)

I.M. II 1694
CONGRESUL Naţional de Medicină Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală
cu participare internaţională: 5-7 octombrie 1992: Sinaia-România: Rezumate The
National Congres of Physical Medicine Balneology and Medical Rehabilitation: October
5-7, 1992: Sinaia-Romania : [s.n.] , 1992 . - 247 p.; 25 cm
Index la final
615.83(063)

I.M. II 1746; I.M. II 4302


CONGRESUL Naţional de Medicină Internă. Bucureşti : Întreprinderea Poligrafică “13
Decembrie 1918” , 1964 . - 381 p. ; 24 cm
Index p.377-381
Înaintea titlului: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale din R.P.R. Societatea de
Medicină Internă. Academia Republicii Populare Române. Secţia de Ştiinţe Medicale.
Institutul de Medicină Internă
616.1/.9(063)

343
I.M. II 1789
CONGRESUL Naţional de Neurologie: Program: Insuficienţa circulatorie cerebrală.
Lobul temporal. Neuropatiile toxice . – Bucureşti : [s.n.] , 1966 . - 73 p. ; 20 cm
Înaintea titlului: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale din Republica Socialistă
România. Societatea de Neurologie şi Neurochirurgie
616.8(063)

I.M. II 4139
CONGRESUL Naţional de Tuberculoză : III / sub înaltul patronaj al M.S. Regelui Carol
II . – Iaşi : [s.n.] , 1935 . – LIV, 747 p. : fig. ; 25 cm.
616-002.5(063)

I.M. III 234


CONGRESUL românilor de peste hotare aflători în ţară : 15 martie 1915 . – Bucureşti :
[s.n. ] , 1915 . – 128 p. ; 22 cm
061.3(=135.1)

I.M. II 2782
CONGRESULU Internationale de Statistică ţinutu la Florenţa (de la 29 Septembrie până
la 5 octombrie 1867) introducţiune de Gr.Vulturescu . – Bucuresci : Imprimeria
Statului , 1867 . - 47 p. ; 23 cm
311

I.M. II 215
CONSFĂTUIREA anuală de dermatologie : Baia Mare, 6 şi 7 oct. 1978 : 1. Probleme
actuale în sifilis. 2. Cazuri clinice deosebite de deratologie : uz intern . –
[ Bucureşti ] : [ s.n. ] , [ 1978 ] . – 221 p. ; 21 cm . – ( Uniunea Societăţilor de Ştiinţe
Medicale ; Societatea de Dermatologie )
616.5(063)

I.M. II 215
CONSFĂTUIREA anuală de dermatologie: Deva-Geogiu, 7-8 Octombrie 1983 . – Bucureşti :
[s.n.] , 1983 . - 88 p. ; 24 cm
Înaintea titlului: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale. Societatea de Dermatologie
Dermatologie
616.5(063)

I.M. II 215
CONSFĂTUIREA anuală de dermatologie. Tema : Infecţiile genitale specifice şi
nespecifice şi implicaţiile lor socio-demografice : rapoarte şi comunicări : Masă
rotundă : Implicaţiile şi limitele dermato-chirurgiei . – Arad : [ s.n. ] , 1985 . – 176 p. ; 24
cm.
616.5(063)
616.5-089

I.M. II 215

344
CONSFĂTUIREA anuală de dermatologie pe ţară: Factorul profesional în bolile de
piele: Rapoarte şi comunicări: Rezumate . - Cluj-Napoca : [s.n.], 1984 . - 167 p. ; 21 cm
Înaintea titlului: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale. Societatea de
Dermatologie. Filiala Cluj. Direcţia Sanitară a Judeţului Cluj.
616.5(063)

I.M. II 215
CONSFĂTUIREA anuală de dermatologie pe ţară : Infecţii cutanate cu prococi-
prevenire şi combatere. Achiziţii recente în terapia dermato-venerologică. –
Craiova : [ s.n. ] , 1987 . – 204 p. : tab. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale. Societatea de Dermatologie.
Direcţia Sanitară a Judeţului Dolj. Facultatea de Medicină Craiova
616.5(063)
616.97:616.5-08(063)

I.M. II 215
CONSFĂTUIREA cu tema „Probleme actuale de terapie în dermatologie”: Rapoarte şi
rezumatele comunicărilor . - Rm.Vâlcea : [s.n.] , 1975 . - 149 p. ; 20 cm
Înaintea titlului: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale. Societatea de Dermatologie
616.5-08(063)

I.M. II 215
CONSFĂTUIRILE Societăţii de Dermatologie din anul 1961 : Târgu Mureş : 30 iunie-1 iulie,
Brăila : 20-21 octombrie . – Bucureşti : [s.n.] , 1961. - 514 p.: tab. ; 24 cm
Înaintea titlului: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale. Societatea de Dermatologie
616.5(063)

I.M. II 2331
CONSIDERAŢII asupra exsanguinotransfuziei la adult -14 cazuri / I. Segal, M. Laxer, I.
Iacson, H. Costin . – Bucureşti : Editura Medicală , 1958 . – p. 203-209 ; 23 cm
616.15

I.M. II 596
CONSIDÉRATIONS sur la structure de l’pophyse mastoide pendant les affections de
l’oreille moyenne : d’après une statistique de 200 radiographies / Virgil Bratesco,
G. N. Giurea, Virgil Racoveano, V. Ionesco . – Paris : Masson et C ie , 1932 . – 1333-1342
p. : il. ; 23 cm.
Extras din „Les annales d’otolaryngologie”, No. 12, Decembre 1932
616.284

I.M. II 2119/7 (volumul 2)


CONSIDERATIONS sur les plaies du diaphragme par la vase thoracique . – Paris :
F.Alcon, 1893 . - 24 p. : fig.; 22 cm
Extras din Congres francais de chirurgie, 1893
617.54/.55

I.M. II 1434/21

345
CONSIDERAŢIUNI asupra unui caz de bacteriemie cu B. Perfringens provocată în
urma unei injecţiuni medicamentoase / C. Banciu, N. Nestorescu, Vensan, Alex.
Ionescu . – Bucureşti : Tip. „Cultura”, 1941 . - 9 p. ; 23 cm
Extras din Revista Ştiinţelor Medicale, No. 6, 7- Iunie- Iulie 1941 (pag. 423-431)
616.98

I.M. II 3669/3
CONSIDERAŢIUNI asupra osteoperiostitei orbitare de natură sifilitică . – [Bucureşti] :
[s.n. : s.n.] . – 16 p. ; 23 cm.
Bibliogr. P. 14-16
Coligat
617.78-002.6

I.M. IV 183/2
CONSIDERAŢIUNI asupra relaţiilor între epilepsie şi delir sistematizat : Epilepsie
mnezică constantă cu paranoia de influenţă / Octav Maller, G. N. Constantinescu,
A.Vreja . - [S.l. : s.n., s.a.] . - 16 p. ; 34 cm
616.853
616.893

I.M. II 2854
CONSIDERAŢIUNI asupra represiunei fraudelor alimentare la noi şi în alte părţi :
Organizarea laboratorului. Rapoarte şi dări de seamă 1908-1910 . – Bucureşti :
Tipografia G. A. Lăpuşneanu , 1910 . - 259 p. : tab. ; 23 cm
613.2

I.M. IV 40
CONSTANTIN, Angelescu C.
Memoriu de titluri şi lucrări / dr. Angelescu C. Constantin . – Bucureşti : Lito
Cometa , 1943 . – 38 p. ; 25 cm
Donaţia Prof. Dr. Simion Iagnov
929Anghelescu, Constantin

I.M. II 2369
CONSTANTIN CHIRICESCU : doctor în teologie, profesor universitar : 21 ianuarie
1863 - 9 ianuarie 1929. Viaţa şi opera lui. Aprecieri a diferite personalităţi
culturale şi ale presei . – Bucureşti : Tipografia Cărţilor Bisericeşti , 1931 . – 59 p. ; 23
cm.
929 Chiricescu, Constantin

50.363, 76, 762, 79, 80, I.M. II 1588


CONSTANTIN, Cristian [Zeus]
Întâlniri în amfiteatru / Cristian Constantin . - ed. a 2-a . – Bucureşti : S. C.
Lumina Tipo , 2007 . - 178 p. : il. ; 21 cm
Bibliogr. p. 157
Ex. Cu nr. de inv. 1.796.461 conţine dedicaţie din partea autorului

346
821.135.1-94

I.M. II 2804
CONSTANTIN, Daniel
Câteva consideraţiuni asupra simfineotomiei : Un nou mod de sutură a simfinei
pubiane - sutura cu agrafe / Constantin Daniel . – Bucureşti : Tipografia Gutenberg
Joseph Gobl , 1907 . - 7 p. ; 22 cm
618.13-089

I.M. II 2805
CONSTANTIN, Daniel
Contribuţiuni la studiul descriptiv al leuziei normale / Constantin Daniel . –
Bucureşti : Tipografia Gutenberg , Joseph Gobl, 1907 . - 18 p. ; 22 cm
Bibliogr. în tex
Înaintea titlului: Lucrări de ostetrică
618.4

I.M. II 2806
CONSTANTIN, Daniel
Note din istoria ginecologiei : Jean Liebaut : gynecolog / Constantin Daniel . –
Bucureşti : Tipografia Gutenberg Joseph Gobl, 1906 . - 11 p. ; 23 cm
618

I.M. I 194
CONSTANTIN, Dumitru
Inteligenţa materiei / Dumitru Constantin . – Bucureşti : Editura Militară, 1981 . -
347 p. ; 19 cm
Bibliogr. selectivă p.323-334
Rezumat în lb.engl., fr. şi rusă
117
577

I.M. II 2956
CONSTANTINESCO, Constantin-G.
Anatomie de la rate: Recherches sur sa forme, ses rapports, ses ligaments et ses
moyens de fixite / Constantinesco, Constantin-G. . – Paris : Georges Carre et C.Naud,
Editeurs , 1899 . - 92 p. ; 25 cm
Înaintea titlului: Travail du laboratoire du chef des travaux anatomiques
611.41

I.M. II 3852
CONSTANTINESCO, Dan
Essai sur l’angoisse et l’anxiete / Dan Constantinesco . – Paris : Vigot Freres,
Editeur , 1934 . – 109 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 92-108
616.89

347
I.M. II 542
CONSTANTINESCO, Georges
Un cas de rétrécissement tuberculeux de l’urèthre chez un malade atteint de
tuberculose de l’appareil urinaire / Georges Constantinesco . – Laval : Imprimerie L.
Barnéoud & Cie , 1911 . – 19 p. : il. ; 21 cm.
Extrait des „Annales des maladies des organes génito-urinaires” , no. 22 , 1911
616.617-002.5

I.M. II 2695
CONSTANTINESCU, C.
Un mijloc de tratament chirurgical al peritonitei generalizate / C. Constantinescu .
– Bucureşti : Tipografia “Gutenberg” Joseph Gobl, 1906 . - 18 p. ; 23 cm
Comunicare făcută de Congresul pentru Înaintarea Ştiinţelor 1906, Secţiunea
Chirurgie
616.381-002-089

I.M. II 3049
CONSTANTINESCU, C.
Un procedeu simplu de cură radicală în hernia inghinală / C. Constantinescu . –
Bucureşti : Tipografia “Speranţa”, s.n. . - 20 p. ; 23 cm
617.557-007.43

I.M. II 1179
I.M. II 2764
CONSTANTINESCU, C.
Tratamentul fracturilor prin sutura şi coaptarea fragmentelor osoase cu catgut / C.
Constantinescu . – Bucureşti : Tipografia “Gutenberg”, s.a . - 29 p. : fig. ; 23 cm
616.71-001.5

I.M. II 2761
CONSTANTINESCU, C. D.
Syndromul Basedow la bărbat / C. D. Constantinescu . – Bucureşti : Tip. Cultura,
1915 . - 39 p. ; 23 cm
Extras din “Revista Ştiinţelor Medicale”, No.5-6 Anul 1915
616.441-008.61-055.1

I.M. II 2249/13
CONSTANTINESCU, C. ; GOMOIU, Victor
13 casuri de hysterectomie abdominală / C. Constantinescu, Victor Gomoiu . -
[S.l. : s.n. , s.a.] . - 10 p. ; 23 cm
Parte din “Fragmente de chirurgie de Victor Gomoiu”
Coligat
618.14-089.85

I.M. II 2249/10

348
CONSTANTINESCU, C. ; GOMOIU, Victor
Alcoolul în chirurgie / C. Constantinescu, Victor Gomoiu . - [S.l. : s.n., s.a.] . - p.
3-35 : tab. ; 23 cm
Bibliografie p.27-35
Parte din “Fragmente de chirurgie de Victor Gomoiu”
Coligat
616-089:613.81

I.M. II 2520
CONSTANTINESCU, Corneliu
Expunere de titluri activitate şi lucrări / Corneliu Constantinescu . – Bucureşti . -
“Bucovina”, I. E. Toronţiu, 1947 . - 76 p. ; 24 cm
616-053.2:929 Constantinescu, C.

I.M. II 2249/14
CONSTANTINESCU, C.; GOMOIU, V.
Un caz de tuberculoză organelor genitale interne la femei / C. Constantinescu,
Victor Gomoiu . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - 7 p. ; 23 cm
Înaintea titlului: Spitalul Colţea Clinica I Chirurgicală
Parte din „Fragmente de Chirurgie de Victor Gomoiu”
Coligat
618.1-002.5

I.M. II 2088
CONSTANTINESCU, G. K.
Ereditatea experimentală : Studiu biologic cu aplicaţie la creşterea animalelor şi
plantelor / G. K. Constantinescu . – Viena : Tipografia Ignaz Spitz & Söhne , 1922 . - IV,
132 p. : fig, tab. ; 23 cm
Bibliogr. p.130-132
581.169
58.08

I.M. I 412
CONSTANTINESCU, G. K.
Ereditate și eugenie / G. K. Constantinescu ; cuv. Introd. G. Marinescu . –
București : Editura Librăria Academica , [s.a.] . – 103 p. : fig. ; 18 cm.
613.94

I.M. II 3006
CONSTANTINESCU, George
Incontinenţa de urină simptomatică în tuberculoza renală / George Constantinescu
. – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale, F. Gall Fii , 1919 . - 15 p. ; 24 cm
616.61-002.5

I.M. II 1661/10
CONSTANTINESCU, Gh.

349
Kyst mellicer în regiunea cervicală anterioară / Gh. Constantinescu . – Buzeu :
Noa Typographie Română A. Georgescu, 1873 . – 1873 . - 39 p. ; 21 cm
616.83-006.6
611.93

I.M. II 1975
CONSTANTINESCU, I.
Causele şi prevenirea orbirii în România / I. Constantinescu . – Bucureşti :
Tipografia Serviciului Geografic al Armatei , 1919 . - 17 p. ; 24 cm
617.751.98

I.M. II 2661
CONSTANTINESCU, I.
Conjunctivita granuloasă / I.Constantinescu . – Bucureşti : Tipografia Dreptatea,
1899 . - 61 p. ; 23 cm
617.711-002

I.M. II 2473
CONSTANTINESCU, I.
Practica boalelor de ochi pentru medici şi studenţi / I. Constantinescu . –
Bucureşti : Tipografia Serviciului Geografic al Armatei , 1919 . – 530 p. : il. ; 22 cm.
Index p. 516-523
Dedicaţia autorului către Toma Ionescu
617.7

I.M. II 2666
CONSTANTINESCU, I.
Tratamentul glaucomului / I.Constantinescu . - [S.l : s.n., s.a.] . - 39 p. ; 22 cm
617.7-007.681

I.M. II 929
CONSTANTINESCU, I., medic colonel
Practica boalelor de ochi pentru medici şi studenţi / Medic Colonel I.
Constantinescu . – Bucureşti : Tipografia Serviciului Geografic al Armatei , 1919 . – 529
p. : fig., planşe ; 23 cm
617.7

CONSTANTINESCU, I. D.
Retroversiunea uterului gravid complicată de retenţiunea totală de urină / I. D.
Constantinescu . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - p. 39-42; 22 cm
Coligat
618.14:618.3

I.M. II 56
CONSTANTINESCU, Ilie

350
Medicul rezervist la începutul războiului : conferinţă ţinută în searade 28 ianuarie
şi tipărită de Societatea ştiinţelor medicale din Bucureşti / dr. maior Ilie Constantinescu .
– Bucureşti : Tipografia “Universala” Iancu Ionescu , 1913 . – 14 p. : tab. ; 21 cm
61(09)

I.M. III 629


CONSTANTINESCU, Iosefina Marilena
Studiul acţiunii vasopresiunii asupra fosforilazelor cerebrale / Iosefina Marilena
Constantinescu . – Bucureşti : [ s. n. ] , 1969 . – 29 p. ; 30 cm.
Rezumatul tezei de doctorat în medicină
Înaintea titlului : Institutul de Medicină şi Farmacie. Bucureşti
577.175.3
612.8.018

I.M. II 2102
CONSTANTINESCU, M.
Alimentaţia în tuberculoză / M.Constantinescu . - Bocşa Montană :
Tip.“Minerva”, 1944 . - 24 p. ; 21 cm
613.2:616.24-002.5

I.M. II 1870/7
CONSTANTINESCU, M. I.
Cum trebuie să luptăm contra sifilisului ereditar : Ce se face la noi în ţară / M. I.
Constantinescu . – Bucureşti : Tipografia „Cultura” , 1929 . – p. 388-399
Extras din : Revista ştiinţelor medicale, an XVIII, apr. 1929 , nr. 4
616.972-056.7

I.M. I 246
CONSTANTINESCU, M. I.
Prevenirea şi combaterea raţională a sifilisului: Poveţe pentru ambele sexe la toate
vârstele / M. I. Constantinescu . - ed. a. 2-a rev. şi adăug. . – Focşani : Tipografia
“Învăţătorul român”, 1926 . - 62 p.: fig.; 19 cm
616-002.6-084-039.71

I.M. I 54
CONSTANTINESCU, M. I.
Prevenirea şi combaterea raţională a sifilisului : poveţe pentru ambele sexe la
toate vârstele / M. I. Constantinescu . – ed. a 3-a rev. şi adăugită . – Focşani : Tipografia
“Învăţătorul Român” , s.a. . – 72 p. : tab. ; 20 cm
616.972-084
616-002.6-084

I.M. III 78
CONSTANTINESCU, Marius

351
Istoric : 1926-1937 : Partea III-a / Marius Constantinescu . – Bucureşti :
Tipografia “Furnica” Gh. Nicolau , 1937 . – 309 p. : il. ; 25 cm . – ( Societatea Studenţilor
în Medicină, Bucureşti )
Dedicaţie

I.M. II 537
CONSTANTINESCU, N.
Problema tifosului exantematic în lumina noilor cercetări / N. Constantinescu . –
Iaşi : Tip. „Goldner” , 1934 . – 61 p. : il. ; 23 cm
Extras din Conferinţele Asociaţiei Asistenţilor Facultăţii de Medicină Iaşi. Chestiuni
medicale de actualitate – 1934
Dedicaţie
616.927-092.9

I.M. III 169


CONSTANTINESCU, N.
Un savant român : profesorul Constantin Levaditi : Extars din Revista Medico-
Chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, Anul LVIII, Nr. 3-4, 1947
Dr. N. Constantinescu . – Iaşi : Tipografia „Lupta Moldovei”, 1947 . – 22 p. ; 23
cm.
929Levaditi, Constantin

I.M. II 1181
CONSTANTINESCU, N. A.
Dare de samă asupra întemeierii şi activităţii institutului pentru studiul Europei
Sud-Estice / N. A. Constantinescu . - Bucureşti : Editura Institutului, 1926 . - 32 p. ; 24
cm
061.26:008

I.M. II 3853
CONSTANTINESCU, N. ; CHELĂRESCU, Maria ; DRAGOMIR, Constanța
Cercetări experimentale asupra imunității în febra recurentă umană (sp.
recurrentis) / N. Constantinescu, Maria Chelărescu, Constanța Dragomir . – București :
Editura Academiei Republicii Socialiste Populare Române , 1950 . – 33 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 32-33
Extras din Analele Academiei Republicii Populare Române. Seria Științe
Medicale, Tomul II, Memoriul 9
616.92/.93

I.M. II 515
CONSTANTINESCU, Ovidiu
Realizările Italiei în lupta contra tuberculozei . Tuberculoza în România / Ovidiu
Constantinescu . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice “Eminescu” , 1942 . – 64 p. :
fig. ; 21 cm
Bibliogr. p. 63
Ex libris ştampilă “Sanatoriul de TBC Geoagiu”

352
616-002.5-084

I.M. II 422
CONSTANTINESCU, Paul
Un nou tratament a hemoragiilor uterine : Extractul de epifisă / Paul
Constantinescu ; prefaţă C. I. Parhon . – Bucureşti : Imprimeria Bucureşti , s.a. – 106 p. ;
23 cm
Bibliografie p. 95-106
Conţine dedicaţia autorului
618.174:616.4

I.M. 1434/13
CONSTANTINESCU, Piareta ; TERITEANU, E.
Contributions a l’étude du plasmodium ovale / Piareta Constantinescu, E.
Teriteanu . – Bucarest : Typographie “Cultura”, s.a . - 15 p. ; 23 cm
Bibliogr. p.13-15
Extras din “Bulletin de l’Academie de Medicine de Roumanie”, VI-eme annee,
Tome XI, Nr.3
616.936

I.M. I 140
CONSTANTINESCU, Stelian I.
Din problemele educaţiei : Studii de psihologie şi pedagogie : Lucrare distinsă de
Academia Română / Stelian I. Constantinescu . – H. Steinberg&Fiu, Editori, 1924 . - VII
p., 271 p. ; 18 cm
159.9:37

I.M. II 2803
CONSTANTINIU, C.
Staţiunile balneare ale statului / C. Constantiniu . – Bucuresci : Tipografia Curţii
Regale F. Göbl Fii , 1896 . – 48 p. : 23 cm.
Dedicaţie : „Dr. Felix în semn de cea mai distinsă consideraţiune”
615.838(498)

I.M. II 566
CONTESCU, D.
Adevărul asupra eredităţii culorii brumării la oile ţurcane / prof- dr. D. Contescu .
– Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Centrală , 1941 . –
18 p. ; 23 cm
591.15
575.1

I.M. II 1656
CONTRIBUŢIE la studiul inervaţiei glandei tiroide / Ion T. Niculescu, Al. Ciplea, L.
Fotui, S.Coşoveanu-Voinescu . - [S.l.] : [s.n.] , 1952 . – p. 383-386 : il. ; 25 cm
Înaintea titlului: Comunicările Academiei R.P.R. Tomul II, Nr.5-6, 1952

353
612.44:612.8

I.M. II 1656
CONTRIBUŢIE la studiul terminaţiilor nervoase din rinichi / Ion T. Niculescu, A. Hagi-
Paraschiv, A. Enăchescu, D. Onicescu, N. Carp, P. Trifu, Ioana Răileanu . - [S.l.] : [s.n.],
[s.a.] . - 203-212 p : il. ; 25 cm
Bibliografie p.211
612.46:612.8

I.M. II 2331
CONTRIBUŢII la serologia mielomului multiplu / E. Gold, A. Bălan, M. Fotino, V.
Butte . – Bucureşti : Editura Medicală , 1958 . – p. 41-43 : fig ; 23 cm
Coligat
616.15

I.M. II 41
CONTRIBUŢII la studiul legăturilor medicale româno-ruse ; Culegere alcătuită de
colectivul catedrei de Istoria Medicinei de la I.M.F. Cluj, sub conducerea Prof. Dr.
Valeriu Bologa . – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică , 1952 . – 108
p. ; 21 cm
61(09)

I.M. II 1656
CONTRIBUŢII la studiul terminaţiilor nervoase din ficat şi căile biliare / I. T.
Niculescu, A. Hagi-Paraschiv, Aurelia Enăchescu, Ruxandra Bădescu, Ioana Răileanu . -
[S.l.] : [s.n.], 1955. - 609-620 p. : il. ; 25 cm
Bibliografie p. 619-620
Înaintea titlului: Buletin Ştiinţific. Secţiunea de Ştiinţe Medicale. Tomul VII, nr.2,
1955
612.35:612.8
616.36-008.8

I.M. II 1275/1
CONTRIBUTION anatomo-clinique à l’étude du virilisme ovarien / A. Cosacesco, St.
Draganesco, M. Georgesco, G. T. Dinischiotu . – Paris : Masson et C ie Editeurs, 1931 . -
24 p. : fig. ; 22 cm
Înaintea titlului: Luteinome de l’ovaire
Extrait de la Presse Medicale (Nr. 68, du 26 Aôut 1931)
618.11

I.M. II 1434/22
CONTRIBUTION a l’étude de l’action préventive de l’atébrine / M. Ciucă, L. Ballif, M.
Chelaresco, N. Lavrinenko . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului
Imprimeria Naţională, 1941 . - p. 355-401 ; tab ; 23 cm
Extras din Archives Roumaines de Pathologie experimentale et de microbiologie

354
616.98

I.M. II 2411/13
I.M. III 1008/32
CONTRIBUTION a l’étude de l’hétéromorphisme des maladies familiales a l’occasion
de nonveaux cas de paraplégie spasmodique familiale de type pyramido-extrapyramidal /
G. Marinesco, State Draganesco, dr. Grigoresco, St. Chiser . – Poitiers : Société Française
d’Imprimerie , 1932 . – 6 p. : fig ; 24 cm.
Extras din “Revue neurologie”, No. 5, Mai 1932
Coligat
616.8-009.11/.12-056.7

I.M. II 2486/6
CONTRIBUTION a l’étude des localisations dans les noyaux bulbo-protubérantiels
(hypoglosse et facial) chez l’homme . - [S. l. : s. n. , s. a.] . – 16 p. ; 23 cm.
Coligat
616.833.17/.19

I.M. II 1434/17
CONTRIBUTION a l’étude du mécanisme de l’immunité acquise dans l’infection
intentionnellement provoquée par le Plasmodium lenovolesi duz l’homme / M. Ciuca, G.
Bodenski, P. Ionescu, E. Teriteanu . – Bucuarest : s.n. , 1938. – [2 p] ; 24 cm.
Extras din “Comptes rendus des séances de la Société de biologie” , Tome
CXXIX, 1938, p. 1234
Coligat
576.8

I.M. II 1274/19
CONTRIBUTION a l’étude du parasitisme intestinal en Roumanie / G. Zotta, E. Radovici,
M. Jordan, I. Mardare . – [S.l. : s.n., s.a.] . – p. 807-815 ; 27 cm.
Extras din “Hommage a la Mémoire Jean Çantacuzène : Vol. 2
Coligat
576.8(498)

I.M. II 3920/7
CONTRIBUTIONS cliniques et physio-pathologiques à l’étude des troubles
respiratoires dans l’encéphalite épidémique / G. Marinesco, O. Sager, A. Kreindler, I.
Lupesco . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 25 p. : fig. ; 23 cm.
Bibliogr. P. 23-25
Anexe la final
Coligat
616.831-002

I.M. II 1434/2

355
CONTRIBUTIONS à l’étude du Pl. Falciporum : Observations sur une souche de parasite qui a
subi de nombreux passages / M. Ciucă, L. Ballif, M. Chelaresco, N. Lavinenko . – Paris : Masson et
Cie, , Editeurs, 1938 . – p. 85 – 101 : fig; 24 cm
Extras din “Archives Roumaines de Pathologie Experimentale et de
Microbiologie, T.11, Nr. 1, Martie 1930
Coligat

I.M. II 1434/7
CONTRIBUTIONS à l’étude de la toxicité de l’endotoxine glucido - lipidique du
proteus x. / M. Ciuca, L. Messrobeanu, A. Bodenski ; M. Franke, G. Munteanu . –
Bucureşti : Tipografia “Cultura”, 1941 . – 14 p. : tab. ; 23 cm
Bibliogr. p. 14
Extras din “Revista ştiinţelor medicale” , No 2-3, Februarie – Martie 1941
615.9 : 619

I.M. II 2119/3 (volumul 1)


CONTRIBUŢIUNI la studiul tetanosului : Experimente asupra tratamentului său . – [S.l.
: s.n. , s.a.] . – 50 p.; 23 cm
Coligat
Dedicaţie ness.
616.9

I.M. IV 174/1
CONTRIBUŢIUNI la problema tromboflebitelor cerebrale / N. Ionescu Siseşti, Şt.
Drăgănescu, C. Bălăceanu-Stolnici, A. Mareş . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - 7 p. ; 31 cm
616.831-005

I.M. II 4126
CONTRIBUŢIUNI la studiul chimioterapiei tuberculozei experimentale la cobai : Vol. 1
. – Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române , 1949 . – 306 p. : fig., tab.
; 24 cm.
Înaintea titlului : Academia Republicii Populare Române. Studii şi Cercetări. I
616-002.5

I.M. II 3669/4
CONTRIBUTIUNI la studiul transplantării corneane . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 14 p. ; 23
cm.
Coligat
617.713-089.843

I.M. II 2331
CONTROLUL hematologic al personalului care lucrează cu raze roentgen / G. Bianu, C.
Catcudache, M. Oardă, Al. Theodorescu . – Bucureşti : Editura Medicală , 1958 . – p.
153-156 : fig : 23 cm

356
Coligat
616.15

I.M. II 785
CONVENŢIA sanitară internaţională pentru navigaţia aeriană . Publicată în Monitorul
Oficial Nr. 39. Partea I din 15 februarie 1935 . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală , 1935 . – 28 p. ; 23 cm . – ( Ministerul
Muncii, Sănătaţii şi Ocrotirilor Sociale )
613.693(094):341.24

I.M. V 3
CONVENŢIA sanitară internaţională de la Paris din 1926 publicată în “Monitorul
Oficial” Nr. 210 din 22 Septembrie 1928 . – Bucureşti : Imprimeriile Statului , 1928 . –
63 p. ; 32 cm . – ( Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale )
614(09)

I.M. II 2795
CONVENŢIUNEA Sanitară Internaţională privitoare la ciumă : Încheiat la Veneţia la
7/19 Martie 1897 (Promulgată în „Monitorul Oficial” No. 208 din 19/31 Decembrie
1898) . – 87p.; 23 cm.
616.9(09)

I.M. V 7
CONVENŢIUNEA sanitară internaţională pentru a întâmpina Invaziunea ciumei şi a
holerei încheiată a Paris la 1 noembrie / 3 decemvrie 1903 . – [ Bucureşti ] : [ s.n. ] ,
[ 1903/1904 ] . – 115 p. ; 33 cm
61(09)

I.M. II 2110
COPELMAN, Louis S.
Psihodiagnosticul porschach în lumina activităţii dinamice a scoarţei cerebrale / S.
Louis Copelman ; trad. G. Marinescu . – Bucureşti : Societatea Română de Cercetări
Psihologice, 1935 . – 47 p. : il ; 23 cm.
616.8 : 159.9-071
159.9:616.8-071

I.M. II 239
COPELMAN, Louis S.
Reflexul psiho-galvanic: I: Problema factorilor determinanţi / Louis S.
Copelman . - [S.l.] : Societatea română de cercetări psihologice , 1938 . - 64 p. ; 24 cm .
- (Biblioteca de studii psihologice)
Bibliogr. p. 57 – 59
612.821.6:159.9
159.9:612.821.6

I.M. II 2087

357
COPELMANN S.
Chistele hidatice pulmonare / S. Copelmann . – Bucureşti : Tipografia Kalber,
1906 . – 65p ; 24 cm.
Bibliogr. p. 65
Înaintea titlului: Institutul de Anatomie topografică şi chirurgie
616.24-002.9

I.M. II 2730/13 (vol. IV)


COPELMANN, S.
Chistele hidatice pulmonare (cu 5 radiografii) / S. Copelmann . – Bucureşti :
Tipografia Kalber, 1906 . – 65p. : fig; 22 cm.
Bibliogr. p. 65
Înaintea titlului : Institutului de Anatomie topografică şi chirurgie
616.24-006.2

I.M. III 142


COPENHAGEN University : 500 Years of science and scholarship / Svend Erick Stybe .
– Copenhagen : The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs , 1979 . – 220 p. : il. ; 26
cm
378

I.M. II 1919
COPILOV, F.
Povestiri despre chirurgi / F. Copilov ; il. N. Petrovaia . – Bucureşti : Editura
Tineretului, 1954 . – 190p. : fig. ; 20 cm.
616-089(09)
821.161.1-342:617

I.M. IV 183/17
CORBEA, J.
Solidaritatea şi lupta : Unicul mijloc de mântuire al popoarelor albe / J. Corbea . –
[s.l. : s.n., s.a.] . – 1 p. ; 34 cm.
Extras din ziar
61(09)

I.M. II 1536/3
CORCIOVEI, Victoria
Tuberculoza primitivă a corpului uterin / Victoria Corciovei . – Bucureşti :
„Poporul”, 1925 . – 32p. , 22 cm.
Înainte de titlu: Facultatea de medicină din Bucureşti, No. 2/11
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
Coligat
618.14-002.5

I.M. II 3465-18/1
CORESPONDANCE sur le sérun “Stérian” . – [S.l. : s.n.], 1922 . – 30 p. ; 24 cm

358
Lettres et demandes de la part des médecins, pharmaciens et maisons industrielles
de France et de l’étranger.
Coligat
615(044)

I.M. IV 176/12
CORESPONDENŢĂ-G. Marinescu
Coligat
929 (Marinescu, G.)

I.M. IV 181/8
CORESPONDENŢA O. Sager
616.8(044)

I.M. IV 183/5
CORESPONDENŢE N. Jonesco-Siseşti . – [S.l. : s.n., s.a.] . – pag. diferit numerotată;
34 cm.
616.8(044)

I.M. III 364


CORLĂŢEANU, Paul-Oscar Al.
Sindromul de disociaţie a puterii fermentative a pancreasului în evoluţia
scarlatinei decelat prin laborator / Paul-Oscar Al. Corlăţeanu . – Bucureşti : Tipografia
“Isvorul” Al. Alexandrescu , 1932 . – 38 p. ; 24 cm
Înaintea titlului : Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Medicină
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Bibliografie p. 37-38
612.34:616.917
616.37

I.M. II 1434/26
CORNEA, Ion
Studiu statistic asupra tuberculozei la animalele de abator şi pe bază de
tuberculinare / Ion Cornea . – Bucureşti: Tipografia „Cultura”, 1939 . – 48p., 10 tabele;
24 cm.
Bibliogr. p. 47-48
Înaintea titlului: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară
Teză pentru obţinerea titlului de doctor în medicină veterinatră
Coligat
619:616.24-002.5

I.M. II 645
CORNEA, Lucian I.
Contribuţiune la studiul tratamentului ipertrofiei prostatei prin prostatectomie
transveszicală tip. Freyer / Lucian I. Cornea . – Bucureşti : Tipografia Anuarului General ,
s.a. – 120 p. : il. ; 23 cm.

359
Bibliogr. p. 117-120
Teza de doctorat în medicină
Conţine dedicaţia autorului
616.65
616.62-008.22

I.M. IV 193/3
CORNELIAC, E. V.
Les relations de la circulation Labyrinthique avec les circulations de l’Hypophyse et de
l’Epiphyse (Étude d’anatomie comparée) / E. V. Corneliac ; pref. prof. dr. Gr. T. Popa . –
Iaşi : Institutul de Arte Grafice „Bravo” , 193540 p. ; 31 cm.
Travail de L’Institut d’Anatomie et d’embriologie de Jassy
Înaintea titlului: Travail concernant l’hypophyse (V-eme)
Index autori p. 37-40
Anexe : Planse
611.019
612.432

I.M. II 418
CORNELSON, Dumitru A.
Expunere de titluri şi lucrări / Dumitru A. Cornelson . – Bucureşti : Tipografia
„Cultura” , 1944 . – 38 p. ; 24 cm
61:017

I.M. 3566
I.M. II 3670
CORNIL ; RANVIER
Manuel d’histologie pathologique : Tome deuxiéme : histology pathologique special :
Lésions des systems et des organs / Cornil , Ranvier . – Librairie German Baillière et Cie,
Felix Alcon Editeur, 1884 . – 922 p. : fig. ; 22 cm.
616-091.8

I.M. III 329


CORNIL, A. V. ; BABEŞ, V.
Les bactéries et leur rôle dans l’étiologie, l’anatomie et l’histologie pathologiques
des maladies infectieuses : Vol. 1 / A. V. Cornil, V. Babeş . – ed. a 3-a . – Paris : Ancienne
Librairie Germer Baillière et Cie , 1890 . – 582 p. : fig. ; 24 cm
Ex libris persoană V. Babeş
61(09)
616.9(09)
576.8

I.M. III 599


I.M. II 2445
CORNIL, A. – V. ; BABEŞ, V.

360
Les bactéries et leur role dans l’anatomie et l’histologie pathologiques des
maladies infectieuses : Texte / A. –V. Cornil, V. Babeş . – Paris : Felix Alcan , Editeur ,
1885 . – 696 p. , XXVII planşe ; 24 cm.
Index p. 691-696
576.8:616.9

I.M. II 1595
CORONDAN, Gh.
Curs de anatomie topografică: Cap, gât / Gh. Corondan . - [Cluj] : s.n., 1950 . –
170p.: fig.; 24 cm.
Exemplar litografiat
611.9

I.M. II 264
CORPUL didactic universitar : profesori onorari, profesori titulari, profesori agregaţi,
conferenţiari ( definitivi şi provizorii ) . – Bucureşti : Rectoratul Universităţii din
Bucureşti , 1941 . – 21 p. : tab. ; 22 cm
378.124(041)

IM II 264
CORPUL didactic universitar: profesori onorari, profesori titulari, profesori agregaţi,
agregaţi onorifici, conferenţiari (definitivi şi provizorii) . – Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 1944 . - 21p.; tab.; 24 cm.
378

I.M. II 425
CORPUL technic al chimiştilor : Anteproect de lege . – Bucureşti : Tipografia „I. N.
Copuzeanu” , 1937 . – 13 p. ; 23 cm . – (Asociaţia Generală a Chimiştilor din România)
378:54

I.M. II 1285
CORSI, Pietro
Protecţia mamei şi a copilului în Italia / Pietro Corsi . – Bucureşti : „Bucovina”
I.E. Toronţiu, 1939 . – 80 p. : il., tab.; 24 cm.
613.9(450)
369

I.M.II 3140

CORVIN, Colonelul doctor


Conjunctivite granuloase în România din punctul de vedere social şi medical /
colonelul doctor Corvin . – Iaşi : Tipografia Editoare „Dacia”, 1897 . – 48p.; 23 cm.
Dedicaţie pe pag. de titlu: D. Profesor Dr. Romniceanu
Plăcuţe amintiri din timpul serviciului în armată....”
617.711

361
I.M. II 631
CORVIN, Doctor
Curs practic de bandage şi aparate de fracturi pentru uzul şcoalelor sanitare,
şcoalelor normale, moaşelor şi tuturor agenţilor sanitari / doctorul Corvin . – ed. a 4-a
revăzută şi complectată cu 105 figuri intercalate în text . – Iaşi : Librăria Nouă P. Iliescu
& Grossu , 1900 . – 101 p. : il. ; 20 cm . – (Şcoala infirmierului ; III)
616-083(075)

I.M. II 3465-33/14
COSACESCO, A. ; DRAGANESCO, St. ; GEORGESCO, M. ; DINISCHIOTU, G.
T.
Lutéinome de l’ovaire : Contribution anatomo-clinique a l’étude du virilisme
ovarien / A. Cosacesco, St. Draganesco, M. Georgesco, G. T. Dinischiotu . – Bucureşti :
[s.n., s.a.] . – 24 p. ; 24 cm.
Coligat
618.11

I.M. II 2248
COSĂCESCU, A.
Afecţiuni osoase : Inflamaţii : Fracturi / A. Cosăcescu . – Sibiu : Editura H.
Welther, 1948 . – 370p. : fig; 24 cm.
616.71-001.5
616.71-002

I.M. III 188


COSĂCESCU, A.
Asupra unui procedeu de uretroplastie la femee cu alungirea uretrei / dr. A.
Cosăcescu . – Bucureşti : Tipografia profesională Dim. C. Ionescu , 1922 . – 8 p. ; 12 cm
61(09)

I.M. II 749
COSĂCESCU, A.
Colapsoterapia chirurgicală / A. Cosăcescu . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 32 p. ; 24 cm
616-002.5-085

I.M. II 2537
COSACESCU, A
Titluri, lucrari si activitate / A. Cosăcescu . – Iaşi : Institutul Românesc de Arte
Grafice „Brawo” 1941 . – 26p ; 23 cm.
016:616-089
929 Cosăcescu, A

I.M. III 128


COSĂCESCU, A.
Titluri şi lucrări ştiinţifice : II : 1923-1927 / A. Cosăcescu . – [Bucureşti] :
Tipografia Cartea Medicală , [s.a.] . – 16 p. ; 23 cm.

362
016:616-089 Cosăcescu, A.

I.M. III 128


COSĂCESCU, A.
Titluri şi lucrări / dr. A. Cosăcescu . – Bucureşti : Tipografia Cultura , 1931 . – 32
p. ; 23 cm
61:017Cosăcescu, A.

I.M. III 128


COSĂCESCU, A.
Titluri şi lucrări / dr. A. Cosăcescu . – Bucureşti : Tipografia Profesionala « Dinu
C. Ionescu » , 1922 . – 15 p. ; 23 cm
61:017Cosăcescu, A.

I.M. II 300
COSĂCESCU, A.
Tumori şi distrofii osoase / A. Cosăcescu . – Bucureşti : s.n. , 1941 . – 205 p. : fig.
; 24 cm . – ( Chirurgie semiotică, clinică şi terapeutică ; Vol. VI , Fascicola 2 )
Dedicaţie pentru N. Hortolomei
616.71-006
616.71-007

I.M. 1662/17
COSĂCESCU, A. ; GEORGESCU, M. ; GEORGESCU, V.
Operaţiunea Cotte în neoplasmele inoperabile pelviene / A. Cosăcescu, M.
Georgescu, V. Georgescu . - [S.l. : s.n.], 1928 . – p. 165-171 ; 22 cm.
Extras din „Revista de chirurgie”, Anul XX, No. 3, Martie 1928
618:616.8-009.7

I.M. II 2147
COSMA, doctorul
Dare de seamă despre bolnavii căutaţi în Spitalul Eforiei Ploeşti (Boldescu) în
cursul anului 1898 / Cosma . - Ploeşti : Noua Tipografie „Lumina”, 1899 . - 16 p. ; 22 cm.
Însemnare pe prima pagină
Exemplar incomplet
614.2

I.M. II 1185
COSMOVICI, Leon C.
Elemente de morphologie (anatomie-istologie) şi fisiologie animală : pentru
cursurile liceale / Leon C. Cosmovici . - Iaşi : Stabilimentul Grafic „Miron Costin”,
1893 . - 232 p. : fig. ; 24 cm.
591.1

363
I.M. II 1531
COSMOVICI, Nicolas
La reversibilité coloidale „in vivo” / Nicolas Cosmovici . - [S.l.] : [s.n.] , 1943 . - p.
107-114 : fig. ; 24 cm.
575

I.M. II 3847
COSMOVICI, NICOLAS L.
La tension superficielle du plasma et du serum sanguins avec applications a
l’etude de la coagulation du sang / Nicolas L. Cosmovici . – Jassy : [s.n.] , 1915 . – 462 p.
: fig. ; 22 cm.
Index bibliogr. p. 459-462
Extras din Annales scientifiques de l’Universite de Jassy, Tom IX, fasc. 3 și 4,
pag. 365-462
616.15

I.M. II 1781/26(vol. III)


COSMULESCU, Ilie I.
Contribuţiuni la studiul rezorbţiei perorale a insulinei asociată cu saponina / Ilie I.
Cosmulescu . - Bucureşti : Tipografia Cartea Medicală, 1927 . - 41 p. : fig. , tab. ; 23 cm.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Parte din „Travaux….vol. III”
616.379-008,64-07

I.M. II 3186/25
COSMULESCU, Ilie I.
Contribuţiuni la studiul rezorbţiei perorale a insulinei asociată cu seponina / Ilie I.
Cosmulescu . - Bucureşti : Tipografia Cartea Medicală, 1927 . - 41 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 39-41
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
Coligat
616.379-008.64

I.M. III 443


COSMUŢĂ, I.
Evidenţa sanitară a judeţului Mehedinţi şi darea de seamă asupra campaniei din
august-septemvrie 1938 / I. Cosmuţă . – Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile
Statului : Imprimeria Naţională , 1939 . – 29 p. : il. ; 26 cm
Extras din publicaţia “Probleme şi realizări”
614.2(047.1)(498-35 Mehedinţi)
613/614(047-1)(498-35 Mehedinţi)

I.M. IV 91
COSTA, Eugen

364
Curs de propedeutică stomatologică : Fascicolul I : Morfologia funcţională a
dinţilor şi arcadelor dentare / Eugen Costa . – Bucureşti : I.M.F. , 1963 . – 137 p. : fig.,
planşe ; 30 cm
616.314(09)

I.M. II 121
I.M. II 139
COSTACHE-DĂNIŢĂ, Ruxandra
Aşezământul spitalicesc Cervenia : 1929-2002 / Ruxandra Costache-Dăniţa . –
Alexandria : Tipoalex , 2002 . – 52 p. : fotogr. ; 20 cm
ISBN 973-8223-39-3
61(09)
614.211(498)

I.M. II 2300
COSTĂCHEL, O.
Tratamentul complex al cancerului / O. Costăchel ; red. O. Costăchel, U.
Bunescu, Gabriela Aldea, E. Angelescu, s.a.m.d. . – Bucureşti : [ s. n. ] , 1965
616-006.6-08

I.M. II 2829/5
COSTEA, George
Lesiunile ureterului în cursul leparotoniilor / George Costea . - Bucuresci :
Tipografia „Speranţa”, 1902 . - 69 p. ; 22 cm.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, prezentată şi susţinută în ziua de 5
Decembrie 1902, No. 664
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti
Coligat
616.617-089

I.M. / L.D. 77
COSTEA, Marta Mirela . – Dermato-venerologia românească în perioada dintre primul
și al doilea război mondial / Marta Mirela Costea . – București : [s.n.] , 2008 . – 85 p. : il.,
; 31 cm.
Bibliogr. 81-85
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București.
Facultatea de Medicină Generală. Disciplina Istoria Medicinii
Cond. Șt. Prof. dr. Nicolae Marcu
Lucrare de diplomă
616.5:616.97

I.M. III 143


COSTESCU, George
Bucureştii Vechiului Regat, cu numeroase reproduceri fotografice documentare şi
două planşe cu peste 200 de portrete caricaturate ale oamenilor timpului / George

365
Costescu . – Bucureşti : Editura “Universul” , 1944 . – X p., 399 p., XII p. : fotogr. ; 25
cm
913(498-35Bucureşti)

I.M. I 252
COSTINIU,Al.
Dare de seamă asupra celui d’al III-lea Congres Internaţional de Igienă Şcolară ţinut
la Paris de la 2-7 august stil nou / Al Costiniu . - Bucureşti : Imprimeriile „Independenţa”,
1911 . - 37 p. ; 20 cm.
Înaintea titlului : Din publicaţiunile Casei Şcoalelor
613.955

I.M. II 1207
COSTINIU, Al.
Observaţii luate în cursul campaniei din 1916-1918 asupra afecţiilor : urechi,
foselor nazale, faringelui, laringelui survenite ca complicaţii ale traumatismului de
Războiu şi ale maladiilor microbiene în special tifosul exantematic şi febra recurentă / Al.
Costiniu . - Bucureşti : Tipografia Mihaie M. Antonescu , 1919 . - 51 p. ; 23 cm.
616.21/.22

I.M. II 3077
COSTINIU, Al.
Studiu asupra surdo-muţilor în România / Al. Costiniu . - Bucureşti : Tipografia
Eminescu, [s.a.] . - 12 p. ; 23 cm.
616.28-008.15

I.M. II 247
COSTINIU, Al.; ŢEŢU, I.; BUZOIANU, G.
Cefaleea rinogenă/ Al. Costiniu, I. Ţeţu, G. Buzoianu . - Bucureşti: Imprimeria de
Artă R. Sergies, [1929] . - 67 p.: il.; 23 cm . - (Raport prezentat celui de al 8-lea congres
român de oto-rino-laringologiedin 26, 27 şi 28 octombrie 1929)
Bibliogr. p.55 – 67
Extras din Buletinul Societătei Române de O.R.L. No. 2, Anul V din 1929
616.857:616.21

I.M. II 3854
COSTINIU, Al. (junior)
Sifilisul auricular / Al. Costiniu (junior) . – București : Tipografia “Cultura” ,
1927 . – 24 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 24
Raport prezentat Congresului Societățíi Române de Otorinolaringologie din 29-30
Octombrie 1927
616.21-002.6

I.M. II 210
COTAESCU, I.

366
Electrocardiograma în mecanismul normal şi patologic al bătăii inimii / I.
Cotaescu . – Bucureşti : [ s.n. ] , 1943 . – XXIV p., 101 p. : fig., graf. ; 23 cm
Bibliografie p. 95
Index p. 97-101
Conţine dedicaţia autorului către N. Gh. Lupu
616.12-073.97

I.M. I 363
COTAESCU, I.
Memento medical : Nostalgie : Semiologie : Terapeutică : Laborator : Progrese recente /
I. Cotaescu . – Bucureşti : Editura „Jean Leon” , 1945 . – 428 p. : fig. , tab. ; 20 cm.
616-07-08
615-12

I.M. II 335
COTUL, Gabriel
Psiho-fiziologie muzicală / Gabriel Cotul ; pref. de dr. Alexandru Roşca . – Sibiu :
Tipografia „Cartea Românească din Cluj” , 1944 . – 111 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr. p. 92-95
Index p. 110-111
159.91:612.85
612.85:159.91

I.M. I 12
COURMONT, Paul
Précis de pathologie générale : avec 121 figures dans le texte / Paul courmont . –
Paris : Octave Doin. Éditeur , 1908 . – IV p., 1101 p. : il., tab., graf. ; 18 cm . –
( Collection Testut )
616.1/.9

I.M. II 777
COVALI, Nicolae
Titluri, lucrări şi activitate / Nicolae Covali . – [Bucureşti] : Tiparniţa , 1946 . –
192 p. ; 24 cm
Conţine dedicaţia: „D-sale Domnului Profesor I. Niţescu, cu cel mai deosebit omagiu de
stimă şi respect. N. Covali”
616-089:929 Covali, N.
616-089:016

I.M. III 265/30


CRĂCIUN, C. E.
Cercetări experimentale asupra localizării procesului canceros : I. Morfogeneza
macrofagelor cancerigene ale lui Carrel / C. E. Crăciun // Extras din revista „Cancerul”,
No. 2, 1933, 6 p.
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”

367
616-091

I.M. III 265/37


CRĂCIUN, E.
Câteva noţiuni despre anatomia şi histologia, în stare normală şi patologică a
sistemului nervos vegetativ / E. Crăciun . – Craiova : Scrisul Românesc , [1935] . – p.
477-484 : fig. ; 23 cm
Extras din „Mişcarea Medicală Română”, No. 7-8, 1935
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 73
CRĂCIUN, E.
Exprimarea acidităţii în Ph şi metodele de măsurare / E. Crăciun . – Bucureşti :
Atelierele “Cartea medicală” , 1924 . – 12 p. ; 22 cm
Bibliogr. p. 11-12
Extras din revista medicală “Spitalul”, No. 6, Iunie 1924
Coligat
543.2

I.M. III 73
CRĂCIUN, E. ; ASLAN, [ A. ]
Troubles intellectuels, dysarthrie et hemiparese par embolie de la sylvienne
gauche (ischémie sans ramolissement) au cours d’une endocardite récurrente / E.
Crăciun, Aslan . – Bucarest : Impr. “Cultura” , 1924 . – 5 p. ; 22 cm . – (Société Médicale
des Hôpitaux de Bucarest, No. 5, Mai 1924 )
Bibliogr. p. 5
Coligat
616.89
616.89-008.434

I.M. III 265/45


CRĂCIUN, E. ; GINGOLD, N.
Wesen und Bedeutung der rhumatischen Nierenschädigung / E. Crăciun, N.
Gingold // „Medicinor”, 12 Nr., 1938, 4 p.
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extrase şi
bibliografie”
616-091

I.M.M II 4299
CRĂCIUN, E.C. . – Asupra leziunilor produse de aero-toxice (gaze de luptă) / E.C.
Crăciun . – București : Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională ,
1940 . – p. 405-470 ; 23 cm.
Extras din: “Probleme de Medicină de Războiu. Academia de Medicină din România”
623.45

368
I.M. III 265/10
CRACIUN, E. - C.
Cataplasie de culture par rapport aux cultures épithéliales / E. - C. Craciun //
“Comptes rendus des séances de la société de biologie”, Séances des 28 mai, 11 et 25
Juin et 9 Juillet 1931, Tome CNIII, p. 311-312
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/16


CRACIUN, E. - C.
Cicatrisation des plaies expérimentales de l’aorte / E. - C. Craciun // “Comptes
rendus des séances de la société de biologie”, Séances du 19 mars et 2 avril 1931, Tome
CVII, p. 428-430
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 73
I.M. II 4109/11
CRĂCIUN, E. – C.
Contribution à l’etude de la cytologie et de la glycogénie du sarcome de Jensen /
E. – C. Crăciun . – Paris : Masson et Cie , 1929 . – 61 p. : tab., 1 planşă ; 22 cm
Extras din “Bulletin de l’Association Française pour l’étude du cancer”, Tome
XVIII, No. 1, Janvier 1929
Coligat
616-006.36-091.8
616-006.6

I.M. III 73
CRĂCIUN, E. C.
Corpi inelari Cabot în cursul anemiei saturnine experimentale / E. C. Crăciun . –
Bucureşti : Tip. “Cultura” , 1929 . – 8 p. ; 22 cm
Extras din “Clinica“, revistă medicală, Nr. 1, ianuarie-februarie 1929
Coligat
611.018
616-099
616-091
616-092
616-091.8
616-008.851

I.M. III 265/5


CRĂCIUN, E.C.

369
Corpi inelari Cabot în cursul anemiei saturiene experimentale / E.C. Crăciun . –
Bucureşti : Tip. “ Cultura”, 1929 . - : fig.; 20 cm . – (Revista medicală “ Clinica”)
Extras :Revista medicală “Clinica”, nr. 1 Ianuarie – Februarie, 1929
Parte din : Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extrase şi
bibliografie
616-091

I.M. III 265/40


I.M. II 4109/16
CRĂCIUN, E. C.
Elementele luptei contra cancerului : Ce s’a realizat în alte ţări din punct de
vedere al instituţiilor şi măsurilor anti-canceroase / E. C. Crăciun . – Bucureşti :
Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii , 1931 . – 10 p. ; 23 cm
Extras din „Revista de Igienă Socială”, Nr. 9
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/14


CRACIUN, E. - C.
Emploi de la vitro-pression pour l’examen macroscopique des lésions anatomique
/ E. - C. Craciun // “Comptes rendus des séances de la société de biologie”, Séances des 5
et 19 février 1931, Tome CVI, p. 986
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/41


CRĂCIUN, E. C.
I. Fausse cardio-valvulite rhumatismale, d’origine péricardique. II. Variabilité du
microgranulome rhumatismal en liaison avec la pathogènie de la maladie de Bouillaud /
E. C. Crăciun . – Bucarest : Impr. Cultura , 1935 . – 15 p. : fig. ; 23 cm
Extras din „Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest”, No. 8, Octobre 1935
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/9


CRACIUN, E. - C.
La glycogénie au cours de la régénération hépatique / E. - C. Craciun // “Comptes rendus
des séances de la société de biologie”, Séances de 7 et 21 Mars 1929, Tome CI, p. 208-
210
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

370
I.M. III 265/8
CRĂCIUN, E.C.
La glycogénie du sarcome de peyton rous / E.C. Crăciun . – Paris : Editeurs Masson et C ie
, [s.a.] . – p. 105-112 : fig.; 23 cm / E.C. Crăciun . – Extras din “Archives Roumaines de
Pathologie experimentale et de microbiologie”
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/19


CRACIUN, E. - C.
Glycophanérose au cours de l’autolyse rénale. Ischémie in vitro / E. - C.
Craciun // Extras din “Comptes rendus des séances de la société de biologie”, Séances
des 28 mai, 11 et 25 juin et 9 juillet 1931, Tome CVIII, p. 306-308
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 73
CRĂCIUN, E. C.
Heparin-plasma as stock-plasma for tissue cultures / E. C. Crăciun . – Baltimore :
s.n. , 1926 . – p. 327-332 : fig. ; 22 cm
Bibliogr. p. 332
Reimprimat după “Bulletin of the Johns Hopkins Hospital”, Vol. XXXVIII, No. 5,
May, 1926, p. 327-332
Coligat
547.995
615.382
611.018
616-091
616-092.18

I.M. III 265/2


CRĂCIUN, E.C.
Heparin – Plasma as Stock – Plasma for Tissue Cultures / E.C. Crăciun . –
Reprinted from Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, Vol. XXXVIII, No. 5, May,
1926 . – p. 327 – 332 ; 20 cm
Bibliografie p. 332
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol I : Culegere de extrase şi
Bibliografie”
616-091

I.M. III 265/1


I.M. II 4109/6
CRĂCIUN, E.C.

371
Die Heparin – Plasma – methode fik Gewebskuturen / E.C. Crăciun . – Extras din :
“Archiv für experimentelle Zellforschung Belondess Gewebezǔchtung (Explantation), p.
295 – 302
Bibliografie p. 302
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extrase şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 73
CRĂCIUN, E. C.
Die Heparin . Plasma – methode für Gewebskulturen / E. C. Crăciun . – Jena :
Gustav Fischer , 1925 . – p. 295-302 : fig. ; 22 cm
Bibliogr. p. 302
Extras din “Archiv für experimentelle Zellforschung besonders Gewebezüchtung
(Explantation), Vol II, 1925
Coligat
547.995
615.382
611.018
616-091
616-092.18

I.M. III 1006/23


I.M. II 4109/13
CRĂCIUN, E. –C
Influences métaboliques et hormonales sur le développment des greffes cancèreuses / E. –
C. Crăciun . – [S.l. : s.n.] , 1932 . – 2 p. nenum. ; 23 cm.
Extars din: Comptes rendus des séances de la Société de biologie. Société de biologie de
Bucharest. (Séance du 23 juin 1932 – Tome CXI, p. 137)
Coligat
616-006.6
616-089.843

I.M. III 73
CRĂCIUN, E. C.
Memoriu de titluri şi lucrări / E. C. Crăciun . – Bucureşti : Cultura Naţională ,
1929 . – 22 p., 2 planşe : fig. ; 22 cm
Coligat
616-091:016

I.M. II 4109/5
CRĂCIUN, E. C.
Méthode de preparation du suc embryonnaire a partir d’une pulpe desséchée facilement
conservable et son application aux cultures des tissus (Note préliminaire) / E. C. Crăciun .
– Bucarest : [s.n. , s.a.] . – p. 237-239 ; 23 cm.
Extars din „Cancer”

372
Coligat
611.013
616-092.9

I.M. III 265/29


I.M. II 4109/10
CRĂCIUN, E. - C.
Modifications biologiques des tissus épithéliaux cultivés „in vitro” deuxième loi
de carrel. Loi de champy. Cataplasie épithéliale de culture / E. - C. Crăciun // „Archives
Roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie”, Paris : Masson et C ie,
Éditeurs, p. 525-542 : fig. ; 21 cm
Bibliogr. p. 542
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extrase şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/23


CRĂCIUN, E. - C.
Modifications histologiques du greffon de sarcome de Jensen, comparaison avec
les cultures de tissus / E. - C. Crăciun // Extras din „Comptes rendus des séances de la
société de biologie”, Séances des 28 mai, 11 et 25 juin et 9 juillet 1931 Tome CVIII, p.
309-311
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 73
CRĂCIUN, E. C.
Observations sur les mouvements des cellules épithéliales en cultures de tissus et
sur le role du stereotropisme / E. C. Crăciun . – Paris : Masson & C ie , 1927 . – 13 p. :
fig. ; 22 cm . – ( Comptes rendus de l’Association des Anatomistes : Vingt-deuxième
Réunion, Londres, 11-13 avril 1927 )
Extras din “Bulletin de l’Association Française pour l’étude du cancer”
Coligat
611.018
611.018.7
612.014
616-091.8

I.M. III 265/3


CRACIUN, E.C.
Observation sur les monuments des cellules epetheliales en cultures de tissus et
sur le role du stereotropisme / E.C. Crăciun . – Extras din : Comptes rendus de
l’Association des Anatomistes : Vingt-deuxième Réunion ( Londres, 11-3 Avril 1927), 13
p. : fig.; 23 cm

373
Parte din “ Catedra de anatomie patologică :Vol. 1 : Culegere de extrase şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/17


I.M. II 4109/4
CRACIUN, E. - C.
La radiothérapie est-elle capable de modifier la morphogenèse du cancer
secondaire du foie? / E. - C. Craciun // “Comptes rendus des séances de la société de
biologie”, Séances des 19 mars et 2 avril 1931, Tome CVII, p. 430-432
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/27


CRĂCIUN, E. - C.
Despre razele mitogenetice / E. - C. Crăciun // “Cancerul”, No. 1, Ianuarie-Martie
1933, 11 p.
Bibliogr. p. 11
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/34


CRĂCIUN, E. C.
Sur les néoplasies du tissu lymphatique / E. C. Crăciun . – Bucureşti : Cultura ,
1934 . – 36 p. : fig. ; 23 cm
Extras din : „Al V-lea Congres Naţional de Chirurgie, 5, 6, 7, 8 Noiembrie 1934.
Bucureşti”
Travail de l’Institut Clinico-Medical B et de la 2ème Clinique Mèdicale, Hôpital
Filantropia / director prof. D. Danielopolu
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/18


CRACIUN, E. - C.
Sur la régénération histotypique du parenchyme rénal / E. - C. Craciun //
“Comptes rendus des séances de la société de biologie”, Séances du 30 avril 1931, Tome
CVII, p. 852-854
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/39


CRĂCIUN, E. C.

374
Sur les reticulo-sarcomes apparus en dehors des ganglions / E. C. Crăciun . –
Bucureşti : Tip. „Cultura” , 1935 . – 10 p. ; 23 cm
Extras din „Revista Ştiinţelor Medicale”, No. 3, Martie 1935
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/43


CRĂCIUN, E. C.
Sur les réticulo-sarcomes apparus en dehors du tissu lymphatique / E. C. Crăciun .
– Bucarest : Cultura , [1936] . – 4 p. : fig. ; 23 cm
Extras din „Bulletin de l’Académie Roumanie”, 1ère Année, Tome I, Nr. 1
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extrase şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/28


I.M. II 4109/14
CRĂCIUN, E. - C. ; CAFFÉ, L.
La réticulo-endothèliose comme réaction de système / E. - C. Crăciun, L. Caffé //
„Comptes rendus de la Société roumaine d’hématologie”, Séance du 15 dec. 1932, „Le
Sang”, Tome VII, No. 3, 1933, p. 336-338
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/24


I.M. II 4109/15
CRĂCIUN, E. - C. ; CORDOCK, H. - A. Mac
Action du plasma des animaux traités par le gondron sur la prolifèration des
cultures de tissus / E. - C. Crăciun, H. - A. Mac Cordock // „Comptes rendus des séances
de la société de biologie”, Séances des 28 mai, 11 et 25 juin et 9 juillet 1931 Tome CVIII,
p. 350-352
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/25


CRĂCIUN, E. - C. ; DIMITRIU, C. C.
Tumeur épinéphroide du rein évoluant comme une pachypléurite hémomagique /
E. C. Crăciun, C. C. Dimitriu . – Bucarest : Impr. Cultura , 1932 . – 10 p. : fig. ; 20 cm
Extrait de la „Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest”, No. 7, Juillet 1932
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

375
I.M. II 1434/3
I.M. III 265/44
CRĂCIUN, C. ; GASPAR, Ion ; URSU, Alexandre
Sur les relations entre la lympho-granulomatose maligne et la tuberculose / E. C.
Crăciun, Ion Gaspar, Alexandre Ursu . – Paris : Masson et C ie, Éditeurs , 1938 . – p. 143-
169 : fig. ; 23 cm
Extras din „Archives Roumaines de pathologie expérimentale et de
microbiologie”, T. 11, No. 2, juin 1938
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extrase şi
bibliografie”
616-091

I.M. II 3671
CRĂCIUN, E. C. ; GINGOLD, N. ; URSU, Al.
La glomerulonephrite rhumatismale. Pathogénie rhumatismale de la maladie de bright /
E. C. Crăciun, N. Gingold, Al. Ursu . – Bucarest : Impr. „Cultura”, 1932 . – 11 p. : fig. ;
22 cm.
Bibliogr. p. 11
Extras: „Société Médicale des Hôpitaux de Bucharest” no. 8, Oct. 1932
Coligat
6163611-002:616-002.77

I.M. III 265/42


CRĂCIUN, E. C. ; GOBJILA-VANTU, N.
Sarcome polymorphe de la souris blanche produit par injections sous-cutanées de
goudron / E. - C. Crăciun, N. Gobjila-Vantu // „Comptes rendus des séances de la société
de biologie”, Séance du 20 février 1936, Tome CXXI, année 1936, p. 1544-1546
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extrase şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/31


CRĂCIUN, E. C. ; GRUIA IONESCU, N.
Sarcome fuso-cellulaire développé dans les ganglions lymphatiques rétro-
péritonéaux / E. C. Crăciun, N. Gruia Ionescu . – Bucarest : Impr. Cultura , 1933 . – 3 p. ;
22 cm
Bibliogr. p. 3
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/12


CRACIUN, E. - C. ; NICOLESCO, E.
Propriétés d’un sérum anti-myocardique étudiéas in vitro / E. -C. Craciun, E.
Nicolesco // “Comptes rendus des séances de la société de biologie”, Séances du 18
décembre 1930, Tome CVI, p. 413-414

376
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 73
CRĂCIUN, E. C. ; OPPENHEIMER, E. H.
The cultivation of the granules of vaccina virus / E. C. Crăciun, E. H.
Oppenheimer . – Baltimore : Waverly Press , 1926 . – p. 815-821 ; 22 cm
Bibliogr. p. 820-821
Imprimat după “The Journal of Experimental Medicine”, June 1, 1926, Vol.
XLIII, No. 6, p. 815-821
Coligat
576.8
578
616.912

I.M. II 3671/31
CRĂCIUN, E-C ; SERBĂNESCO, V. ; URSU, Al.
Sur la glomérulite proliférative / E. C. Crăciun, V. Şerbănesco, Al. Ursu . – [S.l. : s.n.] ,
[1932] . – 3 p. nenum. ; 22 cm.
Extars din: “Comptes rendus des séances de la Société de biologie. Société de biologie de
Bucharest. (Séance du 1er Décembre 1932 – Tome CXII, page 71)
Coligat
616.611:616.61-002

I.M. III 265/13


CRACIUN, E. - C. ; SORESCU, A.
Action d’un sérum anti-myocardique sur les cultures de tissu in vitro / E. - C.
Craciun, A. Sorescu // “Comptes rendus des séances de la société de biologie”, Séances
du 15 Janvier 1931, Tome CVI, p. 671-672
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/15


CRACIUN, E. - C. ; SORESCO, A.
Méthode d’isolement rapides des leucocytes vivants pour cultures in vitro / E. - C.
Craciun, A. Soresco // Extras din : “Comptes rendus des séances de la société de
biologie”, Séances des 19 mars et 2 avril 1931, Tome CVII, p. 417-418
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/11


CRĂCIUN, E. - C.; SORESCU, A.

377
Perfusion cardiaque et préparation d’un sérum anti-myocardique / E. - C. Crăciun,
A. Sorescu // “Comptes rendus des séances de la société de biologie”, Séances du 4
décembre 1930, Tome CVI, p. 118-120
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/21


CRĂCIUN, E. - C. ; STEOPOE, V.
La cholédoco-hépaticoscopie / E. - C. Crăciun, V. Steopoe . – Paris : Masson et Cie
Editeurs, Libraires de l’Academie de Medecine , 1931 . – 11 p. : fig. ; 21 cm
Înaintea titlului : Institut clinico-médicale et IIe clinique médicale, Hôpital Filantropia
Extrait de „La Presse Médicale” (No. 103, du 27 Décembre 1931)
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/20


CRACIUN, E. - C. ; STEOPOE, V.
La choledoco - hépaticoscopie / E. - C. Craciun, V. Steopoe // “Comptes rendus
des séances de la société de biologie”, Séances des 28 mai et 25 juin et 9 juillet 1931,
Tome CVIII, p. 323-324
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. II 3671/32
I.M. III 265/26
I.M. II 4109/8
CRĂCIUN, E. - C. ; URSU, Al.
Un cas de réticulo-sarcome / E. - C. Crăciun, Al. Ursu [S.l. : s.n.] , [1932] . – 2 p. :
fig. ; 22 cm.
Extras din „Comptes rendus de la Société roumaine d’hématologie”, Séance du 25 mai
1932, „Le Sang”, Tome IV, No. 8, 1932, p. 948-949
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/35


CRĂCIUN, E. C. ; ZANNE, D.
Contributions expérimentales à l’étude des hydronéphroses. Stase du bassinet et
voies de résorption / E. - C. Crăciun, D. Zanne . – Paris : Masson et C ie, Éditeurs . –
[1935] . – p. 643-679 : fig. ; 23 cm
Bibliogr. p. 678-679
Extras din „Annales d’anatomie pathologique et d’anatomie normale médico-
chirurgicale”, [T. 12, No. 6, Juin 1935]

378
Parte din „Catedra de anatomie patologică : Vol. I : Culegere de extracte şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 265/4


CRĂCIUN, Emil C.
Contribuţii la studiul corpilor inelari ai lui Cabot : teză pentru doctorat în
medicină si chirurgie / Emil C. Crăciun . – Brăila : Marea Fabrică “Ancora”, 1922 . – 40
p. ; 20 cm . – (Facultatea de Medicină din Bucureşti)
Bibliografie p. 39-40
Parte din : “Catedra de anatomie patologică : Vol. 1 : Culegere de extrase şi
bibliografie”
616-091

I.M. III 73
CRĂCIUN, Emil C.
Glicogenia regenerării hepatice : memoriul prezentat la examenul cerut în vederea
titlului de docent / Emil C. Crăciun . – Bucureşti : Tipografia Cultura , 1929 . – 38 p. ; 22
cm
Bibliogr. p. 36-38
Coligat
616.36-003.93
611.018
616.36-091
612.352

I.M. II 1077
CRACIUN, Emile C.
La culture des tissus : en biologie expérimentale / Emile C. Craciun . – Paris :
Masson et Cie Éditeurs , 1931 . - 441 p. : il., 48 p. ; 24 cm
Bibliografie p. 373 – 433
Index p. 435 – 441
576

I.M. II 1842/31
CRĂCIUN, M. E.
Endocardite malignes des sigmoï des pulmonaires / M. E. Crăciun . – Bucarest :
Imprimerie graphique „Cartea Medicală”, 1923 . – p. 126-129 ; 22 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Bucarest
Coligat
616.24-002-005

I.M. II 2129
CRĂCIUNEANU, A.
Cercetări hematologice în pelagră / Crăciuneanu A. . - Bucureşti : Tipografia Curţii
Regale F. Göbl Fii , 1912 . - 23 p. : tab. ; 23 cm.

379
616.398

I.M. 1552
CRĂCIUNEANU, A.
Communications à la Société des Sciences Medicales de Bucarest / A.
Crăciuneanu . - Bucureşti : Imprimeriile „Independenţa”, 1912 . - 23 p. ; 23 cm.
Extras din Bulletin de la Société 1908, 1909 et 1910
616.1/.8

I.M. II 2864
CRĂCIUNEANU, A.
Măsurarea forţei de aglutinare a serului tific, serodiagnostic, seropronostic / A.
Crăciuneanu . - Bucureşti : Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii, 1911 . - 29 p. : tab. ; 23
cm.
616.927

I.M. II 1842/23
CRĂCIUNEANU, M. A.
Tuberculose vartébrale latente simulant une colique rénale gauche / M. A.
Crăciuneanu . – Bucarest : Imprimerie graphique „Cartea Medicală”, 1923 . – p. 101-
103 ; 22 cm.
Parte din : „Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de
Bucarest
Coligat
616.61-002.5

I.M. II 3084
CRĂCIUNEANU, A.
Valoarea formulei leucocitare în diagnosticul şi prognosticul febrei tifoide / A.
Crăciuneanu . - Bucureşti : Tipografia Curtei Regale F. Göbl Fii, 1811 . - 110 p. : tab. ; 24
cm.
616.927

I.M. III 1006/4


CRĂCIUNEANU, A ; BLECHMANN, M.
Pneumotoraxul articol ambulatoriu, o metodă de profilaxie şi terapie socială anti-
tuberculoasă : Raport prezentat la primul Congres National de tuberculoză, iunie 1931 /
A. Crăciuneanu, M. Blechmann . - Bucureşti : Tipografia „Cultura” , 1931 . – 13 p. ; 22
cm.
Bibliogr. p. 13
Coligat
616.25-003.219
616-002.5

I.M. II 3002
CRĂCIUNESCU, Alecsandru

380
Observaţiuni relative la sifilis şi tratamentul lui culese la termele sulfo-saline din
Băile Erculane lângă Mehadia / Alecsandru Crăciunescu . - Băile – Erculane Abbazia,
1907 . - 87 p. ; 23 cm.
Pe pagina de titlu, În semn de stimă „Autorul”
616.002.6

I.M. II 1667
CRĂINICEAN
De Wichtigeren operationen welche in der IV chirurgischen Abtheilung vom
Universitätsprofessor und Armeecorps-Arzt Dr. Demosthene vom Jahre 1886 bis.zum
Jahre 1895 ausgefuhrt worden sind / Dr. Crăinicean . - [S.l.] : [s.n.] , [s.a.] . - 23 p. : tab. ;
23 cm.
Bibliogr. p. 27-29
616.089

I.M. II 2112
CRĂINICEANU, Al.
Cercetări clinice şi experimentale asupra acţiunei vasculare a foliculinei (cu 121
grafice) : Foliculinoterapia / Al. Crăiniceanu . - Bucureşti : Tip. Ziarului „Universul”,
1932 . - 102 p. : grafice ; 24 cm.
Conţine însemnare
618.11:616.14/.16

I.M. II 2026
CRĂINICEANU,Al.
Cercetări experimentale asupra permeabilităţei coronariene / Al. Crăiniceanu . -
Bucureşti : Cartea Românească S.A., 1921 . - 32 p. ; 23 cm.
616.132.2

I.M. II 1663/40
CRĂINICEANU, Al.
Forcepsul Kielland / Al. Crăiniceanu . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - p. 38-42 ; 22 cm.
Bibliograf. p. 42
Coligat
615.477.87

I.M. II 947
CRAINICIANU, Al.
Anatomische Studien über die Coronararterien und experimentelle
Untersuchungen über ihre Durchgängigkeit / Al Crainicianu . – [S.l.: s.n., s.a.] . – 75 p. :
il. ; 24 cm.
Dedicaţie
616.132.2

I.M. II 3465-16/7
I.M. II 3465-24/11

381
CRAINICIANU, Al.
Cercetări asupra tachicardiei orthostatice şi mecanismului său de producţiune / Al.
Crainicianu . – [S. l. : s.n. , s.a.] . – 8 p. ; 24 cm
Extras din : La Presse Médicale, 1920, no. 24
Coligat
616.12-008.3

I.M. II 3465-16/8
CRAINICIANU, Al.
Cercetări asupra tonusului vegetativ la femeia normală şi a variaţiunilor sale :
Tonusul vegetativ la femeia normală / Al. Crainicianu . – [S. l. : s.n. , s.a.] . – 4 p. : tab. ;
24 cm.
Coligat
616.825.4

I.M. II 3465-24/13
I.M. II 3465-16/9
CRAINICIANU, Al.
Cercetări experimentale asupra relaţiunilor neuro-glandulare şi în special ale
secreţiunei ovariene asupra tonusului vegetativ / Al. Crainicianu . – [S. l. : s.n. , s.a.] . –
16 p. : tab. ; 24 cm
Bibliogr. p. 16
Coligat
612.621.31:612.825.4

I.M. II 3465 – 24/15


CRAINICIANU, Al.
Cercetări experimentale asupra tonusului vegetativ în insuficienţa ovariană
(congenitală şi câştigată) / Al. Crainicianu . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - 33 p. : tab. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 32-33
Coligat
618.11 – 008.46

I.M. II 3465-24/12
CRĂINICEANU, Al.
Cercetări asupra tonusului vegetativ la femeia normală şi a variaţiunilor sale / Al.
Crăiniceanu . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 4 p. ; 22 cm
Coligat
616.12-008.311
615.2

I.M. II 3465–24/14
I.M. II 3465-16/10
CRAINICIANU, Al.
Efectele suprimărei unui singur ovar asupra tonusului vegetativ / Al. Crainicianu .
– [S. l. : s.n. , s.a.] . – 33p. : tab. ; 24 cm

382
Bibliogr. p. 32-33
Coligat
618.11:616.8-009.1

I.M. II 3465-12/6
CRAINICIANU, Al.
Les effets vasculaires de la folliculine : Recherches cliniques et expérimentales /
Al. Crainicianu . – [S.l. : s.n.], 1932 . – p. 306-319 ; 24 cm
Extras din : Journal de physiologie et de pathologie générale, Tome XXX, no. 2,
juin 1932
Coligat
618.111:616.1

I.M. II 3465 – 24/16


I.M. II 3465-16/11
CRAINICIANU, Al.
O nouă orientare în tratamentul insuficienţei ovariene prin doze mari de calciu /
Al. Crainicianu . – [S. l. : s.n. , s.a.] . – 12 p. : tab ; 24 cm
Bibliogr. p. 11-12
Coligat
618.11-008.6

I.M. II 1842 / 3
CRAINICIANU, Al.
Recherches expérimentales sur la perméabilité des coronaires / Al. Crainicianu . –
[ S. l. ] : Cartea Românească , 1921 . – p. 37-48 : il. ; 23 cm
Extras din : Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des hôpitaux de
Bucarest . 16 martie 1921, an III , nr. 3.
616.132.2-008.64
616.12-009.72

I.M. II 3465-16/1
CRAINICIANU, Al.
Recherches expérimentales sur les relations entre la Sécrétion interne de l’ovaire
et le tonus du système végétatif / Al. Crainicianu . – Paris : Masson et C ie, 1925 . – 15 p. :
tab. ; 24 cm.
Extras din : La presse Médicale, no. 8, 28 janvier 1925
Coligat
612.621.31:612.825.4

I.M. II 3465 – 24/9


I.M. II 3465-16/6
I.M. II 558
CRAINICIANU, Al.

383
Studii şi cercetări asupra sistemului vegetativ şi secreţiunea internă a ovarului /
Al. Crainicianu . – Bucureşti : Cartea Romînească , 1925 . – V, pag. diferit numerotată :
fig. ; 23 cm
616.839:618.11-008.8
618.11-008.8:616.839

I.M II 3465-24/10
CRĂINICIANU, Al.
Studii şi cercetări critice asupra probei cu atropină şi a techicardiei orthostatice/
Al. Crăinicianu . – [S.l. : s.n. , s.a.] . – 10 p. ; 22 cm
Bibliografie p. 10
Coligat
615.21
616.8
617.7

I.M. II 1842/17
CRAINICEANU, Al. ; COPELMAN, Louis
Recherches expérimentales sur l’action antitoxique de la sécrétion interne de
l’ovaire / Al. Crăiniceanu, Louis Copelman . – [S.l. : s.n.], 1935 . – p. 92 ; 23 cm.
Parte din : “Bulletins et Mémoires de la Section d’endocrinologie”, Année 1 , nr.
2, 1935.
Coligat
618.11

I.M. II 1842/6
CRAINICIANU, Al. ; MAVROMATI, L.
Contribution a l’étude de l’antagonisme surréno ovarien / Al. Crainicianu, L.
Mavromati . – [S.l. : s.n.], 1935 . – p. 34-36 ; 23 cm.
Parte din : “Bulletins et Mémoires de la Section d’endocrinologie”, Année 1 , nr.
1, 1935.
Coligat
616.43:618.1

I.M. II 1781/1 (vol.1)


CRAINICIANU , Al. ; POPPER , M.
L’insuffisance hépatique au cours de la grossesse / Al. Crainicianu , M. Popper . –
Paris : Masson et Cie , 1921 . – 16 p. ; 21 cm.
Extras din “La Presse Medicale”, nr. 43 , 28 mai. 1921
Parte din : Travaux de la IIIéme clinique medicale de la Faculté de Medicine de
Bucharest. Hospital Filantropia : Vol 1
Coligat
616.36-002-008.64

I.M. III 7
CRĂINICEANU, Gheorghe

384
Igiena ţeranului român : locuinţa, încălţămintea şi îmbrăcămintea. Alimentaţiunea
în diferite regiuni ale ţerii şi în diferite timpuri ale anului / dr. Gheorghe Crăiniceanu . –
Bucuresci : Lito-Tipografia Carol Göbl , 1895 . – 34 p. + 1 anexă ; 24 cm
Registrul autorilor p. 335-338
Indice alfabetic de materii p. 338-345
614

I.M. II 915
CRĂINICIANU, Gheorghe
Literatura medicală românească: Biografii şi bibliografie / Gheorghe Crăinicianu .
– ediţiunea Academiei Române . – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice “Progresul”
Ploeşti , 1907 . – IV p., 483 p. ; 24 cm
Indice alfabetic p. 467-481
61:821.135.1:016

I.M. II 3465-44/1
CREANGĂ, G. D.
Rapport adressé au 19-ème Congrès International Antialcooloque d’Anvers sur la
Situation de l’Alcoolisme en Roumanie et les mesures à prendre pour le combattre :
Propositions et desidératas / G. D. Creangă . – Bucarest : Institut d’Arts Graphiques
“Lupta” , 1928 . – 32 p. ; 24 cm.
Coligat
178.1(498)

I.M. III 852


CREȘTEREA colecțiunilor în anii 1916-1919 / red. Al. Lapedatu ; G. Baiculescu . –
București : [s.n.] , 1929 . – 315 p. ; 25 cm.
Înaintea titlului : Biblioteca Academiei Române
016

I.M. III 852


Creșterea colecțiunilor în anii 1938-1942 : Stampe, manuscrise, documente, numismatică
. – București : Editura Academiei Române , 1944 . – 241 p. : 26 cm.
Înaintea titlului : Biblioteca Academiei Române
017.092(05)

I.M. III 307


CRETZOULESKO, N. – A.
Questions sur diverses branches des sciences médicales : Thèse pour le doctorat
en médecine, présentée et soutenue le 21 Juin 1839 / N. – A. Cretzoulesko . – Paris :
Imprimerie et Fonderie de Rionoux , 1839 . – 33 p. ; 25 cm
Înaintea titlului : Faculté de Médecine de Paris
Conţine dedicaţie
61(09)

385
I.M. II 307
CRETZOULESKO, N. A.
Thèse pour le doctorat en médecine, Présentée et soutenue le 21 Juin, 1839 :
Questions sur diverses branches des sciences medicales / N. A. Cretzoulesko . - Paris :
Imprimerie et Fonderie de Rignoux, 1839 . - 33 p. ; 25 cm. (Faculté de Médecine de
Paris)
Conţine dedicaţie
61(09)

I.M. II 2789/3
CREŢU, Nicolae
Contribuţiuni la studiul angiomelor subcutanate (la copii) / Nicolae Creţu .-
Bucuresci : Tipografia şi Fonderia de Litere dr. P. Cucu, 1903 .- 88 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 88
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, prezentată şi susţinută la 27 Iunie
1903, No. 690
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucuresci
616-006.31

I.M. II 3465-12/10
CRIŞAN, C. von
Die entwicklung des thyreo-parathyreo-thymischen systems des weissen maus /
von C. Crişan . – Berlin : Verlag von Julius Springer, 1935 . – p. 327-357 : fig. ; 24 cm.
Sonderdruck aus der zeitschrift für anatomie U. Entwicklungsgeschichte
619:616.44

I. M. II 1767
CRISTEA
Le traitement de la dyspepsie organique chez les nourrissons / Cristea . –
Lausanne : Imprimeries reunies S. A. , 1913 . – 73 p. : tab. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Clinique infantile de Lausanne
616.33-009

I.M. III 294 (sic!)


CRISTEA, Donic T.
Căsătoria în raport cu unele afecţiuni hereditare şi contagioase: Studiu de socio-
dentologie medicală / Donic T. Cristea . – Iaşi : Dacia , 1907 . – 58 p. ; 22 cm . –
( Facultatea de Medicină din Iaşi . Documente de Medicină Legală şi de Criminologie;
289 )
Bibliogr. p. 57
Teză de doctorat în medicină şi chirurgie
Coligat
340.61(043)

386
I.M. II 695 bis
I.M. II 695
CRISTEA, Grigoriu
Titluri şi lucrări / Grigoriu Cristea . – Cluj : Tipografia „Cartea românească” ,
1938 . – 22 p. : il. ; 24 cm.
618.1/.7:929Cristea, Grigoriu

I.M. II 829
CRISTEA, Grigoriu ; AXENTE, Iancu
Asistenţa facerii şi noului născut / Grigoriu Cristea, Iancu Axente . – ed. a 2-a
refăcută şi completată . – Cluj : Editura şi Proprietatea Casei de Editură „Alexandru
Anca” , 1930 . – 168 p. : fig., tab. ; 23 cm
Coligat cu: Dobrotă, Eugeniu – „Curs de gynecologie”
618.4/.5
613.952

I.M. II 3465 – 51 / 4
CRISTEA, Grigoriu M. ; BIENENFELD, Bianca
Ueber Gerinnung und gerinnungserregende Substanzen bei der Eklampsie /
Grigoriu M. Cristea, Bianca Bienenfeld .- Wien und Leipzig : Wilhelm Braumüler ,
1910 .- 11 p. ; 22 cm.
Înaintea titlului : Separatabdruck aus der Wiener Klinischen Wochenschrift , XXIII , Nr.
38
Coligat
618.7

I.M. III 499


CRISTEA Niculescu – Otin (1879-1954) : Primul rector al şcolii Politehnice ”Gh.
Asachi” din Iaşi / redactare Maria Constantinescu ; colab. Viorica Florea, Elena Olaru ;
coord. Alexandrina Florea . – Iaşi : s.n. , 1998 . – 22 p.; 30 cm
Din ciclul : mari personalităţi ale învăţământului superior tehnic ieşean
Înaintea titlului : Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi.Biblioteca Centrală.Serviciul de
Informare şi Documentare.
929:54

I.M. II 2827/11
CRISTEANU, Corneliu
Particularităţi ale unora din plagele copiilor / Corneliu Cristeanu . - Bucuresci :
Tipografia Curţii Regele, Proprietari F. Göbl Fii, 1889 . - 64 p. ; 22 cm.
Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului Facultatea de Medicină din Bucureşti
616-001-053.2

I.M. II. 1537/4


CRISTESCU, D. Const.

387
Contribuţiuni la tratamentul adenitelor venerice prin injecţiuni modificatoare / D.
Const. Cristescu . - Bucureşti : Tip. Ziarului „Universul”, 1929 . - 31 p. ; tab., 22 cm.
Bibliogr. p. 31
Teză pt. doctorat în medicină şi chirurgie
Coligat
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti, No. 3303
616.97

I.M. IV 183/19
CRISTUREANU, T.
Nu există rase : W. J. Sollas-Max Müler - Huxler şi Haddon (O scrisoare, un regret,
o carte) / T. Cristureanu . - [Sl. : s.n. , s.a.] . - 1 p. 34 cm.
Extras din ziar
61(09)

I.M. II 2872
CRIVETZ, Théodore
Essai sur le Postulat d’Euclide / Théodore Crivetz . - Bucarest : Etabelissment
Graphique I. V. Socescu, 1895 . - 40 p. 23 cm.
Dedicaţia autorului către „D-lui dr. Toma Ionescu”
514.12

I.M. II 1883
CRONOBIOLOGIA şi medicina vol. I-II / sub red. D. Şteflea . - Bucureşti : Editura
Medicală, 1986 . - 764 p. : il. ; 25 cm.
Vol. I :384 p.: il. şi bibl.
Vol. II : 380 p.: il. şi bibl.
57:61

I.M. II 3465 – 8/2


CRUVEILHIER, L. ; NICOLAU, S. ; KOPCIOWSKA, L.
Influence de la vaccination antirabique le taux des agglutinines antityphiques chez
le lapin immunize contre le Bacille d’Eberth / L. Cruveilhier, S. Nicolau, L.
Kopcionwska . - [S.l. : s.n. , s.a.] . - pag. nenumerotată ; 23 cm.
Coligat
Extras din Comptes redus des séances de la Societé de biologie
616 – 0929 – 097

I.M. III 478


I.M. III 753
CUCU, N. Şt.
Alimentarea cu apă a oraşului Bacău : Memoriul justificativ al proiectului / N. Şt.
Cucu . – Bucuresci : Institutul de Arte Grafice , Carol Göbl , 1898 . – 71 p. : fig. ; 27 cm.
628.1(498 Bacău)

388
I.M. III 478
CUCU, N. St.
Alimentarea cu apă a oraşului Giurgiu / N. Cucu . – Bucuresci : Institutul de Arte
Grafice “Carol Gobl” , 1898 . – 69 p. : fig. ; graf. , tab. ; 27 cm.
613.31(498Giurgiu)

I.M. II 2790
CUCU, N. St.
Comisiunea specială pentru ameliorări în alimentarea cu apă a oraşului Bucuresci . -
Bucuresci : Lito-Tipografia Carol Göbl, 1893 . - 38 p. ; 23 cm.
628.1 (498 Bucureşti)

I.M. IV 166
CUCU, N. Şt.
Nouele ape alimentare ale oraşului Bucuresci / N. Şt. Cucu . – Bucuresci :
Institutul de Arte Grafice Carol Göbl , 1897 . – 84 p. : tab. ; 36 cm + 7 hărţi
Conţine dedicaţie
628.1(498 Bucureşti)

I.M. I 374
CUCUIANU, Mircea
Biochimie clinic / Mircea Cucuianu . – Cluj-Napoca : Editura Dacia , 1977 . – 302 : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr. Selectivă p. 297-298
577.1:616

I.M. II 3520
CUCUIANU, Mircea
Biochimia clinică a hemostazei / Mircea Cucuianu . – Cluj-Napoca : Dacia ,
1983 . – 364 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 355-360
615.771:5:577.1

I.M. II 2717
CUGLER, Grigore
Cercetări electrice şi istologice asupra cubitatului în paralizia generală şi
alcoolism / Grigore Cugler . – Bucuresci : Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma
Basilescu . – 1898 . – 16 p. ; 23 cm.
Exemplar incomplet
Dedicaţie mss : Onor. Domnului G. D. Teodorescu
616.8-009.12:613.81

I.M. II 26
I.M. II 128
CULCER, Al. ; SCRIPCĂ, M.

389
V. Babeş : aspecte inedite / dr. Al. Culcer, M. Scripcă . – Bucureşti : Editura
Medicală , 1954 . – 56 p. : foto ; 21 cm
Bibliogr. p. 55-56
929 Babeş, Victor

I.M. I 428
CULEGERE de decizii, norme şi instrucţiuni . – Bucureşti : Editura de Stat, Redacţia
Medicală , 1952 . – 390 p. ; 17 cm.
Înaintea titlului : Ministrul Sănătăţii. Inspecţia Sanitară de Stat
61:34

I.M. II 2799
CULIANU, Alex. M.
Un aperçu sur la pathogénie de l’appendicite / Alex. M. Culianu . - Jassy :
Imprimerie Nationale, 1901 . - 7 p. ; 23 cm.
616.346.2-002

I.M. II 1912
CULTURA Medica : Sintesi trimestriali sulla medicina contemporanea raccolte da aldo
barchiesi : Studi neurologici di D. Grigorescu , J. Cantacuzene , I. Baicon . – Roma : [ s.
n. ] , 1964
Conţine 3 articole
. 616.8

I.M. I 308
CUNESCU, Vlad ; DRĂGHICI, Dinu
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul bolilor de inimă / Vlad Cunescu, Dinu Drăghici .
– Bucureşti : Editura Medicală m 1974 . – 228 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. după capitole
616.12-07-08

I.M. / L.D. 78
CURCĂ, Romina Daniela
Istoria medicinei în perioada dintre cele două războaie mondiale / Romina Daniela
Curcă . – București : [s.a.] , 2009 . – 77 p. : il. ; 30 cm.
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”. Facultatea de
Medicină Generală București. Catedra de Istoria Medicinei
Cond. Șt. Prof. Dr. Nicolae Marcu
Lucrare de diplomă
61(09)

I.M. III 712/5


CURRICULUM vitae : Constantin Dimoftache . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – 10 p. ; 30 cm.
Coligat
61

390
I.M. III 712/2
CURRICULUM vitae : Scriitorul C. D. Zeletin . – [ S.l. : s.n. ] , [ 2004 ] . – 2 p. ; 30 cm.
Coligat
61:821.135.1

I.M. III 708/2


CURRICULUM vitae : Laurenţiu Mircea Popescu . – [ S.l. : s.n. , s.a ] . – 3 p. ; 30 cm.
Coligat
61

I.M. II 179
CURIE, P., Madame
Traité de radioactivité. Tome I / Madame Pierre Curie . – Paris : Gauthier - Villars
, 1910 . – 426 p. : fig., tab., planşe ; 25 cm
539.16(035)(09)

I.M. II 179
CURIE, P., Madame
Traité de radioactivité. Tome II / Madame Pierre Curie . – Paris : Gauthier -
Villars , 1910 . – 548 p. : fig., tab., planşe ; 25 cm
539.16(035)(09)

I.M. II 180
CURIE, Pierre, Madame
Radioactivité. Tome I / Madame Pierre Curie . – Paris : Hermann & Cie , 1935 . –
340 p. : fig., tab., planşe ; 25 cm
539.16(09)

I.M. II 180
CURIE, Pierre, Madame
Radioactivité. Tome II / Madame Pierre Curie . – Paris : Hermann & Cie , 1935 .
– 558 p. : fig., tab., planşe ; 25 cm
539.16(09)

I.M. II 1660
CURS de anatomie şi embriologie predat de dl. prof. Stelian A. Trofilescu . - [S.l.] : [s.n.]
, [s.a.] . - 862 p. : fig. ; 22 cm.
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină Bucureşti
611.01/.013 (075.8)

I.M. II 545
CURS de botanică : Organografia . – [ S.l. : s.n. , s.a. ] . – pag. diferit numerotată : fig. ;
21 cm
58

I.M. II 1236/1

391
CURS de fiziologie : predat de domnul dr. Constantinescu : 1900/ 1901 / redactat de S.
Stănculescu . - [Bucureşti] : [s.n.], [1900-1901] . - 474 p. : fig. ; 21 cm.
Exemplar litografiat
Coligat
612

I.M. IV 224
CURS liber de cultura medicala generala / RED. Prof. P. Brînzeu ; colab. O. Fodor, E.
Pamfil, M. Angelescu, C. Caloghera . – Timişoara : Litografia Institutului de Medicină ,
1967 . – 221 p. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 220-221
Înaintea titlului: Institutul de Medicină Timişoara
61

I.M. III 581


CURS de mineralogie / predat de dr. Aurel Georgescu . - ed. a 3-a . - Bucureşti : [s.n.] ,
1941 . - 272 p. : fig. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 264
Index p. 269-271
Înmaintea titlului : Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Farmacie
54(075.8)

I.M. IV 226
CURS de oftalmologie . – București : Editura Societății Studenților în Medicină , 1945 .
– 235 p. : fig. ; 24 cm.
617.7(075)

I.M. III 588


CURS de oto-rino-laringologie / red. D. Ciucă; colab. A.V. Dimitriu, R.Arghelide, M.
Muntenescu, ş.a. [Bucureşti] : [s.n.] , 1978 . - 252 p. : fig. ; 28 cm.
Înaintea titlului : Institutul de Medicină şi Farmacie. Disciplina O:R:L: . - Spitalul
„Colţea”, Şeful disciplinei prof. dr. D. Ciucă
616.21

I.M. II 2414
CURS de patologia experimentală : I. Bacteriologia : Rezumat după prelungirile d-lui
prof. V. Babeş / publicat de G. Beldinaru, G. Marinescu, E. Puşcariu, A. Tălăşescu . –
Bucuresci : Topografia şi Fonderia de Litere, Thoma Basilescu, 1892 . – 177p. ; 23 cm.
Publicat în revista „Spitalul”
Ştampilă „Donaţiunea Profesor Doctor Thoma Jonnescu”
Dedicaţie
579.8

I.M. II 1862

392
CURS de patologie medicală : Volumul II : Aparatul circulator / red. de colectivul
clinicilor II-a şi a III-a Medicală . - Bucureşti : Editura Direcţiei de Studii I.M.F. ,
1951 . - 552 p. : fig. ; 21 cm.
Înaintea titlului : Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti
616.1/.9

I.M. II 1862
CURS de patologie medicală : Volumul I : Aparatul digestiv şi peritoneul / red. de
colectivul Clinicilor I-a şi a IV-a Medicală şi a II-a Medicală Terapeutică . -
Bucureşti : Editura Direcţiei de Studii I.M.F. , 1951 . - 651 p. : il. ; tab. ; 21 cm.
Înaintea titlului : Institutul Medico-Farmaceutic, Bucureşti
616.1/.9
616.3

I.M. II 1862
CURS de patologie medicală : vol. V : Bolile de nutriţie, intoxicaţiile şi reumatismul /
redactat de colectivul clinicilor a II-a şi a IV-a Medicală Terapeutică . -
Bucureşti : Editura Direcţiei de Studii I.M.F. Bucureşti, 1952 . - 384 p. : tab. ; 21 cm.
Înaintea titlului : Institutul Medico-Farmaceutic, Bucureşti
616.1/9
616.39
616.72

I.M. II 1862
CURS de patologie medicală : volumul IV : sângele şi organele hematopoetice / red. de
colectivul Clinicilor I şi II Medicală şi I şi II Medicală Terapeutică . - Bucureşti :
Editura Direcţiei de Studii I.M.F. Bucureşti, 1951 . - p. 333 : il. ; 21 cm.
Înaintea titlului : Institutul Medico-Farmaceutic, Bucureşti
616.1/9

I.M. II 1862
CURS de patologie medicală : Volumul III : Aparatul respirator şi renal / red. de
colectivul Clinicilor I-a şi a III-a, IV-a Medicală şi a II-a Medicală Terapeutică . -
Bucureşti : Editura Direcţiei de Studii I.M.F. , 1951 . - 622 p. : fig. ; 21 cm.
Înaintea titlului : Institutul Medico-Farmaceutic, Bucureşti
616.1/9
616.2+616.6

I.M. II 521
CURS de patologie generală : 1915-1916 : Note dela lecţiile dlui Profesor Dr. Proca . –
Bucureşti : Litografia D. Dumitrescu , [s.a.] . – 176 p. litogr. ; 21 cm.
Ex-libris mss „G. Besnea”
616(075.8)(09)

I.M. II 4304

393
CURS de pediatrie / red. De colectivul catedrelor de pediatrie . – București : [s.n.] ,
1952 . – 630 p. : fig. ; 21 cm.
Înaintea titlului : Institutul Medico-Farmaceutic București
616-053.2

I.M. III 589


CURS DE POLICLINICĂ MEDICALĂ / Sub red. Prof. Şt. Suţeanu . - Ed. 2-a. . –
Bucureşti : I.M.F. Bucureşti, 1980 . - 349 p. lito ( IMF Bucureşti – Fac. de Med.
Generală. Disciplina de policlinică medicală – Vitan şi Titan )
616.1/.8(075.8)

I.M. /L.D.1
CURSARU, Roxana Melania
Contribuţia şcolii medicale româneşti la cunoaşterea diabetului / Roxana Melania
Cursaru . - Bucureşti : [s.n.], 2001 . - 131 p. : tab. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 126-131
Înaintea titlului : Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti
Facultatea de Medicină Generală. Disciplina : Istoria Medicinei
Cond. şt. prof. dr. Nicolae Marcu
Lucrare de diplomă
616.379-008.64(09)(498)

I.M. III 407


CURSUL şi conferinţele de uro-chirurgie: ţinute în anul 1942-43 la Spitalul Colţea. -
Bucureşti: s.n, 1943. - 88 p.litogr.; 30 cm. - (Facultatea de Meduicină din Bucureşti)
616.61(075.8)(063)

I.M. III 579


CUSHING, Harvey
Intracranial tumours / Harvey cushing . - London : Bailliere, Tindall & Cocs, [s.a.] .
- 150 p. : il. ; 26 cm.
Index p. 148-150
616.8-006

I.M. II 2825/12
CUTTER, M.
Tratamentul extrofiei-vezicale (procedeul lui Maydl) / M. Cutter . - Bucureşti :
Tipografia „Munca”, 1904 . - 64 p. ; 22 cm.
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie
Înaintea titlului Facultatea de Medicină din Bucuresci, No. 714
616.6-089

I.M. II 2730/13(vol. II)


CUTTER, M.
Tratamentul extrofiei-vezicale (procedeul lui Maydl) / M. Cutter . - Bucureşti :
Tipografia „Munca”, 1904 . - 64 p. ; 22 cm.

394
Bibliogr. p. 63-64
Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie : Pezentată şi susţinută în diua de 27
Ianuarie 1904
Înaintea titlului : Facultatea de Medicină din Bucureşti, No. 714
Coligat
616.62-007-43

I.M. IV 51
CUVÂNTĂRILE Maiestăţii Sale Regelui Ferdinand I, către Academia Română : 1890-
1921 . – [ S.l. : s.n. ] , 1922 . – 49 p. ; 28 cm
821.135.1-5

I.M. II 2166
CUVINTE rostite la inaugurarea colecţiilor istorico-artistice ale Comisiunii
monumentelor istorice şi ale administraţiei casei Bisericii de d-nii P.
Gârboviceanu, Sp. C. Haret şi Ion Kalinderu . – Bucureşti : Tipografia Cărţilor
Bisericeşti , 1911 . - 36 p. ; 21 cm.
61(042)

I.M. II 2379 / 1
A CYTOSPECTROPHOTOMETRIC investigation of the action of thalidomide on the
nucleus of a lymphocyte, s.a. . - Bucharest : [ s.n. ] , 1964 . - 5 p. ; fig. ; 22 cm.
Parte din : „Studii şi Articole- C. Dimoftache”
Coligat
577.323

I.M. III 778


CUZA, C.A.
Lupta în contra alcoolismului în România / A. C. Cuza . - Jassy : Tipografia H.
Goldner , 1897 . - 34 p. ; 26 cm.
Înaintea titlului : Biblioteca Ligei Române în contra alcoolismului, No. 1
613.81

395