Sunteți pe pagina 1din 6

Nume, Prenume___________________________

Olimpiada școlară la Geografie


Clasa XI
L.T. „Mihail Sadoveanu” s. Fîrlădeni, 2016

Dragă prietene!

Salut participarea ta la Olimpiada Școlară de Geografie şi sunt convins că ingeniozitatea,


creativitatea şi cunoaşterea materiei la Geografie mă va bucura din plin. Mult succes!
Nr. Item Scor
Subiectul I (20 puncte)
1. Citește atent conținutul enunțurilor propuse, încercuind litera corespunzătoare L
variantei cu răspuns corect (varianta corecta poate fi doar una). 0
1. Statul latino-american cu cea mai înaltă rată a urbanizării este: 1
a)Chile 2
b) Uruguay 3
c) Mexic 4
d) Peru 5
e) Columbia
2. Stat din Africa al cărei limbă de stat oficială e portugheza:
a) Mali
b) Etiopia
c) Uganda
d) Mozambic
e) Madagascar
3. Cea mai mare densitate a populației se înregistrează în microstatul:
a) Monaco
b) Saint Kitts și Nevis
c) Vatican
d) San Marino
e) Andorra
4. Cea mai mare centrală electrică dn lume este:
a) Kashiwazaki-Kariwa
b) Ekibastuz
c) Bruce Power
d) Simon Bolivar
e) Trei Defilee
5. Familia lingvistică bantu este caracteristică statului:
a) Brunei
b) Timorul de Est
c) Benin
d) Haiti
e) Cuba
2. Realizează corespondența dintre coloana A și coloana B scriind în fața fiecărei L
categorii de state din coloana A cifra corespunzătoare statului/statelor din coloana 0
1
B (cifrele pot fi scrise doar o singură dată).
2
Coloana A Coloana B 3
______A.enclava 1.R.A.S 4
______B.monarhie absoluta 2.Brunei 5
______C. Monarhie constituțională 3.Niger 6
______D.Tigri asiatici 4.Lesotho 7
______F.stat federal 5.Cuba 8
______G. State cu economie planificată 6.Spania 9
7.RPD Coreeana 10
8.Norvegia 11
9.E.A.U. 12
10.India 13
11. San Marino 14
12. Coreea de Sud 15
13. Oman
14.Singapore
15. Hong Kong
Subiectul III (64 puncte)
3. Analizează atent piramidele pe grupe de vîrstă și sexe reprezentate mai jos și răspunde la L
întrebările propuse: 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
piramida A piramida B 15
16
a) Cărei tip de reproducere îi corespunde:
-piramida A-________________________
-piramida B-________________________
b) Enumeră cite 2 caracteristici tipurilor de reproducere din:
-piramida A-_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-piramida B-_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Scrie cite 2 state pentru care le este specifică astfel de tip de reproducere:
-piramida A-___________________________________
-piramida B-___________________________________
d) Indică 2 cauze care determină ponderea numerică mai mare a femeilor în comparație cu
cea a bărbaților la vîrstele înainte pentru tipul de reproducere reprezentat în piramida B
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
f) indică:
-2 politici pronataliste-________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-2 politici antinataliste-________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Utilizînd datele statistice indicate mai jos, efectuează următoarele calcule ( toate L
calculele se efectuează pe foaia de test): 0
-Gradul de împădurire a statului Gabon este de : 82% 1
-Suprafața statului Haiti este de 27,8 mii km2, iar suprafața acoperită de păduri este de 0,417 mii 2
km2 3
a) Gradul de împădurire al statului Haiti: 4
___________________________________________________________________________ 5
b) Cu cît gradul de împădurire al statului Gabon depășește gradul de împădurire al statului Haiti 6
___________________________________________________________________________
c)Explică 2 cauze ce determină diferența dintre gradul de împădurire diferit:
1)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Complecteaza tabelul ,,Culturile tehnice” scriind în spațiile libere L
denumirea grupelor de plante inclusiv și exemple din plantele componente din 0
aceste grupuri: 1
2
Plante Plante Plante Plante 3
a)_______________? b)_______________? c)______________? d)______________? 4
5
1. 1.levănțică 1. 1. 6
7
2.arahidele 2. 2. 2.cat
8
3. 3. 3.iuta 3. 9
10
11
12
6. Pornind de la afirmaţia că apropierea de mare reprezintă o poziție economico-geografică L
foarte avantajoasă, selectează din şirul alăturat statele insulare, peninsulare și continental- 0
maritime: 1
2
State maritime: Suedia, Pakistan, Tuvalu, RPD Coreeană, Angola, Sri Lanka, Filipine, 3
Thailanda, Ecuador, Jamaica 4
5
a) state insulare-____________________________________________________________ 6
b) state peninsulare-_________________________________________________________ 7
c) state continental-maritime-_________________________________________________ 8
9
10
7. Indică în spațiul rezervat și depune pe harta anexată (Anexa 1): L
0
1. Statul care în perioada colonială era cea mai mare metropolă-______________________ 1
2
2. Capitala statului care în 2008 și-a proclamat independența-________________________
3
3. Țara „morilor de vînt”-_________________ 4
5
4. Capitala statului în care a fost construită prima hidrocentrală-_____________________
6
5. „Țara fiordurilor”-___________________ 7
8
6.Capitala „Țării trandafirilor”-_____________
9
7. Statul care la 01 ianuarie 2015 a acceptat euro ca moneda națională-_________________ 10
11
8. Capitala statului care în 2013 a devenit al 28-lea stat membru al U.E.-_______________
12
9.Statul în capitala căreia se află sediul O.P.E.C-___________________ 13
14
10. Al doilea stat după suprafață din Europa-______________________
15
16
17
18
19
20
Subiectul III (16 puncte)
8 Elaborează un eseu structurat, încadrat în 1 pagină, la subiectul propus: L
„Problema terorismului în lumea contemporană” 0
La elaborarea eseului vei respecta:parametrii de conţinut: prezentarea actualităţii subiectului 1
(două aspecte ce vin în argumentarea actualităţii subiectului); evidenţierea relaţiilor de 2
cauzalitate(minimum două cauze ce duc la această problemă, două manifestări actuale, două 3
consecinţe cu impact de ordin economic, două soluţii de depăşire a problemei);abordarea 4
subiectului la nivel naţional, regional şi global. 5
criteriile de redactare structurarea logică a textului, (introducere, cuprins şi 6
încheiere), utilizarea limbajului geografic (minimum două noţiuni la temă); 7
argumentarea punctului de vedere propriu şi formularea concluziei; respectarea 8
volumului indicat 9
_____________________________________________________________________________ 10
_____________________________________________________________________________ 11
_____________________________________________________________________________ 12
_____________________________________________________________________________ 13
_____________________________________________________________________________ 14
_____________________________________________________________________________ 15
_____________________________________________________________________________ 16
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Total puncte:
Anexa 1. Europa.Harta politică