Sunteți pe pagina 1din 12

INSPECTORATUL ȘCOLAR COLEGIUL NAȚIONAL

JUDEȚEAN GORJ ”GEORGE COȘBUC” MOTRU


Nr ................... din ................ Nr ................... din ................

Inspector Școlar General, Director,


Prof. Marcela Mrejeru Prof. Păuna Rodica

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MOTRU,


Nr ................... din ................

Primar,
Jianu Gigel

Coordonator de proiecte și programe educative: Director,


Prof. Negrea Constantina Prof. Păuna Rodica

Coordonator:
Prof. Negrea Nicolae
Echipa de proiect

Coordonator de proiecte si programe educative: Director:


Prof. Negrea Constantina Prof. Păuna Rodica

Coordonator:
Prof. Negrea Nicolae

Director adjunct:
Prof. Gheorghe Aurelia

I. SECŢIUNEA: ISTORIE
❖ Prof. coord. Negrea Nicolae
❖ Prof. coord. Bivolaru Marcela
II. SECŢIUNEA: FILOSOFIE
❖ Prof. coord. Negrea Constantina
III. SECŢIUNEA: STIINTE
❖ Prof. coord. Alioanei Carmen
IV. SECŢIUNEA: ISTORIE
❖ Prof. coord. Negrea Nicolae
V. SECŢIUNEA: MUZICA
❖ Prof. coord. Făget Mariana

VI. SECŢIUNEA: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


❖ Prof. coord. Daraban Cosmin
VII. SECŢIUNEA: LIMBI MODERNE
❖ Prof. coord. Cretu Emanuela

Colaboratori proiect

o Prof. Bivolaru Marcela

o Prof. Chitimia Mihaela


o Prof. Daraban Cosmin
o Prof. Jiroveanu Ionela
o Prof. Stan Lidia
o Prof. Tudose Rodica
o Prof. Elinescu Emilia
o Prof. Capatana Delia
o Prof. Dragomirescu Rodica

Clasa proganizatoare:
 XA
Clase implicate:
❖ XI A

❖ XII F

❖ X E

Prezentatori proiect:
 Grecu Diana
 Chițimia Dragoș Fabia

Argument

Anul 1918 reprezintă in istoria poporului roman anul triumfului


idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului sir de lupte si
sacrificii umane si materiale pentru făurirea statutului naţional unitar.
Ziua Naţionala a României, aniversata in data de 1 Decembrie, este
moment de readucere in memoria colectiva a luptei de veacuri a romanilor
pentru unitatea si integritatea naţionala. Poporul roman a valorificat
conjunctura internaţionala creata in urma Primului Război Mondial si a ştiut sa
se afirme in contextual mişcării de eliberare a popoarelor sî al victoriei
principiului nationalitatilor in Europa.
Acest proiect interdisciplinar vizeaza realizarea unor activitati cu
caracter complex care sa cuprindă istoria, literatura, religia, muzica, dansul,
ştiinţele.
Sărbătorirea a o suta de ani de la Marea Unire din 1918 este moment de
readucere in memoria colectiva a luptei de veacuri a romanilor pentru unitatea
si integritatea naţionala.
Dorim ca prin modul in care abordam tema Centenar 2018- " Romania
Mare prin ochii adolescentului mileniului III", sa-i determinam pe tineri sa
participe activ, sa-si manifeste creativitatea, sa le trezim sentimente de mândrie
fata de istoria patriei, eroii naţiunii, drapelul României, imnul de stat, valorile
tradiţionale in general.

Scopul proiectului

Prin acest proiect ii încurajam pe elevii noştri in activitatea de cercetare


si documentare, urmărim sa ii educam in spirit civic si respect pentru valorile
culturale si spirituale pentru a fi capabili sa identifice si sa analizeze surse ale
istoriei locale si naţionale, personalităţi culturale ale comunităţii locale si
naţionale.

Obiectivele specifice proiectului


 Dezvoltarea competentelor de cercetare, selectare si valorificare a
informaţiilor istorice;
 Realizarea unui schimb de experienţa intre scoli si alte instituţii de
cultura prin promovarea bunelor practici in educaţie;
 Sensibilitatea elevilor către înţelegere, unitate, toleranta, ajutor
reciproc;
 Stimularea interesului elevilor fata de studiu si lectura;
 Localizarea in timp si spaţiu a evenimentelor istorice
 Organizarea unei expoziţii cu reprezentări artistice sub egida " O
suta de ani de Romania";
 Manifestarea imaginaţiei creatoare privind evenimentul aniversat
in desene, picture, postere, hartî, in confecţionarea de insigne
aniversare si stegulete.

Grup tinta:

 Beneficiarii direcţi: elevii din invatamantul liceal si cadrele


didactice;
 Beneficiarii indirecţi: părinţi, membrii ai comunităţii locale

Perioada de desfășurare a proiectului:


 noiembrie 2019- decembrie 2019
Resursele proiectului
 Resurse umane: elevii colegiului, cadrele didactice, invitaţi,
părinţi, preoţi, reprezentanţi ai administraţiei publice si ai unor
institutii educative.
 Resurse materiale: cărti, mape, imagini, hârtie, texte literare si
istorice, fotografii, laptop/ PC, costume si decoruri pentru
programul artistic, plante, planşe.

Parteneri
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj
 Primăria Municipiului Motru
 Comitetul de părinţi
 Consiliul elevilor

Program activități
1 PROGRAM CĂNTECE PATRIOTICE-COR C.N.G.C

 ”Vin români la Alba”

 ”Veniți români să cerem dreptul”

 ”Măi române românaș”

2 PREZENTARE POWER POINT CU VALOARE

DOCUMENTARĂ- CODIȚĂ ELA


3 MOMENT RECITAL- DRAGOȘ AVRAM

-RĂDOI ȘTEFAN

-POPESCU LAURA

-PIȚAN MĂDĂLINA

-CODIȚĂ DENISA

-CÎRSTEA ELENA

-SARCINĂ TEODORA

-PETCU GEORGIANA

4 INTERPRETARE CÂNTEC ”Cucule, pasăre

mândră”-COSMINA HÎRȘOVESCU

5 DESPRE DOMNIA ȘI VIAȚA REGELUI

FERDINAND-SAMFIRA ANDRA

6 PIESĂ RAP DESPRE ROMÂNIA- MĂCIUCĂ EDUARD

7 ISTORIC AL REGINEI MARIA-IUPCEANU CRISTIAN

8 INTERPRETARE CÂNTEC ”Transilvanie

frumoasă”-ALPREDI BIANCA

9 CONDIȚIA PRINCIPATELOR UNITE- GRECU

ȘTEFANIA, PALOȘ DIANA, PĂNESCU ANCA

10 IONEL BRĂTIANU-OȚET ANDRA

11 ALEXANDRU VODĂ VOIEVOD-GRECU ȘTEFANIA

12 MACHETĂ
13 CÂNTEC- ȘTEFANIA PÂRVAN

14 INTERPRETARE CÂNTECE-COR C.N.G.C

 ”Din țara moților noi am venit”

 ”Țara mea e un colț de rai”

 ”România mea”

S-ar putea să vă placă și