Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate extracurriculară

„Cursa numeralelor”

Tipul activității: joc interactiv


Grupul țintă: a V-a
Durata: 40 min.
Forma de desfășurare: se vor organiza trei echipe a câte 4-5 elevi.
Competențele transversale:
Obiectivele activității:
O1- să demonstreze cunoștințe despre limba maternă, limba de stat.
O2- să-și exprime identitatea lingvistică.
O3- să coopereze cu membrii echipei.
O4-

Strategia didactică
Metode de organizare: joc interactiv.
Forma de organizare: în echipe.
Materiale, resurse didactice: covoraș cu numere de la 1 la 20, Zar, proiector,
ecran, tabel cu întrebări, prezentare PPt, diplome, premii (medalii), foi A4, carioci.
Demersul activității
Profesorul conduce activitatea.
De la începutul jocului elevii au format 3 echipe a câte 4-5 elevi, în frunte cu un
capitan. Echipele și-au ales denumire și au pregătiti o mică prezentare a echipei,
timp de un minut.
Echipele au fost repartizate la bănci, oferindu-le foi A4 și carioci pentru
înregistrarea răspunsului, după necesitate.
În mijlocul sălii, pe podea va sta covorașul cu cifre de la 1 la 20 și startul. Fiecare
echipă are un fanion de culoare respectivă echipei, roșu, albastru și verde. Când
echipa se va prezenta, va plasa la start fanionul respectiv.
Profesorul va explica din start regulile jocului:
1. Se joacă în 3 echipe.
2. Începe jocul echipa care dă zarul cu numărul mai mare.
3. Fiecare grupă aruncă zarul pe rând și va face exact atâția pași pe traseu cât
este indicat pe zar.
4. La numărul corespunzător va muta fanionul în traseu, cu condiția că va
răspunde corect la întrebarea sub acest număr, altfel va rămâne la numărul
inițial.
5. Răspunde la întrebare persoana care aruncă zarul. Dacă el cu cunoaște
răspunsul, răspunde un membru al echipei.
6. Dacă echipa nu are un răspuns corect la întrebare, atunci cuvânt se oferă
echipelor adversare.
7. Echipele pot fi amendate pentru comportament netichetat în timpul jocului,
de exemplu: răspund neîntrebați, înjură, se ceartă.
8. Pe traseu sunt numere speciale cu roșu, 4,9 și 13. Sub aceste numere nu sunt
întrebări, ci niște indicații. În orice moment profesorul poate interveni în
regulile jocului penttru a preveni blocajul acestuia.
Profesorul cheamă capitanii
pentru a stabili cine va începe
jocul.
Pe rând, în ordinea numerelor
căzute pe zar, de la cel mai mare
la cel mai mic, câte un membru al
echipei va ieși pentru a răspunde
la întrebările din tabel. Va câștiga
echipa care va ajunge la sfârșit
prima.