Sunteți pe pagina 1din 6

NAPARIS HOTELS SRL 2020

Punct de lucru: Pensiunea Valea Cocorei – Padina Pestera, sat Dobresti, Jud. Dambovita

Telefon: 0757.212.212

Sediu social: Bezdead, 1832, jud. Dambovita

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE A ACTIVITATII


IN VEDEREA REINNOIRII AUTORIZATIEI DE MEDIU
PENTRU ACTIVITATEA:
HOTELURI SI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE SIMILARE
5510
PENSIUNEA VALEA COCOREI
S.C. NAPARIS HOTELS S.R.L.
NAPARIS HOTELS SRL 2020
CUPRINS

I. Date generale
II. Date specifice activităţii
Activitatea desfăşurată
Dotări
Bilanţul de materiale
Utilităţi
III. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

Protecţia atmosferei

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Protecţia solului şi subsolului

Protecţia împotriva radiaţiilor

Protecţia fondului forestier

Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii

Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional

Gestiunea deşeurilor

Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase

Gestiunea ambalajelor

Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului

Protecţia aşezărilor umane

Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat

Alte date şi informaţii privind protecţia mediului

Reconstrucţia ecologică

Monitorizarea mediului

Anexe
NAPARIS HOTELS SRL 2020

FISA DE PREZENTARE
Prezenta lucrare reprezinta fisa de prezentare pentru activitatea de cazare si activitati de
restaurant in cadrul Pensiunii turistice ”Cocora”, din comuna Moroieni, sat Dobresti, punct
Pestera, judetul Dambovita.

Lucrarea a fost intocmita in conformitate cu continutul cadru din Anexa II a Ordinului nr.
1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu respectarea
prevederilor Ordonantei de Urgenta 195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin
Legea 265/206, cu modificari si completari ulterioare.

Pentru activitatile mentionate societatea detine Autorizatie de mediu nr. 15/30.01.2015,


valabila pana la data de 30.01.2020, emisa de APM DAMBOVITA.

I. Date de identificare a societatii:

Denumirea societatii: NAPARIS HOTELS SRL

Adresa: Sediu central: Bezdead, 1832

Telefon: 0757.212.212

CUI: RO 35960686

O.R.C.: J15/468/2016

COD IBAN:RO84BTRLRONCRT0345836901

Banca: BANCA TRANSILVANIA - SINAIA

Administrator: GATEJ VIOLETA

Persoana de contact: GATEJ VIOLETA 0757.212.212

Profil de activitate: 5510, Hoteluri si alte capacitati de cazare – Pensiunea Valea Cocorei, in
cadrul careia se presteaza activitati de cazare cu mic dejun si servicii de restaurant, atat in
interiorul restaurantului cat si afara pe terasa amenjata.

Forma de proprietate:

S.C. NAPARIS HOTELS SRL este o societate cu capital social privat.

Regimul de lucru:
NAPARIS HOTELS SRL 2020
In cadrul pensiunii structura personalului care deserveste activitatea este urmatoarea:

Administrator: 1 persoana;

Director general: 1 persoana;

Lucrator pensiune:2 persoane;

Ospatar: 1 persoana.

II.Activitatea societatii:

1. Dotari (instalatii, utilaje etc)


Cladire cu destinatia pensiune turistica D+P+E, capacitate maxima de cazare 28 de
turisti
Suprafata construita 300 mp, compusa din:
Demisol: 2 camere, 1 hol
Parter: 2 camere, 1 sala de mese, 1 bucatarie, 2 grupuri sanitare
Etaj : 8 camere, 8 grupuri sanitare, 1 hol.
Mansarda: 8 camere, 8 grupuri sanitare, 1 hol.
2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite, mod de ambalare,
depozitare
Materii prime: produse alimentare diverse si de intretinere – igiena, apa, combustibil
– gaz metan, cu aprovizionare functie de necesitati
3. Utilitati: apa, canalizare, energie
- Alimentarea cu apa – se realizeaza gravitational prin racord la conducta ce
distribuie apa la Complex hotelier Pestera; inmagazinare si distributie apa prin
intermediul unui rezervor din beton subteran si suprateran, cu capacitate 150 mc.
- Apele uzate menajere se evacueaza intr-o statie de epurare Aqua Clean SBR 16
- Energia electrica este preluata din reteaua SC ELECTRICA SA
- Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza din surse a SC GDF SUEZ ENERGY
ROMANIA SA
- Incalzirea spatiului este asigurata de 2 centrale termica tip IMMERGAS VICTRIS 75
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau activitatii:
- Activitati de cazare si alimentatie publica
5. Produse si subproduse obtinute – cantitati , destinatie
- Nu este cazul
6. Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati
(compozitie, cantitati)
- Centrala termica tip IMMERGAS VICTRIS 75 cu putere termica 72,6Kw,
combustibil gaz metan.
NAPARIS HOTELS SRL 2020
7. Alte date specifice activitatii: (coduri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar
nu intra in procedura de autorizare:
- Restaurante (capacitate sub 100 locuri – cod Caen rev2- 5610, bar si alte activitati
de servire a bauturilor – cod CAEN rev 2 5630
8. Programul de functionare – ore /zi; zile/saptamana : permanent

III. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor: Statie de epurare Aqua Clean SBR 16 de tip secvential, formata din
2 bazine de polietilena legate in serie, o unitate de epurare AQUAMAX si elemente de
conecatre – tubulatura de polietilena. Epurarea apei se face secvential, in volume
contrtolate, in regim aerob. Etapele epurarii sunt: alimentare – aerare – limpezire –
evacuare. Apele epurate sunt dirijate prin drenuri percolate catre paraul Cocora. In functie
de gradul de utilizare, namolul din bazinul preliminar va fi vidanjat la un interval de 1-3 ani.

Apele pluviale sunt dirijate prin rigole dalate, gravitational, in paraul Cocora.

Protecţia atmosferei: Cos de dispersie de la centrala termica cu dimensiunile 8cm/12,5 cm si


lungime 150 m.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor – nu este cazul, nivelul de zgomot echivalent se


incadreaza in limitele STAS 10009/1988 – Acustica Urbana – limite admisibile ale nivelului de
zgomot STAS 6156/1986 – Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social –
culturale si OM 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei asa cum sunt prevazute ele in lege.

Protecţia solului şi subsolului: Platforma betonata si imprejmuita si containere pentru


colectare deseuri menajere si valorificabile. Contract de ridicare deseuri menajere cu S.C.
SUPERCOM SA. Targoviste nr. 34/16.10.2014

Protecţia împotriva radiaţiilor – nu este cazul

Protecţia fondului forestier: activitatea societatii nu are impact asupra fondului forestier.

Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii: activitatea societatii nu are


impact asupra fondului forestier

Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional: activitatea societatii nu are impact


asupra fondului forestier

Gestiunea deşeurilor: in urma activitatii societatii rezulta urmatoarele categorii de deseuri

- Deseuri municipale amestecate , care vor fi stocate temporar in europubele


amplasate pe platforma betonata si imprejmuita de unde sunt evacuate conform
contractului de salubritate incheiat.
NAPARIS HOTELS SRL 2020
Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase: nu este cazul

Gestiunea ambalajelor: nu este cazul

Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului: - conform Autorizatiei de


constructie eliberata de Primaria Moroieni.

Protecţia aşezărilor umane – nu sute necesare masuri speciale pentru protectia asezarilor
umane altele decat cele privind respectarea prevederilor legale pentru protectia factorilor
de mediu.

Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat: activitatea


desfasurata respecta in totalitate prevederile legislatiei internationale la care Romania a
aderat.

Alte date şi informaţii privind protecţia mediului: nu este cazul

Reconstrucţia ecologică: in urma activitatii societatii nu este necesara reconstructia


ecologica, datorita faptului ca obiectul activitatii nu are impact asupra ecosistemului
inconjurator.

Monitorizarea mediului: societatea va monitoriza nivelul emisiilor de poluanti si poluarea de


impact in conditii reprezentative pentru activitatea desfasurata. Masurarea concentratiilor
poluantilor in efluenti sau in mediu se va realiza cu proceduri de analiza standardizate sau
metode nestandardizate validate.