Sunteți pe pagina 1din 19

PARTIU URBANISTIC

proiect de specialitate urbanism


7 saptamani
7 saptamani

4.10.2017                                   UAUIM 2017‐2018 – an4A – lect.dr.arh.Simona Butnariu


SITUL PROPUS_ce CONTEXT URBAN EXISTĂ???
Ș
Șoseaua P
Progresului, Calea
l i C l 13 Septembrie, Strada
13 S t b i St d Sebastian și
S b ti i nodul
d l Răzoare

CARTIER PANDURI
NOD RAZOARE ACADEMIA MILITARA HOTEL MARIOT
Ce resurse aveți?
+ Pozitie strategica in oras Razoare
+ Accesibilitate foarte buna Nod intermodal urban propus
Nod intermodal urban propus

+ CB3_PUG pol urban major
Vedere aeriană
Ce condiționări aveți?

‐ fragmentare
‐ zona industriala dezafectata
‐ GOL URBAN
‐ INTERVENTII PUNCTUALE
‐ STRUCTURA FRAGILA / VULNERABILA
Ce urmăriți?
INTERSECTIA CALEA 13 SEPTEMBRIE CU SOS.PROGRESULUI
EExistent
i – lipsit
li i de identitate/reprezentativitate/destructurat
d id i / i i /d
Propus – reper secvential major pe axa est‐vest/NOD URBAN 
(vocatia voi o propuneti!!!)
INTERFAȚA CU ORAȘUL
Existent – limite opace/inactive/amorfe
Propus – RECONECTARE la urbanitate (CUM? Voi propuneți!!!)
IMAGINE URBANĂ
Existent – INCOERENȚĂ/DISCONTINUITATE/DEZORIENTARE
Propus – IDENTITATE/LIZIBILITATE/REPERE SPAȚIALE ȘI 
FUNCȚIONALE/REPREZENTATIVITATE/CARACTER
(CUM? Voi propuneți!!!)
PARTIUL!!! Ce produceți? 
ESTE UN PLAN GÂNDIT PE LAYERE
ESTE UN PLAN GÂNDIT PE LAYERE

1. COLOANA VERTEBRALĂ – TRAMA STRADALĂ
2. MASA – FUNCȚIUNI + CONFIGURAȚIE 
Ț Ț
VOLUMETRICĂ (accente de 
înalțime/dominante/ritm) –
ț / / ) NODURI, ,
CENTRALITATE, POLI / LOCUIRE + DOTĂRI
3. LIANTUL – SISTEMUL DE SPAȚII PLANTATE, 
SISTEMUL DE SPAȚII PLANTATE,
LINIARE, PUNCTUALE PUBLICE, în INCINTE, 
PLĂMÂNII ORAȘULUI!!! –
ORAȘULUI!!! gândit astfel încât 
gândit astfel încât
aerul să circule într‐un sistem continuu
Task 1 – conectare, integrare, potențarea optimă a 
contextului urban
contextului urban
SITUL NU EXISTĂ ÎN AFARA LEGĂTURII CU ORAȘUL!!! –
gândiți în sistem și ierarhizați!!!
Task 2 – articularea unei structuri morfologice și
funcționale adecvate pentru un pol
un pol funcțional de tip 
de tip
mixt, în proximitatea zonei centrale!!!
SCARA 1/2000
Task 3 – detalierea unei zone de cca 5 ha care să 
reprezinte spațializarea sugestivă a conceptului din 
reprezinte spațializarea sugestivă a conceptului din
partiu_IMAGINEA CHEIE CARE SPUNE POVESTEA 
PROIECTULUI!!!
SCARA 1/1000
CONȚINUT PROIECT
Ț
activitate la  partea I – partea II – partea III –
atelier – 15% analiză 
atelier  analiză ‐ 15% partiu
partiu ‐ 45% detaliu ‐ 15%
detaliu 
TASK 1 TASK 2 TASK 3
1. format A3  2. format A3  4. format A3 ‐
schemă de ansamblu
schemă de ansamblu  plan configurativ‐
plan configurativ analiză critică a
analiză critică a 
(concept spaţial) – spaţial la scara dată  contextului constând 
scară la alegere (1:2000) pe planul  în scheme, explicaţii, 
suport  text
3. format A3 ‐ 5. format A3 ‐
elemente suport ale  detalierea unei 
soluţiei: scheme  subzone (1:1000) la
structurale, diagrame,
structurale, diagrame,  nivel de design urban
nivel de design urban
planuri

ECHIPĂ DE 3 INDIVIDUAL
DETALII DE ORGANIZARE
DETALII DE ORGANIZARE

GRUPELE 40 – 44  ATELIER LUNI ORA 15.30 ‐19.30


GRUPELE 45 
45 – 49 ATELIER MIERCURI
ATELIER MIERCURI ORA 15.30 
ORA 15.30 ‐19.30
19.30
GRUPA ENGLEZĂ – ATELIER MIERCURI ORA 15.30 ‐19.30
DETALII DE ORGANIZARE

INDRUMĂTORI

Repartizarea pe grupe este:

gr.41/45 ‐ Arpad Zachi, Andreea Acasandre


gr.42/46 ‐ Florentin Gudila, Sorin Manea
gr.43/47 ‐ Dragos Buhociu, Irina Cioangher
gr.44/48 ‐ Cristina Hurduc, Raluca
Cristina Hurduc, Raluca Duica
gr.40/49 ‐ Sebastian Guta, Ioana Panzaru

gr engleza ‐ Simona Butnariu, Andrada


gr.engleza Butnariu Andrada Eftime

Responsabil proiect: lect.arh.Simona Butnariu
DESFAȘURARE PROIECT
Ziua 4oct 9/11oct 16/18oct 23/25oct 30oct/1nov 6/8nov 15
15nov

Saptamâna 1 2 3 4 5 6 7
Lansare  Corectură  Corectură  Corectură  Corectură  Corectură  Predare
Tipul de  temă și  analiză analiză si  partiu/ partiu/ detaliu  în
activitate
i i f
formarea  propunere  panou d li
detaliu  i di id l atelier
individual li
echipelor partiu individual

ora 15.30  15.30‐ 15.30‐ 15.30‐ 15.30‐19.30 15.30‐ 17.00 


19 30
19.30 19 30
19.30 19 30
19.30 19 30
19.30
‐ ‐
17.30 18.00
Spor la treabă si mult succes!!!

Va mulțumesc!
4.10.2017                                   UAUIM 2017‐2018 – an4A – lect.dr.arh.Simona Butnariu