Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI

MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI


TIMIŞOARA

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR


AGROALIMENTARE
PROIECT
LA DISCIPLINA TEHNOLOGII GENERALE

COORDONATOR ŞTIIŢIFIC STUDENT:


IONEL JIANU

1
TEMA PROIECTULUI
CARTEA TEHNICÃ A UNUI UTILAJ AGREGAT..DEFINIŢIE STRUCTURÃ.

2
CUPRINS

INTRODUCERE 4
Cap1 MORI CU CIOCANE 5
Cap2 CARTE TEHNICÃ MOARA CU CIOCANE 7
MC-22
1 DESTINAŢIA PRODUSULUI 7
2 CARACTERISTICI PRINCIPALE 7
3 DESCRIEREA PRODUSULUI 8
4 ASAMBLAREA ŞI MONTAJ 11
5 REGLAJ 11
6 .EXPLOATARE(FUNCŢIONARE ) 13
7 INTREŢINERE ŞI REPARAŢII 13
8 MÃSURI DE PROTECŢIA MUNCII 17
9 DERANJAMENTE ÎN FUNŢONARE CAUZE 18
REMEDIARI
10 INSTALAŢIA ELECTRICÃ 18
11 BIBLIOGRAFIE 19

INTRODUCERE

3
Moara este o instalaţie industrialã complexã, care are ca scop transformarea cerealelor,
dar mai ales a grâului, secarei şi porumbului în produse finite ca fãinã şi mãlai. Pentru ca o
moarã sã rãspundã întrutotul scopului, ea trebuie sã transforme prin mijloace tehnice şi
tehnologice bobul de grâu, secarã şi porumb în fãinã şi mãlai de cea mai bunã calitate.
Morãritul este cunoscut din timpuri foarte vechi, evoluţia lui a urmat societatea umanã
şi dezvoltarea tehnico-economicã a acesteia. Omul modern consumã fãina provenitã din
cereale mãcinate sub formã de pâine şi o numeroasã gamã de produse speciale de panificaţie şi
patiserie. Pâinea şi celelalte produse de panificaţie ocupã aproximativ 15-30% din totalul
alimentelor consumate de om ca hranã zilnicã. Nu sunt mai puţin importante produsele
secundare obţinute ca tãrâţa şi germenii. De asemenea, produsele obţinute prin mãcinarea
porumbului, orezului şi orzului, constituie material primã pentru prepararea multor alimente.
Măcinarea cerealelor este operaţia prin care sunt reduse dimensiunile geometrice ale
cerealelor sub acţiunea unor eforturi mecanice exterioare în urma operaţiei de mărunţire
rezultând un amestec de particule, forme ,dimensiuni şi calităţi diferite.

CAP.1. Mori cu ciocănele

4
Morile cu ciocănele realizează măcinarea materialui prin lovire (măcinare prin
imapact ).Acest tip de măcinare se recomanadă materialelor cu umiditate sub 15%.
Organul de lucru al acestor mori sunt ciocănelele,cu formele prezentate în figura IV.14

Tipuri de rotoare cicănele( cuţite)

5
Ciocănelele (cuţitele rotorului )pot avea efect de lovire (figura IV.16 a) sau de tăiere (figura
IV .16b) şi se pot utilize cu scop de spargere (figura IV.17 a),măcinare fină( figura IV.17 b)
sau grosieră (figura IV.17.c)

6
CAP 2.CARTE TEHNICÃ.MOARA CU CIOCANE MC-22

1. DESTINAŢIA PRODUSULUI
1.1. Denumirea : MOARA CU CIOCANE MC -22
1.2. Domeniul de utilizare
Moara cu ciocane se foloseşte pentru măcinarea cerealelor boabe (grâu, orz, porumb, ovăz
etc.) ştiuleţilor de porumb, trifolienelor, etc.

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE

 -productivitate -porumb boabe..............................................2300kg/oră - umiditate 14%


 -orz.........................................................................................1600kg/oră - sită găuri Ø4
 -ştiuleţi....................................................................................1100kg/oră
 -puterea motorului electric......................................................22KW
 -turaţia motorului electric.......................................................3000rot/min
 -tensiunea de alimentare..........................................................380V
 -raport de transmisie.................................................................1:1
 -număr de ciocane......................................................................28
 -dimensiunile orificiilor pentru site sunt :
 -pentru boabe.............................................................................Ø3
 -pentru ştiuleţi………..………………………………………..Ø4
 -pentru trifoliene........................................................................Ø5
 -dimensiuni de gabarit (cu ciclon şi ventilator)
 -lungimea..................................................................................3000mm
 -lăţimea.....................................................................................1000mm
 -înălţimea..................................................................................1900mm

7
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
Moara MC 22B-0-0 se compune din (vezi fig.1):
 -moara propriu-zisă
 -ventilator……………………………………………………….13
 -ciclon cu suport şi sac pentru colectare praf……………………1
 -motor electric
 -transmisie
 -tablou electric
3.1. Moara propiu-zisă (fig.1) are următoarele părţi :
3.1.1. Cadrul suport (12) este o construcţie sudată din profil de oţel.
3.1.2. Carcasa are două părţi :
 -una fixă inferioară (16) cu gură de evacuare şi sită
 -una rabatabilă superioară (3) cu jgheab de alimentare (4), contrabătătoare (2), dozator
şi o cameră cu clapetă pentru evacuarea "pufuleţilor".
3.1.3. Rotorul (fig.2) este format dintr-un ax (8) cu discuri (2) pe care sunt articulate (28)
ciocanele(1) prin 4 bolţuri.
3.2. Ventilatorul (13) este format dintr-o carcasă şi un rotor. Axul rotorului se sprijină pe un
lagăr prevăzut cu 2 rulmenţi. Pe ax se află rotorul cu 6 palete.
3.3. Ciclonul cu suport şi sac pentru colector praf (1) prevăzut la partea inferioară cu 2 guri de
sac (17).
3.4. Motorul electric(9) este de curent alternativ cu rotorul în scurtcircuit 22kw-3000rot/min
(AT 180M-2).
3.5. Transmisia mişcării de la motorul electric la moară se realizează prin 3 curele trapezoidale
(8) şi două şaibe de curea iar transmisia mişcării de la motorul electric la ventilator se
realizează printr-o curea trapezoidală (15) şi o şaibă de curea.

8
9
10
4. AMPLASARE ŞI MONTAJ

Utilajul fiind de construcţie simplă nu necesită o fundaţie specială pentru amplasare,


fiind suficientă doar o suprafată betonată. Se recomandă montarea morii şi a tabloului electric
sub un acoperiş care protejează instalaţia şi personalul muncitor în timpul lucrului. Tabloul
electric se montează obligatoriu în loc ferit de ploaie, umezeală şi praf.
Se recomanda ca între postament şi cadrul suport al morii să fie introduse patru
tampoane de cauciuc (placa cauciuc de grosime 10) pentru reducerea vibraţiilor şi mărirea
stabilităţii morii.
ATENŢIE!!!
MOARA NU SE FIXEAZÃ ÎN ŞURUBURI

5. REGLAJE

Inainte de a porni moara se fac următoarele reglaje :


 -întinderea curelelor trapezoidale
 -dozarea boabelor

11
5.1. Reglajul întinderii curelelor trapezoidale (fig.1).
5.1.1. Rotor moară.
Se face prin deplasarea motorului (poz.9,fig.1) acţionând şurubul de întindere (poz.11,fig.1)
după slăbirea şuruburilor de fixare a suportului motor (poz 6,fig1).

După obţinerea întinderii corecte (săgeata 3-4 mm la apăsare cu mâna) se vor strânge
din nou şuruburile de fixare.

12
5.1.2. Rotor ventilator.
Se face prin intermediul întinzătorului (poz.7,fig.1). Se deplasează axul (poz.2,fig.4)
prin slăbirea piuliţei (poz.1,fig.4) în locaşul de la suport întinzător (poz.3,fig.4). După
obţinerea întinderii corecte se va strânge din nou piuliţa.
5.2. Reglajul dozării boabelor.
Se face prin deplasarea clapetei (poz.1,fig.5) spre stânga în funcţie de materialul de
măcinat în aşa fel încât să se obtină o productivitate de 1800 kg/oră pentru porumb boabe,
1500 kg/oră pentru orz şi 1000 kg/oră pentru ştiuleţi de porumb.

6. EXPLOATARE (FUNCŢIONARE).

ATENŢIE!!!
Moara va fi pornită întotdeauna în gol; alimentarea se face numai după ce rotorul morii
a ajuns la turaţia normală de lucru (3000 rot/min). După turnarea materialului în jgheabul de
alimentare se deplasează clapeta (poz.1,fig.5) spre stânga în funcţie de material.
În cazul măcinării a 2-3 jgheaburi de ştiuleţi se închide clapeta (poz.1,fig.5) şi se deschide
clapeta (poz.2,fig.5) pentru evacuarea "pufuleţilor".

7. ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII.

13
7.1. Întreţinere.
Ungerea rulmenţilor se face prin intermediul gresorilor (M10x1 poz 7 fig 2) (poz 6, fig
7) montaţi pe carcasele rulmenţilor. Rulmenţii se vor gresa cu unsoare consistentă Rul S 140 la
intervale de 120 ore de funcţionare.
7.2. Reparaţii.
7.2.1. Înlocuire ciocănele (fig.2,poz.1).
Ciocănelele se pot monta în patru poziţii astfel ca înlocuirea lor se va face numai după
uzarea completă a lor.
La înlocuirea ciocanelor se va verifica starea găurilor din discuri

Dacă gaura s-a ovalizat bolţurile se vor monta în găurile rămase libere aplicate în acest scop.
Demontare ciocănele (fig.6) : se scot splinturile, bucşele şi se schimbă ciocănelele.
Montarea se face în ordine inversă demontării respectându-se distanţele indicate pe desen

14
ATENŢIE!!! Nu se înlocuiesc 1 sau 2 ciocănele, se înlocuieşte tot setul respectând schema din
fig.6.
7.2.2. Înlocuire rulmenţi.
7.2.2.1. Rotor moară (fig.2).
Demontare rulment.
Se demontează capacul (6), se scoate inelul de siguranţă (5) se scot rulmenţii (4). Montarea se
face în ordine inversă demontării.
7.2.2.2. Rotor ventilator (fig.7).
Demontare rulment.
Se demontează carcasa se desfac şuruburile (1), se demontează fulia (5), se scoate inelul de
siguranţă (2), inelul de etanşare (3), se scoate rulmentul (4). Montarea se face în ordine inversă
demontării.

15
7.2.3. Înlocuire fulie si pană (fig.2).
Se desface şurubul (10), se scoate fulia (11) , pana(9).

16
7.2.4. Înlocuire contrabătător (fig.8).
Contrabătătoarele au posibilitatea de montare în două poziţii astfel ca înlocuirea lor se
va face după uzarea completă.
Pentru schimbarea poziţiei sau înlocuirea lor, se desface şurubul (poz.1, fig.8), se
execută operaţia după care şurubul se strânge la loc.

17
7.2.5. Înlocuire sită (fig.3).
Demontare.
Se desfac şuruburile de fixare a carcasei superioare, se ridică carcasa şi se scoate sita în
direcţia indicată de săgeată.
Montarea se face în ordinea inversă demontării.
7.2.6. Înlocuire curele.
7.2.6.1. Rotor moară (fig.1,poz.5).
Se slăbesc şuruburile (6),se deplasează şurubul de întindere (11) spre dreapta, se înlocuiesc
curelele (8).
7.2.6.2. Rotor ventilator (fig.4).
Se desface piuliţa (1), se deplasează axul (2) în jos (poz.a) se înlocuieşte cureaua
(poz.15,fig.1).

8. MÃSURI DE PROTECŢIA MUNCII.

La punerea în funcţiune se va verifica montarea apărătorii de protecţie şi fixarea


corespunzătoare a acesteia.
Se va verifica legarea la nulul de împământare a utilajului.
Se va verifica dacă există obiecte străine în jgheabul de alimentare a morii şi se înlătură in
vederea prevenirii accidentelor.
Se va verifica gradul de strângere a tuturor elementelor de asamblare. Punerea în funcţiune se
face pe bază de proces verbal consemnând respectarea normativelor NTS şi măsurilor
prevăzute în proiect.
Echipamentul obligatoriu pentru personalul de deservire va fi cel specific locului de muncă în
care este montat.
Personalul de deservire va fi echipat cu ochelari de protecţie. Orice intervenţie la moară se va
face numai după oprirea motorului şi decuplarea alimentării de la întrerupătorul cu pârghie
aflat la intrarea în tabloul electric.
Este interzisă deschiderea carcasei superioare până la oprirea completă a
rotorului morii.

18
8. DERANJAMENTE ÎN FUNCŢIONARE. CAUZE ŞI REMEDIERI.

NR DEFECŢIUNE CAUZA REMEDIERI


CRT
La pornirea morii aceasta-cădere mare de tensiunea Se înlatura cauza
se decupleaze automat -retea prea încarcată Se reglează debitul de
1
-defecţiune de contactor
alimentare
-suprasolicitarea motorului
Bătăi anormal de mari în -uzura neuniformă a Se înlocuiesc
ciocanelelor ciocanelele
2 moară
Infundarea sitei alimentarea forţată sau Oprirea alimentarii,
"pufuleţii"
3 oprirea morii,curăţirea
sitei

10. INSTALAŢIA ELECTRICÃ.


ANEXÃ LA MOARA MC 22B-0-0
Instalaţia electrică cuprinde totalitatea aparatelor de protecţie, conectare, comandă şi control a
acţionării morii cu ciocane tip MC 22B-0-0 dispuse într-un dulap confecţionat din tablă.
FUNCŢIONAREA.
Schema acţionării electrice asigură comanda motorului electric în concordanţă cu tehnologia
de lucru a morii. Pornirea motorului electric (22KW ; 3000rot/min) care acţionează moara se
face:
 -în stea triunghi cu ajutorul a trei contactoare C1,C2,C3 comandate de
 butonul de comandă S2.
 -pornirea directă cu ajutorul contactorului C1,comandat de butonul S1

19
 -oprirea se face cu ajutorul butonului b2.
 -tensiunea de alimentare este 3*380/220V;50 Hz.Tensiunea de comanda este
220V/50Hz.
ATENŢIE :

Aprinderea becului din butonul verde S2 indică funcţionarea motorului în triunghi.


Acum se poate deschide şiberul pentru alimentare. Persoana care deserveşte moara face
controlul alimentării cu ajutorul şibărului închizându-l în funcţie de indicatorul acului
ampermetrului în aşa fel încât acul să nu depăşească linia trasată pe ecranul ampermetrului ~
40 A
PROBLEME DE EXECUŢIE ŞI MONTAJ.
Legarea carcasei tabloului electric la centura de pământare se face îngrijit, cu cablu cu papuc
iar în final se va proteja cu vaselina tehnică. Rezistenţa legăturilor la centura (priza) de
pământare trebuie să fie mai mică de 4 ohmi.
Montajul instalaţiei electrice la beneficiar se va face având în vedere următoarele :
 -tabloul se amplasează într-un loc ferit.
 -pentru identificarea aparatelor se consultă schema desfăşurată (anexa
 prezentei).
 -jurnalul de cabluri şi planul general.
 -toate operaţiile de montaj se vor face numai de electrician autorizat.
 -cablurile de legătură se protejează cu ţevi sau tuburi metalice flexibile.
 -toate carcasele se leagă la nulul de protecţie conform STAS 6616-78 suplimentat
 cu legarea la centura de pământ conform STAS 6119-78.
 -aparatele prevăzute cu bornă de masă se leagă la centura de pământ direct sau
 prin intermediul construcţiei metalice.
Legătura la nul şi la pământ se face cu papuc şi şaibă de siguranţă după ce în prealabil locul de
contact a fost curăţat de vopsea şi impurităţi.

20
CONDIŢII TEHNICE DE RECEPŢIE.

 -se identifică aparatajul existent cu cel prescris în tabelul cu specificaţii.


 -echipament electric.
 -se pune sub tensiune şi se face verificarea comenzilor, motorul electric fiind
 legat la reţea.
 -se verifică funcţionarea semnalizărilor optice.

EXPLOATARE ŞI PROTECŢIA MUNCII.

 -comenzile vor fi executate de personal instruit care să cunoască fluxul tehnologic,


precum şi modul de funcţionare al utilajului.
 -se interzice efectuarea de orice fel de intervenţie în interiorul dulapului cu aparatură
electrică atâta timp cât este sub tensiune.
 -se vor respecta prevederile din Normativ pentru proiectare şi executare a instalaţiilor
electrice cu tensiunea până la 1000 V; I 7-1974.
 -înainte de punerea în funcţiune se verifică executarea legăturii de împământare;
legăturile vor fi executate cu conductori sau benzi a căror rezistenţă să nu
 depăşească 0,5 ohmi.
 -nu se admit improvizaţii în circuitele electrice.
 -se recomandă punerea unui covor de cauciuc electroizolant în faţa tabloului
 electric.
 -personalul care deserveşte moara va trebui să cunoască PSI şi NTS specifice acestei
instalaţii.

21
22
BIBLIOGRAFIE

1.Teodor Ioan Traşcă, Operaţii, aparate şi utilaje în industria alimentară, Editura Eurostampa,
Timişoara, 2007
3.Daniela Stoin, Tehnologia Morăritului şi panificaţiei, Editura Eurobit, Timişoara, 2008
4.http://avgandira.com/pdf/mc22.pdf
5.Banu I., Principii generale de morărit, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”,
Galaţi,2006
6. .Costin I.,Tehnologii de prelucrare a cerealelor în industria morăritului, Editura Tehnică,
Bucureşti,1983
7.Panţuru D ,Proiectarea utilajelor din industria alimentară Galati,1980
8.***Manualul inginerului de industrie alimentară vol1 Editura Tehnică ,Bucureşti 1988

23