Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA: 09.10.2019
GRĂDINIŢA: Jovial
GRUPA: MARE
EDUCATOARE: prof. inv. Predsc Negrisoiu Ofelia
DENUMIRE ACTIVITATE: educatie muzicala
TEMA: „Frumoasa-i strada noastra”
MIJLOAC DE REALIZARE: cantec, joc muzical
TIPUL DE ACTIVITATE: mixta

SCOPUL: -Formarea deprinderii de-a executa cantece in aranjamente armonico-polifonice


-Consolidarea deprinderii de interpretare a cantecului in grupuri mici si frontal
-Stimularea dorintei copiilor de-a canta cu interes si bucurie
-Exersarea atentiei voluntare si a imaginatiei creatoare
OBIECTIVE:
- cognitive:
- să intoneze corect, expresiv si omogen cantecul
- să respecte pozitia corecta , tonul, semnalul de inceput
- să reproduca structuri ritmice dupa modelul educatoarei
- să reproduca textul si melodia cantecului
- psihomotorii:
- să execute corect exercitiile muzicale
- să manipuleze instrumentele muzicale non-conventionale
- să mimeze miscarile sugerate de textul cantecului
- să inceapa la semnalul dat
- afective:
- să cante cu bucurie si interes

METODE SI PROCEDEE: conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, jocul de miscare,


MATERIALE DIDACTICE:
Flori, instrumente non-conventionale( pet-uri umplute cu porumb, orez, pietre, etc), unelte de
gradinarit din plastic, ecusoane
FORME DE ORGANIZARE:
Frontală, individuală, pe grupuri mici

BIBLIOGRAFIE:
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii- editia a II a revizuita si
adaugata,Bucuresti 2005
 „Culegere de cantece”-Ana Motora-Ionescu, Lucia Pop, Vasile D Nicolescu Bucurest 1977

DURATA: 35 – 40 minute
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Evenimentul Conţinut ştiinţific Strategii Evaluarea


crt didactic didactice
.
1 Moment Aerisirea sălii de grupă
organizatoric Aranjarea scăunelelor în semicerc
Intrarea copiilor în sala de grupă
2 Desfasurarea
activitatii
a Captarea Zana Primavara aduce un cantec pe -conversatia -observarea
atenţiei care il iubeste foarte mult si va invita -explicatia gradului de
sa-l invatati. atentie al copiilor
Omogenizarea vocii: -exercitiul
-Exercitii de respiratie:mirosim -observarea
floarea, simtim mireasma primaverii poztitei corecte a
adusa de zana corpului
-Exercitii ritmice :batai din palme -observarea
-Exercitii melodice: refrenul modului de
cantecului care urmeaza a fi invatat. executie al
exercitiilor
b Anunţarea Se anunta cantecul „Frumoasa-i
temei strada noastra”.
c Prezentarea Interpretarea model.Familiarizarea -demonstratia Observarea
continutului copiilor cu continutul pe baza machetei -conversatia comportamentului
si dirijarea realizate de catre acestia. -elementul copiilor si a
invatarii Interpretarea model, apoi cantarea pe surpriza modului de
strofe.
interpretare a
cantecului
d Obtinerea Intonarea cantecului frontal de 2-3
performantei ori si apoi pe grupe: grupa -exercitiul -impactul la
florilor( fete) si cea a fluturilor elementul
( baietii). surpriza

e Asigurarea Introducerea uneltelor de gradinarit si a -observarea


retentiei si instrumentelor muzicale non- -elementul modului cum
transferului conventionale de catre surpriza intoneaza
Zana Primavara. -exercitiul -observarea
Utilizarea instrumentelor
corectitudinii
Executarea miscarilor sugerate de textul -jocul miscarilor si a
cantecului , sustinand ritmul cu
instrumenetele. sustinerii ritmului
3 Evaluare Aprecieri asupra felului in care s-au conversatia Aprecieri verbale
implicat in activitate. Atribuiri pozitive
Lauda

S-ar putea să vă placă și