Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. HAM TEHNIC S.R.L.

Str Logofat Udriste, Nr19, Ap 4


Localitate Bucuresti , judeţ/sector 3
Cod unic: RO18250387
Tel.:0754072468
Exemplar I. Se înmânează persoanei încadrate.

Nr.28/27.09.2013

NOTĂ DE LICHIDARE

Nume GUTU Prenume GHEORGHE


Nr. marcă ………………….. Funcţia : INSTALATOR
Motivul întocmirii notei de lichidare: încetare contract individual de muncă cf. Art. 55 lit. b) *)
de la data de 26.09.2013

*) Se înscrie motivul lichidării: încetarea contractului individual de muncă conform Art… alin. … lit. … din Codul Muncii,
etc.

Titlul executor**) Suma datorată la data Creditorul


Natura debitului *)
(natura, numărul, data, emitentul) emiterii notei de lichidare (nume şi prenume)

________________________
Şef Compartiment Financiar-Contabil***)

_________________________________________________________________________________
*) imputaţie, despăgubire, suma datorată pentru mărfuri cu plata în rate, suma datorată cu titlu de întreţinere, împrumut C.A.R.
etc.
**) dispoziţie de reţinere, hotărâre judecătorească, angajament. În cazul când nu există un titlu executor se va face menţiunea
“în curs de obţinere”.
***) se semnează după completarea datelor de pe verso.
I. Venituri brute încasate în ultimele 12 luni (pentru calculul indemnizaţiei de concediu medical):

Anul Luna Suma Anul Luna Suma

2012 Octombrie 400 2013 Aprilie 400

2012 Noiembrie 400 2013 Mai 400

2012 Decembrie 400 2013 Iunie 400

2013 Ianuarie 400 2013 Iulie 400

2013 Februarie 400 2013 August 400

2013 Martie 400 2013 Septembrie 400

II. Durata concediului de odihnă este de 21 zile, din care pe anul în curs a folosit 11 zile.
Din concediul pe anul trecut nu a folosit ……… zile.

III. Concedii medicale plătite pe ultimele 12 luni :


Luna ………………………… Anul …………. nr. zile …………………..
Luna ………………………… Anul …………. nr. zile …………………..
Luna ………………………… Anul …………. nr. zile …………………..
Luna ………………………… Anul …………. nr. zile …………………..
Luna ………………………… Anul …………. nr. zile …………………..

IV. În cursul acestui an a avut concedii fără plată, absenţe nemotivate şi învoiri total ………. zile.

V. Calificative profesionale obţinute în ultimii 2 ani:


Anul 2012 calificativul bine
Anul 2013 calificativul bine

Data 27.09.2013 Şef Serviciu Personal,

Subsemnatul Gutu Gheorghe decalar ca mi-au fost achitate drepturile salariale pentru perioada in care am
fost anajatul firmei SC HAM TEHNIC SRL.

Semnatura................................................