Sunteți pe pagina 1din 35

Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Management Turistic şi Comercial


Program Master Administrarea și Negocierea Afacerilor

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

“ELABORAREA UNUI PLAN DE AFACERI PENTRU SOCIETATEA


SC PROCONSTRUCT SRL, ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI
FINANŢĂRI NERAMBURSABILE PRIN POSCCE”

Echipa proiect:

Nr. NUME si PRENUME


crt

1 NITU ALEXANDRA

2 COMAN LAURENTIU

3 CIUCA RUXANDRA

4 STEFANIA CODOI

BUCUREŞTI
Decembrie 2019
CONTINUT

1. REZUMATUL PROIECTULUI:

Rezumatul planului de afaceri nu trebuie să fie doar o listare a conţinutului planului


de afaceri, ci trebuie să sublinieze principalele probleme prezentate în etapele întocmirii
sale. Rezumatul planului de afaceri va conţine:

1. scopul planului de afaceri;


2. analiza pieţelor;
3. descrierea societăţii comerciale;
4. activitatea de marketing şi vânzări;
5. corectarea şi dezvoltarea produselor sau serviciilor;
6. organizarea şi personalul;
7. informaţii financiare

Elaborarea unui plan de afaceri are in vedere intotdeauna realizarea anumitor


scopuri sau obiective : Primul scop consta in determinarea profitabilitatii.
Acest plan de afaceri va fi elaborat in scopul obtinerii unei finantari
nerambursabile acordate IMM-urilor prin Programul Operational Cresterea
Competitiviatii Economice, care incepand cu sesiunea de programe 2018-2020 va fi
integrat in Programul Operational Regional.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI:

Documentare practica privind partea aplicativa a lucarii: informare asupra


specificului activitatii; documentare generala; intocmirea efectiva a planului de afaceri
urmarind scopul propus, anume proiect de investitii care se va realiza prin obtinerea unei
finantari nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii
Economice.
Etapele elaborării planului de afaceri au fost:
° documentarea, culegerea informaţiilor;
° planificarea efectivă a activităţii firmei;
° redactarea propriu-zisă a planului.

2.1 Planul de afaceri are titlul : “Creşterea competitivităţii si consolidarea poziţiei


pe piaţa a S.C. PRO Construct S.R.L. prin modernizarea procesului tehnologic si achiziţia
de utilaje specifice” .

2.2 Beneficiar: S.C. PRO Construct S.R.L.

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J01/419/1999


Cod unic de inregistrare: RO 8886174
Adresa postala: Mun. București, Str. Tudor Vladimirescu 12, judeţ București
Obiect de activitate conform COD CAEN 0811 - Extractia pietrei ornamentale si a
pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei.

Toate aspectele care pleaca de la ideea ca activitatile umane sunt dependente de


mediul inconjurator si de resurse, ca sanatatea, siguranta sociala si stabilitatea economica
a societatii sunt esentiale in definirea calitatii vietii, pot fi cuprinse intr-un concept
general definit ca dezvoltare durabila .
Dezvoltarea durabila se refera la respectarea valorilor culturii si a principiilor de
afaceri, la asigurarea nevoilor firmei, precum si la controlarea riscurilor economice,
sociale si ecologice.

Dezvoltarea durabila protejeaza, sustine si îmbunatateste capitalul uman, natural si


financiar pentru viitor.
Atat pana acum cat si pe viitor S.C. PRO Construct S.R.L. a cautat si va cauta
toate formele si metodele de dezvoltare socio-economica al caror fundament îl reprezinta
în primul rand asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice si
elementele capitalului natural.
Suntem constienti de faptul ca activitatile umane contribuie la deteriorarea
mediului inconjurator si de aceea urmarim ca si prin proiectul pe care l-am propus sa
realizam satisfacerea nevoile prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor
viitoare de a-si satisface propriile nevoi, sa exploatam oportunitatile aparute aceste
momente, dar sa asiguram si resursele pentru dezvoltari viitoae, toate acestea printr-o
abordare si o perspectiva pe termen lung.
Implementarea acestui proiect, care se concretizeaza in achizitionarea, punerea in
functiune a utilajelor performant din toate punctele de vedere, a unei tehnologii noi,
productive si ecologice, ne da posibilitatea sa afirmam si ulterior sa probam, ca astfel
desfasuram o activitate productiva prin care imbunatatim continuu calitatea vietii, atat
pentru generatiile prezente, cat si pentru cele viitoare, asigurand prosperitate, protectia
mediului si coeziunea sociala.
Consideram ca numai în acest mod se poate crea valoarea adevarata, lucru ce va
sustine durabil dezvoltarea afacerii pentru viitor. Practic, aplicand principiile dezvoltarii
durabile, S.C. PRO Construct S.R.L. doreste sa continue în viitor activitatea ale carei
baze a fost pusa prin implementarea proiectului si, pentru a avea succes si durabilitate
trebuie sa se dezvolte atat ea, cat si comunitatea în cadrul careia activeaza.
Prin introducerea politicilor de dezvoltare durabila în cadrul proiectului propus,
S.C. PRO Construct S.R.L. doreste crearea unei valori de moment, dar si de viitor ,
generatoare de beneficii pe termen lung in toate planurile dezvoltarii.
Conform principiilor dezvoltarii durabile, prin achizitionarea si utilizarea de
utilaje performante, firma se asteapta sa progreseze, pe termen scurt, mediu si lung.
Dezvoltarea durabila reprezinta, în cazul S.C. PRO Construct S.R.L., un proces
constient de îmbunatatire calitativa , continua si permanenta a produselor oferite , a
tehnologiilor aplicate, a mediului de lucru , dar si un mod tehnic si tehnologic de
productie, care prin caracteristicile sale sa nu afecteze natura, activitatea economica si
conditiilor de viata ale oamenilor.
Printr-un management eficient, care vizeaza restructurarea tehnologica si
mentinerea sub control a posibililor riscuri, isi propune sa contribuie la operatiunea ampla
de reconciliere dintre economie si mediul inconjurator, nu numai pentru cativa ani ci pe
termen indelungat, in primul rand prin prevenirea dezechilibrelor ecologice.
Din acest punct de vedere avem siguranta ca utilajele pe care dorim sa le
achizitionam, gratie evolutiei tehnologice industriale, cumulata cu aplicarea tehnologiilor
nepoluante, sprijina ideea de dezvoltare si folosire a produselor cu impact redus asupra
mediului.
Utilajele propuse nu reprezinta un factor poluator, iar in privinta reducerii
emisiilor, a deseurilor si in general a respectarii principiului dezvoltarii durabile, va
asigura un progres, atat din punctul de vedere al mediului, cat si al sanatatii publice, fiind
superioara celor pe care le detinem in prezent sau pe care le inchiriem de la terti si pentru
care indeplinim toate conditiile legale de functionare.

3. Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este ca prin dezvoltarea S.C. PRO Construct


S.R.L. sa se contribuie la dezvoltarea regionala, consolidarea si dezvoltarea durabila a
sectorului IMM din regiunea de sud-est, asigurand astfel reducerea decalajului de
productivitate in raport cu cel al UE.
Cresterea productivitatii societatii se va asigura prin dezvoltarea pe verticala a activitatii,
respectiv diversificarea productiei prin infiintarea unei linii de productie a agregate de
carieră, urmand a-si adauga astfel in portofoliu noi produse (agregate concasate), in
conformitate cu standardele UE.
Piata pe care va actiona S.C. PRO Construct S.R.L.in urma implementarii
prezentului proiect, si anume productia agregate de carieră, este o piata in plina
dezvoltare, cu un potential de crestere considerabil si caracterizata printr-o cerere mare si
in continua crestere.
Proiectul de fata reprezinta o investitie de resurse umane si financiare, pe o perioada
determinata, menita sa raspunda unei nevoi reale si sa conduca la realizarea obiectivului
general propus.

Ca si obiectiv general complex, se urmareste consolidarea si dezvoltarea durabila a


sectorului productiv, crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderii,
infiintarea unui nou flux de productie, toate acestea realizandu-se prin achizitionarea unor
echipamente complexe si moderne de exploatare a pietrisului şi productia de agregate de
carieră, fiind asigurate astfel calitatea superioara a produselor obtinute, volum sporit de
productie, cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din arealul de implementare.

Obiective specifice:

- Cresterea cifrei de afaceri cu minim 10% dupa implementarea proiectului;


- Crearea de 4 locuri noi de munca la data fin
alizarii implementarii proiectului si mentinerea pe toata durata de durabilitate, din
care cel putin 1 persoana din grupurile vulnerabile
- Mentinerea locurilor de munca existente (80), la data depunerii proiectului,
pentru o perioada de 5 ani de la data finalizarii proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului pentru care se solicita finantare si s-a


intocmit planul de afaceri sunt:
● Dezvoltarea şi extinderea domeniului de activitate prin crearea unui sector nou de
activitate – cod CAEN 0811 – Extracţia pietrei ornamentale si a pietrei pentru
construcţii, exceptia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei.
● Eliminarea punctelor slabe ale societăţii cauzate de capacitatea redusă de
productie a staţiei de concasare şi sortare agregate, necesarul de piatră pentru
domeniului de construcţii fiind în creştere, si implicit scăderea costurilor de
producţie.
● Consolidarea si dezvoltarea durabila a S.C. PRO Construct S.R.L. ca rezultat al
creşterii gamei de produse oferite de societate pe piaţa construcţiilor, prin
obţinerea unor produse noi destinate domeniului construcţiilor.
În urma implementării prezentului proiect se vor obţine următoarele produse NOI
de carieră:
⮚ Sort de granulatie 0-4 mm - agregat mineral de carieră sortat, utilizat in
constructii pentru sape, pavaje.
⮚ Sort de granulatie 4-8 mm - agregat mineral de carieră utilizat ca material in
constructii, tratament de drumuri, terasamente, betoane etc.
⮚ Sort de granulatie 8-16 mm - agregat mineral si sortat utilizat in constructii,
terasamente, betoane
⮚ Sort de granulatie 16-31.5 mm - agregat mineral si sortat utilizat la pitruirea
drumurilor, parcarilor, material drenant, material decorativ in curti, betoane etc.
⮚ Refuz de ciur - granulatie > 32 mm - agregat mineral si sortat utilizat la
pietruirea drumurilor, parcarilor, material drenant, material decorativ in curti,
betoane etc.
⮚ Piatra concasata 0-16 mm - utilizata in terasamente, parcari, platforme
⮚ Piatra concasata 0-40 mm - utilizata in terasamente, parcari, platforme
Acest lucru este posibil prin dotarea cu următoarele echipamente şi mijloacele de
transport tehnologice performante de ultima generatie :
1. Staţie de concasare şi sortare agregate de carieră – 1 buc.
2. Foreză pneumatică – 1 buc.
3. Camion de carieră rigid – 2 buc.
Echipamentele tehnologice şi mijloacele de transport tehnologice propuse sunt
echipamente competitive, cu un consum redus de energie şi carburant si prin se crează
condiţii mai bune de munca pentru personalul unităţii.
Având în vedere aspectele prezentate mai jos in planul de afaceri se poate afirma că
S.C. PRO Construct S.R.L. reprezintă o afacere profitabilă, existând siguranţă în ceea ce
priveşte condiţiile de respectare a obiectivelor asumate prin proiect, impunându-se astfel
realizarea investiţiei.

Durata Proiectului:
Durata de implementare a proiectului este de 9 luni, perioada considerata suficienta
pentru realizarea prezentului proiect.

1. MATRICEA LOGICĂ A PROIECTULUI

Indicatori verificabili în Surse şi mijloace de


Logica intervenţiei Ipoteze
mod obiectiv verificare
- Comunitatea
Obiective generale: locală doreşte
scăderea
- Raport anual al
- Nivel ridicat de dezvoltare - Scăderea numărului de procentului
Camarei de Comerţ şi
socio-umană a judeţului şomeri în judeţul Alba somajului şi sprijină
Industrie Alba;
Alba; participarea
- Reconversia profesională a categoriilor
- Raport anual al
- Şomaj scăzut în judetul tuturor solicitanţilor defavorizate la
AJOFM.
Alba cursuri de
perfecţionare
Obiective specifice
(Scopul proiectului): - Categoriile de
- Raport anual al
Capacitate managerială şi persoane
- Creşterea numărului de Consiliului consultativ
profesională sporită a defavorizate doresc
angajări a persoanelor din al Angajatorilor AB.
persoanelor defavorizate să participe la la
categoriile defavorizate
(tineri, şomeri, femei, programele de
- Raport anual al
persoane apropiate de perfecţionare;
AJOFM AB
pensionare, rromi, etc).

Rezultate: - Acorduri semnate între - Rapoarte specifice - Autorităţile


consiliile consultative ale AJOFM AB; publice repectă
1. Infiinţarea Centrului de angajatorilor şi AJOFM Bv decizia de
Afaceri Judeţean funcţional. - Acorduri; funcţionare a
Centrului de Afaceri
- Media. Judeţean

2. Beneficii durabile pentru - Existenţa unui număr mai - Liste persoane


grupuri ţintă ridicat de persoane din calificate;
diferite categorii
defovorizate, care au fost - Liste persoane
angajate. reconversie
profesionala;
- Ocuparea cu forţă de
muncă calificată pentru - Liste persoane
meseriile mai puţin atractive angajate.
(sectoare calde, construcţii,
agricultură, etc)

Activitati Mijloace: Costuri şi surse: - Autorităţile


publice sprijină
1.1. Reabilitarea - 3 constructori; 1 electician; 4,000 EUR demersurile
spaţilui dobândit (CE,Guvern) Centrului de Afaceri
- 2 persoane întreţinere Judeţean
1.2. Dotarea spaţiului
- 1 expert 15,000 EUR

(CE,Guvern)

1.3. Punerea în 1,000 EUR


funcţiune a tehnicii de
calcul şi media - 2 experţi (CE,Guvern)

2.1. Organizarea de cursuri


de formare profesională - 1 manager; 40,000 EUR - Categoriile de
persoane
- 1 asistant manager; (CE,Guvern) defavorizate
participa activ la
- 7 lectori. cursuri.

2.1. Organizarea de cursuri 40,000 EUR - Categoriile de


de reconversie profesională persoane
- 10 lectori (CE,Guvern) defavorizate
participa activ la
cursuri.

4. MANAGEMENT ȘI ECHIPA PROIECTULUI

Echipa de proiect din cadrul firmei S.C. PRO Construct S.R.L. va avea in vedere
implementarea cu succes a proiectului .

Componenţa Echipei de proiect din partea firmei S.C. PRO Construct S.R.L. va fi
urmatoarea:

Coman Laurentiu – Reponsabil Proiect – coordonează implementarea


proiectului pentru întreg ciclul de viaţă, atât din punct de vedere tehnic, precum şi, în
ceea ce priveşte asigurarea cofinanţării, din punct de vedere financiar, stabileste aspectele
tehnice, financiare şi administrative ale implementării proiectului.

Ruxandra Ciuca– Responsabil financiar – elaborează şi verifică împreună cu


Managerul de proiect planul de cheltuieli, verifică disponibilitatea resurselor financiare
necesare proiectului, asigură, urmăreste efectuarea la termen a plăţilor din cadrul
proiectului şi încadrarea lor în lista categoriilor de cheltuieli eligibile. Va asigura copii
certificate cu menţiunea „conform cu originalul” după documentele în baza cărora au fost
efectuate plăţile, transmite informaţii cu privire la fondurile necesare pentru acoperirea
cheltuielilor neeligibile şi pentru finanţarea tuturor
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societatii; asigurara evidenţa contabila
distincta, prin înregistrări contabile separate şi transparente; furnizează informaţii de
natură financiară legate de proiect.

Ștefania - Responsabil tehnic – urmăreşte implementarea şi realizarea tuturor


activităţilor conform planului de proiect pentru obţinerea rezultatelor dorite. In acest
scop, va coordona intocmirea caietului de sarcini aferent procedurii de achiziţie a
utilajelor din cadrul proiectului, in sensul furnizarii de informatii referitoare la cerintele
functionale pe care trebuie sa le indeplineasca utilajele pentru a se adapta necesitatilor
societatii; va studia datele tehnice ale utilajelor pe care le va achizitiona societatea,
supervizeaza punerea lor in functiune, va verifica buna functionare a utilajelor,
monitorizeaza achizitiile de utilaje, implementare proiect – montaj, punere in functiune si
testare utilaje, verificarea calitativa si cantitativa a serviciilor, intocmirea documentatiei
sectiei de productie, urmarirea costurilor aferente, planificarea productiei si executiei,
participa la procesul de instruire a personalului pe utilajele achizitionate, participa si la
selectiile pentru angajarea de personal

Nițu Alexandra – Manager de Proiect – coordonează , planifică şi monitorizează


implementarea proiectului pentru întreg ciclul de viaţă, atât din punct de vedere tehnic,
precum şi, în ceea ce priveşte asigurarea cofinanţării, din punct de vedere financiar, în
conformitate cu regulile, procedurile şi instrucţiunile stabilite, colaborează la elaborarea
rapoartelor periodice privind stadiul proiectului şi îndeplinirea condiţionalităţilor aferente
procedurilor stabilite, asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice, financiare
şi administrative ale implementării programului.

4.2 Echipa de proiect

Nr. Calificarea/
Nume şi prenume Responsabilitate în proiect
crt Experiența
1 Nițu Alexandra Manager Proiect -coordonare,monitorizare,planificarea
proiectului
2 Coman Laurențiu Responsabil -coordonarea proiectului
proiect
3 Ștefania Responsabil -implementarea și realizarea conform
Tehnic planului
4 Ruxandra Ciuca Responsabil -elaboreaza și verifica planul de cheltuieli
financiar
5. CICLUL DE VIAȚĂ AL PROIECTULUI

Ciclul de viaţă a unui produs, perioada cuprinsă între momentul lansării lui pe piaţă şi cel
al eliminării acestuia de pe piaţă, trebuie avut în vedere în analiza produsului. Acest ciclu
cuprinde patru etape:
o introducerea pe piaţă;
o dezvoltarea produsului (creşterea);
o maturitatea produsului;
declinul produsului;

5.1 Fazele și activitățiile proiectului

Descrierea componentelor principale necesare in procesul de implementare a


proiectului (activitatile si sub-activitati corelate cu calendarul activitatilor) parametrii
calitativi minimali, modalitatea de achizitie.

Activitate Parametrii calitativi Modalitatea de achizitie

1. Publicarea in presa a anuntului de Rezultate imediate:


incepere a proiectului Informarea publicului privind
inceperea proiectului finantat prin
POS CCE
Rezultate cu efecte asupra
obiectivelor: Cresterea numarului Achizitie directa
de clienti
Impactul:
Cresterea competitivitatii firmei pe
piata
Intrare pe noi piete
2. Achizitia echipamentelor Rezultate imediate: Ordinul 1120/2014
1.Semnarea contractelor de
furnizare pentru:
1. Statie de concasare si sortare
agregate de carieră – 1 buc.
2. Foreză pneumatică –1buc.
3. Camion de cariera rigid –1buc.
4. Camion de cariera rigid –1buc.
Rezultate cu efecte asupra
obiectivelor: Cresterea cifrei de
afaceri cu 10% dupa
implementarea proiectului;
Realizare de produse noi;
Existenta unui flux de productie
eficient si modern;
Impactul:
Consolidarea pozitiei pe piata a
firmei prin cresterea
competitivitatii, prin solutii
moderne si complete pentru
fabricarea de agregate de carieră
Crearea a 4 locuri de munca.
Mentinerea locurilor de munca
existente
2.1.Elaborarea documentatiei de Rezultate imediate: Ordinul 1120/2014
atribuire 1 Documentatie de atribuire
2.2 Publicarea anuntului de Rezultate imediate: Ordinul 1120/2014
participare/incarcarea pe site Informarea publicului privind
inceperea procedurii de achizitie
2.3. Derularea procedurii de atribuire a Rezultate imediate: Ordinul 1120/2014
contractelor de furnizare 2 sua 3 oferte de furnizare
declarate castigatoare
2.3. Atribuirea contractulor de furnizare Rezultate imediate: Ordinul 1120/2014
contracte de furnizare
3. Receptia si punerea in functiune a Rezultate imediate: -
echipamentelor Bun receptionat
4. Elaborarea si depunerea cererii de Rezultate imediate: -
rambursare Documentatie aferenta cererii de
rambursare intocmite conform
cerintelor specifice POS CCE
5. Elaborarea si depunerea rapoartelor Rezultate imediate: -
de progres trimestriale si finale 3 rapoarte trimestriale elaborate si
1 raport final al proiectului
elaborat si depus
6. Auditarea proiectului Rezultate imediate: Achizitie directa
Raportul de audit al proiecului
7. Instruirea personalului Rezultate imediate: Achzitie directa
4 persoane instruite
8. Publicarea in presa a anuntului de Rezultate imediate:
finalizare a proiectului. Promovarea Anunt publicat in ziar privind
Achizitie directa
mediatica a proiectului finalizarea proiectului realizat prin
POS CCE si informarea publicului

Diagrama Gantt aferenta proiectului „CRESTEREA COMPETITIVITATII SI CONSOLIDAREA


POZITIEI PE PIATA A S.C. PRO Construct S.R.L PRIN MODERNIZAREA PROCESULUI
TEHNOLOGIC” - planul de implementare al proiectului cuprinzand activitatile, responsabilii si termenele
de realizare este reprezentata mai jos.
Calendarul activitatilor dupa semnarea Contractului de finantare Diagrama Gantt
Etape in realizarea Responsabil Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
investitiei 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Publicarea in presa a Manager de
anuntului de incepere a proiect si
proiectului resposabil
Realizarea panoului financiar
publicitar
Manager de
proiect,
2. Achizitia resposabil
echipamentelor financiar si
responsabil
tehnic
Manager de
proiect,
2.1. Elaborarea
resposabil
documentatiei de
financiar si
atribuire
responsabil
tehnic
2.2. Publicarea anuntului Manager de
de participare/incarcarea proiect
pe site
Manager de
proiect,
2.3. Derularea procedurii
resposabil
de atribuire a
financiar si
contractelor de furnizare
responsabil
tehnic
Manager de
proiect,
2.4. Atribuirea resposabil
contractelor de furnizare financiar si
responsabil
tehnic
Manager de
3. Receptia si punerea in
proiect,
functiune a
responsabil
echipamentelor
tehnic
4. Elaborarea si Manager de
depunerea cererii de de proiect,
rambursare resposabil
financiar.
5. Elaborarea si Manager de
depunerea rapoartelor de proiect,
progres trimestriale si resposabil
finale financiar si
responsabil
tehnic
6. Auditarea proiectului Manager de
proiect,
resposabil
financiar
7. Instruirea personalului Manager de
proiect,
responsabil
tehnic
6. Publicarea in presa a Manager de
anuntului de finalizare proiect,
proiect resposabil
Elaborare autocolante si financiar
pliante

Din diagrama GANT atasata se poate observa faptul ca atributiile membrilor echipei de
proiect sunt clar definite si sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului,
lucru ce contribuie la respectarea criteriului V.1 din grila de evaluare tehnico-economica.
6.2 Bugetul pe surse de finanțare

VALOARE
TOTALA VALOARE ELIGIBILA
Nr. crt. SURSE DE FINANTARE
INCLUSIV (LEI)
TVA(LEI)
VALOAREA TOTALA A 9,194,0
I 7,414,590.00
PROIECTULUI 91.60
CONTRIBUTIA 4,758,6
II 2,979,186.00
SOLICITANTULUI 87.60
1,913,0
II.1 Contributia in numerar 133,500.00
01.60
2,845,6
II.2 Imprumut 2,845,686.00
86.00
ASISTENTÃ FINANCIARÃ
III NERAMBURSABILÃ 4,435,404.00
SOLICITATÃ

Finantarea proiectului se va realiza atat din surse proprii cat si din surse atrase. Conform
proiectiei, societatea intentioneaza sa contracteze doua imprumuturi:
- un credit de investitii pe termen lung in valoare de 2,845,686.00 lei aferent contributiei solicitantului la
investitia in mijloace fixe din cadrul proiectului
- un credit pe termen scurt in valoare de 4.435.404 lei aferent IFN si care va fi rambursat
in momentul incasarii acestei valori conform contractului.
- O contributie proprie a societatii in valoare de 1,913,001.60 lei care va acoperii
valoarea TVA si contravaloarea consultantei pentru implementarea proiectului.

7.PREVIZIUNI FINANCIARE

7.1 PROGNOZA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE


ANUALE

In vederea elaborarii proiectilor financiare aferente proiectului s-au avut in vedere


urmatoarele prezumtii:
● pentru anul de implementare procentele de crestere au fost ponderate cu perioada de
intrare in productie si anume 4 luni iar pentru anii de monitorizare s-a mers pe procente
aferente intregului an;
● previzionarea veniturilor si a cheltuielilor din exploatare s-a realizat pe doua
directii, analizandu-se pe de o parte veniturile si cheltuielile generate de proiectul propus iar pe
de alta parte veniturile si cheltuielile aferente activitatii de vanzare marfuri, activitate
traditionala:
-previzionarea veniturilor si cheltuielilor rezultate din implementarea prezentului proiect
avandu-se in vedere evaluarea facuta de societate potrivit careia:
o din achizitionarea echipamentului de foraj se va realiza o economie de 0.1 EURO / t si
transformarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terti in cost de productie. Din
achizitia acestui utilaj nu se va realiza o crestere a veniturilor societatii
o din achizitionarea statiei de concasare si sortare se vor realiza urmatoarele influente:
- cresterea volumului productiei realizate de la 50-70 t/h cat este in acest moment la 200-
220 t/h, cu influenta directa in cresterea volumului vanzarilor. Previzionarea acestui
capitol s-a realizat pe baza cererilor existente pana in acest moment si care nu au putut
fi onorate datorita capacitatii statiei existente, fara a se lua in calcul potentialii clienti in
special cazul in care va demara tronsonul de autostrada
● schimbarea structurii productiei in sensul schimbarii proportiei piatra CFR / criblura pt
mixtura asfaltica care in acest moment este de 40% - 60%, la o structura de 70% / 30%
care va conduce la o crestere a veniturilor avand in vedere ca piatra CFR are un prêt de 30
– 32 lei /t iar criblura un pret de 24 – 26 lei / t.
● Se va realiza o crestere a costurilor de exploatare datorate cresterii puterii motoarelor
(cheltuieli cu energia), cresterea valoarii pieselor de schimb, ceea ce va conduce la o creste
a costurilor de 5%.
o veniturile si cheltuielile aferente activitatii de comert
▪ In ceea ce priveste veniturile, dat fiind ca aceasta activitate este ajunsa la
maturitate, desfasurandu-se ce cca. 15 ani, cresterea este previzionata ca foarte mica,
considerandu-se numai influenta pozitiva de crestere economica previzionata de
institutul de statistica prin rata de actualizare;
▪ In ceea ce priveste priveste previziunea cheltuielilor, s-a ponderea cheltuielilor
in venituri din anul de referinta

● Previzionarea cheltuielilor cu amortizarea s-a facut pornind de la balanta contului de


amortizarea pentru anii 2016 – 2020 aferenta mijloacelor fixe aflate in patrimoniu la data
elaborarii prezentului proiect, la care s-a adaugat amortizarea aferenta mijloacelor fixe
achizitionate prin proiect;

● Previzionarea cheltuielilor cu salariile s-a facut pornind de la statul de plata al lunii


31.dec.2014 la care s-a adaugat statul de plata aferent celor 4 posturi previzionate a se infiinta
prin proiect

● Previzionarea cheltuielilor financiare s-a facut pornind de la:


- situatia creditelor in derulare
- contractarea unui credit de investitii de 2,845,686.00 lei cu o durata de creditare de 7 ani si cu
o perioada de gratie de 9 luni, perioada aferenta receptiei si punerii in functiune a investitiei;
- contractarea unui credit pe termen scurt aferent IFN-ul, pentru o perioada de maxim 12 luni,
care va fi rambursat in momentul incasarii ajutorului acordat.

7.2 Previziuni anii 1-5


INDICATORI FINANCIARI

U IMPLE OPERARE SI INTRETINERE


M MENT
ARE

SPEC AN AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
IFIC
ATIE

1 Valoa LE 9,194,0
re I 91.6
invest
itie =
valoar
ea
totala
a
proiec
tului
cu
TVA

2 Valoa LE 6,702,
rea I 278.4
rezid
uala

3 Perio (lu 9
ada ni)
de
imple
menta
re

4 Profit LE 143,910 534,715. 112,5 0.0 0.0


ul I .8 0 54.3
incre
menta
l
(afere
nt
invest
iției)

5 Renta % 1.7
bilitat
ea
invest
itiei

6 Dispo LE 1,173, 1,563, 8,333,369.03


nibil I 084.54 888.78 -
de (8,591,2 -
nume 48.85)
rar
opera
tional

7 RIR % 10%

8 VAN % 216,659.90 lei


8. RISCURILE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Rapoartele anuale de implementare semnalează un nivel redus de expertiză la nivelul


beneficiarilor în domeniul implementării de proiecte finanțate din instrumente structurale. De
asemenea, întârzierile mari în plata cererilor de prefinanțare sau finanțare au făcut imposibilă o
planificare a fluxului financiar la nivelul beneficiarilor, îngreunând implementarea. Capacitatea
beneficiarilor de a implementa proiecte a fost afectată suplimentar în 2009, din cauza crizei
financiare, care a afectat situația economică a acestora și posibilitatea de a își asigura
cofinanțarea.
Probleme precum lipsa de cofinanțare, achiziții publice reluate, neplata la timp a
cererilor de rambursare, management defectuos al proiectelor realizat de beneficiari etc. au dus
la înregistrarea a numeroase solicitări pentru prelungirea contractelor de finanțare, afectând
calendarul de implementare ai absorbția fondurilor
Implementare – au fost menționate schimbările relativ frecvente ale membrilor echipei
de implementare de partea beneficiarului, schimbări ce au condus la rezultatele slabe și
întârzieri foarte mari în implementare. Tot referitor la personal, a fost menționată lipsa unui
personal calificat, de specialitate la nivel de AM sau de beneficiar. De asemenea, au existat
proiecte de e-guvernare dar care, deși au fost foarte bine scrise, acestea nu au putut fi
implementate pentru că primăriile din țară nu au toate acces la internet
O problemă a planificării proiectelor a fost că a permis dezvoltarea izolată a sistemelor
informatice de către diferite instituții publice, ceea ce a dus la suprapuneri între sistemele
informatice dezvoltate. Acest aspect a îngreunat efortul AM-urilor de colaborare. O altă
problemă legată de planificare a fost aceea că s-au dezvoltat sisteme care nu au intrat în
producție, deoarece perioada de implementare a proiectului nu a inclus operaționalizarea
sistemelor și obținerea rezultatelor prin utilizarea lor, ci numai producția sistemului.
De asemenea, contractele de finanțare pentru proiectele ce vizau dezvoltarea de sisteme
nu au inclus și finanțarea mentenanței ulterioare proiectului, ceea ce a dus la incapacitatea
întreținerii sistemelor și erodarea acestora. Legislația însă, în forma ei actuală, nu permite
includerea mentenanței în costurile proiectului, deoarece sunt costuri apărute după încheierea
proiectului
În urma focus grupului cu beneficiarii publici și privați ai proiectelor TIC, precum și
autoritățile de management implicate în implementarea proiectelor din sector în 2007-2013 au
reieșit probleme precum:
► În pregătirea proiectelor a fost inclusă achiziția de software și/sau hardware, dar nu a fost
inclusă instruirea personalului care le va folosi, astfel că utilitatea achiziției făcute este redusă,
sunt cumpărate sisteme informatice dar lipsesc competențele de utilizare a acestora.
► Interpretarea diferită între AM și OI cu privire la plata TVA de către beneficiari, care a avut
ca impact aplicarea unor corecții financiare și revenirea asupra opiniilor deja emise pentru
cereri de rambursare plătite
► Schimbarea regulilor financiare în timpul implementării proiectelor, afectând
implementarea ► Instabilitatea cadrului legal, adoptarea neașteptată a unor Hotărâri de Guvern
care afectează cadrul de implementare
► Problema întârzierii procedurilor de achiziție publică prin depunerea succesivă a
contestațiilor care necesită timp pentru soluționare
► Rigiditatea parametrilor de implementare a proiectelor, din partea AM, astfel că nu sunt
permise modificări în implementare care să faciliteze derularea proiectului, ci îngreunează
procesul. Din partea AM, accentul a fost pus pe procedurile de implementare și nu pe obținerea
rezultatelor din cadrul proiectelor. Exemple de astfel de constrângeri includ necesitatea de a
încheia acte adiționale la contractul de finanțare pentru modificări precum permiterea amânării
realizării unui livrabil, chiar și atunci când acesta este amânat din cauza unei proceduri de
achiziție publică întârziate, nevoia de a urma întocmai calendarul de implementare al
proiectului,indiferent de factorii externi care pot afecta derularea activităților. Nevoia semnării
actelor adiționale pentru fiecare modificare adusă planificării inițiale este consumatoare de
timp, resurse financiare și mută eforturile echipei de la activitatea de implementare la activități
administrative de management de contract.
► Durata foarte lungă a evaluărilor proiectelor depuse afectează relevanța proiectelor,
deoarece în domeniul TIC tehnologia avansează rapid, iar tehnologii și soluții propuse printr-
un proiect pot deveni mai puțin relevante dacă evaluarea durează un an, iar implementarea este
adeseori prelungită. Prin natura acestui domeniu, dacă între momentul depunerii unui proiect și
finalizarea acestuia (obținerea rezultatelor aferente) trece o perioadă lungă de timp (de până la
2,5 – 3 ani în unele cazuri), atunci este afectată nu numai calendarul proiectului ci și utilitatea
rezultatelor acestuia.
► Proces anevoios de luare a deciziei în interiorul OI PSI, ofițerii de proiect nu au
flexibilitatea necesară și nu li se oferă atribuții pentru a putea lua decizii care să soluționeze
problemele. În legătură cu acest aspect, au fost semnalate probleme în legătura cu procedurile
foarte birocratice de luare a deciziei în OIPSI și lipsa unor proceduri care să vizeze fluxul
informațiilor, al documentelor și luarea deciziilor în instituție.
► Comunicarea formală (prin adrese de înaintare depuse la sediul MSI și răspunsuri scrise
transmise beneficiarilor) a îngreunat schimbul de informații între autorități și beneficiari. După
ce a fost aprobată comunicarea pe e-mail, timpii de comunicare au fost reduși considerabil.
► Perioada lungă de evaluare din partea AM-urilor, din cauza lipsei de personal
► Lipsa de corelare între prevederile legale care reglementează atribuțiile și spețele / deciziile
organismelor de implementare și ale celor de control (ANRMAP, Curtea de conturi, UCVAP) .

► Controalele efectuate beneficiarilor sunt numeroase, necoordonate și adeseori emit opinii


diferite despre o situație concretă a beneficiarului. Acest fapt creează confuzie deoarece
implementarea nu este consecventă și de multe ori are și un impact financiar asupra
beneficiarului
► Controalele derulate de AM și OIPSI au același scop dar sunt efectuate separat, rezultând în
povară administrativă pentru beneficiari
► Necorelări între prevederile diferitelor legi ce reglementează salarizarea personalului
implicat în implementarea fondurilor la nivelul AM / OIPSI, astfel că personalul intern nu
poate fi motivat financiar din cauza barierelor legale, dar personalul extern poate fi plătit la un
nivel mai ridicat. Aceste dezechilibre afectează motivarea angajaților din instituțiile publice
duce la creșterea fluctuației personalului
► Inconsistențele între răspunsurile primite în diferite situații din partea Autorităților de
Management, Organismelor intermediare și a Organismelor de control
► Probleme legate de legea achizițiilor publice
► Lipsa unor standarde generale pentru Caietele de sarcini; acestea au fost percepute ca fiind
orientate către soluții tehnice detaliate, dar nu către funcționalități, beneficii și valoare adăugată
► Durata mare de evaluare a proiectelor
► Durata mare până la efectuarea rambursărilor
► Refuzul băncilor de a finanța proiectul până la primirea rambursării
► Flux greoi al informațiilor cauzat de necesitatea depunerii tuturor documentelor în format
fizic
► Lipsa cursurilor pentru ofițerii de proiect, aceștia neputând ține pasul cu dinamica
tehnologiei
► Lipsa unui serviciu de Helpdesk tehnic specializat și a unui sistem de tip tracking-order
pentru dosarele depuse, pentru monitorizarea de către beneficiar a etapei în care se află
proiectul, în procesul de evaluare și implementare la AM / OI.

9. ANALIZA POSIBILITĂŢII ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎNTR-UN PROGRAM


DE FINANŢARE DIN FONDURI UE
Acest plan de afaceri va fi elaborat in scopul obtinerii unei finantari
nerambursabile acordate IMM-urilor prin Programul Operational Cresterea
Competitiviatii Economice, care incepand cu sesiunea de programe 2014-2020 va fi
integrat in Programul Operational Regional.

Documentarea practica privind partea aplicativa a lucarii: informare asupra


specificului activitatii; documentare generala; intocmirea efectiva a planului de afaceri
urmarind scopul propus, anume proiect de investitii care se va realiza prin obtinerea unei
finantari nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice.

Etapele elaborării planului de afaceri au fost:

1. documentarea, culegerea informaţiilor;

2. planificarea efectivă a activităţii firmei;

3. redactarea propriu-zisă a planului.

9.1 Eligibilitatea solicitantului


Eligibilitatea solicitantului de tip întreprindere este eligibil dacă îndeplineşte condiţiile
de mai jos, justificate prin documente specifice, care se depun la data menţionată în apelul de
propuneri de proiecte.
Toate documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt precizate la Capitolul 7 al
prezentului ghid. Toate documentele care nu sunt emise de instituții din România trebuie să fie
însoţite de traducerea autorizată a acestora. a) Solicitantul are personalitate juridică și este
constituit conform legislației relevante în vigoare, înregistrat în România sau într-un stat
membru UE. Se probează prin Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului sau document echivalent eliberat într-un stat membru UE, valabil la data depunerii
documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare / Hotărârea de guvern pentru înființarea și
funcționarea 17 regiilor autonome si societăților comerciale de interes național, sau Hotărârea
CL/CJ pentru înființarea și funcționarea regiilor autonome și societăților comerciale de interes
local. b) Activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) este în obiectul de activitate al solicitantului
și nu constituie obiectul principal de activitate. Se probează prin Certificatul constatator
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau document echivalent eliberat într-un stat
membru UE, valabil la data depunerii documentelor însoțitoare ale cererii de finanțare. c)
Întreprinderea solicitantă nu are obligații de plată scadente către instituțiile publice, şi-a
îndeplinit la timp obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuții către bugetul de
stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. d)
Întreprinderea solicitantă nu este o întreprindere aflată în dificultate în sensul definiției din
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor
compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat (Regulament general de
exceptare pe categorii de ajutoare). „Întreprindere aflată în dificultate” înseamnă o
întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare: (i) în cazul unei societăți
comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social
subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în
general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care
depășește jumătate din capitalul social subscris; (ii) în cazul unei societăți comerciale în care
cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când
mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut
din cauza pierderilor acumulate; (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri
colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru
inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi; (iv) atunci când
întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat
garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de
restructurare; (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi
ani: 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 2. capacitatea
de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. e)
Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt
administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori
nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele
anterioare, reglementată prin lege. 18 f) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare
neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat
ilegal și incompatibil cu piața internă. g) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a
fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională. h) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, implicarea în
organizaţii criminale sau pentru săvârșirea altor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale
Uniunii Europene. i) Solicitantul de finanțare nu a închis aceeași activitate sau o activitate
similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de
finanțare și la momentul depunerii cererii de finanțare nu are planuri concrete de a închide o
astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se
solicită finanțare, în zona în cauză. Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de
la punctele c) – i) se depune o declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea în forma
prevăzută în Anexa 2.1.1 a prezentului ghid. j) Solicitantul deţine titlul de proprietate sau
contract de închiriere pe o perioadă de cel puţin 3 ani după terminarea proiectului pentru IMM-
uri, respectiv 5 ani după terminarea proiectului pentru întreprinderi mari, pentru
clădirea/spaţiul unde se vor desfăşura activităţile proiectului. În contractul de inchiriere să nu
existe clauze care să afecteze activitățile proiectului. k) Solicitantul se încadrează într-una intre
categoriile: întreprindere mică (inclusiv microîntreprindere)/ întreprindere
mijlocie/întreprindere mare Solicitantul de tip întreprindere mică sau întreprindere mijlocie va
depune o declaraţie cuprinzând informaţii cu privire la încadrarea întreprinderii în categoria
IMM , conform modelului prevăzut în Anexa 2.6 a prezentului ghid.

9.2 Eligibilitatea proiectului

Domeniu de aplicare

Proiectele se pot adresa numai următoarelor domenii tematice prioritare, detaliate în


Anexa 3 (lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligenta și sănătate) la
prezentul ghid:

> Specializare inteligentă


• Bioeconomia
• Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
• Energie, mediu și schimbări climatice
• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
> Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

În cadrul prezentei acțiuni nu se acordă sprijin financiar pentru:


S activități de export către terțe țări sau către State Membre, legate direct de
cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau
pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export.
S utilizarea cu precădere a produselor naționale în detrimentul produselor
importate.
S activități în sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de
Regulamentul
(UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie
2013.
S activități în sectorul producției agricole primare.
S activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în cazurile în
care:

o valoarea finanțării este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse
achiziționate de la producători primari sau comercializate de către
întreprinderile în cauză; o acordarea finanțării este condiționată de obligația
de a fi direcționat, parțial sau integral,
către producătorii primari.
(În cazul în care solicitantul își desfășoară activitatea, principală sau secundară, și
în acest sector, dar și în sectoare care nu sunt excluse, sprijinul financiar se acordă
pentru sectoarele sau activitățile care nu sunt excluse, cu condiția separării clare a
activităților sau a asigurării unei distincții între costuri, care să asigure că
activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul
contractului.)
S activități privind facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel
cum sunt
reglementate de Decizia nr. 787/2010 a Consiliului.
S activități în sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor
navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii
conexe, sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru
aceasta.

Criterii generale de eligibilitate pentru proiecte


a) Proiectul să fie derulat în România. Pentru beneficiarii care vor aplica pentru
alocarea ITI, proiectul se va derula în teritoriul ITI.
b) Propunerea de proiect este depusă individual de către un singur solicitant
întreprindere sau de către un solicitant întreprindere, care este coordonator al
proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare partenere cu care s-a încheiat
un acord de parteneriat
c) Durata proiectului să se încadreze în limitele menționate în prezentul ghid.
d) Valoarea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele
menționate în prezentul ghid.
e) Activitățile proiectului să nu fi fost sau să nu fie finanțate din alte surse publice
(Anexa 2.2 a prezentului ghid).
f) Proiectul să demonstreze existența efectului stimulativ al finanțării prin
depunerea/ înregistrarea de către solicitant a unei declarații scrise pe proprie răspundere
(Anexa 2.7 a prezentului ghid) că începerea lucrărilor la proiect nu a demarat înainte de
înregistrarea cererii de finanțare (cu excepția documentațiilor pregătitoare care atestă
fezabilitatea proiectului).
Pentru activitățile de CDI începerea lucrărilor înseamnă fie începerea activităților de
CDI, fie primul acord dintre beneficiar și contractanți privind desfășurarea proiectului,
în funcție de evenimentul care survine mai întâi. Lucrările pregătitoare, cum ar fi
obținerea permiselor și efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate începerea
lucrărilor. Nu se poate solicita ajutor de stat pentru studii de fezabiliate pregătitoare
pentru activități de CD în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de
înregistrarea cererii de finanțare.
g) Proiectul conține activități și cheltuieli pentru informare și publicitate proiect,
management și audit final proiect
h) Proiectul conține cel puțin 2 indicatori prestabiliți de realizare și 1 indicator
prestabilit de rezultat
i) Proiectele derulate in teritoriul ITI trebuie să aibă AVIZ DE CONFORMITATE cu
SIDD DD eliberat de expertii ADI ITI DD.

9.3 Eligibilitatea investiţiei


A. Cheltuieli pentru 1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni și personal
auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în proiectul de
activitățile de cercetare cercetare)
industrială/ dezvoltare - Cheltuieli salariale pentru cercetare industrială
experimentală (categoria 25, subcategoria 85)
- Cheltuieli salariale pentru dezvoltare
(Toate costurile eligibile experimentală (categoria 25, subcategoria 86)
sunt alocate unei categorii - Cheltuieli de deplasare* în scopul realizării
specifice de cercetare- proiectului (categoria 27, subcategoria 96)
dezvoltare) 2. Cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente
(active corporale și obiecte de inventar), în măsura și pe durata
utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă aceste
instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai
mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar
costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza
bunelor practici contabile) - (pentru cercetare industrială
categoria 21, subcategoria 67), (pentru dezvoltare
experimentală categoria 21, subcategoria 68) , (obiecte de
inventar categoria 21, subcategoria 69)
- Echipamente IT și pentru comunicații
- Echipamente și instrumente pentru cercetare
3. Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale din
surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități
de
cercetare industrială (categoria 22, subcategoria 79) și/sau
pentru dezvoltare experimentală (categoria 22, subcategoria 80)
- Cunoștințe tehnice
- Brevete
- Drepturi de utilizare
4. Cheltuieli pentru achiziția de servicii** din surse
externe în condiții de concurență deplină
- Servicii de cercetare pentru activități de cercetare
industrială (categoria 29, subcategoria 119) și/sau
pentru dezvoltare experimentală (categoria 29,
subcategoria 120)
- Servicii de consultanță și servicii echivalente
folosite
exclusiv pentru activitățile de cercetare
industrială
(categoria 29, subcategoria 102), pentru dezvoltare
experimentală (categoria 29, subcategoria 103)
5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri și spații, în măsura și
pe durata utilizării acestor clădiri și spații pentru activitățile de
cercetare industrială (categoria 2, subcategoria 4) și/sau
dezvoltare experimentală (categoria 2, subcategoria 5)
6. Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, plante,
animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar și alte
produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare
industrială (categoria 21, subcategoria 72) și/sau dezvoltare
experimentală (categoria 21, subcategoria 73) și/sau categoria

B. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregătitoare pentru activități CD

categoria 24/ subcategoria 169 - pentru cercetare industrială; subcategoria 82 - pentru


dezvoltare experimentală.

Întreprinderile nu pot solicita asistență financiară nerambursabilă pentru studii de fezabiliate

pregătitoare pentru activități de CD în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de

înregistrarea cererii de finanțare.

C. Cheltuieli pentru 1. Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea


activități de inovare brevetelor și altor active necorporale (eligibile și pentru
(eligibile pentru IMM) organizațiile de cercetare partenere) - categoria 30, subcategoria
124.

2. Cheltuieli pentru detașarea de personal cu înaltă


calificare (categoria 31, subcategoria 125) de la o organizație de
cercetare sau de la o întreprindere mare, care efectuează
activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou
creată în cadrul întreprinderii (mici sau mijlocii) beneficiare,
fără să se înlocuiască alți membri ai personalului. Sunt eligibile
toate costurile de personal aferente închirierii și încadrării în
muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv costurile
aferente folosirii unei agenții de recrutare și indemnizația de
deplasare pentru personalul detașat. Costurile unor servicii de
consultanță prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca
acesta să fie angajat la beneficiar, nu sunt eligibile.
3. Cheltuieli pentru achiziționarea de servicii de consultanță
în domeniul inovării (cheltuieli cu servicii de consultanță,
asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul
de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor
necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le
conțin) - categoria 29, subcategoria 121.
4. Cheltuieli pentru achiziționarea de servicii de sprijinire a
inovării (cheltuieli cu spații de lucru, bănci de date, biblioteci,
cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și
certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese
sau servicii mai eficace) - categoria 29, subcategoria 122.

D. Cheltuieli pentru 1. Cheltuieli de personal: cheltuieli salariale (categoria 25,


inovare de proces și subcategoria 83) și cheltuieli de deplasare* (categoria 27,
organizațională (eligibile subcategoria 96) în scopul realizării proiectului
pentru IMM) 2. Cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente
(active corporale și obiecte de inventar), în măsura și pe durata
utilizării acestora în cadrul proiectului (dacă aceste instrumente
și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât
durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe
durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)
- categoria 21, subcategoria 65 și subcategoria 69)
3. Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale din
surse externe în condiții de concurență deplină (categoria 22,
subcategoria 76)
- Cunoștințe tehnice
- Brevete
- Drepturi de utilizare
4. Cheltuieli pentru achiziția de servicii de cercetare din
surse externe în condiții de concurență deplină (categoria 29,
subcategoria 117)
5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri și spații, în măsura și
pe durata utilizării acestor clădiri și spații pentru activitatea de
inovare de proces și organizațională (categoria 2, subcategoria
2)

7. Cheltuieli pentru achiziția de materiale, consumabile și alte


produse similare suportate direct ca urmare a activității de
inovare de proces și organizațională (categoria 21, subcategoria
70)

E. Cheltuielile eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare*** sunt cheltuielile pentru
achiziția de active corporale de tip instalații, utilaje, echipamente (categoria 21, subcategoria
74) și în active necorporale (cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare) (categoria 22,
subcategoria 76), care sunt necesare pentru introducerea în producție a rezultatelor obținute
din cercetare-dezvoltare .
F. Cheltuieli indirecte - categoria 44, subcategoria 216 - (sunt eligibile prin aplicarea unei
rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, fără a lua în considerare
costurile eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare și exceptând costurile directe
eligibile pentru achiziția de servicii. În cazul solicitanților de tip întreprindere rata
forfetară se va calcula luând

în considerație intensitățile ajutorului pe fiecare activitate eligibilă.)

9.4 Punctajul obţinut în funcţie de criteriile de selecţie ale proiectului

Evaluatorii din panel completează Fișa de evaluare panel care cuprinde punctajele,
comentariile și recomandările privind propunerea. Fișa de evaluare panel se întocmește de
către unul dintre evaluatori și este semnată de către membrii panelului.
În cazul în care nu se ajunge la consens în privința punctajului, propunerea se transmite
spre evaluare unei alte grupe și dacă nici în această grupă nu se obține consens în privința
punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor
de evaluare.

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de finanțare și, unde este cazul, al
documentelor însoțitoare și se vor acorda, pentru fiecare element specific al criteriilor (sub-
criteriu), calificative între 0

și punctajul maxim aferent sub-criteriului. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu


argumente relevante. Nu se punctează cu zecimale.

0-1 pct - Propunere slabă sau foarte slabă : propunerea se adresează elementului de evaluare
într-o manieră vagă și total nesatisfăcătoare, există lipsuri substanțiale în raport cu elementul în
cauză.

2-4 pct - Satisfăcător: propunerea se adresează la modul general elementului de evaluare,


există lipsuri

ce ar trebui completate.

> 5 pct - Bun sau foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale

elementului de evaluare.

Criterii ELIMINATORII Observații


DA NU î
Propunerea de proiect se încadrează într-unul dintre
domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă sau
sănătate definite în

Anexa 3

Se analizează datele din cererea de finanțare punctul 17


Specializare inteligentă si punctul 10 Justificare

Scopul și obiectivele propunerii sunt în conformitate cu


obiectivul specific al axei prioritare precum și cu
obiectivele acțiunii și tipului de proiect.

Se analizează informațiile de la pct.7 Obiectivele


proiectului din Cererea de finanțare

Proiectul conține activități de dezvoltare experimentală și


activități de introducere în producție a rezultatelor
cercetării

Se analizează informațiile de la pct.50 Activități


previzionate din Cererea de finanțare

Investiția inițială pentru inovare propusă prin proiect


îndeplinește cerințele privind dimensiunea costurilor
eligibile de la pct.2.3

Eligibilitatea cheltuielilor din Ghid

Se analizează datele din cap.4.D - Bugetul proiectului din


Planul de afaceri

Obiectivul investiției inițiale pentru inovare al


întreprinderii mari din regiunea București-Ilfov se referă la
o nouă activitate economică

Se examinează pct.4.1 “Analiza sectorului/industriei in


care intrerprinderea își desfășoară activitatea” din Planul
de afaceri

Propunerea de proiect respectă procentele de finanțare pe


tipuri de

cheltuieli eligibile

Se analizează datele din documentul Bugetul proiectului


(anexa 5.7) și

cererea de finanțare - Bugei-aciiviiăți și cheltuieli, în funcție


de pct.1.9 Ajutor de stat și pct.2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
din Ghid
In cazul parteneriatului, solicitantul întreprindere desfășoară
activități reprezentând cel puțin 70% din costurile eligibile
ale proiectului, iar organizația/ organizațiile de cercetare
desfășoară activități reprezentând cel puțin 10% din costurile
eligibile ale acordului de parteneriat

Se analizează datele din documentul Bugetul proiectului


(anexa 5.7) și cererea de finanțare - Buget-activități și
cheltuieli

Se analizează devizul de cheltuieli din acordul de


parteneriat

Dacă răspunsul este NU la oricare dintre criteriile eliminatorii, proiectul se respinge și nu se


evaluează.

Criteriul 1: Relevanță

Scor
Scor
maxi
m obținut

1. Relevanța proiectului pentru inovare 35

1.1 Caracterul inovator al proiectului și contribuția acestuia la 7


dezvoltarea sectorului economic în cauză prin utilizarea de
rezultate de cercetare/cunoștințe tehnice/brevete

1.2 Contribuția proiectului la creșterea competitivității


întreprinderii 7

1.3 Creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii 7

1.4 Dezvoltarea aptitudinilor întreprinderii pentru a utiliza 7


rezultate de CD și capacitatea de cooperare în domeniul CDI

1.5 Posibilitatea creării de noi locuri de muncă în cadrul 7


întreprinderii. Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a
egalității de șanse

Total
Criteriul 1.1 Caracterul inovator al proiectului

Se va evalua gradul de noutate al produsului/procesului în comparație cu produsele/procesele


existente pe piață la momentul propunerii, precum și stimularea activităților de CDI din cadrul
întreprinderii. Se va evalua capacitatea întreprinderii de a introduce modificări organizaționale,
tehnologice, financiare, strategice, economice. Se poate analiza caracterul inovativ al
întreprinderii solicitante din activitățile de inovare anterioare proiectului propus, realizate în
cadrul altor proiecte cu caracter inovativ, pe care solicitantul poate să le prezinte în cererea de
finanțare.

Alte aspecte care vor fi luate în considerare privind caracterul inovator al proiectului:
- produsele/procesele se adresează unui sector economic/domeniu social care reprezintă o
prioritate pentru localitatea sau regiunea unde este localizată întreprinderea,
- răspunde unor probleme/nevoi sau oportunități clar identificate prin proiect,
- produsele/tehnologiile/serviciile răspund unei cereri corect identificate, susținută
cu date statistice relevante.

Se vor evalua pozitiv proiectele care contribuie la implementarea de soluții pentru protejarea
mediului prin înlocuirea materiilor poluante, sporirea eficienței energetice, reducerea
consumului de combustibil și a resurselor naturale, producerea de produse/tehnologii/servicii
noi cu un nivel scăzut de poluare.

Vor fi analizate în special informațiile prezentate în Cererea de finanțare pct. 1. Asistență


acordată anterior, pct. 6. Localizare proiect, 8. Rezultate așteptate, 9. Context, 10. Justificare și
13. Relevanță, precum și Planul de Afaceri. De asemenea se va analiza măsura în care scopul,
obiectivele și ideea propunerii sunt în conformitate cu obiectivele cerereii de proiecte/apelului.
Se vor analiza Cererea de finanțare pct. 7. Obiective specifice ale proiectului și Planul de
Afaceri.

Criteriul 1.2 Contribuția proiectului la creșterea competitivității întreprinderii

Se va evalua impactul implementării rezultatelor de cercetare-dezvoltare, cunoștințelor tehnice,


brevetelor pentru obținerea de produse/tehnologii/servicii substanțial îmbunătățite sau noi în
raport cu produsele/tehnologiile/serviciile existente în întreprindere înaintea implementării
proiectului. De asemenea se va evalua măsura în care rezultatele preconizate a se obține prin
implementarea proiectului vor avea piață de desfacere și sunt prezentate beneficiile și
avantajele acestora comparativ cu concurența. Se va ține cont în special de pct. 18. Descrierea
investiției și 50. Activități previzionate din Cererea de finanțare și de Planul de afaceri.

Criteriul 1.3 Creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii

Se va evalua îmbunătățire/creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii solicitante prin


introducerea în producție a rezultatelor cercetării și achiziționarea de active
corporale/necorporale care să sprijine procesul tehnologic comparativ cu tehnologiile existente
înaintea demarării proiectului. Se vor analiza avantajele și beneficiile fluxului tehnologic
inovativ comparativ cu cel existent în întreprindere la momentul solicitării finanțării
nerambursabile.
Se va ține cont în special de pct. 18. Descrierea investiției și 50. Activități previzionate din
Cererea de finanțare și de Planul de afaceri.

Criteriul 1.4 Dezvoltarea aptitudinilor întreprinderii pentru a utiliza rezultate de CD și


capacitatea de cooperare în domeniul CDI

Se va evalua calitatea echipei de cercetare și efectul contribuției acesteia la domeniul tematic la


care se adresează activitățile de cercetare din proiect, cât și anvergura departamentului de
cercetare al întreprinderii (buget, brevete, strategia de CD, etc.), numărul de persoane noi
angajate/menținute ca urmare a implementării proiectului.

De asemenea, dacă se utilizează cercetători din cadrul unor organizații de cercetare partenere,
se va evalua capacitatea solicitantului de a coopera cu partenerii organizații de cercetare, prin
participări în cadrul altor proiecte de cercetare la nivel național sau european, cât și prin
coloborarea cu alte întreprinderi/instituții din același sector/domeniu sau sectoare auxiliare
pentru rezolvarea unor probleme comune de CDI.

Se vor analiza informațiile de la pct. 1. Asistență acordată anterior, 5. Capacitate solicitant, 16.
Metodologie, 48 Resurse umane din Cererea de finanțare și Planul de afaceri.

Pentru solicitanții de tipul “întreprinderi mari” analizarea acestor aspecte va permite evaluarea
efectului stimulativ al finanțării ca ajutor de stat acordat pentru intensificarea activităților de
cercetare-dezvoltare și inovare la nivelul întreprinderii. Efectul direct al ajutorului asupra
activităților de CDI se va materializa în creșterea acestora în mărime, raza de acțiune, volum de
cheltuieli și viteză.

Criteriul 1.5. Crearea de noi locuri de muncă; dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse

Se va evalua măsura în care proiectul contribuie la crearea și menținerea locurilor de muncă.

Vor fi corelate informațiile din Cererea de finanțare pct. 45 Indicatori prestabiliți și 46


Indicatori suplimentari și din Planul de Afaceri.

De asemenea se va analiza modul în care proiectul contribuie la introducerea și/sau utilizarea


de echipamente, tehnologii care asigură protecția mediului și/sau care conduc la diminuarea
consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Se va analiza modul în care
proiectul încurajează participarea tinerilor și femeilor în activități de cercetare-dezvoltare prin
echipele de management. Se va evalua pozitiv gradul de participare a femeilor și/ sau tinerilor
în proiect cît și a persoanelor cu dizabilități.

Vor fi corelate informațiile din Cererea de finanțare pct. 15. Principii orizontale, 47. Plan de
achiziție, 48. Resurse umane, 49. Resurse materiale implicate și din Planul de Afaceri.

Criteriul 2: Calitate și maturitate


Scor
Scor
maxi
m obținut

2. Calitatea și maturitatea proiectului 30

2.1. Viabilitatea financiară a proiectului 6

2.2. Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și 6


scopul proiectului

2.3. Metodologia de implementare a proiectului si riscurile


asumate 6

2.4. Coerența și maturitatea proiectului 6

2.5. Capacitatea de implementare a proiectului 6

Total

Criteriul 2.1 Viabilitatea financiară a proiectului

Se va aprecia justificarea necesității finanțării publice a proiectului ținînd cont de date și


indicatori din care să rezulte viabilitatea proiectului. Se va evalua valoarea adăugată de proiect
în comparație cu cheltuielile rezultate din datele prezentate în cererea de finanțare sau din
indicatori din Planul de Afaceri: V.N.A., R.I.RF, P.R
- VNA (valoarea netă actualizată) apreciază viabilitatea financiară a proiectului, care
trebuie să fie pozitivă (> 0);
- R.I.RF (rata internă a rentabilității financiare) reprezintă rata rentabilității necesară
pentru recuperarea simplă a capitalului investit; un proiect este acceptat dacă R.I.RF
este mai mare sau egal cu costul de substituție al capitalului.

Se vor aprecia efectele create prin implementarea proiectului asupra menținerii sau
îmbunătățirii stabilității financiare a întreprinderii comparativ cu varianta fără realizare/
finanțare a proiectului din analiza rentabilității:
- În cazul Ratei rentabilității comerciale, scăderea acesteia reflectă ineficiența
proceselor de operare
- În cazul Ratei rentabilității financiare este de dorit ca valoarea indicatorului să fie
> 2%.
- În cazul Ratei rentabilității economice ROA, o valoare cât mai mare arată
rentabilitatea întreprinderii.
- În cazul Rentabilității cifrei de afaceri RCA > 10%
- În cazul Rentabilității generale RG să fie mai mare de 9%

Evaluatorii vor aprecia dacă proiectul :


- este viabil și contribuie direct la susținerea stabilității financiare a întreprinderii, pentru care
va acorda cel puțin 4 puncte;
- proiectul este viabil dar nu rezultă un efect economic dovedit asupra stabilității financiare a
întreprinderii: max. 3 puncte;
- nu se justifică suficient viabilitatea finanțării și nu se justifică avantajele economice pentru
întreprindere ca urmare a implementării proiectului: 0 puncte.

Criteriul 2.2 Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului

Măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile în funcție de tipul de proiect propus
și de scopul acestuia. Derularea activităților trebuie să urmeze o secvență logică și să conducă
la rezultatele propuse, iar resursele umane și financiare să fie estimate și repartizate adecvat pe
activități. Descrierea clară a obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului. Descrierea
activităților și planificarea acestora să fie realiste si să asigure realizarea obiectivelor
proiectului. Proiectul conține indicatori măsurabili și cuantificabili ce pot fi verificați în mod
obiectiv. Se vor evalua din Cererea de finanțare în special punctele: 7. Obiective specifice ale
proiectului, 8. Rezultate așteptate, 16. Metodologie, 18. Descrierea investiției, 48. Resurse
umane, 49. Resurse materiale implicate și 50. Activități previzionate.

Criteriul 2.3. Metodologia de implementare a proiectului și riscurile asumate

Se va analiza modul în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile,


rezultatele

preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităților. De asemenea se


va evalua metodologia de monitorizare, evaluare și control a proiectului. Se va evalua dacă
activitățile proiectului sunt clar identificate, detaliate și strâns corelate în cadrul calendarului de
realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice.

De asemenea se vor aprecia riscurile implicate de implementarea proiectului și se va evalua


modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum și modalitățile de
reducere/diminuare cu soluții fezabile. Se va ține cont și de alocarea resurselor financiare pe
activitățile și subactivitățile proiectului pentru perioada de implementare. Se vor analiza pct.
14. Riscuri, 16. Metodologie, 18. Descrierea investiției, 48. Resurse umane și 50. Activități
previzionate din Cererea de finanțare și Planul de afaceri.

Criteriul 2.4. Coerența și maturitatea proiectului

Se va urmări corelarea între Cererea de finanțare și datele din Planul de afaceri privind graficul
de implementare și bugetul proiectului. Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse și
respectarea condițiilor de finanțare și dacă bugetul este corelat cu activitățile proiectului. Se va
aprecia pozitiv dacă solicitantul va propune indicatori adecvați și măsurabili care se vor corela
cu rezultatele proiectului și care vor putea fi verificați pe parcursul implementării proiectului
și/sau la sfârșitul proiectului la valorile prezentate în proiect.

Gradul de maturitate a proiectului se va aprecia pozitiv dacă propunerea actuală de proiect


continuă un proiect anterior, cu același obiectiv final și/sau dacă procesul de achiziție a fost
demarat anterior încarcării Cererii de finanțare.

Se vor analiza pct. 40. Maturitatea proiectului, 47. Plan de achiziție și 51. Buget din Cererea de
finanțare, precum și Planul de afaceri.

Criteriul 2.5. Capacitatea de implementare a proiectului


Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura managementul proiectului, sarcinile și
responsabilitățile în cadrul proiectului corelate cu activitățile previzionate a se realiza.

Se va evalua experiența și calitatea colectivului care va lucra (echipa de implementare) pe


proiect, inclusiv de la parteneri, unde e cazul. Se va evalua propunerea solicitantului privind
organizarea acestui colectiv, ținând cont de corelarea activităților propuse în proiect cu
atribuțiile membrilor echipei și cu calificarea și aptitudinile acestora. De asemenea se va evalua
capacitatea solicitantului de a demara fără riscuri activitățile proiectului după semnarea
contractului de finanțare.

Solicitanții de tip IMM care împrumută personal cu înaltă calificare din organizații de cercetare
sau întreprinderi mari pentru activități de cercetare-dezvoltare-inovare, vor prezenta numele
persoanelor împrumutate, perioada de angajare, expertiza acestor persoane, experiența în CDI,
implicarea în proiect și orice alte informații relevante care susțin și demonstrează capacitatea
acestuia de implementare a proiectului.

Vor fi corelate informațiile din Cererea de finanțare pct. 16. Metodologie și 48. Resurse umane
și din Planul de Afaceri.

Criteriul 3: Sustenabilitate

Scor
Scor
maxi
m obținut

3. Sustenabilitate și capacitate de operare a proiectului 30

3.1 Sustenabilitate financiară 6

3.2 Corelarea datelor financiare 6

3.3 Calitatea planului de afaceri 6

3.4 Analiza pieței susține cererea pentru produsele, tehnologiile, 6


serviciile rezultate prin implementarea proiectului și estimarea
financiară a veniturilor și cheltuielilor a fost realizată în
concordanță cu aceasta

3.5 Capacitatea întreprinderii de a opera rezultatele proiectului 6

Total

Criteriul 3.1 Sustenabilitate financiară

Se va evalua capacitatea întreprinderii de a aplica rezultatele proiectului în activitățile sale și a


genera venituri, precum si capacitatea de a acoperi costurile de operare și întreținere după
încetarea finanțării nerambursabile, prin valorificarea implementării rezultatelor de cercetare -
dezvoltare. Se vor evalua pct. 12. Sustenabilitate din Cererea de finanțare și rezultatele analizei
financiare prezentate în Planul de Afaceri privind fezabilitatea financiară a perioadei de
durabilitate.

În analiza sustenabilității financiare a investiției se va aprecia:


- Profitabilitatea financiară a investiției determinată prin Valoarea Actualizată Netă
(VAN) și Rata Interna de Rentabilitate Financiară (RIRF) calculate la valoarea totală a
investiției. Valoarea totală a investiției include totalul costurilor eligibile și neeligibile
(inclusiv TVA)
- Fezabilitatea/durabilitatea financiară a proiectului, prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se
vor lua în considerare toate costurile (eligibile și neeligibile), sursele de finanțare atât
pentru realizarea investiției, cât și veniturile previzionate pentru operarea și
funcționarea acesteia.
- Rentabilitatea investiției pe baza ratelor de rentabilitate
- Pentru ca proiectul să fie sustenabil trebuie ca Fluxul net de numerar cumulat (cu
finanțare nerambursabilă) pe întreaga periodă analizată să fie pozitiv.

Se va ține cont de indicatorii de rentabilitate financiară analizați în Planul de Afaceri, precum și


de

riscurile asociate analizei financiare.

Criteriul 3.2 Corelarea datelor financiare

Se vaține cont de indicatorii de rentabilitate financiară analizați în Planul de Afaceri. Estimarea


costurilor și a veniturilor fundamentează corect proiecțiile financiare și există o corelare strânsă
între acestea și rezultatele financiare. De asemenea se va evalua modul în care solicitantul a
identificat riscurile asociate

planului financiar.

Criteriul 3.3 Calitatea planului de afaceri

Se va evalua dacă datele prezentate sunt suficiente, corecte și susțin implementarea proiectului.
De asemenea se va evalua calitatea Planului de afaceri prin respectarea structurii date ca model
în anexa Ghidului, prin informațiile care susțin implementarea proiectului și prin rezultatele
care pot fi obținute. Analiza calității Planului de afaceri rezultă și din corelarea acestuia cu
obiectivele liniei de finanțare.

Se va evalua calitatea planului de afaceri și a altor documente suport de natură economică și


conformarea acestora cu cerințele specificate în cererea de propuneri de proiecte.

Criteriul 3.4 Analiza pieței susține cererea pentru produsele, tehnologiile, serviciile rezultate
prin implementarea proiectului

Se va analiza dacă analiza pieței susține cererea pentru rezultatele implementării cercetării,
competitorii sunt corect identificați și analizați, este prezentat avantajul competitiv al
produselor, serviciilor, tehnologiilor rezultate ca urmare a implementării proiectului. De
asemenea strategia de marketing identifică instrumente adecvate și eficiente de susținere a
rezultatelor cercetării și mai ales a dezvoltării pe termen mediu și lung a întreprinderii. Se
analizează dacă proiecțiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing și cu analiza
pieței, dacă sunt realiste și realizabile. De asemenea se va analiza posibilitatea întreprinderii de
a rezista pe piața țintă, pe bază de tehnici/ practici de management comercial utilizate și în
cadrul proiectului (design, calitate, management social, resurse umane, planificare strategică,
protocoale informale, etc). Se va evalua nivelul de cooperare cu clienții, furnizorii și cu
întreprinderile din sectorul respectiv (acord de parteneriat, cooperare într-o formă stabilită de
tip cluster, incubator de afaceri, parc industrial etc). Viziunea privind piața țintă actuală și
potențială rezultată din evaluarea creșterii volumului de vânzări și îmbunătățirea relațiilor cu
clienții și fidelizarea acestora sau atragerea de noi clienți inclusiv din străinătate. Se va analiza
dacă estimarea costurilor și a veniturilor sunt corelate cu întreg planul de afaceri și susțin
bugetul de venituri și cheltuieli.

Criteriul 3.5 Capacitatea întreprinderii de a opera rezultatele proiectului

Se va analiza sustenabilitatea instituțională și capacitatea administrativă de operare a


proiectului. De asemenea se va evalua capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea,
funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile. Se
vor corela informațiile din Cererea de finanțare și din Planul de Afaceri. Se va ține cont de CV-
urile echipei care va asigura operarea activităților de CDI din cadrul întreprinderii și efectul
stimulator al acestora pentru a deveni o entitate inovativă.
Se va acorda punctaj maxim la acest criteriu dacă și numai dacă întreprinderea a realizat profit
din exploatare în ultimii doi ani.

BONUS Scor

Daca propunerea de proiect este depusă de solicitantul întreprindere și una sau


două organizații de cercetare care au un acord de parteneriat pentru activități de
cercetare și/sau dezvoltare - se acordă un bonus de 5 puncte

TOTAL (CRITERIUL1+CRITERIUL2+CRITERIUL3)+BONUS:
10. LISTA AVIZELOR, APROBĂRILOR ŞI A ACORDURILOR NECESARE
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

În această etapă se urmăreşte înmatricularea societăţii comerciale la Registrul


Comerţului, printr-o cerere de înmatriculare a societăţii care a devenit persoană juridică.

În afara dovezilor juridice, se solicită anunţarea societăţii la Monitorul Oficial şi,


în cazul în care sunt şi asociaţi străini, se solicită avizul Agenţiei Române de Dezvoltare
obţinându-se certificatul de investitor străin.

În vederea înmatriculării sunt necesare avize de funcţionare de la Inspectoratul


Sanitar, Pompieri, Agenţia pentru protecţia mediului înconjurător precum şi avize
speciale, unde este cazul.

După înmatriculare, se obţine certificatul de înmatriculare care conţine denumirea,


sediul, numărul de înmatriculare al societăţii comerciale

S-ar putea să vă placă și